facebookin algoritmi

Älä rajoita Facebookin algoritmia: saat parempia tuloksia aikaiseksi

Facebookin algoritmi on hyvin tehokas työkalu löytämään tuotteillesi ja palveluillesi oikeita ostajia oikeaan aikaan, kunhan sen toimintaa ei rajoiteta liikaa. Jotta saisit mainoksistasi kaiken hyödyn irti, niin ota tästä artikkelista talteen vinkit, kuinka voit valjastaa Facebookin algoritmin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla!

Facebookin algoritmin rajoittaminen

Facebook hyödyntää algoritmia ja ennakoivaa analytiikkaa löytääkseen mainostettavalle tuotteelle tai palvelulle potentiaalisen ostajan oikeaan aikaan.

Tämä toimii parhaiten silloin, kun algoritmin toimintaa ei rajoiteta liikaa. Jos algoritmille annetaan liikaa rajoituksia yleisön koon, kiinnostuksen kohteiden tai alhaisen budjetin kautta, se ei toimi optimaalisella tavalla. Voi olla että parhaiten ostavimmat ihmiset ovat rajauksesi ulkopuolella, tai budjettisi ei riitä heidän tavoittamisekseen.  

Facebookin algoritmi ja koneoppiminen kehittyvät jatkuvasti, ja ne osaavat yhä paremmin ennustaa automaattisesti, ketkä ihmiset kiinnostuvat eniten mainostamastasi tuotteesta. Markkinoijien tulisikin oppia antamaan algoritmille enemmän valtaa päätöksenteossa.

Jotta algoritmi toimisi mahdollisimman hyvin, on sille määriteltävä, mitä tavoitteita kampanjalla halutaan saavuttaa. Yksinkertaisimmillaan siis jos kampanjalla halutaan saavuttaa ostoja, tulisi kampanjatavoitteeksi valita ostot. Lisäksi kampanjassa tulisi antaa algoritmille mahdollisimman paljon tilaa toimia.

Liian tarkka kohdentaminen syö Facebookin mahdollisuuksia löytää ostajia

Liian tarkka kohdentaminen (esimerkiksi kiinnostuksen kohteilla tapahtuva laaja rajaaminen) on houkuttelevaa, mutta se myös syö Facebookin mahdollisuuksia löytää ostajia. Tarkka kohdentaminen on aina mainostajan arvailua sopivimmasta kohderyhmästä, mutta tosiasiassa potentiaalisimmat ostajat voivat löytyä valitsemasi joukon ulkopuolelta. 

Tämän vuoksi jos käytät esimerkiksi kiinnostuksen kohteita kohdennuksessasi, pidä huolta, että kohderyhmä on tarpeeksi laaja. Facebook suosittelee kohderyhmän kooksi noin 500 000- 1 000 000 henkilöä, jotta algoritmi toimisi optimaalisesti. 

Mikäli haluat kohdentaa pienemmille yleisöille, hyödynnä Custom Audienceja ja Lookalike-yleisöjä kohderyhmissäsi. Hyvin tarkka kohdentaminen on järkevää vain tietyissä poikkeustilanteissa.

Milloin tarkka kohdentaminen on järkevää?

Facebookin mukaan tarkka kohdentaminen on järkevää kahdessa tapauksessa: silloin, kun mainostaja tietää tuotteidensa kohderyhmän olevan erittäin rajattu (ns. niche), tai jos mainosbudjetti on hyvin pieni. 

Kun Facebook alkaa näyttää mainoksia, se käyttää osan budjetista oikeiden ihmisten löytämiseen, ja osan mainosten näyttämiseen. Pienen budjetin tapauksessa suuri osa budjetista kuluu ostavien ihmisten etsimiseen, eikä mainosten näyttämiseen välttämättä riitä tarpeeksi budjettia. Tällöin tulokset voivat jäädä heikoiksi. Mikäli budjettia ei voida lisätä, voi tarkemman kohdennuksen hyödyntäminen olla tällöin järkevää. 

Jos taas tuotteidesi kohderyhmä on hyvin pieni (niche), Facebook ei välttämättä saa laajasta kohdennuksesta tarpeeksi dataa, jotta se voisi optimoida mainosten näyttöä kyseiselle yleisölle. Tämä johtuu siitä, että sen voi olla vaikea löytää niche-yleisö suuresta ihmismassasta. 

Niche-yleisön tapauksessa kohderyhmän hallittu rajaaminen voi siis olla jopa järkevää. Rajauksessa kannattaa kuitenkin hyödyntää Custom Audienceja ja Lookalike Audienceja, joiden avulla Facebookille voi kertoa, millaisia mainostettavasta tuotteesta kiinnostuneet ihmiset todennäköisimmin ovat, ilman että rajoittaa algoritmia liikaa. 

Jotta voit lisätä algoritmin liikkumatilaa, hyödynnä kohdennuksissasi tarkan kohdentamisen laajentamista. Tällöin Facebook voi näyttää mainoksiasi kohdeyleisösi ulkopuolisille ihmisille, jos se todennäköisesti parantaa tuloksia. 

