Kategoriat
Digimarkkinointi Linkedin mainonta

10 yleistä (ja kallista) mokaa LinkedIn-mainonnassa

LinkedIn-mainonnassa on tärkeää käyttää paljon ajatusta ja harkintaa siinä, miten mainontaa toteuttaa. Mainonnan tekeminen puolivillaisesti on yleensä tehotonta, ja se voi käydä todella kalliiksi pidemmän päälle. Olemme listanneet tähän artikkeliin 10 yleisintä LinkedIn-mainonnan virhettä, joita sinun tulisi välttää vuonna 2021.

Ota artikkelista vinkit talteen seuraavaa LinkedIn-kampanjaasi varten!

1. Käytät väärää kohdennustapaa

Yksi yleinen virhe mitä LinkedIn-mainoskampanjoissa näkee on se, että kohdennus tehdään Title-vaihtoehdon (ammattinimike) avulla. Ongelma title-kohdennuksissa on se, että termin tulee olla täsmällisesti oikein: mikäli esimerkiksi kohdennat ammattinimikkeellä “marketing manager” ja käyttäjä toimii nimikkeellä “senior marketing manager”, ei hän näe mainostasi. Saatat siis tahtomattasi rajata pois suuren määrän potentiaalisia kohdeyleisön jäseniä.

Toinen virhe on käyttää ikä-kohdennusta. LinkedIniin kirjauduttaessa käyttäjältä ei kysytä tämän ikää, joten LinkedInin käyttäjien iät ovat vain LinkedInin arvioita, jotka perustuvat esimerkiksi käyttäjän valmistumisvuoteen. 

Osa käyttäjistä ei ilmoita profiilissaan valmistumisvuottaan, joten LinkedIn ei saa näistä käyttäjistä kiinni heidän ikäänsä. Lisäksi osa käyttäjistä voi olla käynyt täydennyskoulutuksia aikuisiällä, jolloin LinkedIn arvioi heidän ikänsä todennäköisesti virheellisesti liian nuoreksi. 

Mikäli käytät ikää kohderyhmän rajaamisessa, saatat vahingossa rajata pois suuren määrän käyttäjiä, joiden iästä LinkedInillä ei ole tietoa. Lisäksi saatat syrjiä tiettyä ikäluokkaa esimerkiksi rekrytointia koskevissa mainoksissa.

Järkevämpää olisi käyttää kohdennuksessa seniority- sekä function-kohdennusta. Seniorityn avulla voit määrittää, onko kohdeyleisön jäsen esimerkiksi manager vai entry-tason työntekijä. Functionin kautta taas voit valita ihmiset, jotka toimivat tietyllä toimialalalla (esim. marketing, finance tai sales). 

Käyttämällä seniority ja functions -kohdennusta saat todennäköisimmin kiinni juuri ne ihmiset, jotka haluat tavoittaa. 

2. Pyörität liian vähän creative vaihtoehtoja

LinkedInin algoritmi toimii siten, että yksi ihminen voi nähdä saman mainoksen korkeintaan kerran 48 tunnin sisällä. Mikäli siis pyörität vain yhtä mainosta, saat viestisi näkyviin korkeintaan muutaman päivän välein. 

Tämän vuoksi kun pyörität LinkedIn-kampanjaa, valitse vähintään viisi eri mainosta kampanjallesi. Tällä tavoin voit taata sen, että viestisi menee varmasti perille. 

Useamman mainoksen pyörittäminen kerralla ehkäisee lisäksi myös mainoksen saturoitumista (= mainoksen liiallisesta pyörimisestä aiheutunutta mainoksen tehon laskua). Usean creativen avulla voit korostaa eri asioita mainoksissasi, ja tehdä suuremman vaikutuksen yleisöösi. 

3. Näytät LinkedIn Inmail-mainoksia kylmälle yleisölle

LinkedIn Inmail-mainosten avulla voit jättää viestimainoksen suoraan vastaanottajan LinkedInin inboxiin. Inmail-mainonta tuntuu usein persoonallisemmalta kuin tavallinen mainonta, sillä siihen voi lisätä elementtejä kuten vastaanottajan nimen ja ammattinimikkeen. Avausprosentit Inmail-mainoksissa ovat yleensä hyvin korkeita. 

Inmail-mainosten ongelma on kuitenkin se, että niitä käytetään usein tehottomasti ja hutaisten. Inmail-mainos tuntuu helposti tyrkyttävältä ja ei-toivotulta, mikäli se tulee yritykseltä, josta et ole koskaan kuullutkaan. Efekti on lähes sama, kuin jos puhelinmyyjä soittaa sinulle ja yrittää saada sinut ostamaan sähköä yritykseltä, josta et ole koskaan kuullutkaan. 

Tämän vuoksi Inmail-mainontaa kannattaa harjoittaa vasta paljon myöhemmässä vaiheessa myyntisuppiloa. Kun vastaanottaja on jo nähnyt yrityksesi mainontaa, saanut arvoa jakamistasi sisällöistä ja olet vakiinnuttanut yrityksesi asiantuntijamielikuvaa tämän silmissä, on viestin saaja paljon halukkaampi kuulemaan, mitä yritykselläsi on sanottavaa. 

Älä siis käytä Inmail-mainontaa liian varhaisessa vaiheessa tai täysin kylmälle yleisölle. Avausprosentit voivat olla kovia, koska ihmiset eivät halua jättää viestejä “roikkumaan” avaamattomina. Oikeita tuloksia Inmailin kautta kuitenkaan harvemmin saa liian aikaisessa vaiheessa. 

4. Et testaa ja optimoi LinkedIn-kampanjoitasi datan avulla

Jotta saisit LinkedIn-mainonnasta kaiken hyödyn irti, sinun tulisi lisätä yrityksesi verkkosivuille LinkedIn Insight Tag. Insight Tagin avulla voit tutkia LinkedInin datasta sivuston tapahtumia kuten sitä, onko mainoksesi kautta tullut yhteydenottoja tai ostoja. 

Mikäli et seuraa datasta mainontasi vaikutusta ja toteuta A/B-testausta eri creativen, kampanjatavoitteiden, mainosmuotojen ja CTA:n välillä, on LinkedIn-mainontaa mahdotonta lähteä optimoimaan paremmaksi. Kaiken mainostamisen pitäisi tapahtua datalähtöisesti ja jatkuvan testaamisen kautta. 

Kun näet datasta, että jokin mainos tai kampanja toimii toista paremmin, on mainontaa helpompi lähteä optimoimaan parempaan suuntaan. Jatkuvalla optimoinnilla voit pitkässä juoksussa saada parempia tuloksia aikaiseksi edullisemmalla hinnalla. 

5. Et hyödynnä videoita LinkedIn-mainoksissasi

Videomainokset eivät ole ainoastaan muiden sosiaalisen median kanavien juttu. LinkedIn-videoilla on mahdollista saada hyviä tuloksia aikaiseksi, joten niitä kannattaa ehdottomasti kokeilla LinkedIn-mainonnassa. 

Videoiden avulla voit rajata kohderyhmääsi entisestään. Voit esimerkiksi näyttää videota laajalle kohdeyleisölle ja tutkia datasta, minkä kaltaiset ihmiset ovat reagoineet mainokseesi parhaiten. 

Voit luoda videoiden katselijoista sitten uuden kohderyhmän, ja näyttää heille toisenlaista mainosta, kuten verkkosivuvierailuun tai liidin jättämiseen tähtäävää mainontaa. Tällä tavoin voit kuljettaa potentiaalista asiakasta eteenpäin myyntisuppilossa.

Videomainonnan etuna on myös sen edullisuus – on paljon kustannustehokkaampaa kerätä videon katselijoita kuin esimerkiksi verkkosivukävijöitä. Lisäksi videoiden avulla voit tuoda yrityksestäsi esille puolia, joita on vaikea esitellä kuvien ja mainostekstien kautta. 

6. Keskityt ainoastaan tuotteen tai palvelun mainostamiseen

B2B-kentässä ostoprosessit ovat pitkiä, ja kohdeyleisö vaatii usein pitkää lämmittelyä ennen ostopäätöksen tekemistä. Yksi suuri virhe LinkedIn-mainonnassa onkin keskittyä ainoastaan tuotteen ja palvelun esittelyyn.

B2B-kentässä asiantuntijamielikuvan rakentaminen on todella tärkeää. Tämän vuoksi yritysten tulisi keskittyä tuottamaan arvoa kohderyhmälle, sekä kasvattamaan omaa asiantuntijamielikuvaansa. 

Kun asiantuntijabrändi on kohdallaan, myynti toimii kokonaisvaltaisemmin ja pitkäaikaisemmin kuin vain yksittäisellä kampanjatasolla. Potentiaaliset asiakkaat ovat myös kiinnostuneempia kuulemaan mitä sinulla on sanottavaa, jos olet jo ansainnut heidän luottamuksensa. 

