miten valitset yritykselle sopivimman kanavan digimarkkinointiin?

Digimarkkinointi yritykselle – kattava opas sopivan kanavan valintaan

Mietitkö digimarkkinoinnin aloittamista yrityksellesi, mutta et tiedä mistä kanavasta on järkevintä lähteä liikkeelle? 

Tässä tapauksessa olet tullut oikeaan paikkaan. Tässä artikkelissa esittelemme kattavasti suosituimmat digitaalisen markkinoinnin kanavat ja kerromme, mitä kaikkea kanavan valinnassa kannattaa huomioida. Kanavan valintaan vaikuttaa olennaisesti se, onko kyseessä B2B- vai B2C-yritys sekä mikä on yrityksen kohderyhmä, asiakkaan ostopolku ja mainonnan tavoite. 

Lue lisää ja nappaa talteen vinkit oikean kanavan valintaan!

Orgaaninen näkyvyys vs. maksullinen digimarkkinointi

Lähdetään liikkeelle perusteista, eli miten digimarkkinointia jaotellaan. Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä markkinointitoimenpiteitä, joilla mainostetaan digitaalisissa kanavissa. Digitaalinen markkinointi voidaan jakaa maksulliseen mainontaan sekä ei-maksulliseen, orgaaniseen näkyvyyteen. 

Orgaanista näkyvyyttä voidaan saavuttaa esimerkiksi tekemällä postauksia erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, kuten Instagramiin, Facebookiin tai LinkedIniin. Myös esimerkiksi blogin kirjoittaminen ja hakukoneoptimointi kuuluvat orgaanisen näkyvyyden alle. 

Erityisesti sosiaaliseen mediaan postaamalla voidaan sitouttaa olemassa olevia asiakkaita, mutta yksistään somepostailun kautta on vaikeaa saada uusia asiakkaita kiinnostumaan yrityksestäsi. Uusasiakashankinta vaatii usein maksullista näkyvyyttä. 

Digimarkkinoinnista puhuttaessa tarkoitetaan usein juurikin maksullista näkyvyyttä. Maksullista näkyvyyttä voidaan hankkia esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavissa, Googlessa, sähköpostissa, sovelluksissa sekä oikeastaan missä tahansa netissä. 

Digimarkkinoinnin ehdoton etu on se, että sen avulla voidaan seurata ja rajata tarkasti mainontaan käytettävää summaa, ja datan avulla voidaan nähdä suoraan, miten paljon tuloksia yksittäinen mainoseuro on tuonut liiketoiminnalle. Tämä tekee digimarkkinoinnista suositun ja kasvavan mainonnan muodon niin pienille kuin suurillekin yrityksille. 

Mutta mistä kanavasta digimarkkinoinnissa kannattaa lähteä liikkeelle? Sosiaalisesta mediasta, Googlesta, sähköpostimarkkinoinnista, sisältömarkkinoinnista vai jostain muusta?

Monikanavainen digimarkkinointi ja sen tärkeys

Digimarkkinointikanavaa valitessa on tärkeää ymmärtää monikanavaisen digimarkkinoinnin tärkeys. Ihanteellista olisi, että yrityksen viesti olisi näkyvillä useammassa kuin vain yhdessä kanavassa. Tämä johtuu siitä, että asiakkaan ostopolku on usein monivaiheinen ja oston saaminen vaatii asiakkaan lämmittelyä.

Asiakkaan ostopolku

Asiakkaan ostopolku ei ole yksiselitteinen, ja harvoin vain yksittäinen viesti riittää oston saamiseen. Ensin asiakasta kannattaa lämmitellä yrityksen brändiviestillä, jotta hän oppii yrityksen olemassaolosta ja siitä, mitä yritys tekee. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi bränditunnettuuteen tähtäävillä videoilla, kuvilla ja mainosviesteillä. 

