Kategoriat
Digimarkkinointi Hakukoneoptimointi

Googlen 15 uutta SEO-vinkkiä

Hakukoneoptimoinnissa tapahtuu! Search Engine Journal kirjoitti hiljattain artikkelin, jossa hyödynnettiin Googlen John Muellerin tietämystä algoritmien nykypäivän toiminnasta. Nyt esittelemme tämän artikkelin perusteella katsauksen Googlen 15:sta tärkeimmästä SEO-vinkistä, jotka hakukoneoptimoinnissa kannattaa huomioida. Nämä vinkit kannattaa ottaa osaksi omaa hakukoneoptimointia, joten luehan eteenpäin! 

1. Backlinkkien lukumäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen

Backlinkkien lukumäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen, mutta niiden laatuun kannattaa sen sijaan panostaa. Muellerin mukaan yksi laadukas backlinkki voi olla arvokkaampi kuin miljoona ei-laadukasta linkkiä. 

Tämän tiedon perusteella päivät, jolloin backlinkkejä ostamalla pystyi vaikuttamaan hakukonesijoitukseen, ovat ohi. Sen sijaan yritysten kannattaa pyrkiä saamaan laadukkaita ja arvoa tuottavia linkkauksia sivuilleen alan asiantuntijoiden sivuilta. 

Mikäli kovan auktoriteetin omaava sivu linkittää sinun sivuillesi, se on Googlelle hyvä merkki siitä, että sivuasi kannattaa suosia hakutuloksissa. Sen sijaan mikäli sivuillesi johtaa suuri kasa ei-laadukkaita linkkejä, Google voi jättää kyseiset linkkaukset täysin huomioimatta. 

Backlinkkejä ja niiden laatua voi tarkastella erilaisten työkalujen, kuten SemRushin avulla. 

2. Blogitekstien päivämäärän vaihtaminen ei nosta hakukonesijoitusta

Moni hakukoneoptimointia harjoittava yritys on varmasti todennut, että blogitekstien päivittäminen on järkevää, jotta sivuilla oleva tieto näyttäisi olevan ajan tasalla Googlen silmissä. Olemassa olevaa sisältöä on järkevää päivittää silloin kun olennaista päivitettävää tietoa on, mutta Googlen mukaan pelkästään päivämäärän vaihtaminen ei paranna hakukonesijoitusta. 

Mikäli tarkoituksena on siis saada vanhat blogitekstit nousemaan hauissa, kannattaa niiden varsinaisen sisällön päivittämiseen panostaa. Vaihtoehtoisesti sisältöä voi myös poistaa, jos sen päivittäminen ei tunnu riittävän ja mikäli sisältö ei ole enää olennaista. Pelkän päivämäärän vaihtaminen ei kuitenkaan nosta tekstiä yhtään ylemmäs haussa, joten sen vaihtaminen on vain ajanhukkaa. 

3. Tuplasisältö ei vaikuta negatiivisesti hakukonesijoitukseen

Mikäli yhden sivuston eri sivuilla esiintyy samaa sisältöä, tämä tuplasisältö ei vaikuta negatiivisesti hakukonesijoitukseen.

Muellerin mukaan osittainen tuplsasisältö on hyvin tavanomaista, ja tällöin Google vain keskittyy näyttämään yhden näistä sisällöistä hakua tekevälle ihmiselle. Sen sijaan muut saman sisällön omaavat sivut eivät nouse esiin samassa haussa. 

Lisäksi, Muellerin mukaan eri muodoissa olevaa sisältöä ei lasketa tuplasisällöksi. Mikäli siis olet kirjoittanut blogitekstin aiheesta x ja tehnyt lisäksi videon jossa sama asia on selitettynä, ei näitä nähdä tuplasisältönä. 

4. Blogikommenteilla voi olla vaikutusta hakukonenäkyvyyteen

Muellerin mukaan Google tarkastelee blogikommentteja muun nettisivusisällön ohessa, vaikkakin se kohtelee kommentteja hieman eri tavalla kuin muuta sisältöä. 

Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat löytää nettisivusi blogikommenttien perusteella, mikäli ne vastaavat käyttäjän tekemää hakua. Tämän vuoksi blogikommenttien poistamisessa kannattaa käyttää harkintaa, sillä jos poistat kommentin, poistat myös mahdollisuuden, että nouset esille tuloksissa kyseisen kommentin kautta. 

seo-hakukonesijoitus

5. Google My Business vaikuttaa positiivisesti paikalliseen hakutulokseen

Google My Businessin optimoimiseen kannattaa käyttää aikaa. Muellerin mukaan haut kuten “lähelläni” ovat riippuvaisia osoitteesta, joka nettisivulle ja yritykselle on asetettu. Mikäli käyttäjä hakee paikallista kukkakauppaa ja yrityksesi osoite on Google My Businessisa asetettu oikein, niin kukkakauppasi voi nousta helpommin esille kyseisessä haussa. 

Varmista siis, että yrityksesi osoitetiedot ovat aina ajan tasalla ja selkeästi esillä. 

6. Verkkosivun visuaalisuudella voi olla vaikutusta hakukonesijoitukseen

Hakukonesijoitus koostuu pienistä osista, ja joskus yksinkertaisella asialla, kuten verkkosivun ulkonäöllä, voi olla vaikutusta sijoitukseen. 

Jos vierailijat eivät pidä sivuasi ammattimaisen näköisenä, se voi vaikuttaa heidän käyttökokemukseensa ja pitkässä juoksussa pudottaa verkkosivusi sijoitusta. 

Visuaalisuuden vaikutus johtuu osittain siitä, että Google tutkii verkkosivun käyttäjien Bounce Ratea, eli välittömien poistumisten määrää. Mikäli verkkosivusi ulkonäkö ei miellytä, se voi lisätä käyttäjien välittömiä poistumisia ja täten heikentää hakukonesijoitustasi. 

7. Sanamäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen 

Verkkosivun tai blogitekstin sanamäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen, sillä joskus lyhyt teksti voi tarjota huomattavasti enemmän arvoa käyttäjälle kuin pitkä teksti. Tekstin relevanttius on asia, jolla on todellista merkitystä. Google yrittää nostaa haussa aina esiin sen tuloksen, jonka se uskoo tuottavan hakijalle eniten arvoa. 

Muellerin mukaan tiettyä sanamäärää voi pitää ohjeistuksena itselle, mikäli se auttaa kirjoittamaan parempaa sisältöä. Googlen silmissä sanamäärällä ei kuitenkaan ole merkitystä. 

8. Ei ole olemassa yhtä yksittäistä asiaa, joka vaikuttaisi suuresti näkyvyyteen

Muellerin mukaan Google ei ole määrittänyt mitään yhtä yksittäistä asiaa, joka vaikuttaisi enemmän näkyvyyteen kuin jokin toinen asia. Jollakin asialla voi olla enemmän painoarvoa yhdessä haussa, ja ei lainkaan painoarvoa toisessa. Googlen algoritmi antaa eri asioille erilaista painoarvoa sivuista ja hauista riippuen.

Olisi siis tyhmää sanoa, että asialla X on aina 10% vaikutus hakukonenäkyvyyteen, sillä tämä ei pidä paikkaansa. 

9. Heading tagit ovat vahva signaali Googlelle sivun sisällöstä

Heading tagien avulla Google saa tietoa siitä, mitä asioita sivu käsittelee ja mitkä asiat siinä ovat tärkeimpiä. 

Muellerin mukaan kuitenkaan sillä, käyttääkö esimerkiksi H2 vai H5 tagia, ei ole juurikaan merkitystä. Olennaista on se, että väliotsikoita hyödyntämällä Google pystyy ymmärtämään eri osioiden sisältöjä paremmin, ja nostamaan sivuja siten hakutuloksissa. 

10. Tärkeimmän avainsanan näkyvyyttä kannattaa korostaa

Sivuston tärkeimmän avainsanan kannattaa olla niin näkyvillä kuin mahdollista – hyödynnä sitä sivun otsikoissa, alaotsikoissa, kuvauksessa, kuvien sisäisissä tageissa sekä kaikkialla, mistä sivun vierailijoiden ja Googlen on helppo lukea se. 

Googlen ja vierailijoiden tulee olla mahdollisimman tietoisia siitä, mitä asiaa sivu käsittelee. 

11. Oikeinkirjoituksella ja kieliopilla on vaikutusta sijoitukseen

Huono kielioppi ja sanojen väärinkirjoitus vaikuttaa negatiivisesti sivun käyttökokemukseen. 

Google pyrkii etsimään ja näyttämään mahdollisimman laadukasta sisältöä, ja mikäli sivusto sisältää paljon kielioppivirheitä, se voi vaikuttaa negatiivisesti sivun laatuarvioon. Samaan aikaan, Googlen on vaikeampaa lukea ja tunnistaa sellaista sisältöä, joka on kirjoitettu huonosti. 

Muellerin mukaan kieliopilla ja oikeinkirjoituksella on monien sivujen kohdalla jopa suurempi vaikutus näkyvyyteen kuin rikkinäisellä HTML-tekstillä. 

