facebook-mainonnan muutokset

Facebook-mainonnan muutokset vuodelle 2022

Facebook-mainonta muuttuu jatkuvasti, ja tällekin vuodelle on luvassa muutoksia mainostamisen suhteen. Lue, mitkä ovat suurimmat Facebook-mainonnan muutokset vuodelle 2022, ja kuinka niihin voi varautua! 

1. Evästeiden käyttö poistuu suurelta osin

Useat selaimet ovat ilmoittaneet aikovansa siirtyä pois evästeiden käytöstä vuoden 2022 aikana. Tämä johtuu siitä, että nykyinen lainsäädäntö luo suurta painetta siirtyä kohti evästeetöntä digitaalista markkinointia, jotta kuluttajien yksityisyydensuoja voidaan turvata jatkossa paremmin. 

Facebook vastaa tähän evästeiden poiston tuomaan haasteeseen kehittämällä entisestään sen omaa konversio-API:a. Konversio-API:n avulla Facebook voi seurata palvelinpohjaista dataa selainpohjaisen datan sijaan.

Facebook voi siis edelleen seurata online- ja offline-tapahtumia verkkosivuilla, ja kerätä niistä arvokasta tietoa markkinoijille. Toimintamekanismi kuitenkin eroaa evästepohjaisesta seurannasta. Lue lisää tietoa konversio-API:n toiminnasta.

Konversio-API toimii parhaiten yhdessä Facebook-pikselin kanssa. Evästeiden poistumisella on suuri vaikutus pikselin toimintaan, mutta se saa edelleen kiinni osan verkkotapahtumista. Käyttämällä konversio-APIA ja pikseliä yhdessä luot parhaan mahdollisuuden sille, että saat tietoa esimerkiksi siitä, kuinka moni ihminen on ostanut verkkokauppasi tuotteita mainoksesi kautta. 

Olemme kirjoittaneet artikkelin, jossa kerrotaan tarkemmin Googlen evästeiden poistumisesta ja siitä, mitä voit tehdä asialle. Lue lisää Googlen evästemuutoksesta

2. Lookalike-kohdennuksesta voi tulla vähemmän tehokasta

Evästeiden poistuminen vaikuttaa suuresti siihen, miten paljon tietoa Facebook pystyy keräämään käyttäjistään. Lookalike-kohderyhmät perustuvat siihen, että tietystä kohderyhmästä, kuten verkkosivusi kävijöistä, tehdään samankaltainen kohdeyleisö. Kohdeyleisöön valikoituu siis käyttäjiä, joiden verkkokäyttäytyminen on samankaltaista kuin alkuperäisellä kohderyhmälläsi. 

Koska pikseli ei saa enää yhtä hyvin kiinni verkkotapahtumista, ovat verkkosivuilta kerättävän tiedon kautta muodostetut kohderyhmät pienentyneet. Koska Facebook ei saa kiinni kaikkien käyttäjiensä verkkokäyttäytymisestä, sen on entistä vaikeampaa luoda tehokkaita lookalike-kohderyhmiä. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lookalike-kohdennuksesta kannattaisi luopua kokonaan. Tietyt lookalike-kohderyhmät voivat edelleen toimia tehokkaasti, mutta painotus kohderyhmien luomisessa tulee todennäköisemmin siirtymään tänä vuonna enemmän muihin kohdennustyyppeihin, kuten kiinnostuksen kohteiden perusteella tapahtuvaan kohdennukseen. 

Kaikkia kohderyhmiä on hyvä testata datalähtöisesti ja seurata, mikä kohderyhmä toimii itselle parhaiten. Jos kaipaat vinkkejä erilaisten kohderyhmien luomiseen, lue kuinka rakennat konvertoivia kohderyhmiä Facebookissa. 

3. Mainonnan kohdentaminen alaikäisille on rajatumpaa

Facebook on halunnut turvata alaikäisten sosiaalisen median käyttöä siten, että alaikäisille mainostaminen on nykyään aiempaa rajatumpaa. Alaikäisille voi enää kohdentaa mainontaa ainoastaan iän, sijainnin ja sukupuolen avulla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mukautettujen kohderyhmien, kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen perusteella tapahtuvaa kohdennusta ei voida toteuttaa alaikäisille lainkaan. 

Facebook on kertonut tiedostavansa, millainen vaikutus sosiaalisella medialla on nuoriin ihmisiin. Muutoksen avulla Facebook pyrkii suojelemaan nuoria mainonnalta, joka voi olla haitallista heidän kehitykselleen. 

4. Mainosten visuaalisuudella on entistä suurempi painoarvo

Koska mainonnan kohdentaminen on vaikeutunut viime vuosina, on mainosten visuaalisuuden painoarvo noussut entisestään. Hyödyntämällä visuaalisia ja ammattimaisen näköisiä mainoskuvia ja videoita voit houkutella suuremman joukon kuluttajia kiinnostumaan mainoksestasi ja ostamaan tuotteitasi. 

