Sikla

Tulevaisuuden rakentaja

Suunnittelimme ja toteutimme rakennusliike Siklalle ilmepäivityksen sekä WordPress-verkkosivuston.

Suunnittelu

Siklalla oli jo entuudestaan vahva brändi jota piti päivittää, yhtenäistää ja tuoda vahvasti esiin konsernin verkkosivuilla.
Verkkosivujen suunnittelu pohjautui vahvasti brändi-ilmeen päivittämiseen. Verkkosivujen keskeisiä tavoitteita oli saada käyttökokemus puhumaan yhteistä kieltä ”tulevaisuuden rakentaja”-brändin kanssa.

Toteutus

Tekninen toteutus tehtiin WordPress-sisällönhallintajärjestelmän päälle Underscores.me-aloitusteemaan pohjautuvalla teemalla. Sivuston reaaliaikaiset toiminnot on toteutettu Vue.js-koodikirjastoa hyödyntäen. Tämä mahdollistaa nopean ja käyttökokemukseltaan mielekkään tavan hakea Siklan myytäviä kohteita verkkosivustolta, tai vaikkapa yhteyshenkilöistä löytää henkilön pelkän etunimen perusteella.

Myytävät kohteet haetaan automaattisesti KIVI-järjestelmästä, milloin verkkosivustolle ei tarvitse erikseen syöttää kohteita. Sivusto generoi automaattisesti myyjien käyttöön myös .pdf-muotoiset kohdekortit, mitä myyjät voivat hyödyntää myyntitilanteissa.

Sivusto on toteutettu lähes täysin modulaarisesti, minkä takia uusia sivuja voidaan rakentaa kädenkäänteessä olemassa olevilla elementeillä. Tämä oli tärkeää etenkin laskeutumissivujen kanssa, sillä yrityksellä on useita digimarkkinoinnin tarpeita mm. uusissa kohteissa.

Tulokset ja analytiikka

Rakensimme projektin puitteissa Siklalle myös Google Data Studio-näkymän, mistä Siklan markkinointitiimi löytää heille relevanteimmat digimarkkinoinnin mittarit. Verkkosivuston osalta seurataan mm. kiinnostavimpia asuntokohteita, hakukoneliikenteen kehitystä sekä käyttäjien demografisia tietoja. Verkkosivustouudistuksen tulokset eivät täysin ole vertailukelpoiset edellisen sivuston kanssa, sillä yrityksellä oli ennen julkaisua käynnissä laaja Taloarvonta-kampanja. Havaintoja on kuitenkin otettavissa mm. tämän verran:

23,58 % kasvu sivustolla vietetyn ajan kanssa
16,43 % kasvu kokonaiskävijämäärissä
51,27 % kasvu mobiilikävijöissä

Erityisen iso apu on sivustouudistuksessa ollut yrityksen sisällä, sillä työkalut myynnille ja arjen pyörittämiseen entisen suljetun julkaisujärjestelmän ja vanhanaikaisen ilmeen sijaan ovat aivan täysin eri tasolla. Nyt uuden markkinointikampanjan luominen ilmeen mukaisesti onnistuu helposti inhouse-tekemisenä, kun aikaisemmin näissä saatettiin joutua turvautumaan muihin osapuoliin.

”Olemme todella tyytyväisiä projektin kulkuun ja ylpeitä lopputuloksesta. Yhdessä Sloganin kanssa saimme rakennettua paljon hienomman ja sujuvamman kokonaisuuden, kuin ennen projektia uskalsimme kuvitellakaan. Aivan upeaa lähteä viemään nyt Siklan viestiä yhä eteenpäin ja olen aivan varma siitä, että ”Tehty Sulle”, tulee konkreettisesti näkymään Siklan käyttäjäkokemuksissa.”

Maarit Kokkonen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Sikla