12. Affiliate-linkeillä ei ole negatiivista vaikutusta

Muellerin mukaan affiliate-linkeillä ei ole negatiivista vaikutusta sijoitukseen, kunhan sivun sisältö tuo arvoa lukijalle. Hyödyllisen sisällön ohessa olevilla mainoksilla ei ole Googlelle suurta merkitystä. 

Myöskään affiliate-linkkien määrällä suhteessa tekstiin ei ole hakukonesijoituksen suhteen merkitystä. Teksti kannattaa kuitenkin pyrkiä pitämään sellaisena, että sitä on miellyttävää lukea –  liika mainosmaisuus voi häiritä lukemista. 

13. Liian moni sisäinen linkki voi vähentää linkityksen tuomaa arvoa

Mikäli sivuston sisäinen linkitys ulottuu kaikista sivuista toisiinsa, on Googlen vaikeampaa ymmärtää aiheiden välisiä suhteita. Liika linkittäminen siis heikentää sivun sisäistä rakennetta. 

Linkityksessä kannattaa keskittyä ennemmin laatuun kuin määrään, ja linkittää keskenään sellaisia sivuja, jotka sopivat loogisesti yhteen. Väkisin tehty liika linkittäminen voi vaikeuttaa Googlen indeksointia. 

14. 404-virhekoodit eivät vaikuta sijoitukseen

Muellerin mukaan 404-errorit ovat melko tavanomaisia, joten Google ei katso niiden vaikuttavan negatiivisesti hakukonesijoitukseen. Vaikka Search Console kertoisi, että 40% sivuston sivuista palauttaa 404-koodin, ei asiaa kannata Muellerin mukaan säikähtää.

404-errorit saattavat olla kuitenkin ongelmallisia siinä tapauksessa, että etusivu näyttää 404-signaalia. Tällöin Google saattaa joutua miettimään, onko kyseistä sivustoa enää olemassa. 

Vaikkakaan 404-errorit eivät vaikuttaisi hakukonesijoitukseen, kannattaa ne silti korjata ajan kanssa, jotta sivuston käyttökokemus pysyy miellyttävänä. 

hakukonesijoitus

15. URL-osoitteiden vaihtamisesta voi olla harmia

Kun uudistat blogitekstejä tai sivuston osia, kannattaa yksittäisten sivujen URL-osoitteet pitää samoina. Mikäli URL-osoitteet vaihtuvat, Googlen botit saattavat ryömiä (crawl) ne uusina sivuina, jolloin hakukonesijoitusten tarkastelu voi alkaa alusta. 

Muellerin mukaan samasta syystä myös eri sivujen sisäinen linkitys, sisältö ja asettelu kannattaa pitää mahdollisimman samanlaisena silloin, kun sivustoa uudistetaan. 

Hakukonenäkyvyyden parantaminen

Hakukoneoptimointi on jatkuva työtä, sillä Googlen algoritmit kehittyvät jatkuvasti. Asiat, jotka toimivat hakukoneoptimoinnissa esimerkiksi vuosi sitten eivät välttämättä toimi enää tänään. 

Tämän vuoksi tehokkaassa hakukoneoptimoinnissa kannattaa keskittyä lukemaan jatkuvasti uusinta tietoa ja pyrkiä kehittämään omaa osaamista ja ymmärrystä aiheesta. Googlen John Muellerin SEO-vinkkien avulla on hyvä lähteä kehittämään omaa hakukoneoptimointia, jotta se vastaisi nykypäivän algoritmien vaatimuksiin. 

Hakukoneoptimoinnissa sisällöntuotanto on suuressa roolissa, sillä Google arvottaa eri sivuja niiden sisällön relevanttiuden perusteella. Lue lisää, kuinka voit toteuttaa hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi (SEO) – Näin nouset hakutuloksissa vuonna 2021

Hakukoneoptimointi (SEO) auttaa verkkosivuasi nousemaan korkeammalle Googlen orgaanisissa hakutuloksissa. Sen avulla voidaan siis kasvattaa verkkosivulle tulevan orgaanisen liikenteen määrää. Hakukoneoptimointi määräytyy sivun teknisestä toteutuksesta, tekstisisällöstä sekä sivuston ulkoisisista tekijöistä. Tässä artikkelissa käymme läpi hakukoneoptimoinnin tärkeimmät osat ja kerromme, kuinka voit parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä vuonna 2021.

Sisällysluettelo

1. Hakukoneoptimointi – miksi sitä kannattaa tehdä?

2. Hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa tekemistä

3. Mitkä tekijät vaikuttavat hakukoneoptimoinnissa?

4. Verkkosivun tekninen hakukoneoptimointi

          4.1. Mitä kaikkea Google oikeastaan tutkii verkkosivuilla? 

5. Verkkosivun sisällön hakukoneoptimointi

         5.1. Kuinka kirjoitetaan hakukoneoptimoitua sisältöä?

          5.2. Avainsanojen oikeaoppinen käyttö

         5.3. Avainsanojen sijoittelu sivuilla

         5.4. Millainen artikkelisisältö menestyy vuonna 2021? 

6. Verkkosivun ulkoinen hakukoneoptimointi

7. Työkaluja hakukoneoptimointiin

8. Hakusanatutkimus on olennainen osa hakukoneoptimointia

9. Kuinka Googlen indeksointia voi nopeuttaa?

10. Miten hakukoneoptimointia voi mitata?

11. Mitä ei kannata tehdä hakukoneoptimoinnissa?

12. Usein kysytyt kysymykset hakukoneoptimoinnista

         12.1. Kuinka kauan hakukoneoptimoinnissa kestää?

         12.2. Mitä eroa on hakusanamainonnalla (SEM) ja hakukoneoptimoinnilla (SEO)?

         12.3. Hakukoneoptimointi hinta?

13. Hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

1. Hakukoneoptimointi – miksi sitä kannattaa tehdä? 

Suurin osa verkkovierailijoista käyttää Googlea tiedon etsimiseen. Hubspotin tekemän tutkimuksen (2014) mukaan 75% käyttäjistä ei koskaan selaa ensimmäistä sivua pidemmälle hakutuloksissa. Mikäli yrityksesi ei ole näkyvillä ensimmäisellä sivulla, menetät suuren määrän verkkosivuvierailijoita ja potentiaalisia ostajia. 

Mikäli taas yrityksesi on näkyvillä hakutulosten ensimmäisellä sivulla, saat tasaisesti orgaanista liikennettä sivuillesi. Orgaaninen liikenne konvertoituu tutkimusten mukaan yleensä paremmin kuin maksettu mainonta, joten relevanttiin liikenteeseen kannattaa satsata. 

Mikäli yrityksesi nousee usein hakutuloksissa tietyn aihepiirin hakujen kautta, toimii hakukoneoptimointi tällöin myös oivana brändäyksen välineenä. Jos yrityksesi esimerkiksi myy naisten kenkiä ja nousee aina aihepiirin hauissa esille, jää brändisi todennäköisesti hyvin kuluttajien mieleen. 

2. Hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa tekemistä

Hakukoneoptimoinnilla voidaan siis lisätä verkkosivun orgaanisten kävijöiden määrää, mutta tuloksia harvoin nähdään yhdessä yössä tai muutamassa viikossakaan. Kilpailu Googlen ensimmäisistä sijoituksista on suuri, joten hakukoneoptimointi kannattaa alusta asti nähdä jatkuvana tekemisenä ja tulosten kehittämisenä. 

Pitkäaikaisen tekemisen myötä on mahdollista päästä hyville sijoituksille Googlen haussa. Tämä kuitenkin vaatii sivuston teknisten muutosten jälkeen yleensä jatkuvaa sisällöntuotantoa esimerkiksi blogitekstien muodossa. Mikäli tuloksia ei pidetä yllä ja sivustoa ei kehitetä, tulevat kilpailijat todennäköisesti ajamaan sijoituksissa ohi ennemmin tai myöhemmin. 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat hakukoneoptimoinnissa?

seo hakukoneoptimointi

Kuvan lähde: Semrush

Hakukoneoptimointi koostuu verkkosivun teknisestä optimoinnista, sisällön optimoinnista sekä ulkoisesta optimoinnista. Oheisessa kaaviossa on Semrushin tutkimuksen mukaan eriteltynä, mitkä tekijät vaikuttavat eniten hakukoneoptimoinnissa. Tutkimus on toteutettu vuonna 2017, mutta kokemuksemme mukaan kyseiset huomiot pitävät paikkaansa hyvin laajalti vielä tänäkin päivänä.

Tulemme seuraavaksi käymään läpi asiat, mitä sinun tulee tietää kustakin hakukoneoptimoinnin osa-alueesta, jotta nettisivusi ränkkäytyy hyvin Googlessa vuonna 2021.

4. Verkkosivun tekninen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi aloitetaan usein verkkosivun teknisellä optimoinnilla. 

Google indeksoi eri nettisivuja niiden relevanttiuden mukaan. Sivut, jotka vastaavat Googlen mielestä parhaiten käyttäjän tekemää hakua nousevat ylös hakutuloksissa. Tulokseen vaikuttaa kuitenkin myös sivuston rakenne, käyttäjäystävällisyys ja nopeus. Google haluaa tarjota haun tehneelle ihmiselle parhaan mahdollisen tuloksen, ja käyttäjäystävällisyys on olennainen osa onnistunutta hakukokemusta.

