facebook-mainonnan testaaminen

Facebook-mainonnan testaaminen – Ota mainoksistasi kaikki teho irti!

Facebook-mainonta on tehokkainta silloin, kun seuraat ja optimoit tuloksia datan avulla. Jos pyörität mainoksia ilman testien tekemistä, heität ison kasan rahaa hukkaan. Tämän artikkelin avulla pääset paremmin kiinni siitä, mitä Facebook-mainonnan testaaminen tarkoittaa, ja miten mainoksia kannattaa testata tulosten optimoimiseksi!

Miksi Facebook-mainonnan testaaminen on tärkeää? 

Moni mainostaja valitsee mainoskuvan, kampanjatavoitteen ja tekstin sen mukaan, minkä he uskovat toimivan parhaiten. Mututuntumalla mainostaminen ei kuitenkaan tee mainonnasta niin tehokasta, kuin se voisi testaamisen avulla olla. Voit toki pyörittää samoja kuvia ja kampanjatavoitteita vuodesta toiseen, mutta mitä jos videomainoksella tai luetteloa hyödyntämällä olisitkin saanut parempia tuloksia aikaiseksi halvemmalla hinnalla? 

Ilman testaamista mainonta on vain arvailua. Tämän vuoksi sinun tulisi toteuttaa jatkuvasti testausta kaikella mahdollisella tavalla: testaamalla eri kampanjatavoitteita, tekstejä, kuvia, toimintakehotteita, kohderyhmiä, sijoitteluja yms. Joskus jopa se, käytätkö mainoksessa emojia vai et, voi vaikuttaa tulokseen suunnattomasti.

Facebook-mainonta kannattaisi jo lähtökohtaisesti opetella näkemään jatkuvana oppimisen prosessina. Mainonnan optimointi vie aikaa. Aluksi datan keräämisestä pitää maksaa oppirahat, ennen kuin mainonta voidaan skaalata huippuunsa. Mutta kun tiedät mikä mainonnassa toimii, voit kohdistaa budjetin niihin asioihin, jotka tuovat tuloksia. 

Miten Facebook-mainonnan testaaminen toimii? 

Testaaminen lähtee käyntiin hypoteesista. Luo ensin hypoteesi, kuten “videomainonta on halvempaa kuin kuvamainonta”. Kun sinulla on hypoteesi valmiina, kokeile molempia mainosmuotoja, ja vertaa niiden tuloksia keskenään. Jos testi osoittaa, että videomainonta todella on halvempaa kuin kuvamainonta, niin hyödynnä jatkossa videoita enemmän mainoksissasi. Näin olet yksinkertaisimmillasi optimoinut Facebook-mainontaa testaamisen avulla.

Facebook-mainonnan testaamiseen on olemassa muutamia erilaisia tapoja. Voit tehdä esimerkiksi A/B -testin, jolloin kerrot Facebookille asian, jota haluat testata. Tällöin Facebook näyttää yhtä versiota mainoksestasi toiselle puoliskolle kohderyhmää, ja toista versiota toiselle puoliskolle. Testin päätyttyä Facebook kertoo sinulle, kumpi mainos oli tehokkaampi, ja millä todennäköisyydellä tulos olisi sama myös uudessa samanlaisessa testissä. Voit luoda A/B-testin mainoksen julkaisemisen jälkeen. 

Toinen keino on luoda manuaalisesti erilaisia versioita mainoksista - voit esimerkiksi näyttää samaa mainosta eri kohderyhmille, ja katsoa kumpi kohderyhmä toimii paremmin. Saman voi toki tehdä myös A/B-testin avulla, mutta manuaalisesti voit testata useampaa kohderyhmää kerralla helposti. 