Seuraavaksi hänet olisi hyvä saada vierailemaan yrityksen sivuilla. Asiakkaalle voidaan tarjota alennuskoodia tai muuta houkutinta, jolla hänet saadaan vierailemaan sivuilla ja harkitsemaan tuotteen tai palvelun ostoa. Hänelle voidaan tarjota alennuskoodi esimerkiksi sähköpostiosoitetta vastaan. Tätä sähköpostiosoitetta voidaan hyödyntää myöhemmin markkinoinnissa. 

Kolmannessa vaiheessa sivustokävijälle voidaan näyttää uudelleenmarkkinointia, joka tähtää varsinaisen oston tekemiseen. Uudelleenmarkkinoinnissa tehokkainta on näyttää kuvia juuri niistä tuotteista ja palveluista, joita kävijä on sivuilla selannut tai joita hän on lisännyt ostoskoriin. Uudelleenmarkkinointikampanjoiden konversioprosentit ovat siksi usein suurempia, että asiakas tuntee jo tarjoamasi tuotteen tai palvelun, ja on saattanut jo harkita sen ostamista. 

digimarkkinointi eri kanavissa

Monikanavainen digimarkkinointi pitää yrityksesi asiakkaan mielessä

Varsinkin kalliimpien tuotteiden ja palveluiden kohdalla asiakkaan ostopolku ei ole aina näinkään yksiselitteinen, ja ostoon päätyminen voi vaatia useamman kohtaamisen yrityksen mainonnan kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää, että asiakas ei ehdi unohtaa yritystäsi ennen ostopäätöksen tekemistä. 

Mitä useammassa kanavassa yrityksesi viesti on näkyvissä, sitä paremmin yrityksesi pysyy asiakkaiden mielessä. Tämän vuoksi olisi tärkeää yhdistellä maksullista mainontaa eri kanavissa sekä hyödyntää myös orgaanisia postauksia eri somekanavoihin. 

Digimarkkinoinnin eri kanavat soveltuvat eri vaiheisiin ostopolkua, ja kanavia yhdistelemällä voidaan saada erittäin tehokas markkinointistrategia aikaiseksi. Jos asiakas näkee mainoksesi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, Googlessa, Youtubessa, sähköpostissa ja muualla netissä, jäät paremmin mieleen ja teet suuremman vaikutuksen. Ja kun jäät positiivisella tavalla mieleen, saat asiakaskuntaasi kasvatettua. 

Eri kanavat toimivat eri vaiheissa ostopolkua 

Esimerkiksi Facebook- ja Instagram-mainonta, Youtube-mainonta, LinkedIn-mainonta, Google Discovery ads ja Google Display Ads soveltuvat tunnettuuden kasvattamiseen. Niiden avulla voidaan tuoda brändiä uusien ihmisten tietoisuuteen visuaalisella ja kerronnallisella tavalla.

Kun asiakkaita halutaan saada yrityksen verkkosivuille, voidaan edellä mainittujen kanavien lisäksi hyödyntää myös Google Ads hakusanamainontaa, Google Shoppingia ja sisältömarkkinointia. 

Uudelleenmarkkinoinnin kanavina Facebook- ja Instagram-mainonta sekä Display Ads ovat usein lyömättömiä. Niiden avulla voidaan tavoittaa asiakas lähestulkoon missä tahansa internetissä, ja houkutella tämä suorittamaan osto verkkokaupassa. 

Jos taas halutaan sitouttaa ja aktivoida jo olemassa olevia asiakkaita, voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen median orgaanisia postauksia, sähköpostimarkkinointia, sisältömarkkinointia sekä jotakin maksullista uudelleenmarkkinoinnin kanavaa, jolla saadaan juuri toivottu kohderyhmä tavoitettua. 

Osa kanavista sopii siis parhaiten vain tiettyyn vaiheeseen ostopolkua, kun taas esimerkiksi Facebook- ja Instagram-mainonnan avulla voidaan tavoittaa asiakas lähestulkoon jokaisessa ostopolun vaiheessa. Toki ongelmaksi voi nousta se, että kaikki internetin käyttäjät eivät ole Facebookissa ja Instagramissa. Tämän vuoksi useamman kanavan käyttäminen lisää mahdollisuuksia suuremman joukon tavoittamiseen, ja eri mainosalustoja voidaan käyttää tukemaan toisiaan. 