4.1. Mitä kaikkea Google oikeastaan tutkii verkkosivuilla?

1. Googlen bottien pääsy verkkosivulle

Google tutkii bottien avulla sivustosi sisältöä ja rakennetta, ja sen perusteella arvottaa sivusi sijoituksen hakutuloksissa. Mikäli Googlen botit eivät pääse käsiksi verkkosivuusi, ei sivuasi voida indeksoida hakutuloksiin. Varmista siis, että verkkosivu-uudistuksen tai uusien verkkosivujen luomisen jälkeen olet poistanut sivun asetuksista kaikki indeksointiestot. 

Googlea on myös mahdollista estää ränkkäämästä yksittäisiä sivuja Robot.txt:n avulla. Tämä on tarpeellista vain silloin, jos halutaan estää tiettyjen sivujen näkyminen Googlessa. Esimerkiksi sisäänkirjautumissivujen näkyminen haussa voidaan estää sen avulla. 

Sitemapin eli sivustokartan avulla taas voidaan kertoa Googlelle, mitä sivuja verkkosivusto sisältää. Sitemapin käyttö helpottaa Googlen indeksointia ja auttaa täten hakukonenäkyvyyden prantamisessa. Jos käytät WordPress-alustaa, saat Sitemapin käyttöön automaattisesti Yoast SEO -lisäosan avulla. 

2. Verkkosivun turvallisuus

Google arvottaa indeksoinnissa sivuston suojausta, sillä se haluaa tarjota käyttäjilleen tietoturvallisen hakukokemuksen. Voit parantaa nettisivusi suojausta HTTPS-protokollan avulla. HTTPS-protokolla on HTTP-protokollan sekä TLS/SSL-protokollan yhdistelmä, jonka avulla tietoa voidaan siirtää suojatusti netissä. 

HTTPS-suojaus tulee usein verkkosivun palvelimen kautta, mutta voit tarkistaa sivustosi suojauksen helposti tutkimalla sen URL-osoitetta. Mikäli URL alkaa HTTPS (vs HTTP), on sivustosi suojattu ja tältä osin Googlen suositusten mukainen.

3. Verkkosivun nopeus

Verkkosivun hakukonesijoitukseen vaikuttaa myös käyttäjäkokemuksen kautta sivuston nopeus. Google on korostanut verkkosivujen nopeuden tärkeyttä ja ränkkää nopeita nettisivuja paremmin hakutuloksissa. 

Mikäli sivusto ei lataudu nopeasti ja ihmiset klikkaavat pois sivulta, nousee verkkosivun bounce rate (=välittömien poistumisten määrä). Bounce rate on Googlelle merkki siitä, että sivu ei vastannut käyttäjän hakua, mikä vähentää usein sivun hakukonepisteytystä. 

Sivuston nopeuteen vaikuttaa mm. sivun rakenne, palvelinvalinta ja kuvien koko. Kurkkaa tarkemmat ohjeet miten voit nopeuttaa verkkosivujasi. 

4. Uudelleenohjaus

Verkkosivun hakukonesijoitus kärsii siitä, jos sivusto sisältää rikkonaisia linkkejä, jotka johtavat 404-sivuille. Rikkonaiset linkit huonontavat käyttäjäkokemusta ja sitä kautta vaikuttavat hakukonesijoitukseen. Varmista siis, että sivusi kaikki linkit ohjaavat oikeaan paikkaan.

Lisäksi kaikkien verkkosivun linkkien olisi hyvä olla samaa muotoa. Osoitteen voi siis kirjoittaa neljällä eri tavalla:

 • http://slogan.fi/
 • http://www.slogan.fi/
 • https://slogan.fi/
 • https://www.slogan.fi/

Näistä neljästä vaihtoehdosta tulisi valita yksi (mieluiten https: alkuinen), jota käyttää sitten koko sivun laajuisesti. Tämän lisäksi nämä kolme “ylijäävää” vaihtoehtoa tulisi uudelleenohjata haluttuun versioon. Esimerkiksi jos valittu kirjoitustyyli on “https://slogan.fi/” tulisi “http://www.slogan.fi/” kirjoittaminen osoitepalkkiin ohjata lopulta osoitteeseen “https://slogan.fi/”.

Voit tarkistaa oman sivusi uudelleenohjaukset helposti httpstatus.io työkalun avulla.

5. Verkkosivun linkitys

Linkittämällä verkkosivun sivuja keskenään takaat käyttäjälle sujuvamman käyttäjäkokemuksen sekä autat Googlea ymmärtämään paremmin aihealueiden välisiä yhteyksiä. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että verkkosivun navigaatiosta löytyy linkit verkkosivun tärkeimmille sivuille. Tämä helpottaa navigaatiota ja kertoo Googlelle sen, mitkä sivut ovat kaikkein tärkeimpiä. 

Linkityksessä on tärkeää huomioida myös ulospäin suuntautuvat backlinkit, joista puhutaan lisää kappaleessa “Verkkosivun ulkoinen optimointi”.

6. Verkkosivun mobiiliystävällisyys

Nykypäivänä yhä useampi ihminen käyttää mobiililaitetta Google-hakujen tekemiseen. Tämän vuoksi sivuston mobiilikäytettävyys on erittäin tärkeää, sillä se on suuri osa käyttäjäkokemusta. Mikäli sivuston mobiiliystävällisyys takkuaa, saa sivusto huonomman sijoituksen hakukonepisteissä. 

Varmista, että sivustosi mobiilikäytettävyys toimii responsiivisesti erikokoisilla laitteilla. 

7. Sivuston rakenne

Verkkosivun rakenteen tulisi olla arkkitehtuuriltaan mahdollisimman litteä, jotta Googlen botit pystyvät ryömiä (crawl) ja indeksoida sivut mahdollisimman hyvin. Litteä rakenne tarkoittaa sitä, että jokaisen verkkosivuston yksittäisen sivun tulisi olla maksimissaan neljän klikkauksen päässä etusivulta. Tämä helpottaa sekä käyttäjäkokemusta että Googlen bottien liikkumista. 

seo / hakukoneoptimointi

kuvan lähde: Backlinko

Sitemapin käyttö auttaa osaltaan sivuston rakenteen hahmottamista, joten sitä on suositeltavaa käyttää. Sivustolla kannattaa kiinnittää huomiota myös yksittäisten sivujen määrään – mikäli sivuja on huomattavasti liikaa, ei Googlen botti välttämättä kykene indeksoimaan niitä kaikkia. 

8. Tuplasisältö

Google arvostaa ennen kaikkea uutta sisältöä. Toisin sanoen, sivuston hakukonesijoitus kärsii, mikäli usealla sivulla on samaa sisältöä. Tämän vuoksi kaikkien sivujen tulisi sisältää uniikkia tekstiä, jota ei ole käytetty muualla (oli se sitten omilla tai kilpailijoiden sivuilla).

Mikäli esimerkiksi verkkokaupassa on t-paita myynnissä, ja värivaihtoehtoina on punainen ja keltainen, saattaa sivuston URL-osoite muuttua värin mukana. Tässä tapauksessa sivustolla on kaksi sisällöltään identtistä sivua, jotka saattavat vaikuttaa Googlen indeksointiin negatiivisesti. Eri värivaihtoehtojen sivut voidaan merkitä tuplasisällöksi, jolloin Google ymmärtää, mikä sivuista on alkuperäinen master URL. Tähän tarvitaan re=canonical tagia, joka lisätään alkuperäisen sivun header-osioon. 

Kurkkaa lisäohjeita re=canonical tagin lisäämiseen

9. URL-osoitteet

Eri sivujen URL-osoitteiden tulisi olla mahdollisimman kuvaavia. Käyttäjän tulisi URL-osoitteen perusteella tietää, minkä aihepiirin sivustolla hän on vierailemassa. URL-osoite kertoo hakukoneelle sivuston hierarkiasta sekä parantaa käyttäjän käyttökokemusta ja tätä kautta hakukonenäkyvyyttä. 

Esimerkkinä hyvästä URL:ista voisi olla slogan.fi/digimarkkinointi/facebook-mainonta. Tämä rakenne kertoo selkeästi, että sivu käsittelee aihetta “Facebook-mainonta”, joka kuuluu kategorian “digimarkkinointi” alle. 

Huono esimerkki URL-osoitteesta voisi olla vaikkapa wikipedia.fi/276947

5. Verkkosivun sisällön hakukoneoptimointi

Mikäli sivustosi sisältö ei vastaa käyttäjän tekemää hakua tai sisällä aiheeseen liittyviä avainsanoja, ei sivu tule näkymään Google-haussa. Jos olet kenkien verkkokauppias ja käyttäjä tekee haun “naisten kengät”, mutta sivustollasi ei löydy sanaa naisten kengät, ei Google todennäköisesti osaa yhdistää sivuasi käyttäjän tekemään hakuun. 

