facebook ctr

Facebook-mainosten CTR nousuun 10 vinkin avulla

Facebook-mainosten CTR eli Click Through Rate tarkoittaa sitä, moniko mainoksesi nähneistä ihmisistä on päätynyt lopulta klikkaamaan mainostasi. 

Mikäli ihmiset eivät klikkaa mainostasi, he eivät myöskään osta tuotettasi. Vaikka mainoksen lopullinen tavoite on saada ihminen suorittamaan toivottu konversio (kuten osto), on äärimmäisen tärkeää saada hänet ensiksi ohjattua sivulle, jossa hän voi toteuttaa kyseisen konversion. 

Lue siis 10 vinkkiä, kuinka voit parantaa Facebook-mainosten CTR:ää ja tuoda lisää maksavia asiakkaita sivuillesi!

1. Valitse tehokkaampi kampanjatavoite

Kampanjatavoitteella on suuri vaikutus siihen, millaisille ihmisille Facebook näyttää mainoksiasi. Mikäli mainoksesi kampanjatavoitteena on esimerkiksi “reach”, näkyy mainos mahdollisimman monelle ihmiselle. Iso osa näistä ihmisistä ei kuitenkaan klikkaa mainostasi lainkaan, sillä kampanjatavoite ei tähtää klikkauksiin vaan mainoksen näkymiseen. 

Tämän vuoksi sinun kannattaa käyttää “liikenne” ja “konversiot” -kampanjatavoitteita aina mahdollisuuksien mukaan. Liikenne-kampanjatavoitetta käyttäessäsi kehotat Facebookia etsimään niitä ihmisiä, jotka todennäköisimmin klikkaavat mainostasi. Konversio-tavoitteen kanssa taas pyydät Facebookia etsimään ihmisiä, jotka todennäköisimmin suorittavat toivomasi konversion. 

Oikean kampanjatavoitteen käyttäminen on nopea ja tehokas tapa nostaa Facebook-mainosten CTR:ää. 

facebook ctr

2. Kohdenna tarjous oikealle kohderyhmälle

Markkinoijien tulisi pyrkiä pois yleispätevien kohdennusten ja tarjousten hyödyntämisestä, ja käyttää enemmän ajatusta siinä, millainen tarjous kannattaa esittää kullekin yksittäiselle kohderyhmälle.

Kohderyhmän tulee olla sellainen, jota kiinnostaa aidosti mainoksesi sisältö. Älä siis valitse kohderyhmää umpimähkää, vaan käytä oikeasti harkintaa sen valintaan. Jos näytät yleispätevää mainosta satunnaiselle yleisölle, voi olla, että saat vain vähän klikkauksia mainoksellesi. Kun taas kohdennat oikean viestin oikealle yleisölle, kasvatat suurella todennäköisyydellä Facebook-mainoksen CTR:ää.

Yksi tehokas kohdennustapa on valita esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat vierailleet sivustollasi aiemmin, mutta eivät ole ostaneet tuotteitasi. Mikäli ihminen on selannut tuotteitasi aiemmin, klikkaa hän todennäköisemmin mainostasi kuin henkilö, joka ei ole koskaan kuullutkaan yrityksestäsi. Tämän vuoksi hyödynnä kohdennuksissasi Custom audienceja aina mahdollisuuksien mukaan. 

Lue, kuinka rakennat tehokkaan kohderyhmän Facebook-mainoksellesi.

3. Kirjoita huomiota herättävä ja arvoa tuova mainosteksti

Mainostekstin sisällöllä on suuri vaikutus siihen, klikkaako katsoja mainostasi. Mainostekstin kannattaa olla mahdollisimman suora ja ytimekäs. Kerro suoraan, mitä hyötyä mainoksen klikkaaja saa, kun hän tutustuu tuotteeseesi tai tarjoukseesi. Mainostettavan asian tulisi ratkaista asiakkaan kokema haaste tai ongelma, joten paneudu siihen, miten sinun tuotteesi auttaa parantamaan asiakkaan elämää. 

