Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Facebook-mainosten CTR nousuun 10 vinkin avulla

Facebook-mainosten CTR eli Click Through Rate tarkoittaa sitä, moniko mainoksesi nähneistä ihmisistä on päätynyt lopulta klikkaamaan mainostasi. 

Mikäli ihmiset eivät klikkaa mainostasi, he eivät myöskään osta tuotettasi. Vaikka mainoksen lopullinen tavoite on saada ihminen suorittamaan toivottu konversio (kuten osto), on äärimmäisen tärkeää saada hänet ensiksi ohjattua sivulle, jossa hän voi toteuttaa kyseisen konversion. 

Lue siis 10 vinkkiä, kuinka voit parantaa Facebook-mainosten CTR:ää ja tuoda lisää maksavia asiakkaita sivuillesi!

1. Valitse tehokkaampi kampanjatavoite

Kampanjatavoitteella on suuri vaikutus siihen, millaisille ihmisille Facebook näyttää mainoksiasi. Mikäli mainoksesi kampanjatavoitteena on esimerkiksi “reach”, näkyy mainos mahdollisimman monelle ihmiselle. Iso osa näistä ihmisistä ei kuitenkaan klikkaa mainostasi lainkaan, sillä kampanjatavoite ei tähtää klikkauksiin vaan mainoksen näkymiseen. 

Tämän vuoksi sinun kannattaa käyttää “liikenne” ja “konversiot” -kampanjatavoitteita aina mahdollisuuksien mukaan. Liikenne-kampanjatavoitetta käyttäessäsi kehotat Facebookia etsimään niitä ihmisiä, jotka todennäköisimmin klikkaavat mainostasi. Konversio-tavoitteen kanssa taas pyydät Facebookia etsimään ihmisiä, jotka todennäköisimmin suorittavat toivomasi konversion. 

Oikean kampanjatavoitteen käyttäminen on nopea ja tehokas tapa nostaa Facebook-mainosten CTR:ää. 

facebook ctr

2. Kohdenna tarjous oikealle kohderyhmälle

Markkinoijien tulisi pyrkiä pois yleispätevien kohdennusten ja tarjousten hyödyntämisestä, ja käyttää enemmän ajatusta siinä, millainen tarjous kannattaa esittää kullekin yksittäiselle kohderyhmälle.

Kohderyhmän tulee olla sellainen, jota kiinnostaa aidosti mainoksesi sisältö. Älä siis valitse kohderyhmää umpimähkää, vaan käytä oikeasti harkintaa sen valintaan. Jos näytät yleispätevää mainosta satunnaiselle yleisölle, voi olla, että saat vain vähän klikkauksia mainoksellesi. Kun taas kohdennat oikean viestin oikealle yleisölle, kasvatat suurella todennäköisyydellä Facebook-mainoksen CTR:ää.

Yksi tehokas kohdennustapa on valita esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat vierailleet sivustollasi aiemmin, mutta eivät ole ostaneet tuotteitasi. Mikäli ihminen on selannut tuotteitasi aiemmin, klikkaa hän todennäköisemmin mainostasi kuin henkilö, joka ei ole koskaan kuullutkaan yrityksestäsi. Tämän vuoksi hyödynnä kohdennuksissasi Custom audienceja aina mahdollisuuksien mukaan. 

Lue, kuinka rakennat tehokkaan kohderyhmän Facebook-mainoksellesi.

3. Kirjoita huomiota herättävä ja arvoa tuova mainosteksti

Mainostekstin sisällöllä on suuri vaikutus siihen, klikkaako katsoja mainostasi. Mainostekstin kannattaa olla mahdollisimman suora ja ytimekäs. Kerro suoraan, mitä hyötyä mainoksen klikkaaja saa, kun hän tutustuu tuotteeseesi tai tarjoukseesi. Mainostettavan asian tulisi ratkaista asiakkaan kokema haaste tai ongelma, joten paneudu siihen, miten sinun tuotteesi auttaa parantamaan asiakkaan elämää. 

Kun asiakkaan saama arvo välittyy tekstistä, hän klikkaa mainosta todennäköisemmin. Yritä siis asettua asiakkaasi kenkiin ja korostaa niitä asioita, jotka tuovat hänelle eniten arvoa. 

Kokeile käyttää tekstissä mukana kysymyksiä. Hyvät kysymykset herättävät lukijan mielenkiinnon, ja mielenkiinto saa hänet klikkaamaan mainostasi. Kuluttajat eivät useinkaan jaksa lukea rivikaupalla tekstiä, joten saavutettava hyöty olisi hyvä pyrkiä viestimään mahdollisimman tiiviisti. 

Jos taas mainostekstisi on hyvin pitkä, kokeile lisätä useampia Call To Action -linkkejä eri kohtiin viestiä. Tällöin CTA:t ovat näkyvissä myös niille lukijoille, jotka eivät lue tekstiä loppuun asti. Tämän tapainen pieni muutos voi lisätä CTR:ää huomattavasti. CTA:n tulee kuitenkin olla luonnollisessa kohdassa tekstiä – älä lisää CTA:ta väkisin kohtaan, johon se ei luonnollisesti sovi. 

Asiakasarvostelut ovat yleensä myös toimivia nostoja tekstiin – kokeile lisätä mainokseen 5 tähden asiakasarvostelu ja perään 5 tähtiemojia. Tähtiemojien käyttö voi kuulostaa liian helpolle kikalle, mutta kokemuksiemme mukaan arvostelujen korostaminen on hyvä keino lisätä Facebook-mainosten CTR:ää. 

Käytä muutenkin tekstissäsi sellaisia emojeita, jotka sopivat mainoksen aiheeseen. Emojit lisäävät tekstiin tiettyä autenttisuutta, jolloin mainostekstit eivät vaikuta yhtä mainosmaisilta vaan helpommin lähestyttäviltä. 

Mainoksen otsikko

Iso osa ihmisistä ei lue mainoksen otsikkoa pidemmälle – tämän vuoksi erityisesti otsikossa on hyvä käyttää kysymyksiä tai numeroita, jotka herättävät lukijan mielenkiinnon. Tutkimusten mukaan numerot vetoavat kuluttajiin – kokeile siis sanamuotoja kuten “liity sadan tyytyväisen asiakkaan joukkoon” tai “kasvata liiketoimintaasi 90% tämän keinon avulla”. 

Voit myös kokeilla käyttää otsikossa jotakin väitettä, joka menee alasi yleistä uskomusta vastaan. Jos sinulla on jokin tuotteesi aiheeseen liittyvä väite, kuten “et tarvitse x:ää saavuttaaksesi y:n”, kiinnität todennäköisesti mainoksen katsojan mielenkiinnon. 

4. Luo innostusta – ihmiset ostavat tunteella

Tutkimusten mukaan ihmiset ovat harvoin kykeneväisiä tekemään ostopäätöstä pelkällä järjellä – päätöksessä on mukana lähestulkoon aina myös tunnetta, ellei kyseessä ole täysin rutiinilla tapahtuva ostos. 

Kun ihmiset ovat iloisia ja innostuneita jostakin, he ajautuvat usein tietynlaiseen flow-tilaan, jolloin järkevä päätöksenteko on vaikeampaa. Tällöin esimerkiksi heräteostosten tekemisen todennäköisyys kasvaa suuresti. 

Mikäli siis saat ihmiset innostumaan tarjouksestasi tai tuotteestasi, he todennäköisimmin klikkaavat mainostasi ja toteuttavat haluamasi toiminnon – oli se sitten sähköpostiosoitteen jättäminen tai oston tekeminen. 

Voit hyödyntää eri taktiikoita innostuksen luomiseksi. Tärkeintä on se, että tarjouksesi on kohdallaan. On todella vaikeaa saada ihmisiä innostumaan asiasta, joka ei ole millään lailla innostava tai kiinnostava. Lisäksi voit:

 1. Käyttää kirkkaita värejä Facebook-mainoksissasi.
 2. Valita kuvia, jotka huokuvat hyvää oloa ja innostusta.
 3. Hyödyntää energistä äänensävyä mainostekstissä.
 4. Korostaa tarjouksesi kiinnostavuutta
 5. Käyttää huutomerkkejä (mutta kohtuudella)

Voit kokeilla herättää innostuksen sijaan myös muita tunteita Facebook-mainoksellasi. Tärkeää on kuitenkin se, että mainoksen näkijä muodostaa jonkinlaisen tunnesiteen mainokseen. Mikäli mitään tunnetta ei synny, hän todennäköisesti selaa nopeasti mainoksen ohi. 

5. Hyödynnä FOMOa ja kiireen tuntua


Moni meistä osaa samaistua siihen tunteeseen, kun uskomme kaikkien muiden olevan tekemässä jotakin hauskaa, josta olemme itse jäämässä paitsi. FOMO eli Fear Of Missing Out on todellinen ilmiö, jota kannattaa hyödyntää myös Facebook-mainoksissa.

FOMOa voi luoda mainokseen eri tavoilla – esimerkiksi tekemällä nostoja siitä, kuinka moni asiakas on jo ollut tyytyväinen tuotteeseen, ja kuinka tuotetta on enää vain x määrä jäljellä. Jos onnistut luomaan mainokseesi oikeanlaisen FOMOn ja kiireellisyyden tunteen, klikkaa asiakas todennäköisemmin mainostasi.

Vinkkejä FOMO:n luomiseen Facebook-mainokseen:

1. Mainosta rajatun ajan voimassa olevaa tarjousta – oli se sitten alennus tai rajoitetun ajan ilmainen toimitus.
2. Hyödynnä vaikuttajaa – jos vaikuttaja kehuu tuotettasi mainoksessa, asiakkaalle voi tulla tunne, että hän jää jostain paitsi ilman kyseistä tuotetta.
3. Käytä kiireellisyyttä korostavaa viestintää, kuten “älä jää paitsi – nämä myydään käsistä”.
4. Hyödynnä asiakkaiden luomaa sisältöä – jos muut kuluttajat käyttävät tuotettasi ja jakavat siitä sisältöä, sen on pakko olla hyvä.
5. Korosta, kuinka vähän tuotetta on enää jäljellä.
6. Mainosta parhaiten myyviä tai parhaiten arvosteltuja tuotteitasi – ja korosta tuotteiden suosiota mainostekstissä.

Kun hyödynnät FOMO-tekniikoita Facebook-mainoksissasi pidä huolta, että todella seisot sanojesi takana. Jos mainostat rajoitettua tarjousta, tulee tarjouksen todella olla rajattu – muuten riskeeraat asiakkaiden luottamuksen menettämisen. 

facebook-mainosten ctr

Yllä oleva Marimekon mainos hyödyntää FOMOa sekä pyrkii nostamaan keskiostoksen summaa.

6. Käy läpi mahdollisia huolenaiheita ja osoita ratkaisu niihin

Ihmisillä voi usein olla erilaisia huolia, jotka estävät heitä ostamasta tuotettasi. Yksi yleinen huoli on tuotteen sopivuus ja toimivuus. On siis järkevää pohtia asiakkaiden yleisimpiä huolenaiheita ja osoittaa ratkaisu niihin mainoksessasi jo ennen, kuin asiakkaasi ehtivät edes miettimään kyseisiä oston esteitä.

Voit vastata yleisimpiin huoliin seuraamalla sitä, mitä tuotteestasi puhutaan. Esimerkiksi tuotearvosteluista tai asiakaspalautteista voi nousta esille asioita, joista aiemmat asiakkaasi ovat olleet huolissaan.

Mikäli esimerkiksi myyt joogahousuja ja asiakkaasi ovat olleet aiemmin huolissaan housujen venyvyydestä, voit korostaa mainoksessasi housujen hyvää venyvyyttä. Tällöin voit hälventää potentiaalisten asiakkaidesi huolta aiheesta. Pidä kuitenkin huolta, että seisot sanojesi takana – asiakkaasi saavat sinut kyllä valheesta kiinni, mikäli joogahoususi eivät olekaan niin venyviä kuin väitit.

Toinen yleinen huolenaihe on tuotteen takuu ja palautusehdot. Korosta siis hyviä takuu- ja palautusehtojasi mainoksessa – esimerkiksi jos tarjoat 100% rahat takaisin -takuun tuotteelle, kokeile tehdä siitä nosto mainokseesi.

Hälventämällä asiakkaidesi huolia edesautat sitä, että he klikkaavat mainostasi ja päätyvät ostamaan tuotteesi. 

7. Erotu kuvalla


Kuva on usein ensimmäinen asia, joka kiinnittää katseemme Facebook-mainoksessa. Mikäli kuva ei erotu uutisvirrasta edukseen, selaamme todennäköisesti sen ohi.

Tämän vuoksi on tärkeää hyödyntää sellaisia kuvia, jotka ovat tavallisesta poikkeavia. Värikkäät kuvat herättävät usein ihmisten mielenkiinnon ja erottuvat hyvin vaaleasta uutisvirrasta. Erilaisilla kirkkailla väreillä ja kontrasteilla voidaan saada ihminen pysähtymään juuri niin pitkäksi aikaa, että hän päätyy klikkaamaan mainoksen linkkiä.

ctr
Esimerkkimainos hyödyntää huomiota herättäviä värejä.

Myös ihmisten käyttäminen mainoskuvissa on tehokasta. Tutkimusten mukaan ihmiset katselevat mieluummin kuvia muista ihmisistä kuin yrityksen tekemistä graafisista kuvioista.

Kokeile hyödyntää kuvia sellaisista ihmisistä, joihin kohdeyleisösi voi samaistua – mikäli mainostat esimerkiksi liikuntapalveluita 50-vuotiaille naisille, kokeile hyödyntää mainoksessa 50-vuotiasta naista, johon hän voi samaistua. Jos mainoksen katselijalle tulee tunne siitä että mainos on ohjattu juuri hänelle, hän klikkaa todennäköisemmin mainostasi.

8. Kustomoi mainosteksti ja -kuva sijoittelun mukaan


Facebook-uutisvirrassa näkyvät mainokset ovat kooltaan erilaisia kuin esimerkiksi Instagram Storyssa näkyvät mainokset. Tämän vuoksi kuvakoko kannattaa aina optimoida vastaamaan kunkin sijoittelun vaatimuksia. Mikäli käytät kaikissa mainoksissasi vain neliömallia, menetät yhden merkittävän Story-mainosten edun: mainosten koon tuoman koko ruudun immersion.

Story-mainoksissa on tärkeää karsia mainostekstiä ja lisätä teksti mainoskuvaan, sillä harva lukee storymainosten erillisiä mainostekstejä lainkaan. Aina erilliset mainostekstit eivät edes näy Instagram Storyssa, mikäli käyttäjä ei klikkaa niitä erikseen näkyville. Ja mikäli Storyssa eteen tuleva mainos on pelkkä neliönmallinen kuva ilman lisäinfoa, harva on valmiina klikkaamaan mainosta.

Tekstit kannattaa optimoida erikseen Instagram Storyja, mutta myös Instagramin uutisvirran mainoksia varten. Facebook-mainoksessa voi olla hyvä idea lisätä CTA:n linkin lisäksi myös mainostekstiin linkki nettisivuillesi, mutta Instagramissa tekstin sisäiset linkit eivät ole klikattavissa. Siksi Instagram-sijoitteluissa kannattaa huolehtia, ettei tekstiin jää turhia linkkejä, joita käyttäjä ei voi klikata.

Sen sijaan Instagramissa mainostekstin loppuun kannattaa kirjoittaa kehote, joka saa lukijan klikkaamaan Call To Action -nappia mainoskuvasta. 

9. Kirjoita houkuttelevampi Call to Action (CTA)

Sen lisäksi että valitset mainoksen CTA:n Facebookin antamista vaihtoehdoista, kannattaa sinun lisätä oma CTA myös mainostekstisi sisälle. Geneeriset CTA:t kuten “lue lisää” tai “ota yhteyttä” eivät herätä juurikaan tunteita, ja siksi niiden tuomat klikkaukset voivat olla vähäisiä.

Geneerisen CTA:n sijaan sinun kannattaa hyödyntää houkuttelevampia Call To Actioneita, kuten “Ala kasvattamaan liiketoimintaasi dataohjatusti jo tänään: www.slogan.fi “. Kun CTA ilmaisee suoraan asiakkaan saaman hyödyn, on asiakas todennäköisemmin valmiimpi klikkaamaan linkkiä.

CTA:ta kirjoittaessa kannattaa myös huomioida sen sijoittelu tekstin pituuden suhteen. Mikäli kirjoittamasi mainosteksti on hyvin pitkä, voi olla perusteltua lisätä useampi CTA tekstin eri kohtiin. Tällöin myös ihmiset jotka eivät lue mainostekstiä loppuun asti näkevät CTA:n, ja todennäköisyys linkin klikkaamiselle lisääntyy. CTA:ta ei kuitenkaan tule heittää suoraan ajattelematta tekstin keskelle ja loppuun, vaan sen pitää ilmentyä luonnollisessa kohdassa tekstiä. 

10. Testaa eri mainosversioita datan avulla

Mitä ikinä mainostatkaan, muista aina seurata analytiikasta mainonnan vaikutusta. Mainoskampanjaan kannattaa usein luoda useampi kohderyhmä ja mainos, joita testata keskenään. Et voi tietää varmaksi, tehoaako asiakkaisiisi paremmin esimerkiksi FOMO-mainostaminen vai arvoa korostavat mainostekstit, mikäli et vertaa mainosten tuloksia toisiaan vastaan. 

Mainonnan testaaminen kannattaa ottaa osaksi kaikkea digitaalista mainontaa. Olemme kirjoittaneet kattavan artikkelin siitä, mitä kaikkea Facebook-mainonnassa kannattaa testata ja seurata analytiikasta. Lue, ja opi tekemään tehokkaampaa Facebook-mainontaa datan avulla. 

Facebook-mainosten CTR pähkinänkuoressa

Tämän artikkelin vinkeillä voit pyrkiä tehostamaan Facebook-mainosten CTR:ää. Huomioi kuitenkin, että CTR on vain yksi mittari, johon kannattaa keskittyä Facebook-mainonnassa. Tärkeämpää on seurata sitä, kuinka moni klikkauksista päätyy ostoon saakka. CTR:n parantaminen on kuitenkin hyvä alku mainostamiseen – mitä useampi ihminen klikkaa mainostasi, sitä todennäköisempää on, että saat myös kauppaa aikaiseksi.

Huomioi kuitenkin, että lopulliseen kaupan tai konversion syntymiseen vaikuttaa moni muukin asia. Verkkokauppa-alustan on oltava kunnossa ja tuotteen tulee olla laadukas ja mainosta vastaava, jotta asiakas suorittaisi oston loppuun. Erilaiset asiat, kuten hidas sivuston latausnopeus vaikuttavat suuresti konversioiden määrään. Myös liialliset ylimääräiset elementit laskeutumissivulla tai vaikea käyttöliittymä toimivat tehokkaina esteinä ostolle. 

Mikäli Facebook-mainosten CTR siis paranee mutta konversiot eivät lisäänny, kannattaa huomio siirtää muihin oston esteisiin. Tutustu esimerkiksi siihen, kuinka rakennat konvertoivan laskeutumissivun sekä kuinka voit parantaa verkkosivusi latausnopeutta.

 

Mikäli sinusta tuntuu, että jättäisit mainostamisen mieluummin ammattilaisille, voit jättää meille myös Facebook-mainonnan tarjouspyynnön.

