Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Facebookin erityiset mainosluokat – mitä niistä pitää tietää?

Facebook lisää yhä enemmän vaatimuksia tiettyjen kategorioiden mainonnalle, sillä se haluaa kitkeä pois mainosten kohdentamiseen liittyvää eriarvoisuutta. Mikäli mainostajat eivät noudata Facebookin vaatimuksia, niin sanottujen erityisten mainosluokkien mainokset joutuvat suurella todennäköisyydellä hylkyyn. Tässä artikkelissa käymme läpi Facebookin erityisiä mainosluokkia, mitä niistä pitää tietää, ja kuinka voit välttää sen, ettei Facebook hylkää mainoksiasi tulevaisuudessa.

Mitä ovat Facebookin erityiset mainosluokat? 

Facebookin erityisiin mainosluokkiin kuuluvat mainokset, jotka koskevat luottoa, työllisyyttä, asuntoja tai yhteiskunnallisia asiakysymyksiä, kuten politiikkaa. 

Mikäli Facebook-mainoksesi liittyvät jollain tapaa näihin luokkiin, eli toteutat esimerkiksi rekry- tai asuntomainontaa Facebookissa, sinun tulee valita kampanjallesi erityinen mainosluokka kampanjaa luodessasi. Mikäli erityistä mainosluokkaa ei ole valittuna, Facebook voi hylätä mainoksesi kokonaan.

Ohessa on tarkemmin esiteltynä, mitkä asiat Facebook luokittelee kuuluvan erityisiin mainosluokkiin:

1. Luotto

Luotto-kategoriaan sisältyvät mainokset, jotka liittyvät luoton saamiseen, kuten autolainoihin, yksityisiin tai yritysten lainoihin, asuntolainoihin, rahoitukseen tai esimerkiksi luottokorttien brändimainoksiin. Tämä kategoria tulisi siis valita, jos markkinoit mahdollisuuksia, jotka liittyvät millään tapaa luottoon. 

2. Työllistyminen

Mainokset, joissa markkinoidaan työllistymiseen liittyvää mahdollisuutta. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi kokoaikatyöt, osa-aikatyöt, työharjoittelut ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät sertifiointiohjelmat. Luokkaan kuuluvia mainoksia ovat myös työnhakusivustoja, työmessuja tai työetuja markkinoivat mainokset, riippumatta siitä, markkinoivatko ne varsinaista työtarjousta vai eivät. 

3. Asunnot

Tähän kategoriaan kuuluvat mainokset, joissa mainostetaan asuntomahdollisuutta tai siihen liittyvää palvelua, kuten myynti- tai vuokrailmoituksia, asuntolainavakuutuksia, kotivakuutuksia, asuntolainoja tai asunnon arviointipalveluja tai kunnostustöitä. Kategoriaan eivät kuulu sellaiset mainokset, joissa tarjotaan kuluttajille tai palveluntarjoajille tietoa asumiseen liittyvistä lakiasioista, kuten erilaisista oikeuksista tai vastuista. 

4. Yhteiskunnalliset asiakysymykset, vaalit tai politiikka

Tähän kategoriaan kuuluvat Facebookin mukaan “mainokset, jotka julkiseen virkaan ehdolla oleva henkilö, poliittinen henkilö tai poliittinen puolue on luonut tai jotka on luotu edellä mainittujen puolesta tai jotka koskevat edellä mainittuja tai kannustavat tiettyyn julkisen viran vaalin tulokseen.” 

Kategoriaan sisältyvät kaikki mainokset, jotka koskevat vaaleja, kansalaisaloitteita, kansanäänestyksiä, äänestyskannustusta, vaalikampanjaa tai poliittisia asioita. Kategoriaan sisältyvät myös mainokset, jotka käsittelevät mainoksen esittämispaikan yhteiskunnallisia asiakysymyksiä. 

Yhteiskunnallisten mainosten näyttämiseksi mainostajan on käytävä läpi Facebookin mainosten valtuutusprosessi.

facebookin erityiset mainosluokat

 

Erityinen mainosluokka valitaan Facebook-mainoksen kampanjatason asetuksista kohdasta “erityiset mainosluokat”. 

Erityisten mainosluokkien kohdentaminen


Erityisten mainosluokkien valinnan jälkeen sinulla on vähemmän vaihtoehtoja mainonnan kohdentamiseen kuin tavallisesti. 

Koska Facebook haluaa vähentää esimerkiksi asunto- ja rekrymarkkinoita koskevaa syrjintää, et voi kohdentaa mainostasi iän, sukupuolen tai postiosoitteen avulla. Lisäksi kiinnostuksen kohteissa on vähemmän vaihtoehtoja valittavana, et voi sulkea pois kohderyhmiä, et voi käyttää tarkan kohdentamisen laajentamista etkä voi käyttää lookalike-kohdennusta. 

Lisäksi:

-Et voi hyödyntää käyttäytymiseen tai demografiaan perustuvaa kohdennusta, mutta voit valita kohderyhmän rajatuista kiinnostuksen kohteista. 

-Mikäli hyödynnät tallennettuja kohderyhmiä, Facebook muokkaa kohderyhmääsi siten, että siinä ei oteta huomioon ikää, sukupuolta, eikä niitä kiinnostuksen kohteita, jotka eivät ole erityisten mainosluokkien kohdennusvaihtoehdoissa. 

-Lookalike-kohdennusta ei voi toteuttaa, mutta sen sijaan käytössä on Erityiset mainoskohderyhmät. Erityiset mainoskohderyhmät muistuttavat lookalike-kohdennusta, mutta ne huomioivat erityisiä mainosluokkia koskevat kohdennusrajoitukset. 

Facebook-mainokseni meni hylkyyn, mitä teen? 

Facebook arvioi mainosten sopivuutta pitkälti tekoälyn avulla, ja joskus se saattaa laittaa mainoksia virheellisesti hylkyyn. Joskus Facebook saattaa esimerkiksi tulkita jonkin lauseen perusteella mainoksesi kuuluvan erityisiin mainosluokkiin. 

Jos siis mainostat vaikkapa verkkokauppaasi, mutta mainostekstissä mainitaan sivulauseessa jotakin työntekoon liittyvää, tekoäly voi tulkita mainoksen rekrymainokseksi. Jos mainosta ei ole tällöin luokiteltu erityisiin mainosluokkiin, mainos voidaan hylätä kokonaan. 

Mainoksia on kuitenkin mahdollista pyytää arvioitaviksi uudelleen, jolloin joko tekoäly tai Facebookin työntekijä käy läpi mainoksesi sisällön. Mainoksen arvioinnissa voi mennä jopa neljä päivää, joten mainosten sanamuodoissa kannattaa olla tarkkana. Jos mainoksesi sivuaa jotakin erityisten mainosluokkien aihetta, kannattaa erityisten mainosluokkien valitsemista ainakin harkita vakavasti. 

Mainokset voivat mennä hylkyyn myös monista muista syistä, kuten kielletyn sisällön käyttämisestä. Tässä tapauksessa käy tarkemmin läpi Facebookin mainoskäytännöt tai pyydä uutta tarkistusta, jos hylkäys oli mielestäsi perusteeton. 

Facebookin erityiset mainosluokat pähkinänkuoressa

Facebookin erityiset mainosluokat ovat Facebookin keino vähentää tiettyihin mainoskategorioihin liittyvää ikään, sukupuoleen tai osoitteeseen liittyvää syrjintää. Tämän vuoksi erityisten mainosluokkien kohdennusvaihtoehdot ovat tavallista mainosta rajallisemmat. 

Facebookin erityisiin mainosluokkiin kuuluvat luottoon, työllistymiseen, asuntoihin sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja politiikkaan liittyvät mainokset.  

Tekoäly kehittyy jatkuvasti, ja Facebook voi herkästi laittaa erityisiä mainosluokkia koskevat mainoksesi hylkyyn, mikäli et ole valinnut erityistä mainosluokkaa kampanjatason asetuksissa. 

Tämän vuoksi kannattaa ottaa hyväksi tavaksi käyttää erityisiä mainosluokkia aina silloin, kun mainoksesi aihe osuu kyseisiin kategorioihin. Rajalliset kohdennusvaihtoehdot voivat ehkä ärsyttää, mutta jatkuva mainosten hylkyyn joutuminen ei ainakaan helpota Facebook-kampanjoidesi markkinointia. 

Haluatko mainostaa Facebookissa tehokkaasti siten, että joku muu hoitaa kampanjan optimoinnin puolestasi? Jätä Sloganille Facebook-mainonnan tarjouspyyntö! 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Näin laitat Facebook Business Manager -tilin asetukset kuntoon

Facebook Business Manager -tili on välttämättömyys, jos haluaa tehdä tehokasta mainontaa Metan alustoilla. Tässä artikkelissa käymme läpi, kuinka Facebook Business Manager -tili perustetaan ja saadaan sellaiseen kuntoon, että mainonnan tekemisen voi aloittaa. Esittelemme, kuinka lisäät Business Manageriin sivuja, mainostilin, käyttöoikeuksia ja pikselin. Lue siis eteenpäin!

Mikä on Facebook Business Manager ja täytyykö sellainen luoda? 

Facebook Business Manager on työkalu, jonka kautta voit hallita kaikkia Facebook-mainontaan ja Facebook-sivuusi liittyviä asioita. Sen kautta voit esimerkiksi jakaa käyttöoikeuksia ja hallita mainostiliä, maksukortteja ja raportointia. 

Business Manager -tili kannattaa ehdottomasti olla olemassa, jos haluat pyörittää mainoksia Metan hallinnoimilla alustoilla. Facebook Business Managerista on helppo hallinnoida yrityksen digimarkkinointia eri sosiaalisissa kanavissa. 

Tili kannattaa ehdottomasti luoda itse, vaikkakin yrityksesi mainontaa toteuttaisi jokin ulkopuolinen toimisto. Mikäli ulkopuolinen taho luo Business Managerin puolestasi, ei käyttöoikeutta voi siirtää takaisin sitten kun yhteistyönne loppuu. 

Mikäli taas luot Business Manager -tilin itse, voit helposti jakaa yhteistyökumppaneille käyttöoikeuksia mainostiliin, mutta samalla toimia itse tilin ylläpitäjänä.

Seuraavaksi esittelemme, miten saat Business Managerin alkuasetukset kuntoon. Mikäli sinulla ei vielä ole business-tiliä olemassa, kurkkaa ensin helpot ohjeet Facebook Business Managerin luomiseen

Facebook-sivun yhdistäminen Business Manageriin

Yrityksen Facebook-sivu kannattaa aluksi yhdistää Business Manageriin. Siten voit hallinnoida esimerkiksi sivun käyttöoikeuksia yhdestä paikasta. Mikäli yritykselläsi ei ole vielä Facebook-sivua, seuraa silloinkin näitä ohjeita: 

Mene Business Managerissa sivupalkista kohtaan “yritysasetukset”. 

 

business manager

 

Seuraavaksi klikkaa kohtaa “sivut”. 

 

facebook business manager

 

Klikkaa “lisää”. 

 

fb mainonta

 

Nyt voit valita, haluatko 

1. lisätä olemassa olevan sivun Business Manageriin. Huomaathan, että sinun tulee olla sivun ylläpitäjänä voidaksesi lisätä sivun. Valitse tämä vaihtoehto, jos yritykselläsi on jo olemassa oma Facebook-sivu. 

2. pyytää tietyn sivun käyttöoikeutta (jos olet esimerkiksi mainostoimisto, ja tarvitset oikeudet mainostamiseen)

3. luoda täysin uuden sivun. Valitse tämä, jos yritykselläsi ei ole vielä Facebook-sivua. 

 

 

Seuraa Facebookin ohjeita valinnan viimeistelyyn, ja saat sivusi yhdistettyä Business Manageriin. 

Facebook-mainostilin yhdistäminen Business Manageriin

Mainostilin yhdistäminen tapahtuu lähes samalla tavalla kuin sivun yhdistäminen. Näiden ohjeiden avulla voit joko yhdistää olemassa olevan mainostilin Business Manageriin tai luoda täysin uuden mainostilin yrityksellesi. 

Mene sivupalkissa kohtaan “mainostilit” ja “lisää”. 

 

business manager

 

facebook business manager

 

Nyt voit lisätä mainostilin, pyytää mainostilin käyttöoikeutta tai luoda uuden mainostilin. 

 

fb mainonta

 

Uusi mainostili on helppo luoda Facebookin ohjeiden avulla. Mikäli sinulla kuitenkin on jo mainostili, jota ei ole yhdistetty Business Manageriin, klikkaa “lisää mainostili”. 

 

business manager

 

Mainostilin lisäämistä varten sinun tulee selvittää mainostilisi tunnus. Tunnuksen löytää menemällä kohtaan “mainosten hallinta”. Löydät numeron yläpalkissa sijaitsevasta tilivalikosta. Tunnusnumero on yrityksesi nimen perässä oleva pitkä numerosarja. 

 

facebook business manager Kuvan lähde: Facebook

Liitä mainostilin tunnus Business Manager-tiliisi ja voilá! Mainostilisi on nyt yhdistetty Business Manageriin. 

Instagram-tilin yhdistäminen Business Manageriin

Mikäli yritykselläsi on olemassa Instagram-tili, se kannattaa ehdottomasti yhdistää Business Manageriin, niin voit toteuttaa myös Instagram-mainontaa saman alustan kautta. 

Mene yritysasetuksissa kohtaan “tilit” ja valitse pudotusvalikosta “Instagram-tilit”. 

 

fb business manager

 

Klikkaa sinistä “lisää” painiketta.

 

fb mainonta

 

Klikkaa “yhdistä Instagram-tilisi” ja valikko ohjaa sinut kirjautumaan sisään Instagram-tilillesi. Tämän jälkeen Instagram-tilisi on yhdistetty Business Manageriin. 

Käyttöoikeuksien jakaminen Business Managerissa

1. Yksittäisten käyttäjien lisääminen

Voit lisätä Business Manageriin esimerkiksi muita työntekijöitä, ja määrittää heille joko ylläpitäjän käyttöoikeudet tai rajallisemmat, työntekijän käyttöoikeudet. Näin voit antaa muille ihmisen pääsyn hallitsemaan esimerkiksi mainostiliäsi tai Facebook-sivuasi. Voit määrittää täysin, kuinka paljon oikeuksia haluat antaa kullekin ihmiselle. 

Jakaaksesi käyttöoikeuksia Business managerissa mene sivupalkista kohtaan “ihmiset”. 

 

facebook business manager

 

Valitse “lisää”. 

 

 

Voit valita ne ihmiset, joille haluat antaa oikeuksia yrityksesi Business Manageriin. Kirjoita haluamasi henkilön sähköpostiosoite ja valitse, haluatko antaa työntekijän käyttöoikeudet vai ylläpitäjän käyttöoikeudet. 

 

business manager käyttöoikeudet

 

Seuraa valikon ohjeita käyttöoikeuden määrittämiseksi.

2. Mainostoimiston lisääminen Business Manageriin 

Jos teet yhteistyötä mainostoimiston kanssa, on silloin järkevintä jakaa tälle kumppanille käyttöoikeus niihin resursseihin, joita kumppani tarvitsee työnsä tekemiseen. Tässäkin tapauksessa voit määrittää tarkkaan, mitä käyttölupia haluat kullekin kumppanille jakaa. 

Mene yritysasetuksiin ja klikkaa sivupalkista “kumppanit”. 

 

fb

 

Klikkaa keskellä olevaa sinistä “lisää” palkkia ja valitse “anna kumppanille resurssiesi käyttöoikeus”. 

 

fb business manager

 

Lisää kumppaniorganisaation tunnus ja klikkaa eteenpäin. 

 

fb

 

Määritä seuraavissa ruuduissa mitä resursseja haluat lisätä kumppanillesi. Tallenna lopuksi muutokset. Nyt kumppanisi näkee jakamasi resurssit ja voi alkaa toteuttaa mainontaa puolestasi. 

Pikselin lisääminen Business Manageriin 

Jotta voit tehdä tehokasta mainontaa ja seurata sen tuloksia, tarvitset verkkosivullesi pikselin. Pikseli on koodinpätkä, joka mahdollistaa sen, että voit esimerkiksi seurata mainoksestasi seuranneita ostoja tai verkkosivuvierailuita. 

Lisätäksesi uuden pikselin mene yritysasetuksiin, klikkaa “tietolähteet” ja avautuvasta valikosta “pikselit”. 