Jo hyödyntämällä kahta eri kanavaa voidaan saada huomattavia markkinoinnillisia hyötyjä aikaiseksi. Lue eteenpäin, niin löydät kuvaukset jokaisesta kanavasta ja niiden soveltuvuudesta erilaisille yrityksille. 

Sosiaalisen median mainonnan monet hyödyt 

Maksullisen somemainonnan etuna on se, että sen avulla on mahdollista saada valtavasti enemmän näkyvyyttä kuin orgaanisella postaamisella. Tämä johtuu siitä, että sosiaalisen median kanavat ovat rajoittaneet orgaanista näkyvyyttä. Nykyään jos somessa haluaa näkyä useammalle kuin kouralliselle seuraajia, on mainontaan käytettävä rahaa. 

Sosiaalinen media on oiva mainosalusta sen vuoksi, että sen kautta voidaan tavoittaa suuri osa suomalaisista ihmisistä. Sosiaalisen median alustoja on lukemattomia, joten mainontaan kannattaa käyttää harkintaa ja valita juuri sinun kohderyhmäsi suosima alusta. 

Toinen etu sosiaalisen median mainonnassa on se, että sen avulla voidaan kohdistaa mainontaa erittäin tarkasti alustan käyttäjille. 

Voit esimerkiksi: 

-näyttää mainoksia uudelleenmarkkinointina sivustokävijöillesi (mikä johtaa usein parempaan konversioprosenttiin).

-kohdentaa kiinnostuksen kohteiden perusteella (voit näyttää mainoksiasi esimerkiksi ihmisille, jotka pitävät koirista).

-mainostaa erilaisille samankaltaisuusyleisöille - esimerkiksi ihmisille, jotka ovat samankaltaisia kuin aiemmin verkkokaupastasi ostaneet ihmiset.

-käyttää demografista kohdennusta (kohdentaa esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella).

-mainostaa sosiaalisessa mediassa sivustasi tykänneille tai julkaisuusi sitoutuneille ihmisille. 

Lisäksi sosiaalisen median mainonta, kuten muukin digitaalinen mainonta, on erittäin mitattavaa. Pysyt kärryillä siitä, miten paljon rahaa olet käyttänyt, ja paljonko olet saanut liikevaihtoa mainonnan avulla. 

sosiaalisen median mainonta

1. Facebook- ja Instagram-mainonta

Facebook- ja Instagram-mainontaa hallitaan Facebook Business Managerin kautta. Voit siis mainostaa samalta alustalta sekä Facebook- että Instagram-käyttäjille. 

Facebookissa ja erityisesti Instagramissa näytettävän mainonnan kannattaa olla hyvin visuaalista. Näillä alustoilla autenttinen, kävijälähtöinen sisältö tehoaa yleensä hyvin, sillä sitä ei koeta niin helposti mainosmaiseksi. Stock-kuvien sijaan kannattaa siis panostaa aitoihin kuviin ja sisältöihin, missä näkyy mielellään ihmisiä mukana. 

Instagramin käyttäjäkunta on lähtökohtaisesti hieman nuorempaa kuin Facebookin, joten Business Managerin kautta mainostaessa tavoittaa todella suuren määrän suomalaisia some-käyttäjiä niin Facebookissa kuin Instagramissakin.

Facebook- ja Instagram-mainonta sopivat erityisesti brändiviestin ja tuotteiden esittelyyn. Facebookin avulla voidaan luoda tunnettuuteen, harkintaan ja ostoon tähtääviä kampanjoita, sekä rakentaa erittäin tehokkaita uudelleenmarkkinointikampanjoita.  

Lue lisää Facebook-mainonnasta.

2. LinkedIn-mainonta

LinkedIn-mainonta on tehokasta etenkin B2B-bisneksessä. LinkedInin kautta sinun on mahdollista tavoittaa noin 1,5 miljoonaa suomalaista käyttäjää silloin, kun he toimivat asiantuntijaprofiilillaan. 