Tämän vuoksi sivustolla on tärkeää käyttää relevantteja avainsanoja, jotka vastaavat käyttäjien tekemiä hakuja. Toisaalta, mikäli sivustosi on tungettu täyteen eri avainsanoja, mutta sivusto ei tuo sisällöltään mitään arvoa kuluttajalle, ei sivusi tule silloinkaan näkymään hakutuloksissa. 

Hakukoneoptimoinnissa on siis tärkeää kirjoittaa sisältöä käyttäjille, mutta hakukone huomioiden. 

seo /hakukoneoptimointi

5.1. Kuinka kirjoitetaan hakukoneoptimoitua sisältöä? 

Hakukoneystävällisen sisällön kirjoittaminen on erittäin oleellinen osa hakukoneoptimointia. Ilman relevanttia sisältöä Google ei välttämättä ymmärrä sivusi tarkoitusta, eikä silloin osaa näyttää sivuasi ihmisille heidän hauissaan. 

Hakukonenäkyvyyttä voidaan yleensä nostaa suuresti kirjoittamalla tarpeeksi tekstiä, jota Google voi indeksoida. Mikäli jokaisella sivulla on vain muutama sata sanaa tekstiä, ei sivusto todennäköisesti tule nousemaan kovinkaan korkealle hakutuloksissa. 

Hakukoneet kehittyvät jatkuvasti, ja siksi esimerkiksi liiallinen avainsanojen käyttö eli “keyword stuffing” nähdään hakutulosta heikentävänä asiana. On äärimmäisen tärkeää, että hakutulos vastaa oikeasti hakijan tekemään hakuun tai kysymykseen. Relevantin tekstin ympärille tulee lisätä olennaisia avainsanoja, mutta sopivan maltillisesti. 

Hyvä keino lisätä sivuston sisältöä on kirjoittaa blogia, joka käsittelee yrityksesi aihepiiriin liittyviä asioita. Tällä tavoin voit kohdentaa eri blogitekstit vastaamaan erilaisiin käyttäjien tekemiin hakuihin, ja parannat kokonaisuudessa sijoitustasi hakukoneissa. 

5.2. Avainsanojen oikeaoppinen käyttö

Avainsanojen valitsemiseksi on hyvä tehdä hakusanatutkimus. Hakusanatutkimuksen avulla selvitetään, millaisilla hakusanoilla ihmiset etsivät yrityksesi aihepiiriin liittyvää tietoa. Kun käytät sisällössäsi sanoja ja lauseita joilla ihmiset tekevät hakuja, tulee sivusi todennäköisemmin nousemaan kyseisissä hakutuloksissa korkeammalle. 

Jokaiselle sivulle valitaan aluksi pääavainsana. Digimarkkinointiyrityksen kontekstissa Facebook-mainontaa käsittelevän sivun pääavainsana olisi mitä todennäköisemmin “Facebook-mainonta”. Tätä sanaa käytetään pohjana, jonka ympärille aletaan rakentamaan pidempiä ja tarkempia avainsanoja. 

Pidempiä avainsanoja pääavainsanan ympärillä voisi olla esimerkiksi “Facebook-mainonnan hinta yritykselle” tai kuinka tehdään Facebook-mainontaa”. Pitkissä avainsanoissa on olennaista tutkia, millä lauseilla käyttäjät tekevät oikeasti hakuja. Hakusanojen hakumääriä voi tutkia esimerkiksi Googlen Keyword Plannerin avulla. 

Mitä relevantimpia hakusanoja ja lauseita käytät, sitä parempi se on liiketoimintasi kannalta. Järkevintä on koittaa miettiä sellaisia hakutermejä, joissa on havaittavissa ostoaikomusta. 

Esimerkiksi “Facebook-mainonta” ei sanana vielä indikoi, että käyttäjä olisi halukas ostamaan Facebook-mainontaa. “Facebook-mainonnan hinta yritykselle” taas kertoo enemmän siitä, että käyttäjä vertailee eri toimistojen hintoja, ja on mahdollisesti halukas ostamaan palvelua. Tämän vuoksi sinun kannattaa käyttää niitä sanoja ja lauseita, joiden hakijoilla on todennäköisemmin ostohousut jalassa. 

Pidempiä avainsanoja kannattaa hyödyntää myös siksi, että niillä on yleensä vähemmän kilpailua. Esimerkiksi “Facebook-mainonta” -hakusanalla on vaikeaa päästä hakukonetulosten ensimmäiselle sivulle, mutta pidemmillä hakuvariaatioilla sinun on mahdollista saada yrityksesi verkkosivu helpommin näkyviin. 

5.3. Avainsanojen sijoittelu sivuilla

Avainsanoja ei kannata heitellä sivuille ilman että miettii, mihin kohtaan ne kannattaa sijoittaa. Google lukee sivustojen rakennetta tiettyjen lainalaisuuksien mukaan, joten avainsanan sijainnilla on suuri merkitys sivuston ränkkäytymiseen hakukoneessa. 

Pääotsikko (H1) on Googlen kannalta olennaisin paikka tärkeimmälle avainsanalle. Google tutkii jokaisen sivun pääotsikkoa, ja arvioi sivun sisältöä sen perusteella. Digitoimiston esimerkissä H1 otsikon kannattaisi siis Facebook-mainontaa käsittelevällä sivulla olla “Facebook-mainonta”. 

Väliotsikot (H2, H3, H4) ovat myös hyvin olennaisia paikkoja, joissa avainsanaa kannattaa hyödyntää. Google käyttää väliotsikoita tekstin pääpointtien ymmärtämiseen, joten varmista, että väliotsikot on nimetty sivun avainsanojen kannalta relevantisti. 

Metaotsikko on Googlen hakua varten kirjoitettu otsikko, joka tulee näkyviin hakutulossivulla. Yleensä metaotsikko vastaa H1-otsikkoa, mutta metaotsikko voi myös olla eri kuin H1. Kokemuksemme mukaan pelkällä metaotsikolla on jo erittäin suuri vaikutus siihen, miten hyvin sivu nousee hakutuloksissa. Jos metaotsikosta ei löydy hakutermia, jolla halutaan ränkkäytyä, ei sivulla ole juuri ollenkaan mahdollisuuksia nousta Googlen ensimmäiselle sivulle (tai edes toiselle).

Metakuvaus tarkoittaa kuvausta, joka näkyy hakutuloksissa metaotsikoiden alla. Metakuvauksen tarkoituksena on saada käyttäjä klikkaamaan hakutulosta, mutta sen sanamuotoilu vaikuttaa myös sivun hakukonesijoitukseen. Metakuvauksen ensimmäisen sanan kannattaa siis olla mahdollisimman relevantti käyttäjän tekemälle haulle, jolla halutaan ränkkäytyä.

seo / hakukoneoptimointi

Kuvien hyödyntäminen on avuksi hakukoneoptimoinnissa. Esimerkiksi relevanttien kaavioiden ja kuvituskuvien hyödyntäminen blogitekstissä lisää tutkimusten mukaan sivustolla viettämää aikaa, mikä yleensä parantaa sivun laatua Googlen silmissä. Lisäksi kuvien Alt-tekstien avulla käyttäjät voivat löytää sivusi myös Googlen kuvahaun kautta. 

 

hakukoneoptimointi kuvat

Kuvan lähde: Semrush

Kuvien Alt-tekstit tarkoittavat kuvan tietoihin lisättäviä vaihtoehtoisia tekstejä. Alt-tekstit voivat näkyä kuvan tilalla silloin, jos kuva ei jostain syystä näy tai jos lukija on näkövammainen. Alt-tekstiin on hyvä lisätä mukaan sivun tärkein hakusana, sillä Google tutkii myös Alt-tekstien sisältöä tekstin aihetta määrittäessään.

5.4. Millainen artikkelisisältö menestyy vuonna 2021?

Semrushin tekemän tutkimuksen (2021) mukaan myös seuraavat asiat vaikuttavat hakukoneoptimoinnin tuloksiin:

Yli 7 000 sanan postaukset vetivät 4x enemmän liikennettä kuin keskiverto pitkät (900-1200 sanaa) artikkelit. Somejaoissa ja -linkkauksissa taas ~1 500 sanan pituiset postaukset olivat lähellä tai jopa parempia kuin yli 7 000 sanan jutut.

Artikkelit joissa oli ”syvempi” rakenne (H2+H3+H4 tai ainakin H2+H3), menestyivät yleisesti paremmin.

-Pitkät 10-13 sanan otsikot saivat 2x enemmän liikennettä ja 1.5x enemmän jakoja kuin lyhyet alle 7 sanan otsikot.

-Jos postauksessa oli ainakin yksi kuva, se sai 2x enemmän liikennettä, 30% enemmän jakoja ja 25% enemmän linkkauksia. Liikenteen määrä nousi myös tasaisesti kuvien määrän mukaan. 

hakukoneoptimointi sisällön pituus

Kuvan lähde: Semrush

Tuloksista voi vetää johtopäätöksen, että usein pidemmät artikkelit menestyvät Googlessa lyhyitä artikkeleita paremmin. Tämä tosin vaatii sen, että artikkeli kiinnostaa lukijoita ja he lukevat sitä mahdollisimman pitkälle. 