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta Google Ads mainonta Verkkokaupat

Verkkokauppiaan opas Black Friday -markkinointiin 

Black Friday -viikonloppuna verkkokauppiaan on hyvä olla valmiina – ihmiset etsivät kuumeisesti kovia tarjouksia ja ovat valmiita ostamaan hieman kalliimpiakin tuotteita tavallista enemmän. Mitä kaikkea verkkokauppiaan sitten kannattaa huomioida vuoden kuumimpana ostopäivänä? Lue katsauksemme aiheeseen ja ota vinkit talteen!

Mikä on Black Friday?

Black Friday on Jenkeissä vuoden suurin yksittäinen ostopäivä, jonka aikaan on tarjolla mahtavia alennuksia. Black Friday on yleistynyt viime vuosina myös Suomessa, ja nykyään yhä useampi kuluttaja odottaa Black Friday -alennuskampanjoita. Black Friday tarjoaakin verkkokauppiaille oivan mahdollisuuden mainostaa tuotteitaan silloin, kun ihmiset ovat jo valmiiksi ostohousut jalassa. 

Black Friday osuu tänä vuonna 26.11. perjantaille. Usein alennuskampanjoita pyöritetään koko viikon tai viikonlopun yli, ja erityisesti viikonloppua seuraavana maanantaina (Cyber Monday) on tapana näyttää edelleen tarjouksia. 

Mainostaako vai eikö mainostaa?

Kun mietit Black Friday kampanjoinnin aloittamista, on tärkeää huomioida, sopiiko Black Friday kampanjointi oman brändin arvoihin ja brändi-imagoon. Tietyt brändit eivät markkinoi lainkaan Black Fridayn aikaan esimerkiksi ekologisiin syihin vedoten. Mainostajan kannattaa siis etukäteen miettiä, mikä on omalle brändille paras taktiikka kampanjoinnin suhteen. Mikäli kuitenkin olet valmis aloittamaan kampanjoinnin, lue ihmeessä eteenpäin!

Tutki dataa ja muodosta suunnitelma Black Friday -kampanjaa varten

Ennen kun aloitat tarjousten väsäämisen tai bannereiden vaihtamisen, on hyvä tutkia datasta edellisten vuosien tietoja. Löytyykö edellisiltä vuosilta tuotteita, jotka ovat vedonneet ihmisiin erityisen hyvin Black Fridayn aikaan? Millaiset mainokset toimivat parhaiten viime vuonna?

Jos olet pyörittänyt Black Friday tarjouksia jo aiemmin, on hyvä myös tutkia, onko alennusmyyntien aikaan ollut tavallista enemmän tuotepalautuksia. Mikäli tuotepalautukset ovat lisääntyneet merkittävästi alennusten aikaan, on hyvä miettiä, ovatko kampanjat olleet loppujen lopuksi voitollisia. 

Mikäli olet vasta aloittamassa ensimmäistä Black Friday -kampanjaasi, voit taas pohtia, mitkä tuotteistasi myyvät todennäköisesti erityisen hyvin marraskuussa. Mikäli esimerkiksi verkkokauppasi villapaidat ovat olleet aiemmin jymymenestys, on oletettavaa, että niille löytyy kysyntää myös Black Fridayn aikaan alennuksen saattelemana. 

Voit myös ottaa selvää, ovatko kilpailijasi jo mainostamassa Black Fridayta silmällä pitäen. Voit liittyä esimerkiksi kilpailijoidesi sähköpostilistalle tai tutkia heidän Facebook-mainoksiaan Facebook Mainoskirjaston kautta. 

Black Friday on pitkälti tarjouskilpailua – mikäli kilpailijasi myy täsmälleen samoja tuotteita halvemmalla, vie tämä todennäköisesti parhaat voitot Black Fridayn aikaan. On siis hyvä miettiä, lähdetkö hintakilpailuun vai käytätkö toista strategiaa asiakkaiden haalimiseksi Black Friday -viikonloppuna.

 Aloita mainostaminen hyvissä ajoin ennen Black Friday -viikonloppua 

Black Friday -kampanjoiden mainostaminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin – mielellään syys-marraskuussa. Mainostaminen on yleensä kalliimpaa Black Fridayna, sillä tarjouskilpailua hyvistä mainospaikoista on enemmän. 

Uudelleenmarkkinointi on lähtökohtaisesti yleensä halvempaa ja kannattavampaa kuin kylmälle yleisölle mainostaminen. Tämän vuoksi on kannattavaa kerätä asiakaskuntaa uudelleenmarkkinointia varten hyvissä ajoin ennen Black Fridayta, ja tarjousviikonlopun aikana mainostaa tälle jo kerätylle uudelleenmarkkinointiyleisölle. 

Mainostamista aloittaessa on myös hyvä muistaa, että ihmiset eivät välttämättä vielä Black Fridayta edeltävässä mainosvaiheessa osta juurikaan tuotteitasi. Usein ihmiset havahtuvat loka-marraskuussa Black Fridayn lähestymiseen, ja jättävät ostopäätöksensä odottamaan mahdollisia Black Friday -alennuksia. 

Tämän vuoksi on tärkeää nähdä Black Fridayta edeltävä kampanjointi erityisesti kiinnostuksen herättämisenä ja uudelleenmarkkinointiyleisön keräämisenä ennen Black Fridayta, jolloin taas varsinainen myynti tapahtuu.

black friday mainostaminen

Tee ostaminen verkkokaupassa mahdollisimman helpoksi ja houkuttelevaksi

Paras vaihtoehto on se, että tarjoukset ovat selkeästi näkyvillä verkkosivuillasi – kun kävijä saapuu etusivulle, siellä olisi hyvä olla häntä vastassa iso banneri Black Friday tarjouksista ja alennuksen ajankohdasta.

Jotta voit tehdä alennusmyyntiprosessin mahdollisimman helpoksi asiakkaalle, aseta Black Friday alennukset kirjautumaan automaattisesti kassalla. Alennuskoodin vaatiminen on yksi hidaste lisää oston toteutumiselle, joten prosessi kannattaa tehdä asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. 

Varmista, että verkkokauppa toimii moitteettomasti mobiilissa, ja että maksaminen on helppoa laitteella kuin laitteella. Mitä enemmän maksutapoja verkkokaupassasi on valittavana, sitä parempi. 

Verkkosivuille on mahdollista lisätä myös kiinnostavia keskiostosta nostattavia elementtejä, joista puhumme hieman lisää alempana. 

black friday mainokset

Mieti paras tarjoustaktiikka tuotteillesi Black Fridayn ajaksi

Black Fridayna ihmiset ovat ostohousut jalassa, mutta on hyvä muistaa, että tarjouksia satelee joka puolelta. Black Fridayna on siis hyvä pitää huolta, että tarjouksesi on tarpeeksi kova vastaamaan kilpailuun – mikäli tarjoat vain esimerkiksi -10% tuotteistasi, saattaa moni asiakas jättää oston tekemättä parempien tarjousten edessä. 

Vaihtoehtoisesti voit kokeilla myös toista taktiikkaa kuin alennusprosenttia. Voit kokeilla esimerkiksi “osta 3, maksa 2”, “osta 1 tuote, saa toinen puoleen hintaan” tai “osta tämä, saa tämä tuote kaupan päälle” -malleja. Erityisten lahjapakkausten mainostaminen kaupanpäällisinä saattaa olla tuotteista riippuen hyvinkin onnistunut myyntivaltti. 

Mikäli haluat kokeilla todellista myyntikikkaa, kokeile lisätä kassasivulle palkki, joka kannustaa asiakasta ostamaan lisää. Voit asettaa palkin esimerkiksi näyttämään asiakkaalle, että mikäli hän ostaa vielä 25 eurolla lisää, hän saa x prosenttia suuremman alennuksen kokonaishinnasta. Tämän tyyppinen visuaalinen pelillistäminen on varsinkin USA:n markkinoilla näyttäytynyt tehokkaaksi keinoksi lisätä keskiostosten summaa. 

Keskiostosta nostamalla saat luonnollisesti parempaa tuottoa kampanjallesi, joten kokeile miettiä eri keinoja ostosten keskihinnan nostamiseksi. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa laittaa kassasivun tuotesuosittelualgoritmi kuntoon. 

Voit myös lisätä verkkokauppaasi esimerkiksi laskurin, joka näyttää kauanko tarjoukset ovat enää voimassa. Tällä tavalla voit luoda pientä aikapainetta vierailijalle, jotta hän tekisi ostoksen samantien. 

Lisäksi esimerkiksi rajoitetun ilmaisen toimituksen mainostaminen voi toimia hyvänä Black Friday -bonuksena, mikäli verkkokauppasi toimitus on yleensä maksullinen. 

Mainosta parhaiten myyviä tuotteitasi

Black Fridayna kannattaa muistaa se, että mikäli jokin tuote myy tavallisena aikana hyvin, myy se hyvin myös Black Fridayna. Tämän vuoksi on järkevää mainostaa erityisesti suosituimpien tuotteidesi tarjouksia näkyvällä tavalla. Karsi siis mieluummin budjettia vähemmän ostettujen tuotteiden mainostamisesta, ja keskity jymymenestyjiin. 

Black Friday Facebook-mainokset 

Aloita hyvissä ajoin mainostamaan tuotteitasi tai sähköpostilistaasi Facebook-mainosten avulla. Harva ihminen haluaa Black Fridayna ostaa alennuksella tuotteita, joista he eivät ole aiemmin kuulleetkaan. Tämän vuoksi on järkevää kerätä verkkosivuvierailijoita ja toteuttaa brändimainontaa ennen varsinaisten tarjousten alkamista. 

Mikäli saat ihmiset harkitsemaan tuotteitasi ennen Black Fridayta, on todennäköisempää, että Black Fridayna he ostavat kyseisiä tuotteita mielellään, kun näkevät kyseisten tuotteiden olevan tarjouksessa.  

Helpoin tapa herättää ihmisten mielenkiinto Black Friday -viikonloppuna on näyttää heille uudelleenmarkkinointina mainoksia tuotteista, joita he ovat aiempina viikkoina katselleet tai lisänneet ostoskoriinsa. Myös huomiota herättävät kuvamainokset koko verkkokaupan tuotteiden alennuksesta voivat olla erittäin tehokkaita uudelleenmarkkinointiyleisölle. 

Mitä ikinä mainostatkaan, pidä huolta että houkuttelevat tarjoukset eivät jää mainoksen näkijältä huomaamatta. Kokeile pyörittää useampaa creativea eri kulmilla ja korostaen eri tarjouksia verkkokaupassasi. Panosta mainosten visuaalisuuteen ja korosta alen kiireellisyyttä. Seuraa datasta, mitkä Facebook-mainokset tehoavat parhaiten, ja käytä enemmän rahaa kyseisiin mainoksiin. 

Sähköpostilistan hyödyntäminen

Sähköpostilistaa kannattaa kerätä ennen Black Fridayta, sillä sen avulla voit toteuttaa uudelleenmarkkinointia hyvin kustannustehokkaasti. Black Fridayta edeltävän kuukautena voit esimerkiksi tehdä Facebook-mainontaa, jossa pyrit alennuskoodia vastaan keräämään uusia sähköpostilistalaisia. 

Voit myös mainostaa Black Fridayn erityistarjouksia uutiskirjelistalle liittyville. Voit esimerkiksi toteuttaa kampanjan, jossa uutiskirjetilaajat pääsevät ostamaan alennustuotteita ennen muita. Tämä on oiva keino paitsi kerätä uusia sähköpostitilaajia, mutta myös sitouttaa ja herätellä olemassa olevaa asiakaskuntaasi. 

Muista, että sähköpostimarkkinoinnissa otsikon muotoilulla on suuri merkitys siinä, avataanko viestiäsi ollenkaan. Korosta tämän vuoksi alennuksiasi otsikkokentässä mahdollisimman houkuttelevalla tavalla. Hyödynnä viestissäsi visuaalisuutta ja esimerkiksi huomiota herättäviä tarjousbannereita.

Sähköpostilistaa kannattaa hyödyntää myös Black Fridayn jälkeen – vaivalla keräämäsi sähköpostilista on hyvin kustannustehokas keino sitouttaa asiakaskuntaasi myös vuoden muina päivinä. Loppujen lopuksi on paljon halvempaa saada vanha asiakas ostamaan uudelleen, kuin saada täysin uusi asiakas ostamaan sinulta ensimmäisen kerran. 

Jos uutiskirjeesi ovat kunnossa, voit saada uutiskirjeen tilaajista verkkokauppaasi jatkuvia ostajia. Uutiskirjeen tilaajiin panostaminen kannattaa siis nähdä ennen kaikkea investointina tulevaisuuteen.

Black Friday Google Ads mainostaminen 

Päivitä kampanjasi vastaamaan Black Friday tarjouksiasi. Mitä houkuttelevampi Google -hakusanamainoksesi tekstit ovat, sitä todennäköisemmin saat kiinnostuneita ihmisiä siirtymään sivuillesi. 

Koska mainostaminen on Black Fridayna kalliimpaa, voi yksi järkevä strategia olla aloittaa Google Ads Black Friday -kampanjointi vasta verkkokaupan tarjousten käynnistyttyä, etenkin jos budjetti on rajallista. Tarjousten ollessa voimassa kannattaa myös nostaa yksittäisen klikin hintatarjousta, jotta saat varmasti mainoksesi näkyviin kilpailun keskellä. 

Google Ads -hakusanamainoksiin on mahdollista lisätä Promotion Extension, jolloin saat Black Friday -tarjoustekstin näkyviin mainokseesi. Tätä kannattaa ehdottomasti hyödyntää kampanjan aikana.

google ads

Google Shoppingissa kannattaa varmistaa, että tarjoushinnat varmasti päivittyvät mainoksiin. Lisäksi myös Google Shoppingiin kannattaa mahdollisuuksien mukaan iskeä lisää budjettia Black Friday -viikonlopun ajaksi. 

Orgaaninen some

Orgaaninen some ei tavoita yhtä paljon katsojia kuin maksettu mainonta, mutta sitä kannattaa silti hyödyntää kampanjoinnissa. Orgaanisen somen päivittäminen ei maksa mitään, ja sillä on mahdollista luoda pientä Black Friday -hypeä seuraajillesi.

Kokeile esimerkiksi pyöräyttää käyntiin Black Friday -tarjouksiasi mainostava arvonta, jossa pyydät osallistujaa kommentoimaan, minkä valitsemistasi tuotteista hän haluaisi voittaa arvonnassa. Jos onnistut luomaan arvonnalla positiivista hypetystä myös seuraajakuntasi ulkopuolelle on mahdollista, että saat uusia ihmisiä kiinnostumaan verkkokauppasi valikoimasta. 

Lisää myös postauksia ja storyja tulevista kampanjatarjouksistasi, ja kokeile tehdä postauksista mahdollisimman mukaansatempaavia. Esimerkiksi äänestysvaihtoehdon käyttäminen storyssa on hyvä keino aktivoida seuraajiasi. 

Mitä useampi ihminen vierailee sivuillasi orgaanisesti ennen Black Fridayta, sitä parempi. Tällä tavalla saat kasvatettua uudelleenmarkkinointilistaasi ilmaiseksi. 

Budjetin skaalaaminen Black Friday -viikonloppuna

Black Fridayna ihmiset ovat usein ostohypetyksen vallassa. Tämän vuoksi Black Friday viikonloppuna on hyvä skaalata budjettia ylöspäin, jotta saat mainoksesi varmasti näkyviin ja potentiaaliset ostajat houkuteltua verkkokauppaasi.

Nosta budjettia Facebook- sekä Google Ads -tarjouskampanjoihisi. Hyödynnä sähköpostilistaasi tarjousten esittelemiseen ja ostajien houkuttelemiseksi. Käytä budjettia erityisesti uudelleenmarkkinointiyleisöihin, sillä he ovat todennäköisin ostajakuntasi. 

Black Fridayn aikana uusasiakashankinnan hinta on yleensä alhaisempaa erityisesti uudelleenmarkkinointiyleisöjen kautta. Mikäli mainostat kylmälle yleisölle, kannattaa kohderyhmästä olla erityisen varma, sillä tarjousviikonloppuna mainostaminen on tavallista kalliimpaa. 

Mihin muuhun Black Friday -viikonloppuna pitää varautua? 

Varaudu siihen, että onnistunut Black Friday -kampanjointi työllistää verkkokauppaasi viikonlopun aikana. Posti kulkee todennäköisesti hitaammin suuren kysynnän vuoksi, ja tilausten pakkaamiseen kuluu enemmän aikaa. Pakkaustarvikkeita kannattaa varata tavallista enemmän. Asiakaspalveluun voi tulla tavallista enemmän kyselyä ja asiakaspalautuksia voi tapahtua tavallista enemmän. Varastossa kannattaa olla tarpeeksi tuotteita erityisesti paljon kysyttyjen tuotteiden osalta. 

Mikäli pyörität suosittua verkkokauppaa varaudu siihen, että verkkokauppasi palvelin varmasti kestää kävijäpiikit. Mikään ei ole inhottavampaa asiakkaalle kuin se, että hän joutuu jonottamaan verkkokauppaan pääsyä suuren kysynnän vuoksi. Jonon syntyminen on erittäin tehokas tapa taata se, että menetät maksavia asiakkaita viikonlopun ajalta. 

Erittäin tärkeää on myös huomioida mainospalveluihin liitetyn maksukortin riittävä maksuvoima kampanjoinnin aikana. Jos kortista loppuu pidot, loppuu myös mainostaminen. 

black friday

Onko Black Friday -markkinointi aina rahallisesti kannattavaa?

On hyvä muistaa, että Black Friday -markkinointi ei ole aina rahallisesti kannattavaa – eikä sen välttämättä tarvitsekaan olla. Joskus voi olla jopa järkevää toimia hetken ajan ilman että tekee voittoa, mikäli kampanjoinnin kautta saa hankittua suuren määrän uusia asiakkaita. 

Kun olet kerännyt uusia asiakkaita minimaalisella tai olemattomalla voitolla, on sinun tärkeää jatkaa heille mainostamista myös Black Fridayn jälkeen. Tämän vuoksi kannusta asiakkaitasi tilaamaan sähköpostilistasi ja kerää Facebook-mainontaan uusia kohdeyleisöjä kampanjan aikana ostaneista ihmisistä. 

On aina kalliimpaa hankkia uusi asiakas kuin saada vanha asiakas ostamaan uudelleen. Tämän vuoksi voittoa tuomaton Black Friday -kampanja voi yrityksesi strategiasta riippuen myös olla investointi verkkokaupan tulevaan kasvuun. Black Fridayta seuraa melko pian joulu, jolloin on jälleen hyvä aika hyödyntää uutta asiakaslistaasi tuotteidesi markkinointiin. 

Kaipaatko apua mainonnan pyörittämiseen? Me Sloganilla toteutamme datalähtöistä digimarkkinointia erikokoisten yritysten tarpeisiin. Kysy lisää!

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Facebook mainonta – tuloslähtöinen opas vuodelle 2021

Facebook-mainonta on aihe, jota olemme käsitelleet jo useassa eri tekstissä. Tähän artikkeliin olemme kuitenkin koonneet erittäin kattavan paketin käytännössä kaikesta, mitä sinun tulee tietää mainostamisesta Facebookissa vuonna 2021. Tästä paketista hyötyy niin aloitteleva Facebook-markkinoija kuin jo kokeneempikin konkari! 