Ihmiset saapuvat pääasiassa LinkedIniin verkostoitumaan ja kouluttautumaan. Koska he toimivat asiantuntijaprofiilinsa kautta, he ovat kiinnostuneempia työhön ja kouluttautumiseen liittyvistä asioista kuin esimerkiksi silloin, kun he selaavat Facebookia vapaa-ajallaan. LinkedInissä tehdään todennäköisemmin työhön ja yrityksen toimintaan liittyviä ostopäätöksiä. 

Tämän vuoksi oikein toteutetulla LinkedIn-mainoskampanjalla voi saada erittäin hyviä tuloksia aikaiseksi B2B-kentässä. Sen avulla voidaan kasvattaa tunnettuutta, sitouttaa asiakkkaita ja tehdä myös ostoon tähtääviä kampanjoita. 

Tutustu lisää LinkedIn-mainontaan ja sen hienouksiin. 

3. Youtube-mainonta

Youtube on Googlen jälkeen maailman toiseksi käytetyin hakukone. Youtube tarjoaa kustannustehokasta mainontaa, sillä maksat siitä, kun käyttäjä klikkaa mainostasi tai katsoo sitä 30 sekuntia. Mikäli käyttäjä skippaa mainoksen, ei mainoksesta koidu sinulle kuluja.

Youtube on Googlen tarjoamaan kuuluva alusta, joten Youtube-mainontaa hallinnoidaan Googlen mainostyökalujen kautta. Youtube on oiva mainoskanava etenkin brändiviestin esille tuomiseen, ja sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää kanavana yrityksen videomainontaan. 

Youtubesta löydät kaikenikäisiä suomalaisia käyttäjiä, joiden mielenkiinnon voit herättää hyvälaatuisilla videomainoksilla. 

Lue lisää Youtube-mainonnasta.

4. Muut sosiaalisen median mainoskanavat

Mainontaa kannattaa kohderyhmän mukaan kokeilla myös muissa somekanavissa, mikäli intoa löytyy. Muita potentiaalisia sosiaalisen median mainonnan alustoja ovat esimerkiksi Twitter, Tiktok, Snapchat, Jodel ja Pinterest. 

Kokeilemalla rohkeasti eri kanavia ja toteuttamalla useita eri testejä mainosten välillä voi saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Testejä kannattaa mainoskuvien lisäksi tehdä kohderyhmien, kampanjatavoitteiden, CTA:n, tekstien ja myös ajanjakson suhteen. Voi olla, että jokin mainos ei tehoa tänään, mutta se tehoaa kahden viikon päästä. 

Google Ads mainonta ja sen hyödyt

Google Ads mainonta on hyvin suosittu digitaalisen mainonnan muoto, eikä suotta. Google Adsin avulla voit tavoittaa ihmiset juuri silloin, kun he ovat ostohousut jalassa etsimässä tarjoamiasi tuotteita ja palveluita. 

Kaikki Google-mainokset luodaan ja hallinnoidaan saman Googlen alustan kautta. 

google ads digimarkkinointi

1. Google Ads hakusanamainonta

Google hakusanamainonta tai Google Adwords on yksi suosituimmista Googlen mainosmuodoista. Hakusanamainokset ilmestyvät Google-haun ylä- tai alakulmaan silloin, kun ihmiset hakevat asioita Googlesta sinun määrittelemilläsi sanoilla. 

Mikäli esimerkiksi mainostat polkupyöriä, ja joku tekee haun “polkupyörä netistä hinta”, voit näyttää mainoksesi tälle ihmiselle Googlessa. Jos ihminen tekee haun ostoon tähtäävällä hakusanalla ja hän pitää tarjoamastasi tuotteesta, hän saattaa ostaa sen. 