 

business manager

 

Klikkaa sinistä “lisää” -painiketta. Anna pikselille nimi ja sivuston URL-osoite. Klikkaa jatka. 

 

fb pikseli

 

Tee määritys klikkaamalla “määritä pikseli nyt”. 

 

facebook pikseli

 

Mikäli sivustosi on luotu jonkin yleisen verkkosivualustan, kuten WordPressin kautta, on helpointa valita “lisää koodi käyttämällä kumppani-integraatiota” ja seurata valikon ohjeita. 

Mitä muuta pitää tehdä ennen Facebook-mainonnan aloittamista?

Onnittelut, Business Manager -asetuksesi ovat melkein valmiina! On enää pari juttua, mitä sinun tulee tehdä:

-Vahvista toimialue. Lue, miksi toimialueen vahvistaminen on tärkeää ja miten se tehdään Facebookin sivulta

-Lisää maksutiedot Business Manager -tilillesi. Maksutapojen lisääminen onnistuu menemällä yritysasetuksissa kohtaan “maksutavat” ja seuraamalla valikon ohjeita. 

Facebook Business Manager pähkinänkuoressa

Facebook Business Manager on hyödyllinen työkalu, sillä sen avulla voit hallita mainoksia, tilejä ja sivuja yhdestä paikasta. Sen avulla voit myös jakaa resursseja erilaisille kumppaneille, kuten mainostoimistoille, ja täten hyödyntää ulkopuolista apua yrityksesi mainosten pyörittämisessä. 

Nyt kun tärkeimmät asetukset on kunnossa, voi mainostaminen alkaa! Olemme kirjoittaneet kattavan artikkelin lähestulkoon kaikesta, mitä Facebook-mainonnassa tulee tietää. Lue artikkeli ja aloita mainonnan opetteleminen jo tänään! 

Mikäli taas haluaisit jättää Facebook-mainonnan tekemisen ammattilaisille, voimme auttaa asiassa. Me Sloganilla keskitymme tekemään datalähtöistä mainontaa, jonka avulla voidaan saada kannattavaa kasvua. Jätä tarjouspyyntö ja kysy lisää!

Kategoriat
Digimarkkinointi Google Ads mainonta

Mikä on Google Performance Max -kampanjamuoto?

Millainen on Google Performance Max -kampanjamuoto, miten sen toimintaa voi optimoida ja miten sen käyttö vaikuttaa digimarkkinoinnin tulevaisuuteen? Tästä artikkelista löydät vastaukset kiperimpiin kysymyksiin Performance Maxia koskien, joten luehan eteenpäin!

Esittelyssä Google Performance Max 

Google Performance Max on uudenlainen kampanjatyyppi Googlessa. Tässä kampanjatyypissä Google automatisoi kampanjan kohdennuksen ja jakelun mainostajan tarjoaman tiedon pohjalta. Kampanjan mainoksia näytetään kaikissa Googlen jakelukanavissa.

Mainostaja ei tässä kampanjatyypissä siis kykene vaikuttamaan kaikkiin mainonnan osiin, vaan Google luo mainokset automaattisesti mainostajan antamien materiaalien, kuten kuvien, tekstien, tavoitteen ja budjetin pohjalta. 

Google luo annettujen materiaalien pohjalta eri mainosversioita ja jakelee niitä automaattisesti tulosten maksimoimiseksi. Mainoksia voi näkyä tutuilla mainospaikoilla Googlen haussa, Displayssa, Gmailissa, YouTubessa sekä Discoveryssa. 

google performance max

Kuvan lähde: Google

Performance Max käytännössä

Performance Max -kampanjatyypillä Googlen on halunnut madaltaa kynnystä mainosten näyttämiseen eri kanavissa. Koska yhdellä kampanjalla voidaan näkyä kaikissa Googlen kanavissa, pienentää tämä luonnollisesti mainostajien työmäärää. Set uppien tekemiseen menee vähemmän aikaa, sillä kampanja automatisoi mainosten näkyvyyden tekoälyn avulla. 

Performance Max voi olla relevantti kampanjatyyppi esimerkiksi siinä tapauksessa, jos yrityksellä ei ole aikaa tai resursseja kokonaisvaltaiseen digitaalisen mainonnan optimointiin. Tässä kampanjatyypissä mainostajalla on tosin vähemmän valtaa siinä, millaiselle kohderyhmälle tai missä kanavassa haluaa näkyä. 

Toistaiseksi Google Performance Maxin analytiikka on melko rajallista, eikä yksittäisten sijoitteluiden tehosta näe juurikaan tietoa. Google on tosin lupaillut parantaa tulosten raportointia tulevaisuudessa. 

Miten Performance Max -kampanjaa voi optimoida?

Performance Max -kampanjatyyppi vähentää kampanjan optimoinnin tarvetta, mutta on edelleen asioita, joihin mainostaja voi vaikuttaa. 

1. Tavoite

Kampanjalle valitaan jokin tavoite, jonka Google pyrkii saavuttamaan. Kampanjalle voidaan valita tavoitteeksi sales, leads tai website traffic. 

2. Budjetti ja bidaus

Kampanjalle valitaan haluttu budjetti sekä bidausstrategia. Mahdollisia bidausstrategioita ovat konversioiden maksimointi, konversioiden arvon maksimointi tai tavoiteltu mainostuotto. 

3. Creative

Sijoittelusta riippuen Google näyttää erilaisia mainoksia käyttäjilleen, ja mainoksia varten sinun tulee tarjota kampanjalle kuvia, mainostekstejä, videoita ja muuta tietoa. Kampanjaan voi valita:

-15 kuvaa

-5 logoa

-5 videota

-5 otsikkoa

-5 pitkää otsikkoa

-yksi 60 merkin kuvaus

-4 muuta kuvausta

-toimintakehotus (voi olla myös automaattinen)

-yrityksen nimi

-URL-osoite

Näistä vaihtoehdoista Googlen tekoäly rakentaa parhaan mahdollisen mainoksen kuhunkin sijoitteluun ja kullekin käyttäjälle. Varsinaista creativen testaamista ei siis tässä kampanjamuodossa tarvitse itse suorittaa. 

4. Audience signals

Vaikkakin Performance Max -kampanja hoitaa itse mainosten kohdentamisen, voit tarjota Googlelle audience signalseja, eli signaaleja, joiden avulla Google voi näyttää mainoksiasi tietynlaiselle kohderyhmälle. Voit esimerkiksi jakaa dataa olemassa olevista asiakkaistasi, jolloin Google voi hyödyntää tätä tietoa uusien asiakkaiden löytämisessä. 

Yleisösignaalit ovat kuitenkin ainoastaan ohjaavia, ja Google näyttää mainoksia myös muille kuin tarjoamallesi kohdeyleisölle. Signaalien tarjoaminen voi kuitenkin Googlen mukaan parantaa koneoppimisen tekemää työtä. 

5. URL-osoitteen laajennus

Kampanjalle valitaan tietty laskeutumissivu, mutta URL-osoitteen laajennuksella Googlelle voidaan antaa valtaa valita osuvampi laskeutumissivu silloin, kun se on kannattavaa. URL-osoitteen laajennus on Performance Max -kampanjassa oletuksena päällä, mutta sen voi myös sulkea asetuksista. 

6. Muut laajennukset

Performance Max -kampanjaan voi valita valmiita tilitason laajennuksia, tai luoda omia sivustolinkkilaajennuksia. 

Kannattaako Performance Maxia kokeilla?

Lähtökohtaisesti kaikkea kannattaa kokeilla, eikä Performance Max ole poikkeus. Sen avulla voidaan vähentää mainonnan optimoimisen työmäärää sekä antaa algoritmille enemmän valtaa päätöksenteossa. 

Lisäksi ainakin Googlen mukaan Performance Max kampanjoiden ei pitäisi aiheuttaa päällekkäisyyksiä jo olemassa olevien Googlen kampanjoiden kanssa, vaan Performance Max pyrkisi saavuttamaan sellaisia tuloksia, joita jo olemassa olevilla kampanjoilla ei saavuteta. 

Digitaalisen mainonnan tulevaisuus

Digitaalisesta mainonnasta on Performance Max -kampanjamuodon myötä tulossa entistä automatisoidumpaa, joten mitä tämä tarkoittaa digitaalisen mainonnan tulevaisuudelle? Tarvitaanko digimarkkinointitoimistoja kohta enää ollenkaan? 

Vaikka mainonnasta tulisi entistä automatisoidumpaa, digimarkkinoijien työt tuskin ovat sen myötä loppumassa. Vaikka mainonta olisi helppo saada käyntiin, tarvitaan kuitenkin muita tekijöitä, joilla massasta voidaan erottautua. Voikin olla, että tulevaisuudessa digimarkkinoinnin painopiste siirtyy vähitellen kampanjoiden optimointiin käytetystä ajasta enemmän muihin osatekijöihin. 

Digitaalinen mainonta, oli se sitten kuinka yksinkertaistettua tahansa, vaatii aina kokonaisuuksien ymmärrystä. Analyyttinen ja strateginen ajattelu sekä markkinoinnin kokonaisvaltainen ymmärrys tulevat olemaan tärkeitä asioita myös tulevaisuudessa, joten digimarkkinoijien tuskin tarvitsee pelätä töiden loppumista automatisaation kehityksen myötä. 

On mielenkiintoista seurata, mihin suuntaan digitaalinen mainonta liikkuu tulevaisuudessa. 

Mietitkö, mikä digitaalisen mainonnan kanava olisi yrityksellesi sopivin? Lue kuinka valitset sopivan kanavan digimarkkinointiin! 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Facebook uudelleenmarkkinointi – 8 arvokasta kohderyhmää vuodelle 2022

Facebook uudelleenmarkkinointi on oiva keino tuoda yrityksestäsi tai tuotteistasi kiinnostuneet ihmiset takaisin verkkokauppaasi ostamaan tuotteitasi. Facebookissa on mahdollista luoda paljon erilaisia uudelleenmarkkinointiyleisöjä, ja tässä artikkelissa esittelemme 8 arvokasta kohderyhmää, joita sinun kannattaa hyödyntää vuonna 2022. Lue eteenpäin!

Disclaimer: osa kohderyhmistä vaatii suuren määrän verkkosivuvierailijoita toimiakseen optimaalisesti. Lisäksi joissain tapauksissa laajempi, geneerinen kohderyhmä voi toimia rajattua kohderyhmää paremmin. Kohderyhmiä kannattaa siis aina testata ja verrata keskenään sekä seurata mainonnan lopullista vaikutusta datasta. 

Miksi Facebook uudelleenmarkkinointia kannattaa tehdä?

Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit tavoittaa kävijöitä, jotka ovat esimerkiksi vierailleet verkkokaupassasi, lisänneet tuotteita ostoskoriin, reagoineet somepostauksiisi tai osoittaneet kiinnostusta yritystäsi kohtaan sivustovierailun aikana. 

Koska nämä ihmiset tuntevat jo yrityksesi ja tuotteesi, heille mainostaminen on lähtökohtaisesti kannattavampaa kuin sellaisille ihmisille mainostaminen, jotka eivät vielä tunne tuotteitasi.

Esimerkiksi dynaamisen uudelleenmarkkinoinnin avulla voit näyttää ihmisille mainoksia tuotteista joita he ovat lisänneet ostoskoriinsa, mutta eivät ole ostaneet. Uudelleenmarkkinointi toimii hyvänä muistutuksena käydä suorittamassa osto loppuun verkkokaupassasi, ja siksi se on hyvin tehokas ja suosittu mainonnan keino. 

Lue eteenpäin niin opit lisää eri uudelleenmarkkinoinnin keinoista ja siitä, miten voit laittaa mainonnan käyntiin!

Facebook uudelleenmarkkinointi vaatii Facebook-pikselin 

Facebook-pikseli on pätkä koodia, joka tulee sijoittaa verkkosivuille, jotta voit saada arvokasta tietoa verkkosivuvierailijoistasi, ja toteuttaa heille Facebook uudelleenmarkkinointia. 

Ilman pikseliä uudelleenmarkkinoinnin tekeminen ei onnistu, joten käy asentamassa pikseli paikalleen ennen mainonnan aloittamista. Kurkkaa Facebookin ohjeet pikselin asentamiseen

Kun pikseli on paikallaan, voit aloittaa uudelleenmarkkinoinnin Facebookissa. Tässä kahdeksan kohderyhmää kokeiltavaksi!

1. Uudelleenmarkkinointi kaikille verkkosivun vierailijoille

Helpoin tapa kokeilla uudelleenmarkkinointia Facebookissa on luomalla kohderyhmä verkkosivun vierailijoista. Voit tämän kohderyhmän avulla näyttää mainostasi kaikille, jotka ovat valitsemasi aikavälin aikana vierailleet verkkokaupassasi. 

Verkkosivuvierailijoiden kohderyhmä luodaan menemällä Business Manageriin, valitsemalla “kohderyhmät”, “luo kohderyhmä” ja “mukautettu kohderyhmä”. 

 

kohderyhmä

 

Valitse kohderyhmän lähteeksi “sivusto”.

 

uudelleenmarkkinointi

 

Valitse kohdassa “säilytys”, kuinka monta päivää sitten vierailleita käyttäjiä haluat lisätä kohderyhmääsi. Jos valitset esimerkiksi 30, kohderyhmääsi sisällytetään edellisen 30 päivän verkkosivuvierailijat. 

 

facebook mainos

 

Nimeä ja luo kohderyhmä. 

2. Uudelleenmarkkinointi vierailijan käyttämän ajan mukaan

Mikäli verkkokaupassasi on kuukausittain paljon vierailijoita, voit luoda kohderyhmän niistä vierailijoista, jotka ovat käyttäneet eniten aikaa verkkokaupassasi. Voit rajata kohderyhmän esimerkiksi top 5%, top 10% tai top 25% verkkosivuilla aikaa käyttäneiden vierailijoiden mukaan. 

Rajaamalla vierailijoita heidän käyttämänsä ajan mukaan voit tavoittaa tavallista arvokkaampia kohderyhmiä. Koska nämä ihmiset ovat käyttäneet paljon aikaa verkkokaupassasi, he tuntevat tuotteesi ja ovat erittäin suurella todennäköisyydellä kiinnostuneita niistä. 

Tässä kohdennuksessa kannattaa kuitenkin muistaa, että verkkokauppavierailijoita tulee olla riittävä määrä, jotta kohdennusta kannattaa tehdä. Hyvä nyrkkisääntö on se, että alle 1000 ihmisen kohderyhmälle ei kannata mainostaa Facebookissa. 

Voit rajata vierailijoita käytetyn ajan perusteella luomalla mukautetun kohderyhmän ja valitsemalla tapahtumaksi “vierailijat käytetyn ajan mukaan”. 

uudelleenmarkkinointi

3. Uudelleenmarkkinointi tarjontaa selaaville verkkosivuvierailijoille

Facebookissa on helppo tehdä uudelleenmarkkinointia verkkosivuvierailijoille, mutta joskus voi olla paikallaan rajata tämän kohdeyleisön määrää tarkemmaksi – erityisesti jos verkkokauppavierailijoita on suhteellisen paljon. 

Mikäli kuukausittaisia verkkokauppavierailijoita on paljon, voit näyttää Facebook uudelleenmarkkinointia ihmisille, jotka ovat ladanneet verkkosivuasi tietyn määrän kertoja. Jos asiakas on ladannut esimerkiksi 6 erillistä sivua verkkokaupassasi, hän on todennäköisemmin tavallista verkkosivukävijää kiinnostuneempi tuotteistasi, sillä hän on jäänyt selaamaan tarjontaasi useammalta sivulta. 

Tämän rajauksen avulla voit tavoittaa ihmisiä, jotka voivat olla erityisen arvokkaita kohderyhmänä. Voit muokata kävijöiden lataamien sivujen lukumäärää suuremmaksi tai pienemmäksi yleisösi koon mukaan. 

Valitse mukautettua kohderyhmää valitessasi tapahtumaksi “Pageview”, ja valitse tarkennusperusteeksi “yhdistetty arvo”. Nyt voit valita, kuinka monta kertaa haluat kävijän lataavan verkkokauppasi sivuja, ennen kuin hän päätyy tähän kohderyhmään. 

