Facebook-mainonnan hinta – budjetoi tämän verran onnistuneeseen mainontaan

“Mitä Facebook-mainonta maksaa?” on kysymys, joka ihmisiä aina kiinnostaa Facebook-mainontaan liittyen. Tässä artikkelissa avaamme hieman sitä, miten Facebook-mainonnan hinta määräytyy ja miten valitulla budjetilla voidaan saada mahdollisimman paljon arvoa aikaiseksi. 

Facebook-mainonnan hinta määräytyy mediabudjetista ja muista kuluista

Facebook-mainonnan hinta määräytyy tiivistetysti kahdesta asiasta: mediabudjetista (eli siitä, paljonko maksat Facebookille mainospaikoista) sekä digitoimiston palvelumaksusta tai vaihtoehtoisesti oman ajankäyttösi ja opettelusi vaihtoehtoiskustannuksesta. 

Facebookin mediabudjetti

Lähdetään liikkeelle perusteista. Kun laitat Facebook-mainonnan käyntiin, veloittaa Facebook tällöin sinulta maksua siitä, että mainoksesi näkyvät ihmisille Facebookin mainospaikoilla. Facebookin veloittama hinta riippuu täysin siitä, mitä olet itse valmis maksamaan. 

Mainonnan voi saada käyntiin jo parin euron päiväbudjetilla, jolloin voit käytännössä pyörittää yhtä mainoskampanjaa yhdelle kohderyhmälle yhdellä mainoksella. Mainoksesi ei kuitenkaan tällä budjetilla tule vielä näkymään kovinkaan monelle ihmiselle. Lähtökohtaisesti jos haluat saada kannattavaa mainontaa aikaiseksi, sinun tulisi varata useampi sata euroa kuukaudessa mediabudjettiin.  

Mitä enemmän budjettia käytät, sitä parempia tuloksia sinun on mahdollista saada aikaiseksi. Mediabudjetti ei ole siis asia, jossa kannattaa välttämättä kitsastella, varsinkaan jos halutaan saada pitkäaikaisia tuloksia aikaiseksi.  

Palvelumaksu tai vaihtoehtoiskustannukset

Mediabudjetin lisäksi jos tilaat Facebook-mainonnan erilliseltä toimistolta, maksat lisäksi toimistolle palvelumaksua mainonnan pyörittämisestä. Palvelumaksun avulla saat käyttöösi toimiston kokemuksen ja ammattitaidon sekä käytännössä paremmat mainosstrategiat ja tehokkaamman mainonnan. 

Mikäli toteutat mainonnan itse, varaudu käyttämään todella paljon aikaa ja vaivaa tehokkaiden Facebook-mainonnan strategioiden opetteluun, testaamiseen ja Facebookin nyanssien ymmärtämiseen. Kuka tahansa voi käynnistää Facebook-mainoksen viiden minuutin Youtube-tutoriaalin avulla, mutta aidosti kannattavien mainoskampanjoiden tekeminen vaatii jatkuvaa opettelua ja ajankäyttöä. 

Itse opetteleminen ei ole ilmaista - käyttämäsi aika on aina pois jostain muusta.

Voit käyttää Facebookin mediabudjettiin juuri sen verran rahaa kuin haluat

Yksi Facebookin monista hienouksista on se, että voit käyttää Facebookiin juuri sen verran mainosrahaa kuin itse haluat. 

Budjetin voi valita kahdella eri tavalla:

Päivittäinen budjetti

Kun valitset päivittäisen budjetin, kerrot Facebookille, paljonko haluat käyttää mainokseen rahaa päivässä. Facebookin algoritmi käyttää määrittämäsi budjetin silloin, kun se on mainospaikkojen kannalta kannattavinta - tämä voi tarkoittaa sitä, että joinain päivinä päiväbudjetti ylittyy hieman, ja joinain päivinä kulutus taas on päiväbudjettia pienempää. 

Päiväbudjetti tasoittuu kuitenkin valitsemaasi summaan viikon aikana, joten älä ole huolissasi pienestä budjetin heilunnasta. 

Kokonaisbudjetti

Kun valitset kokonaisbudjetin, kerrot Facebookille, paljonko haluat käyttää rahaa yksittäisen kampanjan aikana. Kampanjan kesto voi olla niin pitkä tai lyhyt kuin haluat - Facebook ei ylitä kampanjan ajalle määrittämääsi summaa. 