Google hakusanamainonta sopii lähes jokaisen yrityksen käyttöön, mutta erityisen tehokasta se on silloin, kun mainostetaan todella tarkan Google-haun tekeville ihmisille. Esimerkiksi “nike air force 1 hinta” -haku johtaa todennäköisemmin ostoon kuin “nike-kengät” -haku, sillä jälkimmäinen ihminen on vasta vertailemassa eri vaihtoehtoja keskenään. Pidemmän haun tehnyt ihminen tietää jo, mitä hän haluaa ostaa. 

Tutustu lisää Google Ads hakusanamainontaan ja siihen, miten Sloganilla tehdään tuottavia Google hakusana-kampanjoita. 

2. Google Display-mainonta

Display-mainokset ovat kuvamainoksia, jotka näkyvät Google-hakujen ulkopuolella. Mainoksia voi siis tulla vastaan esimerkiksi eri nettisivuilla, Gmailissa, Youtubessa kuvamainoksina, mobiilisovelluksissa, videoissa, nettipeleissä ja muilla alustoilla, joilla on kumppanuussopimus Googlen kanssa. 

Google Display-mainonnalla tavoitetaan Googlen omien sanojen mukaan 90% internetin käyttäjistä niin Suomessa kuin maailmalla. Display-mainontaa voidaan käyttää tehokkaana uudelleenmarkkinoinnin välineenä (voit mainostaa ihmisille, jotka ovat käyneet verkkosivuillasi) sekä myös kylmän yleisön tavoittamiseen (voit mainostaa ihmisille, jotka eivät vielä tunne yritystäsi).

Display-mainonnan avulla voit siis tehdä visuaalista ja kohdennettua mainontaa. Voit hallita sitä, millä sivuilla ja missä yhteydessä mainoksesi näkyvät ihmisille. Display-mainonta voi soveltua oikeastaan minkä tahansa yrityksen verkkonäkyvyyden ja myynnin kasvattamisen välineeksi. 

3. Google Shopping-mainonta

Google Shopping-mainokset ovat visuaalisia mainoksia, jossa näkyy mainostettavan tuotteen kuva sekä tuotetiedot, kuten hinta, merkki ja kaupan nimi. Mainokset näkyvät Google-haun yhteydessä sivun yläreunassa sekä Google ostokset -välilehdellä. 

Google Shopping -mainokset ovat kova juttu verkkokauppiaille, sillä tuotekuvan ja hinnan lisääminen vähentää turhien klikkausten määrää. Suuri osa klikkauksista siis päätyy ostoon asti. Kun Google Shopping on käynnissä, se hakee ja päivittää tuotetiedot automaattisesti verkkokaupasta, jolloin mainonnan ylläpitäminen on vaivatonta.

Google Shopping on erinomainen lisä verkkokauppiaan mainoskanavaksi. Tutustu lisää Google Shopping -mainontaan

4. Google Discovery Ads -mainonta

Googlen Discovery Ads -mainonta on suhteellisen uusi mainosmuoto Suomessa. Sen avulla voidaan näyttää mainoksia Googlen Discover-alustalla uutisartikkeleiden seassa, Youtuben syötteessä sekä Gmailin Tarjoukset ja Sosiaaliset verkostot -välilehdillä. 

Discovery-mainokset näkyvät käyttäjille ennen kuin he tekevät Google-hakuja, joten se on hyvä kanava yrityksen tunnettuuden kasvattamiseen ja brändimainontaan. 

Yleisöllä ei ole vielä kehittynyt Discovery Adseihin samanlaista mainossokeutta kuin esimerkiksi bannerimainontaan. Tämän vuoksi jos mainos on kiinnostavan ja huomiota herättävän näköinen, on todennäköisempää että käyttäjä klikkaa mainosta. 

Lue lisää Google Discovery Ads -mainonnasta ja kurkkaa ohjeet, miten mainoskampanja käynnistetään. 

Sähköpostimarkkinointi yleisön sitouttamiseen

Sähköpostimarkkinointi on hyvin kustannustehokas tapa sitouttaa yleisöä. On halvempaa saada vanha asiakas tekemään uusi osto, kuin saada kokonaan uusi asiakas yritykselle. Sähköpostimarkkinoinnin avulla voit sitouttaa ja tavoittaa vanhoja asiakkaitasi silloin, kun yrityksellesi parhaiten sopii. 