7. Pyörität LinkedIn-kampanjoita liian pienellä budjetilla

Mikäli sinulla on vain maltillinen budjetti käytettävänä LinkedIn-mainontaan, käytä mieluummin enemmän budjettia yksittäiseen kampanjaan kuin vähän budjettia useampaan kampanjaan kerralla. 

LinkedIn ei ole halvin mainoskanava, mutta sen avulla voidaan tavoittaa päätöksentekijöitä paremmin kuin monessa muussa kanavassa. Jos käytät vain minimaalisesti budjettia LinkedIn-mainontaan, voit saada vain minimaalisesti tuloksia aikaiseksi. Lähtökohtaisesti mainontaa ei kannata aloittaa, mikäli sinulla on alle 500€/kk mediabudjetti käytettävissä mainostamiseen. Tätä pienemmällä budjetilla on todella vaikeaa toteuttaa järkevää A/B-testausta ja mainonnan optimointia. 

Ihanteellista olisi siis nostaa mediabudjettia, jotta kampanjat ja testaaminen toimisivat tehokkaammin. 

8. Rajoitat LinkedInin algoritmia liikaa

LinkedInin algoritmille kannattaa antaa valtaa toimia. Tämä tarkoittaa sitä, että mainostajan kannattaa välttää kampanjarakenteita, jotka rajaavat liikaa algoritmin valtaa. Rajoitat algoritmia esimerkiksi käyttämällä liian suppeaa kohderyhmää tai rajaamalla mainokset vain tiettyihin sijoitteluihin. 

Voit antaa algoritmille lisää vapautta toimia edellä mainittujen tapojen lisäksi myös:

-Hyödyntämällä budjetin valinnassa vaihtoehtoa Both a daily and lifetime budget. Tämän vaihtoehdon avulla LinkedIn saa eniten valtaa budjetin allokoimiseen silloin, kun se on järkevintä.

-Kokeilemalla kohdennuksessa Enable Audience Expansionia. Sen avulla voit antaa LinkedInin etsiä enemmän potentiaalisia ihmisiä, joille näyttää mainostasi. 

-Hyödyntämällä useampaa eri mainosversiota. Tällöin LinkedIn saa valita mainokset, jotka tehoavat todennäköisimmin mainoksen katselijaan. 

Monet Facebook-mainonnan lainalaisuudet pätevät myös LinkedIniin. Lue lisää, kuinka voit antaa Facebook ( ja LinkedIn) algoritmille enemmän tilaa toimia.

9. Laskeutumissivusi on tehoton

Laskeutumissivun tärkeyttä ei pidä aliarvioida. LinkedIn-kampanjasi voi olla täydellisesti tehty juuri oikealle kohderyhmälle, mutta mikäli laskeutumissivusi on huono, asiakas ei välttämättä toteuta haluamaasi toimintoa. 

Laskeutumissivun tulisi olla linjassa näytetyn mainoksen kanssa. Mikäli mainoksessa käytetään tiettyjä elementtejä, olisi tärkeää, että samat elementit toistuvat myös laskeutumissivulla. Tämä takaa saumattoman siirtymisen ja luottamuksen tunteen säilymisen yritystä kohtaan.

Laskeutumissivun kannattaisi ihanteellisesti olla nettisivuista irrallinen sivu, jossa ei ole navigaatiota. Kun ylimääräiset elementit on karsittu, on konversioiden tapahtuminen todennäköisempää. 

10. Hyödynnät ainoastaan maksettua LinkedIn-mainontaa

Maksullista mainontaa on hyvin tärkeää toteuttaa LinkedInissä, jotta saadaan tavoitettua oikeita ihmisiä mainonnan avulla. Tämän lisäksi LinkedInissä kannattaa kuitenkin hyödyntää myös orgaanista postaamista asiantuntijamielikuvan rakentamisessa ja brändäyksen välineenä.

Jos olet maksullisen mainonnan avulla saanut seuraajia yrityssivullesi, voit vaikuttaa näihin ihmisiin ilmaiseksi orgaanisen postaamisen kautta. LinkedInin mukaan ne sivut, jotka postaavat sisältöä viikoittain, saavat 2x muita sivuja enemmän tykkäyksiä ja kommentteja. 

Orgaanisessa postaamisessa on siis tärkeää keskittyä säännönmukaiseen tekemiseen. Tasainen mielenkiintoisen sisällön jakaminen tekee yrityksesi sivusta seuraamisen arvoisen. Oman sisällön jakamisen lisäksi voit esimerkiksi jakaa alaan tai aiheeseen liittyviä uutisia, jotka kiinnostavat yrityksesi seuraajakuntaa. 

Orgaaninen tekeminen on hyvä lisä maksullisen mainonnan oheen kasvattamaan yrityksen näkyvyyttä, tunnettuutta sekä työnantaja- ja brändimielikuvaa.

LinkedIn-kampanjoiden optimoiminen pähkinänkuoressa

Kun teet muutoksia LinkedIn-mainontaan ja kampanjarakenteisiin, muista aina seurata muutosten vaikutusta datasta. Mikäli data kertoo muutoksen tuoneen positiivisia tuloksia, jatka samalla linjalla. Mikäli taas aiempi kampanjarakenteesi on toiminut uutta kampanjaa paremmin, sulje huonompi kampanja pois. 

Fiksusti suunnitellulla maksetulla mainonnalla sekä aktiivisella orgaanisella tekemisellä voidaan saada erittäin hyviä tuloksia aikaiseksi LinkedInin puolella. Mainonnan optimoimiseen tulee kuitenkin käyttää aikaa, sillä tulokset harvemmin tapahtuvat yhdessä yössä. Tämän vuoksi on tärkeää keskittyä pitkäaikaiseen mainostamiseen ja mainonnan jatkuvaan optimoimiseen. 

Mikäli haluaisit ennemmin ulkoistaa mainonnan ammattitaitoiselle toimijalle, voit tutustua myös siihen, miten LinkedIn-mainontaa toteutetaan Sloganilla!

Kategoriat
Digimarkkinointi Linkedin mainonta

LinkedIn-mainokset – 10 vinkkiä toimivan LinkedIn-mainoksen tekoon!

Tehokkaalla LinkedIn-mainonnalla voit herättää erikokoisten yritysten päätöksentekijöiden huomion ja tarjota yrityksesi palveluita monipuolisin digitaalisin keinoin. Mutta millainen sisältö toimii parhaiten LinkedInissä, ja miten LinkedIn-mainoksista saadaan entistä tehokkaampia?

Tässä artikkelissa annamme 10 vinkkiä siihen, millaisia mainoksia LinkedInissä kannattaa näyttää!

1. Käytä LinkedIn-kohderyhmääsi puhuttelevaa kieltä

Kun mainostat LinkedInissä niin pyri miettimään, kenelle olet mainostamassa. Onko mainostesi kohderyhmällä omaa asiantuntijakieltä tai slangia, jota he käyttävät? Mitä sanoja ja puhetapaa käyttämällä saisit parhaiten herätettyä heidän mielenkiintonsa?

Ihmiset käyttävät LinkedIniä kanavana, jossa kehittää ja jakaa omaa asiantuntijuuttaan. Jos mainoksesi puhuu samaa kieltä kohderyhmäsi kanssa, teet suuremman vaikutuksen kuin geneerisellä mainostekstillä.

Kokeile esimerkiksi tutkia kohderyhmääsi kuuluvien ihmisten profiileista heidän tekemiään postauksia, ja mieti, mitä piirteitä heidän käyttämästään sanastosta löytyy. Kun kirjoitat mainostekstisi kohdeyleisöä puhuttelevalla tavalla, saat todennäköisemmin hyviä tuloksia aikaiseksi.

2. Hyödynnä LinkedIn-yleisön oppimisen halua

Kuten aiemmin todettiin, ihmiset tulevat LinkedIniin kehittääkseen omaa asiantuntijuuttaan ja oppiakseen uutta. Tämän vuoksi esimerkiksi ilmaiset oppaat, kokeilujaksot ja e-kirjat toimivat erittäin hyvin LinkedIn-mainonnassa. Kun jaat ilmaisen oppaan tai e-kirjan, voit kerätä vastineeksi sähköpostiosoitteen, jota hyödyntää markkinoinnissa.

Mitä enemmän arvoa tuotat kohdeyleisöllesi, sitä todennäköisemmin saat heidät kiinnostumaan asiantuntijuudestasi. Kun yleisöä on ensin lämmitelty oppaiden ja ilmaisen materiaalin avulla, on suoraan ostoon tähtääviä kampanjoita tehokkaampi toteuttaa.