Kokonaisbudjettia valitessa tulee huomata, että mikäli käynnistät pitkän kampanjan, myös budjettia tulee varata suhteessa enemmän. Facebook ei anna sinun käynnistää kampanjaa liian pienellä budjetilla kampanjan kestoon nähden. 

Kampanjatavoite vaikuttaa hintaan - ja siihen, millaisia tuloksia saat

Se, minkä kampanjatavoitteen valitset, vaikuttaa suuresti Facebook-mainoksen hintaan. Facebookissa voit valita seuraavista kampanjatavoitteista:

Brändin tunnettuus

Kattavuus

Liikenne

Sitoutuminen

Sovellusasennukset

Videon näyttökerrat

Liidien luonti

Konversiot

Luettelomyynti

Kaupassa käynnit

Kampanjatavoitteeksi kannattaa aina valita se tavoite, mihin oikeasti pyrit, sillä se tulee haluamasi tuloksen kannalta halvemmaksi. Mutta kampanjatavoitteen valinnassa kannattaa silti käyttää harkintaa. Esimerkiksi kattavuus-tavoite, jossa mainosta näytetään mahdollisimman monelle ihmiselle, on halvempi tavoitehinnaltaan kuin esimerkiksi liikenne-tavoite. 

Toisaalta, jos tarkoituksesi on saada ihmisiä sivuillesi, ei sinun kannata käyttää kattavuus-tavoitetta kampanjamuotona. Tällöin saat mainoksesi kyllä näkymään ihmisille, mutta nämä ihmiset eivät ole sellaisia, jotka todennäköisimmin vierailevat sivuillasi. 

Tämän vuoksi on tärkeää valita se Facebook-kampanjatavoite, joka vastaa oikeaa tavoitetta, minkä haluat kampanjallasi saavuttaa. 

Miten yksittäisen Facebook-mainoksen hinta määräytyy?

Facebook ei ylitä asettamaasi budjettia, mutta budjetin tuomien tulosten määrä voi vaihdella eri tekijöistä riippuen. Facebook-mainospaikat myydään huutokauppaperiaatteella, joten esimerkiksi kilpailuimmilla kohderyhmillä klikkaukset ovat yleensä kalliimpia. Mainoksen yksittäisiin tuloskohtaisiin hintoihin vaikuttaa myös:

-Mainoksen laatu. Mitä parempi mainoksesi on ja mitä enemmän klikkauksia se saa, sitä halvempia tulokset lähtökohtaisesti ovat. 

-Mainoksen relevanttius. Mikäli mainostat koiranruokaa ihmisille jotka pitävät kissoista, saat todennäköisesti huonosti tuloksia aikaiseksi. Tällöin myös tuloskohtainen hinta on korkeampi. 

-Kampanjatavoite. Mikäli valitsemasi kampanjatavoite on linjassa mainoksesi oikean tavoitteen kanssa, on mainonta lähtökohtaisesti edullisempaa. Mikäli käytät esimerkiksi Video views -kampanjatavoitetta mutta haluat saada verkkosivukävijöitä, joudut maksamaan klikkauksista kohtalaisen paljon. 

Facebook-mainonnan hintaa saadaan alaspäin testaamisen avulla

Jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset mainoskuva- ja tekstiyhdistelmät, kohderyhmät, CTA:t ja kampanjatavoitteet, on suoritettava testejä eri mainosyhdistelmien välillä. Mainonnan testaamiseen kannattaa käyttää aikaa ja rahaa, sillä oikealla mainoksella voidaan saada jäätävän hyviä tuloksia aikaiseksi edullisin klikkihinnoin. 

Testaamisella ja dataa hyödyntämällä voidaan luoda aitoa ja kannattavaa kasvua yrityksen liiketoiminnalle. Tämä on yksi niistä syistä, miksi suosittelemme varaamaan tarpeeksi mediabudjettia Facebook-mainostamiseen. Mikäli budjettia on käytettävissä minimaalisesti, on mainonnan testaaminen käytännössä mahdotonta. Tällöin myös tulosten saaminen muuttuu arpapeliksi sen sijaan, että se olisi datalähtöistä ja mitattavaa. 

Paljonko rahaa Facebook-mainontaan kannattaa budjetoida? 