Huom. Tätä rajausta kannattaa käyttää vain, jos verkkokaupassasi on oikeasti suuri määrä kuukausittaisia kävijöitä, tai muuten kohderyhmä jää turhan pieneksi. 

facebook

4. Dynaaminen uudelleenmarkkinointi Facebookissa

Facebookissa on mahdollista tehdä dynaamista uudelleenmainontaa, jolloin Facebook näyttää automaattisesti verkkokauppasi tuotteita sellaisille ihmisille, jotka ovat esimerkiksi lisänneet tuotteita ostoskoriin, mutta jättäneet oston tekemättä. Kun verkkokaupassasi vierailleet ihmiset saavat somessa mainoksen kesken jääneestä ostoksesta, he saattavat palata viimeistelemään kyseisen oston. 

Dynaaminen mainonta on hyvin tehokas uudelleenmarkkinoinnin keino, sillä sen avulla tarjoat ihmisille mainoksia juuri niistä tuotteista, joita kohtaan he ovat osoittaneet kiinnostusta. 

Dynaamisen mainonnan avulla voit kohdistaa mainoksia myös kylmälle yleisölle, ja täten tuoda tuotteitasi uusien ihmisten tietoisuuteen. 

Jotta Facebookin dynaamisen mainonnan saa käyntiin, tulee sinun ensiksi luoda Facebook-luettelo. Olemme kirjoittaneet artikkelin siitä, miten luettelon ja dynaamisen mainonnan saa käyttöön. 

5. Asiakaslistan perusteella tapahtuva uudelleenmarkkinointi

Facebookiin on mahdollista luoda kohdeyleisöjä olemassa olevista asiakaslistoista. Jos sinulla on esimerkiksi sähköpostilista asiakkaistasi (ja jos asiakkaita on yli 1000), voit kohdentaa heille mainontaa Facebookissa.

Asiakaslistan voi tuoda Facebookiin valitsemalla “luo mukautettu kohderyhmä” ja kohderyhmän lähteeksi “asiakasluettelo”. Tätä kohdennustapaa luodessa on hyvä huomioida, että kaikki asiakkaasi eivät välttämättä ole liittäneet sinulle antamaansa sähköpostiosoitetta Facebook-profiiliinsa. 

Tällöin Facebook ei välttämättä osaa yhdistää kaikkia asiakkaita Facebook-käyttäjiin, jolloin kohdeyleisön koko voi pienentyä huomattavasti. Asiakaslistaa hyödynnettäessä kontakteja tulisi olla riittävä määrä, jotta listaa kannattaa hyödyntää mainonnassa. 

Listan voi luoda CSV-tiedoston avulla. Vaihtoehtoisesti kontakteja voi tuoda esimerkiksi MailChimpistä suoraan Facebookiin. 

6. Uudelleenmarkkinointi some-kiinnostuksen perusteella

Joskus voi olla järkevää tehdä uudelleenmarkkinointia ihmisille, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa sosiaalisessa mediassa. Jos sinulla on somessa sitoutunutta yleisöä, heidät kannattaa houkutella selaamaan tuotteita verkkokauppaasi. 

Someyleisöjen teho piilee siinä, että nämä ihmiset ovat jo jollain tavalla tuttuja yrityksesi kanssa. Voit luoda kohdeyleisöjä eri toimintojen perusteella ja täten määrätä, kuinka laajalle tai kapealle kohdeyleisölle haluat mainostaa. 

Instagram-kiinnostuksen perusteella kohdentaminen

Voit luoda kohderyhmän Instagramin pohjalta valitsemalla kohderyhmissä “luo mukautettu kohderyhmä” ja valitsemalla mukautetun kohderyhmän lähteeksi “Instagram-tili”. 

Voit kohdistaa mainoksia esimerkiksi niille ihmisille jotka ovat vierailleet yrityksesi Instagram-profiilissa, olleet vuorovaikutuksessa julkaisujesi kanssa tai tallentaneet julkaisujasi. 

Facebook-sivun kiinnostuksen perusteella kohdentaminen

Facebook-sivuun perustuva kohderyhmä luodaan valitsemalla “luo mukautettu kohderyhmä” ja valitsemalla mukautetun kohderyhmän lähteeksi “Facebook-sivu”. 

Tämän kohdennusvaihtoehdon avulla voit luoda kohderyhmän esimerkiksi ihmisistä, jotka:

-tykkäävät Facebook-sivustasi tai seuraavat sitä

-ovat vierailleet Facebook-sivullasi

-ovat olleet vuorovaikutuksessa sivusi tai julkaisusi kanssa

-ovat klikanneet jotain toimintokutsupainiketta sivullasi. 

7. Uudelleenmarkkinointi Facebook-tapahtumasta kiinnostuneille

Voit toteuttaa mainontaa myös sellaisille ihmisille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta Facebook-tapahtumaasi kohtaan. Tämä vaihtoehto on hyvä valinta silloin, jos olet aiemmin järjestänyt tapahtumia, jotka liittyvät jollain tapaa myymiisi tuotteisiin tai palveluihin. 

Tällöin voit markkinoida verkkokauppasi tuotteita esimerkiksi ihmisille, jotka ovat merkanneet olevansa menossa tapahtumaasi tai olevansa kiinnostuneita siitä. 

Luo kohderyhmä tapahtumasta valitsemalla “luo mukautettu kohderyhmä” ja kohderyhmän lähteeksi “tapahtumat”. 

facebook uudelleenmarkkinointi

8. Uudelleenmarkkinointi videoiden katselijoille

Videoista kerättävää dataa kannattaa hyödyntää osana uudelleenmarkkinointia. Jos olet pyörittänyt aiemmin videomainoksia, voit luoda näiden videoiden katselijoista uusia uudelleenmarkkinoinnin kohdeyleisöjä. Voit esimerkiksi näyttää mainontaa sellaisille ihmisille, jotka ovat katsoneet videotasi esimerkiksi 3 sekuntia, 10 sekuntia, 25% tai 50% ajasta. 

facebook reta

Lue lisää, miksi videoita kannattaa hyödyntää Facebook-mainonnassa.

Facebook uudelleenmarkkinointi pähkinänkuoressa

Facebookissa on mahdollista luoda paljon erilaisia kohdeyleisöjä uudelleenmarkkinointiin. Uudelleenmarkkinoinnin etuna on se, että mainoksen näkijät tuntevat yrityksesi ja tuotteesi jo entuudestaan. Tällöin he myös voivat kiinnostua ostamaan tuotteitasi todennäköisemmin kuin sellaiset ihmiset, jotka eivät ole vielä kuulleetkaan yrityksestäsi. 

Uudelleenmarkkinoinnissa kannattaa testata erilaisia yleisöjä ja arvioida niiden toimivuutta datan perusteella. Joskus tietty yleisö toimii paremmin yhtenä ajankohtana, ja toinen paremmin toisena ajankohtana. Tämän vuoksi uudelleenmarkkinoinnissa ei kannata jumittua käyttämään aina vain yhtä tiettyä yleisöä, vaan toteuttaa jatkuvaa testausta mainonnalla. 

Mikäli kaipaisit apua mainonnan pyörittämiseen, voit lähettää meille tarjouspyynnön Facebook-mainonnasta! 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Konversio-optimointi

Konversio-optimointi – paranna verkkokauppasi konversioprosenttia datan avulla

Konversio-optimoinnin avulla voit etsiä ja korjata verkkosivusi pahimpia kipukohtia, ja siten lisätä verkkosivun tuottamien ostojen määrää. Lue lisää, mitä konversio-optimointi on ja miten voit optimoida verkkosivujasi datan avulla. 

Mitä on konversio-optimointi?

Konversio on tietty toiminto, jonka haluat verkkosivuvierailijasi toteuttavan. Tyypillisiä verkkosivun konversioita ovat esimerkiksi osto, liidin lataaminen, tuotteen lisääminen ostoskoriin tai yhteydenotto. Konversio-optimoinnilla (CRO, eli conversion rate optimization) pyritään lisäämään näitä vierailijoiden suorittamia toimintoja erilaisten keinojen avulla. Mitä enemmän konversioita verkkosivusi tuottaa, sitä parempi liiketoimintasi kannalta. 

Konversio-optimointi ei perustu arvailuun siitä, mikä toimii ja mikä ei. Sen sijaan muutosten tulisi aina perustua dataan. Kun konversio-optimointia toteutetaan datalähtöisesti, voidaan verkkosivusta rakentaa huomattavasti miellyttävämpi asiakkaille. 

Miksi konversio-optimointia kannattaa tehdä?

Vähentämällä sivuston pahimpia ostoa rajoittavia kipupisteitä voit lisätä yrityksen tuottoa. Datan avulla sivustolta voidaan löytää paljon asioita, joita muuttamalla konversioiden määrä saadaan nousemaan.

Konversio-optimoinnin avulla voidaan pyrkiä korjaamaan kipukohtia kuten ostoskorin hylkäämisiä, tarjouspyynnön lähettämisen keskeytyksiä tai tuotesivulta poistumisia. Kun suurempi osa kävijöistä konvertoituu, on myös digitaaliseen näkyvyyteen käytetty panostus kannattavampaa. 

Verkkokaupan konversioprosentin tutkiminen

Verkkokaupan konversioprosenttia voi alkuun lähteä itse parantamaan esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Analyticsissä on mahdollista luoda tavoitteita, sekä ostopolkuja tavoitteen suorittamisen etenemisestä. 

Ostopolku verkkokaupassa voi rakentua esimerkiksi seuraavasti:

1. Asiakas saapuu verkkokaupan kategoriasivulle selaamaan tuotevalikoimaa

2. Asiakas siirtyy tuotesivulle tarkastelemaan häntä kiinnostavaa tuotetta

3. Asiakas lisää kyseisen tuotteen ostoskoriin

4. Asiakas siirtyy täyttämään toimitus- ja maksutietoja

5. Asiakas tilaa tuotteen ja siirtyy kiitos-sivulle

konversioprosentti

Esimerkkikuva ostopolun etenemisestä – luvut suuntaa antavia. 

Kuten esimerkkikuvasta voi nähdä, suuri osa verkkokaupan kävijöistä ei päädy lopulta suorittamaan ostoa loppuun. Tyypillinen oston konversioprosentti verkkokaupassa on yleensä n. 1-4% välillä. 

Oman verkkokaupan konversioprosentin voi laskea jakamalla toteutuneet konversiot kävijöiden määrällä, ja kertomalla tämän luvun sadalla. Jos verkkokaupassasi oli kävijöitä 1000 ja konversioita toteutui 25, konversioprosenttisi oli 2,5%.

Google Analytics on toimiva työkalu erilaisten tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen. Voit lukea tarkemmat ohjeet Analyticsin tavoitteiden luomiseen täältä. Analyticsin avulla voit seurata, missä vaiheessa ostopolkua asiakkaasi tyypillisesti poistuvat sivuiltasi. Poistuvatko he esimerkiksi tilausvaiheessa, vai siinä vaiheessa kun he lisäävät tuotteita ostoskoriin? 

Dataa seuraamalla näet, mitkä osa-alueet verkkosivuillasi kaipaavat erityistä panostusta. Keskittymällä näihin kipupisteisiin voit lisätä asiakkaiden käyttäjäkokemusta ja kasvattaa konversioiden todennäköisyyttä. 

Muista kuitenkin, että pelkästään yhteen ostopolun kohtaan keskittymällä harvemmin saadaan hurjia tuloksia aikaan, vaan koko ostopolun sujuvoittamiseen kannattaa käyttää aikaa. 

Yleisiä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa konversioiden määrään

-Sivuston huono käytettävyys ja tekniset errorit.

-Riittämätön määrä tietoa, jota kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tekemiseen.

-Asiakasarvosteluiden puute.

-Sivuston luotettavuudesta ei viestitä tarpeeksi.  

-Tilausprosessi on liian monimutkainen (esim. asiakkaalta pyydetään liian paljon tietoja tilausvaiheessa).

-Sivuston ulkonäkö ei miellytä tai tekstit eivät ole tarpeeksi houkuttelevia. 

Tuotesivun konversio-optimointi

Jotta verkkokaupan vierailijat lisäisivät tuotteen tuotesivulta ostoskoriin, tulee tuotesivun tarjota mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa kuluttajalle. Tuotesivulla tulee olla laadukkaita kuvia, riittävästi tietoa tuotteiden koosta, materiaalista, väristä, laadusta ja palautusoikeudesta. Hinnan tulee olla selkeästi näkyvillä, ja tuotteen lisäämisen ostoskoriin tulee olla vaivatonta ja nopeaa. 

Verkkokaupan tulee olla luotettava, jotta ostamista aletaan harkitsemaan. Luotettavuutta voi lisätä esimerkiksi kannustamalla asiakkaita jättämään tuotearvioita ostamistaan tuotteista. 

Jotta voit selvittää mikä tuotesivulla häiritsee seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, sinun tulee tutkia asiaa datasta. Voit heittää arvauksia siitä, minkä värinen nappi toimii verkkosivuilla parhaiten, mutta jos et todenna asiaa datan avulla, ei napin värin vaihtamisesta ole mitään hyötyä. 

Siirtyminen ostoskorista tilausvaiheeseen

Yleensä verkkokauppojen ostopolussa tapahtuu suuri pudotus siinä vaiheessa, kun vierailija on lisännyt tuotteen ostoskoriin. Esimerkiksi Baymardin tekemän tutkimuksen mukaan n. 69% verkkokauppavierailijoista hylkää ostoskorinsa, eikä täten suorita ostoa loppuun. Datan perusteella ostoskorin hylkäämisen vähentämiseen kannattaa siis panostaa. 

Ostoskorin hylkäämisen syitä voi olla joskus vaikeaa löytää, sillä osa asiakkaista saattaa lisäillä tuotteita ostoskoriin myös ikkunashoppailun viehätyksen vuoksi. Tilauksen tekeminen kannattaa kuitenkin tehdä mahdollisimman helpoksi asiakkaalle, ja vähentää mahdollisia oston esteitä verkkokaupassa.

Konversio-optimoinnissa kannattaa tehdä A/B-testausta, jossa näytät osalle verkkosivuvierailijoista yhtä versiota ostoskärrystä ja toiselle osalle toista versiota. Tällä tavoin voit pyrkiä etsimään yksittäisiä tekijöitä, jotka voisivat parantaa tilausvaiheeseen siirtymisen todennäköisyyttä. 

Esimerkiksi sillä, tarvitseeko tilauksen tehdäkseen rekisteröityä käyttäjäksi, voi olla suuri vaikutus oston lopulliseen toteutumiseen. Myös yksittäiset tekijät kuten sivuston latausnopeus, navigaatio ja yleinen ilme voivat vaikuttaa konversion etenemiseen suunnattomasti.

Vinkkejä ostoskorin hylkäämisen vähentämiseen

1. Tarjoa tuotesivuilla tarpeeksi tietoa kaikesta, mitä asiakkaan tulisi tietää ennen tilaamista. Kerro kuljetusmaksuista ja -ajoista, palautusoikeudesta, maksuvaihtoehdoista sekä kaikesta muusta, mikä voi vaikuttaa ostopäätöksen tekemiseen tilausvaiheessa. 

2. Tee riittävästi A/B-testausta eri tekijöistä verkkokaupassa. Tässäkin asiassa data on kuningas – konversio-optimointia ei kannata jättää arvailun varaan. 

3. Lisää verkkokaupan luotettavuuden tuntua esimerkiksi asiakasarvioiden avulla. Lisää näkyville luotettavuudesta viestiviä logoja ja palkintoja, mikäli sinulla on sellaisia saatavilla. 

4. Tarjoa ensimmäisen tilauksen kylkeen alennus, joka houkuttelee toteuttamaan tilauksen loppuun. 

konversio-optimointi

Tilausvaiheen konversio-optimointi

Tilausvaiheen ongelmat liittyvät yleensä tilauslomakkeen monimutkaisuuteen, postituskuluihin, maksutapojen riittämättömyyteen tai sivun tekniseen toimivuuteen. Jotta voit todella tietää missä ongelma piilee, käytä tässäkin kohdassa dataa apuna, ja toteuta kattavaa testausta. 

Kuluttajat arvostavat ostamisen helppoutta. Jos tilauslomakkeessa kysytään iso kasa tietoa asiakkaasta, kynnys tilauksen tekemiselle nousee. Sen vuoksi on järkevää kysyä ainoastaan niitä tietoja, joita välttämättä tarvitset tilauksen toimittamiseen. 

Tarjoa lisäksi asiakkaillesi mahdollisuus tilauksen tekemiseen ilman, että heidän täytyy rekisteröityä käyttäjäksi. Joskus pelkkä rekisteröinnin vaatiminen voi toimia tehokkaana oston esteenä. 