Mainosten visuaalisuus on yksi keino tuoda esille laatumielikuvia yrityksestä sekä erottautua kilpailijoista. Mainosta luodessa kannattaa miettiä, millainen visuaalinen sisältö vetoaa parhaiten tavoittelemaasi kohderyhmään. 

Jos mainoksesi viestii riittävän selkeästi mille kohderyhmälle se on suunnattu, on todennäköisempää, että oikea kohderyhmä päätyy klikkaamaan mainostasi. Tällöin saat toivotut ihmiset vierailemaan verkkosivuillasi, eikä sinun tarvitse maksaa maltaita turhista klikkauksista. 

5. Tekstin optimointi -ominaisuus lisää tekoälyn hyödyntämistä mainonnassa

Facebook-mainosta luodessa on nykyään mahdollista valita kohta “optimoi teksti henkilön perusteella”. Tämä tarkoittaa sitä, että mainoksen ensisijaisen tekstin, otsikon ja kuvauksen paikkoja voidaan automaattisesti vaihtaa sen mukaan, minkä version algoritmi uskoo toimivan parhaiten kullekin kuluttajalle. 

 

facebook-mainonnan muutokset

 

Vaihtoehto on helppo laittaa päälle klikkaamalla vain “optimoi teksti henkilön perusteella” -nappia mainosta luodessa. Muutoksen etuna on se, että se antaa algoritmille enemmän valtaa tehdä päätöksiä mainonnan suhteen. 

Facebookin ohjeiden mukaan algoritmille tulisi antaa mahdollisimman paljon päätösvaltaa ja erilaisia mainosversioita, jotta mainonnasta saadaan mahdollisimman tehokasta. Lue lisää, miksi Facebook-algoritmille kannattaa antaa päätösvaltaa. 

6. Facebookin sisäisten kampanjatyyppien suosio voi nousta

Koska evästemuutokset vaikeuttavat verkkosivujen seurantaa, voi olla, että monet mainostajat päätyvät suosimaan sellaisia kampanjatyyppejä, jotka eivät vaadi Facebookin alustalta poistumista. 

Facebookin liidimainonta on esimerkki kampanjatyypistä, jossa konversio tapahtuu suoraan mainosalustalla. Tällöin Facebook saa kiinni kaikista toteutuneista konversioista, eikä potentiaalisia liidejä jää kirjaamatta pikseliongelmien vuoksi.  

Liidien generointi Facebookissa voi olla houkuttelevaa erityisesti niille mainostajille, joilla on tiukka budjetti, ja jotka haluavat nähdä selkeitä tuloksia mainonnasta. 

Myös esimerkiksi Facebook-videomainonnan suosio todennäköisesti nousee samasta syystä. Videomainonta on keino toteuttaa bränditunnettuuteen tähtäävää mainontaa visuaalisella ja kaptivoivalla tavalla ilman, että käyttäjän tarvitsee poistua Facebookin alustalta. 

7. Erityisten mainosluokkien tunnistamisen merkitys korostuu

Facebook on kertonut haluavansa kitkeä rekrymainontaan, asuntomainontaan, luottomainontaan sekä poliittiseen mainontaan liittyvää eriarvoisuutta. Tämän vuoksi jos mainoksesi sivuaa näitä aihepiirejä, sinun tulisi valita oikea “erityinen mainosluokka” kampanjalle. 

Erityisten mainosluokkien myötä kyseisten aihepiirien mainosten kohdentamismahdollisuudet ovat aiempaa rajallisempia - mainoksia ei voida esimerkiksi kohdentaa iän, sukupuolen tai postiosoitteen avulla. Jos erityistä mainosluokkaa ei valita kampanjatasolla, voi mainos joutua herkästi bännätyksi kokonaan.

Lue lisää erityisistä mainosluokista, ja mitä niistä pitää tietää. 

Facebook-mainonnan muutokset pähkinänkuoressa

Facebook-mainonta muuttuu jatkuvasti, ja muutoksista kannattaa pysyä perillä, jos haluaa toteuttaa tehokasta mainontaa. 

Suurin tämän vuoden muutos on evästeiden käytön loppuminen ja siitä seuraavat vaikutukset mainonnan tehoon. Facebook käyttää onneksi resursseja siihen, että mainonnan kohdentaminen olisi turvattua myös evästeiden poistumisen jälkeen. 

Facebook on lisännyt uusia ominaisuuksia, kuten mainostekstin optimointi -ominaisuuden, sekä pyrkinyt kitkemään mainostamiseen liittyviä ongelmia erityisten mainosluokkien sekä alaikäisille tapahtuvan kohdentamisen rajoittamisen muodossa. Mainonnan visuaalisuuden ja oman datan keräämisen tärkeys tulevat korostumaan Facebook-mainonnassa myös jatkossa. 

Nyt on hyvä hetki lähteä kehittämään omaa mainontastrategiaa vuodelle 2022. Vaihtoehtoisesti voit myös heittää mainonnan ohjat kokonaan Sloganin käsiin, ja kysyä meiltä lisää Facebook-mainonnasta.

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?