3. Herätä kohderyhmäsi huomio oikeanlaisella creativella

Myös creativea (mainoksen kuvitusta) suunniteltaessa tulisi lähteä liikkeelle kohderyhmän mindsetistä. Millainen kuvitus vetoaa parhaiten juuri sinun kohderyhmääsi? Onko heidän ammattipiirissään havaittavissa tiettyjä elementtejä, joita voisi hyödyntää kuvituksessa?

Älä turvaudu creativen luomisessa stock-kuviin tai yliampuviin lavastettuihin otoksiin, vaan pyri löytämään asia, joka resonoi kohderyhmäsi kanssa. Jos mainostaisit juristeille, voisitko hyödyntää kuvituksessa esimerkiksi tuomarin nuijaa tai vaakaa? Jos mainoksen katsoja kokee samaistuvansa mainokseen tai löytävänsä siitä tuttuja elementtejä, hän klikkaa mainostasi todennäköisemmin.

Pyri myös hyödyntämään kirkkaita värejä mainoskuvissasi. LinkedIn-sivu on värimaailmaltaan neutraalin sävyinen, joten kirkkaat värit herättävät helpommin katsojan huomion tasaisen värisestä uutisvirrasta. Voit myös kokeilla Call to Action-tekstin lisäämistä tekstiksi itse kuvaan, jolloin se saa suuremman huomioarvon katsojan silmissä.

4. Puhuttele LinkedIn-mainoksesi kohderyhmää suoraan

LinkedInissä voi mainostaa CPC:llä, eli Cost Per Click -hinnoittelustrategialla. Tämä strategia voi olla hyvin toimiva silloin, jos onnistut viestilläsi puhuttelemaan juuri oikeaa kohderyhmää.

Leikitään, että mainostat keskikokoisten IT-yritysten päätöksentekijöille. Haluat saada nämä ihmiset ostamaan palvelujasi, ja haluat luonnollisesti käyttää mainostamiseen rahaa järkevästi.

Yksi taktiikka on tällöin käyttää CPC-strategiaa ja tehdä aloitusviestissä heti ilmi, kenelle mainos on suunnattu. Mikäli aloitat viestisi esimerkiksi sanomalla “Hei sinä IT-alan päätöksentekijä”, niin todennäköisesti ne ihmiset jotka eivät osu kyseiseen kategoriaan, eivät klikkaa mainostasi. Tällöin mainostesi klikkausprosentti on pienempi, mutta saat todennäköisemmin relevanttia liikennettä sivuillesi, ja siten myös maksat ainoastaan relevanteista klikkauksista.

Tämän strategian käytössä kannattaa huomioida, että puhuttelet varmasti riittävän tarkkaa joukkoa. CPC-strategia ja tietyn ryhmän suora puhuttelu on taktiikka, jota ehdottomasti kannattaa testata edes kerran. 

5. Käytä LinkedIn-mainonnassa videoita

Videoita kannattaa ehdottomasti hyödyntää LinkedIn-mainonnassa. LinkedIn-videot voivat olla mitaltaan 3 sekuntia – 30 minuuttia.

Linkedin-videomainokset ovat erittäin hyvä keino mainostaa muun muassa siksi, että voit luoda uusia kohderyhmiä videoiden katselijoista. Voit luoda esimerkiksi kohderyhmän ihmisistä, jotka ovat katsoneet tietyn videon täydestä mitasta 25 %, 50 %, 75 % tai 97 %.

Kun hyödynnät videoiden katselijoista keräämääsi retargeting-kohderyhmää seuraavassa kampanjassasi, pääset mainostamaan suoraan lämpimälle yleisölle. Mitä tarkempaa kohdennnusta käytät (esim. 97% videota katselleet), sitä tarkempi myös kohderyhmäsi on.

6. Hyödynnä eri mainosmuotoja eri vaiheessa myyntisuppiloa

Tietoisuus

Kun haluat levittää tietoisuutta yrityksestäsi, kokeile hyödyntää esimerkiksi lyhyitä 15 sekunnin videoita, kuvamainoksia ja karuselleja. Näiden mainosmuotojen avulla saat helposti ja nopeasti tuotua yrityksesi viestiä esiin, ja samalla kerrytettyä tärkeää demografia-, video- ja kotisivudataa mainokseen reagoineista ihmisistä.

Tietoisuusvaiheessa kannattaa kokeilla hyödyntää esimerkiksi esittelyvideoita, blogeja, artikkeleita, infograafeja ja webinaareja.

Harkinta


Harkintavaiheeseen siirryttäessä voidaan hyödyntää jo hieman pidempiä, noin 30s videoita. Lisäksi myös tässä vaiheessa suppiloa kannattaa hyödyntää kuvamainoksia ja karuselleja.

Harkintavaiheessa voit hyödyntää tietoisuusvaiheessa kerättyä kohderyhmän dataa uusissa kohdennuksissa. Voit kohdistaa mainoksesi esimerkiksi tietoisuusvaiheen videon katselijoille sekä nettisivukävijöille.

Mikäli yleisöä ei ole kertynyt tarpeeksi, voit myös tutkia datasta, minkä toimialan/senioriteetin ihmiset ovat reagoineet eniten mainoksiisi tietoisuusvaiheessa, ja tehdä uuden kohderyhmän vastaavista ihmisistä. Harkintavaiheessa on tärkeää myös jatkaa datan keräämistä, jotta voit kuljettaa ihmisiä eteenpäin myyntisuppilossa seuraavaan vaiheeseen.

Esimerkiksi tuotevertailut, tapaustutkimukset tai referenssit ovat hyviä valintoja harkintavaiheen mainoksiksi.

Liidit


Liidivaiheessa on tärkeää hyödyntää aiemmin kerättyä dataa ja rajata tarkka kohderyhmä, jolle näyttää mainoksia. Liidivaiheen mainoksiksi soveltuvat hyvin esim. videot, kuvamainokset, Message-mainokset ja liidilomakkeet.

Houkuttimena voi toimia esimerkiksi ilmainen konsultaatio, demo tai tarjous.

7. Kontaktoi ihmisiä, jotka ovat tykänneet tai jakaneet mainoksiasi


LinkedInin yksi erityisen hyvä puoli on se, että kun teet mainoksia LinkedIniin, pääset näkemään mainoksesi tykkääjien asiantuntijaprofiilit. Jos huomaat mainoksesi saaneen tykkäyksiä ihmisiltä jotka kuuluvat kohderyhmääsi (niin kuin toivottavasti saat, jos olet kohdentanut oikein) niin voit olla heihin suoraan yhteydessä esimerkiksi LinkedIn-viestillä, verkostoitumispyynnöllä tai puhelimitse.

Nämä ihmiset ovat nähneet mainoksesi ja tietävät yrityksesi jo jollain tasolla. Mitä nopeammin olet heihin yhteydessä, sitä todennäköisemmin he muistavat yrityksesi vielä soittohetkellä.

LinkedIn-mainontaa ei tule missään nimessä painottaa ainoastaan tykkääjien kontaktointiin, mutta tykkääjät tuovat mainosten ohessa hyvää lisäystä prospektilistallesi.

8. Jos se toimii Facebookissa, se ei välttämättä toimi LinkedInissä


Kun teet LinkedIn-mainontaa, ole tietoinen sen eroavaisuuksista muihin sosiaalisen median kanaviin verrattuna. Kielenkäyttö ja kuvat ovat usein asiallisempia LinkedInissä kuin esimerkiksi Facebookissa, missä taas rennommat mainokset toimivat usein hyvin.

Myös emojien käytössä on eroa – LinkedIn-mainokset liputetaan herkemmin, jos mainostekstissä on käytetty useampaa emojia peräkkäin. Tämä johtuu siitä, että LinkedInin algoritmi pitää emojitäyteisiä lauseita usein epäasiallisina. Ole siis tarkka emojien käytön suhteen, jotta mainoksesi eivät mene hylkyyn.

LinkedIn-mainonnassa on tärkeämpää käyttää huoliteltua kieltä, laadukkaita kuvia ja luoda mainokset tavalla, joka luo asiantuntijamielikuvaa. Muista, että ihmiset toimivat LinkedInissä “ammattiminän” kautta, kun taas Facebookissa mainostetaan käytännössä vapaa-aikaa viettäville yksityishenkilöille.

9. Testaa LinkedIn-mainoksiasi jatkuvasti


LinkedIn-mainonnassa on tärkeää testata jatkuvasti eri mainostekstejä ja -kuvia, kohderyhmiä, CTA:ta, mainosmuotoja sekä ajankohtaa, jolla pyörität mainoksia. Voi olla että pienellä muutoksella nykyiset mainokset alkavat tuottamaan huomattavasti parempaa tulosta, mutta et saa sitä selville ilman, että teet testausta mainosten elementtien välillä.