Mainostekstien ja -kuvien osalta voit myös luoda dynaamisia mainostekstejä tai -kuvia, joiden pohjalta Facebook voi valita toimivimmat yhdistelmät. Facebook alkaa näyttää automaattisesti sitä versiota mainoksistasi, minkä se uskoo toimivan parhaiten kullekin katsojalle. Haittapuolena dynaamisissa mainoksissa on se, että toimivimpia yhdistelmiä on vaikeampi tutkia datasta. 

Testaa Facebook-mainontaa yksi elementti kerrallaan

Kun toteutat testausta, tee variaatioita vain yhteen elementtiin kerrallaan. Älä siis tee kahta samanlaista mainosta, joista muutat molemmista mainoksen tekstin ja toimintakehotteen. Tällöin et tiedä varmaksi, toimiko toinen mainoksista tehokkaammin tekstin vai toimintakehotteen muutoksen takia. 

Tärkeintä on valita ensin olennaisimmat elementit testattavaksi. Loogista olisi lähteä liikkeelle vaikkapa mainoksen creativen, eli kuvien ja tekstien, sekä myös kohderyhmien testaamisesta.

Muista myös haastaa toimivin mainoksesi. Testaamalla kaikkein parasta mainostasi vastaan voit jatkojalostaa tulevia mainoksiasi yhä tehokkaammiksi. 

Kampanjatavoitteen testaaminen

Oikean Facebook-kampanjatavoitteen valinta on tärkeää, joten eri tavoitteiden toimivuutta kannattaa testata. Kampanjatavoitteet voivat tuoda hyvinkin erilaisia tuloksia eri hinnoilla.

Jos kampanjan tarkoituksena on lisätä brändin tunnettuutta, voit tehdä testausta esimerkiksi brändin tunnettuus-, kattavuus- ja sitoutumistavoitteilla. Myös esimerkiksi videon näyttökertoja voi vertailla tunnettuustavoitteisiin. 

Jos keräät liidejä voit testata, toimiiko liidin luonti-kampanja vai liikenteen avulla liidisivustolle ohjaaminen liidinhankinnassasi paremmin. 

Jos taas pyrit keräämään konversioita nettisivujesi kautta, kannattaa vertailla liikenne- ja konversiotavoitteita keskenään. Joskus jompikumpi voi toimia paljon odotettua paremmin. 

Mainosmuodon testaaminen

On helppoa juuttua pelkkiin kuvamainoksiin, vaikka valinnanvaraa olisi paljon. Toteuta siis testejä myös videoilla, karusellilla, diaesityksillä, liidimainoksilla, Instant experiencellä, kokoelmalla sekä julkaisuja mainostamalla. Myös dynaamisia mainoksia kannattaa hyödyntää testeissä. Näin tiedät varmaksi, mikä mainosmuoto tuo tuloksia kaikkein edullisimmin ja tehokkaimmin. 

Sijoitteluiden testaaminen

Voit näyttää Facebook-mainostasi monissa eri sijoitteluissa: esimerkiksi Facebookin News Feedissä, tarinamuodossa, Instagramissa tai Audience Networkissa. Eri sijoitteluiden klikkihinnat ovat usein eri hintaisia, ja mainokset menestyvät eri tavalla eri sijoituksissa. 

Voit hyödyntää myös automaattisia sijoitteluita, jolloin Facebook hyödyntää itse eri sijoitteluita parhaiden tulosten saamiseksi. 

Facebook-mainonnan sijoittelut

Kohderyhmien testaaminen

Kohderyhmien testaaminen on yksi tärkeimmistä Facebook-testaamisen osa-alueista. Testaamalla erilaisia kiinnostuksen kohteisiin, demografisiin tietoihin, samankaltaisuuteen, uudelleenmarkkinointiin ja asiakastietoihin perustuvia kohdennuksia voit löytää itsellesi parhaimmat kohderyhmät. 

Kohderyhmien suunnittelussa kannattaa käyttää ajatusta - millaisista asioista potentiaalinen kohderyhmäsi olisi todennäköisimmin kiinnostunut? Kun sinulla on hypoteesi mielessä, on aika toteuttaa testiajoja kyseisiin kohderyhmiin. 