Maksutapoja kannattaa olla saatavilla laaja määrä – esimerkiksi mobiilimaksamisen tarjoaminen nopeuttaa oston tekemistä, ja siten voi madaltaa kynnystä oston tekemiselle. 

Tilausvaiheessa voi olla myös ongelmia nopeudessa tai lomakkeen täyttämisen toimivuudessa, mihin kannattaa perehtyä datan avulla. 

Konversio-optimointi pähkinänkuoressa

Konversio-optimoinnin avulla voit kasvattaa verkkosivusi tekemää tulosta. Kun näet datan avulla missä ostopolun vaiheessa asiakkaat jättävät ostoprosessin kesken, voit keskittyä ongelmien korjaamiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Korjaamalla kipupisteitä voit lisätä ostamisen miellyttävyyttä ja siten lisätä syntyneiden kauppojen määrää. 

Konversio-optimoinnissa kannattaa hyödyntää A/B-testaamista. Mikäli näet datan avulla esimerkiksi tuotesivun karkottavan asiakkaita, voit luoda sivusta eri versioita, ja testata muutosten vaikutusta asiakkaan ostopolun jatkumiseen. 

Kurkkaa myös Googlen dataa siitä, kuinka asiakkaat ostavat verkossa, ja kuinka voit hyödyntää tätä tietoa verkkokauppasi markkinoinnissa. 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Hakukoneoptimointi

Googlen 15 uutta SEO-vinkkiä

Hakukoneoptimoinnissa tapahtuu! Search Engine Journal kirjoitti hiljattain artikkelin, jossa hyödynnettiin Googlen John Muellerin tietämystä algoritmien nykypäivän toiminnasta. Nyt esittelemme tämän artikkelin perusteella katsauksen Googlen 15:sta tärkeimmästä SEO-vinkistä, jotka hakukoneoptimoinnissa kannattaa huomioida. Nämä vinkit kannattaa ottaa osaksi omaa hakukoneoptimointia, joten luehan eteenpäin! 

1. Backlinkkien lukumäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen

Backlinkkien lukumäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen, mutta niiden laatuun kannattaa sen sijaan panostaa. Muellerin mukaan yksi laadukas backlinkki voi olla arvokkaampi kuin miljoona ei-laadukasta linkkiä. 

Tämän tiedon perusteella päivät, jolloin backlinkkejä ostamalla pystyi vaikuttamaan hakukonesijoitukseen, ovat ohi. Sen sijaan yritysten kannattaa pyrkiä saamaan laadukkaita ja arvoa tuottavia linkkauksia sivuilleen alan asiantuntijoiden sivuilta. 

Mikäli kovan auktoriteetin omaava sivu linkittää sinun sivuillesi, se on Googlelle hyvä merkki siitä, että sivuasi kannattaa suosia hakutuloksissa. Sen sijaan mikäli sivuillesi johtaa suuri kasa ei-laadukkaita linkkejä, Google voi jättää kyseiset linkkaukset täysin huomioimatta. 

Backlinkkejä ja niiden laatua voi tarkastella erilaisten työkalujen, kuten SemRushin avulla. 

2. Blogitekstien päivämäärän vaihtaminen ei nosta hakukonesijoitusta

Moni hakukoneoptimointia harjoittava yritys on varmasti todennut, että blogitekstien päivittäminen on järkevää, jotta sivuilla oleva tieto näyttäisi olevan ajan tasalla Googlen silmissä. Olemassa olevaa sisältöä on järkevää päivittää silloin kun olennaista päivitettävää tietoa on, mutta Googlen mukaan pelkästään päivämäärän vaihtaminen ei paranna hakukonesijoitusta. 

Mikäli tarkoituksena on siis saada vanhat blogitekstit nousemaan hauissa, kannattaa niiden varsinaisen sisällön päivittämiseen panostaa. Vaihtoehtoisesti sisältöä voi myös poistaa, jos sen päivittäminen ei tunnu riittävän ja mikäli sisältö ei ole enää olennaista. Pelkän päivämäärän vaihtaminen ei kuitenkaan nosta tekstiä yhtään ylemmäs haussa, joten sen vaihtaminen on vain ajanhukkaa. 

3. Tuplasisältö ei vaikuta negatiivisesti hakukonesijoitukseen

Mikäli yhden sivuston eri sivuilla esiintyy samaa sisältöä, tämä tuplasisältö ei vaikuta negatiivisesti hakukonesijoitukseen.

Muellerin mukaan osittainen tuplsasisältö on hyvin tavanomaista, ja tällöin Google vain keskittyy näyttämään yhden näistä sisällöistä hakua tekevälle ihmiselle. Sen sijaan muut saman sisällön omaavat sivut eivät nouse esiin samassa haussa. 

Lisäksi, Muellerin mukaan eri muodoissa olevaa sisältöä ei lasketa tuplasisällöksi. Mikäli siis olet kirjoittanut blogitekstin aiheesta x ja tehnyt lisäksi videon jossa sama asia on selitettynä, ei näitä nähdä tuplasisältönä. 

4. Blogikommenteilla voi olla vaikutusta hakukonenäkyvyyteen

Muellerin mukaan Google tarkastelee blogikommentteja muun nettisivusisällön ohessa, vaikkakin se kohtelee kommentteja hieman eri tavalla kuin muuta sisältöä. 

Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat löytää nettisivusi blogikommenttien perusteella, mikäli ne vastaavat käyttäjän tekemää hakua. Tämän vuoksi blogikommenttien poistamisessa kannattaa käyttää harkintaa, sillä jos poistat kommentin, poistat myös mahdollisuuden, että nouset esille tuloksissa kyseisen kommentin kautta. 

seo-hakukonesijoitus

5. Google My Business vaikuttaa positiivisesti paikalliseen hakutulokseen

Google My Businessin optimoimiseen kannattaa käyttää aikaa. Muellerin mukaan haut kuten “lähelläni” ovat riippuvaisia osoitteesta, joka nettisivulle ja yritykselle on asetettu. Mikäli käyttäjä hakee paikallista kukkakauppaa ja yrityksesi osoite on Google My Businessisa asetettu oikein, niin kukkakauppasi voi nousta helpommin esille kyseisessä haussa. 

Varmista siis, että yrityksesi osoitetiedot ovat aina ajan tasalla ja selkeästi esillä. 

6. Verkkosivun visuaalisuudella voi olla vaikutusta hakukonesijoitukseen

Hakukonesijoitus koostuu pienistä osista, ja joskus yksinkertaisella asialla, kuten verkkosivun ulkonäöllä, voi olla vaikutusta sijoitukseen. 

Jos vierailijat eivät pidä sivuasi ammattimaisen näköisenä, se voi vaikuttaa heidän käyttökokemukseensa ja pitkässä juoksussa pudottaa verkkosivusi sijoitusta. 

Visuaalisuuden vaikutus johtuu osittain siitä, että Google tutkii verkkosivun käyttäjien Bounce Ratea, eli välittömien poistumisten määrää. Mikäli verkkosivusi ulkonäkö ei miellytä, se voi lisätä käyttäjien välittömiä poistumisia ja täten heikentää hakukonesijoitustasi. 

7. Sanamäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen 

Verkkosivun tai blogitekstin sanamäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen, sillä joskus lyhyt teksti voi tarjota huomattavasti enemmän arvoa käyttäjälle kuin pitkä teksti. Tekstin relevanttius on asia, jolla on todellista merkitystä. Google yrittää nostaa haussa aina esiin sen tuloksen, jonka se uskoo tuottavan hakijalle eniten arvoa. 

Muellerin mukaan tiettyä sanamäärää voi pitää ohjeistuksena itselle, mikäli se auttaa kirjoittamaan parempaa sisältöä. Googlen silmissä sanamäärällä ei kuitenkaan ole merkitystä. 

8. Ei ole olemassa yhtä yksittäistä asiaa, joka vaikuttaisi suuresti näkyvyyteen

Muellerin mukaan Google ei ole määrittänyt mitään yhtä yksittäistä asiaa, joka vaikuttaisi enemmän näkyvyyteen kuin jokin toinen asia. Jollakin asialla voi olla enemmän painoarvoa yhdessä haussa, ja ei lainkaan painoarvoa toisessa. Googlen algoritmi antaa eri asioille erilaista painoarvoa sivuista ja hauista riippuen.

Olisi siis tyhmää sanoa, että asialla X on aina 10% vaikutus hakukonenäkyvyyteen, sillä tämä ei pidä paikkaansa. 

9. Heading tagit ovat vahva signaali Googlelle sivun sisällöstä

Heading tagien avulla Google saa tietoa siitä, mitä asioita sivu käsittelee ja mitkä asiat siinä ovat tärkeimpiä. 

Muellerin mukaan kuitenkaan sillä, käyttääkö esimerkiksi H2 vai H5 tagia, ei ole juurikaan merkitystä. Olennaista on se, että väliotsikoita hyödyntämällä Google pystyy ymmärtämään eri osioiden sisältöjä paremmin, ja nostamaan sivuja siten hakutuloksissa. 

10. Tärkeimmän avainsanan näkyvyyttä kannattaa korostaa

Sivuston tärkeimmän avainsanan kannattaa olla niin näkyvillä kuin mahdollista – hyödynnä sitä sivun otsikoissa, alaotsikoissa, kuvauksessa, kuvien sisäisissä tageissa sekä kaikkialla, mistä sivun vierailijoiden ja Googlen on helppo lukea se. 

Googlen ja vierailijoiden tulee olla mahdollisimman tietoisia siitä, mitä asiaa sivu käsittelee. 

11. Oikeinkirjoituksella ja kieliopilla on vaikutusta sijoitukseen

Huono kielioppi ja sanojen väärinkirjoitus vaikuttaa negatiivisesti sivun käyttökokemukseen. 

Google pyrkii etsimään ja näyttämään mahdollisimman laadukasta sisältöä, ja mikäli sivusto sisältää paljon kielioppivirheitä, se voi vaikuttaa negatiivisesti sivun laatuarvioon. Samaan aikaan, Googlen on vaikeampaa lukea ja tunnistaa sellaista sisältöä, joka on kirjoitettu huonosti. 

Muellerin mukaan kieliopilla ja oikeinkirjoituksella on monien sivujen kohdalla jopa suurempi vaikutus näkyvyyteen kuin rikkinäisellä HTML-tekstillä. 

12. Affiliate-linkeillä ei ole negatiivista vaikutusta

Muellerin mukaan affiliate-linkeillä ei ole negatiivista vaikutusta sijoitukseen, kunhan sivun sisältö tuo arvoa lukijalle. Hyödyllisen sisällön ohessa olevilla mainoksilla ei ole Googlelle suurta merkitystä. 

Myöskään affiliate-linkkien määrällä suhteessa tekstiin ei ole hakukonesijoituksen suhteen merkitystä. Teksti kannattaa kuitenkin pyrkiä pitämään sellaisena, että sitä on miellyttävää lukea –  liika mainosmaisuus voi häiritä lukemista. 

13. Liian moni sisäinen linkki voi vähentää linkityksen tuomaa arvoa

Mikäli sivuston sisäinen linkitys ulottuu kaikista sivuista toisiinsa, on Googlen vaikeampaa ymmärtää aiheiden välisiä suhteita. Liika linkittäminen siis heikentää sivun sisäistä rakennetta. 

Linkityksessä kannattaa keskittyä ennemmin laatuun kuin määrään, ja linkittää keskenään sellaisia sivuja, jotka sopivat loogisesti yhteen. Väkisin tehty liika linkittäminen voi vaikeuttaa Googlen indeksointia. 

14. 404-virhekoodit eivät vaikuta sijoitukseen

Muellerin mukaan 404-errorit ovat melko tavanomaisia, joten Google ei katso niiden vaikuttavan negatiivisesti hakukonesijoitukseen. Vaikka Search Console kertoisi, että 40% sivuston sivuista palauttaa 404-koodin, ei asiaa kannata Muellerin mukaan säikähtää.

404-errorit saattavat olla kuitenkin ongelmallisia siinä tapauksessa, että etusivu näyttää 404-signaalia. Tällöin Google saattaa joutua miettimään, onko kyseistä sivustoa enää olemassa. 

Vaikkakaan 404-errorit eivät vaikuttaisi hakukonesijoitukseen, kannattaa ne silti korjata ajan kanssa, jotta sivuston käyttökokemus pysyy miellyttävänä. 

hakukonesijoitus

15. URL-osoitteiden vaihtamisesta voi olla harmia

Kun uudistat blogitekstejä tai sivuston osia, kannattaa yksittäisten sivujen URL-osoitteet pitää samoina. Mikäli URL-osoitteet vaihtuvat, Googlen botit saattavat ryömiä (crawl) ne uusina sivuina, jolloin hakukonesijoitusten tarkastelu voi alkaa alusta. 

Muellerin mukaan samasta syystä myös eri sivujen sisäinen linkitys, sisältö ja asettelu kannattaa pitää mahdollisimman samanlaisena silloin, kun sivustoa uudistetaan. 

Hakukonenäkyvyyden parantaminen

Hakukoneoptimointi on jatkuva työtä, sillä Googlen algoritmit kehittyvät jatkuvasti. Asiat, jotka toimivat hakukoneoptimoinnissa esimerkiksi vuosi sitten eivät välttämättä toimi enää tänään. 

Tämän vuoksi tehokkaassa hakukoneoptimoinnissa kannattaa keskittyä lukemaan jatkuvasti uusinta tietoa ja pyrkiä kehittämään omaa osaamista ja ymmärrystä aiheesta. Googlen John Muellerin SEO-vinkkien avulla on hyvä lähteä kehittämään omaa hakukoneoptimointia, jotta se vastaisi nykypäivän algoritmien vaatimuksiin. 

Hakukoneoptimoinnissa sisällöntuotanto on suuressa roolissa, sillä Google arvottaa eri sivuja niiden sisällön relevanttiuden perusteella. Lue lisää, kuinka voit toteuttaa hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa

 

Kategoriat
Digimarkkinointi

Googlen 310 000 ostotapahtuman tutkimus: Kuinka asiakkaat ostavat verkossa?

Google on tehnyt 98-sivuisen tutkimuksen nimeltä “Decoding decisions – making sense of the messy middle”. Google halusi selvittää, kuinka kuluttajat tekevät ostopäätöksiä verkossa, ja kuinka brändit voivat pyrkiä vaikuttamaan tähän päätöksentekoon erilaisten psykologisten keinojen avulla. 

Kyseiseen tutkimukseen pohjautuen esittelemme tässä artikkelissa tiivistelmän Googlen parhaista käytännöistä, jotka markkinoijien kannattaa huomioida pyrkiessään vastaamaan yhä paremmin kuluttajien erilaisiin tarpeisiin verkossa.

Jatka lukemista jos sinua kiinnostaa, miten kuluttajat tekevät ostopäätöksiä verkossa ja kuinka voit parantaa markkinointitoimenpiteitäsi tämän tiedon perusteella! 

Kuluttajien ostopäätöksenteon “messy middle” 

Verkko on täynnä tietoa, tarjouksia sekä vaihtoehtoja. Päätöksenteko ei ole helppoa ja suoraviivaista. Tämän vuoksi kuluttajien ostopäätöksentekoa ei ole mielekästä kuvata lineaarisena prosessina, vaan ennemminkin tiedon etsimisen ja arvioimisen sykleinä. 

Kuvan lähde: Google

Googlen ostopäätöksenteon mallissa päätöksenteon triggerin sekä lopullisen oston (purchase) välillä sijaitsee “messy middle”, jossa kuluttajat liikkuvat tiedon etsimisen ja arvioimisen silmukassa siihen asti, kunnes tekevät lopullisen ostopäätöksen. 

Samalla kun kuluttajat etsivät ja arvioivat tietoa, he ovat altistuneita eri brändien näkyvyydelle (exposure). Näkyvyys ei ole vain mainonnan vaikutusta, vaan näkyvyyteen sisältyy kaikki se, mitä tiedämme brändistä – ajatuksemme, tunteemme ja näkemyksemme eri tuotteista, yrityksistä ja kategorioista. 

Brändin näkyvyys ei ole siis vain yksittäinen vaihe ostopolulla, vaan jatkuva ja joskus jopa elinikäinen taustavaikuttaja kuluttajan ostopäätöksenteossa. 

Ostamisen jälkeinen kokemus tuotteesta ja brändistä (experience) vaikuttaa ihmisten näkemykseen brändistä ja siihen, haluavatko he ostaa tältä uudelleen. Sekä brändin näkyvyydellä että kokemuksella on siis merkittävä vaikutus ostopäätöksessä. 