Facebook-mainonnan saa halutessa käyntiin vaikka 5 euron päiväbudjetilla, mutta se ei ole välttämättä järkevää. Lähtökohtaisesti suosittelemme asiakkaillemme, että Facebook-mainontaan kannattaisi varata vähintään 1000€/kk mediabudjetti. 

Vaikka mainontaa on mahdollista saada käyntiin pienemmällä budjetilla, niin vasta yli 500€ avulla voidaan toteuttaa järkevää Facebook-mainonnan testaamista ja kampanjoiden optimointia. Ilman testaamista Facebook-mainonnan tekeminen on vain arvailua, eikä dataan perustuvaa päätöksentekoa, jota sen kuuluisi olla. Riittävällä budjetilla voidaan saada todella kovia tuloksia aikaiseksi - joskus tarpeeksi kovalla budjetilla voidaan jopa kasvattaa verkkokauppaa +1100% vuodessa. 

Laskukaava Facebook budjetin valintaan

Yrityksen kannattaa laskea itselleen optimaalinen Facebook-mainonnan budjetti, jolla saadaan parhaiten tuloksia aikaiseksi. Budjetin voi laskea yksinkertaisella laskukaavalla. 

Facebook tarvitsee vähintään 50 konversioeventtiä per viikko, että mainokset pääsevät pois oppimistilasta. Oppimistilasta kannattaa pyrkiä pois, sillä oppimistilan aikana tulokset voivat heitellä suuresti, eikä algoritmi toimi optimaalisella tavalla. Vasta oppimisvaiheen päättymisen jälkeen yksittäinen kampanja alkaa yleensä saamaan tasaisesti tuloksia. 

-Jos olet optimoinut mainoksesi ostoille, tarvitset 50 ostoa viikossa päästäksesi pois oppimisvaiheesta (tässäkin on välillä tapauskohtaisia poikkeuksia). 

-Viikossa on 7 päivää. Eli eventtejä pitää saada päivässä vähintään 7,14 kpl. 

-Seuraavaksi tulisi tietää, mikä on historiallisesti yhden oston kustannus. Mikäli yritys on mainostanut Facebookissa aiemmin, oston kustannus saadaan tutkittua datasta. Otetaan esimerkkinä, että yhden oston kustannus on ollut 10€. 

Näillä arvoilla laskukaava menee näin:

10€ x 7,14 = 71,40€ per päivä. 

viikossa 7x71,40€ = 500€/viikko.

kuukaudessa mediabudjetin suuruudeksi tulisi näillä arvoilla noin 2000€. 

Mikäli haluat saada vähän näkyvyyttä yrityksellesi, voit toki käynnistää Facebook-mainonnan vaikka sillä 5€ päiväbudjetilla. Mutta jos haluat saada oikeasti kovia tuloksia aikaiseksi, nosta budjettia ja hanki ammattitaitoinen tekijä optimoimaan mainontasi uudelle tasolle. Facebook-mainonta vaatii usein paukkuja, jotta todella kovia tuloksia saadaan aikaiseksi. 

Ammattilaisten tekemän Facebook-mainonnan hinta 

Facebook-mainonnan hinta ammattilaisen tekemänä voi vaihdella paljon. Lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin muistaa, että mikäli palvelusta veloitetaan muutama sata euroa kuukaudessa, et todennäköisesti saa sillä minkäänlaista ammattitaitoista toteutusta vastineeksi rahoillesi. Tälläisessa tilanteessa on järkevämpää vain pyörittää mainontaa itse kuin maksaa erilliselle toimijalle siitä, että hän laittaa Facebook-mainonnan sinulle käyntiin. 

Mikäli taas haluat saada oikeasti kannattavaa kasvua ja tulosta aikaiseksi Facebook-mainonnalla, suosittelemme kääntymään ammattitaitoisen digitoimiston puoleen. 

Esimerkiksi meillä Sloganilla on vuosien näyttö ensiluokkaisen Facebook-mainonnan tekemisestä, ja käytämme jatkuvasti aikaa ja rahaa työntekijöidemme ammattitaidon kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Digimainonnan kanavakohtaisella palvelumaksullamme, joka on tällä hetkellä 600€/kk, saat aidosti laadukasta ja kasvuhakuista Facebook-mainontaa.

Mikäli sinusta tuntuu siltä, että on aika viedä yrityksesi Facebook-mainonta aivan uudelle levelille, voit jättää meille Facebook-mainonnan tarjouspyynnön ja kysyä lisää! 

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?