Kun asiakkaan saama arvo välittyy tekstistä, hän klikkaa mainosta todennäköisemmin. Yritä siis asettua asiakkaasi kenkiin ja korostaa niitä asioita, jotka tuovat hänelle eniten arvoa. 

Kokeile käyttää tekstissä mukana kysymyksiä. Hyvät kysymykset herättävät lukijan mielenkiinnon, ja mielenkiinto saa hänet klikkaamaan mainostasi. Kuluttajat eivät useinkaan jaksa lukea rivikaupalla tekstiä, joten saavutettava hyöty olisi hyvä pyrkiä viestimään mahdollisimman tiiviisti. 

Jos taas mainostekstisi on hyvin pitkä, kokeile lisätä useampia Call To Action -linkkejä eri kohtiin viestiä. Tällöin CTA:t ovat näkyvissä myös niille lukijoille, jotka eivät lue tekstiä loppuun asti. Tämän tapainen pieni muutos voi lisätä CTR:ää huomattavasti. CTA:n tulee kuitenkin olla luonnollisessa kohdassa tekstiä - älä lisää CTA:ta väkisin kohtaan, johon se ei luonnollisesti sovi. 

Asiakasarvostelut ovat yleensä myös toimivia nostoja tekstiin - kokeile lisätä mainokseen 5 tähden asiakasarvostelu ja perään 5 tähtiemojia. Tähtiemojien käyttö voi kuulostaa liian helpolle kikalle, mutta kokemuksiemme mukaan arvostelujen korostaminen on hyvä keino lisätä Facebook-mainosten CTR:ää. 

Käytä muutenkin tekstissäsi sellaisia emojeita, jotka sopivat mainoksen aiheeseen. Emojit lisäävät tekstiin tiettyä autenttisuutta, jolloin mainostekstit eivät vaikuta yhtä mainosmaisilta vaan helpommin lähestyttäviltä. 

Mainoksen otsikko

Iso osa ihmisistä ei lue mainoksen otsikkoa pidemmälle - tämän vuoksi erityisesti otsikossa on hyvä käyttää kysymyksiä tai numeroita, jotka herättävät lukijan mielenkiinnon. Tutkimusten mukaan numerot vetoavat kuluttajiin - kokeile siis sanamuotoja kuten “liity sadan tyytyväisen asiakkaan joukkoon” tai “kasvata liiketoimintaasi 90% tämän keinon avulla”. 

Voit myös kokeilla käyttää otsikossa jotakin väitettä, joka menee alasi yleistä uskomusta vastaan. Jos sinulla on jokin tuotteesi aiheeseen liittyvä väite, kuten “et tarvitse x:ää saavuttaaksesi y:n”, kiinnität todennäköisesti mainoksen katsojan mielenkiinnon. 

4. Luo innostusta - ihmiset ostavat tunteella

Tutkimusten mukaan ihmiset ovat harvoin kykeneväisiä tekemään ostopäätöstä pelkällä järjellä - päätöksessä on mukana lähestulkoon aina myös tunnetta, ellei kyseessä ole täysin rutiinilla tapahtuva ostos. 

Kun ihmiset ovat iloisia ja innostuneita jostakin, he ajautuvat usein tietynlaiseen flow-tilaan, jolloin järkevä päätöksenteko on vaikeampaa. Tällöin esimerkiksi heräteostosten tekemisen todennäköisyys kasvaa suuresti. 

Mikäli siis saat ihmiset innostumaan tarjouksestasi tai tuotteestasi, he todennäköisimmin klikkaavat mainostasi ja toteuttavat haluamasi toiminnon - oli se sitten sähköpostiosoitteen jättäminen tai oston tekeminen. 