Sähköpostimarkkinoinnissa tulee panostaa relevanttiin ja kohdennettuun sisältöön. Jatkuva asiakkaiden spämmiminen ei ilahduta ketään, kun taas huolella mietityt uutiskirjeet ja tarjoussähköpostit voivat kannustaa asiakkaita pysymään mukana brändin kelkassa. 

Sähköpostimarkkinoinnissa on tärkeää muistaa se, että asiakkaiden tulee liittyä sähköpostilistalle vapaaehtoisesti. Asiakkaita voidaan kannustaa liittymään listalle esimerkiksi tarjoamalla alennuksen tai asiantuntevan oppaan liittymistä vastaan. 

Sähköpostit kannattaa kohdentaa - jos lähetät jokaisen viestin jokaiselle asiakkaalle, ei markkinointi ole yhtä tehokasta. Tämän vuoksi olisi hyvä määritellä sähköpostilistalaiset omiin kategorioihinsa. 

Sähköpostimarkkinointi sopii niin B2C kuin B2B-yrityksille, ja sitä kannattaa ehdottomasti kokeilla. 

Sisältömarkkinointi tuo arvoa yleisölle

Sisältömarkkinointi on markkinointitapa, jossa merkityksellistä sisältöä jakamalla pyritään viihdyttämään, sitouttamaan ja viemään asiakkaita eteenpäin ostopolulla. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena onkin asiantuntijamielikuvan rakentaminen, asiakashankinta ja nykyisten asiakkuuksien säilyminen. 

Sisältömarkkinointia voidaan toteuttaa esimerkiksi luomalla blogitekstejä, webinaareja, e-kirjoja, kuvia, infograafeja tai podcasteja. Sisältöjen avulla saadaan houkuteltua uusia asiakkaita yrityksen tunnettuuden piiriin, ja myöhemmin eteenpäin kohti tuotteen tai palvelun ostamista. Ostamisen jälkeen sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on pitää asiakas tyytyväisenä ja yrityksen palveluiden piirissä jatkossakin. 

Sisältömarkkinointi vaatii aikaa ja jaksamista, sillä tulokset harvemmin tapahtuvat yhdessä yössä. Toisaalta sisällöt voivat toimia asiakashankinnan lähteenä vuosien ajan, joten pitkäaikainen sisältömarkkinointi tulisi nimenomaan nähdä investointina tulevaisuuteen.

Erityisesti blogitekstejä kirjoittaessa tulee panostaa hakukoneystävälliseen sisällöntuotantoon. Kun blogitekstissä huomioidaan hakukone, nousevat tekstit pitkäaikaisen tekemisen myötä hakukonesijoituksissa ylemmäs, tuoden samalla orgaanista liikennettä yrityksen sivuille. 

Sisältömarkkinoinnin tekeminen voikin usein olla helpompaa ulkoistaa erilliselle toimijalle. Esimerkiksi me Sloganilla teemme blogitekstejä yritysten tarpeisiin. Jos kiinnostuit aiheesta, voit jättää meille tarjouspyynnön tai kysymyksen blogisisältöihin liittyen. 

Laskeutumissivun tärkeyttä ei tule aliarvioida

Digimarkkinoinnin kampanjoita rakentaessa tulisi huomioida laskeutumissivun tärkeys. Laskeutumissivulla tarkoitetaan sivua, johon mainoksen klikkaaja ohjataan. Mikäli klikkaaja ohjataan epäselvälle sivulle jossa on paljon häiriöelementtejä, kuten ylimääräisiä navigaatioita, on todennäköisempää että klikkaus ei johda ostoon. 

Klikkaaja tulisi ihanteellisesti ohjata varta vasten suunnitellulle erilliselle kampanjasivulle, jossa asiakas voi mahdollisimman suoraviivaisesti toteuttaa halutun toiminnon.