Tekstin sisällysluettelo:

1. Kannattaako Facebook-mainonta vuonna 2021?

2. Kuinka paljon Facebook-mainonta maksaa?

3. Tehokas Facebook-mainonta alkaa Business Managerista

3.1. Facebook-pikselin asentaminen

3.2. Toimialueen vahvistaminen

3.3. Facebook eventtien setup

3.4. Konversio-API -seuranta

4. Facebook-mainonnan ostosuppilo pähkinänkuoressa

5. Facebook-mainonta ja oikean kohderyhmän valinta

6. Ensimmäisen Fb-mainoskampanjan luominen vaihe vaiheelta

6.1. Sopivan kampanjatavoitteen valinta

6.2. Tehokas kampanjan kohdennus

6.3. Mainostason valinnat

6.4. Muut mainosmuodot

7. Mikä tekee tehokkaan Facebook-mainoksen?

7.1. Mainoskuva kiinnittää katsojan huomion

7.2. Mainosteksti

7.3. CTA eli toimintokutsu

8. UTM-tägää Facebook-mainoksesi

9. Facebook-mainonta vaatii hyvän laskeutumissivun

9.1. Mistä tunnistaa huonon laskeutumissivun?

10. Seuraa Facebook-mainonnan tuloksia

11. Facebook-mainonta vaatii testaamista ja optimointia

12.  Anna Facebookin algoritmin tehdä päätöksiä puolestasi

13. Facebook-mainonta on jatkuvan muutoksen alla

14. Kuinka nopeasti Facebook-mainonnan tuloksia on lupa odottaa?

1. Kannattaako Facebook-mainonta vuonna 2021? 

Lyhyesti sanottuna: Kannattaa. 

Suomessa on edelleen n. 2,8 miljoonaa aktiivista Facebook-käyttäjää. Facebookin kautta voi mainostaa samalla rahalla myös toisella suositulla alustalla, eli Instagramissa. Voit siis mainoksillasi tavoittaa suuren määrän niin nuorempaa kuin vanhempaakin kohdeyleisöä, ja käyttää mainostamiseen juuri sen verran rahaa kuin haluat. 

Facebook on ylivoimainen digitaalisen mainonnan alusta, sillä se tarjoaa todella laajan määrän eri kohdennus- ja mainosvaihtoehtoja, joita muilla alustoilla ei ole tarjota. Sen avulla voit tavoittaa juuri toivomasi kohderyhmän oikealla mainoksella oikeaan aikaan. Ammattitaitoisella Facebook-mainonnalla onkin mahdollista saada järisyttäviä tuloksia aikaiseksi.

Facebook-mainonta myös taipuu moneen asiaan: sen avulla voidaan myydä tuotteita ja palveluita, kerätä liidejä sekä lisätä tunnettuutta ja harkintaa. Se on loistava kanava verkkokaupan myynnin kasvattamiseen, ja joskus sen avulla voidaan kasvattaa verkkokauppaa jopa +1100% vuodessa. 

Facebook-mainonta on suorien tulosten saamiseksi myös oiva kanava kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Kun Facebookissa mainostetaan, usein myös orgaaninen liikenne kasvaa bränditunnettuuden kasvun kautta.

Facebook-mainonnalla on siis lukuisia etuja yrityksen liikevaihdon kasvulle. 

2. Kuinka paljon Facebook-mainonta maksaa? 

Yksi kiinnostavimmista kysymyksistä Facebook-mainostamiseen liittyen on sen hinta. Paljonko Facebook-mainonta siis maksaa? 

Facebookin hyvä puoli on se, että voit määritellä täysin, kuinka paljon rahaa haluat käyttää siellä mainostamiseen. Facebookissa on mahdollista saada mainoksia käyntiin hyvinkin pienellä budjetilla, mutta toki budjettia kannattaa varata, jos halutaan saada tuloksia (kuten ostoja) aikaiseksi. 

Voit laittaa kampanjan käyntiin vaikka 5€ päiväbudjetilla. Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että 5€ päiväbudjetilla saadaan vain rajallisia tuloksia aikaiseksi, ja useampaa kohderyhmää sillä ei kannata lähteä tavoittelemaan. 

Lähtökohtaisesti Facebook-mainontaan kannattaa varata tarpeeksi budjettia, varsinkin siinä vaiheessa kun tuloksia aletaan saamaan aikaiseksi. Voit aloittaa vaikka aluksi mainostamisen pienellä summalla, ja skaalata budjettia ylöspäin siinä vaiheessa, kun tiedät paremmin mitä olet tekemässä. 

Lisäksi Facebook-mainonnan hintaan vaikuttaa joko digitoimistolle maksettava palvelumaksu mainosten pyörittämisestä tai vaihtoehtoisesti oman ajankäytön ja opettelun vaihtoehtoiskustannus. Itse opetteleminen ei ole ilmaista, sillä opettelemiseen käytetty aika on aina pois jostain muusta. 

Voit lukea aiemmasta artikkelistamme tarkemmin, mikä kaikki vaikuttaa Facebook-mainonnan hinnan määräytymiseen, ja paljonko rahaa Facebook-mainontaan kannattaa varata. 

3. Tehokas Facebook-mainonta alkaa Business Managerista 

Mainostaminen Facebookissa tulee aloittaa Facebook Business Manager -tilin luomisesta.

Facebook Business Manager on työkalu, jolla hallinnoidaan Facebook-mainontaa. Ilman Business Manager tiliä et voi tehdä laajaa mainontaa Facebookissa, vaan ainoastaan mainostaa olemassa olevia julkaisujasi Facebook-sivusi kautta. 

Julkaisujen mainostaminen ainoana Facebook-markkinointikeinona ei ole kannattavaa, sillä sen tarjoamat mahdollisuudet ovat hyvin rajallisia Business Managerin kautta tapahtuvaan mainostamiseen verrattuna. Kurkkaa ohjeet Facebook- Business Manager-tilin luomiseen täältä. 

3.1. Facebook-pikselin asentaminen 

Kun olet luonut yrityksellesi Business Manager-tilin, sinun tulee asentaa Facebook-pikseli. Facebook-pikseli on pätkä koodia, joka tulee asentaa verkkosivuillesi. 

Tämän koodinpätkän avulla Facebook kykenee seuraamaan mainontasi vaikutusta: kuinka moni mainoksesi klikkaajista on päätynyt tekemään oston, lisännyt tuotteita ostoskoriin, katsonut mainostamaasi sivua, jättänyt yhteistietonsa yms.

Ilman Facebook-pikseliä voit vain arvailla mainonnan vaikutusta, ja et pääse hyödyntämään datan täyttä potentiaalia. Asenna siis pikseli paikalleen, ennen kuin aloitat Facebookissa mainostamisen.

3.2. Toimialueen vahvistaminen

Toimialueen vahvistuksen avulla vahvistat Facebookille, että omistat nettisivusi. Vahvistuksen jälkeen voit hallita sisällön muokkausoikeuksia ja estää verkkotunnuksesi väärinkäytön. Vahvistaaksesi toimialueen sinun tulee lisätä koodinpätkä sivuillesi.

Kurkkaa tarkemmat ohjeet toimialueen vahvistamiseen

3.3. Facebook eventtien setup

Kun Facebook-pikselin on paikallaan, on aika määrittää eventtejä pikselille. Eventtien avulla voit seurata analytiikasta sivuston yksittäisiä tapahtumia, kuten sitä, kuinka moni on toteuttanut oston tai yhteydenoton sivuilla. 

1. Mene osoitteeseen business.facebook.com ja avaa sivupalkista kohta “tapahtumien hallinta”. 

2. Valitse kohta “lisää tapahtumia” ja pudotusvalikosta “pikselistä”

fb mainonta

3. Avaa tapahtuman määritystyökalu ja lisää sivusi URL-osoite.

facebook-mainonta

facebook-mainonta

4. Avautuvasta Facebook-tapahtuman määritystyökalusta pääset valitsemaan, mitä toimintoja haluat seurata sivulla. Voit valita uuden eventin klikkaamalla “seuraa uutta painiketta”, jolloin pääset klikkaamaan sivulta painikkeen, jonka klikkauksia haluat seurata. Esimerkiksi jos sivuillasi on lomake, voit valita lomakkeen “lähetä” napin seurattavaksi eventiksi – tällöin voit seurata analytiikasta, kuinka moni ihminen on mainoksesi perusteella klikannut kyseistä nappia. 

fb mainonta

Toinen vaihtoehto on valita “seuraa URL-osoitetta”. Tällöin voit valita eventin käynnistymään silloin, kun kävijä vierailee tietyllä sivustosi alasivulla.

fb mainonta

Kun olet tehnyt muutoksia eventteihin, muista aina viimeistellä määritys. Nyt pikselisi seuraa kyseisiä eventtejä, ja voit seurata Facebook-mainontasi suoraa vaikutusta analytiikasta. 

3.4. Konversio-API -seuranta 

Konversio-API:n avulla voit seurata tarkemmin sivustotapahtumia ja offline-konversioita. API:n avulla saat tarkemmin kiinni kävijöiden tiedoista esimerkiksi silloin, jos selaimessa on yhteysongelmia tai mainosestoja. Tämän vuoksi on suositeltavaa hyödyntää seurannassa sekä konversio-APIA että Facebook-pikseliä. 

Helpoin tapa saada konversio-API -seuranta käyntiin on hyödyntämällä kumppani-integraatiota. Tämä vaatii sen, että verkkosivusi on isännöity jonkin Facebookin kumppanialustan, kuten WordPressin kautta.

1. Mene Facebook Business Manageriin.

2. Mene Tapahtumien hallintaan ja valitse Asetukset ylävalikosta.

3. Selaa alaspäin kohtaan konversio-API. Valitse “Määritys kumppani-integraation kautta” alapuolelta kohta “valitse kumppani”. 

mainostaminen facebookissa

4. Valitse käyttämäsi verkkosivu-alusta ja seuraa alustan omia asennusohjeita. 

fb mainonta

4. Facebook-mainonnan ostosuppilo pähkinänkuoressa

Ennen Facebook-mainonnan aloittamista on hyvä ymmärtää, kuinka eri vaiheessa ostosuppiloa oleville kuluttajille kannattaa mainostaa. 

Ostopäätöksen syntymistä kuvataan usein ostosuppilon avulla. Aina asiakkaat eivät ole valmiita ostamaan mainostamaasi tuotetta heti, vaan he saattavat tarvita hieman lämmittelyä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Lämmittelyprosessi voidaan kuvata ostosuppilon avulla. Ostosuppilo voidaan jakaa esimerkiksi tunnettuuteen, harkintaan ja toimintaan. Jotta asiakas saataisiin toimintavaiheeseen eli ostamaan tuote, hänet täytyy ohjata tunnettuus- ja harkintaosuuden läpi. 

Ostosuppilon vaiheet eivät ole yksiselitteisiä, ja usein asiakas saattaa tarvita useamman muistutuksen, ennen kuin hän on valmis siirtymään ostosuppilossa eteenpäin. 

Tässä kannattaa myös muistaa, että suppilo on alaspäin kapeneva: jokaisessa vaiheessa osa asiakkaista tippuu kelkasta pois, ja lopussa jäljellä on vain tietty ostava yleisö. 

fb mainonta

1. Tunnettuusvaihe

Asiakkaiden lämmittely tunnettuusvaiheeseen voidaan aloittaa näyttämällä yleisiä video- ja kuvamainoksia yrityksestäsi mahdollisimman monelle ihmiselle, tavoitteena saada heidät muistamaan brändisi. 

Siinä vaiheessa kun kylmä yleisö on tutustutettu tuotteen ja yrityksen pariin, heitä voidaan alkaa ohjata seuraavaa suppilon vaihetta, eli harkintavaihetta kohti. 

2. Harkintavaihe

Harkintavaiheessa ihmisiä ohjataan tekemään lisää tuttavuutta yrityksesi ja tuotteidesi kanssa, ja pyritään saamaan heidät harkitsemaan ostoa. 

Jos olet käyttänyt tunnettuusvaiheessa videomainoksia, voit kerätä videoiden katselijoista uuden kohderyhmän mukautetun kohderyhmän avulla, ja täten mainostaa ihmisille, jotka ovat esimerkiksi katsoneet brändivideotasi kolmen tai kymmenen sekunnin ajan. 

Harkintavaiheessa mainoksissa voidaan pyrkiä viemään ihmisiä yrityksen verkkosivuille, tykkäämään yrityksen sisällöstä sosiaalisessa mediassa tai jättämään yhteystietonsa esimerkiksi alennuskoodia vastaan. Tässä vaiheessa yleisöstä käytetään nimitystä “lämmin yleisö”.

Yleinen harkintatavoitteen kampanjatavoite on liikenne-tavoite, jolla voit ohjata ihmisiä verkkosivuillesi. Harkintavaiheessa voi myös hyödyntää konversio-kampanjatavoitetta, esimerkiksi pyrkimällä saamaan ihmisiä lisäämään tuotteita ostoskoriin. 

3. Toimintavaihe

Toimintavaiheeseen päästäkseen asiakkaan tulee toteuttaa haluttu toiminto, eli usein osto yrityksen verkkosivuilla. 

Toimintavaiheessa kannattaa hyödyntää uudelleenmarkkinointia, eli pyrkiä näyttämään esimerkiksi verkkosivukävijöille mainoksia tuotteista, joita he ovat aiemmin katselleet, mutta eivät ole ostaneet. 

Lämpimälle yleisölle toteutettava uudelleenmarkkinointi onkin usein tehokkain tapa saada asiakkaita ostamaan tuotteita verkkosivuilta. 

Uudelleenmarkkinoinnissa nopeus on valttia – mikäli asiakas lisää tuotteita ostoskoriin mutta ei osta niitä, kannattaa näistä tuotteista näyttää mainoksia hänelle vielä samana päivänä vs. 2 viikkoa myöhemmin. 

Mitä pidempi aika muistutuksen saamiseen kuluu, sitä todennäköisemmin asiakas ehtii kadottaa mielenkiinnon ja halun ostaa. 

Facebookissa on mahdollista hyödyntää dynaamista uudelleenmarkkinointia, jonka avulla Facebook näyttää automaattisesti esim. ostoskoriin lisääjille mainoksia kyseisistä tuotteista. 

Olemme kirjoittaneet artikkelin siitä, kuinka voit ottaa dynaamisen uudelleenmarkkinoinnin käyttöön ja hyödyntää sitä Facebook-mainonnassasi.  

4. Uudelleenosto 

Olet saanut asiakkaan ostosuppilon läpi ja ostamaan tuotteitasi, hienoa! Markkinointi ei kuitenkaan lopu tähän. Uuden asiakkaan hankkiminen on kalliimpaa kuin vanhan asiakkaan saaminen ostamaan sinulta uudestaan. 

Tämän vuoksi siinä vaiheessa kun sinulla on “kuumaa yleisöä”, eli oston tehneitä ihmisiä, tulisi sinun tehdä heille lisämarkkinointia, jotta he ostaisivat sinulta uudelleen.

Uudelleenostovaiheeseen on useita eri taktiikoita. Tuotteesta riippuen ihmiset voivat olla valmiita ostamaan sinulta uudelleen n. 30-180 päivää edellisen oston jälkeen. Tämän vuoksi sinun ei välttämättä kannata heti pommittaa uusia mainoksia juuri oston tehneelle ihmiselle. 

Voit mainostaa kuumalle yleisölle tuoteuutuuksia tai tuote-ehdotuksia esimerkiksi kuukausi oston jälkeen. Mitä useampaa kanavaa hyödynnät, sitä tehokkaampaa mainontasi on. Jos sinulla on asiakkaidesi sähköpostiosoitteet ja lupa sähköpostimarkkinointiin, voi esim. uutiskirjeiden lähettäminen olla Facebook-mainonnan rinnalla todella kova juttu. 

Voit tehdä Facebook-kohderyhmän esimerkiksi edellisen 90 päivän aikana ostaneista ihmisistä (pois lukien edellisen 30 päivän ostajat) mukautetun kohderyhmän avulla. Tällöin tavoitat 31-90 päivää sitten ostaneet ihmiset, jotka voivat olla valmiita ostamaan sinulta uudelleen. 

Toinen taktiikka on tehdä oston jälkeen ns. Cross selliä asiakkaalle. Cross sell tarkoittaa sitä, että jos asiakas on ostanut sinulta juuri laskettelutakin, voit mainostaa hänelle seuraavaksi laskettelulasivalikoimaasi. Tarkoituksena on siis mainostaa tuotteita, jotka sopivat edellisen ostoksen kanssa yhteen. 

Uudelleenostovaiheessa on tärkeää, että asiakas on sitoutunut yritykseesi. Tämän vuoksi myös esimerkiksi aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on hyvä keino muistuttaa yrityksesi olemassaolosta myös oston jälkeen. 

5. Facebook-mainonta ja oikean kohderyhmän valinta

Kaikki markkinointi ja mainostaminen lähtee asiakkaiden tuntemisesta. Alkuun sinun kannattaa visualisoida yksittäinen ostajapersoona, joka voisi kiinnostua tuotteestasi: onko hän minkä ikäinen, mitä sukupuolta ja mitä hän harrastaa vapaa-ajallaan?

Kun sinulla on tietty yksinkertaistettu ostajapersoona mielessä, tulee myös Facebook-mainonnan kohdentamisesta helpompaa. Mainoksen kohdentaminen kannattaakin aloittaa ostajapersoonan pohjalta, ja jos se ei toimi, niin muokata kohdennusta toiseen suuntaan. 

Voit etsiä tietoa potentiaalisista asiakkaista ja heidän kiinnostuksen kohteistaan myös esimerkiksi:

-Alan nettisivuilta ja sosiaalisen median ryhmistä

-Tekemällä kyselyn omalle verkostolle

-Tekemällä Facebook-mainoksen ilman mitään tarkkoja kohdennuksia, ja tutkimalla datasta minkä tyyppiset ihmiset klikkasivat tai sitoutuivat mainokseen eniten. 

Jos yrityksesi on ollut toiminnassa jo jonkin aikaa ja sinulla on Google Analytics käytössä, voit tutkia Analyticsin dataa kohdasta Audience -> Demographics. 

Sieltä näet, mitä demografiaa aiemmat asiakkaasi ovat olleet. Esimerkiksi ikää, sukupuolta ja myös kiinnostuksen kohteita voi rajata Analyticsin tiedon avulla. 

6. Ensimmäisen Fb-mainoskampanjan luominen vaihe vaiheelta

Kun aloitat luomaan ensimmäistä Facebook-mainostasi, siirry Business Manager-sivun Mainosten hallintaan. Mainosten hallinnassa klikkaa vihreää “Luo” nappia.

facebook-mainonta

Avautuvasta valikosta pääset tekemään ensimmäistä valintaa: minkä kampanja-tavoitteen valitset. 

fb mainonta

6.1. Sopivan kampanjatavoitteen valinta

Kampanjatavoitteen valinta riippuu siitä, mitä haluat mainoksellasi saavuttaa.

Mikäli haluat vain näyttää mainostasi ihmisille Facebookin sisällä brändimielessä esimerkiksi kuvien tai videon muodossa, käytä Tunnettuus-tavoitteita, kuten Brändin tunnettuus ja Kattavuus. Näistä mainoksista et voi ohjata liikennettä Facebookin ulkoiselle sivulle, kuten yrityksesi kotisivuille. 

Mikäli haluat Facebook-mainoksesi avulla saada mainoksen katselijat harkitsemaan tuotteidesi tai palveluidesi ostamista, käytä Harkinta-tavoitteita.

Harkinta-tavoitteista Liikenne, Sovellusasennukset, Videon näyttökerrat ja Viestit -tavoitteet ovat sellaisia, joilla voit ohjata katselijan Facebookin ulkopuolelle suorittamaan jonkin toiminnon. 

Liikenne- ja Videon näyttökerrat tavoitteilla voit ohjata kävijöitä esimerkiksi kotisivuillesi, Sovellusasennuksilla sovelluskauppaan ja Viestit-tavoitteella esimerkiksi yrityksesi Whatsappiin tai Facebook Messengeriin. 