6. Verkkosivun ulkoinen hakukoneoptimointi

Verkkosivun hakukonesijoitukseen vaikuttaa teknisen optimoinnin ja sisällön optimoinnin lisäksi myös ulkoisia tekijöitä. Kun toteutetaan sivuston ulkoista optimointia, tavoitteena on kasvattaa verkkosivun domainin auktoriteettia. Sivuston tulee ylittää tietty auktoriteettiraja, jotta Google alkaa ränkkäämään sivua kunnolla hakutuloksissa. 

Google nostaa hakutuloksissa usein verkkosivuja, jotka ovat julkaisseet sisältöä jo jonkin aikaa. Tämä kertoo Googlelle siitä, että verkkosivulla on tietoa kyseisestä aiheesta. Uudella blogilla kestää yleensä 6+ kuukautta, jotta sivusto ylittää kriittisen auktoriteetin rajan. 

Ulkoiset linkit (backlinks)

Domain saa auktoriteettinsa isolta osin ulkoisten linkkien eli backlinkkien kautta. Ulkoisilla linkeillä tarkoitetaan sitä, että ulkoiset verkkosivut ovat tehneet linkityksiä sinun verkkosivullesi. Jos olet digimarkkinointifirma ja olet saanut paljon backlinkkejä muilta digimarkkinointifirmoilta tai aiheeseen liittyviltä luotettavilta sivuilta, on tämä signaali Googlelle, että muut sivut pitävät sivuasi luotettavana. 

Jos sivuasi pidetään luotettavana ja siihen halutaan linkata, olettaa Google sivusi olevan sisällöltään laadukas, mikä on oiva merkki hakukonesijoituksesi nostamiseksi. Backlinkeissä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon linkittävien sivujen laadukkuus. Mikäli sivustollesi linkataan paljon epäluotettavilta tai hämäriltä sivuilta, saattaa verkkosivusi hakukonesijoitus jopa laskea.  Tämän vuoksi roskalinkkien ostaminen ei ole kannattavaa. 

Google on myös erikseen todennut, että backlinkkien määrällä ei ole väliä, vaan niiden laadulla. 

Järkevintä on siis pyrkiä saamaan backlinkkejä esimerkiksi blogiyhteistöiden kautta tai pyytämällä yhteistyökumppaneita linkittämään sivuillesi. Myös relevantin sisällön kirjottamisesta on apua – jos kirjoitat sisältöä jota muut haluavat jakaa, saat ajan myötä todennäköisesti relevantteja backlinkkejä sivuillesi. 

Myös muut maininnat mediassa auttavat domain auktoriteetin kasvattamisessa. 

Ankkuritekstit

Ankkuritekstillä tarkoitetaan linkin tekstiä, jota käyttäjä klikkaa. Jos esimerkiksi linkität sivustosi sisällä toiselle sivullesi, on ankkurilinkissä hyvä käyttää kyseisen sivun otsikkoa tai aiheeseen liittyvää hakusanaa. 

Jos esimerkiksi digitoimisto haluaa linkata blogiartikkelissaan Facebook-mainontaa käsittelevälle sivulle, on ankkuritekstissä hyvä olla mukana sana “Facebook-mainonta”. Tällöin Google osaa lukea, mitä aihetta kyseinen linkki käsittelee. Jos linkissä lukee jotain geneeristä kuten “lue lisää”, ei Google osaa lukea yhtä hyvin mihin kyseinen linkki johtaa. 

Ankkuritekstien käyttäminen on hyödyllistä myös back linkkien kontekstissa. Tosin liiallinen tarkkojen hakusanojen käyttö ankkuriteksteissä voi olla myös merkki Googlelle, että hakukonetuloksiin yritetään vaikuttaa. Tämän vuoksi ankkuritekstien ja linkkauksien tulee olla mahdollisimman luonnollisia. 

YouTube-tulosten hyödyntäminen

Mikäli yrityksellä on YouTube-tili, kannattaa myös YouTube-videoiden otsikoissa käyttää yritykselle tärkeitä avainsanoja. YouTube tulokset nousevat välillä hyville sijoituksille Googlessa, joten myös niiden avulla voidaan saada lisää palstatilaa hakutuloksista ja samalla uusia asiakkaita yrityksesi vaikutuksen piiriin.

7. Työkaluja hakukoneoptimointiin 

Hakukoneoptimointia varten on olemassa paljon ilmaisia ja maksullisia ohjelmia, joita kannattaa hyödyntää. Tässä lyhyt lista olennaisimmista ohjelmista:

Työkaluja hakusanatutkimuksen tekemiseen

Google Keyword Planner

SEMrush

Ahrefs

Keywoordtool.io

Työkaluja sivun tekniseen hakukoneoptimointiin

SEMrush

Ahrefs

WordPress lisäosia hakukoneoptimointiin

Yoast SEO

Imagify

Smush

Wp Rocket

Työkaluja hakukoneoptimoinnin tulosten seuraamiseen

Google Search Console

Google Analytics

Wincher

Työkaluja sivustonopeuden parantamiseen

PageSpeed Insights

GTmetrix

8. Hakusanatutkimus on olennainen osa hakukoneoptimointia

Avainsanoja valitessa on hyvä tehdä hakusanatutkimus eli tutkia, millä sanoilla ja termeillä ihmiset todellisuudessa tekevät hakuja. Avainsanojen miettimisessä kannattaa käyttää ajatusta siitä, mitä ihmiset haluavat tietää aihepiiristäsi. Millainen sisältö on heistä kiinnostavaa?

Avainsanoissa kannattaa priorisoida termejä, jotka ovat lähellä ostopäätöstä. Jos esimerkiksi joku tekee haun “uusi polkupyörä netistä hinta”, on hakija todennäköisesti lähellä oston tekemistä. Tämän vuoksi sinun kannattaa selvittää, millaiset termit viittaavat tavoittelemaasi toimintoon (esim. konversio, yhteydenotto). 

Varsinkin hakukoneoptimoinnin alkuvaiheessa kannattaa keskittyä termeihin joilla on vähemmän kilpailua, jotta sijoituksia saadaan nousemaan nopeammin. Lisäksi, mikäli nettisivu ränkkäytyy joillakin avainsanoilla sijoituksille 7-20, kannattaa kyseisiin avainsanoihin panostaa, jotta niiden sijoitusta saataisiin parannettua entisestään.

Hakusanatutkimuksen avuksi löytyy myös lukuisia ohjelmia, joita voi hyödyntää. Esimerkiksi Google keyword plannerin kautta voit tutkia, kuinka paljon yksittäisillä hakutermeillä on keskimäärin hakuja kuukaudessa. Ahrefsin keyword difficulty -työkalulla taas voit tutkia, kuinka paljon kilpailua yksittäisellä hakutermillä on. Wincherin avulla voit lisätä avainsanoja seurantalistalle ja tarkkailla sijoituksiesi muutosta valituilla avainsanoilla. 

9. Kuinka Googlen indeksointia voi nopeuttaa?

Kun julkaiset uuden sivun tai uutta tekstiä, Googlella kestää yleensä parista tunnista pariin viikkoon siinä, että se indeksoi sivusi. Enne kuin indeksointi on valmis, ei sivusi nouse esiin hakutuloksissa. Indeksointia on kuitenkin mahdollista nopeuttaa muutamalla kikalla. 

Sisäiset linkitykset. Sisäisten linkkien avulla Google ymmärtää nopeammin, mitä sivuja pidät tärkeänä aiheelle. Tämä nopeuttaa uuden sivun indeksointia. 

Ylimääräisten URL-osoitteiden minimoiminen. On tärkeää, että nettisivuillasi ei ole tarpeettomia URL-osoitteita. Mitä enemmän osoitteita on, sitä vaikeampaa Googlen on löytää tärkeimmät sivut ja indeksoida ne. 

Palvelimen toimivuus. Mikäli palvelin ei pysty käsittelemään kaikkia pyyntöjä tarpeeksi nopeasti, myös Googlen indeksointi voi hidastua. 

10. Miten hakukoneoptimointia voi mitata? 

Hakukoneoptimointia tehdessä on hyvä seurata esimerkiksi seuraavia mittareita:

 1. Orgaanisen liikenteen kehitys
 2. Yksittäisten avainsanojen sijoitusten muutos
 3. Verkkosivun bounce rate
 4. Verkkosivun orgaaninen konversioprosentti
 5. Ulkoisten linkkien määrä ja laatu

Tuloksia on helppo seurata esimerkiksi Google Analyticsiä hyödyntämällä. 

11. Mitä ei kannata tehdä hakukoneoptimoinnissa?

Googlen algoritmi kehittyy jatkuvasti, joten Google kyllä tunnistaa, mikäli käytät vilunkipeliä hakutulosten manipuloimiseksi. Esimerkiksi seuraavat asiat ovat sellaisia, joita kannattaa välttää, jollet halua hakutulostesi kärsivän:

-Huonot ja epäluotettavat backlinkit. Backlinkkejä on mahdollista ostaa, mutta Google tunnistaa aika hyvin, mikäli backlinkit johtavat epämääräisille sivuille. Epämääräisten sivujen kautta tapahtuva linkitys ei ainakaan paranna tuloksiasi ja voi jopa vaikuttaa negatiivisesti niihin. Pyri siis keräämään ennemmin muutama laadukas kuin monta epämääräistä backlinkkiä nettisivuillesi. 