Brändi, joka tuottaa upeita kokemuksia asiakkailleen voi muodostua itsessään triggeriksi, joka lisää kuluttajien tekemien ostojen lukumäärää. Ostopäätösprosessin triggereinä voivat toimia myös erilaiset tunteet, muistot, mainokset ja muistutukset. 

Ostopäätöksenteon 6 kognitiivista oikotietä

Tehdessään ostopäätöksiä kuluttajat seikkailevat hakujen, linkkien, mainoksien ja klikkausten labyrintissä. Koska eri tuotteiden jatkuva rationaalinen vertaileminen on uuvuttavaa, suosivat aivomme erilaisia kognitiivisia oikoteitä, joiden avulla voimme tehdä helposti nopeita päätöksiä valtavan tiedon määrän keskellä. 

Kun tunnet yleisimmät kognitiiviset oikotiet joilla kuluttajat tekevät ostopäätöksiä, osaat myös hyödyntää niitä uusien asiakkaiden houkuttelemisessa sekä vanhojen asiakkaiden säilyttämisessä. Ostopäätöksenteon kognitiivisia oikoteitä voi hyödyntää hyvin konkreettisesti omassa markkinointistrategiassa. 

1. Kategorian heuristiikka

Kategorisen heuristiikan oikotien avulla voimme tehdä nopeita ja miellyttäviä päätöksiä tietyn kategorian sisällä. Esimerkiksi älypuhelimien vertailu helpottuu suuresti, mikäli keskitymme kerrallaan vain tietyn ominaisuuden, kuten puhelimien kameroiden vertailuun. 

Heuristiikan etuna on se, että se vähentää kognitiivista päätöksenteon vaivaa. Heurististen oikoteiden avulla kuluttaja voi esimerkiksi vertailla pienempää määrää tietoa kerralla sekä perustaa päätöksenteon sellaiseen tietoon, joka on helposti ja nopeasti saatavilla valintatilanteessa. 

2. Auktoriteettiharha

Mikäli olemme epävarmoja ostopäätöksestä, käytämme mentaalisena oikotienä erilaisten auktoriteettien suosituksia. Mikäli siis uskomme tietyn ihmisen olevan aiheen asiantuntija, luotamme helposti häneltä saamaamme tietoon. 

Auktoriteettiharha selittää hyvin sitä, miksi ihmiset uskovat helposti vaikuttajien ja julkisuuden henkilöiden tuotesuosituksia. 

3. Sosiaalinen todiste (social proof)

Ihminen on laumaeläin. Jos olemme epävarmoja jostakin, kopioimme helposti muiden ihmisten käytöstä. Social proof -markkinointi on hyvin suosittu markkinoinnin muoto, sillä verkkoon voi saada näkyville kuluttajien tuotearvioita ja suosituksia, joita ihmiset hyödyntävät ostopäätöksenteossaan. 

Social proof voi vaikuttaa kuluttajaan siten, että hän joko tiedostaa tai ei tiedosta asiaa. Saatamme esimerkiksi vertailla päätöksenteossa asiakasarvioita, jolloin päätöksenteko on hyvinkin tiedostettua. Toisaalta saatamme myös klikata täysin ajattelematta mainosta, jossa on paljon viiden tähden arvosteluita, koska mainostettava tuote vaikuttaa asiakassuosiosta johtuen hyvälle valinnalle. 

4. Nykyhetken voima (power of now) 

Ihmisillä on taipumus haluta asioita ennemmin nyt, kuin vasta myöhemmin. Tämä halu johtaa juurensa evoluutioon ja siihen, kuinka luonnon selviytymistaistelussa oli järkevämpää keskittyä ennemmin käsillä oleviin asioihin kuin tulevaisuuteen. 

Nykyhetken voima selittää esimerkiksi sen, miksi saman päivän verkkokauppakuljetukset nähdään selvästi houkuttelevampana kuin tuotteen odotteleminen useamman päivän ajan. 

5. Niukkuusharha

Niukkuusharhan mukaan rajoitetut resurssit nähdään houkuttelevana asiana. Mikäli tietty tuote on esimerkiksi saatavilla vain rajoitetun ajan, kuluttajille syntyy halu tarttua tarjoukseen ennen kuin aika kuluu loppuun. 

Samaan tapaan mikäli tuotteita on rajoitettu määrä tai ne ovat todella harvinaisia, niin ihmiset näkevät niukkuuden uhkana heidän valinnan vapaudelleen ja pyrkivät saamaan tuotteen käsiinsä. 

Esimerkiksi aktiviteettien eksklusiivisuus luo ihmisille tunteen siitä, että he ovat erityisiä päästessään mukaan kyseiseen rajattuun aktiviteettiin. Niukkuus on siis kognitiivinen oikotie, josta on suuresti apua markkinoinnissa. 

6. Ilmaisen tuotteen voima (power of free)

Jos jokin asia on ilmainen, se kiehtoo kuluttajia. Käyttäytymistieteitä tutkinut Dan Ariely kertoo kirjassaan ”Predictably irrational” suorittamastaan kokeesta, jossa kuluttajat saivat valita kahden vaihtoehdon väliltä. 

Toinen vaihtoehto oli valita ilmainen 10 dollarin Amazonin lahjakortti, ja toinen oli ostaa 20 dollarin lahjakortti, joka maksoi 7 dollaria. Vaikkakin 20 dollarin lahjakortin lopullinen saavutettava arvo oli suurempi, isompi osa kuluttajia valitsi ennemmin ilmaisen 10 dollarin lahjakortin.

Ilmainen tuote voi olla niin houkutteleva, että se saa kuluttajan tekemään ostopäätökseen johtavan valinnan. Tämän vuoksi ilmaisia lisäpalveluita ja tuotteita kannattaa hyödyntää markkinoinnissa.

Ilmaiset tuotteet vetoavat kuluttajiin.

Kuinka kognitiiviset oikotiet vaikuttivat Googlen tutkimuksessa kuluttajien ostopäätökseen?

Googlen tutkimuksessa tutkittiin yhteensä 1000 in-market shoppailijaa 31 eri kategoriassa. Jokainen shoppailija suoritti kymmenen ostosimulaatiota, tuottaen yhteensä 310 000 ostoskenaariota, joista kognitiivisten oikoteiden tehokkuutta voitiin arvioida käytännössä.

Läsnäolemisen vaikutusta ei pidä aliarvioida

Markkinoinnissa on olennaista se, että brändisi on paikalla silloin, kun valintaa tehdään. Googlen tutkimuksessa kuluttajia pyydettiin valitsemaan kaksi heidän suosimaansa brändiä samasta kategoriasta, ja nimeämään näistä tärkeämpi. 

Eräässä skenaariossa oli kyseessä auton ostopäätös. Kuluttajille näytettiin ensin tietoja siitä brändistä, jonka he olivat listanneet ensimmäiseksi valinnakseen. Kuitenkin kun kuluttajille näytettiin seuraavaksi tietoja brändistä, jonka he olivat valinneet kakkosvaihtoehdokseen, 30% heistä hylkäsi alkuperäisen valintansa ja valitsi toisen vaihtoehdon.

Vaikka kuluttajat olivat alunperin varmoja ensimmäisestä vaihtoehdostaan, 30% heistä muutti mieltään ja valitsi toisen autobrändin, kun heille annettiin mahdollisuus valita eri brändien välillä. Sama muutos oli havaittavissa myös muiden kategorioiden ostopäätöksissä.

Joskus brändin valintaan riittää ihan vain se, että se on näkyvillä silloin, kun kuluttaja tekee valintaansa. Läsnäolemisen vaikutusta ei siis missään nimessä kannata aliarvioida, vaan näkyvyyteen kannattaa panostaa. 

Social proof oli tehokkain vaikuttaja ostopäätöksessä

Lähes jokaisessa tutkimuksen kategoriassa asiakasarvosteluiden muodossa ilmenevä social proof oli tehokkain ostokäyttäytymiseen vaikuttava oikotie. Tutkimuksessa verrattiin kolmen tähden ja viiden tähden asiakasarvosteluita, ja viiden tähden asiakasarvostelut toimivat lähes joka tapauksessa toimivana valttina asiakkaan houkuttelemiselle. 

Tutkimuksen mukaan suositun tuotteen kohdalla myös “asiakkaidemme suosima” tai “suosittu tuote” -maininnat voivat olla tehokkaita keinoja houkutella uusia asiakkaita. Social proofia voi toisaalta olla vaikeaa hyödyntää markkinoinnissa silloin, kun asiakasarvosteluita on saatavilla vain vähän.

Verkkosivuilla kannattaa ehdottomasti olla näkyvillä asiakasarvosteluita (mielellään sellaisia, joissa on myös arvostelijan kuva mukana). Asiakasarvosteluita on järkevää nostaa myös mainosteksteihin, jolloin kuluttajat näkevät jatkuvasti sosiaalista todistetta tuotteen toimivuudesta. 

Kategorian heuristiikka helpottaa ostopäätöksen taakkaa

Tutkimuksen ostopäätösskenaarioissa kategorian heuristiikalla oli suurin tai toiseksi suurin vaikutus 14 / 31 kategoriassa. Heuristiikan etuna on se, että sen vaikutus on voimakasta ja käyttöönottaminen on markkinoinnissa suhteellisen helppoa.

Jotta markkinoijat voisivat hyödyntää kategorian heuristiikkaa, heidän tulee ymmärtää, mitä ominaisuuksia kuluttajat yhdistävät tiettyyn tuotteeseen. Nämä helposti mieleen tulevat ominaisuudet ovat yleensä sellaisia, joita kuluttajat myös arvostavat eniten. Korostamalla kyseistä tärkeää ominaisuutta voidaan kuluttajia taivutella valitsemaan haluttu markkinoitava tuote. 

Esimerkiksi moni autoa etsivä kuluttaja kiinnittää varmasti huomiota auton turvallisuuteen. Mikäli asiakas näkee jostakin automallista videomainoksen, jossa korostetaan erityisesti auton turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, saattaa kuluttaja kiinnostua helpommin kyseisestä mallista. 

Auktoriteettiharha on hyvä keino taivutella kuluttajia

Auktoriteettiharhan hyödyntämisen todettiin olevan oikein tehokas markkinoinnin muoto. Se todettiin toimivaksi erityisesti asiantuntija-arvioiden ja erilaisten palkintojen muodossa. Tämä tukee teoriaa siitä, että kuluttajat uskovat mielellään aiheen asiantuntijoiden mielipiteitä.

Tutkimuksessa myös huomattiin, että jos tuotteesta oli maininta alaan liittymättömässä julkaisussa, suositus koettiin vakuuttavampana kuin silloin, jos se olisi esiintynyt alaan liittyvässä julkaisussa. 

Auktoriteettiharhaa kannattaa hyödyntää esimerkiksi mainosteksteissä sekä -materiaaleissa asiantuntijasuositusten muodossa. Myös aihepiirin suositulla vaikuttajalla voi olla suuri auktoriteetti seuraajiinsa, joten vaikuttajamarkkinointia kannattaa myös ehdottomasti kokeilla. 

Niukkuusharha voi toimia joissain tapauksissa

Googlen tutkimuksessa niukkuusharhan todettiin useimmassa tapauksissa olevan vähiten tehokas kognitiivinen oikotie. Kuluttajat, jotka vertailivat tuotteita keskenään, näkivät niukkuusharhaa luovat elementit usein rajoittavina ja negatiivisina tekijöinä. 

Toisaalta, tutkimuksen mukaan niukkuusharha saattaa toimia tehokkaana ratkaisevana tekijänä osana ostopäätöksen viimeistä arviointia. Sen käyttöä kannattaa siis harkita ja testata. 

Niukkuusharhaa voi kokeilla käytännössä esimerkiksi luomalla verkkokauppaan alennuskampanjan, joka on voimassa vain muutaman päivän ajan. Niukkuutta voidaan korostaa esimerkiksi verkkosivuilla olevan laskurin avulla, joka laskee alaspäin alennuksen voimassaoloajan tunteja. 

Ilmaisen tuotteen voima on tunnetusti tehokasta

Ilmaisen tuotteen voima oli merkittävä tekijä ostopäätöksenteossa. Sillä oli kategoriasta riippuen joko suurin tai toiseksi suurin vaikutus brändin vaihtamiseen 18 / 31 kategoriassa. 

Ilmaisten tuotteiden voima todettiin toimivaksi sekä kalliiden että myös halvempien, jokapäiväisten tuotteiden kanssa. Esimerkiksi “osta yksi, saa toinen ilmaiseksi” todettiin erityisen tehokkaaksi valinnan kriteeriksi pesuainekategoriassa, kuten myös ilmaiset popcornit leffan kylkeen elokuvateatterikategoriassa. 

Monet yritykset ovat hyödyntäneet ilmaisia “sisäänheittotuotteita” markkinoinnissaan vuosikausia onnistuneesti. Tämän vuoksi esimerkiksi moni kuntosali tarjoaa ilmaisia viikon treenejä ennen kuin sopimusta tarvitsee allekirjoittaa. Ilmainen kokeilu toimii hyvänä keinona houkutella asiakas kokeilemaan uutta tuotetta tai palvelua, jota hän sitten saattaa innostua tilaamaan jatkossakin. 

Nykyhetken voima voi toimia hyvänä kilpailuetuna

Tutkimuksen mukaan tuotteen nopea toimitus ei ollut suuri ratkaiseva tekijä ostosimulaatioissa, mutta osassa kategorioista sillä oli kuitenkin merkityksellinen vaikutus ostopäätökseen. Erityisesti nopeasti loppuvissa tuotteissa kuten pesuaineissa, muroissa ja kissan ruuassa saman päivän kuljetus vaikutti positiivisesti ostopäätökseen.

Saman päivän kuljetuksella oli positiivinen vaikutus myös vaatteiden ja lasten lelujen kategorioissa, joissa nopea toimitus nähtiin riskiä vähentävänä tekijänä. Tutkimus myös totesi nopean kuljetuksen olevan todennäköisesti tehokas kilpailuetu silloin, kun kuluttajat vertailevat tuotteita.

Kuinka paljon tuntematon brändi voi viedä suositun brändin markkinaosuutta? 

Osana tutkimusta eri kategorioihin luotiin myös täysin uusia, keksittyjä brändejä. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka paljon markkina-alaa täysin tuntematon toimija voisi vallata, mikäli se hyödyntäisi kaikkia lueteltuja kognitiivisia oikoteitä onnistuneesti. 

Tulokset olivat yllättäviä – esimerkiksi kuvitteellinen brändi Gem Mobile onnistui viemään melkein 50% suosituimman brändin markkina-asemasta. 

On kuitenkin hyvä huomata, että keksityille brändeille asetettiin huomattavasti kilpailijoita paremmat lähtökohdat. Todellisuudessa esimerkiksi merkittävän social proof vaikutuksen saavuttamiseksi kerättävä arvosteluiden määrä olisi hyvin vaikeaa saavuttaa heti yrityksen alkutaipaleella. 

Lisäksi on hyvä huomata, että suositut brändit onnistuivat pitämään asiakkaansa suhteellisen hyvin huomattavasti parempia tarjouksia vastaan. Suuri osa asiakkaista valitsi yhä suosikkibrändinsä sen tuttuuden vuoksi, vaikkakin rahallinen etu olisi ollut huomattavasti huonompi. 

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että fiktionaaliset brändit onnistuivat tutkimuksessa saamaan markkinaosuutta itselleen, vaikkakin ne olivat kuluttajille entuudestaan täysin tuntemattomia. Järkevällä kognitiivisten oikoteiden käytöllä voisi siis ainakin teoriassa olla mahdollista taistella tunnettujakin brändejä vastaan. 

Yhteenveto kognitiivisista oikoteistä

1. Jopa tuntematon brändi voi vaikuttaa kuluttajien mieltymyksiin päätöksentekovaiheessa.

Kognitiivisten oikoteiden oikeaoppisella käytöllä oli Googlen tutkimuksen mukaan suuri vaikutus kuluttajien ostopäätöksiin. Vaikutus oli niin suuri, että tuntemattomien brändien oikeaoppinen mainonta vei monessa tapauksessa voiton kuluttajien suosimasta brändistä. 

Monet start-up brändit ovat hyödyntäneet onnistuneesti käyttäytymistieteiden oppeja lunastaakseen paikkansa markkinoilla. Esimerkiksi ilmainen toimitus ja palautus, laajat asiakasarvostelut sekä asiantuntijoiden julkinen kannatus ovat olleet apuna monien yritysten markkinointistrategiassa.