Jos tarkoituksena on kerätä liidejä, kannattaa sivuilla olla vain esittely, yrityksen nimi ja logo, esittelyteksti ja tarjous, liidilomake, CTA ja mahdollisesti kuvia tai videoita. Ei navigaatiota, ainoastaan suoraviivainen opastus liidilomakkeen täyttämiseksi. Tällöin konversioprosentti on paljon korkeampi kuin silloin, jos kävijä ohjataan tavalliselle verkkosivulle. 

Lue lisää, miten konvertoiva laskeutumissivu rakennetaan.

laskeutumissivu

Miten valitset yrityksellesi sopivat digimarkkinointikanavat?

Kun mietit sopivaa digimarkkinoinnin kanavaa yrityksellesi, sinun tulee miettiä seuraavia asioita:

-Ketkä ihmiset kuuluvat kohderyhmääsi?

-Mikä on liiketoiminnallinen tavoitteesi, ja millaisia tuotteita tai palveluita yrität myydä? 

-Millaisella budjetilla olet valmis mainostamaan?

Lisäksi kanavan valintaan vaikuttaa se, onko yrityksesi B2B vai B2C toimija. 

B2B-yrityksille parhaat kanavat

Lähtökohtaisesti B2B-yrityksen kannattaa lähteä liikkeelle LinkedIn- tai Facebook-mainonnalla. Erityisesti LinkedInin kautta on helpointa tavoittaa oikea kohderyhmäsi, eli yritysten päätöksenteosta vastaavat ihmiset. Siksi LinkedInin kannattaisi olla B2B-yrityksen ensisijainen valinta mainoskanavaksi. Myös Facebook-mainonnalla voidaan löytää oikeita ihmisiä, kunhan kampanjat kohdennetaan oikein. 

Myös Googlen hakusanamainonta voi olla kokeilemisen arvoista - käyttämällä hakusanoja joilla päättäjät etsivät tietoa, voit saada palvelusi oikeiden ihmisten silmien eteen. Hakusanamainonnassa täytyy kuitenkin käyttää ajatusta siinä, että löytää juuri oikeat hakusanat ja ei päädy maksamaan turhista klikkauksista. 

Koska ostoprosessit ovat B2B-puolella pitkiä, voi myös sisältömarkkinointi olla B2B-toimijoille arvokas työkalu. Sisältömarkkinoinnin avulla voidaan rakentaa tunnettuutta, luottamusta ja arvoa sisällön kuluttajalle, ja pikkuhiljaa ohjata tämä eteenpäin ostopolulla. 

Mikäli tarvitset apua oikean strategian valintaan ja mainonnan käynnistämiseen, voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä.

B2C verkkokauppiaalle sopivat kanavat

B2C-puolen verkkokauppias voi hyvinkin käyttää mielikuvitusta eri kanavien testaamisessa. Tuotteesta riippuen yleisiä valintoja B2C-mainoskanaviksi ovat esimerkiksi Facebook-mainonta, Google Shopping -mainonta, Google hakusanamainonta ja Google Display-mainonta. 

Mikäli yrityksellä on videomateriaalia tai intoa sellaisen kuvaamiseen, voivat Youtube- tai Tiktok-mainonta olla kokeilemisen arvoisia. Tiktok voi sopia erityisesti tuotteille, joiden kohderyhmää ovat noin 18-30v ikäiset ihmiset. 

Myös muita sosiaalisen median mainosmuotoja kannattaa rohkeasti kokeilla - Twitterissä, Snapchatissa, Jodelissa ja Pinterestissä ei kilpailu mainostajien välillä ole yhtä kovaa kuin monessa suositummassa mainoskanavassa.

Lähtökohtaisesti Facebook-mainonnalla on hyvä lähteä liikkeelle varsinkin hieman tuntemattomamman brändin kanssa - sen avulla voidaan kasvattaa tunnettuutta sekä saada myyntiä aikaiseksi. Myös Google Shopping -mainonta on erittäin hyvä lisä verkkokauppiaan mainospalettiin.