Mainonnan testaamisesta kannattaa tehdä itselle jatkuva prosessi, sillä voit aina pyrkiä parantamaan tulostasi. Testaa mainoksen muutoksia aina yksi elementti kerrallaan, jotta tiedät varmasti, mistä elementistä mainoksen tehon parantuminen johtuu. Testaamisen myötä saat aikaiseksi lopulta aiempaa timanttisempia mainoksia, joiden käyttöä voit skaalata tulevissa kampanjoissasi.

10. Varmista, että LinkedIn-mainos ja laskeutumissivu ovat yhteneväiset


Konversiot tapahtuvat usein erillisellä sivulla, johon ohjataan liikennettä mainoksesta. Mainoksen ja laskeutumissivun välille olisikin hyvä saada yhtenenäinen teema, joka takaa saumattoman siirtymisen.

Mikäli mainoksesi väri- ja kuvamaailma ei vastaa lainkaan mainoksen laskeutumissivua, se voi herättää epäluottamusta mainoksen klikkaajassa. Pahimmassa tapauksessa klikkaaja voi ajatella, että hän on saapunut väärälle sivulle, ja poistuu sivultasi.

Olet käyttänyt jo paljon vaivaa siihen, että saat ihmiset klikkaamaan mainoksiasi. Viimeinen asia mitä haluat on se, että he poistuvat laskeutumissivulta toteuttamatta haluamaasi toimintoa. Varmista siis, että LinkedIn-mainoksen kuvitus- ja värimaailma vastaa laskeutumissivua.


Haluatko säästää aikaa ja saada laadukkaat LinkedIn-mainokset helposti käyntiin? Voit myös jättää meille LinkedIn-mainonnan tarjouspyynnön!

 

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Linkedin mainonta

LinkedIn-mainonta – Kuinka luodaan tuloksekkaita LinkedIn-kampanjoita?

Oletko harkitsemassa LinkedIn-mainonnan aloittamista, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Vai oletko kokeillut Linkkaria jo mainoskanavana, mutta kaipaat syvempiä vinkkejä tehokkaiden kampanjoiden luomiseen? Olet tullut oikeaan paikkaan – tässä artikkelissa käymme läpi lähes kaiken olennaisen perustiedon, mitä tarvitset tehokkaan LinkedIn-kampanjan luomiseen! 

LinkedIn-mainoksen kampanjatavoitteen määrittäminen

Ihan aluksi sinun tulee määrittää kampanjallesi kampanjatavoite. Kampanjatavoitetta määrittäessä sinun kannattaa peilata LinkedIn-kampanjatavoitteita omiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiisi.

Mitä haluat loppupeleissä kampanjalla saavuttaa? Haluatko kasvattaa esimerkiksi yrityksesi liiketoimintaa tai tunnettuutta? Kun sinulla on selkeä liiketoiminnallinen tavoite mielessä, on myös LinkedIn-kampanjatavoitteen valinta selkeämpää.

LinkedIn-kampanjatavoitteet on jaettu myyntisuppilon mukaisesti kolmeen kategoriaan: Awareness, Consideration ja Conversions. Voit valita vain yhden kampanjatavoitteen per kampanja. 

  • Awareness

LinkedIn tarjoaa yhden kampanjatavoitteen tietoisuusvaiheen kampanjoille, ja se on Brand awareness -kampanjatavoite. Brand awareness soveltuu niille kampanjoille, joilla halutaan saada yrityksen viesti mahdollisimman monen ihmisen silmien eteen.

Awareness-kampanjaan sopivaa sisältöä voi olla esimerkiksi blogit, artikkelit, infograafit tai webinaarit.

  • Consideration

Harkintavaiheessa voit valita tavoitteeksi Website visits, Engagement tai Video views. Website visits -tavoitteen avulla ohjaat kävijöitä sivustollesi, Engagement-tavoitteella pyrit saamaan kommentteja, tykkäyksiä tai osallistujia tapahtumiin, ja Video views -tavoitteella pyrit saamaan näyttökertoja videollesi. 

Consideration-vaiheen kampanjasisällöksi voisi sopia esimerkiksi tuotevertailut, tapaustutkimukset tai referenssit.

  • Conversions

Konversiovaiheen kampanjatavoitteeksi voit valita Lead generation -tavoitteen, Website conversions -tavoitteen tai Job applicants -tavoitteen.

Lead generation -tavoitteen avulla pyrit keräämään liidejä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin käytettäväksi. Website conversions -tavoitteella pyrit saamaan suoria konversioita sivuillasi (esim. yhteydenotto, liidi) ja Job applicants -tavoitteella pyrit löytämään ihmisiä, jotka kiinnostuvat avoimista työpaikoistasi. 

Conversions-vaiheen sisältönä voisi toimia esimerkiksi ilmainen konsultaatio, tarjous tai demo.

Oikean LinkedIn-kampanjatavoitteen valinta

Lähtökohtaisesti LinkedIn mainonta kannattaa aloittaa tekemällä 50% brändimainontaa ja 50% asiakashankintaan tähtäävää mainontaa. Kun saat brändiviestisi laajan yleisön silmien eteen, takaat hankintakampanjoille paremman toimivuuden, sillä olet lämmitellyt jo mainosten näkijöitä yrityksesi palvelu- tai tuotetarjoaman suhteen. 

Hankintakampanjoilla taas saat kerättyä lämpimän yleisön toteuttamaan halutun toimenpiteen, kuten jättämään yhteystiedot tai tarjouspyynnön. Brändikampanjat siis lisäävät tunnettuutta, kun taas asiakashankinnalla toteutat halutun lopputuloksen. 

Huomaathan, että asiakashankinnassa kannattaa käyttää Conversions-kampanjatavoitteita, mutta brändimainontaan voi hyödyntää Brand awareness -tavoitteen lisäksi myös Consideration-kampanjatavoitteita. Esimerkiksi Video views -tavoite on hyvä keino saada brändisi viesti usean ihmisen silmien eteen. 

Eri kampanjatavoitteita kannattaa testata, ja tutkia datasta mikä vaihtoehto toimii omiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiisi parhaiten. Datan merkitystä ei voi korostaa liikaa.

LinkedIn-mainoksen kohderyhmän valinta

LinkedIn tarjoaa paljon vaihtoehtoja kohderyhmän rajaamiseen, ja sen avulla voidaan valita hyvinkin tarkkoja kohderyhmiä. Mutta miten kohdennus kannattaa oikeasti tehdä, jotta siitä saisi kaikki tehot irti?

Ensimmäinen asia mikä kohderyhmää valittaessa kannattaa muistaa on se, että B2B-liiketoiminnassa päätöksiä eivät tee ainoastaan yritysten toimitusjohtajat. Keskimäärin b2b päätöksentekoprosessissa on mukana 6.8 ihmistä firman sisältä.

Vaikka sinun todennäköisesti kannattaa näyttää mainostasi yritysten toimitusjohtajille, sinun kannattaa myös kohdistaa mainos niille ihmisille, jotka todennäköisimmin ovat päätöksentekoprosesseissa mukana.

Kun saat viestisi oikean yleisön eteen, saat todennäköisemmin kauppaa aikaiseksi mainonnallasi. 

Kohdentamisen aloittaminen

Alkuun sinun tulee rajata yleisösi kielen ja sijainnin perusteella. Linkedinissä ei ole saatavilla suomenkielistä käyttöliittymää, joten mikäli yleisösi sijaitsee suomessa, valitse kieleksi english. 

Mikäli mainostat Suomen ulkopuolelle, valitse maasta riippumatta kieleksi english. Jos esimerkiksi markkinoit palveluitasi ruotsiin ja valitset kieleksi swedish, näkyy mainoksesi vain niille ihmisille, joiden käyttöliittymä on asetettu ruotsin kielelle. Mikäli taas valitset Ruotsiin kohdentaessasi kieleksi english, näkyvät mainoksesi sekä englanninkielisille että kyseisen kohdemaan kieltä puhuville. Tämän vuoksi valitse käytännössä aina kampanjoihisi kieleksi english. 

Lisäksi sinun kannattaa miettiä yleisön rajaamista hyödyntämällä Company Industries -kohdennusta. Kielen, sijainnin ja toimialan rajaamisella pääsee jo erittäin hyvin liikkeelle. 

Kohderyhmän rajaaminen edelleen

Mikäli haluat kaventaa kohderyhmää edelleen, voit rajata yleisöä narrow-painikkeella. Voit valita esimerkiksi Job Functions eli tarkemmat työtehtävät. Kampanjasta riippuen voisit valita kohderyhmään mukaan esimerkiksi Business development, Finance sekä Operations, sillä nämä osastot ovat usein mukana tekemässä päätöksiä B2B-kentässä. 