Voit hyödyntää eri taktiikoita innostuksen luomiseksi. Tärkeintä on se, että tarjouksesi on kohdallaan. On todella vaikeaa saada ihmisiä innostumaan asiasta, joka ei ole millään lailla innostava tai kiinnostava. Lisäksi voit:

  1. Käyttää kirkkaita värejä Facebook-mainoksissasi.
  2. Valita kuvia, jotka huokuvat hyvää oloa ja innostusta.
  3. Hyödyntää energistä äänensävyä mainostekstissä.
  4. Korostaa tarjouksesi kiinnostavuutta
  5. Käyttää huutomerkkejä (mutta kohtuudella)

Voit kokeilla herättää innostuksen sijaan myös muita tunteita Facebook-mainoksellasi. Tärkeää on kuitenkin se, että mainoksen näkijä muodostaa jonkinlaisen tunnesiteen mainokseen. Mikäli mitään tunnetta ei synny, hän todennäköisesti selaa nopeasti mainoksen ohi. 

5. Hyödynnä FOMOa ja kiireen tuntua


Moni meistä osaa samaistua siihen tunteeseen, kun uskomme kaikkien muiden olevan tekemässä jotakin hauskaa, josta olemme itse jäämässä paitsi. FOMO eli Fear Of Missing Out on todellinen ilmiö, jota kannattaa hyödyntää myös Facebook-mainoksissa.

FOMOa voi luoda mainokseen eri tavoilla - esimerkiksi tekemällä nostoja siitä, kuinka moni asiakas on jo ollut tyytyväinen tuotteeseen, ja kuinka tuotetta on enää vain x määrä jäljellä. Jos onnistut luomaan mainokseesi oikeanlaisen FOMOn ja kiireellisyyden tunteen, klikkaa asiakas todennäköisemmin mainostasi.

Vinkkejä FOMO:n luomiseen Facebook-mainokseen:

1. Mainosta rajatun ajan voimassa olevaa tarjousta - oli se sitten alennus tai rajoitetun ajan ilmainen toimitus.
2. Hyödynnä vaikuttajaa - jos vaikuttaja kehuu tuotettasi mainoksessa, asiakkaalle voi tulla tunne, että hän jää jostain paitsi ilman kyseistä tuotetta.
3. Käytä kiireellisyyttä korostavaa viestintää, kuten “älä jää paitsi - nämä myydään käsistä”.
4. Hyödynnä asiakkaiden luomaa sisältöä - jos muut kuluttajat käyttävät tuotettasi ja jakavat siitä sisältöä, sen on pakko olla hyvä.
5. Korosta, kuinka vähän tuotetta on enää jäljellä.
6. Mainosta parhaiten myyviä tai parhaiten arvosteltuja tuotteitasi - ja korosta tuotteiden suosiota mainostekstissä.

Kun hyödynnät FOMO-tekniikoita Facebook-mainoksissasi pidä huolta, että todella seisot sanojesi takana. Jos mainostat rajoitettua tarjousta, tulee tarjouksen todella olla rajattu - muuten riskeeraat asiakkaiden luottamuksen menettämisen. 

facebook-mainosten ctr

Yllä oleva Marimekon mainos hyödyntää FOMOa sekä pyrkii nostamaan keskiostoksen summaa.

6. Käy läpi mahdollisia huolenaiheita ja osoita ratkaisu niihin

Ihmisillä voi usein olla erilaisia huolia, jotka estävät heitä ostamasta tuotettasi. Yksi yleinen huoli on tuotteen sopivuus ja toimivuus. On siis järkevää pohtia asiakkaiden yleisimpiä huolenaiheita ja osoittaa ratkaisu niihin mainoksessasi jo ennen, kuin asiakkaasi ehtivät edes miettimään kyseisiä oston esteitä.

Voit vastata yleisimpiin huoliin seuraamalla sitä, mitä tuotteestasi puhutaan. Esimerkiksi tuotearvosteluista tai asiakaspalautteista voi nousta esille asioita, joista aiemmat asiakkaasi ovat olleet huolissaan.

