brändin digimarkkinointi - mitä mahdollisuuksia se tuo mukanaan

Brändin digimarkkinointi – mitä mahdollisuuksia se tuo mukanaan?

 

Brändin digimarkkinointi avaa monia mahdollisuuksia tavoittaa uusia asiakkaita, kasvattaa myyntiä sekä lisätä kuluttajien tietoisuutta brändistä. Digimarkkinointi on tärkeä osa nykyaikaista markkinointia ja sen avulla brändit voivat erottua kilpailijoistaan.

Miksi brändimarkkinointi on tärkeää ja miten sitä voi toteuttaa tehokkaasti digikanavissa? Lue eteenpäin ja luo parempaa arvoa brändillesi digimarkkinoinnin avulla. 

Miksi brändimarkkinointi on tärkeää yritykselle? 

Brändimarkkinointi on äärimmäisen tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa. Brändimarkkinoinnin avulla luodaan tunnettuutta ja asiakasuskollisuutta ja sen avulla voidaan erottautua kilpailijoista. Kun yrityksen arvoja, sanomaa ja tuotteita mainostetaan jatkuvalla syötteellä, jää brändi ihmisten mieleen. Mitä enemmän brändin sanomaa kuulee ja näkee arjessa, sitä helpommin kyseinen brändi tulee mieleen myös ostotarpeen hetkellä. 

1. Tunnettuuden ja luottamuksen lisääminen

Kun asiakkaat tutustuvat yritykseen ja näkevät sen logon ja värit useaan kertaan, he alkavat muodostamaan mielikuvan yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista. Tämä luo uskollisuutta brändiin, mikä on tärkeää, kun asiakkaat haluavat tehdä ostoksia tulevaisuudessa.

2. Kilpailijoista erottautuminen

Brändimarkkinointi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan. Kun yritys onnistuu luomaan erottuvan brändin, asiakkaat tunnistavat sen helpommin ja ovat todennäköisemmin valmiita ostamaan yrityksen tuotteita.

3. Asiakaskokemuksen parantaminen

Brändimarkkinointi parantaa asiakaskokemusta. Kun yritys luo vahvan brändin ja viestii selkeästi arvoja ja tavoitteita, asiakkaat tietävät, mitä he voivat odottaa yrityksen tuotteilta ja palveluilta. Tämä lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja auttaa yritystä kehittämään pitkäaikaisia ​​asiakassuhteita.

4. Yrityksen arvon kasvattaminen

Kun yritys onnistuu luomaan vahvan ja tunnettavan brändin, se lisää yrityksen arvoa ja tekee siitä houkuttelevamman mahdolliselle ostajalle tai sijoittajalle. Brändimarkkinointi auttaa parantamaan yrityksen mainetta ja lisäämään sen uskottavuutta, mikä lisää yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä. 

Miten brändit voivat hyödyntää digimarkkinointia? 

Brändin vahvistamisessa ja kohdeyleisön tavoittamisessa kannattaa käyttää hyväksi digitaalista markkinointia, sillä brändimainonnan toteuttaminen on huomattavasti edullisempaa digikanavissa kuin monissa Offline-kanavissa. 

Esimerkiksi Facebook-mainonnan kautta saavutettava näkyvyys ja tunnettuus on heittämällä halvempaa kuin televisio- tai radiomainonta. Useamman tuhannen euron budjetilla voit saada joko muutaman sekunnin ruutuaikaa, tai useamman kuukauden verran tasaista Facebook-näkyvyyttä oikealle kohderyhmälle. 

Myös muut sosiaalisen median mainoskanavat sekä sähköpostimarkkinointi, hakukonemainonta ja sisällöntuotanto ovat hyviä ja kustannustehokkaita keinoja brändin vahvistamiseen ja kohdeyleisön tavoittamiseen.  

Brändimarkkinoinnissa monikanavaisuus on tärkeää - mitä useammin brändi löytää tiensä kuluttajan silmien eteen, sitä herkemmin se jää mieleen. 

Sosiaalisen median mainonta brändille

Sosiaalisen median mainonnan avulla voidaan tavoittaa valtaosa suomalaisista sekä kansainvälisistä kuluttajista. Sosiaalisen median mainontaa voidaan kohdentaa hyvin tarkasti. 