Sinun kannattaa mahdollisesti rajata kohderyhmää myös senioriteetin eli työkokemuksen perusteella. Job seniorities -kohdasta voit valita vaihtoehdoista unpaid, training, entry, senior, manager, director, vp, cxo, owner, partner. 

Mainostaessasi B2B-tuotteita tai -palveluita on todennäköisesti järkevää jättää kuitenkin kohderyhmästä pois kohdat unpaid, training ja entry. Korkeamman senioriteetin työntekijät ovat yleensä niitä, jotka ovat mukana firman päätöksenteossa. 

Ikinä ei voi olla täysin varma, millä tittelillä kukin päätöksiin vaikuttava taho on LinkedInissä, joten lähtökohtaisesti kannattaa pitää 7 korkeinta senioriteettiä mukana kohdennuksessa. 

Tietyn yleisön rajaaminen pois

Voit rajata kohderyhmästäsi halutessasi pois esimerkiksi yrityksesi nykyiset asiakkaat, oman yrityksesi tai tietyn asiakaslistan. Rajaaminen tapahtuu Exclude-napista. Voit rajata ihmisiä pois esimerkiksi yrityksen nimen tai oman asiakaslistasi avulla. 

Lisävinkit kohderyhmän valintaan

-Klikkaamalla Enable Audience Expansion voit antaa LinkedInin näyttää mainoksiasi myös ihmisille, jotka eivät ole suoraan kohderyhmässäsi, mutta joiden LinkedIn uskoo sopivan kohdennukseesi. Audience Expansionin hyödyntäminen voi olla alkuun ihan hyvä valinta, mutta tämä on tilannekohtaista. Kannattaa suorittaa testaamista sekä Expansionilla että ilman. 

-LinkedIn on luonut valmiiksi omia kohderyhmiä, joita voit hyödyntää ja muokata kohdennuksissasi. Voit esimerkiksi halutessasi valita listasta valmiin kohderyhmän ja sulkea siitä pois omat asiakkaasi. 

-Voit tallentaa hyödyntämiäsi kohderyhmiä Save Audience -napilla. Tällä tavoin voit hyödyntää samoja kohdennuksia myös myöhemmissä kampanjoissa helposti.

-Voi integroida Linkkariin yrityksesi käyttämiä CRM-järjestelmiä kuten Salesforcen, Eloquan, Zapierin, Marketon yms. ja kohdentaa mainontaa suoraan asiakasluetteloillesi. Kohderyhmä pysyy Linkkarissa CRM:n kautta ladattuna ajan tasalla. 

LinkedInin mainosmuotojen parhaat palat

Esittelimme LinkedInin kaikki mainosmuodot aiemmin artikkelissamme LinkedIn-mainonta – tehokas mainoskanava B2B-yrityksille. 

Tässä artikkelissa käsittelemme ainoastaan LinkedInin olennaisimpia ja käytetyimpiä mainosmuotoja, eli Single image ad, Carousel, Video views, Conversation ad sekä Message ad. Mainosmuodon valintaan ei ole valitettavasti olemassa yhtä oikeaa vastausta, mutta näistä viidestä vaihtoehdosta on hyvä lähteä liikkeelle. 

Mainosmuodon valinta riippuu paljon siitä, mitä resursseja ja materiaaleja sinulla on käytössäsi. Mikäli sinulta löytyy laadukkaita kuvia ja videoita, niitä kannattaa ehdottomasti käyttää mainoksissa. Tee alkuun paljon testausta eri mainosmuodoilla, jotta löydät tuotteellesi/palvelullesi tehokkaimman vaihtoehdon. 

Käytännössä mikäli tähtäät brändimainontaan, sinun kannattaa hyödyntää Single image, Carousel ja Video views -mainoksia. Näiden mainosmuotojen avulla saat parhaiten brändiviestisi esiin. 

Kun taas tähtäät konversioihin ja asiakashankintaan, voit ottaa käyttöön myös lisäksi  Conversation ja Message-mainokset. Näitä kahta mainosmuotoa kannattaa näyttää vain lämpimälle yleisölle, sillä kylmä yleisö harvemmin innostuu heille tuntemattomien yritysten yhteydenotoista. Vaihtoehtoisesti voit näyttää viestimainoksia myös silloin, jos sinulla on valmiina selkeä prospektilista. 

Budjetin valinta

Linkedin-kampanjaa luodessasi voit valita kolmesta eri budjettistrategiasta. Voit asettaa joko Daily budgetin, Lifetime budgetin tai Both a daily and lifetime budgetin. 

Daily budgetin, eli päivittäisen budjetin avulla voit valita tietyn summan, minkä verran mainoksesi kuluttaa rahaa päivässä. Todellisuudessa käytettävä summa voi kuitenkin vaihdella sen mukaan, paljonko Linkedinin algoritmi löytää potentiaalisia konvertoitujia minkäkin päivän aikana. 

Jos yhtenä päivä algoritmi löytää useita ihmisiä, joille kannattaa näyttää mainostasi, niin se kuluttaa enemmän budjettia kyseisenä päivänä. Vaihtoehtoisesti heikompana päivänä budjetin kulutus voi olla pienempää. Päivittäinen budjetti voi heilua korkeintaan 50% kumpaankin suuntaan.

Lifetime budgetin avulla määritetään, paljonko halutaan kokonaisuudessaan käyttää rahaa yhden kampanjan aikana. Algoritmin käyttämä summa voi vaihdella päivittäin, mutta kampanjan budjetti pysyy vakiona.  

Both a daily and lifetime budget – paras vaihtoehto kolmesta

Tämän strategian avulla voit kertoa Linkedinille, paljonko haluat kuluttaa koko kampanjan aikana, ja paljonko keskimäärin päivässä. Tämä budjettistrategia on kolmesta vaihtoehdosta usein toimivin, sillä sen avulla Linkedinin algoritmi osaa hyödyntää parhaat mahdolliset ostopaikat kampanjan aikana. 

Jos asettaisit kampanjallesi vain päivittäisen budjetin (Daily budget), niin algoritmi käyttäisi välillä 50% enemmän ja välillä 50% vähemmän päivittäisestä budjetista riippuen siitä, millaisia ostopaikkoja mainoksille on saatavilla. 

Kuitenkin jos otat mukaan myös Lifetime Budgetin, niin LinkedInillä on vielä enemmän vaihtoehtoja hyödyntää budjettia silloin, kun se arvioi saavansa mainoksilla enemmän konversioita. Tämä johtuu siitä, että nyt kampanjalla on tiedossa myös maksimisumma, minkä haluat kampanjaan käyttää. 

Nyt algoritmi voi käyttää hyvinä päivinä enemmän budjettia ja huonoina päivinä vähemmän, koska se tietää, minkä maksimibudjetin rajoissa sen pitää pysyä. 

Both a daily and lifetime budget -strategia on toimiva juuri siksi, että sen avulla algoritmi saa enemmän valtaa ja tilaisuuksia budjetin optimointiin. Algoritmille kannattaakin antaa valtaa – niin Facebookissa kuin Linkkarissakin. 

Bidding (hintatarjousten säätely)

LinkedInin suosittelema hintatarjousstrategia (bidding) on kaikille kampanjoille Maximum delivery. Tällä hintatarjousstrategialla LinkedIn etsii mainospaikkoja parhaimmalla mahdollisella hinnalla. Joissain tilanteissa algoritmi siis saattaa käyttää klikkihinnoittelua ja joissakin tilanteissa impressiohinnoittelua. Maximum delivery on lähtökohtaisesti se hintatarjousstrategia, jota kannattaa käyttää LinkedIn-kampanjoissa.

Vaihtoehtoisesti hintatarjousstrategiaksi voi valita myös Target cost. Tässä strategiassa määrittelet tietyn hinnan, millä haluat saada tuloksia aikaiseksi. Jos esimerkiksi haluat maksaa klikkauksista tietyn summan, voit asettaa tämän summan Target costiksi. 

Alkuun Target cost kannattaa asettaa hintahaitarisi yläpäähän, jotta LinkedIn saa riittävästi tuloksia aikaiseksi. Jos bidaat esimerkiksi 5e klikkauksia ja kilpailijasi bidaavat 3e klikkauksia, niin LinkedInin mainospaikkojen huutokaupassa maksat vain sentin enemmän kuin toiseksi korkein huuto. Tällöin bidauksesi todellinen hinta on vain 3,01€.

Voit myöhemmin optimoida bidauksesi summaa alaspäin tulosten myötä. Target cost pyrkii saamaan tuloksia haluamallasi hinnalla, mutta hinta voi olla myös 30% määrittelemääsi arvoa kalliimpi. 