Mikäli esimerkiksi myyt joogahousuja ja asiakkaasi ovat olleet aiemmin huolissaan housujen venyvyydestä, voit korostaa mainoksessasi housujen hyvää venyvyyttä. Tällöin voit hälventää potentiaalisten asiakkaidesi huolta aiheesta. Pidä kuitenkin huolta, että seisot sanojesi takana - asiakkaasi saavat sinut kyllä valheesta kiinni, mikäli joogahoususi eivät olekaan niin venyviä kuin väitit.

Toinen yleinen huolenaihe on tuotteen takuu ja palautusehdot. Korosta siis hyviä takuu- ja palautusehtojasi mainoksessa - esimerkiksi jos tarjoat 100% rahat takaisin -takuun tuotteelle, kokeile tehdä siitä nosto mainokseesi.

Hälventämällä asiakkaidesi huolia edesautat sitä, että he klikkaavat mainostasi ja päätyvät ostamaan tuotteesi. 

7. Erotu kuvalla


Kuva on usein ensimmäinen asia, joka kiinnittää katseemme Facebook-mainoksessa. Mikäli kuva ei erotu uutisvirrasta edukseen, selaamme todennäköisesti sen ohi.

Tämän vuoksi on tärkeää hyödyntää sellaisia kuvia, jotka ovat tavallisesta poikkeavia. Värikkäät kuvat herättävät usein ihmisten mielenkiinnon ja erottuvat hyvin vaaleasta uutisvirrasta. Erilaisilla kirkkailla väreillä ja kontrasteilla voidaan saada ihminen pysähtymään juuri niin pitkäksi aikaa, että hän päätyy klikkaamaan mainoksen linkkiä.

ctr
Esimerkkimainos hyödyntää huomiota herättäviä värejä.

Myös ihmisten käyttäminen mainoskuvissa on tehokasta. Tutkimusten mukaan ihmiset katselevat mieluummin kuvia muista ihmisistä kuin yrityksen tekemistä graafisista kuvioista.

Kokeile hyödyntää kuvia sellaisista ihmisistä, joihin kohdeyleisösi voi samaistua - mikäli mainostat esimerkiksi liikuntapalveluita 50-vuotiaille naisille, kokeile hyödyntää mainoksessa 50-vuotiasta naista, johon hän voi samaistua. Jos mainoksen katselijalle tulee tunne siitä että mainos on ohjattu juuri hänelle, hän klikkaa todennäköisemmin mainostasi.

8. Kustomoi mainosteksti ja -kuva sijoittelun mukaan


Facebook-uutisvirrassa näkyvät mainokset ovat kooltaan erilaisia kuin esimerkiksi Instagram Storyssa näkyvät mainokset. Tämän vuoksi kuvakoko kannattaa aina optimoida vastaamaan kunkin sijoittelun vaatimuksia. Mikäli käytät kaikissa mainoksissasi vain neliömallia, menetät yhden merkittävän Story-mainosten edun: mainosten koon tuoman koko ruudun immersion.

Story-mainoksissa on tärkeää karsia mainostekstiä ja lisätä teksti mainoskuvaan, sillä harva lukee storymainosten erillisiä mainostekstejä lainkaan. Aina erilliset mainostekstit eivät edes näy Instagram Storyssa, mikäli käyttäjä ei klikkaa niitä erikseen näkyville. Ja mikäli Storyssa eteen tuleva mainos on pelkkä neliönmallinen kuva ilman lisäinfoa, harva on valmiina klikkaamaan mainosta.

Tekstit kannattaa optimoida erikseen Instagram Storyja, mutta myös Instagramin uutisvirran mainoksia varten. Facebook-mainoksessa voi olla hyvä idea lisätä CTA:n linkin lisäksi myös mainostekstiin linkki nettisivuillesi, mutta Instagramissa tekstin sisäiset linkit eivät ole klikattavissa. Siksi Instagram-sijoitteluissa kannattaa huolehtia, ettei tekstiin jää turhia linkkejä, joita käyttäjä ei voi klikata.

Sen sijaan Instagramissa mainostekstin loppuun kannattaa kirjoittaa kehote, joka saa lukijan klikkaamaan Call To Action -nappia mainoskuvasta. 