Avainsanojen liiallinen käyttö. Avainsanoja tulee käyttää tekstissä, mutta niiden käyttö ei saa olla yliampuvaa. Jos avainsanasi löytyy joka toisesta tekstisi lauseesta, Google mitä todennäköisemmin rankaisee sivuasi pudottamalla sitä hakutuloksissa. 

Sellaisen sisällön kirjoittaminen, joka ei kiinnosta ketään. Sisältö on kuningas hakukoneoptimoinnissa. Kirjoittaessa tulee kuitenkin muistaa, että nettisivujen kasvattaminen sisällön avulla ei nosta sivuasi hakutuloksissa, mikäli sisältö on epärelevanttia ja se ei kiinnosta ketään. Kirjoita siis mielekästä sisältöä, josta on oikeasti apua lukijoille.

Duplikaattisisältö. Google tunnistaa, mikäli kirjoittamasi sisältö on kopioitu muualta, tai mikäli käytät samoja lauseita tai kappaleita useammalla sivulla. Googlen tarkoituksena on tarjota käyttäjilleen relevanttia ja uutta sisältöä, joten kopioitu teksti voi pudottaa sivusi hakukonesijoitusta. 

12. Usein kysytyt kysymykset hakukoneoptimoinnista

12.1. Kuinka kauan hakukoneoptimoinnissa kestää?

Hakukoneoptimoinnin tulokset riippuvat suuresti domainin auktoriteetista (ulkoisista linkeistä), sivuston sisällön relevanttiudesta sekä niistä avainsanoista, joilla halutaan näkyä. Mikäli avainsanoilla on paljon kilpailua, on vaikeampaa päästä hakutulosten ensimmäiselle sivulle. 

Ahrefsin tekemän tutkimuksen mukaan 60% top 10 sijoituksilla olevista sivuista ovat yli 3 vuotta vanhoja, ja 95% uusista sivuista ei ränkkäydy top 10 hakutuloksiin ensimmäisen vuoden aikana. Hakukoneoptimointiin kannattaa siis varata reilusti aikaa ja kärsivällisyyttä, vaikkakin vähemmän haetuilla avainsanoilla on mahdollista saada näkyvyyttä kilpailtuja avainsanoja helpommin. 

Käytännössä hakukoneoptimoinnissa puhutaan kuukausien ja jopa vuosien työstä.

tulokset

Kuvan lähde: Ahrefs

12.2. Mitä eroa on hakusanamainonnalla (SEM) ja hakukoneoptimoinnilla (SEO)? 

Hakusanamainonnalla (SEM) tarkoitetaan Google Adsin kautta tapahtuvaa maksettua mainontaa. Hakusanamainokset näkyvät Googlessa orgaanisten hakutulosten yläpuolella. Hakusanamainonnan haittapuoli on se, että useat kuluttajat ovat oppineet tunnistamaan ne mainoksina. 

Hakukoneoptimoinnin (SEO) avulla taas voit saada yrityksesi nettisivun korkealle hakutuloksiin orgaanisesti heti mainosten alle. Orgaaninen liikenne konvertoituu usein maksettua mainontaa paremmin, vaikkakin hyvien hakusijoitusten saavuttaminen vie yleensä paljon aikaa.

12.3. Hakukoneoptimointi hinta?

Hakukoneoptimoinnin hinta määräytyy käytännössä digitoimiston palvelumaksusta tai oman ajankäytön sekä opettelun vaihtoehtoiskustannuksesta. Itse hakukoneoptimointi ei teknisenä suorituksena maksa mitään, ellet käytä maksullisia ohjelmia tulosten seuraamiseen. 

13. Hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

Hakukoneoptimointi on tehokas keino lisätä yrityksen näkyvyyttä hakukoneessa, mutta se vaatii jatkuvaa optimoimista ja seuraamista. Kovia tuloksia harvemmin näkee yhdessä viikossa tai kuukaudessa, mutta pitkäaikaisella tekemisellä hyvät hakukonesijoitukset voivat toimia liikenteen lähteenä vuosien ajan. Olennainen etu hyvissä hakusijoituksissa on se, että orgaanisesti saatu liikenne konvertoituu usein maksettua liikennettä tehokkaammin.

Hakukoneoptimointi koostuu teknisestä optimoinnista, sisällön optimoinnista sekä ulkoisesta optimoinnista. Sivuston tulee olla teknisesti toimiva, sisältää olennaista ja lukijaa hyödyttävää tietoa sekä omata vahvoja ulkoisia linkkejä.

Mikäli hakukoneoptimointi kiinnostaa, voit kysyä lisää hakukoneoptimoinnista palveluna Sloganilla. 

 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Hakukoneoptimointi

SEO-sisällöt – Timanttiset vinkit hakukoneoptimoituun sisällöntuotantoon

Laadukkaat verkkosivustojen sisällöt ovat jokaiselle yritykselle tärkeitä, sillä ne palvelevat asiakasta, lisäävät myyntiä ja saavat sivustolla vierailijat viihtymään sivustolla. Sisällöillä on kuitenkin myös erittäin oleellinen merkitys siltä kantilta, että ihmiset ylipäätänsä löytävät sivustolle. Tässä näkökulmassa termi ‘hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto’ nouseekin vahvasti keskiöön.

Hakukoneet pyrkivät aina palvelemaan käyttäjiään mahdollisimman hyvin ja siksi ne pyrkivätkin algoritmiensa avustuksella etsimään ja näyttämään tiedonhakijoille parhaat mahdolliset tulokset aina osuvimmasta lähtien.

Koneoppimisen myötä kyseiset hakutuloksia järjestelevät algoritmit ovat kehittyneet niin monimutkaisiksi, että niitä tuskin enää kukaan ihminen tarkasti ymmärtää. Tästä huolimatta hakukonelöydettävyyttä osataan merkittävästi parantaa eri hakukoneoptimoinnin keinoin. Kerää siis tämän artikkelin avulla vinkit talteen ja ota sisällön optimoinnin perusteet haltuun!

Mitä on hakukoneoptimointi?

SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla pyritään nostamaan verkkosivun sijoitusta hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa eli parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä ilman maksettua mainontaa.

Hakukoneoptimointi on erittäin tehokas tapa tuottaa tuloksia ja sillä voidaankin saavuttaa merkittävästi korkeampia orgaanisia sijoituksia ja huomattavasti lisätä ansaittua näkyvyyttä ilman yhtäkään mainostamiseen sijoitettua euroa — töitä on toki tehtävä ahkerasti hakukoneoptimoidun sivuston eteen, mutta varsinaista mediabudjettia ei välttämättä tarvitse järjestää ollenkaan.

Perinteisesti hakukoneoptimointi jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen — sisällön optimointiin, tekniseen optimointiin ja ulkoiseen optimointiin. Tässä artikkelissa tulemme keskittymään näistä ensimmäiseen eli sisällön, etenkin tekstisisällön optimointiin hakukoneita varten.

Tekstisisältöjen hakukoneoptimointi on yksi pääkeinoista vaikuttaa verkkosivuston hakukonelöydettävyyteen ja siksi hakukoneystävällisen tekstin kirjoittaminen onkin erittäin hyödyllinen taito jokaiselle digisisältöjä luovalle henkilölle.

Avainsanat

Avainsana (keyword) on digisisältöjen optimoinnin yksi keskeisimmistä käsitteistä. Se tarkoittaa sanaa tai sanojen yhdistelmää, jolla pyritään nostamaan sivustoa hakijoiden näkyville hakukoneissa.

Toisin sanoen rakentamalla sisältöjä tiettyjen avainsanojen ympärille osaavat hakukoneet tarjota sisältöjä osuvammin eri hakutermeillä tuloksia etsiville tiedonhakijoille. Sivustoa näytetään hakutuloksissa ihmisille avainsanojen ja hakutermien vastaavuuden perusteella — toki sijoittumiseen vaikuttaa myös moni muu tekijä, joita käsittelemmekin tämän artikkelin aikana.

Avainsanatutkimus

Jokaiseen tekstiin kannattaa valita avainsanoja, joilla on selkeä liiketoiminnallinen tavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että avainsanoja tulisi valita aihepiireistä, jotka liittyvät sisältöjä luovan yrityksen liiketoimintaan. Avainsanoja kannattaa myös vertailla ja tutkia parhaiden vaihtoehtojen löytämiseksi.

Avainsanojen valintaan onkin tarjolla lukuisa määrä eri työkaluja, joiden avulla voi tehdä avainsanatutkimusta ja selvittää mitkä avainsanat voisivat olla mahdollisimman hyödyllisiä ja tuloksekkaita yritykselle.

