10 yleistä (ja kallista) mokaa LinkedIn-mainonnassa

LinkedIn-mainonnassa on tärkeää käyttää paljon ajatusta ja harkintaa siinä, miten mainontaa toteuttaa. Mainonnan tekeminen puolivillaisesti on yleensä tehotonta, ja se voi käydä todella kalliiksi pidemmän päälle. Olemme listanneet tähän artikkeliin 10 yleisintä LinkedIn-mainonnan virhettä, joita sinun tulisi välttää vuonna 2021.

Ota artikkelista vinkit talteen seuraavaa LinkedIn-kampanjaasi varten!

1. Käytät väärää kohdennustapaa

Yksi yleinen virhe mitä LinkedIn-mainoskampanjoissa näkee on se, että kohdennus tehdään Title-vaihtoehdon (ammattinimike) avulla. Ongelma title-kohdennuksissa on se, että termin tulee olla täsmällisesti oikein: mikäli esimerkiksi kohdennat ammattinimikkeellä “marketing manager” ja käyttäjä toimii nimikkeellä “senior marketing manager”, ei hän näe mainostasi. Saatat siis tahtomattasi rajata pois suuren määrän potentiaalisia kohdeyleisön jäseniä.

Toinen virhe on käyttää ikä-kohdennusta. LinkedIniin kirjauduttaessa käyttäjältä ei kysytä tämän ikää, joten LinkedInin käyttäjien iät ovat vain LinkedInin arvioita, jotka perustuvat esimerkiksi käyttäjän valmistumisvuoteen. 

Osa käyttäjistä ei ilmoita profiilissaan valmistumisvuottaan, joten LinkedIn ei saa näistä käyttäjistä kiinni heidän ikäänsä. Lisäksi osa käyttäjistä voi olla käynyt täydennyskoulutuksia aikuisiällä, jolloin LinkedIn arvioi heidän ikänsä todennäköisesti virheellisesti liian nuoreksi. 

Mikäli käytät ikää kohderyhmän rajaamisessa, saatat vahingossa rajata pois suuren määrän käyttäjiä, joiden iästä LinkedInillä ei ole tietoa. Lisäksi saatat syrjiä tiettyä ikäluokkaa esimerkiksi rekrytointia koskevissa mainoksissa.

Järkevämpää olisi käyttää kohdennuksessa seniority- sekä function-kohdennusta. Seniorityn avulla voit määrittää, onko kohdeyleisön jäsen esimerkiksi manager vai entry-tason työntekijä. Functionin kautta taas voit valita ihmiset, jotka toimivat tietyllä toimialalalla (esim. marketing, finance tai sales). 

Käyttämällä seniority ja functions -kohdennusta saat todennäköisimmin kiinni juuri ne ihmiset, jotka haluat tavoittaa. 

2. Pyörität liian vähän creative vaihtoehtoja

LinkedInin algoritmi toimii siten, että yksi ihminen voi nähdä saman mainoksen korkeintaan kerran 48 tunnin sisällä. Mikäli siis pyörität vain yhtä mainosta, saat viestisi näkyviin korkeintaan muutaman päivän välein. 

Tämän vuoksi kun pyörität LinkedIn-kampanjaa, valitse vähintään viisi eri mainosta kampanjallesi. Tällä tavoin voit taata sen, että viestisi menee varmasti perille. 

Useamman mainoksen pyörittäminen kerralla ehkäisee lisäksi myös mainoksen saturoitumista (= mainoksen liiallisesta pyörimisestä aiheutunutta mainoksen tehon laskua). Usean creativen avulla voit korostaa eri asioita mainoksissasi, ja tehdä suuremman vaikutuksen yleisöösi. 

3. Näytät LinkedIn Inmail-mainoksia kylmälle yleisölle

LinkedIn Inmail-mainosten avulla voit jättää viestimainoksen suoraan vastaanottajan LinkedInin inboxiin. Inmail-mainonta tuntuu usein persoonallisemmalta kuin tavallinen mainonta, sillä siihen voi lisätä elementtejä kuten vastaanottajan nimen ja ammattinimikkeen. Avausprosentit Inmail-mainoksissa ovat yleensä hyvin korkeita. 

Inmail-mainosten ongelma on kuitenkin se, että niitä käytetään usein tehottomasti ja hutaisten. Inmail-mainos tuntuu helposti tyrkyttävältä ja ei-toivotulta, mikäli se tulee yritykseltä, josta et ole koskaan kuullutkaan. Efekti on lähes sama, kuin jos puhelinmyyjä soittaa sinulle ja yrittää saada sinut ostamaan sähköä yritykseltä, josta et ole koskaan kuullutkaan. 

Tämän vuoksi Inmail-mainontaa kannattaa harjoittaa vasta paljon myöhemmässä vaiheessa myyntisuppiloa. Kun vastaanottaja on jo nähnyt yrityksesi mainontaa, saanut arvoa jakamistasi sisällöistä ja olet vakiinnuttanut yrityksesi asiantuntijamielikuvaa tämän silmissä, on viestin saaja paljon halukkaampi kuulemaan, mitä yritykselläsi on sanottavaa. 