Googlen mukaan jokaisen brändin tulisi olla tietoisia erityisesti social proofin ja ilmaisen tuotteen voiman vaikutuksista. Näiden taktiikoiden tunnistamisesta ja hyödyntämisestä on apua sekä markkinaosuuden valtaamisessa että sen suojelemisessa kilpailijoita vastaan. 

2. Brändeillä on edelleen merkitystä

Tutkimuksessa tosin huomattiin, että brändeillä on edelleen merkitystä. Jokaisessa testatussa kategoriassa monet kuluttajat pysyivät lojaaleina suosimilleen brändeille, vaikkakin kilpailijoiden tarjoukset olivat huomattavasti parempia. 

Useassa tapauksessa jopa puolet kategorian kuluttajista olivat haluttomia vaihtamaan pois suosikkibrändistään. Tuntemattomat brändit voivat siis haastaa suosittuja brändejä ja vallata markkinaosuutta, mutta markkinoiden täydellinen valloittaminen voidaan datan perusteella nähdä todella haastavana. 

3. Läsnäololla on vaikutusta päätöksentekoon

Usein kuluttajien päätöksentekoon vaikuttaa suuresti pelkästään se, että vain ilmestyy paikalle oikeaan aikaan. Tämän vuoksi brändinäkyvyyteen kannattaa panostaa erityisesti silloin, kun asiakkaat etsivät tietoa tuotteista. 

Käytännön vinkit markkinoijille

Markkinoijat voivat käyttää hyväkseen tämän tutkimuksen tietoa saadakseen enemmän markkinaosuutta brändilleen tai suojellakseen nykyistä markkinaosuuttaan kilpailijoita vastaan. Markkinoijien tulisi Googlen mukaan hyödyntää seuraavaa kolmea taktiikkaa:

1. Varmista brändin läsnäolo

Tuotteiden ja palveluiden tulisi olla kuluttajien näkyvillä silloin, kun he etsivät tietoa.

Määrittele ja segmentoi potentiaalisia asiakkaita datan avulla. Tarjoa verkkosivun tai verkkokaupan käyttäjille erinomainen käyttäjäkokemus, jotta palveluvalikoimaasi on miellyttävää selata. Tarjoa kuluttajille riittävä määrä tietoa, jotta he voivat siirtyä saumattomasti eteenpäin ostopolulla. Näkyvyyttä kannattaa mahdollisuuksien mukaan luoda esimerkiksi Googlen hakusanamainonnalla, sosiaalisessa mediassa, videoiden avulla sekä uutisissa. 

2. Hyödynnä käyttäytymistieteitä markkinoinnissasi

Käyttäytymistieteitä hyödyntämällä voit luoda viestejä ja strategioita, jotka vetoavat kuluttajiin. Huolehdi, että mainosviestisi vastaavat vertailevan kuluttajan tarpeisiin, ja hyödynnä viestisisällössä kognitiivisia taktiikoita mahdollisuuksien mukaan. Hyödynnä mainonnassa uudelleenmarkkinointia esimerkiksi ostoskorin hylkääjille, jotta he eivät siirtyisi takaisin tiedon etsimisvaiheeseen vaan viimeistelisivät ostonsa. 

3. Sulje triggerin ja oston välinen kuilu

Ostamisen tulee olla mahdollisimman helppoa, jotta olemassa olevat asiakkaasi haluavat ostaa sinulta uudelleen. Panosta verkkokaupan latausnopeuteen, mainoksen ja laskeutumissivun väliseen jatkuvuuteen, riittävään määrään tuotetietoja sekä verkkokauppan helppokäyttöisyyteen ja toimivaan navigaatioon. Tutustu verkkokaupan pahimpiin oston esteisiin ja huolehdi, että korjaat ne hetimiten. 

Tehokas verkossa mainostaminen vuonna 2021

Tässä artikkelissa olemme esitelleet Googlen tekemän tutkimuksen mukaisia keinoja, joita jokaisen markkinoijan kannattaa hyödyntää omassa markkinoinnissaan. Kyseisiä vinkkejä kannattaa hyödyntää erityisesti somemainonnassa, kuten Facebookissa, Googlessa ja LinkedInissä. 

Digitaalinen mainonta on oiva keino tuoda maksavia asiakkaita luoksesi. Mikäli kuitenkin haluaisit säästää aikaa ja saada mainonnan mahdollisimman pian käyntiin, voimme auttaa asiassa. Me Sloganilla toteutamme dataohjattua ja tuloksekasta mainontaa erikokoisille yrityksille. Kysy lisää palveluistamme ja olemme sinuun yhteydessä!

Kategoriat
Digimarkkinointi

Vinkit konvertoivan sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseen

Sähköpostimarkkinointi on edelleen tehokas markkinoinnin muoto, kunhan sitä toteutetaan oikein. Huolellisesti mietityllä strategialla voidaan saada merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä aikaiseksi. Mutta kuinka toteutetaan oikeasti tehokasta sähköpostimarkkinointia? Lue vinkkimme aiheesta ja vie liiketoimintasi uudelle tasolle!

Millaista on onnistunut sähköpostimarkkinointi?

Parhaimmillaan sähköpostimarkkinointi on keino luoda arvoa, sitouttaa yleisöä, lämmittää liidejä ja aktivoida vanhoja asiakkaita ostamaan sinulta uudelleen. Sähköpostimarkkinointi on oiva keino hoitaa asiakassuhteitasi tarjoamalla mielekästä sisältöä. Hyvin mietityn markkinointistrategian avulla liidit voidaan kääntää kaupaksi ja sitoutuneeksi asiakaskunnaksi yrityksellesi. 

Sisällön tulee olla sellaista, että se luo arvoa asiakkaillesi. Ketään ei kiinnosta lukea jokapäiväistä mainosspämmiä yritykseltäsi, mutta sen sijaan huolella mietityt, hyvin segmentoidut ja oikein ajoitetut sähköpostiviestit tuovat markkinoinnillisia hyötyjä mukanaan. 

Sähköpostimarkkinoinnissa tulisi löytää tasapaino arvoa tuovien sisältöjen ja myynnillisten viestien välillä siten, että tilaajia ohjataan eteenpäin ostopolulla. Mikäli keskityt pelkästään blogisisältöjen jakamiseen tai pelkästään tarjoussähköpostien lähettämiseen, menetät paljon potentiaalia sähköpostimarkkinoinnissasi. 

Näin keräät yhteystietoja sähköpostimarkkinointiin

Sähköpostimarkkinoinnissa on tärkeää muistaa, että vierailijoiden on ilmoittauduttava sähköpostilistallesi vapaaehtoisesti. Helpoiten tämä tapahtuu ladattavan aineiston tai alennuskupongin avulla. 

Voit luoda verkkosivuillesi esimerkiksi oppaan, jonka asiakas voi ladata sähköpostiosoitetta ja markkinointilupaa vastaan. Kun tarjoat asiakkaalle häntä hyödyttävää sisältöä, hän on halukkaampi antamaan yhteystietonsa vastineeksi. Toinen vaihtoehto on tarjota asiakkaalle esimerkiksi -10% alennusta seuraavasta tilauksesta, kun hän liittyy sähköpostilistalle. 

Myös verkkokaupan tilausvaiheessa kannattaa tarjota mahdollisuus sähköpostilistalle liittymiseen. Asiakkaat ovat tilausvaiheessa jo jakamassa tietojansa sinulle, joten kynnys uutiskirjeen tilaamiselle voi olla matalampi. 

Asiakassegmenttien tunnistamisen tärkeys

Kaikki sisältö ei toimi kaikille – tämän vuoksi sähköpostimarkkinoinnissa, kuten kaikessa muussakin markkinoinnissa, tulee käyttää aikaa asiakkaiden segmentoimiseen. Kun toteutat segmentoinnin oikein, voit lähettää asiakkaillesi heitä oikeasti kiinnostavaa ja hyödyttävää sisältöä. 

Mistä aihepiiristä he ovat kiinnostuneita, millaisia tuotteita he ovat ostaneet, mitä sisältöjä he ovat kuluttaneet? Kun personoit sähköpostit vastaamaan kuluttajien tekemiä toimintoja ja mielenkiinnon kohteita, parannat heidän asiakaskokemustaan ja voit ohjata heitä helpommin eteenpäin ostopolulla. 

Erilaisista CRM-järjestelmistä on apua asiakkaiden segmentoimisessa. Esimerkiksi HubSpotin avulla voidaan segmentoida kontakteja eri aihepiirien mukaan. 

Voit hyödyntää segmentoinnissa myös kyselyitä, joiden avulla selvität tilaajiesi mielenkiinnon kohteita. Esimerkiksi uutiskirjettä tilatessa voidaan pyytää tilaajaa raksittamaan ne aihealueet, joista hän on kiinnostunut. Muista kuitenkin, että mikäli kysyt liikaa tietoja asiakkaasta yhdessä lomakkeessa, todennäköisyys uutiskirjeen tilaamiselle laskee. 

sähköpostimarkkinointi

Lämmitä liidejä sähköpostiautomaation avulla

Sähköpostiautomaation avulla voit lämmittää verkkosivuvieraiijoita ostovalmiiksi liideiksi. Kun olet kerännyt verkkosivuvierailijasi yhteystiedon ja saanut markkinointiluvan häneltä, voit lähettää hänelle automaation avulla valmiiksi luotuja sähköpostisarjoja, jotka tuovat häntä askel askeleelta lähemmäs ostovalmiutta. 

Kuvitellaan, että pyörität digimarkkinointiyritystä. Verkkosivuvierailija lataa nettisivuiltasi oppaan digimarkkinoinnista ja tilaa täten uutiskirjeesi. Voit asettaa automaation toimimaan siten, että neljän päivän päästä hän saa sähköpostiinsa artikkelin, joka paneutuu syvemmälle aihepiiriin. Neljä päivää tästä hän saa uuden sähköpostin, jossa ilmoitetaan tulevasta webinaarista digimarkkinointiin liittyen. Mikäli hän osallistuu webinaariin, hän saa seuraavaksi sähköpostin, jossa pyydetään varaamaan aika ilmaiseen digimarkkinoinnin konsultointiin. 

Asiakas varaa ajan konsultointiin. Nyt hän on jo huomattavasti lähempänä ostopäätöksen tekemistä, kuin ennen ensimmäisen oppaan lataamista. Myyjän on huomattavasti helpompi myydä hänelle digimarkkinoinnin palveluita automaation tekemän lämmittelyn jälkeen.  

Sähköpostiautomaatiosta on ehdottomasti apua liidien lämmittämisessä. Sähköpostisarjojen tulee kuitenkin olla huolellisesti mietittyjä, jotta ne palvelevat asiakasta oikein ostopolulla. Usein asiakkaat tarvitsevat pitkäaikaista lämmittelyä ja arvon luontia, ennen kuin he ovat valmiita ostamaan palveluitasi. 

Sähköpostiautomaation ehdoton etu on se, että kun automaatio on saatu kerralla kuntoon, et joudu käyttämään aikaa sen pyörittämiseen. 

Mitä epäaktiivisille tilaajille kannattaa tehdä?

Osa sähköpostilistalaisistasi ei todennäköisesti reagoi millään lailla lähettämiisi viesteihin. Voit pyrkiä aktivoimaan näitä hiljaisia tilaajia uudelleen erilaisten keinojen avulla. Voit esimerkiksi tarjota heille erityisen alennuskoodin verkkokauppaasi tai tehdä jonkin muun houkuttelevan tarjouksen. 

Mikäli tämä yleisö ei yrityksistäsi huolimatta tunnu aktivoituvan, on yksi vaihtoehto lähettää heille sähköposti, jossa kysyt suoraan heidän mielenkiintoaan jatkaa sähköpostiesi tilaamista. Mikäli nämä ihmiset eivät ole kiinnostuneet jakamastasi sisällöstä, on heitä turhaa roikottaa sähköpostilistalla väkisin. 

Karsimalla epäaktiivisia tilaajia säännöllisesti pidät huolta siitä, että sähköpostilistasi pysyy terveenä ja sen tilaajat ovat varmasti kohdeyleisöäsi. Tällöin voit myös seurata paremmin mainontasi vaikutusta, kun epäaktiiviset tilaaajat eivät vääristä jatkuvasti dataasi. 

Konvertoivan sähköpostiviestin anatomia

Keskity arvon luomiseen

On järkevämpää lähettää sähköposteja hieman harvemmin, ja keskittyä luomaan arvoa asiakkaille. Mikäli pommitat kontaktejasi viesteillä viisi kertaa viikossa, saat helposti spämmääjän maineen. 

Jokaisella lähetettävällä sähköpostilla tulisi olla selkeä tavoite. Sen sijaan että lähettäisit jatkuvasti pelkästään mainoksia tuotteistasi tai palveluistasi, jaa sisältöä, joka ohjaa asiakasta eteenpäin ostopolulla. Kun luot asiakkaalle arvoa mielekkään sisällön kautta, pysyy yrityksesi hänen mielessään. 

Otsikko ja ensimmäinen rivi

Käytä harkintaa otsikkoon ja sähköpostin ensimmäisen rivin muotoiluun. Vahva otsikko saa asiakkaasi klikkaamaan viestin auki, kun taas hutaistu teksti saa hänet ohittamaan sähköpostisi. Ensimmäisen viestirivin tulee olla tarpeeksi mukaansatempaava, jotta viesti luetaan loppuun saakka. 

Kokeile käyttää otsikkotekstissä kysymyksiä, väitteitä tai numeroita, sillä nämä herättävät tutkitusti mielenkiintoa lukijassa. Muista asiakaslähtöisyys, ja pyri luomaan tekstin sisältö sellaiseksi, että se tarjoaa ratkaisun asiakkaasi kokemaan ongelmaan. 

Tutkimusten mukaan emojit vetoavat mainosteksteissä kuluttajiin hyvin, kunhan niitä käytetään oikein. Kokeile hyödyntää emojeita viestisi otsikossa ja tutki vaikutusta datasta. 

Viestin personointi

Personoinnin ei tarvitse tarkoittaa sitä, että viestistä löytyy asiakkaan nimi ja muita häntä koskevia tietoja. Liian tuttavallisten viestien lähettäminen voi tuntua asiakkaasta jopa hieman pelottavalta, sillä se voidaan nähdä uhkana yksityisyydelle. 

Sen sijaan voit hyödyntää personointia esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle tarjouksia häntä kiinnostavista tuotteista, muistamalla tätä hänen syntymäpäivänään tai lähettämällä sisältöä, joka parantaa hänen asiakaskokemustaan. On tärkeää, että asiakkaalle tulee sellainen olo, että hän on tärkeä yrityksellesi asiakkaana. 

Design

Pidä sähköpostin design asiakassegmenttisi mukaisena. Olet käyttänyt aikaa asiakkaidesi segmentoimiseen, joten tarjoa heille sähköpostiviesti, joka on myös ulkonäöltään heille kustomoitu. Pyri designissa selkeyteen ja hyvään luettavuuteen – karsi turhia elementtejä ja käytä design-pohjassa värejä, joista tekstisi erottuu selkeästi. 

Muista, että kaikki designit eivät välttämättä näy kaikilla laitteilla. Varmista siis, että luomasi sähköposti näyttää hyvältä eri laitteilla. Kokeile esimerkiksi lähettää viesti ensiksi itsellesi ja kollegallesi, jotta näet miten sähköpostin design todellisuudessa asettuu ruudulle.

CTA eli Call To Action

Kiinnostava ja hyvin kirjoitettu CTA ohjaa lukijan toteuttamaan haluamasi toiminnon. Mieti siis, mikä on sähköpostisi lopullinen tavoite, ja kirjoita Call to Action tähän tavoitteeseen. Pelkistetty esimerkki CTA:sta voisi olla esimerkiksi “Tilaa demo”. 

CTA-painikkeen sijoittelu on yhtä tärkeää kuin sen tekstisisältö. Huolehdi, että CTA sijoiteltu keskeiselle paikalle, josta sitä ei voi missata. Käytä CTA-painikkeessa reilusti kontrastia, jotta se erottuu muusta viestistä. Painikkeen tulee olla tarpeeksi suuri, jotta se on selkeästi esillä. 

Hyödynnä CTA:ta eri kohdissa viestiä – lisää yksi CTA viestin yläosaan, josta sen näkee heti viestin avatessaan. Toinen CTA kannattaa sijoittaa viestin loppuun niille lukijoille, jotka lukevat viestin kokonaan läpi. 