Manual bidding toimii kuin Target cost, mutta manuaalisen hintatarjousstrategian avulla voit määrittää maksimisumman, minkä verran olet valmis maksamaan toiminnosta, ja tämä summa ei ylity. Manual bidding sopii siis valinnaksi silloin, kun haluat kontrolloida täysin konversioiden hintaa. Myös Manual biddingissä maksat vain sentin enemmän kuin toiseksi korkein huuto. 

LinkedIn-mainoksen sisältö 

Itse mainosta luodessasi sinulla on valittavanasi useita eri strategioita. Voit esimerkiksi tehdä alussa laajaa viestiä tunnepohjaisella sisällöllä, ja näyttää sitä kaikille päätöksenteossa mukana oleville henkilöille. 

Vaihtoehtoisesti voit näyttää eri viestejä esimerkiksi markkinoinnille, rahoitukselle ja toimareille. Mitä laajempaa yleisöä hyödynnät alussa, sitä paremmin näet datasta miten hyvin he reagoivat viestiisi. 

Mainoksessa kannattaa panostaa laadukkaisiin ja autenttisiin kuviin, sekä huomiota herättäviin ja kiinnostaviin teksteihin. Mikäli asiakas lukee mainoksesi loppuun asti, on todennäköisempää että hän myös suorittaa haluamasi toiminnon. 

Mainosta rakentaessasi valitse vähintään 4 tai 5 mainoskuvaa ja -tekstiä, joiden pohjalta rakennat mainoksiasi. Mikäli sinulla on vain yksi kuvamainos kampanjassa, mainos saturoituu herkästi (=tehokkuus laskee liiallisen näkymisen myötä). 

Jos valitset 5 eri mainosta kampanjallesi, niin yksi ihminen voi LinkedInin algoritmin karenssin vuoksi nähdä mainoksesi 5 kertaa 48 tunnin aikana. Käytännössä siis mitä useampi mainos sinulla on käynnissä, sitä useammin viestisi voi näkyä kohderyhmällesi. 

Huom. Mainoksia olisi hyvä päivittää vähintään kerran kuukaudessa saturoitumisen ehkäisemiseksi. Anna kuitenkin mainoksesi pyöriä vähintään 7 päivää kerrallaan, ennen kuin teet muutoksia niihin. Tällä tavoin LinkedInin algoritmi pystyy optimoimaan mainosten jakelun paremmin. 

LinkedIn-mainonnan datan seuraaminen ja mainonnan optimoiminen

Kun mainoksesi on käynnissä, sinun tulee ehdottomasti seurata mainonnan vaikutusta datan kautta. Kun tiedät mitkä mainokset ja kohderyhmät ovat tuottaneet parhaiten tulosta, tiedät mitä elementtejä sinun kannattaa jatkossa käyttää kampanjoissasi.

Mikäli sinulla on LinkedIn Insight Tag asennettuna, pääset käsiksi Linkkarin dataan. Voit seurata datan kautta esimerkiksi sitä, kuinka moni tietyn ammattinimikkeen omaava henkilö on klikannut mainostasi. 

Voit myös tutkia, onko viestisi resonoinut paremmin esimerkiksi finanssipuolen ihmisten kuin markkinoijien keskuudessa. Näet myös klikkaajien senioriteetin ja sijainnin, sekä dataa yritysten toimialoista, koosta ja nimistä. 

Saat tutkittua myös lukuisia muita asioita datan avulla, kuten keskimääräisen klikkausprosentin, kattavuuden, konversiot ja muuta. 

Dataa tutkimalla saat siis selville esimerkiksi optimaalisen kohderyhmäsi ja tehokkaimman mainoskampanjasi. Tämän tiedon avulla voit kehittää tulevia mainoskampanjoitasi entistä paremmiksi. 

LinkedIn markkinointi eli LinkedInin orgaaninen näkyvyys

LinkedInissä kannattaa panostaa jonkin verran myös orgaanisen näkyvyyden luomiseen. Helpoiten se onnistuu postaamalla, jakamalla, kommentoimalla ja tykkäämällä mielenkiintoisesta sisällöstä LinkedInissä. 

LinkedInin datan mukaan ne sivut, jotka postaavat viikoittain, saavat 2x muita sivuja enemmän tykkäyksiä ja kommentteja. Lisäksi 150 seuraajan rajapyykki mahdollistaa sivun exponentiaalisen kasvun. Hyvä nyrkkisääntö voisi olla postata kerran viikossa omaa sisältöä tai jakaa alaan ja aiheeseen liittyviä uutisia. Sisällön ei siis tarvitse olla kokonaan itse tuotettua, kunhan se kiinnostaa kohdeyleisöäsi. 

Postauksilla ja orgaanisella aktiivisuudella ei toki saa samanlaista näkyvyyttä ja tulosta aikaiseksi kuin maksetulla mainonnalla, mutta se on hyvä lisä kasvattamaan yrityksen seuraajakuntaa, työnantajamielikuvaa ja tunnettuutta maksullisen mainonnan ohessa. 

LinkedIn-mainonta käyntiin ilman vaivannäköä?

Me Sloganilla toteutamme ammattitaitoista LinkedIn-mainontaa erikokoisille yrityksille. Mikäli sinusta tuntuu, että haluaisit kokeilla Linkediniä mainoskanavana, voit jättää meille LinkedIn-mainonnan tarjouspyynnön!

Kategoriat
Digimarkkinointi Linkedin mainonta

LinkedIn-mainonta – tehokas mainoskanava B2B-yrityksille

LinkedIn eli Linkkari on yksi parhaista mainosalustoista B2B-yrityksille, sillä sen kautta on mahdollista kohdentaa mainontaa hyvin tarkasti esimerkiksi yritysten työntekijöille sekä päätöksenteosta vastaaville tahoille. LinkedIn on usein unohdettu mainosalusta, mutta sen tulisi ehdottomasti olla osana kasvuhakuisen B2B-yrityksen digimarkkinointia. 

Mikä tekee LinkedInistä tehokkaan mainoskanavan? 

LinkedIn-mainonnan kohdennusmahdollisuudet soveltuvat erityisen hyvin B2B-kenttään. Voit kohdistaa mainoksiasi esimerkiksi työkokemuksen, työpaikan tai työtehtävän perusteella, jolloin voit tavoittaa juuri ne ihmiset, jotka tekevät päätöksiä esimerkiksi uusien palveluiden käyttöönotosta. Voit saada mainosviestisi suoraan yritysten eteen, jolloin kasvatat bränditunnettuutta, lisäät inboundia ja helpotat myyjien työtä. 

LinkedInissä on noin 1,5 miljoonaa suomalaista käyttäjää, eli sen avulla tavoitat laajan ammattilaisverkoston juuri silloin, kun he ovat avoimia tarjoamallesi tiedolle. Suomalaisista käyttäjistä toimitusjohtajia, omistajia tai partnereita on LinkedInin mukaan noin 110 000 henkilöä. LinkedIn tarjoaa siis erittäin mielenkiintoisia kohderyhmiä, joihin voit vaikuttaa yrityksesi markkinointiviestinnällä. 

LinkedIn-mainontaa on helppo omaksua, varsinkin jos omaa jo kokemusta Facebook-mainonnan tekemisestä. LinkedIn-mainonta on muun digimarkkinoinnin tapaan mitattavaa, joten voit helposti seurata mainontasi konkreettista vaikutusta.

LinkedIn-käyttäjien mindset

LinkedIn toimii monelle käyttäjälle virtuaalisena CV:na sekä paikkana, josta etsiä alaan liittyvää tietoa, kehittää omaa ammattitaitoa ja verkostoitua. Koska “työminä” on LinkedInin keskiössä, ovat myös LinkedInissä olevat ihmiset vastaanottavaisempia aiheeseen liittyviin mainoksiin. Tämän vuoksi työhön ja yrityksen toimintaan liittyviä ostopäätöksiä tehdään herkemmin LinkedInissä kuin esimerkiksi Facebookissa. 

LinkedIniin tullaan verkostoitumaan ja viettämään aikaa, mikä näkyy myös kirjautuneen käyttäjän keskimääräisesti alustalla käyttämästä ajasta. LinkedIniin kirjaudutaan keskimäärin 2x kuukaudessa ja yhden istunnon pituus on noin 7-11 minuuttia. 

Käyttäjät ovat tutkimusten mukaan LinkedInissä ollessaan 2x enemmän “intent driven”, eli heillä on selkeä tahtotila alustalla vieraillessaan. LinkedInin tarjoamat liidit ovat tämän vuoksi keskimäärin arvokkaampia kuin muilla alustoilla, koska ihmiset ovat “ammattiminänä” toimiessaan vastaanottavaisempia uudelle tiedolle ja ostopäätösten tekemiselle. Siinä missä Facebookista ihmiset hakevat viihdettä, LinkedInistä he hakevat ammattitaitoaan kehittävää sisältöä. 

Mitä ihmiset etsivät eniten LinkedInistä?