Älä siis käytä Inmail-mainontaa liian varhaisessa vaiheessa tai täysin kylmälle yleisölle. Avausprosentit voivat olla kovia, koska ihmiset eivät halua jättää viestejä “roikkumaan” avaamattomina. Oikeita tuloksia Inmailin kautta kuitenkaan harvemmin saa liian aikaisessa vaiheessa. 

4. Et testaa ja optimoi LinkedIn-kampanjoitasi datan avulla

Jotta saisit LinkedIn-mainonnasta kaiken hyödyn irti, sinun tulisi lisätä yrityksesi verkkosivuille LinkedIn Insight Tag. Insight Tagin avulla voit tutkia LinkedInin datasta sivuston tapahtumia kuten sitä, onko mainoksesi kautta tullut yhteydenottoja tai ostoja. 

Mikäli et seuraa datasta mainontasi vaikutusta ja toteuta A/B-testausta eri creativen, kampanjatavoitteiden, mainosmuotojen ja CTA:n välillä, on LinkedIn-mainontaa mahdotonta lähteä optimoimaan paremmaksi. Kaiken mainostamisen pitäisi tapahtua datalähtöisesti ja jatkuvan testaamisen kautta. 

Kun näet datasta, että jokin mainos tai kampanja toimii toista paremmin, on mainontaa helpompi lähteä optimoimaan parempaan suuntaan. Jatkuvalla optimoinnilla voit pitkässä juoksussa saada parempia tuloksia aikaiseksi edullisemmalla hinnalla. 

5. Et hyödynnä videoita LinkedIn-mainoksissasi

Videomainokset eivät ole ainoastaan muiden sosiaalisen median kanavien juttu. LinkedIn-videoilla on mahdollista saada hyviä tuloksia aikaiseksi, joten niitä kannattaa ehdottomasti kokeilla LinkedIn-mainonnassa. 

Videoiden avulla voit rajata kohderyhmääsi entisestään. Voit esimerkiksi näyttää videota laajalle kohdeyleisölle ja tutkia datasta, minkä kaltaiset ihmiset ovat reagoineet mainokseesi parhaiten. 

Voit luoda videoiden katselijoista sitten uuden kohderyhmän, ja näyttää heille toisenlaista mainosta, kuten verkkosivuvierailuun tai liidin jättämiseen tähtäävää mainontaa. Tällä tavoin voit kuljettaa potentiaalista asiakasta eteenpäin myyntisuppilossa.

Videomainonnan etuna on myös sen edullisuus - on paljon kustannustehokkaampaa kerätä videon katselijoita kuin esimerkiksi verkkosivukävijöitä. Lisäksi videoiden avulla voit tuoda yrityksestäsi esille puolia, joita on vaikea esitellä kuvien ja mainostekstien kautta. 

6. Keskityt ainoastaan tuotteen tai palvelun mainostamiseen

B2B-kentässä ostoprosessit ovat pitkiä, ja kohdeyleisö vaatii usein pitkää lämmittelyä ennen ostopäätöksen tekemistä. Yksi suuri virhe LinkedIn-mainonnassa onkin keskittyä ainoastaan tuotteen ja palvelun esittelyyn.

B2B-kentässä asiantuntijamielikuvan rakentaminen on todella tärkeää. Tämän vuoksi yritysten tulisi keskittyä tuottamaan arvoa kohderyhmälle, sekä kasvattamaan omaa asiantuntijamielikuvaansa. 

Kun asiantuntijabrändi on kohdallaan, myynti toimii kokonaisvaltaisemmin ja pitkäaikaisemmin kuin vain yksittäisellä kampanjatasolla. Potentiaaliset asiakkaat ovat myös kiinnostuneempia kuulemaan mitä sinulla on sanottavaa, jos olet jo ansainnut heidän luottamuksensa. 

7. Pyörität LinkedIn-kampanjoita liian pienellä budjetilla

Mikäli sinulla on vain maltillinen budjetti käytettävänä LinkedIn-mainontaan, käytä mieluummin enemmän budjettia yksittäiseen kampanjaan kuin vähän budjettia useampaan kampanjaan kerralla. 

LinkedIn ei ole halvin mainoskanava, mutta sen avulla voidaan tavoittaa päätöksentekijöitä paremmin kuin monessa muussa kanavassa. Jos käytät vain minimaalisesti budjettia LinkedIn-mainontaan, voit saada vain minimaalisesti tuloksia aikaiseksi. Lähtökohtaisesti mainontaa ei kannata aloittaa, mikäli sinulla on alle 500€/kk mediabudjetti käytettävissä mainostamiseen. Tätä pienemmällä budjetilla on todella vaikeaa toteuttaa järkevää A/B-testausta ja mainonnan optimointia. 

Ihanteellista olisi siis nostaa mediabudjettia, jotta kampanjat ja testaaminen toimisivat tehokkaammin. 