A/B-testaa sähköpostiviestejäsi säännöllisesti

Jos haluat saada sähköpostimarkkinoinnista oikeasti tehoja irti, tulee siinä hyödyntää dataan perustuvaa testaamista. 

Luo samasta sähköpostista eri versioita, joissa muokkaat yhtä elementtiä kerrallaan. Kokeile esimerkiksi luoda kopio viestistäsi, ja hyödyntää tällä kertaa hieman erilaista otsikkoa. Nyt voit lähettää toisen viestin puolikkaalle asiakaskunnallesi, ja toisen viestin toiselle puolikkaalle. Näin voit tutkia datasta, kumpi otsikoista on kerännyt klikkauksia tehokkaammin. 

Testaamista kannattaa laajentaa eri osioihin tekstiä, jotta voit testata esimerkiksi viestin muotoilua, CTA:ta, designia tai viestin pituutta. Kun löydät tehokkaimman version kyseisestä viestistä, voit hyödyntää tätä viestiä tuleville asiakkaillesi ja parantaa todennäköisyyksiä tavoitteesi saavuttamiselle.  

Mitä sähköpostimarkkinoinnin mittareita kannattaa seurata? 

1. Konversioaste

Sähköposteilla tulee aina olla jokin tavoite, ja konversioasteella seurataan kyseisen tavoitteen toteutumista. Tavoitteena voi olla esimerkiksi saada tilaaja ilmoittautumaan webinaariin tai varaamaan ajan konsultointiin. Konversioaste on sähköpostimarkkinoinnin tärkein mittari, ja sille tulisi antaa eniten painoarvoa, sillä se kertoo eniten viestien tehokkuudesta. 

2. Avausprosentti

Avausprosentti kertoo siitä, kuinka moni vastaanottajista klikkasi sähköpostiviestisi auki. Mikäli avausprosentit ovat todella matalia, se voi kieliä esimerkiksi siitä että kohderyhmä ei ole oikea, viestin sisältö ei ole kiinnostava, otsikko ei ole tehokas tai viestisi on päätynyt suoraan roskapostiin. 

Avauksia voi seurata, mutta avausprosentti on kuitenkin vain yksi mittari, jolle ei kannata antaa liikaa painoarvoa. Klikkaukset kertovat loppujen lopuksi todella vähän viestien toimivuudesta. Tärkeämpää on seurata tilaajien suorittamia toimintoja, koska niillä on aitoa liiketoiminnallista arvoa. 

3. Tilauksen lopettaneiden määrä

On luonnollista, että tilaajia poistuu säännöllisesti sähköpostilistalta. Mikäli poistuvien ihmisten määrä pysyy kohtuullisen pienenä, ei asiasta kannata huolestua. 

Usein markkinointipiireissä n. 0,2-0,5% poistumisprosenttia pidetään normaalina, mutta se voi olla myös korkeampi ilman että tarvitsee hätääntyä. Loppujen lopuksi on järkevämpää omata hieman pienempi mutta aiheesta kiinnostunut tilaajakunta kuin suuri määrä kontakteja, jotka eivät kuulu yrityksesi kohderyhmään tai kiinnostu tuotteistasi. 

Mikäli tilaajia kuitenkin poistuu jatkuvasti sankoin joukoin, kannattaa hieman pohtia sähköpostien sisältöä, kohderyhmää sekä tapaa, jolla uutiskirjetilaajia kerätään. Tekemällä harkittuja muutoksia voit taata sen, että oikeat sähköpostit saavuttavat oikean kohderyhmän. 

Sähköpostimarkkinointi pähkinänkuoressa

Sähköpostimarkkinointi on kustannustehokas tapa sitouttaa asiakkaitasi, lämmittää liidejä sekä saada kauppaa aikaiseksi. Sähköpostimarkkinoinnissa tulee keskittyä asiakkaiden segmentoimiseen sekä arvon luomiseen. 

Jotta tuloksia saadaan aikaiseksi, tulee sähköpostien vaikutusta seurata datasta. Datan ja testaamisen perusteella viestejä voidaan parantaa entisestään. 

Sähköposti on vain yksi työkalu digimarkkinoinnissa, ja sen lisäksi kannattaa hyödyntää myös muita kanavia, jos halutaan luoda aidosti tehokasta ja kestävää mainontaa. Lue, kuinka valitset yrityksellesi sopivimman digimarkkinointikanavan! 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Verkkokaupat

Verkkokaupan markkinointi joulun alla – ota parhaat vinkit talteen!

Joulu lähestyy, onko joulunajan verkkokauppastrategiasi jo valmiina? Mikäli kampanja on vielä luomatta tai vaatii hiomista, olet tullut oikeaan paikkaan. Lue vinkkimme onnistuneeseen verkkokaupan markkinointiin joulun alla!

Luo tavoitteet joulunajan verkkokauppakampanjallesi

Ennen kuin aloitat joulunajan verkkokauppamarkkinointisi, tulisi sinun miettiä tavoitteet kampanjallesi. Haluatko kampanjoinnin avulla saada uusia asiakkaita, tehdä tulosta vai kenties molempia? 

Mikäli haluat kasvattaa verkkokauppaasi, älä murehdi liikaa ROAS-tavoitteista (Return On Ad Spend). Kasvun kannalta on välillä järkevää toimia jopa nollatuloksella tai tappiollisesti, jos sen avulla voidaan lisätä asiakaskuntaa. Asiakkaiden hankkiminen on kallista, mutta hyvä asia asiakashankinnassa on se, että mikäli tuotteesi ovat hyviä, niin useimmiten asiakkaat ovat halukkaita ostamaan sinulta uudestaan.

Mikäli taas haluat tehdä joulun aikaan tulosta, kannattaa sinun keskittyä erityisesti uudelleenmarkkinointiin Facebookin, Googlen ja sähköpostilistan avulla. Tällöin myös ROAS-tavoitteiden merkitys korostuu. 

Kampanjalle voi valita myös monia muita tavoitteita, mutta muista valita sellainen tavoite, joka on mitattavissa. On tärkeää seurata kampanjoinnin vaikutusta datasta, jotta voit parantaa tuloksiasi seuraavina vuosina. 

Joulunajan kampanjoinnissa on tärkeää muistaa visuaalisuus ja jouluisen, lämpimän tunnelman rakentaminen. Kampanjan rakentaminen ei tapahdu päivässä, ja sen suunnitteluun kannattaa käyttää harkintaa ja aikaa. 

Verkkokaupan jouluinen ulkoasu

Oli tavoitteesi mikä tahansa, keltään verkkokauppaasi saapuvalta kuluttajalta ei tulisi mennä ohi joulun ajan tuotevalikoimasi ja tarjouksesi. 

Verkkokaupan värimaailmassa kannattaa hyödyntää jouluista teemaa esimerkiksi punaisen, vihreän, valkoisen, kultaisen ja sinisten värien avulla. Mikäli verkkokauppasi on viihtyisä ja jouluisen näköinen, saat houkuteltua ihmiset viettämään kaupassasi pidemmän aikaa. Tällä tavoin voit tehdä joululahjojen ostamisesta miellyttävän kokemuksen, ja samalla saada enemmän kauppaa aikaiseksi. 

Etusivulla kannattaa mainostaa selkeästi, mikäli esimerkiksi tarjoat joulun ajaksi ilmaisen toimituksen tai alennuksia valituista tuotteista. 

Kokeile myös luoda verkkokauppaan jouluisia kategorioita tuotteillesi. Luo omat kategoriat eri kohderyhmille, kuten “joululahjat naisille”, “joululahjat miehille”, “joululahjat lemmikeille”. Kun joulutuotteet on kategorisoitu, voit ohjata asiakkaasi selaamaan valikoimaasi vaivattomasti.

Etusivun bannerin tulisi ohjata ihmisiä parhaiden joululahjatuotteidesi äärelle. Esimerkiksi verkkokauppa.com on luonut omat kategoriansa leluille, koristeille ja jouluherkuille, ja näihin kategorioihin on helppo siirtyä jouluisen bannerin alta.

Ihmiset toivovat joululahjaostoksilla helppoutta ja ideoita lahjojen ostamiseen. Selkeän kategorisoinnin avulla autat ihmisiä löytämään helposti etsimänsä, mikä lisää todennäköisyyksiä kaupan toteutumiselle. 

verkkokaupan markkinointi joulun alla Kuvan lähde: verkkokauppa.com

Luo aikapainetta joulukampanjalle

Kampanjalle kannattaa luoda hieman aikapainetta ja viestiä siitä selkeästi. Selvitä päivä, johon mennessä tilatut tuotteet ehtivät saapua jouluksi. Voit lisätä verkkosivuille esimerkiksi laskurin, joka laskee alas tunteja kampanjan päättymiseen. Hyödynnä viimeistä tilauspäivämäärää myös mainoksissasi ja postauksissasi. 

Aikapaineen lisääminen lisää todennäköisyyttä sille, että ihmiset toteuttavat ostoksensa heti tuotteita selatessaan.

Tuunaa valmiita lahjapakkauksia verkkokauppaasi 

Tämä on sitä aikaa vuodesta, kun sinun kannattaa kiinnittää huomiota tuotepakkauksien suunnitteluun. Joululahjoja metsästävät ihmiset tarttuvat usein siihen vaihtoehtoon, joka tuntuu helpoimmalle ja esteettisesti miellyttävimmälle.

Mikäli esimerkiksi myyt kosmetiikkaa, tee tuotteistasi valmiita lahjapakkauksia verkkokauppaan, jolloin ihmiset voivat hoitaa joululahjaostoksia verkkokaupassasi mahdollisimman helposti.

Yhteensopivien tuotteiden niputtaminen samaan pakkaukseen on usein toimiva markkinointikeino. Tutkimusten mukaan tuotteiden myyminen yhdessä lisää asiakkaan kokemaa arvoa, mikäli tuotteet ovat sellaisia, että ne täydentävät toisiaan. 

Esimerkiksi saman merkin shampoon ja hoitoaineen myyminen yhdessä lisää tuotteiden houkuttelevuutta, sillä asiakas kokee saavansa enemmän vastinetta rahoilleen. Arvo nousee entisestään, mikäli paketin kyljessä on mukana mukava pikku alennus. Mitä esteettisemmälle joululahjapakkaus näyttää, sitä todennäköisemmin kuluttaja haluaa ostaa sen läheiselleen lahjaksi. 

Muista tehdä lahjapakkauksille oma tuotekategoria, ja mainostaa valmiita pakkauksia eri kanavissa. 

verkkokaupan markkinointi joulun alla

Aseta lahjakortit näkyville verkkokaupassasi

Älä unohda lahjakortteja – moni joululahjashoppailija ei tiedä, mitä aikoo ostaa läheiselleen lahjaksi. Tämän vuoksi verkkokaupassa tulisi olla selkeästi esillä myös lahjakorttikauppa, josta saa tilattua virtuaalisen lahjakortin jouluisella kuviolla.

Lahjakorteista kannattaa lisätä maininta etusivulle tai navigaatioon näkyvälle paikalle. Lahjakortit toimivat monesti viime hetken joululahjashoppailun pelastajina. 

Aloita verkkokaupan mainostaminen reilusti ennen joulua

Mainostaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä suuri osa ihmisistä ostaa joululahjansa reippaasti ennen joulua. Mikäli olet toteuttanut Black Friday -markkinointia, olisi looginen aika joulukampanjoinnin aloittamiselle pian Black Fridayn jälkeen. 

Joulukampanjoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota joulunajan visuaalisuuteen sekä lämpimien tunteiden herättämiseen. Joulunajan kampanjaa kannattaa tuoda esille myös orgaanisesti sosiaalisessa mediassa. Saatavilla olevista tarjouksista ja suosituimmista tuotteista kannattaa tehdä orgaanisia postauksia, joilla voi luoda hypetystä seuraajakunnalle.

Kampanjoinnissa kannattaa kuitenkin ehdottomasti hyödyntää Facebook-, Google- ja sähköpostimainontaa. 

Sähköpostimainonta

Sähköpostimainonnassa tulisi keskittyä visuaalisuuteen ja jouluhengen nostattamiseen. Sähköposti on loistava ja edullinen keino tavoittaa ihmisiä, jotka tuntevat jo yrityksesi. Kokeile jakaa kuvia parhaista tarjouksistasi sekä joulun ajan suosituimmista tuotteista. Mikäli edellisinä vuosina jokin tietty tuote on menestynyt joulun aikaan hyvin, voit tehdä kyseisestä tuotteesta noston joulun suosituimpana lahjana. 

Sähköposti on myös erinomainen kanava tuoda esille parhaimpia joululahjasuosituksia tai joulunajan alennuksia verkkokaupastasi. 

Facebook-mainonta

Facebook-mainonnassa kannattaa myös luoda esteettisesti kauniita ja jouluisia mainoksia, erityisesti mikäli kyseessä on uusasiakashankinta. Mikäli taas yrität saada myyntiä aikaiseksi, kannattaa mainoksissa ehdottomasti ottaa käyttöön dynaaminen uudelleenmarkkinointi. 

Dynamisen uudelleenmarkkinoinnin avulla voit mainostaa verkkokauppasi tuotteita ihmisille, jotka ovat esimerkiksi lisänneet tuotteitasi ostoskoriin, mutta ovat jättäneet oston tekemättä. Uudelleenmarkkinointi on oiva keino houkutella nämä kuluttajat takaisin verkkokauppaasi viimeistelemään ostoksensa. Lue ohjeet dynaamisen uudelleenmarkkinoinnin käynnistämiseen!

Google Ads -mainonta

Google Ads -mainonnassa kannattaa keskittyä oikeilla hakusanoilla näkymiseen, sillä klikkausten hinnat ovat joulun aikaan kilpailun vuoksi tavallista korkeampia. Valitse verkkokaupastasi ne hakusanat, joilla uskot saavasi eniten kauppaa aikaiseksi joulun alla. Voit käyttää apuna edellisten vuosien joulun ajan dataa. Mikäli bidaat tavanomaisella klikkihinnallasi ja hinnat nousevat, eivät mainoksesi nouse juurikaan näkyville. 

Mainostekstit kannattaa kohdentaa sopimaan joulunajan kampanjaasi, jotta ne herättävät kuluttajissa sopivaa hypeä.  

Lisävinkkejä kaikkeen mainontaan

Kampanjoinnissa kannattaa käyttää reilusti luovuutta, ja seurata analytiikasta mainonnan tulosta. Yksi idea on luoda “Lahja itselle” -kampanja, jossa kannustetaan kuluttajia ostamaan itselleen mieluinen joululahja kenties pienen alennuksen saattelemana. 

Joulun aikaan moni haluaa rentoutua ja hemmotella myös itseään, joten jos onnistut vetoamaan oikeaan kuluttajien kokemaan tunteeseen, voit tämäntapainen kampanja olla hyvinkin menestynyt. 

Joululahjaideoiden mainostaminen

Yksi hyvä markkinointikeino on jakaa lahjaideoita suoraan kuluttajille. Monilla kuluttajilla on vaikeuksia keksiä sopivia joululahjoja läheisilleen. Voit vastata tähän ongelmaan antamalla heille esitteen joulun parhaimmista lahjoista, jotka ovat saatavilla verkkokaupassasi. Luo jouluinen kuva, joka esittelee parhaimpia joululahjaideoita jaoteltuna lahjan saajan mukaan (esim. puoliso, äiti, mummo yms). 

Lahjaideoita kannattaa jakaa sähköpostissa, somessa sekä maksettua mainontaa hyödyntäen. Kun jaat kuvaa, muista lisätä linkki jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen, jotta kuluttajat löytävät kyseiset tuotteet helposti verkkokaupastasi. 

Koska lahjaideoiden jakaminen tarjoaa ratkaisun kuluttajien kokemaan ongelmaan, voit saada ison kasan uusia asiakkaita, kunhan mainostat tuotteitasi sopivalle kohderyhmälle

verkkokaupan markkinointi joulun alla

Suositusten jakaminen joulun alla

Erilaiset suositusohjelmat ovat usein tehokkaita markkinointimuotoja, sillä ne luovat positiivista Word-of-Mouthia. Joulun alla voi olla sopiva hetki kokeilla uuden suositusohjelman aloittamista osana markkinointiasi. 