Avainsanojen suunnitteluun tarkoitetut työkalut kertovat eri hakusanojen kuukausittaiset hakuvolyymit, joiden avulla pystyy vertailemaan sanojen toimivuutta ja hyödyllisyyttä. Esimerkiksi Googlella on oma ilmainen suunnittelija lisäosa Chrome-selaimelle — Keywords Everywhere. Muita suosittuja ilmaisia työkaluja ovat esimerkiksi Übersuggest ja KWFinder, sekä Googlen toinen oma avainsana työkalu Google Search Console, jonka avulla pystyy myös tarkistamaan millä hakusanoilla sivusto sijoittuu Googlen hakutuloksissa tällä hetkellä. Hakuvolyymien lisäksi avainsanojen suunnittelija työkalut osaavat myös suositella muita hyödyllisiä avainsanoja, jotka voisivat olla yritykselle eduksi.

Valitessa avainsanoja kannattaa hyvin kilpailullisten sanojen — eli sanojen joiden kuukausittaiset hakuvolyymit ovat todella suuria — rinnalle valita myös muita vähemmän kilpailullisia sanoja. Hyvin kilpailullisten avainsanojen seuraksi on nimittäin tuottoisampaa valita matalamman hakuvolyymin avainsanoja tai tarkempia useamman sanan termejä eli long tail -hakusanoja suuremman menestyksen takaamiseksi.

Long tail -hakusanat ovat yleensä vähemmän kilpailtuja ja ne konvertoituvat paremmin. Esimerkiksi ravintola-alalla olevan yrityksen kannattaa todennäköisimmin käyttää avainsanoja kuten ‘vegaaninen ravintola Jyväskylä’ tai ‘lounas arkipäivä Jyväskylä’ pelkän ‘ravintola’ termin sijaan. ‘Ravintola’ termillä tehdään tuhansia hakuja kuukaudessa ja sen hakutuloksissa sijoittuvat kärkeen vain erittäin tunnetut tekijät, jotka ovat todennäköisesti sijoittaneet paljon rahaa optimointiinsa. Siksi yleensä on suositeltavaa panostaa enemmän pienemmän hakuvolyymin avainsanoihin. Suosittuja hakusanoja kannattaa toki myös kuljettaa tekstissä mukana vaikkei niitä olekaan valittu pääavainsanoiksi hakukoneoptimointia varten.

Kannattaa muistaa myös helposti suoritettava hakutulosanalyysi, eli kokeilla minkälaisia tuloksia hakukoneet antavat valitsemillasi avainsanoilla. Tarkistamalla minkälaiset sivustot nostetaan esille eri hakutermeillä voi päästä vähän jujulle siitä, minkälaista sisältöä kannattaisi kirjoittaa korkeiden sijoituksien saavuttamiseksi.

Avainsanojen sijoittaminen

Kun avainsanat on valittu, niitä voidaan alkaa ripottelemaan pitkin tekstiä. Alkuun on kuitenkin tärkeää muistaa, että tekstiä on aina ensisijaisesti kirjoitettava ihmislukijalle — ei hakukoneelle.

Selkeä jäsentely, kielen oikeaoppisuus ja mielenkiintoinen sisältö ovat aina loppukädessä ratkaisevampia tekijöitä kun kyse on sisällöntuotannosta — hakukoneoptimointiin käytetty aika ja työ voivat mennä hukkaan jos sisällön laadukkuuteen ei muuten ole panostettu.

Laadukkuus on tärkeää myös hakukoneiden kannalta, sillä ne saattavat rankaista mm. duplikaattisisällöistä. Lisäksi selkeä kielenkäyttö, jäsentely, sekä otsikointi viestii hakukoneille tekstin olevan oikean ihmisen kirjoittamaa, eikä bottien tuottamaa sisältöä, jonka ne arvioivat alempiarvoiseksi.

Yhtä tekstiä kohden on hyvä valita 1-2 ensisijaista hakusanaa, joita aletaan systemaattisesti sijoittelemaan tekstin oleellisiin kohtiin. Optimoitava avainsana kannattaa saada sisällytettyä ainakin:

 • Pääotsikkoon eli H1-otsikkoon (heti ensimmäiseksi sanaksi jos mahdollista)
 • Metatietojen otsikkoon, sekä kuvaukseen
 • Ainakin pari kertaa leipätekstiin, eteenkin ensimmäisen kappaleen alkuun
 • Osaan H2- ja H3-tason otsikoista
 • Kuvien alt-teksteihin

Metatiedot ovat erittäin tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä metaotsikko (title-tag) ja metakuvaus (meta description) ovat tiedot, jotka näkyvät hakukoneissa hakutulossivulla. Käytännössä metaotsikko on hakutuloksen otsikko ja metakuvaus tuloksen lyhyt kuvaus ja “mainoslause”. Näihin pääsee yleensä helposti käsiksi eri verkkosivun rakennusalustoilla ja niitä on helppo muokata.

Metaotsikko kannattaa pitää noin 50-60 merkin pituisena kun taas metakuvaus voi olla noin 150-160 merkin pituinen. Näissä pituuksissa pysyminen takaa, että metatiedot mahtuvat näkyville kaikissa hakukoneissa.

Kuvien alt-tekstit puolestaan tarkoittavat sisältöjen kuville asetettuja vaihtoehtoisia tekstejä, joiden avulla kerrotaan kuvien sisältämä tieto niille henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty näkemään kuvaa. Hakukoneet eivät näe kuvia, joten ne tulkitsevat verkkosivujen kuvasisältöjä muiden tarjolla olevien tietojen kautta. Kuvien optimointia tulemme käsittelemään lähemmin myöhemmässä kappaleessa.

Avainsanojen muotoilu

Itse avainsanojen lisäksi sisältöihin on hyvä sisällyttää myös sanojen synonyymejä ja muita saman aihepiirin sanoja mahdollisimman laajasti. Sanoja voi myös taivuttaa. Perusmuodon käyttäminen taivutusmuotojen rinnalla on kuitenkin myös tärkeää.

Suomi on monimutkainen kieli hakukoneille ja vaikka hakukoneiden kyky ymmärtää suomen kieltä ja sen eri taivutusmuotoja kehittyy joka vuosi, on avainsanojen käyttö perusmuodossa vielä erittäin tarpeellista. Esimerkiksi pääotsikossa ja metaotsikossa on hyvä suosia perusmuotoa.

Hakukoneoptimoidun sisällön jaottelu ja sivuston rakenne

Yhden aiheen optimointiin kannattaa varata yksi sivu, eli kaikkea ei kannata jaotella samalle sivulle. Hakukoneoptimoinnin kannalta parhaat tulokset nimittäin saa, kun jokaisella sivulla on yksi selkeä aihe mikä optimoida, eikä koko liiketoimintaa ole ängetty yhdelle sivulle.

Sivujen kannattaa myös olla järjestelty selkeästi sivuston valikoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että yhden palvelutarjontasivun sijaan jokaiselle palvelukuvaukselle on varattu oma sivunsa, ja ne löytyvät hierarkkisesta järjestyksestä sivuston valikosta.

Sivuston selkeä rakenne ja hierarkia ovatkin yksiä tärkeimpiä asioita verkkosivustoa rakentaessa hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä hakukoneet arvostavat loogisesti suunniteltuja ja helppokäyttöisiä menuja, sekä selkeästi jaoteltuja sisältöjä, jotka palvelevat hyvin vierailijoita.

Kun jokaiselle aiheelle tehdään oma sivu, saadaan jokaiselle sivulle tehtyä myös oma url, johon saadaan sijoitettua kyseisen sivun pääavainsana. Osoiterakenne kannattaa myös optimoida niin, että erottajana toimii väliviiva, eikä mikään muu merkki kuten plusmerkki. Hyvä osoiterakenne voisi esimerkiksi olla sivusto.fi/blogi/artikkelin-otsikko. 

Mitä sisältöjen jäsentelyyn tulee, silmäiltävyys on hyvin tärkeää verkkosisällöille — niin ihmislukijoiden kuin hakukoneidenkin kannalta. Silmäiltävyyteen kannattaa panostaa, jotta kiireisimmätkin sivuilla vierailijat pystyvät poimimaan tekstistä pääpointit talteen ja ehtivät kiinnostua tekstistä.

Yleensä lukijat nimittäin lukevat teksteistä ensin otsikot ja päättävät vasta sitten lukevatko pidemmälle vai eivät. Kannattaa siis miettiä otsikot läpi huolella, ovathan ne tärkeitä myös hakukoneille, kuten olemmekin tässä artikkelissa jo todenneet.

Otsikoiden lisäksi myös listauksista on paljon apua hakukoneoptimoinnin ja silmäiltävyyden kannalta. Jos mahdollista, pieniä bullet point -listoja kannattaakin sisällyttää teksteihin selkeyttämään pääpointteja ja avustamaan niin hakukoneita kuin lukijoitakin. Tekstien loppuun voi myös olla hyödyllistä lisätä lyhyet yhteenvedot tekstin sisällöistä.

Linkitys

Hakukoneoptimoinnissa tärkeitä ovat myös linkitykset, sillä hakukoneet seuraavat linkkejä — sekä sivustolle johtavia linkkejä, että sieltä pois vieviä linkkejä. Optimoinnin kannalta tärkeimmät linkit löytyvät verkkosivun etusivulta ja valikosta — nämä kannattaa siis järjestellä fiksusti ja hierarkkisesti.