Samankaltaisuus- ja uudelleenmarkkinointiyleisöt vaativat myös testaamista - joskus esimerkiksi tietyn sivun kävijöistä tehty lookalike voi toimia paremmin kuin ostajista tehty lookalike. Tai Facebook engagement uudelleenmarkkinointina voi olla tehokkaampaa kuin sivustokävijöille osoitettu reta. Siksi ei kannata jumittua ainoastaan tiettyihin samankaltaisuus ja reta-yleisöihin, vaan testata erilaisia kohdennuksia jatkuvasti. 

Creativen testaaminen 

Creativen testaamiseen kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota, sillä mainostekstit ja -kuvat ovat ensimmäinen asia, joka herättää katsojan huomion. Toimiva creative määrittää sen, klikataanko mainosta vai ei. 

Valitse muutama eri julkaisuteksti, otsikko ja kuva, ja pyöritä eri mainosversioita hetken aikaa. Kun jokin mainosversio alkaa toimia muita paremmin, niin ota se käyttöön. Voit myöhemmin testata uusia mainoksia tätä parhaiten menestynyttä versiota vastaan. 

CTA:n testaaminen

CTA eli call to action on yksi ehkä unohdetuimmista asioista mainosta rakennettaessa. CTA:lla ohjaat mainoksen näkijän tekemään haluamasi asian - oli se sitten esimerkiksi lukemaan lisää aiheesta, tekemään ostoksen tai jättämään tilauksen. Myös CTA:ta kannattaa testata, sillä ei ole yksiselitteistä, mikä CTA toimii parhaiten missäkin tilanteessa. 

Ajankohdan testaaminen

Mainosta tehdessäsi voit valita, pyöriikö mainoksesi läpi päivän vai haluatko määrittää sen näkymään vaikka vain tiettyyn aikaan päivästä tai viikosta. Ajankohdan testaaminen ei ole välttämättä ensimmäinen asia jota kannattaa lähteä testaamaan, mutta tietyillä aloilla aikatauluttaminen voi olla merkityksellistä. Siksi sen testaamista kannattaa ainakin harkita.

Facebook-mainonnan testaaminen pähkinänkuoressa

Digitaalisen mainonnan yksi suurimmista eduista on sen mitattavuus ja testattavuus. Tämän vuoksi kaiken tekemisen on hyvä perustua dataan. Testaamalla erilaisia mainosvariaatioita voit optimoida tuloksiasi sekä tuoda konversioiden hintaa alaspäin. 

Testaamisessa on hyvä muistaa, että mainonnan maailma muuttuu jatkuvasti, ja yksittäisten elementtien testaaminen kertaluontoisesti ei vielä riitä. Facebook-mainonnassa tulisikin pyrkiä tietynlaiseen jatkuvan testauksen mindsetiin, jotta siitä saataisiin kaikki hyöty irti. 

Valitse ensin olennaisin asia, jota haluat testata, ja lähde liikkeelle sitä kautta. Yhden elementin testaaminen kerralla on järkevintä, jotta voit vetää tuloksista relevantteja johtopäätöksiä.

Kun olet testin avulla saanut selville, että mainos A toimii paremmin kuin mainos B, ala käyttämään A-versiota enemmän tulevissa kampanjoissa. Lisäksi haasta välillä mainos A uusilla mainosversioilla, jotta voit kehittää mainoksiasi jatkuvasti. Tällöin sinun ei tarvitse arvailla onko uusi mainoksesi tehokas vai ei, vaan voit verrata sitä suoraan muihin mainoksiisi. 

Tiedätkö, mitä Facebook-mainonnan lukuja kannattaa seurata, jotta saat testeistäsi kaiken irti? Lue artikkeli Facebook-mainonnan mittaaminen ja optimointi!

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?