Sitoutumis-tavoitteella taas voit saada reagointeja Facebook-postauksiisi ja sivullesi tai osallistumisia Facebook-tapahtumaasi. Liidin luonti tavoitteella voit kerätä ihmisten sähköpostiosoitteita talteen Facebookin sisällä. 

Konversiotavoitteilla voit kerätä erilaisia konversioita, kuten ostoja, liidejä, ostoskoriin lisäämisiä, kaupassa käyntejä yms. Voit kerätä konversioita joko Konversio-, Luettelo tai Kaupassa käynnit tavoitteella. 

Tarkempia ohjeita sopivan kampanjatavoitteen valintaan ja taktiikan miettimiseen löydät täältä. 

Se, minkä kampanjatavoitteen valitset, vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä valintoja voit tehdä Facebook-mainoksen luonnin myöhemmässä vaiheessa.

6.2. Tehokas kampanjan kohdennus

facebook-mainonta

Kampanjatavoitteen valittuasi siirry Facebookin mainosjoukkotasolle. Tällä tasolla pääset valitsemaan kampanjasi kohdennuksen, eli keille mainostasi tullaan esittämään. 

Alkuun sinun tulee valita kampanjallesi budjetti. Voit valita joko päivittäisen budjetin tai kokonaisbudjetin. Jos valitset kokonaisbudjetin, sinun tulee määrittää kampanjalle päättymispäivä. 

Valitse alkuun itsellesi kohtuullinen budjetti, jolla lähdet testaamaan mainontaa. Facebook ilmoittaa kyllä, jos budjettisi on liian pieni tulosten saamiseksi. 

fb mainonta

Ensimmäistä Facebook-mainosta tehdessä kannattaa käyttää hyväksi “Tarkkaa kohdentamista”. Sieltä pääset valitsemaan erilaisia kiinnostuksen kohteita (esimerkiksi liikunta, koirat), demografisia tietoja (esim. uudet vanhemmat (0-12kk), juuri muuttaneet) sekä käyttäymisiä (esim. palannut matkoilta 2 viikkoa sitten). 

Lähtökohtaisesti kun lähdet valitsemaan kohderyhmää, valitse yhdelle mainosjoukkotasolle vain yksi kiinnostuksen kohde, jolle kohdennat. 

Jos lisäät kiinnostuksen kohteisiin Liikunnan ja Koirat ja Puutarhanhoidon ja saat mainoksellasi aikaiseksi kauppaa, et voi mitenkään tietää, mistä näistä kolmesta kohdennuksesta ostaja tuli. Siksi kannattaa alusta alkaen käyttää vain yhtä kohdennusta per mainosjoukkotaso. 

Voit valita samaan kampanjaan useamman mainosjoukon klikkaamalla mainosjoukon toimintavalikosta “kopioi”. 

Kohdentamiseen kuuluu olennaisesti myös iän, sukupuolen ja sijainnin määrittäminen. Voit esimerkiksi kohdentaa mainoksen näkymään vain tietyn kaupungin asukkaille tai tietyllä alueella oleskelijoille. 

facebook-mainonta

Kun valitset kohdennusta, seuraa oikean reunan mittaria, joka näyttää valitsemasi kohderyhmän suuruuden. Lähtökohtaisesti mittarin kannattaa pysyä vihreällä alueella, jotta Facebook voi jakaa mainosta optimaalisesti. 

Mitä isompi kohderyhmä, sitä enemmän budjettia sille kannattaa varata. 

Löydät tarkemmat ohjeet toimivan Facebook-kohderyhmän valintaan täältä!

Olennaista on myös valita mainonnan jakelun optimointi. Esimerkiksi Liikenne-tavoitteella voit valita optimoinniksi Linkin klikkaukset (jolloin Facebook näyttää mainostasi potentiaalisimmille klikkaajille), Aloitussivun näytöt (mainosta näkyy potentiaalisille sivuston lataajille), Päivittäinen yksittäinen kattavuus (1 mainos per ihminen per päivä) tai Näyttökerrat (mahdollisimman monta mainosta yhdelle ihmiselle). 

fb

6.3. Mainostason valinnat 

Kun lähdet rakentamaan varsinaista mainosta mainostasolla, varmista ensiksi, että olet liittänyt ja valinnut Facebook-sivusi ja Instagram-tilisi mainokseen. 

Seuraavaksi valitse, haluatko luoda kuva-, video-, karuselli- vai kokoelmamainoksen. Jos olet luomassa ensimmäistä mainostasi, on helpointa lähteä liikkeelle kuvamainoksesta. 

fb

Mainokseen valitaan ensisijainen teksti, otsikko, kuvaus, linkitys ja toimintokutsu. 

facebook mainonta

Valmis Facebook-mainos: 

facebook-mainonta

Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat valinnat ja tarkistanut mainoksesi, voit julkaista sen. 

6.4. Muut mainosmuodot

Voit kuvamainoksen lisäksi luoda myös videomainoksen, karusellin tai kokoelmamainoksen. Tässä nopea esittely jokaisesta lyhykäisyydessään:

1. Videomainos

Videomainoksen avulla voit esitellä tuotetta, palvelua tai yrityksesi viestiä helposti ja kerronnallisella tavalla. Myös videomainokseen lisätään ensisijainen teksti, otsikko ja kuvaus. Videot kannattaa aina tekstittää, sillä useat käyttäjät selaavat Facebookia ilman ääniä. Ethän halua, että yrityksesi viesti jää tämän vuoksi näkemättä? 

Lue lisää, miksi Facebook videomainontaa kannattaa tehdä. 

2. Karuselli 

Karuselli on loistava tapa esitellä useampaa tuotetta tai palvelua kerralla. Vaihtoehtoisesti voit esitellä karusellin avulla myös yksittäisen tuotteen eri myyntivaltteja. Karusellin avulla voit näyttää useamman kuvakortin samassa mainoksessa, ja voit ohjata mainoksen klikkaajan kunkin tuotteen tai palvelun oikealle laskeutumissivulle. 

Karusellimainos on hyvä tapa sitouttaa mainoksen katselijaa – mikäli karuselli on kiinnostava, sitä selaa mielellään pitkälle eteenpäin. Karuselliin voi lisätä minimissään 2 eri karusellikorttia. Korttien ylärajaa ei ole määritelty, eli teoriassa katsoja voi selata mainostasi hamaan tappiin saakka. 

3. Kokoelmamainos 

Kokoelmamainoksessa on esillä yksi isompi kuva tai video, ja tämän alla neljä pienempää kuvaa. Kokoelmamainos on oiva tapa esitellä yrityksen valikoimaa visuaalisella ja kiinnostavalla tavalla.  

Kokoelmamainoksen alle voi luoda Instant Experience -tilan. Kyseessä on koko näytön aloitussivu, johon on mahdollista lisätä kuvia, tekstiä, videoita ja call to action-painikkeita. Sen avulla voidaan sitouttaa ihmisiä ja esitellä laaja valikoima yrityksen tuotteita tai palveluita kiinnostavalla tavalla.  

7. Mitä tekee tehokkaan Facebook-mainoksen? 

Mainoksen luovassa puolessa, eli mainostason muokkauksissa, kannattaa käyttää paljon harkintaa. Mainoskuvan ja tekstin tulee napata katsojan huomio, ja ohjata tekemään haluttu toiminto. Mainoksiin kannattaa ehdottomasti laittaa myös mukaan toimintokutsu, kuten “osta nyt” tai “lue lisää”. 

7.1. Mainoskuva kiinnittää katsojan huomion 

Mainoskuva on usein ensimmäinen asia, joka osuu mainoksen katsojan silmään. Hyvä mainoskuva kannustaa katsojaa lukemaan mainoksen tekstit, vierailemaan yrityksen sivuilla ja jopa ostamaan mainostettavan tuotteen. Huono mainoskuva taas karkottaa katsojan jatkamaan selaamista eteenpäin. 

Toimiva mainoskuva erottuu jollain tavalla uutisvirrasta, näyttämättä siltikään liian mainosmaiselta. Autenttisimpia kuvia ovat usein sellaiset, joissa näkyy ihmisiä ja mielellään hymyileviä kasvoja. Kuvien ei tarvitse olla ammattilaisten ottamia. 

Sellaiset kuvat jotka näyttävät kavereiden jakamilta Facebook-päivityksiltä voivat toimia usein yllättävän hyvin, koska tällaista sisältöä ihmiset ovat tulleet Facebookiin muutenkin katsomaan. 

Lähtökohtaisesti mainoskuvissa kannattaa välttää jokaisen muunkin firman pyörittämiä stock-kuvia, ja pyrkiä aitoihin otoksiin. Kuvien kanssa tulee toteuttaa testaamista, ja tutkia mikä mainoskuva suoriutuu missäkin kontekstissa parhaiten.

7.2. Mainosteksti

Mainoskuvan jälkeen mainoksen kenties tärkein elementti on mainoksen tekstit. Mainoksen tekstillä voidaan tarjota tietoa ja vakuuttelua tuotteesta sekä vaikkapa tuotteen käyttäjien suosituksia. Mainostekstien kirjoittaminen on täysin oma taiteenlajinsa, ja niiden kirjoittamiseen kannattaa panostaa Facebook-mainonnassa.

Hyvä mainosteksti alkaa tarpeeksi ytimekkäästi ja huomiota herättävästi, jotta se herättää heti lukijan mielenkiinnon. Tekstin voi aloittaa esimerkiksi terävällä väitteellä tai kysymyksellä. Kun nappaat heti lukijan huomion, hän todennäköisemmin lukee tekstin loppuun saakka.  Mainosteksteissä kannattaa tehdä testausta sekä lyhyillä että pitkillä teksteillä. 

Pitkällä tekstillä voidaan tuoda tuotteen kaikki edut esille, mutta silloin teksti vaatii erityistä kerronnallisuutta, jotta lukija lukisi tekstin loppuun saakka. Lyhyeen tekstiin taas tulee kiteyttää mainoksen pääsanoma siten, että se kannustaa mainoksen lukijaa toteuttamaan halutun toiminnon ilman ylimääräistä selostusta. 

Joskus mainostekstin toimivuus voi olla niinkin pienestä asiasta, kuin emojeista kiinni. Tämän vuoksi emojeilla kannattaa toteuttaa testausta. Sopivien emojien käyttäminen voi lisätä mainoksen tehokkuutta, mutta niiden kanssa ei kannata mennä myöskään liiallisuuksiin. 

Tärkeintä mainostekstiä kirjoittaessa on testata paljon eri versioita ja tutkia datasta, mikä versio toimii parhaiten. Voit myös antaa Facebookille useita eri tekstivaihtoehtoja dynaamisen sisällön avulla, jolloin Facebook saa itse valita sopivimmat mainostekstit, mainoskuvat ja call to action -yhdistelmät, joita näyttää kullekin katsojalle. 

7.3. CTA eli toimintokutsu

Mainokseen on mahdollista lisätä Call To Action eli toimintokutsu. Toimintokutsut ovat mainoksessa näkyviä kehotusnappeja kuten “lue lisää”, “osta nyt” tai “tilaa”. 

Toimintokutsujen käyttäminen lisää tutkimusten mukaan todennäköisyyttä sille, että mainoksen näkevä ihminen toteuttaa halutun toiminnon. Tämän vuoksi toimintokutsuja kannattaa ehdottomasti käyttää mainoksissa. Myös eri toimintokutsujen välillä kannattaa suorittaa testausta. 

Jos haluat lisää tehokkaita vinkkejä hyvän ja huomiota herättävän mainoksen luomiseen, lue artikkeli 10 vinkkiä tehokkaan mainoksen luomiseen

8. UTM-tägää Facebook-mainoksesi

Facebook-mainoksiin on mahdollista lisätä mukaan UTM-tageja. UTM-tagien avulla voit seurata tarkemmin mainoksesi suoriutumista esimerkiksi Google Analyticsin kautta. Voit esimerkiksi merkitä mainokseesi, miltä alustalta liikenne on tullut sekä mikä kampanja, mainosryhmä ja mainos on kyseessä. 

Tägäyksen avulla mainoksen tietoja on helppo seurata Analyticsistä. Tagit tulevat näkyville mainoksesi linkkiin. Ole siis varovainen, että et kirjoita niihin mitään sellaista, mitä et haluaisi mainostesi klikkaajien näkevän. 

Jos teet karusellimainosta, voit lisäksi eritellä, mistä yksittäisestä karusellikortista liikenne tai oston on tullut. Tällä tavoin voit tarkemmin seurata ja eritellä eri mainosten ja mainoskuvien tehoa analytiikasta. 

UTM-tägäyksen voi lisätä “Luo URL-parametri” osiosta mainostason valinnoissa. Voit kirjoittaa esimerkiksi “kampanjan lähde” kohtaan Facebook-mainonta, jolloin näet analytiikasta, kuinka paljon liikennettä Facebook-mainoksistasi on tullut. Samaan tapaa voit eritellä muut kampanjan tiedot näkyville UTM-tageihin. 

Ilman kunnollista UTM-tägäystä ei Analytics saa välttämättä kiinni kaikkea olennaista tietoa mainoksistasi. Tämän vuoksi UTM-tagit kannattaa ottaa tavaksi lisätä joka kampanjaan. 

fb mainonta

9. Facebook-mainonta vaatii hyvän laskeutumissivun

Facebook-mainoksen tarkoituksena on saada ihminen käymään verkkosivuillasi, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hän saapuu sivullesi? Onko sivustosi optimoitu siten, että kävijä suorittaa haluamasi toiminnon, kuten oston, heti saavuttuaan?

Laskeutumissivun (=sivun, jolle ohjaat liikennettä mainoksestasi) tärkeyttä ei pidä aliarvioida. Hyvä laskeutumissivu konvertoi kävijän tavoitteesi mukaan esimerkiksi ostajaksi tai liidiksi. Huono laskeutumissivu taas karkoittaa mainoksen klikkaajan takaisin Facebookiin jatkamaan selaamista eteenpäin. 

9.1. Mistä tunnistaa huonon laskeutumissivun? 

Huono laskeutumissivu on sekava, liian hidas tai se ei ohjaa käyttäjää kohti haluttua toimintoa. 

Jos sivustollasi on liikaa painikkeita, sekava ulkoasu, epäselvä käyttöliittymä sekä liikaa kuvia ja tekstejä, niin asiakas kääntyy todennäköisesti pois sivultasi. 

Hyvällä laskeutumissivulla tulisi yksinkertaisuudessaan olla vain muutama asia: napakka kuvaus sekä selkeä osto- tai liidipainike. Sivulle päätyvän ihmisen on oltava helppo toteuttaa haluamasi toiminto ilman, että hän päätyy klikkailemaan ylimääräisiä nappeja. 

Mikäli haluat saada asiakkaasi ostamaan, on olennaista, että ohjaat hänet juuri oikealle tuotesivulle. Mikäli haluat kerätä liidejä, olisi suotavaa hyödyntää laskeutumissivua, jolla on ainoastaan lyhyt kuvaus sekä lomake, johon jättää yhteystiedot. 

Sivusto ei myöskään saa olla hidas. Mikään ei ärsytä internetin käyttäjiä niin paljon, kuin hidas sivusto. Mitä kauemmin sivullasi kestää ladata, sitä todennäköisemmin asiakas menettää mielenkiintonsa ja siirtyy muualle. 

Tässä on yksi syy lisää sille, miksi ylimääräisiä elementtejä kannattaa karsia sivustolta. Elementtejä karsimalla vähennät sekavuutta ja todennäköisesti nopeutat sivuston latautumista. 

Hyvällä laskeutumissivulla ei tulisi olla ylimääräisiä linkkejä muualle. Sen tulisi sisältää selkeä CTA, tiivis lomake, hyvä kuvaus eikä yhtään ylimääräistä ja turhaa jaarittelua.

Jos kaipaat ammattilaisten apua hyvän laskeutumissivun luomiseen, löydät sitä täältä. 

10. Seuraa Facebook-mainonnan tuloksia

Kun Facebook-mainonta on käynnissä, on tärkeää seurata sen tuomia tuloksia. Jos et seuraa lainkaan dataa, et tiedä miten hyvin mainontasi on suoriutunut, etkä kuinka voisit optimoida mainontaasi parempien tulosten saamiseksi. 

Kun olet pyörittänyt mainosta ja huomaat että se alkaa tuoda tuottoa, sinun kannattaa ehdottomasti skaalata mainoksen budjettia pikkuhiljaa ylöspäin. Jos saat mainostuottoa esim. 3x mainokseen sijoitetun summan verran, niin budjettia lisäämällä teet yhä enemmän myyntiä. 

Tuloksia kannattaa toki seurata mainoksen skaalauksen jälkeen, sillä joskus oston mainostuotto voi myös laskea budjetin lisäyksen myötä. 

Tuloksia seurataan Facebook Business Managerin Mainosten hallinnasta, ja tarkkaan datan seurantaan vaaditaan Facebook-pikseli. 

Lue lisää, mitä lukuja Facebook-mainonnassa kannattaa seurata Facebookin ja Google Analyticsin kautta.

facebook-mainonta

11. Facebook-mainonta vaatii testaamista ja optimointia 

Tärkeintä Facebook-mainonnassa on testien suorittaminen ja datan avulla oppiminen. Datan merkitystä ei todellakaan voida ylikorostaa. Mikäli et seuraa mainontasi tuloksia datasta ja tee parannuksia analytiikan pohjalta, on ihan sama heittää mainosrahasi suoraan kaivoon. 

Ilman testaamista Facebook-mainonta on vain arvailua siitä, mikä toimii ja mikä ei. Tämän vuoksi sinun tulisi aina testata useampaa muotoa mainoksistasi, kampanjatavoitteistasi, kohderyhmistä, mainoksen sijoitteluista, mainosmuodosta, CTA:sta ja mainoksen pyörittämisen ajankohdasta. 

Kun pyörität samassa kampanjassa esimerkiksi kahta mainosta, joiden ainoa ero on mainoskuva, voit seurata datasta kumpi mainoskuva toimii tehokkaammin. Tämän jälkeen voit siirtyä tekemään samanlaisen testin esimerkiksi eri mainostekstien välillä.

Kun testaat tarpeeksi elementtejä keskenään, löydät lopulta parhaiten suoriutuvat mainosyhdistelmät. Näitä mainoksia pyörittämällä saat todennäköisimmin parhaiten tuloksia aikaiseksi edullisemmalla hinnalla.

Lue lisää, mitä kaikkea Facebook-mainonnan testaamisessa kannattaa huomioida. 

12. Anna Facebookin algoritmin tehdä päätöksiä puolestasi 

Kinkkinen juttu Facebook-mainostamisessa on se, että mainoskampanjoissa kannattaa tehdä valintoja maltillisesti. Mikäli rajaat esimerkiksi liikaa kohderyhmää, sijoitteluita, budjettia, käytettäviä mainoskuvia ja tekstejä tai kampanjan kestoa, voit tehdä paljon hallaa mainoksesi teholle. 

Facebook näyttää mainoksia ihmisille algoritmin avulla. Facebookin algoritmi on todella tehokas löytämään ostavaa yleisöä kampanjallesi silloin, kun sen toimintaa ei rajoiteta liikaa. 

Tämän vuoksi esimerkiksi kohderyhmää valitessa optimaalinen kohderyhmän koko on Facebookin omien suositusten mukaan noin 500 000 – 1 000 000 henkilöä. Tällöin Facebookin algoritmilla on tarpeeksi tilaa etsiä massasta ostavimmat ihmiset. 