Voit käyttää mainoseurot esimerkiksi siten, että brändiviesti näkyy vain 35-50v naisille, jotka ovat kiinnostuneita urheilusta ja ulkoilusta. Vaihtoehtoisesti kohdeyleisönä voisi olla vaikkapa 20+ miehet, jotka asuvat keski-suomessa ja seuraavat jalkapalloa. 

Sosiaalinen media on tehokas tapa taata brändin online-näkyvyys laajalle yleisölle. Sosiaalisen median mainontaa kannattaa toteuttaa esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä ja TikTokissa

Facebook-brändimainonnan esimerkkejä ja käytäntöjä

 

brändin digimarkkinointi

Esimerkkikuva 1. Facebook-brändimainonta (Järvikylä)

Esimerkiksi Facebookin brändimainonnan avulla voidaan korostaa yksittäisten tuotteiden hyötyjä sekä yritykselle tärkeitä arvoja, kuten ekologisuutta. 

brändin digimarkkinointi

Esimerkkikuva 2. Facebook-brändimainonta (Bioska)

Monilla brändeillä ei ole yksittäistä verkkokauppaa josta tuotteita voi ostaa tai johon mainontaa voi ohjata. Brändimainonnan avulla voidaan kuitenkin jäädä kuluttajien mieleen, jotta seuraavalla kauppareissulla kuluttaja muistaisi napata brändin tuotteen mukaansa kotiin. 

Facebookissa on mahdollista asettaa brändikampanjan tavoitteeksi esimerkiksi tunnettuus tai sitoutuminen.

brändimainonta facebook

Tunnettuus-tavoitteella mainostaessa voit optimoida mainoksen näkymään esimerkiksi siten, että:

-Se näkyy mahdollisimman monelle ihmiselle

-Se näkyy samoille ihmisille monta kertaa. 

-Se näkyy sellaisille ihmisille, jotka todennäköisesti myöhemmin muistavat nähneensä kyseisen mainoksen.

Tunnettuus-kampanjaan on mahdollista asettaa myös videon katselutavoitteita. 

brändimainonta facebook

 

Brändimainontaa voi toteuttaa myös valitsemalla tavoitteeksi Sitoutumisen. Tällöin voit mainostaa sellaisille ihmisille, jotka todennäköisimmin sitoutuvat brändin mainokseen, sivustoon tai vaikkapa Facebook-sivuun. 
brändimainonta facebook

brändimainonta facebook

Sähköpostimarkkinointi brändille

Sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa ja sitouttaa asiakkaita sekä lisätä myyntiä. Brändit voivat lähettää sähköpostilla mielenkiintoista ja kuluttajaa hyödyttävää sisältöä, tarjouksia sekä brändiin liittyviä sisältöjä, jotka edistävät brändin imagoa ja lisäävät brändin tunnettuutta. 

Sähköpostimarkkinointi on loistava tapa luoda luottamusta brändin ja asiakkaiden välille. Lähetä henkilökohtaisia sähköposteja, joissa kerrot tarinoita brändin taustasta ja arvoista sekä vastaat asiakkaiden kysymyksiin. 

Personoitu sisältö on tehokasta, sillä se auttaa luomaan henkilökohtaiselta tuntuvan suhteen brändin ja asiakkaan välille. Hyödynnä automaatiota, jotta voit lähettää asiakkaille heidän kiinnostuksen kohteisiinsa kohdistettuja viestejä.

Voit hyödyntää sähköpostimarkkinointia myös eksklusiivisten tarjousten esittelemiseen. Hyvät tarjoukset ja alennukset kannustavat asiakkaita lähtemään ostoksille myös kivijalkamyymälöihin. 

Hakusanamainonta brändille

Hakusanamainontaa kannattaa käyttää brändimainonnan työkaluna. Varsinkin hieman tuntemattomampia brändejä haetaan vähän Googlesta, joten uusia kävijöitä voidaan houkutella paikalle näkymällä Googlessa brändin tuotteisiin ja palveluihin liittyvillä hakusanoilla. 