Sijoittelut algoritmin apuna

Sijoitteluita ei kannata rajata manuaalisesti. Facebookin kannattaa itse antaa määrittää käytettävät sijoittelut, jotta se voi näyttää mainoksesi oikeille ihmisille oikeaan aikaan - mitä suurempi määrä mainospaikkoja sillä on valittavana, sitä helpompaa ostavien ihmisten tavoittaminen on. Lisäksi osa sijoitteluista voi olla mainospaikoiltaan halvempia kuin toiset. 

Optimoit siis sekä tuloksia että budjettia valitsemalla automaattiset sijoittelut mainoksillesi. 

Kampanjabudjetin optimointi 

Kampanjabudjetin optimointi on Facebookin oma suositus kampanjoiden rakentamiselle. Sen avulla voidaan vähentää algoritmin rajoittamista ja pyrkiä saamaan parempia tuloksia aikaiseksi. 

Kampanjabudjetin optimoinnin avulla kampanjalle asetetaan tietty kokonaisbudjetti, jonka Facebook jakaa automaattisesti kampanjan mainosryhmien ja mainosten kesken. Tämä lisää todennäköisyyksiä sille, että Facebook pystyy löytämään potentiaalisimmat ostajat yleisöstä. 

Kun kampanjalla on tietty budjetti ja esimerkiksi viikko aikaa pyöriä, saa algoritmi enemmän mahdollisuuksia hyödyntää budjettia niinä päivinä, kun se uskoo saavansa parhaita tuloksia. Niinä päivinä kun potentiaalisia ostajia ei ole yhtä montaa, se voi käyttää vähemmän budjettia. Jos kampanjalle asettaisi kiinteän päiväbudjetin, nämä ylimääräiset ostajat saattaisivat jäädä tavoittamatta. 

Samaan tapaan kampanjabudjetin avulla Facebookin algoritmi voi valita ne mainosjoukot ja mainokset, joiden se uskoo toimivan parhaiten. Tällöin mainosbudjetti ohjataan kaikkein tuottoisimpaan vaihtoehtoon kunkin ihmisen kohdalla. Jos toinen mainosjoukko toimii toista paljon paremmin, budjetti ohjataan kyseiseen mainosryhmään.

Kampanjabudjettia valitessa ei kannata pihistellä, sillä liian rajallinen budjetti rajoittaa tuloksia. Toki budjetissa ei kannata myöskään mennä äärimmäisyyksiin, vaan yrittää löytää sopiva tasapaino toivottujen tulosten kannalta. Jos kampanja toimii hyvin, siihen kannattaa lisätä budjettia, jos tulokset lisääntyvät samassa suhteessa.  

Facebook-mainoksen oppimisvaihe

Kun mainos käy läpi oppimisvaihetta, on tärkeää olla tekemättä muutoksia sen rakenteeseen. Oppimisvaiheen aikana algoritmi etsii parasta tapaa esittää mainostasi oikeille ihmisille, ja tulokset voivat heitellä sinä aikana paljonkin. 

Oppimisvaiheesta olisi hyvä päästä aktiiviseen vaiheeseen, jolloin mainos toimii algoritmin kannalta optimaalisesti. Jos mainos jämähtää oppimisvaiheeseen, siihen kannattaa lisätä budjettia. Budjetin lisäämisen avulla voidaan nopeuttaa oppimisvaiheen päättymistä ja tulosten vakiintumista. 

Dynaamiset mainokset Facebook algoritmin apuna

Algoritmin toimintaa voidaan optimoida myös mainostasolla. Kokeile dynaamisia mainoksia, joiden avulla voit valita useita eri kuvia ja tekstejä mainoksellesi. 

Facebookin algoritmi hyödyntää tätä valikoimaa siten, että se näyttää vaihtoehdoista parhaimpia mahdollisia yhdistelmiä kullekin ihmiselle. Jos algoritmi uskoo A tekstin ja B kuvan toimivan henkilölle X, näkee henkilö X kyseisen yhdistelmän. Jos taas henkilö Y reagoi paremmin yhdistelmään B teksti ja A kuva, näkee hän tämän yhdistelmän. 

Teksteillä ja kuvilla on suuri vaikutus siihen, klikkaako ihminen mainosta vai ei. Siksi kannattaa antaa algoritmin tehdä päätöksiä siitä, mitä mainosta näyttää kullekin ihmiselle. 

Facebookin algoritmin optimoiminen pähkinänkuoressa

Facebookissa tulisi antaa algoritmille mahdollisimman paljon valtaa päätösten tekemiseen. Algoritmin toimintaa voidaan parantaa välttämällä liian tarkkoja kohdennuksia ja hyödyntämällä kampanjabudjetin optimointia, dynaamisia mainoksia, automaattisia sijoitteluita ja käyttämällä tarpeeksi suurta budjettia. Lisäksi mainostajan tulisi pyrkiä pois Facebookin oppimisvaiheesta.

Kun algoritmille annetaan tilaa toimia, se saa usein parempia tuloksia aikaiseksi halvemmalla hinnalla. Ota siis tämän artikkelin vinkit talteen seuraavaa Facebook-mainosta tehdessäsi!

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?