Facebookin algoritmille tulisi antaa tarpeeksi valinnan vapautta myös muiden muuttujien suhteen, jotta se voi tehdä optimaalisimmat päätökset ostavimman yleisön löytämiseksi. 

Loppujen lopuksi mainoksen toiminnan rajaukset ovat vain markkinoijien omia arvauksia siitä, mikä voisi toimia. Facebookin algoritmi taas pohjustaa päätelmänsä dataan ja analytiikkaan, ja siksi algoritmin päätelmät voivat olla reippaasti parempia tulosten kannalta.  

Lue lisää siitä, kuinka voit optimoida Facebookin algoritmin toimintaa tulosten parantamiseksi!

13. Facebook-mainonta on jatkuvan muutoksen alla 

Facebook-mainonta on jatkuvan muutoksen alla. Jos haluaa kehittyä tekemään oikeasti tehokasta Facebook-mainontaa, on aihetta opiskeltava jatkuvasti, sillä tieto vanhenee nopeasti. 

Tällä hetkellä samat asiat mitkä pitivät paikkaansa puoli vuotta sitten, eivät välttämättä päde enää. Hyvä esimerkki tästä on Applen IOS 14.5-muutos, joka vaikuttaa Facebook-mainonnan tehokkuuteen ja seurantaan.

Samaan tapaan myös Googlen evästemuutos vaikeuttaa digitaalisen mainonnan tekemistä. 

IOS 14.5-muutoksen myötä Applen käyttäjät saavat valita, haluavatko he antaa Facebookin seurata heidän tekemisiään ja ohjata heille kohdennettua mainontaa, vai kieltää seurannan kokonaan. 

Jos suuri osa Apple käyttäjistä kieltää seurannan, Facebook-mainonnan kohdentaminen ja seuranta muuttuu vaikeammaksi, sillä Facebook ei saa yhtä hyvin kiinni tapahtuneista konversioista. Mainonnan tehoa on siis vaikeampi seurata.

Lue lisää Applen IOS 14.5-muutoksesta, ja siitä mitä voit tehdä asialle.

fb mainonta

14. Kuinka nopeasti Facebook-mainonnan tuloksia on lupa odottaa?

Kun Facebook-mainontaa aloittaa tai tilaa mainonnan digitoimistolta kannattaa muistaa, että kovia tuloksia ei aina tapahdu ihan hetkessä. Facebook-mainonnan optimoiminen vaatii aikaa ja rahaa, jotta löydetään toimivimmat kohderyhmät ja mainokset. Lähtökohtaisesti mainontaa kannattaa kokeilla ainakin 2-3 kuukautta, ennen kuin tekee sen tehosta liian suuria johtopäätöksiä.

Kun halutaan luoda aidosti kannattavaa liiketoimintaa, tulee Facebook-mainontaa tehdä pitkäjänteisesti ja kasvuhakuisesti. Joskus tarpeeksi kovalla tekemisellä ja budjetilla verkkokauppaa on mahdollista kasvattaa jopa +1100% vuodessa. 

Mikäli tuntuu siltä, että jättäisit mieluummin Facebook-mainonnan tekemisen ammattilaisille, niin voit myös jättää meille Facebook-mainonnan tarjouspyynnön.

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Facebook-mainonnan hinta – budjetoi tämän verran onnistuneeseen mainontaan

“Mitä Facebook-mainonta maksaa?” on kysymys, joka ihmisiä aina kiinnostaa Facebook-mainontaan liittyen. Tässä artikkelissa avaamme hieman sitä, miten Facebook-mainonnan hinta määräytyy ja miten valitulla budjetilla voidaan saada mahdollisimman paljon arvoa aikaiseksi. 

Facebook-mainonnan hinta määräytyy mediabudjetista ja muista kuluista

Facebook-mainonnan hinta määräytyy tiivistetysti kahdesta asiasta: mediabudjetista (eli siitä, paljonko maksat Facebookille mainospaikoista) sekä digitoimiston palvelumaksusta tai vaihtoehtoisesti oman ajankäyttösi ja opettelusi vaihtoehtoiskustannuksesta. 

Facebookin mediabudjetti

Lähdetään liikkeelle perusteista. Kun laitat Facebook-mainonnan käyntiin, veloittaa Facebook tällöin sinulta maksua siitä, että mainoksesi näkyvät ihmisille Facebookin mainospaikoilla. Facebookin veloittama hinta riippuu täysin siitä, mitä olet itse valmis maksamaan. 

Mainonnan voi saada käyntiin jo parin euron päiväbudjetilla, jolloin voit käytännössä pyörittää yhtä mainoskampanjaa yhdelle kohderyhmälle yhdellä mainoksella. Mainoksesi ei kuitenkaan tällä budjetilla tule vielä näkymään kovinkaan monelle ihmiselle. Lähtökohtaisesti jos haluat saada kannattavaa mainontaa aikaiseksi, sinun tulisi varata useampi sata euroa kuukaudessa mediabudjettiin.  

Mitä enemmän budjettia käytät, sitä parempia tuloksia sinun on mahdollista saada aikaiseksi. Mediabudjetti ei ole siis asia, jossa kannattaa välttämättä kitsastella, varsinkaan jos halutaan saada pitkäaikaisia tuloksia aikaiseksi.  

Palvelumaksu tai vaihtoehtoiskustannukset

Mediabudjetin lisäksi jos tilaat Facebook-mainonnan erilliseltä toimistolta, maksat lisäksi toimistolle palvelumaksua mainonnan pyörittämisestä. Palvelumaksun avulla saat käyttöösi toimiston kokemuksen ja ammattitaidon sekä käytännössä paremmat mainosstrategiat ja tehokkaamman mainonnan. 

Mikäli toteutat mainonnan itse, varaudu käyttämään todella paljon aikaa ja vaivaa tehokkaiden Facebook-mainonnan strategioiden opetteluun, testaamiseen ja Facebookin nyanssien ymmärtämiseen. Kuka tahansa voi käynnistää Facebook-mainoksen viiden minuutin Youtube-tutoriaalin avulla, mutta aidosti kannattavien mainoskampanjoiden tekeminen vaatii jatkuvaa opettelua ja ajankäyttöä. 

Itse opetteleminen ei ole ilmaista – käyttämäsi aika on aina pois jostain muusta.

Voit käyttää Facebookin mediabudjettiin juuri sen verran rahaa kuin haluat

Yksi Facebookin monista hienouksista on se, että voit käyttää Facebookiin juuri sen verran mainosrahaa kuin itse haluat. 

Budjetin voi valita kahdella eri tavalla:

Päivittäinen budjetti

Kun valitset päivittäisen budjetin, kerrot Facebookille, paljonko haluat käyttää mainokseen rahaa päivässä. Facebookin algoritmi käyttää määrittämäsi budjetin silloin, kun se on mainospaikkojen kannalta kannattavinta – tämä voi tarkoittaa sitä, että joinain päivinä päiväbudjetti ylittyy hieman, ja joinain päivinä kulutus taas on päiväbudjettia pienempää. 

Päiväbudjetti tasoittuu kuitenkin valitsemaasi summaan viikon aikana, joten älä ole huolissasi pienestä budjetin heilunnasta. 

Kokonaisbudjetti

Kun valitset kokonaisbudjetin, kerrot Facebookille, paljonko haluat käyttää rahaa yksittäisen kampanjan aikana. Kampanjan kesto voi olla niin pitkä tai lyhyt kuin haluat – Facebook ei ylitä kampanjan ajalle määrittämääsi summaa. 

Kokonaisbudjettia valitessa tulee huomata, että mikäli käynnistät pitkän kampanjan, myös budjettia tulee varata suhteessa enemmän. Facebook ei anna sinun käynnistää kampanjaa liian pienellä budjetilla kampanjan kestoon nähden. 

Kampanjatavoite vaikuttaa hintaan – ja siihen, millaisia tuloksia saat

Se, minkä kampanjatavoitteen valitset, vaikuttaa suuresti Facebook-mainoksen hintaan. Facebookissa voit valita seuraavista kampanjatavoitteista:

Brändin tunnettuus

Kattavuus

Liikenne

Sitoutuminen

Sovellusasennukset

Videon näyttökerrat

Liidien luonti

Konversiot

Luettelomyynti

Kaupassa käynnit

Kampanjatavoitteeksi kannattaa aina valita se tavoite, mihin oikeasti pyrit, sillä se tulee haluamasi tuloksen kannalta halvemmaksi. Mutta kampanjatavoitteen valinnassa kannattaa silti käyttää harkintaa. Esimerkiksi kattavuus-tavoite, jossa mainosta näytetään mahdollisimman monelle ihmiselle, on halvempi tavoitehinnaltaan kuin esimerkiksi liikenne-tavoite. 

Toisaalta, jos tarkoituksesi on saada ihmisiä sivuillesi, ei sinun kannata käyttää kattavuus-tavoitetta kampanjamuotona. Tällöin saat mainoksesi kyllä näkymään ihmisille, mutta nämä ihmiset eivät ole sellaisia, jotka todennäköisimmin vierailevat sivuillasi. 

Tämän vuoksi on tärkeää valita se Facebook-kampanjatavoite, joka vastaa oikeaa tavoitetta, minkä haluat kampanjallasi saavuttaa. 

Miten yksittäisen Facebook-mainoksen hinta määräytyy?

Facebook ei ylitä asettamaasi budjettia, mutta budjetin tuomien tulosten määrä voi vaihdella eri tekijöistä riippuen. Facebook-mainospaikat myydään huutokauppaperiaatteella, joten esimerkiksi kilpailuimmilla kohderyhmillä klikkaukset ovat yleensä kalliimpia. Mainoksen yksittäisiin tuloskohtaisiin hintoihin vaikuttaa myös:

-Mainoksen laatu. Mitä parempi mainoksesi on ja mitä enemmän klikkauksia se saa, sitä halvempia tulokset lähtökohtaisesti ovat. 

-Mainoksen relevanttius. Mikäli mainostat koiranruokaa ihmisille jotka pitävät kissoista, saat todennäköisesti huonosti tuloksia aikaiseksi. Tällöin myös tuloskohtainen hinta on korkeampi. 

-Kampanjatavoite. Mikäli valitsemasi kampanjatavoite on linjassa mainoksesi oikean tavoitteen kanssa, on mainonta lähtökohtaisesti edullisempaa. Mikäli käytät esimerkiksi Video views -kampanjatavoitetta mutta haluat saada verkkosivukävijöitä, joudut maksamaan klikkauksista kohtalaisen paljon. 

Facebook-mainonnan hintaa saadaan alaspäin testaamisen avulla

Jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset mainoskuva- ja tekstiyhdistelmät, kohderyhmät, CTA:t ja kampanjatavoitteet, on suoritettava testejä eri mainosyhdistelmien välillä. Mainonnan testaamiseen kannattaa käyttää aikaa ja rahaa, sillä oikealla mainoksella voidaan saada jäätävän hyviä tuloksia aikaiseksi edullisin klikkihinnoin. 

Testaamisella ja dataa hyödyntämällä voidaan luoda aitoa ja kannattavaa kasvua yrityksen liiketoiminnalle. Tämä on yksi niistä syistä, miksi suosittelemme varaamaan tarpeeksi mediabudjettia Facebook-mainostamiseen. Mikäli budjettia on käytettävissä minimaalisesti, on mainonnan testaaminen käytännössä mahdotonta. Tällöin myös tulosten saaminen muuttuu arpapeliksi sen sijaan, että se olisi datalähtöistä ja mitattavaa. 

Paljonko rahaa Facebook-mainontaan kannattaa budjetoida? 

Facebook-mainonnan saa halutessa käyntiin vaikka 5 euron päiväbudjetilla, mutta se ei ole välttämättä järkevää. Lähtökohtaisesti suosittelemme asiakkaillemme, että Facebook-mainontaan kannattaisi varata vähintään 1000€/kk mediabudjetti. 

Vaikka mainontaa on mahdollista saada käyntiin pienemmällä budjetilla, niin vasta yli 500€ avulla voidaan toteuttaa järkevää Facebook-mainonnan testaamista ja kampanjoiden optimointia. Ilman testaamista Facebook-mainonnan tekeminen on vain arvailua, eikä dataan perustuvaa päätöksentekoa, jota sen kuuluisi olla. Riittävällä budjetilla voidaan saada todella kovia tuloksia aikaiseksi – joskus tarpeeksi kovalla budjetilla voidaan jopa kasvattaa verkkokauppaa +1100% vuodessa. 

Laskukaava Facebook budjetin valintaan

Yrityksen kannattaa laskea itselleen optimaalinen Facebook-mainonnan budjetti, jolla saadaan parhaiten tuloksia aikaiseksi. Budjetin voi laskea yksinkertaisella laskukaavalla. 

Facebook tarvitsee vähintään 50 konversioeventtiä per viikko, että mainokset pääsevät pois oppimistilasta. Oppimistilasta kannattaa pyrkiä pois, sillä oppimistilan aikana tulokset voivat heitellä suuresti, eikä algoritmi toimi optimaalisella tavalla. Vasta oppimisvaiheen päättymisen jälkeen yksittäinen kampanja alkaa yleensä saamaan tasaisesti tuloksia. 

-Jos olet optimoinut mainoksesi ostoille, tarvitset 50 ostoa viikossa päästäksesi pois oppimisvaiheesta (tässäkin on välillä tapauskohtaisia poikkeuksia). 

-Viikossa on 7 päivää. Eli eventtejä pitää saada päivässä vähintään 7,14 kpl. 

-Seuraavaksi tulisi tietää, mikä on historiallisesti yhden oston kustannus. Mikäli yritys on mainostanut Facebookissa aiemmin, oston kustannus saadaan tutkittua datasta. Otetaan esimerkkinä, että yhden oston kustannus on ollut 10€. 

Näillä arvoilla laskukaava menee näin:

10€ x 7,14 = 71,40€ per päivä. 

viikossa 7×71,40€ = 500€/viikko.

kuukaudessa mediabudjetin suuruudeksi tulisi näillä arvoilla noin 2000€. 

Mikäli haluat saada vähän näkyvyyttä yrityksellesi, voit toki käynnistää Facebook-mainonnan vaikka sillä 5€ päiväbudjetilla. Mutta jos haluat saada oikeasti kovia tuloksia aikaiseksi, nosta budjettia ja hanki ammattitaitoinen tekijä optimoimaan mainontasi uudelle tasolle. Facebook-mainonta vaatii usein paukkuja, jotta todella kovia tuloksia saadaan aikaiseksi. 

Ammattilaisten tekemän Facebook-mainonnan hinta 

Facebook-mainonnan hinta ammattilaisen tekemänä voi vaihdella paljon. Lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin muistaa, että mikäli palvelusta veloitetaan muutama sata euroa kuukaudessa, et todennäköisesti saa sillä minkäänlaista ammattitaitoista toteutusta vastineeksi rahoillesi. Tälläisessa tilanteessa on järkevämpää vain pyörittää mainontaa itse kuin maksaa erilliselle toimijalle siitä, että hän laittaa Facebook-mainonnan sinulle käyntiin. 

Mikäli taas haluat saada oikeasti kannattavaa kasvua ja tulosta aikaiseksi Facebook-mainonnalla, suosittelemme kääntymään ammattitaitoisen digitoimiston puoleen. 

Esimerkiksi meillä Sloganilla on vuosien näyttö ensiluokkaisen Facebook-mainonnan tekemisestä, ja käytämme jatkuvasti aikaa ja rahaa työntekijöidemme ammattitaidon kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Digimainonnan kanavakohtaisella palvelumaksullamme, joka on tällä hetkellä 600€/kk, saat aidosti laadukasta ja kasvuhakuista Facebook-mainontaa.

Mikäli sinusta tuntuu siltä, että on aika viedä yrityksesi Facebook-mainonta aivan uudelle levelille, voit jättää meille Facebook-mainonnan tarjouspyynnön ja kysyä lisää! 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Älä rajoita Facebookin algoritmia: saat parempia tuloksia aikaiseksi

Facebookin algoritmi on hyvin tehokas työkalu löytämään tuotteillesi ja palveluillesi oikeita ostajia oikeaan aikaan, kunhan sen toimintaa ei rajoiteta liikaa. Jotta saisit mainoksistasi kaiken hyödyn irti, niin ota tästä artikkelista talteen vinkit, kuinka voit valjastaa Facebookin algoritmin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla!

Facebookin algoritmin rajoittaminen

Facebook hyödyntää algoritmia ja ennakoivaa analytiikkaa löytääkseen mainostettavalle tuotteelle tai palvelulle potentiaalisen ostajan oikeaan aikaan.

Tämä toimii parhaiten silloin, kun algoritmin toimintaa ei rajoiteta liikaa. Jos algoritmille annetaan liikaa rajoituksia yleisön koon, kiinnostuksen kohteiden tai alhaisen budjetin kautta, se ei toimi optimaalisella tavalla. Voi olla että parhaiten ostavimmat ihmiset ovat rajauksesi ulkopuolella, tai budjettisi ei riitä heidän tavoittamisekseen.  

Facebookin algoritmi ja koneoppiminen kehittyvät jatkuvasti, ja ne osaavat yhä paremmin ennustaa automaattisesti, ketkä ihmiset kiinnostuvat eniten mainostamastasi tuotteesta. Markkinoijien tulisikin oppia antamaan algoritmille enemmän valtaa päätöksenteossa.

Jotta algoritmi toimisi mahdollisimman hyvin, on sille määriteltävä, mitä tavoitteita kampanjalla halutaan saavuttaa. Yksinkertaisimmillaan siis jos kampanjalla halutaan saavuttaa ostoja, tulisi kampanjatavoitteeksi valita ostot. Lisäksi kampanjassa tulisi antaa algoritmille mahdollisimman paljon tilaa toimia.

Liian tarkka kohdentaminen syö Facebookin mahdollisuuksia löytää ostajia

Liian tarkka kohdentaminen (esimerkiksi kiinnostuksen kohteilla tapahtuva laaja rajaaminen) on houkuttelevaa, mutta se myös syö Facebookin mahdollisuuksia löytää ostajia. Tarkka kohdentaminen on aina mainostajan arvailua sopivimmasta kohderyhmästä, mutta tosiasiassa potentiaalisimmat ostajat voivat löytyä valitsemasi joukon ulkopuolelta. 

Tämän vuoksi jos käytät esimerkiksi kiinnostuksen kohteita kohdennuksessasi, pidä huolta, että kohderyhmä on tarpeeksi laaja. Facebook suosittelee kohderyhmän kooksi noin 500 000- 1 000 000 henkilöä, jotta algoritmi toimisi optimaalisesti. 

Mikäli haluat kohdentaa pienemmille yleisöille, hyödynnä Custom Audienceja ja Lookalike-yleisöjä kohderyhmissäsi. Hyvin tarkka kohdentaminen on järkevää vain tietyissä poikkeustilanteissa.

Milloin tarkka kohdentaminen on järkevää?

Facebookin mukaan tarkka kohdentaminen on järkevää kahdessa tapauksessa: silloin, kun mainostaja tietää tuotteidensa kohderyhmän olevan erittäin rajattu (ns. niche), tai jos mainosbudjetti on hyvin pieni. 

Kun Facebook alkaa näyttää mainoksia, se käyttää osan budjetista oikeiden ihmisten löytämiseen, ja osan mainosten näyttämiseen. Pienen budjetin tapauksessa suuri osa budjetista kuluu ostavien ihmisten etsimiseen, eikä mainosten näyttämiseen välttämättä riitä tarpeeksi budjettia. Tällöin tulokset voivat jäädä heikoiksi. Mikäli budjettia ei voida lisätä, voi tarkemman kohdennuksen hyödyntäminen olla tällöin järkevää. 