Hakusanamainonnan avulla voidaan kiilata kilpailijoiden ohi silloin, kun kuluttajat etsivät kategorian tuotteita. Tämän vuoksi hakusanamainonta on tehokas keino olla näkyvillä silloin, kuluttajat vertaavat kategorian eri brändejä keskenään ostopäätöksen tekemiseksi. 

Tärkeintä hakusanamainonnassa on kuitenkin ensiksi selvittää, millä hakusanoilla Googlessa halutaan näkyä ja kuinka paljon. Tämän vuoksi hakusanamainontaa varten täytyy ensiksi suorittaa hakusanatutkimus esimerkiksi Google Keyword Plannerin avulla. 

Brändin sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on tärkeä osa brändin markkinointia ja viestintää. Hyvin tuotettu sisältö voi auttaa brändiä tavoittamaan ja sitouttamaan asiakkaita sekä kasvattamaan bränditietoisuutta. 

Sisällön tulee tarjota arvoa kohdeyleisöllesi. Se voi olla tietoa, viihdettä tai inspiraatiota. Tärkeintä on, että sisältö vastaa kohdeyleisön tarpeisiin ja auttaa kuluttajia ratkaisemaan heidän ongelmiaan. 

Sisällöntuotanto on tehokasta, kun se on kohdistettu tarkasti oikealle kohdeyleisölle. Määritä kohdeyleisösi mieltymykset ja tarpeet, jotta voit tuottaa sisältöä, joka resonoi heidän kanssaan. 

Monipuolinen sisältö on tehokasta, sillä se houkuttelee erilaisia ihmisiä puoleensa. Käytä erilaisia sisältömuotoja, kuten blogitekstejä, videoita, infografiikoita ja podcasteja, jotta voit tavoittaa laajan määrän ihmisiä eri kanavissa. 

Käytä visuaalisesti houkuttelevaa sisältöä, kuten laadukkaita kuvia, videoita ja muita visuaalisia elementtejä, jotka herättävät kiinnostuksen ja auttavat erottumaan kilpailijoista. 

Pyri lisäksi optimoimaan sisältö hakukoneille, jotta se löytyy helpommin verkosta. Käytä avainsanoja, metatietoja ja muita SEO-tekniikoita, jotka auttavat hakukoneita ymmärtämään, mitä aiheita sisältösi käsittelee.

Brändimainonnan tehokkuuden mittaaminen

Brändimainonnan ei tulisi olla ainoastaan näkyvyyteen tähtäävää mainostamista, vaan brändimainonnan vaikutusta ja tehoa kannattaa seurata erilaisten mittareiden avulla.

Hyödynnä esimerkiksi seuraavia mittareita tehokkuuden seurannassa:

  1. Verkkosivuston liikenteen ja kävijämäärän kehitys.
  2. Sosiaalisen median vuorovaikutusaste, joka mittaa, kuinka moni seuraajistasi reagoi ja osallistuu sisältöösi. Ovatko seuraajat sitoutuneita brändin viesteihin?
  3. Palaavien sivustovierailijoiden määrä. Jos ohjaat liikennettä verkkosivulle, on hyvä seurata, missä määrin käyttäjät palaavat sivustolle uudelleen. 
  4. Lisäksi on hyvä seurata missä määrin käyttäjät viettävät aikaa verkkosivuilla ja kuinka paljon sisältöä he kuluttavat siellä, sillä tämä viestii sisällön laadukkuudesta ja brändin kiinnostavuudesta.

 

Sosiaalisen median mainonnassa kannattaa seurata erikseen seuraavia:

-Kattavuus (kuinka monta ihmistä mainos on tavoittanut).

-Sitoutuminen (kuinka monta ihmistä on ollut vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa, eli kuinka hyvin mainos resonoi kohdeyleisön kanssa).

-Näyttökerrat (kuinka monta kertaa yksi käyttäjä on nähnyt mainoksen - liian korkea frekvenssi voi myös johtaa mainoksen tehokkuuden laskuun).

-Tuloskohtainen hinta (kuinka paljon halutun tuloksen saavuttaminen on maksanut) .

 

Mikäli bränditunnettuuden kasvattaminen digimarkkinoinnin keinoin kiinnostaa, käänny osaavien digimarkkinoinnin asiantuntijoidemme puoleen ja kysy lisää!

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?