Google hakusanamainontaa kannattaa kokeilla B2C-puolella silloin, kun myydään jo tunnettujen merkkien tuotteita. Tällöin voidaan hyödyntää “long-tail keywordeja” eli pidempiä hakusanoja, jotka todennäköisemmin johtavat ostoon. Esimerkki long-tail keywordista voisi olla esimerkiksi “Nike air force 1 hinta”. 

B2C-puolen toimijan kannattaa valita alkuun esimerkiksi 2 kanavaa, joilla lähteä liikkeelle. Mikäli tarvitset apua kanavan valintaan ja ammattitaitoisen mainonnan pyörittämiseen, voit jättää meille tarjouspyynnön ja kysyä lisää.

Mainonnan aloittaminen uudessa digimarkkinoinnin kanavassa 

Kun aloitat mainostamaan uudessa kanavassa niin muista, että digimarkkinoinnin tulokset vievät aikaa. Älä oleta, että saisit tajunnan räjäyttäviä tuloksia aikaiseksi vain muutamassa viikossa (vaikka tämäkin on mahdollista tietyissä tilanteissa). 

Yhdelle kanavalle kannattaa antaa ainakin 2-3 kuukautta aikaa, sillä oikean kohderyhmän, mainosmuodon, tarjouksen ja kampanjatavoitteen etsimisessä menee aikaa. Sitten kun asetukset ovat kohdallaan ja testaamista on tehty riittävän kattavasti, voidaan tuloksia alkaa odottamaan. 

Tämän vuoksi mikäli toteutat mainostamisen itse, keskity mieluummin yhteen kanavaan kerrallaan kuin viiteen eri kanavaan hutaisten. Mikäli taas tilaat mainonnan digitoimistolta, ole kärsivällinen, sillä jäätävät tulokset harvemmin tapahtuvat yhdessä yössä. Aidosti kannattava kasvu vaatii pitkäaikaista tekemistä ja testaamista. 

Digimarkkinoinnin hinta yritykselle 

Digimarkkinoinnin hinta koostuu käytännössä kahdesta asiasta: kanavaan käytetystä rahamäärästä (paljonko rahaa haluat käyttää esim. Facebook tai Google-mainonnan mainoskuluihin) sekä digitoimiston palvelumaksusta tai vaihtoehtoisesti oman ajankäytön ja opettelun vaihtoehtoiskustannuksesta. 

Digimarkkinoinnin hinta ammattilaisen tekemänä voi vaihdella todella paljon, mutta kannattaa muistaa, että halvempi hinta tarkoittaa usein myös huonompaa laatua. Kuka tahansa voi käynnistää mainonnan yrityksellesi, mutta tehokkaiden kampanjoiden luominen vaatii jatkuvaa kouluttautumista, testaamista, datan tulkitsemista ja asiakaskentän kokonaisvaltaista ymmärrystä. 

Siinä on iso ero, pyörittääkö yritys ainoastaan “näkyvyyteen” tähtäävää mainontaa, vai panostaako se liikevaihdon jatkuvaan kasvuun, tarjouskannan lisäämiseen ja oikeasti myyvien kampanjoiden luomiseen. Jos haluat vain saada mainoksesi näkyville, kannattaa sinun tehdä se mieluummin itse kuin maksaa yksittäiselle toimijalle pari sataa euroa kuukaudessa samasta efektistä. 

Mikäli taas haluat tähdätä aitoon kannattavaan kasvuun ja kehitykseen, voit tarttua Sloganin digimarkkinoinnin palveluihin. Kanavakohtainen palveluhinnastomme on tällä hetkellä 600€ kuukaudessa, ja sillä saat aidosti laadukasta ja tavoitteidesi mukaista digitaalista mainontaa.

Olisiko aika laittaa teillekin astetta tehokkaampi digimarkkinointi käyntiin? Jätä meille digimarkkinoinnin tarjouspyyntö, niin keskustellaan yrityksesi tarpeista tarkemmin! 

 

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?