Jos taas tuotteidesi kohderyhmä on hyvin pieni (niche), Facebook ei välttämättä saa laajasta kohdennuksesta tarpeeksi dataa, jotta se voisi optimoida mainosten näyttöä kyseiselle yleisölle. Tämä johtuu siitä, että sen voi olla vaikea löytää niche-yleisö suuresta ihmismassasta. 

Niche-yleisön tapauksessa kohderyhmän hallittu rajaaminen voi siis olla jopa järkevää. Rajauksessa kannattaa kuitenkin hyödyntää Custom Audienceja ja Lookalike Audienceja, joiden avulla Facebookille voi kertoa, millaisia mainostettavasta tuotteesta kiinnostuneet ihmiset todennäköisimmin ovat, ilman että rajoittaa algoritmia liikaa. 

Jotta voit lisätä algoritmin liikkumatilaa, hyödynnä kohdennuksissasi tarkan kohdentamisen laajentamista. Tällöin Facebook voi näyttää mainoksiasi kohdeyleisösi ulkopuolisille ihmisille, jos se todennäköisesti parantaa tuloksia. 

Sijoittelut algoritmin apuna

Sijoitteluita ei kannata rajata manuaalisesti. Facebookin kannattaa itse antaa määrittää käytettävät sijoittelut, jotta se voi näyttää mainoksesi oikeille ihmisille oikeaan aikaan – mitä suurempi määrä mainospaikkoja sillä on valittavana, sitä helpompaa ostavien ihmisten tavoittaminen on. Lisäksi osa sijoitteluista voi olla mainospaikoiltaan halvempia kuin toiset. 

Optimoit siis sekä tuloksia että budjettia valitsemalla automaattiset sijoittelut mainoksillesi. 

Kampanjabudjetin optimointi 

Kampanjabudjetin optimointi on Facebookin oma suositus kampanjoiden rakentamiselle. Sen avulla voidaan vähentää algoritmin rajoittamista ja pyrkiä saamaan parempia tuloksia aikaiseksi. 

Kampanjabudjetin optimoinnin avulla kampanjalle asetetaan tietty kokonaisbudjetti, jonka Facebook jakaa automaattisesti kampanjan mainosryhmien ja mainosten kesken. Tämä lisää todennäköisyyksiä sille, että Facebook pystyy löytämään potentiaalisimmat ostajat yleisöstä. 

Kun kampanjalla on tietty budjetti ja esimerkiksi viikko aikaa pyöriä, saa algoritmi enemmän mahdollisuuksia hyödyntää budjettia niinä päivinä, kun se uskoo saavansa parhaita tuloksia. Niinä päivinä kun potentiaalisia ostajia ei ole yhtä montaa, se voi käyttää vähemmän budjettia. Jos kampanjalle asettaisi kiinteän päiväbudjetin, nämä ylimääräiset ostajat saattaisivat jäädä tavoittamatta. 

Samaan tapaan kampanjabudjetin avulla Facebookin algoritmi voi valita ne mainosjoukot ja mainokset, joiden se uskoo toimivan parhaiten. Tällöin mainosbudjetti ohjataan kaikkein tuottoisimpaan vaihtoehtoon kunkin ihmisen kohdalla. Jos toinen mainosjoukko toimii toista paljon paremmin, budjetti ohjataan kyseiseen mainosryhmään.

Kampanjabudjettia valitessa ei kannata pihistellä, sillä liian rajallinen budjetti rajoittaa tuloksia. Toki budjetissa ei kannata myöskään mennä äärimmäisyyksiin, vaan yrittää löytää sopiva tasapaino toivottujen tulosten kannalta. Jos kampanja toimii hyvin, siihen kannattaa lisätä budjettia, jos tulokset lisääntyvät samassa suhteessa.  

Facebook-mainoksen oppimisvaihe

Kun mainos käy läpi oppimisvaihetta, on tärkeää olla tekemättä muutoksia sen rakenteeseen. Oppimisvaiheen aikana algoritmi etsii parasta tapaa esittää mainostasi oikeille ihmisille, ja tulokset voivat heitellä sinä aikana paljonkin. 

Oppimisvaiheesta olisi hyvä päästä aktiiviseen vaiheeseen, jolloin mainos toimii algoritmin kannalta optimaalisesti. Jos mainos jämähtää oppimisvaiheeseen, siihen kannattaa lisätä budjettia. Budjetin lisäämisen avulla voidaan nopeuttaa oppimisvaiheen päättymistä ja tulosten vakiintumista. 

Dynaamiset mainokset Facebook algoritmin apuna

Algoritmin toimintaa voidaan optimoida myös mainostasolla. Kokeile dynaamisia mainoksia, joiden avulla voit valita useita eri kuvia ja tekstejä mainoksellesi. 

Facebookin algoritmi hyödyntää tätä valikoimaa siten, että se näyttää vaihtoehdoista parhaimpia mahdollisia yhdistelmiä kullekin ihmiselle. Jos algoritmi uskoo A tekstin ja B kuvan toimivan henkilölle X, näkee henkilö X kyseisen yhdistelmän. Jos taas henkilö Y reagoi paremmin yhdistelmään B teksti ja A kuva, näkee hän tämän yhdistelmän. 

Teksteillä ja kuvilla on suuri vaikutus siihen, klikkaako ihminen mainosta vai ei. Siksi kannattaa antaa algoritmin tehdä päätöksiä siitä, mitä mainosta näyttää kullekin ihmiselle. 

Facebookin algoritmin optimoiminen pähkinänkuoressa

Facebookissa tulisi antaa algoritmille mahdollisimman paljon valtaa päätösten tekemiseen. Algoritmin toimintaa voidaan parantaa välttämällä liian tarkkoja kohdennuksia ja hyödyntämällä kampanjabudjetin optimointia, dynaamisia mainoksia, automaattisia sijoitteluita ja käyttämällä tarpeeksi suurta budjettia. Lisäksi mainostajan tulisi pyrkiä pois Facebookin oppimisvaiheesta.

Kun algoritmille annetaan tilaa toimia, se saa usein parempia tuloksia aikaiseksi halvemmalla hinnalla. Ota siis tämän artikkelin vinkit talteen seuraavaa Facebook-mainosta tehdessäsi!

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Facebook-mainonnan testaaminen – Ota mainoksistasi kaikki teho irti!

Facebook-mainonta on tehokkainta silloin, kun seuraat ja optimoit tuloksia datan avulla. Jos pyörität mainoksia ilman testien tekemistä, heität ison kasan rahaa hukkaan. Tämän artikkelin avulla pääset paremmin kiinni siitä, mitä Facebook-mainonnan testaaminen tarkoittaa, ja miten mainoksia kannattaa testata tulosten optimoimiseksi!

Miksi Facebook-mainonnan testaaminen on tärkeää? 

Moni mainostaja valitsee mainoskuvan, kampanjatavoitteen ja tekstin sen mukaan, minkä he uskovat toimivan parhaiten. Mututuntumalla mainostaminen ei kuitenkaan tee mainonnasta niin tehokasta, kuin se voisi testaamisen avulla olla. Voit toki pyörittää samoja kuvia ja kampanjatavoitteita vuodesta toiseen, mutta mitä jos videomainoksella tai luetteloa hyödyntämällä olisitkin saanut parempia tuloksia aikaiseksi halvemmalla hinnalla? 

Ilman testaamista mainonta on vain arvailua. Tämän vuoksi sinun tulisi toteuttaa jatkuvasti testausta kaikella mahdollisella tavalla: testaamalla eri kampanjatavoitteita, tekstejä, kuvia, toimintakehotteita, kohderyhmiä, sijoitteluja yms. Joskus jopa se, käytätkö mainoksessa emojia vai et, voi vaikuttaa tulokseen suunnattomasti.

Facebook-mainonta kannattaisi jo lähtökohtaisesti opetella näkemään jatkuvana oppimisen prosessina. Mainonnan optimointi vie aikaa. Aluksi datan keräämisestä pitää maksaa oppirahat, ennen kuin mainonta voidaan skaalata huippuunsa. Mutta kun tiedät mikä mainonnassa toimii, voit kohdistaa budjetin niihin asioihin, jotka tuovat tuloksia. 

Miten Facebook-mainonnan testaaminen toimii? 

Testaaminen lähtee käyntiin hypoteesista. Luo ensin hypoteesi, kuten “videomainonta on halvempaa kuin kuvamainonta”. Kun sinulla on hypoteesi valmiina, kokeile molempia mainosmuotoja, ja vertaa niiden tuloksia keskenään. Jos testi osoittaa, että videomainonta todella on halvempaa kuin kuvamainonta, niin hyödynnä jatkossa videoita enemmän mainoksissasi. Näin olet yksinkertaisimmillasi optimoinut Facebook-mainontaa testaamisen avulla.

Facebook-mainonnan testaamiseen on olemassa muutamia erilaisia tapoja. Voit tehdä esimerkiksi A/B -testin, jolloin kerrot Facebookille asian, jota haluat testata. Tällöin Facebook näyttää yhtä versiota mainoksestasi toiselle puoliskolle kohderyhmää, ja toista versiota toiselle puoliskolle. Testin päätyttyä Facebook kertoo sinulle, kumpi mainos oli tehokkaampi, ja millä todennäköisyydellä tulos olisi sama myös uudessa samanlaisessa testissä. Voit luoda A/B-testin mainoksen julkaisemisen jälkeen. 

Toinen keino on luoda manuaalisesti erilaisia versioita mainoksista – voit esimerkiksi näyttää samaa mainosta eri kohderyhmille, ja katsoa kumpi kohderyhmä toimii paremmin. Saman voi toki tehdä myös A/B-testin avulla, mutta manuaalisesti voit testata useampaa kohderyhmää kerralla helposti. 

Mainostekstien ja -kuvien osalta voit myös luoda dynaamisia mainostekstejä tai -kuvia, joiden pohjalta Facebook voi valita toimivimmat yhdistelmät. Facebook alkaa näyttää automaattisesti sitä versiota mainoksistasi, minkä se uskoo toimivan parhaiten kullekin katsojalle. Haittapuolena dynaamisissa mainoksissa on se, että toimivimpia yhdistelmiä on vaikeampi tutkia datasta. 

Testaa Facebook-mainontaa yksi elementti kerrallaan

Kun toteutat testausta, tee variaatioita vain yhteen elementtiin kerrallaan. Älä siis tee kahta samanlaista mainosta, joista muutat molemmista mainoksen tekstin ja toimintakehotteen. Tällöin et tiedä varmaksi, toimiko toinen mainoksista tehokkaammin tekstin vai toimintakehotteen muutoksen takia. 

Tärkeintä on valita ensin olennaisimmat elementit testattavaksi. Loogista olisi lähteä liikkeelle vaikkapa mainoksen creativen, eli kuvien ja tekstien, sekä myös kohderyhmien testaamisesta.

Muista myös haastaa toimivin mainoksesi. Testaamalla kaikkein parasta mainostasi vastaan voit jatkojalostaa tulevia mainoksiasi yhä tehokkaammiksi. 

Kampanjatavoitteen testaaminen

Oikean Facebook-kampanjatavoitteen valinta on tärkeää, joten eri tavoitteiden toimivuutta kannattaa testata. Kampanjatavoitteet voivat tuoda hyvinkin erilaisia tuloksia eri hinnoilla.

Jos kampanjan tarkoituksena on lisätä brändin tunnettuutta, voit tehdä testausta esimerkiksi brändin tunnettuus-, kattavuus- ja sitoutumistavoitteilla. Myös esimerkiksi videon näyttökertoja voi vertailla tunnettuustavoitteisiin. 

Jos keräät liidejä voit testata, toimiiko liidin luonti-kampanja vai liikenteen avulla liidisivustolle ohjaaminen liidinhankinnassasi paremmin. 

Jos taas pyrit keräämään konversioita nettisivujesi kautta, kannattaa vertailla liikenne- ja konversiotavoitteita keskenään. Joskus jompikumpi voi toimia paljon odotettua paremmin. 

Mainosmuodon testaaminen

On helppoa juuttua pelkkiin kuvamainoksiin, vaikka valinnanvaraa olisi paljon. Toteuta siis testejä myös videoilla, karusellilla, diaesityksillä, liidimainoksilla, Instant experiencellä, kokoelmalla sekä julkaisuja mainostamalla. Myös dynaamisia mainoksia kannattaa hyödyntää testeissä. Näin tiedät varmaksi, mikä mainosmuoto tuo tuloksia kaikkein edullisimmin ja tehokkaimmin. 

Sijoitteluiden testaaminen

Voit näyttää Facebook-mainostasi monissa eri sijoitteluissa: esimerkiksi Facebookin News Feedissä, tarinamuodossa, Instagramissa tai Audience Networkissa. Eri sijoitteluiden klikkihinnat ovat usein eri hintaisia, ja mainokset menestyvät eri tavalla eri sijoituksissa. 

Voit hyödyntää myös automaattisia sijoitteluita, jolloin Facebook hyödyntää itse eri sijoitteluita parhaiden tulosten saamiseksi. 

Facebook-mainonnan sijoittelut

Kohderyhmien testaaminen

Kohderyhmien testaaminen on yksi tärkeimmistä Facebook-testaamisen osa-alueista. Testaamalla erilaisia kiinnostuksen kohteisiin, demografisiin tietoihin, samankaltaisuuteen, uudelleenmarkkinointiin ja asiakastietoihin perustuvia kohdennuksia voit löytää itsellesi parhaimmat kohderyhmät. 

Kohderyhmien suunnittelussa kannattaa käyttää ajatusta – millaisista asioista potentiaalinen kohderyhmäsi olisi todennäköisimmin kiinnostunut? Kun sinulla on hypoteesi mielessä, on aika toteuttaa testiajoja kyseisiin kohderyhmiin. 

Samankaltaisuus- ja uudelleenmarkkinointiyleisöt vaativat myös testaamista – joskus esimerkiksi tietyn sivun kävijöistä tehty lookalike voi toimia paremmin kuin ostajista tehty lookalike. Tai Facebook engagement uudelleenmarkkinointina voi olla tehokkaampaa kuin sivustokävijöille osoitettu reta. Siksi ei kannata jumittua ainoastaan tiettyihin samankaltaisuus ja reta-yleisöihin, vaan testata erilaisia kohdennuksia jatkuvasti. 

Creativen testaaminen 

Creativen testaamiseen kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota, sillä mainostekstit ja -kuvat ovat ensimmäinen asia, joka herättää katsojan huomion. Toimiva creative määrittää sen, klikataanko mainosta vai ei. 

Valitse muutama eri julkaisuteksti, otsikko ja kuva, ja pyöritä eri mainosversioita hetken aikaa. Kun jokin mainosversio alkaa toimia muita paremmin, niin ota se käyttöön. Voit myöhemmin testata uusia mainoksia tätä parhaiten menestynyttä versiota vastaan. 

CTA:n testaaminen

CTA eli call to action on yksi ehkä unohdetuimmista asioista mainosta rakennettaessa. CTA:lla ohjaat mainoksen näkijän tekemään haluamasi asian – oli se sitten esimerkiksi lukemaan lisää aiheesta, tekemään ostoksen tai jättämään tilauksen. Myös CTA:ta kannattaa testata, sillä ei ole yksiselitteistä, mikä CTA toimii parhaiten missäkin tilanteessa. 

Ajankohdan testaaminen

Mainosta tehdessäsi voit valita, pyöriikö mainoksesi läpi päivän vai haluatko määrittää sen näkymään vaikka vain tiettyyn aikaan päivästä tai viikosta. Ajankohdan testaaminen ei ole välttämättä ensimmäinen asia jota kannattaa lähteä testaamaan, mutta tietyillä aloilla aikatauluttaminen voi olla merkityksellistä. Siksi sen testaamista kannattaa ainakin harkita.

Facebook-mainonnan testaaminen pähkinänkuoressa

Digitaalisen mainonnan yksi suurimmista eduista on sen mitattavuus ja testattavuus. Tämän vuoksi kaiken tekemisen on hyvä perustua dataan. Testaamalla erilaisia mainosvariaatioita voit optimoida tuloksiasi sekä tuoda konversioiden hintaa alaspäin. 

Testaamisessa on hyvä muistaa, että mainonnan maailma muuttuu jatkuvasti, ja yksittäisten elementtien testaaminen kertaluontoisesti ei vielä riitä. Facebook-mainonnassa tulisikin pyrkiä tietynlaiseen jatkuvan testauksen mindsetiin, jotta siitä saataisiin kaikki hyöty irti. 

Valitse ensin olennaisin asia, jota haluat testata, ja lähde liikkeelle sitä kautta. Yhden elementin testaaminen kerralla on järkevintä, jotta voit vetää tuloksista relevantteja johtopäätöksiä.

Kun olet testin avulla saanut selville, että mainos A toimii paremmin kuin mainos B, ala käyttämään A-versiota enemmän tulevissa kampanjoissa. Lisäksi haasta välillä mainos A uusilla mainosversioilla, jotta voit kehittää mainoksiasi jatkuvasti. Tällöin sinun ei tarvitse arvailla onko uusi mainoksesi tehokas vai ei, vaan voit verrata sitä suoraan muihin mainoksiisi. 

Tiedätkö, mitä Facebook-mainonnan lukuja kannattaa seurata, jotta saat testeistäsi kaiken irti? Lue artikkeli Facebook-mainonnan mittaaminen ja optimointi!

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Miksi Facebook-videomainontaa kannattaa tehdä?

Facebook-mainonnasta on tullut entistä visuaalisempaa ja liikkuvampaa. Enää pelkät kuvat eivät riitä, vaan ihmiset janoavat tarinoita, jotka iskevät suoraan katsojan tunteisiin. Facebook-mainosvideon avulla voidaan hyödyntää kaikkia niitä tekijöitä, joilla vedota katsojaan: kuvaa, ääntä sekä tekstiä. Videoiden avulla voidaan sitouttaa kohdeyleisöä sekä tuoda tuotteiden uniikkeja puolia helposti ja luovasti esille. Lisäksi Facebookin algoritmin ansiosta videot saavat yleensä myös enemmän näkyvyyttä halvemmalla hinnalla kuvamainoksiin verrattuna. Lue lisää, miksi Facebook-videomainonnan tulisi olla osa mainosstrategiaasi!

Facebook-videomainonnan uniikkeja etuja

-Videomainos on ehdottomasti paras tapa esitellä tuotetta tai palvelua yleisölle. Videossa voidaan hyödyntää esimerkiksi huumoria, yllätyksellisyyttä tai asiakkaiden arvosteluja mielenkiinnon herättämiseksi.

-Facebookissa, toisin kuin perinteisessä tv-mainonnassa, voidaan kohdeyleisö rajata hyvinkin tarkasti. Lisäksi mainosvideon kautta tapahtuneita ostoja on myös huomattavasti helpompi seurata Facebookissa kuin perinteisessä mainonnassa.

-Mikäli taas videota mainostetaan laajemmin ilman tarkkoja kohdennuksia, saadaan datan avulla tietoa katsojien ikäjakaumasta tai sukupuolesta ja lisäksi nähdään, kuka on katsonut mainosvideota minkäkin verran. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tulevissa mainoksissa ja kohderyhmissä.

Mitä parempi Facebook-mainosvideo, sitä halvemmaksi se tulee

Facebook-mainosvideot ovat lähtökohtaisesti melko kustannustehokkaita.

Verrattuna staattiseen kuvamainontaan, videon avulla saadaan pysäytettyä katsoja pidemmäksi aikaa Facebook-mainoksen pariin. Tämä tarkoittaa sitä, että katsoja kuluttaa todennäköisesti aikaansa pidempään Facebookin parissa – ja tästähän Facebook tykkää.