Sivuston sisäiset ristiinlinkitykset kertovat hakukoneille mikä sivustolla on olennaisinta sisältöä. Mitä enemmän yksittäistä sivua on linkitetty, sitä tärkeämmäksi hakukoneet sen tulkitsevat. Tämä pätee myös ulkoisten linkitysten (backlink) kohdalla. Ulkoiset linkitykset ovatkin erittäin haluttuja, sillä ne kertovat hakukoneille sisältöjen olevan linkittämisen arvoisia.

Tiivistettynä kannattaakin siis pyrkiä siihen, että joka sivulle johtaisi ja joka sivulta johtaisi pois linkki, jotta hakukoneet varmasti havaitsisivat jokaisen sivun. On tärkeää esimerkiksi pyytää backlinkkausta oman yrityksensä yhteistyökumppaneilta ja tarkistaa, että linkit löytyvät joka sivulta mistä yrityksen yhteystiedotkin löytyvät.

Somelinkkaukset ovat myös tärkeitä ja yrityksen eri kanavien linkit kannattaakin laittaa esille kaikkiin niihin paikkoihin missä se voisi olla oleellista. Somelinkkaukset ovat tärkeitä, sillä se kuinka monta kertaa sisältöä on jaettu ja tykätty somessa vaikuttaa hakukonesijoituksiin. Tee siis sisällön jakaminen someen mahdollisimman helpoksi lisäämällä jakonapit sisältöjen loppuun.

Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää linkkiteksteihin. Linkkiteksteissä on tärkeää olla vaihtelua ja niihin on hyvä sisällyttää kohdesivulle valittu avainsana. Hakukoneet lukevat linkkitekstejä ja tulkitsevat niiden perusteella minkälaiseen sisältöön linkki johtaa. Esimerkiksi pelkkä “lue lisää” ei kerro hakukoneelle mitään linkin päässä olevasta sisällöstä.

Tekstin pituus

Keskimäärin pitkä teksti saavuttaa parempia sijoituksia kuin lyhyempi teksti. Tästä huolimatta pituusrajat kannattaa unohtaa jos kirjoittamisesta alkaa tulla keinotekoista venyttämistä.

Hakukoneet eivät suoranaisesti järjestä sivuja hakutuloksiin sanamäärän perusteella, mutta sillä tiedonhakijat suosivat pitkiä ja perusteltuja vastauksia kysymyksiinsä, pidemmät tekstit yleensä sijoittuvat hakutuloksissa ensimmäiseksi.

Pitkä sisältö mahdollistaa myös avainsanojen ja linkityksien runsaan käytön ilman, että teksti alkaa näyttämään liian optimoidulta ja luonnottomalta.

Hyvänä nyrkkisääntönä voisi ajatella, että noin 800 sanan sanamäärä alkaa olla jo sopiva pituus hakukoneiden silmissä esimerkiksi blogitekstille. Jos kuitenkin käytössä on hyvin kilpailtuja avainsanoja, pituudeksi kannattaa pyrkiä nostamaan jopa pari tuhatta sanaa.

Näistä kehotuksista huolimatta kannattaa keskittyä kirjoittamaan niin paljon kuin sanottavaa on, eikä lähteä pakkopullana pidentämään tekstiä täytesanoilla ja toistamisella. Varsinkin samojen asioiden toistaminen voi olla hyvinkin haitallista hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, sillä hakukoneet arvostavat ainutlaatuista sisältöä ja sakottavat kopioimisesta.

Esimerkiksi lähes samanlaisen tekstin toistaminen sivuston eri sivuilla laskee sivuston arvoa hakukoneiden silmissä. Muista lähteistä kopiointi on myös haitaksi, sillä hakukoneet tunnistavat tiedon alkuperäisen lähteen ja arvottavat sitä enemmän kuin sen duplikaattisisältöjä. Ainutlaatuisuus onkin huomattavan tärkeää hakukoneoptimoinnissa.

Kuvien ja liitetiedostojen optimointi

Kuten artikkelissa on jo aikaisemmin todettu, hakukoneet eivät näe kuvia, joten niiden pitää päätellä kuvien sisältö muiden tarjolla olevien tietojen perusteella. Nämä tiedot voivat esimerkiksi olla kuvien tiedostonimet, alt-tekstit tai kuvatekstit.

Kuvatiedostot (kuten muutkin sisältöön liitetyt tiedostot) kannattaa nimetä mahdollisimman informatiivisesti ja nimeen on hyvä lisätä sisällölle oleellinen avainsana. Hakukoneet eivät nimittäin käy läpi vain sivun tekstisisältöjä vaan ne lukevat myös tiedostojen nimet — niin kuvien kuin muiden liitetiedostojen, oli sitten kyseessä video tai PDF-tiedosto.

Yrityksen tuotekuvien tiedostonimiin kannattaa esimerkiksi sijoittaa sekä tuotteen, että yrityksen nimi. Näin ihmiset voivat löytää yrityksesi paremmin myös kuvahaun kautta — ihmiset käyttävät paljon kuvahakua ja saattavat päätyä sivuillesi myös sitä kautta etsiessään eri tuotteista kuvia.

Myös alt-tekstiin, sekä kuvatekstiin on hyvä sisällyttää avainsana. Alt-tekstin kohdalla on kuitenkin tärkeää, että teksti on ennen kaikkea luonnollinen ja selkeälukuinen, sillä vaikka se ei suoraan näy sivustolla kävijöille (jolleivat kuvat jostain syystä lataudu) on alt-tekstin pääasiallinen tarkoitus kuitenkin auttaa niitä, jotka eivät kuvia näe.

Selkeät ja kuvainnolliset alt-tekstit ovatkin hyödyllisiä varsinkin näkövammaisille, jotka käyttävät esimerkiksi ruudunlukuohjelmia. Hyvä alt-teksti kuvailee lyhyesti ja ytimekkäästi kuvan sisällön. Hakukoneoptimoinnin kannalta plussaa on jos tekstiin saa luonnollisesti vielä sijoitettua hyödyllisen avainsanan.

Hakukoneoptimoinnin tuloksien seuranta

Viimeisenä vinkkinä hakukoneoptimoinnin tuloksia kannattaa aina mitata — näin pysyy paljon paremmin kartalla siitä minkälaisia vaikutuksia optimoinnilla on sivuston sijoituksiin ja mitä voisi mahdollisesti tehdä parantaakseen tuloksia.

Optimoinnin aloitusvaiheessa voi tulosten mittausta varten ottaa käyttöön esimerkiksi Googlen työkaluparin Google Analytics ja Google Search Console. Näiden ohjelmien avulla pystyy seuraamaan hakukonesijoituksien ja sivuston liikenteen määrän kehitystä.

Yhteenvetona hakukoneoptimoidusta sisällöntuotannosta

Sisällön hakukoneoptimointi sisältää monia eri ulottuvuuksia ja se kattaa erittäin laajan valikoiman web-sisältöihin liittyviä muuttujia aina linkeistä metatietoihin asti. Alkuun hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen saattaakin tuntua hyvin monimutkaiselta ja ylitsepääsemättömältä, mutta ajan kanssa SEO-sisältöjen kirjoittamiseenkin harjaantuu ja se alkaa tuntua arkipäivältä.

Hyvänä ohjenuorana kannattaa pitää mielessä, että ensin on aina paras keskittyä itse sisällön aiheeseen ja ihmislukijalle mielenkiintoisen tekstin kirjoittamiseen. Myöhemmin on aikaa keskittyä avainsanoihin, sekä tekstin ja muiden sisältöjen optimointiin. Halutessaan tekstin ensimmäistä versiota kirjoittaessa hakukoneoptimoinnin voi unohtaa kokonaan — editointivaiheessa ehtii kyllä vielä tehdä kaikki tarpeelliset muutokset.

Tuloksien saavuttaminen hakukoneoptimoinnin avulla tulee myös yleensä viemään oman aikansa — useimmiten ainakin pari kuukautta. Kannattaa siis olla kärsivällinen ja työstää sisältöjä kaikessa rauhassa. Jos kuitenkaan tuloksia ei edelleenkään näy puolen vuoden kuluttua on ehkä aihetta palata takaisin suunnittelupöydän ääreen ja miettiä missä voisi olla parannettavaa. Ongelma voi toki löytyä myös teknisen tai ulkoisen optimoinnin puolelta.

Kun kuitenkin oikea tasapaino optimointiin löytyy ja seo-sisältöjen tuottamiseen tottuu ovat antoisat saavutukset jo likimain taattu — laadukkaan sisällön hakukoneoptimointiin sijoitettu aika ja työ ei nimittäin koskaan mene hukkaan. Kannattaakin siis ottaa vähän aikaa ja panostaa hakukoneoptimoituun sisällöntuotantoon, sillä siitä on taatusti hyötyä yrityksellesi! 

 

Pssst! Tarvitsetko apua hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon kanssa? Ota ihmeessä yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö, niin mietitään parhaimmat ratkaisut yrityksellesi yhdessä!