8. Rajoitat LinkedInin algoritmia liikaa

LinkedInin algoritmille kannattaa antaa valtaa toimia. Tämä tarkoittaa sitä, että mainostajan kannattaa välttää kampanjarakenteita, jotka rajaavat liikaa algoritmin valtaa. Rajoitat algoritmia esimerkiksi käyttämällä liian suppeaa kohderyhmää tai rajaamalla mainokset vain tiettyihin sijoitteluihin. 

Voit antaa algoritmille lisää vapautta toimia edellä mainittujen tapojen lisäksi myös:

-Hyödyntämällä budjetin valinnassa vaihtoehtoa Both a daily and lifetime budget. Tämän vaihtoehdon avulla LinkedIn saa eniten valtaa budjetin allokoimiseen silloin, kun se on järkevintä.

-Kokeilemalla kohdennuksessa Enable Audience Expansionia. Sen avulla voit antaa LinkedInin etsiä enemmän potentiaalisia ihmisiä, joille näyttää mainostasi. 

-Hyödyntämällä useampaa eri mainosversiota. Tällöin LinkedIn saa valita mainokset, jotka tehoavat todennäköisimmin mainoksen katselijaan. 

Monet Facebook-mainonnan lainalaisuudet pätevät myös LinkedIniin. Lue lisää, kuinka voit antaa Facebook ( ja LinkedIn) algoritmille enemmän tilaa toimia.

9. Laskeutumissivusi on tehoton

Laskeutumissivun tärkeyttä ei pidä aliarvioida. LinkedIn-kampanjasi voi olla täydellisesti tehty juuri oikealle kohderyhmälle, mutta mikäli laskeutumissivusi on huono, asiakas ei välttämättä toteuta haluamaasi toimintoa. 

Laskeutumissivun tulisi olla linjassa näytetyn mainoksen kanssa. Mikäli mainoksessa käytetään tiettyjä elementtejä, olisi tärkeää, että samat elementit toistuvat myös laskeutumissivulla. Tämä takaa saumattoman siirtymisen ja luottamuksen tunteen säilymisen yritystä kohtaan.

Laskeutumissivun kannattaisi ihanteellisesti olla nettisivuista irrallinen sivu, jossa ei ole navigaatiota. Kun ylimääräiset elementit on karsittu, on konversioiden tapahtuminen todennäköisempää. 

10. Hyödynnät ainoastaan maksettua LinkedIn-mainontaa

Maksullista mainontaa on hyvin tärkeää toteuttaa LinkedInissä, jotta saadaan tavoitettua oikeita ihmisiä mainonnan avulla. Tämän lisäksi LinkedInissä kannattaa kuitenkin hyödyntää myös orgaanista postaamista asiantuntijamielikuvan rakentamisessa ja brändäyksen välineenä.

Jos olet maksullisen mainonnan avulla saanut seuraajia yrityssivullesi, voit vaikuttaa näihin ihmisiin ilmaiseksi orgaanisen postaamisen kautta. LinkedInin mukaan ne sivut, jotka postaavat sisältöä viikoittain, saavat 2x muita sivuja enemmän tykkäyksiä ja kommentteja. 

Orgaanisessa postaamisessa on siis tärkeää keskittyä säännönmukaiseen tekemiseen. Tasainen mielenkiintoisen sisällön jakaminen tekee yrityksesi sivusta seuraamisen arvoisen. Oman sisällön jakamisen lisäksi voit esimerkiksi jakaa alaan tai aiheeseen liittyviä uutisia, jotka kiinnostavat yrityksesi seuraajakuntaa. 

Orgaaninen tekeminen on hyvä lisä maksullisen mainonnan oheen kasvattamaan yrityksen näkyvyyttä, tunnettuutta sekä työnantaja- ja brändimielikuvaa.

LinkedIn-kampanjoiden optimoiminen pähkinänkuoressa

Kun teet muutoksia LinkedIn-mainontaan ja kampanjarakenteisiin, muista aina seurata muutosten vaikutusta datasta. Mikäli data kertoo muutoksen tuoneen positiivisia tuloksia, jatka samalla linjalla. Mikäli taas aiempi kampanjarakenteesi on toiminut uutta kampanjaa paremmin, sulje huonompi kampanja pois. 

Fiksusti suunnitellulla maksetulla mainonnalla sekä aktiivisella orgaanisella tekemisellä voidaan saada erittäin hyviä tuloksia aikaiseksi LinkedInin puolella. Mainonnan optimoimiseen tulee kuitenkin käyttää aikaa, sillä tulokset harvemmin tapahtuvat yhdessä yössä. Tämän vuoksi on tärkeää keskittyä pitkäaikaiseen mainostamiseen ja mainonnan jatkuvaan optimoimiseen. 

Mikäli haluaisit ennemmin ulkoistaa mainonnan ammattitaitoiselle toimijalle, voit tutustua myös siihen, miten LinkedIn-mainontaa toteutetaan Sloganilla!

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?