Facebook haluaa aina näyttää relevanttia sisältöä, joka sitouttaa ihmiset käyttämään palvelua mahdollisimman hyvin ja pitkään. Tästä syystä siis videon laatu ja tuote määrittelevät mainonnan hinnan. Jos tuote tai palvelu on todella kilpailtu, niin sitä hankalampi on saada näkyvyyttä mainosvideolle. Facebookin back endissä nimittäin käydään jatkuvasti huutokauppaa mainostilasta, eikä ikinä voi varmuudella sanoa, että mitkä hinnat siellä pyörivät.

Karkeasti arvioituna tuhannen näyttökerran mainosvideon hinta liikkuu noin 2–10 euron välillä. Mainonnan hintaa ei kuitenkaan kannata liian tarkasti tuijottaa, koska tuoton arvo on se, joka lopulta kaiken määrittää.

Lähtökohtaisesti Facebook-videomainokset ovat kuitenkin edullisempia kuin staattiset kuvamainokset, ja ne saavat kuvia enemmän näkyvyyttä mainossijoituksissa.

Muista nämä tehdessäsi Facebook-videomainosta

1. Sen ei tarvitse olla kallista. Mainosvideon ei tarvitse olla ammattilaisen kuvaama ja täynnä upeita efektejä. Tavallinen puhelimen kameralla kuvattu video voi toimia erittäin hyvin, mikäli videon tekemiseen ja suunnitteluun on käytetty hieman ajatusta ja aikaa. Myös ns. User-Generated Content, eli tuotteiden käyttäjien kuvaamat pätkät, toimivat usein hyvin Facebookissa.

2. Tekstitä kaikki videosi. Suurin osa Facebookin käyttäjistä on mobiilikäyttäjiä, joten kaikilla ei ole aina äänet päälläsovellusta selatessa. Tästä syystä on tärkeä käyttää tekstitystä Facebook-mainosvideossa. Lisäksi tekstin avulla saadaan nostettua tuotteen tai palvelun hyöty esille niin, että ilman ääniäkin katsoja tietää mistä on kyse.

3. Panosta myös julkaisutekstiin. Facebook-mainosvideon yhteydessä tulee olla myös julkaisuteksti, jossa on hyvä huomioida kohdeyleisö. Yleisön, joka ei tiedä mitään tuotteestasi tai palvelustasi, on hyvä saada heti julkaisutekstistä selville, että mistä mainoksessa on kyse. Teksti ei saa olla kuitenkaan liian pitkä, jotta huomio ei lähde pois itse videosta!

4. Hyödynnä asiakkaiden arvosteluja. Jos yleisö on jo tuttua, niin silloin esimerkiksi asiakkaan sitaatit julkaisutekstissä ovat todella hyvä lisäarvon tuoja. Näin videosta tulee esille mainostettavan asian hyödyt ja edut, jonka lisäksi sitaatin avulla voidaan nostaa esille vaikkapa positiivinen tuotearvostelu verkkokaupasta. Positiivisten arvostelujen hyödyntäminen voi auttaa rakentamaan luottamusta myös uusiin asiakkaisiin.

5. Call to Action. Jotta Facebook-videomainonnasta saadaan kaikki ilo irti, täytyy videon herättää katsojan huomio, kiinnostus ja halu – sekä kehottaa toimintaan. Videon kehotteena voi olla esimerkiksi ”Lue lisää”, jonka avulla pyritään ohjaamaan katsoja videosta yrityksen omille verkkosivuille.

facebook-videomainonta

Facebook-videomainonnan optimointi datan avulla

Facebook-mainonnan tuloksia voidaan seurata ja optimoida datan avulla. Datasta saadaan tietoa katsojien ikäjakaumasta tai sukupuolesta ja lisäksi nähdään, kuka on katsonut mainosvideota minkäkin verran. Facebook-mainonnan datan avulla saadaan siis erittäin tärkeää tietoa potentiaalisista asiakkaista.

Kun Facebookiin luodun videomainoksen ominaisuudet ovat hallussa, ja mainonta pysäyttää katsojan sen pariin, yritykselle aukeaa erinomainen väylä tutustua kohdeyleisöönsä. Facebookin tarjoaman datan avulla videon katselijoista voidaan tehdä erilaisia kohderyhmiä, joita voidaan käyttää esimerkiksi seuraavan kampanjan kohderyhminä.

Facebook-mainosvideosta voidaan myös tehdä useita eri versioita ja näin kokeilla, että missä kohtaa videon toimintakehotus kyseisessä mainoksessa sen kohdeyleisölle toimii. Usein se tulee videon loppuun, mutta monet mainokset sisältävät kehotteita myös videon eri kohdissa, joten kokeilunhalu voi joskus olla avain onneen.

Dataa seuraamalla ja sitä hyödyntämällä saat videomainoksistasi täyden potentiaalin irti.

Facebook-videomainonnan kautta tuloksiin

Jos haluat viedä yrityksesi markkinoinnin uusille urille, on Facebook sille erinomainen väylä. Jos videoiden toteuttaminen on sinulle tuttua ja koet, että taitosi riittävät onnistuneen Facebook-mainonnan toteuttamiselle, kannattaa tehdä se silloin itse. Mikäli taas peukalosi on keskellä kämmentä asian suhteen, on silloin suositeltavaa palkata ammattitaitoinen mainostoimisto tekemään onnistunut mainonta puolestasi.

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Facebook-mainonnan mittaaminen ja optimointi – Seuraa näitä lukuja

Monet mainostajat eivät mittaa Facebook-mainonnan tehoa lainkaan, tai keskittyvät aivan väärien lukujen seuraamiseen. Mikäli Facebook-mainonnan seuranta ei ole kunnossa, et tiedä mikä mainoksissa toimii ja mikä ei – sama kuin heittäisit tikkaa silmät kiinni johonkin suuntaan, tietämättä osuiko se tauluun. Oikeisiin lukuihin keskittymällä voit skaalata verkkokaupan myyntiä sekä luoda tehokkaita Facebook-mainoksia hyvin kustannustehokkaasti.

Lue lisää, mihin lukuihin Facebookin ja Googlen analytiikassa kannattaa keskittyä, jotta voit tehdä tehokasta ja dataan perustuvaa Facebook-mainontaa!

Relevanttien lukujen seuraaminen on Facebook-mainonnan A ja O 

Ensimmäinen asia jota sinun tulisi tehdä, on valita kampanjallesi tärkeimmät mittarit. Monet mainostajat kaatuvat digimarkkinoinnissaan siihen, että he seuraavat epärelevantteja lukuja, ja tekevät päätöksiä niiden pohjalta. 

Esimerkiksi pelkkä klikkausten seuraaminen ei ole järin kannattava tapa seurata mainonnan tuloksia. 

Otetaanpa esimerkki: yksi suosituista Facebook-kampanjatavoitteista on liikennetavoite. Liikennetavoite pyrkii näyttämään mainostasi mahdollisimman monelle ihmiselle, ja saamaan mainokselle joko klikkauksia tai aloitussivun näyttökertoja. 

Kyseinen tavoite on hyvä keino ajaa liikennettä sivullesi, mutta pelkkien klikkausten seuraaminen datasta ei kerro juuri mitään mainonnan tehokkuudesta. Jos seuraat pelkästään mainostesi klikkauksia, et esimerkiksi tiedä, kuinka moni klikkauksista päätyy ostoihin asti. 

Samasta syystä pelkkä postausten “boostaaminen” myynnin kasvattamiseksi ei ole kovin tehokas mainonnan keino. Boostaamalla postauksiasi saat ehkä katselijoita mainoksellesi, mutta nämä ihmiset eivät mitä todennäköisimmin tule suorittamaan ostosta verkkokaupassasi. Saat ehkä näkyvyyttä, mutta et myyntiä. 

Käytännössä siis boostaamalla ja klikkauksia tuijottamalla heität rahaa kaivoon näkyvyyden nimissä, vaikka Facebook tarjoaisi useita keinoja mitata konkreettisesti mainonnan tuomaa vaikutusta myynnin määriin. 

On aika päivittää seuraamasi mainonnan mittarit tälle vuosikymmenelle.

Mitä Facebook-mainonnan lukuja kannattaa seurata?

Niinkuin ylempänä todettiin, tietyt luvut kertovat sinulle enemmän mainonnan tuloksista kuin toiset. Sen sijaan, että seuraisit Facebookin Mainosten Hallinnasta pelkästään näyttökertoja, klikkauksia tai mainonnan kattavuutta, sinun tulisi seurata myös esimerkiksi ostoja, sivun oston mainostuottoa (ROAS), ostojen konversioarvoja, ostoskärryyn lisäämisiä ja ostoskärryyn lisäämisen kustannuksia. Nämä luvut kertovat sinulle enemmän mainontasi konkreettisista tuloksista. 

Jotta saat Facebookin näyttämään verkkosivusi tapahtumia, kuten ostoja, sinun tulee määrittää sivuillesi Facebook-pikseli. Ilman pikseliä et et näe muuta analytiikkaa kuin Facebookin päässä tapahtuvat asiat (klikit, näyttökerrat yms). 

Saat Facebookin Business Managerin näyttämään enemmän mainonnan mittareita valitsemalla Mainosten hallinnan oikeasta reunasta kohdan “Sarakkeet: Tehokkuus” ja valikon alareunasta “Mukauta sarakkeita”. 

Voit valita avautuvasta valikosta kaikki mittarit, joita haluat seurata.

Ota seurantaan ainakin:

-ostot

-ostojen konversioarvo sivustolla (summa)

-sivuston oston mainostuotto (ROAS, eli mainonnan tuoma myynnin määrä euroina)

-oston kustannus

-ostoskärryyn lisäämiset

-ostoskärryyn lisäämisen kustannus

-ostoskärryyn lisäämisen konversioarvo (summa)

-näyttötiheys (montako kertaa 1 ihminen nähnyt mainoksen)

-liidit (mikäli keräät yhteydenottoja)

ja pidä mukana myös:

-käytetty summa

-tulokset

-tuloskohtainen hinta

-kattavuus

-näyttökerrat

-linkin klikkaukset

Optimoi Facebook-mainontaa myös Google Analyticsin avulla

Jos sinulla on Google Analytics yhdistettynä verkkosivuusi, voit seurata sieltä esimerkiksi myynnin kasvua kuukausitasolla, ihmisten verkkosivukäyttäytymistä (esimerkiksi kuinka kauan he viettävät aikaa sivuilla) ja paljon muuta. Jos sinulla ei ole Google Analytics vielä käytössä, niin käy lataamassa se heti! Analyticsin käytön perusteet voi opetella suhteellisen nopeasti esimerkiksi käymällä Googlen oman Analyticsin perusteet -kurssin.

-Konversiot ja myyntimäärät. Konversioita (kuten ostokset) ja myyntimääriä kannattaa seurata myös Analyticsin puolelta, sillä Applen IOS 14.5-päivityksen myötä Facebook ei saa kiinni kaikista Applen käyttäjien tekemistä ostoksista. Tarkistamalla myyntimääriä Analyticsistä voit lisätä todennäköisyyttä sille, että pysyt perillä mainonnan suorituskyvystä.

-Demografia. Näet Analyticsistä kävijöidesi ja ostajiesi demografisia tietoja, joita voit hyödyntää tulevaisuudessa kohdentaessasi tehokkaasti Facebook-mainontaa.

Bounce rate. Bounce rate kertoo sen, miten moni sivuillesi saapuneista ihmisistä poistuu paikalta samantien. Facebook-mainontaan on turha kaataa suunnattomasti rahaa, jos sivuille saavuttuaan ihmiset poistuvat tekemättä ostoksia. Jos Bounce rate on kovin suuri, on laskeutumissivusi todennäköisesti päivittämisen tarpeessa. 

 

facebook-mainonnan mittaaminen
Analyticsistä löytyy tärkeää tietoa, jota voi hyödyntää Facebook-mainonnassa

Miten voit hyödyntää mittaamista mainonnan ja myynnin skaalauksessa?

Facebook-mainosten skaalaus

Kun seuraat esimerkiksi ostoja ja oston mainostuottoa (ROAS) analytiikasta, tiedät konkreettisesti, paljonko mainoksesi tuo euroja kotiinpäin. Mikäli kampanjasi ei kerää toivottuja ostoja, voit tehdä testausta esimerkiksi erilaisilla kohderyhmillä, mainoksilla, kampanjatavoitteilla ja CTA:lla löytääksesi parhaimman tavan kasvattaa yrityksesi myyntiä.

Kun tiedät mikä mainonnassa toimii, tiedät, mihin mainoksiin kannattaa käyttää rahaa tulosten saamiseksi. Seuraa myös, mikä on yhden oston kustannus. Tällöin pysyt perillä siitä, paljonko budjettia yksi ostos keskimäärin vaatii, ja osaat suhteuttaa budjettia summan mukaan.

Tavoiteltava ROAS riippuu hyvin paljon myytävästä tuotteesta ja yrityksesi kulurakenteesta. Lähtökohtaisesti mainonnassa kannattaisi tähdätä ainakin kolmosen ROAS:iin, jotta kyseisen mainoksen budjettia kannattaisi skaalata ylöspäin. 

Jos mainoksen ROAS on reilusti yli kolmosen, siihen kannattaa lisätä budjettia, sillä budjetin lisäys tuo ainakin teoriassa lisää myyntiä verkkosivulle. Tässäkin kannattaa kuitenkin olla tarkkana: budjetin lisäämisen jälkeen ROAS voi myös tippua. Tämä voi johtua esimerkiksi budjetin lisäyksen tuomasta liiallisesta mainoksen pyörimisestä (saturoitumisesta). Seuraa siis aina budjetin muutoksen vaikutuksia kampanjaan.

Laskeutumissivun optimointi

Facebook-mainonnan mittaaminen auttaa myös verkkosivujen ongelmien kartoittamisessa. Hyvä verkkosivu tekee kävijöistä ostajia. Jos verkkosivusi ei konvertoi kävijöitä ostajiksi, se kaipaa todennäköisesti tuunausta.

Ostoskoriin lisäyksiä seuraamalla voit tutkia, onko mainoksen klikkaajilla kiinnostusta tuotteitasi kohtaan, ja kohdistaa heille myöhemmin uudelleenmarkkinointia. Hyvä nyrkkisääntö on se, että ostoskoriin lisäyksiä on yleensä noin kolme kertaa enemmän kuin varsinaisia ostoja. Jos ostoskoriin lisänneitä on runsaasti enemmän kuin ostaneita, tämä voi kieliä verkkosivujen ostovaiheen ongelmista.

Verkkosivun ongelmista viestii esimerkiksi myös korkea poistumisprosentti (bounce rate) ja lyhyt istunnon keskimääräinen pituus. Google Analyticsin Behaviour Flow -kohdasta voit tutkia, millä sivuilla asiakkaat yleensä käyvät, ja miltä sivuilta poistumisprosentti on tavallista suurempaa. Datan avulla voit keskittyä näiden sivujen parantamiseen. 

Facebook-mainonnan mittaaminen pähkinänkuoressa

Facebook-mainonnan mittaamisessa tulee muistaa yksi tärkeä asia: mittaa yrityksellesi relevantteja asioita. 

Valitse itsellesi vaikka 3-10 tärkeää mittaria, joihin keskityt, ja jotka kertovat Facebook-mainontasi suorituskyvystä. Liian monen mittarin seuraaminen vie turhaa aikaa, varsinkin jos et voi tehdä parempia päätöksiä seuraamasi mittarin tietojen pohjalta. Toisaalta yksi tai kaksi mittaria ei vielä välttämättä kerro hirveästi mainonnan suoriutumisesta. 

Dataan perehtymällä ja sitä hyödyntämällä saat paljon enemmän tietoa irti mainoksistasi, ja pystyt tekemään mainontaa paremmilla tuloksilla jatkossa. Joten yhteenvetona artikkelista: jos et seuraa vielä mainonnan analytiikkaa, niin aloita se heti!

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

10 yleisintä Facebook-mainonnan virhettä vuonna 2021

Facebook mainonnan virheet voivat käydä kalliiksi. Jos et hyödynnä Facebook-mainonnan ja Facebook Business Managerin täyttä potentiaalia, saatat maksaa aivan liikaa mainonnastasi näkemättä oikeita tuloksia. Nappaa tästä artikkelista talteen 10 vinkkiä, joiden avulla vältät Facebook-mainonnan yleisimmät virheet vuonna 2021!

1. Et hyödynnä videoita mainonnassasi

Videot ovat yksi nykypäivän parhaimpia Facebook-mainonnan muotoja. Facebook-videoilla on helpompi saada näkyvyyttä sekä halvempia klikkauksia kuin muilla mainosmuodoilla. Tämä johtuu siitä, että Facebook suosii mukaansatempaavia videoita – ne sitouttavat potentiaalisia asiakkaita paljon paremmin kuin kuvamainokset. Jos haluat tehdä oikeasti hyvää ja tehokasta mainontaa, ota videot osaksi Facebook-mainonnan strategiaasi. 

2. Facebook-mainostesi näyttötiheys on liian korkea

Tarkkaile Facebookin analytiikasta mainostesi näyttötiheyttä. Näyttötiheys kertoo sen, montako kertaa keskimäärin yksi ihminen on nähnyt mainoksesi. Näyttötiheys on hyvä pitää riittävän matalana, jotta mainoksen näkijä ei ehdi kyllästyä mainokseen – saman mainoksen näyttäminen miljoona kertaa ei ole kovin tehokasta, sillä sama mainos ei tuo uutta lisäarvoa asiakkaalle. 

Jos mainostat usein samalle kohderyhmälle, pyri vaihtamaan mainoksiasi tasaisin väliajoin. Näin katsoja ei kyllästy jatkuvasti pyörivään mainokseen, ja voit tuoda uusia kulmia tuotteistasi esille hyödyntämällä erilaisia kuvia ja tekstejä mainoksissasi. 

3. Käytät väärää kampanjatavoitetta

Oikean Facebook-kampanjatavoitteen valinta on ensisijaisen tärkeää. Kampanjatavoiteen avulla kerrot Facebookin algoritmille, mitä haluat sen tekevän mainoksen käynnistyttyä. Jos esimerkiksi valitset kampanjatavoitteeksesi liikenteen mutta haluat oikeasti ostoja, niin ohjaat Facebookia väärään tavoitteeseen. Lue, kuinka valitset Facebook-kampanjalle oikean kampanjatavoitteen. 

4. Mainoksesi luova puoli on liian yleinen tai tylsä

Kuluttajat näkevät mainoksia jatkuvalla syötteellä ympäri vuorokauden. Jos mainoksesi ei erotu edukseen, voit menettää suuren määrän potentiaalisia asiakkaita. Jos haluat oppia kuinka tehdään oikeasti toimivia mainoksia, lue asiantuntijoidemme 10 vinkkiä tehokkaan mainoksen luomiseen. 

5. Et mittaa mainonnan tuloksia (tai mittaat vääriä asioita)

Kun mainostat Facebookissa, on äärimmäisen tärkeää seurata mainonnan tuloksia. Mainostaminen ilman analytiikkaa on kuin heittäisit koripallon ilmaan pilkkopimeässä huoneessa tietämättä osuiko pallo koriin. Kun seuraat tuloksia niin tiedät konkreettisesti, millaiset mainokset ovat tuoneet tulosta ja millaiset eivät. Tällöin voit lisätä budjettia toimiviin mainoksiin ja karsia toimimattomat pois. 

