Talenom

Talenom on tilitoimistopalveluja tarjoava yritys, jolla on noin nelisenkymmentä toimipistettä ympäri Suomea. Yritys on laajentanut toimintaansa myös Ruotsin markkinoille ja on fragmentoituneella markkinalla yksi toimialansa suurimpia toimijoita. Talenom tarjoaa tilitoimisto-, neuvonta- ja pankkipalveluita, sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on myös omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa asiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja. Talenom halusi uudet, selväpiirteisemmät verkkosivut, jotka olisivat myynnillisemmät, sekä helpommin digimarkkinoitavat. Uuden sivuston toivottiin tarjoavan myös laajasti tietoa taloushallinnosta, joka olisi selkeästi järjestelty ja johon yrityksien olisi helppo päästä käsiksi.

Selkeyttä ja mutkattomuutta

Talenomin uusille sivuille toivottiin selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Näitä lähdettiin luomaan suunnittelemalla niin sivuston ilmeestä, kuin käyttöliittymästä hyvin jäsennellyt ja mutkattomat. Myös sivuston viestejä yksinkertaistettiin ja selvennettiin, jotta ne tulisivat sivustolla vierailijoille nopeammin ja helpommin esille.

Myynnillisyyttä ja konvertoituvuutta

Sivuista haluttiin myös myynnillisemmät ja helpommin digimarkkinoitavat. Myynnillisyyttä lähdettiin kehittämään muun muassa suunnittelemalla sivustolle dynaamisia nostoalueita ja uusia call-to-action -alueita, jotta yhteyden ottaminen ja tarjousten pyytäminen olisi mahdollisimman helppoa. Sivut, sekä niiden sisällöt koordinoitiin myös seo-ystävällisiksi, jotta ne saisivat paremmin näkyvyyttä hakukoneissa.

Panostus tietopankkiin ja toimialakohtaisiin sivuihin

Talenomilla on tuhansia asiakkaita, jotka ovat jakaantuneet suhteellisen tasaisesti hyvin monille eri toimialoille. Tästä syystä Talenomille oli tärkeää, että sivustolle luotaisiin omat toimialakohtaiset osiot yrityksen asiakaskunnalle, josta eri toimialoilla toimivat asiakkaat voisivat lukea itselleen tärkeää ja heille kohdistettua tietoa. Asiakkaita halutttiin palvella myös luomalla nettisivuille Talenom tietopankki, jonne koottiin kaikki Talenomin artikkelit ja informaatio, mitä yritykset voisivat käyttää apunaan taloushalliintoonsa liittyen.

Pähkinänkuoressa: mitä Slogan teki projektissa?

  • Verkkosivuston konseptointi ja web design
  • Käyttöliittymän suunnittelu
  • Desktop- ja mobiili-prototyypit
  • Tekninen toteutus WordPress
  • Tarvittavat analytiikat ja digimarkkinoinnin asetukset
  • Testaus, viimeistelytyöt ja julkaisu
  • Sisällöntuotannon koordinointi

Tutustu: https://www.talenom.fi/