Alaansa liittyviä trendejä ja uutisia.

-Vinkkejä ja neuvoja eri aiheista, kuten liiketoiminnan kasvattamisesta.

-Vertaistensa näkökulmia sekä asiantuntijoiden tietoa.

Miten LinkedInin eri kampanjatavoitteet toimivat?

LinkedIn-mainosta luodessasi voit valita useita eri tavoitteita kampanjallesi. Voit esimerkiksi:

-Lisätä brändisi tunnettuutta Brand Awareness -tavoitteella.

-Ajaa liikennettä sivustollesi Website visits -tavoitteella.

-Saada lisää kommentteja tai tykkäyksiä mainoksiisi, osallistujia tapahtumiisi tai seuraajia sivullesi Engagement-tavoitteella.

-Saada katselijoita videoillesi Video views -tavoitteella.

-Kerätä liidejä Lead generation -tavoitteella.

-Saada konversioita nettisivuillesi (esim. liidi, yhteydenotto) Website conversions -tavoitteella.

-Tavoittaa työnhakijoita Job applicants -tavoitteella.

Millaisia mainoksia Linkkarissa voi luoda?

Dynaamiset mainokset

Dynaamiset mainokset ovat personoituja mainoksia, joihin tulee automaattisesti tietoja mainostajan profiilista. Dynaamisessa mainoksessa voi esimerkiksi näkyä profiilikuva, työtehtävä ja yrityksen nimi. Profiilitietojen avulla mainoksista saadaan persoonallisempia ja usein myös huomiota herättävämpiä kuin tavallisista bannerimainoksista. 

Dynaamisia mainosmuotoja ovat Spotlight-mainokset, Follower-mainokset sekä Job-mainokset. 

-Spotlight-mainokset ovat dynaaminen keino saada ihmisiä käymään toivomallasi laskeutumissivulla. Spotlight-mainoksessa näkyy automaattisesti vastaanottajan profiilikuva sekä yrityksesi profiilikuva. Voit lisäksi saada tekstiin mukaan vastaanottajan etu- ja sukunimen. Spotlight-mainos on saatavilla Brand Awareness, Website visits, Website conversions sekä Job applicants -kampanjatavoitteisiin. 

-Follower-mainoksilla voit kerätä seuraajia LinkedIn-sivullesi. Follower-mainoksessa näkyy automaatiolla vastaanottajan profiilikuva ja yrityksesi logo, ja voit asettaa tekstiin vastaanottajan etunimen, sukunimen ja/tai yrityksen nimen. Follower-mainokset ovat saatavilla Brand Awareness ja Engagement -kampanjatavoitteisiin. 

-Job-mainoksilla voit kannustaa ihmisiä hakemaan avoimiin työpaikkoihisi. Myös Job-mainoksissa on näkyvillä vastaanottajan profiilikuva sekä yrityksen logo, ja voit valita mukaan myös vastaanottajan etunimen, sukunimen ja/tai yrityksen nimen. Job-mainokset ovat saatavilla Job applicants-kampanjatavoitteella. 

Kuvamainokset 

Kuvamainokset toimivat LinkedInissä samaan tapaan kuin muissakin sosiaalisen median mainoskanavissa. Voit valita kuvamainokseen kuvan, otsikon, tekstin, call to actionin sekä linkin ulkoiselle nettisivulle. Kuvamainos on hyvin suosittu mainosmuoto LinkedInissä. 

Karusellimainokset 

LinkedIn karusellimainos on sarja kuvakortteja, joita voi selata eteenpäin. Karusellimainoksen avulla voi nostaa yhteen mainokseen useampia tuotteita tai kertoa esimerkiksi tarinaa, esitellä tarjouksia tai jakaa informaatiota. Vain luovuus on rajana!

Videomainokset 

LinkedInissä voi mainostaa myös videoilla. Videomainoksen pituus voi olla 3 sekuntia – 30 minuuttia. Videomainokset näkyvät LinkedInin sisältövirrassa.

Tekstimainokset

Tekstimainokset ovat LinkedInin sivuston yläosassa tai sivupalkissa näkyviä mainoksia. Mainoksia on mahdollista nähdä eri puolilla LinkedIniä, ja mainoksiin voi lisätä mukaan myös kuvan. Tekstimainoksia ei voi nähdä mobiililaitteella selatessa. 

Message-mainokset

Message-mainos/Inmail-mainos on mainos, joka lähetetään käyttäjien viestiboksiin. Viestit saapuvat käyttäjille vain silloin, kun he ovat aktiivisia LinkedInissä. Viestit eivät myöskään voi mennä roskakoriin, joten ne saapuvat aina perille.

Inmail-viesteillä voi puhutella lukijaa suoremmin kuin tavallisella mainoksella. Viestit saapuvat yrityksen nimen sijaan viestin lähettäneen henkilön nimellä, jolloin ne tuntuvat persoonallisemmalle. 

Conversation-mainokset 

Conversation-mainokset toimivat samaan tapaan kuin Message-mainokset, mutta niiden avulla voi käydä keskustelua viestin lukijan kanssa. Voit lisätä viestin loppuun viestin lukijalle vastausvaihtoehtoja, joita klikkaamalla tälle generoituu uusi ennalta määrittelemäsi viesti. 

Voit esimerkiksi kysyä haluaako asiakas lisätietoja kertomastasi aiheesta, ja mikäli hän klikkaa kyllä, tarjota lisää esittelevää tekstiä.  

Tapahtumamainokset

Voit mainostaa LinkedInissä tapahtumia tapahtumamainosten avulla. Mainoksiin on mahdollista lisätä kuva, tapahtuman nimi sekä kuvaus. 

LinkedIn-mainonnan hinta

Yksi kiinnostavimmista asioista LinkedIn-mainontaa liittyen on tottakai mainonnan hinta. Mitä LinkedIn-mainonta siis maksaa?

Käytännössä voit itse määrittää mainontaan käyttämäsi summan LinkedInin omien ohjeiden rajoissa. Yhden kampanjan saa pyörimään 10 euron päivähintaan, eli noin 300 eurolla kuukaudessa. Tottakai mainostaessa kannattaa muistaa, että mainontaa on hyvä testata, ja testaaminen on vaikeaa rajallisella budjetilla. 

LinkedIn-mainonnan hinta määräytyy sen mukaan, miten kilpailtua tavoittelemasi kohderyhmä on. Mainonta siis maksaa enemmän silloin, kun mainostat korkeamman senioriteetin henkilöille, kuten toimitusjohtajille, kuin esimerkiksi entry-level työntekijöille. Lisäksi IT-alalla työskenteleville mainostaminen on kilpailun vuoksi lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin muiden alojen työntekijöille. 

LinkedIn-mainonta on yleisesti ottaen kalliimpaa kuin Facebook-mainonta, mutta laadusta kannattaakin maksaa. LinkedInin kautta voit tavoittaa juuri oikeat päätöksentekijät silloin, kun he ovat avoimia vastaanottamaan tarjoamaasi tietoa. 

B2B-kauppa käy lähtökohtaisesti paremmin ammattilaisverkostossa mainostaessa. Otetaan tähän esimerkki, jossa pyörität yritystä, joka myy toimistotuoleja asiakkaille. Facebookissa voit saada yksittäisiä tuoleja myytyä yksittäisille ihmisille heidän omaan käyttöönsä. 

Linkedinistä taas voit löytää yritysten ostopäätöksistä vastaavia ihmisiä, jotka saattavat tilata kerralla 20 toimistotuolia työntekijöidensä käyttöön. Vaikka LinkedIn-mainonta oli mainostajalle Facebook-mainontaa kalliimpaa, niin mainonta maksoi itsensä takaisin moninkertaisesti toteutuneen tuloksen myötä. 

Aloita LinkedIn-mainonta luomalla yrityssivu

Ennen LinkedIn-mainostamisen aloittamista yritykselle tulee luoda yrityssivu. Yrityssivua voidaan maksullisen LinkedIn-mainonnan lisäksi hyödyntää moneen eri asiaan, kuten myynnin ja markkinoinnin edistämiseen, rekrytoinnin tukemiseen ja työnantajamielikuvan luomiseen. Tämän vuoksi sivun orgaaniseen sisältöön kannattaa myös panostaa maksullisen mainonnan lisäksi. 

Yrityssivun luomiseksi sinulla tulee ensiksi olla henkilökohtainen tili LinkedInissä. Tämän jälkeen voit luoda uuden LinkedIn-sivun osoitteessa https://www.linkedin.com/company/setup/new/

Oman yrityssivun luominen onnistuu linkin takaa helposti LinkedInin ohjeita seuraamalla. Yritystiliin tulee täyttää vähintäänkin pakolliset tiedot, eli yrityksen nimi, yrityssivun URL-osoite, yrityksen koko sekä yritysmuoto. Lisäksi profiiliin kannattaa täydentää myös yrityksen kotisivun osoite, logo sekä brändin mukainen taustakuva. 