Tärkein asia mainonnan seuraamisessa on kuitenkin se, että seuraat oikeita asioita. Klikkausten seuraaminen ei vielä kerro oikeastaan mitään mainonnan toimivuudesta. Jos tavoitteenasi on tehdä ostoja, niin lisää sivuillesi Facebook-pikseli ja ala seuraamaan mainonnan tuottamia konversioita Facebook Business Managerin analytiikan kautta. Näin tiedät, milloin pallo osuu koriin. 

6. Et hyödynnä kaikkia Facebookin kohdennustapoja

Facebookissa on mahdollista kohdentaa mainontaa monella eri tavalla: esimerkiksi demografisilla tiedoilla, kiinnostuksen kohteilla, käyttäytymisen perusteella ja samankaltaisten kohdeyleisöjen avulla. Yleinen virhe on juuttua ainoastaan demografisiin tietoihin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan kohdennukseen. 

Jos haluat oppia hyödyntämään uudelleenmarkkinointia ja samankaltaisuuteen perustuvia kohdeyleisöjä Facebook-mainonnassasi, perehdy kuinka voit kohdentaa Facebook-mainontaa vuonna 2021.

7. Verkkokauppasi ei hyödynnä Facebookin luetteloa ja dynaamista mainontaa

Facebook-luettelon ja dynaamisen mainonnan avulla voit antaa Facebookin automaattisesti mainostaa tuotteitasi niistä kiinnostuneille ihmisille. Voit hyödyntää dynaamista mainontaa uudelleenmarkkinoinnissa sekä uusien asiakkaiden etsimisessä. Dynaaminen mainonta on hyödyllistä erityisesti verkkokaupoille, jotka myyvät useita eri tuotteita. 

Lisäksi voit luettelon avulla “tägätä” orgaanisiin Facebook-postauksiisi verkkokauppasi tuotteita. Jos postauksessasi on ihminen, jolla on verkkokauppasi tuotteita päällään, voit ohjata asiakkaita kuvasta kyseiseen tuotteeseen täysin ilmaiseksi. Aika kätevää, eikö? 

Lue lisää, kuinka voit tehostaa verkkokauppasi mainontaa Facebook-luettelon avulla. 

8. Mainosstrategiastasi puuttuu kasvuhakkerimainen asenne

Yksi yleinen virhe mitä näemme Facebook-mainonnassa on se, että mainostajat keskittyvät vain yksittäisten mainosten tekemiseen kokonaisuuden tarkastelun sijaan. Mainonnassa tulisi aina pyrkiä kohti tiettyä tavoitetta – oli se sitten verkkokaupan myynnin kasvattaminen, yhteydenottojen lisääntyminen tai bränditunnettuuden parantuminen. 

Mikäli Facebook-mainonnasta halutaan saada kaikki hyöty irti, tulisi keskittyä kokonaisuuden toimimiseen. Tuloksellinen kasvaminen vaatii ajankäyttöä, testaamista ja liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Jos haluat oppia mitä kasvu vaatii, niin lue kuinka kasvatimme North Outdoorin verkkokauppaa +1100% vuoden aikana ja ota vinkit talteen. 

9. Et pysy perillä Facebook-mainonnan muutoksista

Facebook-mainonta muuttuu jatkuvasti. Muutoksen mukana pysyminen vaatii jatkuvaa opiskelua ja aiheeseen perehtymistä. Samat asiat mitkä pitivät paikkansa puoli vuotta sitten, eivät välttämättä pidä paikkaansa enää tänään. Hyvä esimerkki tästä on Applen IOS 14.5 -päivitys. 

IOS 14.5-päivityksen myötä Facebook ei kykene saamaan kiinni tapahtuneista konversioista (kuten osto, ostoskärryyn lisääminen yms) yhtä hyvin kuin ennen. Tämä vaikeuttaa mainonnan mittaamista ja tulosten saamista. IOS 14.5-päivityksen myötä tiettyjen kohderyhmien (esimerkiksi lookalike) koko on pienentynyt, ja mainontaa ei voida näyttää yhtä suurelle yleisölle kuin ennen. Päivityksen muutoksiin voi varautua ainoastaan seuraamalla aiheesta käytävää keskustelua ja pyrkimällä etsimään vaihtoehtoisia kohdennustapoja. 

Myös Google ilmoitti lakkaavansa tukemasta kolmannen osapuolen evästeitä markkinoinnissa. Koska maailman digimarkkinointi perustuu suurelta osin evästeiden käyttöön, vaatii muutos adaptoitumista ja uuden opiskelua, jotta Facebook-mainonta pysyisi kannattavana jatkossakin. Jos haluat tehdä oikeasti kannattavaa mainontaa Facebookissa, niin opiskele, opiskele ja opiskele. 

10. Muut osa-alueet takkuavat

Joskus syy Facebook-mainonnan tehottomuuteen voi löytyä myös muualta kuin itse mainoksista. Jos koet että kohdat 1-9 ovat jo priimassa kunnossa, niin tarkastele verkkokauppaasi ja tuotettasi tarkemmin. Kokeile parantaa verkkokauppasi luotettavuutta ja konversio-optimointia sekä tarkistuta sivustosi latausnopeus. Hidas, epäluotettavalta tuntuva tai vaikeakäyttöinen verkkosivusto vähentää asiakkaiden ostohalukkuutta suunnattomasti. Edes maailman kovin Facebook-mainos ei tuo hyviä tuloksia aikaiseksi, jos verkkosivusto takkuaa.

Sama pätee itse tuotteeseen. Jos tuotteesi on ylihinnoiteltu, heikkolaatuinen tai ihmisillä ei yksinkertaisesti ole tarvetta sille, se ei tule myymään. Tällöin mainonnan optimoimisen sijaan kannattaa keskittyä tuotteen kilpailukyvyn parantamiseen. 

Joskus syy vähäiseen myyntiin voi löytyä myös liiketoimintamallin vanhentumisesta. Jos haluat tietää mikä vetoaa asiakkaisiin 2020-luvulla, lue artikkelit verkkokaupan trendit Suomessa 2021 ja verkkomaksamisen trendit vuonna 2021 uusien ideoiden saamiseksi.

Jos pää meni aivan pyörälle vinkeistä, niin ei hätää. Voit jättää Facebook-mainonnan tai verkkosivujen uudistamisen myös ammattilaisten käsiin. Jätä tarjouspyyntö tästä!  

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta

Oikean Facebook-kampanjatavoitteen valinta – parhaat käytännöt

Facebook-kampanjatavoitteen valinta on ensimmäinen asia, jota Facebook-mainosta luodessa tulee tehdä. Valittavana on 11 eri kampanjatavoitetta, ja tavoitteen valinta vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä Facebookin algoritmi lähtee tekemään kampanjan käynnistyttyä. 

Facebook-kampanjatavoitteen valinta vaikuttaa myös siihen, paljonko tulokset maksavat ja mitä mainonnan luomisen vaihtoehtoja sinulla on mainostason muokkauksiin siirryttäessä. Miten siis valitaan oikea Facebook-kampanjatavoite mainoskampanjalle? 

Facebook-kampanjatavoitteet ja niiden käyttö

Facebook-kampanjatavoitteen valinta kertoo Facebookin algoritmille, mitä mainoksella lähdetään tavoittelemaan. Kampanjatavoitteet jaetaan kolmeen päätavoitteeseen: tunnettuus, harkinta ja konversiot. Näiden kategorioiden alla valittavissa on vielä 11 eri tavoitetta, joista valita. 

Facebook-kampanjatavoite

Suosittuja kampanjatavoitteita ovat esimerkiksi liikenne ja konversiot, joiden avulla saadaan ihmisiä yrityksen kotisivuille tai erilliselle laskeutumissivulle. Ihmisiä voidaan ajaa mainoksesta myös mm. sovelluksen asentamiseen, viestin lähettämiseen, postauksen tykkäämiseen tai vaikkapa ihan vain katselemaan mainosta. 

Vaihtoehtoja on lukemattomia, joten tässäpä erikseen esittely jokaisesta Facebookin kampanjatavoitteesta:

Kampanjatavoitteet tunnettuuden parantamiseksi

 • Brändin tunnettuus

Brändin tunnettuus tavoitteen tarkoituksena on löytää asiakkaita, jotka todennäköisimmin kiinnostuvat brändistäsi. Kampanjatavoitteen kautta mainoksia voidaan näyttää myös tunnettuuden lisäämiseksi niiden ihmisten kanssa, jotka jo tuntevat yrityksesi. 

Brändin tunnettuus -kampanjassa ainoa konversiotapahtuma johon voi optimoida, on kohderyhmän arvioitu muistaminen. Mainoksia siis näytetään ihmisille, jotka todennäköisemmin muistavat mainoksesi. 

Brändin tunnettuus -kampanjassa laskutetaan impressioista: maksat siis jokaisesta tuhannen mainoksen näyttökerrasta. Jokaisesta tuhannesta näyttökerrasta mainosta voidaan näyttää jopa 16 kertaa samalle ihmiselle. 

Tämä kampanjatavoite soveltuu hyvin kampanjoille, joiden tarkoituksena on tavoittaa ja tehdä vaikutus asiakkaaseen. 

 • Kattavuus

Kattavuus-kampanjatavoitteen tarkoituksena on näyttää mainostasi mahdollisimman monelle kohderyhmäsi henkilölle. Kampanjatavoite sopii siis sellaisille kampanjoille, joiden päätavoite on mainoksen laaja näkyminen. 

Kohderyhmän valinnassa kannattaa kuitenkin käyttää harkintaa: jos kampanjasi kohderyhmä on hyvin pieni, ei kattavuuden käyttäminen ole välttämättä järkevää. Kattavuus-tavoite pääsee parhaiten oikeuksiinsa silloin, kun kohderyhmä on tarpeeksi laaja. 

Harkintavaiheen kampanjatavoitteet

 • Liikenne

Facebook liikennekampanjan tarkoituksena on ohjata kävijöitä mainoksen ulkopuoliselle sivulle. Kohteena voi olla nettisivu, laskeutumissivu tai sovelluksen sivu. Kohteena voidaan käyttää myös Whatsappia tai Messenger-sivua, mikäli tavoitteena on saada viestejä asiakkailta. 

Yleisimmin liikennekampanjaa käytetään ajamaan ihmisiä tietylle nettisivulle. Nettisivun tarkoituksena voi olla saada asiakas ostamaan tai kenties ilmoittautumaan johonkin tapahtumaan. 

Huomaa, että liikenne-tavoitetta käytettäessä Facebook keskittyy etsimään ihmisiä, jotka klikkaavat todennäköisimmin mainostasi. Nämä ihmiset eivät kuitenkaan välttämättä suorita toimintoja nettisivuillesi päästyään, sillä kampanjatavoite keskittyy vain klikkausten keräämiseen. Jos taas käytät konversiotavoitetta, etsii Facebookin algoritmi silloin ihmisiä, jotka todennäköisemmin toteuttavat itse konversion sivuillasi. Siksi on hyvä ymmärtää ero näiden kahden kampanjatavoitteen välillä. 

Konversio- ja liikennekampanjoiden välillä kannattaa kuitenkin suorittaa testausta, sillä yhdellä kerralla konversiokamppis voi toimia paremmin, ja toisella kerralla liikennekamppis. 

 • Sitoutuminen

Sitoutumiskampanjan tavoitteena on näyttää mainostasi ihmisille, jotka todennäköisimmin reagoivat mainostamaasi asiaan. Voit optimoida mainoksen joko etsimään julkaisuun reagoivia ihmisiä, keräämään sivutykkäyksiä tai keräämään tapahtumavastauksia. 

Tämä kampanjatavoite on erittäin toimiva silloin, kun haluat kerätä sisällöllesi Social Proofia eli sosiaalista varmennetta. Social Proof on erittäin hyvä keino uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi, ja sivuston ja postausten tykkäykset toimivat hyvänä sosiaalisena varmenteena uusille asiakkaille. Samaan tapaan tapahtumavastauksia keräämällä houkuttelet Social Proofin ja kasvaneen näkyvyyden ansiosta uusia ihmisiä paikalle. 

Sivusto- tai postaustykkääjiä keräämällä tavoitat myös uusia ihmisiä, joiden kanssa voit olla vuorovaikutuksessa myöhemmin. 

 • Sovellusasennukset

Sovellusasennus-kampanjatavoite sopii nimensä mukaisesti silloin, kun haluat saada sovelluksellesi uusia lataajia. 

 • Videon näyttökerrat

Videon näyttökerrat -kampanjatavoite näyttää videoitasi niille ihmisille, jotka muutenkin katsovat paljon videoita. Kampanja siis pyrkii keräämään videollesi mahdollisimman paljon katselukertoja. 

Videon näyttökerrat -kampanjatavoite on hyvä valinta silloin, kun haluat tuoda brändisi ja viestisi kuluttajien eteen – jos taas haluat saada videon kautta ostoja, on konversiokampanja parempi vaihtoehto. Videon näyttökerrat -tavoite optimoi nimenomaan katselukertoja, ei ostoja varten. 

 • Liidin luonti

Liidin luonti -kampanjatavoite sopii kampanjoihin, joiden tavoitteena on kerätä asiakkaiden sähköpostiosoitteita talteen. Liidi voidaan luoda siten, että mainoksen lomakkeen täyttäjä saa sähköpostiosoitettaan vastaan esimerkiksi tarjouksen tai ilmaisen e-kirjan. Tällaiset ilmaiset “lahjat” lisäävät ihmisten halukkuutta yhteystietojensa jättämiseen. 

 • Viestit

Viestit-kampanjatavoitteen avulla voit pyrkiä saamaan yhteydenottoja eri kanavissa, kuten Messengerissä ja Whatsappissa. Viestit-tavoite sopii kampanjoille, joiden tavoitteena on esimerkiksi saada vastattua asiakkaiden kysymyksiin tai tarjota suosituksia eri asioista viestintäkanavien kautta.  

Kampanjatavoitteet konversioiden keräämiseen

 • Konversiot

Facebookin konversio-kampanjatavoitteen tarkoituksena on etsiä ihmisiä, jotka todennäköisimmin toteuttavat halutun konversion. Konversiokampanja on suosittu kampanjatavoite esimerkiksi silloin, kun halutaan tuoda mainoksilla ostoja verkkokaupalle. 

Konversiotapahtuma valitaan mainosjoukko tasolla, ja laitetaan toimintaan Facebook-pikselin kautta. Ole tarkkana, että valitset tavoitteesi mukaisen konversiotapahtuman. Yleisiä konversiotapahtumia ovat esimerkiksi sisällön katseleminen, sähköpostiosoitteen jättäminen, ostoskoriin lisääminen, osto. Konversiotapahtuman avulla kerrot Facebookin algoritmille, mikä konversio kyseisellä kampanjalla halutaan saavuttaa. 

facebook konversiotavoite

 • Luettelomyynti

Luettelomyynti-kampanjat näyttävät automaattisesti mainoksia Facebook-luettelostasi ihmisille, joita ne kiinnostavat. Voit esimerkiksi luettelomyynnin avulla näyttää ihmisille mainoksia tuotteista joita he ovat lisänneet ostoskoriin, mutta eivät ole ostaneet. 

Kohdentaminen tässä kampanjassa tapahtuu dynaamisesti, joten kohdennusvaihtoehdot poikkeavat muista kampanjoista. 

luettelomyynti kohdentaminen

Luettelomyynti-kampanja voidaan optimoida konversiotapahtumille, linkin klikkauksille tai näyttökerroille. 

luettelomyynti-kampanjan optimointi

 • Kaupassa käynnit

Kaupassa käynnit -kampanjatavoitteella voit ohjata ihmisiä fyysiseen kauppaasi. Tällöin Facebook keskittyy näyttämään mainostasi ihmisille, jotka todennäköisimmin vierailevat kaupassasi ollessaan sen läheisyydessä. 

Mainonnan seuraaminen on kuitenkin hieman vaikeampaa, ja kaupassa käynti -tavoitetta on mahdollista käyttää vain silloin, jos yritykselläsi useampia liiketiloja. 

Kampanjatavoitteiden hyödyntäminen ostosuppilossa

Kuten aikaisemmin todettiin, kampanjatavoitteet voidaan jakaa tunnettuuteen, harkintaan ja konversioihin. Voit hyödyntää tätä jaottelua myös rakentaessasi mainonnan strategiaasi. 

Lähtökohtaisesti tunnettuus-kampanjatavoitteet on tarkoitettu mainostettavaksi kylmälle yleisölle, harkintatavoite lämpimälle ja konversiotavoite kuumalle yleisölle. Mikäli siis haluat lämmittää täysin kylmää yleisöä (yleisö, joka ei tunne yritystäsi), voit tuoda brändiviestisi heidän silmiensä eteen tunnettuuskampanjalla. 

Siinä vaiheessa, kun ihmiset tietävät jo hieman brändistäsi, heitä kutsutaan lämpimäksi yleisöksi. Lämpimälle (ja toki myös kylmälle) yleisölle voi toki tehdä suoraa konversioihin tähtääviä kampanjoita, mutta joskus nämä yleisöt saattavat tarvita lisää lämmittelyä ennen ostopäätöksen tekemistä. Yleisöä voi lämmittää lisää käyttämällä harkintatavoitetta – voit esimerkiksi ohjata heitä sivullesi, tykkäämään sisällöstäsi tai jättämään yhteistietonsa lomakkeelle. 

Siinä vaiheessa kun saat yleisösi tekemään ostoksia sinulta, heistä käytetään termiä kuuma yleisö. Kuuma yleisö ostaa todennäköisimmin tuotteitasi, mikäli heidän aiempi ostokokemuksensa on ollut positiivinen. Tämän vuoksi kuumalle yleisölle kannattaa ohjata uudelleenmarkkinointia ja suoraan ostoon tähtääviä konversiokampanjoita lisäostosten tavoittelemiseksi. 

Voit tehdä uudelleenmarkkinointia esimerkiksi verkkosivujesi aiempien kävijöiden pohjalta hyödyntämällä konversiotavoitteita. Kurkkaa siis ohjeet Facebook uudelleenmarkkinointiyleisön rakentamiseen. 

Yhteenvetona Facebook-kampanjatavoitteen valinnasta

Kampanjatavoitteen valitsemisessa kannattaa käyttää huolellisuutta, sillä Facebook alkaa optimoimaan mainontaa valintojesi mukaan. Oikean kampanjatavoitteen käyttäminen saa yleensä positiivisia asioita aikaan. 

Tärkeintä on miettiä aina, mitä haluat saavuttaa ja mitata. Mikäli haluat ostoja verkkokauppaasi, kannattaa sinun lähtökohtaisesti valita ennemmin konversiovaihtoehto kuin liikennekampanja. 

Mikäli käytät liikennekampanjaa, saat kyllä kävijöitä sivullesi, mutta nämä ihmiset eivät ole välttämättä kovin ostavaa yleisöä. Konversiokampanjaa käyttäessäsi taas tiedät, että Facebook etsii ihmisiä, jotka todennäköisimmin suorittavat toivotun konversion verkkokaupassasi. Pelkkä klikkausten seuraaminen ei vielä kerro hirveästi mainoksen tuomista eduista.

Poikkeuksiakin on toki olemassa. Kannattaa tehdä testausta sen suhteen, että käyttääkö konversio -vai liikennetavoitetta ostajien houkuttelemiseksi. Välillä liikennekampanjasta saadut tulokset ovat olleet parempia kuin konversiokampanjan tulokset, mutta tämä on aina tapauskohtaista, ja vain testaamalla selviää. 

Tärkeintä on lähteä kokeilemaan mainostamista olennaisella kampanjatavoitteella, ja kokeilla vaihtoehtoisia kampanjatavoitteita parhaiden tulosten saamiseksi.