9. Kirjoita houkuttelevampi Call to Action (CTA)

Sen lisäksi että valitset mainoksen CTA:n Facebookin antamista vaihtoehdoista, kannattaa sinun lisätä oma CTA myös mainostekstisi sisälle. Geneeriset CTA:t kuten “lue lisää” tai “ota yhteyttä” eivät herätä juurikaan tunteita, ja siksi niiden tuomat klikkaukset voivat olla vähäisiä.

Geneerisen CTA:n sijaan sinun kannattaa hyödyntää houkuttelevampia Call To Actioneita, kuten “Ala kasvattamaan liiketoimintaasi dataohjatusti jo tänään: www.slogan.fi “. Kun CTA ilmaisee suoraan asiakkaan saaman hyödyn, on asiakas todennäköisemmin valmiimpi klikkaamaan linkkiä.

CTA:ta kirjoittaessa kannattaa myös huomioida sen sijoittelu tekstin pituuden suhteen. Mikäli kirjoittamasi mainosteksti on hyvin pitkä, voi olla perusteltua lisätä useampi CTA tekstin eri kohtiin. Tällöin myös ihmiset jotka eivät lue mainostekstiä loppuun asti näkevät CTA:n, ja todennäköisyys linkin klikkaamiselle lisääntyy. CTA:ta ei kuitenkaan tule heittää suoraan ajattelematta tekstin keskelle ja loppuun, vaan sen pitää ilmentyä luonnollisessa kohdassa tekstiä. 

10. Testaa eri mainosversioita datan avulla

Mitä ikinä mainostatkaan, muista aina seurata analytiikasta mainonnan vaikutusta. Mainoskampanjaan kannattaa usein luoda useampi kohderyhmä ja mainos, joita testata keskenään. Et voi tietää varmaksi, tehoaako asiakkaisiisi paremmin esimerkiksi FOMO-mainostaminen vai arvoa korostavat mainostekstit, mikäli et vertaa mainosten tuloksia toisiaan vastaan. 

Mainonnan testaaminen kannattaa ottaa osaksi kaikkea digitaalista mainontaa. Olemme kirjoittaneet kattavan artikkelin siitä, mitä kaikkea Facebook-mainonnassa kannattaa testata ja seurata analytiikasta. Lue, ja opi tekemään tehokkaampaa Facebook-mainontaa datan avulla. 

Facebook-mainosten CTR pähkinänkuoressa

Tämän artikkelin vinkeillä voit pyrkiä tehostamaan Facebook-mainosten CTR:ää. Huomioi kuitenkin, että CTR on vain yksi mittari, johon kannattaa keskittyä Facebook-mainonnassa. Tärkeämpää on seurata sitä, kuinka moni klikkauksista päätyy ostoon saakka. CTR:n parantaminen on kuitenkin hyvä alku mainostamiseen - mitä useampi ihminen klikkaa mainostasi, sitä todennäköisempää on, että saat myös kauppaa aikaiseksi.

Huomioi kuitenkin, että lopulliseen kaupan tai konversion syntymiseen vaikuttaa moni muukin asia. Verkkokauppa-alustan on oltava kunnossa ja tuotteen tulee olla laadukas ja mainosta vastaava, jotta asiakas suorittaisi oston loppuun. Erilaiset asiat, kuten hidas sivuston latausnopeus vaikuttavat suuresti konversioiden määrään. Myös liialliset ylimääräiset elementit laskeutumissivulla tai vaikea käyttöliittymä toimivat tehokkaina esteinä ostolle. 

Mikäli Facebook-mainosten CTR siis paranee mutta konversiot eivät lisäänny, kannattaa huomio siirtää muihin oston esteisiin. Tutustu esimerkiksi siihen, kuinka rakennat konvertoivan laskeutumissivun sekä kuinka voit parantaa verkkosivusi latausnopeutta.

 

Mikäli sinusta tuntuu, että jättäisit mainostamisen mieluummin ammattilaisille, voit jättää meille myös Facebook-mainonnan tarjouspyynnön.

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?