Vinkki: Yrityssivut joilla on kaikki tiedot täytettynä saavat LinkedInin mukaan 30% enemmän viikkokävijöitä. Suosittelemme siis täydentämään kaikki tiedot yrityssivulle!

LinkedIn Insight Tagin asentaminen

Ennen LinkedIn-mainonnan aloittamista kannattaa omille verkkosivuille lisätä LinkedIn Insight Tag, eli pikseli. Pikseli on kevyt JavaScript koodinpätkä, jonka avulla voidaan seurata sivuston tapahtumia LinkedInin datassa. Pikselin avulla voit esimerkiksi tutkia, montako yhteydenottoa tai ostoa mainoksesi on tuonut, sekä myös tehdä uudelleenmarkkinointia nettisivuillasi käyneille ihmisille.

LinkedIn pikselistä on siis ehdotonta hyötyä LinkedIn-mainontaa tehdessä!

LinkedIn-mainonnan sudenkuoppia

1. LinkedInissä, kuten muussakin digitaalisessa mainonnassa, kannattaa hyödyntää autenttista sisältöä valmiiden stock-kuvien sijaan. Autenttiset kuvat vetoavat käyttäjiin stock-kuvia paremmin, ja tuovat usein parempia tuloksia.

2. Yksi yleisistä ongelmista yritysten LinkedIn-mainonnassa on liian tarkkojen kohderyhmien valitseminen. LinkedInissä on tarjolla paljon eri kohdennusvaihtoehtoja, ja helposti yritykset rajaavat kohderyhmänsä tiettyyn ostajapersoonaan, kuten keskisuurten yritysten toimitusjohtajat. Todellisuudessa LinkedIn-mainonnassa kannattaa vaikuttaa koko ostajan sidosryhmään eli myös muihin toimijoihin, joiden kanssa toimitusjohtajat käyvät esimerkiksi kahvihuonekeskusteluja. B2B-ostopäätöksissä on keskimäärin mukana 6.8 henkilöä, joten kohderyhmää ei kannata rajata ainoastaan yritysten päättäjiin.

3. Mainostajat hyppäävät liian usein suoraan tuotteen tai palvelun mainostamiseen, eivätkä keskity tuottamaan lisäarvoa kohderyhmälle tai kasvattamaan omaa asemaansa asiantuntijana. Asiantuntijuuden kasvattaminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista ja pitkäaikaista markkinointia. 

LinkedIn-mainonta pähkinänkuoressa

LinkedIn-mainonta on erittäin hyvä keino tavoittaa asiakkaita B2B-kentällä. LinkedIn tarjoaa kattavat kohdennusvaihtoehdot, hyvän datan seurannan, aiheesta kiinnostuneen yleisön sekä paljon vaihtoehtoja erilaisten kampanjoiden luomiselle. 

Koska LinkedIn-käyttäjät toimivat alustalla “ammattiminänään”, he ovat vastaanottavaisempia yritysten tarjoamalle tiedolle ja tarjouksille. Mikäli LinkedIn-mainonta ei ole vielä osana B2B-yrityksesi digimarkkinointia, niin sen pitäisi olla! 

Mikäli sinusta tuntuu että jättäisit mielelläsi LinkedIn-mainonnan tekemisen ammattilaisten käsiin, voit jättää meille LinkedIn-mainonnan tarjouspyynnön.

Kategoriat
Digimarkkinointi Linkedin mainonta

Slogan auttoi Energia Myynti Suomea tavoittamaan halutut yritykset tehokkaasti LinkedIn-mainonnalla

Energia Myynti Suomi on osa pohjoismaista Energi Danmark-konsernia, joka välittää sähköenergiaa asiakkailleen. Energia Myynti Suomen asiakkaat ovat pääosin suuria yrityksiä, konserneja ja julkisyhteisöjä. Asiakkaisiin lukeutuu muun muassa Lumo Energia Oyj, Elenia Oy ja Suomen valtio. Noin 250 miljoonan euron liikevaihtoa tahkoava yritys tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia tuotteita, joihin sisältyy muun muassa sähkön salkunhoito- ja One Stop Shop -palvelut.

Slogan ja Energia Myynti Suomi aloittivat yhteistyön digimarkkinoinnissa vuoden 2020 alussa. Haasteena oli mm. se, että yritys ei ollut aiemmin tehnyt digimarkkinointia, joten valmista ja toimivaa strategiaa ei ollut. Tarve näkyvyydelle, uskottavuudelle ja liidinhankinnalle kuitenkin oli, sillä kilpailu alalla on äärimmäisen kovaa.

– Tarvitsimme kumppania avuksi digitaalisten kanavien markkinointiin. Valitsimme Sloganin koska heidän osaaminen vakuutti ja pääsimme ketterästi liikkeelle, Energia Myynti Suomen toimitusjohtaja Jesse Ruotsalainen avaa lähtötilannetta.

LinkedIn-mainonta tarjoaa erinomaisen kanavan B2B-yritysten digimarkkinointiin

Sloganin digimarkkinointitiimi perehtyi Energia Myynti Suomen markkina-asemaan, kilpailuetuihin sekä kilpailijoihin, jotta oikea tapa tavoittaa oikeat asiakkaat löytyy. Mainonnan tavoitteiksi asetettiin tunnettuuden lisääminen, liidinhankinta sekä oikeanlaisen viestin kertominen.

Kanavaksi valikoitui Google-hakusanamainonta ja LinkedIn-mainonta, jossa hyödynnettiin Feed- ja Message-mainontaa. Toiminnan edetessä mainonnan fokus siirtyi enemmän LinkedIniin.

LinkedIn tarjoaa hyvän markkinointikanavan yrityksille, jonka tuotteilla ei ole välttämättä juurikaan tunnettuutta tai hakuvolyymia. Jos B2B-markkinoille suunnattu tuote/palvelu on uusi ja tuntematon, sitä pystyy tuomaan helposti esille LinkedInissa. Malli toimii myös startup-maailmassa. Harvoin pelkkä Google-mainonta riittää uusien asiakkaiden saamiseen, vaan tarvitaan myös muita kanavia.

Slogan luottaa aina saatuun dataan asiakkaasta riippumatta. Energia Suomen markkinoinnissa LinkedIn-mainonnalla pyrittiin etsimään passiivisempia asiakkaita, joiden kiinnostusta yritettiin herättää – erityisesti B2B-kentässä. Toisena kanavana käytetty
Google-hakusanamainonta tuki tätä prosessia tarjoamalla ratkaisua aktiivisesti käyttäytyvään asiakkaaseen.

Mainonnassa hyödynnettiin Sloganin kirjoittamaa case study-artikkelia Energia Myynti Suomen ja Lumo Energian välisestä yhteistyöstä. Slogan sai Energia Myynti Suomelta heidän prospektilistansa, jonka perusteella case studyyn ohjaavat mainokset kohdennettiin. Näin Energia Myynti Suomi tavoitti viestillään juuri sen alan yritysten päättäjiä, joita se haluaa asiakkaakseen.

– Case studyjen avulla olemme pystyneet nostamaan vahvuuksiamme paremmin esiin. LinkedInissa sitten saamme nämä vahvuudet saa kohdennettua suoraan niille keitä haluaisimme asiakkaaksi, Ruotsalainen kertoo.

Ketterä viikkopalaverimalli auttoi löytämään toimivan strategian

Energia Myynti Suomi on ollut erityisen tyytyväinen yhteistyöhön Sloganin kanssa. Viikottaisilla palavereilla Slogan pitää asiakkaansa jatkuvasti ajan tasalla mainonnan tapahtumista ja tehdyistä toimenpiteistä. Varsinkin yhteistyön alussa ns. viikkosprinttimalli korostuu, jolloin tuloksiin päästään kiinni nopeammin. Viikoittainen yhteydenpito auttaa myös Slogania ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa paremmin.

– Viikoittaisissa palavereissa käydään läpi kampanjoiden data, joka on hyvä asia. Slogan kirjoittaa meille myös kuukausittain blogi- tai case study-tekstejä, joita voimme hyödyntää markkinoinnissa ja myynnissä, Ruotsalainen avaa Sloganin välistä yhteistyömallia.

Slogan on Jyväskylässä ja Helsingissä toimiva digimarkkinointiin ja WordPress-verkkopalveluihin erikoistunut digitoimisto. Sloganin missio on auttaa yrityksiä kasvattamaan liikevaihtoa digitaalisten ratkaisujen avulla. Slogan pyrkii simppeliin ja tehokkaaseen työskentelyyn, jossa kommunikointi ja asiakastyytyväisyys ovat isossa arvossa.