Suositusohjelmat toimivat siten, että jaat asiakkaillesi koodin (esimerkiksi verkkosivujen kautta, somessa, sähköpostilla yms), jonka avulla he saavat x-määrän alennusta seuraavasta tilauksestaan, mikäli he kutsuvat kaverinsa ostamaan kaupastasi. Joulunajan suositteluohjelmassa paras taktiikka on se, että myös kutsuttu kaveri saa ensimmäisen tilauksensa tuohon samaan alennushintaan. 

Suositusohjelman avulla voit tehdä todella edullista uusasiakashankintaa. Kuluttajat ovat tutkitusti suostuvaisimpia ostamaan verkkokaupasta, jota heidän tuttavansa on suositellut heille, kuin verkkokaupasta josta he eivät ole koskaan kuulleetkaan. Suositusohjelman avulla kaikki osapuolet hyötyvät: asiakkaasi saavat mukavan alennuksen joulun alla, ja sinä saat uusia asiakkaita ja tuottoa. 

Tee jouluinen yhteistyökampanja toisen yrityksen kanssa

Onko verkkokauppasi erikoistunut johonkin tuotteeseen, jonka kylkeen jonkin toisen yrityksen tuote sopisi erinomaisesti?

Leikitään että olet verkkokauppias, joka myy laskettelutakkeja. Laskettelutakkien ostajat saattavat tarvita ostoksensa kylkeen myös laskettelulaseja, mutta verkkokauppasi ei tarjoa kyseistä tuotetta. Tiedät kuitenkin, että tuntemasi pienyrittäjä myy laadukkaita laskettelulaseja, jotka sopisivat erinomaisesti yhteen tuotteesi kanssa. Miksi ette toteuttaisi tuotteillenne yhteistä joulunajan kampanjaa?

Tarjoamalla tuotteitanne pakettitarjouksena saatte kumpikin enemmän näkyvyyttä, sillä molemmat yritykset voivat mainostaa yhteistyötä omille asiakkailleen. Yhteistyön avulla voit saada uusia asiakkaita, jotka toivon mukaan ostavat verkkokaupastasi myös jatkossa. Parasta on se, että kumpikin yritys hyötyy yhteistyön tekemisestä. 

 

Yhteistyötä voi tehdä yllättävienkin kumppaneiden kanssa – Adidas x Marimekko

Hyödynnä vaikuttajamarkkinointia joulun alla

Vaikuttajamarkkinointi kannattaa mahdollisuuksien mukaan ottaa osaksi joulukampanjointia. Mikäli olet tehnyt aiemmin yhteistyötä brändiisi sopivan vaikuttajan kanssa, miksi et hyödyntäisi tätä yhteistyötä myös joulukampanjassasi?

Vaikuttaja voi esimerkiksi mainostaa alustallaan parhaita joululahjaideoita verkkokaupastasi, ja täten houkutella kiinnostuneita shoppailijoita kauppaasi. Toinen suosittu vaihtoehto on järjestää arvonta vaikuttajan kautta. Vaikuttaja voi arpoa esimerkiksi jouluisen paketin tuotteitasi seuraajiensa kesken ja samalla mainostaa joulunajan kampanjaasi. 

Älä unohda joulun jälkeistä markkinointia

Joulun jälkeen kuluttajat ovat usein kotona ottamassa rennosti. Kotona rentoutuessaan he selaavat monesti puhelimiaan, mikä tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä mainoksillasi heidän eteensä. 

Voit kokeilla esimerkiksi järjestää heti joulun jälkeen alennuskampanjan kulmalla “Jäikö toivomasi joululahja saamatta? Nyt saat sen meiltä tarjoushintaan!”. 

Joulun jälkeen kannattaa muistaa ottaa toimivimmat kampanjataktiikat talteen. Näet datasta mitkä mainoskampanjat menestyivät parhaiten, ja mitkä eivät olleet yhtä menestyneitä. Jos esimerkiksi jokin tietty Facebook-mainos oli erittäin tehokas, kannattaa se ottaa uudelleen testiin seuraavana jouluna. Muista hyödyntää keräämääsi dataa ja asiakkaiden yhteystietoja tulevassa markkinoinnissasi. 

Tarkkaile myös sitä, mitkä tuotteet ovat myyneet parhaiten joulun aikaan, ja vertaa tulosta edellisiin vuosiin. Kun olet perillä tämän vuoden tuloksista, osaat suunnitella ensi vuoden joulunajan verkkokauppakampanjastasi vieläkin onnistuneemman. 

 

Tutustu myös Verkkokaupan 11 yleisimpään oston esteeseen, jotta osaat välttää yleisimmät loukut joulunajan kampanjasi aikana. 

Kategoriat
Digimarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä vuodelle 2021

Kuinka vaikuttajamarkkinointi voi tuoda tuloja yritykselle, miten sitä toteutetaan ja kuinka sopivia vaikuttajia voi löytää? Lue katsauksemme aiheesta ja ota vaikuttajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä haltuun!

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka jakaa yleisöä kiinnostavaa sisältöä jonkin digitaalisen alustan kautta. Suosituilla suomalaisilla vaikuttajilla voi olla jopa satoja tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys hyödyntää tätä vaikuttajien luomaa alustaa ja yhteisöä tuotteidensa markkinoinnissa. 

Vaikuttajilla on olemassa valmis seuraajakanta, joka voi toimia oivana kohderyhmänä yrityksesi markkinointiviestille. Sopivan vaikuttajan kautta voit saada esimerkiksi uuden urheiluvaatemallistosi satojen tuhansien urheilusta kiinnostuneiden ihmisten eteen.

Tutkimusten mukaan suositukset ja word-of-mouth ovat tehokkaita keinoja lisätä brändin tunnettuutta ja kannattavuutta. Kuluttajat ovat usein herkempiä uskomaan markkinointiviestejä jotka tulevat toisilta kuluttajilta, kuin yrityksiltä itseltään. Tämän vuoksi vaikuttajamarkkinointi on hyvä keino tuoda tuotteitasi yleisön tietouteen luottamusta herättävällä tavalla. 

Vaikuttajan avulla voidaan tavoittaa yritykselle hyödyllisiä kohderyhmiä, kunhan vaikuttaja valitaan oikein. Yritysten suosimia vaikuttajia ovat esimerkiksi Youtuben, Instagramin ja eri blogialustojen sisällöntuottajat, joilla on yrityksen liiketoimintaan sopiva, aktiivinen seuraajakanta. 

Miksi vaikuttajamarkkinointi on hyödyllinen mainonnan keino? 

Tavoitat yrityksesi kohderyhmän verkossa. 

Oikean vaikuttajan löytäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä vaikuttajien seuraajien tulee vastata yrityksen kohderyhmää. Mikäli sopiva vaikuttaja löytyy, on yrityksen mahdollista mainostaa kohderyhmälle tavalla, joka kiinnostaa kuluttajia. Vaikuttajamarkkinointi herättää enemmän luottamusta kuluttajissa kuin tavallinen mainonta, ja se on oiva tapa tavoittaa suuri määrä ihmisiä verkossa. 

Hyödynnät vaikuttajien hyviä suhteita.

Vaikuttajat ovat rakentaneet brändinsä ja seuraajakantansa luomalla mielekästä sisältöä ja ylläpitämällä hyviä suhteita seuraajiensa kanssa. Moni kuluttaja pitää suosimiaan vaikuttajia ystävinä, joiden neuvoa halutaan kuunnella. Vaikuttajien kautta yritys voi pyrkiä luomaan positiivista mielikuvaa ja Word-of-Mouthia kuluttajien keskuudessa. 

Saat brändisi näkyviin somessa.

Nykypäivänä brändien on hyvä olla näkyvillä somessa muutenkin kuin yrityksen omien sometilien kautta. Mitä enemmän brändisi on esillä somessa positiivisten yhteyksien kautta, sitä parempi. 

Lisäät kuluttajien luottamusta yritystäsi kohtaan. 

Ostopäätökseen vaikuttaa moni tekijä, ja harva kuluttaja on valmis ostamaan tuotteita yritykseltä, josta ei ole koskaan kuullutkaan. Jos tuttu vaikuttaja käyttää tuotteitasi, ovat kuluttajat luottavaisempia yritystäsi kohtaan. 

Saat lisää myyntiä. 

Mikäli myytävä tuote, hinta ja kohderyhmä ovat kunnossa, on vaikuttajamarkkinointi hyvä keino pyrkiä lisäämään tuotteiden kysyntää. Onnistuneesti järjestetty vaikuttajamarkkinointi voi saada hyvän määrän myyntiä aikaiseksi. Vaikuttajan tuoman myynnin määrää on tärkeää seurata, jotta pysyt perillä lopullisesta tuotosta ja kannattavuudesta.

Määritä tavoitteesi vaikuttajamarkkinoinnille

Ennen kuin aloitat vaikuttajamarkkinoinnin kokeilemisen, tulee sinun määrittää ensiksi tavoitteet ja mittarit yhteistyölle. Tavoitteiden valinnassa kannattaa huomioida niiden mitattavuus, jotta voit seurata yhteistyön kannattavuutta.

Erilaisia tavoitteita voisivat olla esimerkiksi:

1. Myynnin määrä. Myyntimäärien seuraaminen on yleisin asia, joka yrityksiä kiinnostaa. Jotta myyntiä voidaan mitata, tulee kampanjalle asettaa esimerkiksi tietty alennuskoodi, jota vaikuttaja voi jakaa alustallaan. Toinen vaihtoehto on hyödyntää affiliate-linkkejä, joiden avulla saadaan tietoa toteutuneiden ostojen määrästä.

2. Bränditunnettuuden lisääminen. Jos tavoitteena on lisätä brändin tunnettuutta, voi vaikuttaja kertoa brändistäsi yleisölleen, jakaa rehellisen tuotearvion tuotteestasi tai esimerkiksi mainostaa kanavallaan arvontaa, jonka kautta voi voittaa yrityksesi tuotteita. Kilpailujen hyödyntäminen on suosittu tapa lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta brändiäsi kohtaan.

3. Liikenteen lisääminen. Mikäli tavoitteenasi on lisätä liikennettä sivuillesi, on tärkeää keskittyä laadukkaan liikenteen tavoittamiseen. Parhaiten relevanttia liikennettä saadaan sitouttavan sisällön kautta. Voit esimerkiksi hyödyntää sponsoroituja blogipostauksia tai YouTube-videoita, joiden kuvauksessa on suora linkki verkkokauppasi tuotteisiin. 

vaikuttajamarkkinointi

Tunne kohdeyleisösi

Ennen kuin voit valita sopivan vaikuttajan jonka kanssa ryhtyä yhteistyöhön, tulee sinun tuntea kohdeyleisösi hyvin. Mikäli pääkohderyhmäsi koostuu esimerkiksi 20-35 vuotiaista naisista, tulisi vaikuttajasi seuraajakunnan koostua samasta kohderyhmästä. Vaikuttajan hyödyntämisestä ei ole mitään iloa, mikäli kohderyhmä ei ole oikea. 

Ikä- ja sukupuolijakauman lisäksi on hyvä tietää, millaista sisältöä kohdeyleisösi mieluiten kuluttaa. Vaikuttajien suosimia alustoja on monia, ja esimerkiksi Instagram-vaikuttajan sisältö eroaa merkittävästi bloggaajan tuottamista postauksista tai tubettajien tekemistä YouTube-videoista. Kun tiedät millä alustalla kohdeyleisösi liikkuu, on myös vaikuttajan valitseminen huomattavasti helpompaa. 

Sopivan vaikuttajan löytäminen

Sopivan vaikuttajan löytämiseen vaikuttaa pitkälti se, kenen kanssa yrityksesi arvot ja brändi kohtaavat parhaiten. Väärän vaikuttajan valinnalla voi olla negatiivisia vaikutuksia yrityksesi brändille ja sen uskottavuudelle. Vaikuttajan henkilöbrändin tulee kohdata yrityksen arvojen kanssa, jotta uskottavuus ja yhteistyön hyöty säilyy. 

Mikäli yrityksesi esimerkiksi myy urheiluvaatteita, olisi kiteytetysti looginen valinta vaikuttajaksi urheilija, jonka seuraajakunta koostuu kohderyhmäsi ikäluokasta ja sukupuolijakaumasta. Tosiasiassa valinnan tekeminen ei kuitenkaan ole aivan niin helppoa. 

Seuraajien määrä on yksi tärkeä kriteeri vaikuttajan valinnalle, mutta valinnassa tulisi huomioida myös muita asioita. Seuraajilla ei tee mitään, mikäli ne eivät kuluta aktiivisesti vaikuttajan luomaa sisältöä. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia vaikuttajan postausten saamaa kattavuutta sekä yleisön sitoutumisen astetta. Ihanteellinen yleisö kuluttaa vaikuttajan sisältöä ja klikkailee tämän jakamia linkkejä.

Valinnassa tulee huomioida käytössä oleva budjetti sekä se, miten suosittua vaikuttajaa halutaan hyödyntää. Tunnetut vaikuttajat, joilla on kymmeniä tuhansia seuraajia, veloittavat luonnollisesti yhteistyöstä enemmän rahaa kuin mikrovaikuttajat. 

Mikrovaikuttajilla tarkoitetaan vaikuttajia, joilla on n. 1000 -10 000 seuraajaa. Vaikka pienemmän seuraajakunnan myötä postausten saama kattavuus on luonnollisesti pienempää, on monilla mikrovaikuttajilla sitoutunutta niche-kohdeyleisöä, jota yritys voi hyödyntää markkinoinnissaan. Mikrovaikuttajien hyödyntäminen voi olla hyvin järkevää erityisesti siinä tapauksessa, että käytössä oleva budjetti on maltillinen. 

Mittaa vaikuttajamarkkinoinnin tuloksia

Kaikessa markkinoinnissa on tärkeää seurata mainonnan kuluja ja tuloksia. Datan kerääminen kannattaa suunnitella jo ennen yhteistyön aloittamista. 

Jos vaikuttajasi esimerkiksi jakaa alennuskoodeja verkkokauppaasi tai hyödyntää affiliate-linkkejä, on tulosten seuraaminen helppoa. Sen sijaan pelkästään Instagram-kuva ilman linkkiä verkkokauppaan ei tuo kohderyhmää tuotteidesi äärelle, etkä myöskään siten kykene mittaamaan mainonnan tuomaa tulosta. 

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI:hin (Return on Investment) vaikuttaa moni asia, eikä varsinkaan monikanavaisen vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen ole helppoa ilman tarvittavaa datan seurantaa. Tämän vuoksi tulosten mittaaminen kannattaa miettiä jo etukäteen ennen yhteistyön aloittamista.

Kun pystyt seuraamaan mainonnan vaikutusta datasta, voit tehdä tarvittaessa muutoksia strategiaasi. 

vaikuttajamarkkinointi

Kuinka vaikuttajien tekemä työ kompensoidaan?

Vaikuttajille maksettava korvaus riippuu täysin siitä, mitä olet sopinut vaikuttajan kanssa. Yleisimmin suuren seuraajakunnan omaavat vaikuttajat pyytävät korvauksensa rahana. Korvauksen summa riippuu pitkälti seuraajamäärästä ja yhteistyön laajuudesta. 

Pienemmän seuraajakunnan omaavat vaikuttajat taas voivat olla tyytyväisiä ilmaisiin tuotteisiin tai alennuskoodeihin näkyvyyttä vastaan. Toinen vaihtoehto on tarjota komissiota myydyistä tuotteista – jos vaikuttajan jakama suositus tuo kauppaa, saa vaikuttaja tietyn siivun tuotoista.  

Tärkeintä on sopia sellainen korvaus, joka tuntuu molemmista osapuolista reilulta. Vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää luoda hyvä suhde vaikuttajan kanssa, ja hyviä suhteita on mahdotonta luoda, mikäli tehtyä työtä ei kompensoida reilulla tavalla.

Vaikuttajamarkkinointi pähkinänkuoressa


Vaikuttajamarkkinointi on toimiva ja suosittu keino toteuttaa mainontaa, jolla on vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin. Sopivan vaikuttajan valintaan kannattaa käyttää harkintaa, ja yhteistyöstä saatavaa tulosta on hyvä mitata. Parhaimmillaan onnistunut vaikuttajamarkkinointi tuo merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä yrityksellesi. Se on ehdottomasti markkinoinnin keino, jota kannattaa kokeilla osana omaa digimarkkinointistrategiaasi.  

Haluatko oppia lisää erilaisista digitaalisen mainonnan keinoista? Lue, kuinka valitset sopivimman digimarkkinointikanavan yrityksellesi.