facebook erityiset mainosluokat

Facebookin erityiset mainosluokat – mitä niistä pitää tietää?

Facebook lisää yhä enemmän vaatimuksia tiettyjen kategorioiden mainonnalle, sillä se haluaa kitkeä pois mainosten kohdentamiseen liittyvää eriarvoisuutta. Mikäli mainostajat eivät noudata Facebookin vaatimuksia, niin sanottujen erityisten mainosluokkien mainokset joutuvat suurella todennäköisyydellä hylkyyn. Tässä artikkelissa käymme läpi Facebookin erityisiä mainosluokkia, mitä niistä pitää tietää, ja kuinka voit välttää sen, ettei Facebook hylkää mainoksiasi tulevaisuudessa.

Mitä ovat Facebookin erityiset mainosluokat? 

Facebookin erityisiin mainosluokkiin kuuluvat mainokset, jotka koskevat luottoa, työllisyyttä, asuntoja tai yhteiskunnallisia asiakysymyksiä, kuten politiikkaa. 

Mikäli Facebook-mainoksesi liittyvät jollain tapaa näihin luokkiin, eli toteutat esimerkiksi rekry- tai asuntomainontaa Facebookissa, sinun tulee valita kampanjallesi erityinen mainosluokka kampanjaa luodessasi. Mikäli erityistä mainosluokkaa ei ole valittuna, Facebook voi hylätä mainoksesi kokonaan.

Ohessa on tarkemmin esiteltynä, mitkä asiat Facebook luokittelee kuuluvan erityisiin mainosluokkiin:

1. Luotto

Luotto-kategoriaan sisältyvät mainokset, jotka liittyvät luoton saamiseen, kuten autolainoihin, yksityisiin tai yritysten lainoihin, asuntolainoihin, rahoitukseen tai esimerkiksi luottokorttien brändimainoksiin. Tämä kategoria tulisi siis valita, jos markkinoit mahdollisuuksia, jotka liittyvät millään tapaa luottoon. 

2. Työllistyminen

Mainokset, joissa markkinoidaan työllistymiseen liittyvää mahdollisuutta. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi kokoaikatyöt, osa-aikatyöt, työharjoittelut ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät sertifiointiohjelmat. Luokkaan kuuluvia mainoksia ovat myös työnhakusivustoja, työmessuja tai työetuja markkinoivat mainokset, riippumatta siitä, markkinoivatko ne varsinaista työtarjousta vai eivät. 

3. Asunnot

Tähän kategoriaan kuuluvat mainokset, joissa mainostetaan asuntomahdollisuutta tai siihen liittyvää palvelua, kuten myynti- tai vuokrailmoituksia, asuntolainavakuutuksia, kotivakuutuksia, asuntolainoja tai asunnon arviointipalveluja tai kunnostustöitä. Kategoriaan eivät kuulu sellaiset mainokset, joissa tarjotaan kuluttajille tai palveluntarjoajille tietoa asumiseen liittyvistä lakiasioista, kuten erilaisista oikeuksista tai vastuista. 

4. Yhteiskunnalliset asiakysymykset, vaalit tai politiikka

Tähän kategoriaan kuuluvat Facebookin mukaan “mainokset, jotka julkiseen virkaan ehdolla oleva henkilö, poliittinen henkilö tai poliittinen puolue on luonut tai jotka on luotu edellä mainittujen puolesta tai jotka koskevat edellä mainittuja tai kannustavat tiettyyn julkisen viran vaalin tulokseen.” 

Kategoriaan sisältyvät kaikki mainokset, jotka koskevat vaaleja, kansalaisaloitteita, kansanäänestyksiä, äänestyskannustusta, vaalikampanjaa tai poliittisia asioita. Kategoriaan sisältyvät myös mainokset, jotka käsittelevät mainoksen esittämispaikan yhteiskunnallisia asiakysymyksiä. 

Yhteiskunnallisten mainosten näyttämiseksi mainostajan on käytävä läpi Facebookin mainosten valtuutusprosessi.

facebookin erityiset mainosluokat

 

Erityinen mainosluokka valitaan Facebook-mainoksen kampanjatason asetuksista kohdasta “erityiset mainosluokat”. 

Erityisten mainosluokkien kohdentaminen


Erityisten mainosluokkien valinnan jälkeen sinulla on vähemmän vaihtoehtoja mainonnan kohdentamiseen kuin tavallisesti. 

Koska Facebook haluaa vähentää esimerkiksi asunto- ja rekrymarkkinoita koskevaa syrjintää, et voi kohdentaa mainostasi iän, sukupuolen tai postiosoitteen avulla. Lisäksi kiinnostuksen kohteissa on vähemmän vaihtoehtoja valittavana, et voi sulkea pois kohderyhmiä, et voi käyttää tarkan kohdentamisen laajentamista etkä voi käyttää lookalike-kohdennusta. 

Lisäksi:

-Et voi hyödyntää käyttäytymiseen tai demografiaan perustuvaa kohdennusta, mutta voit valita kohderyhmän rajatuista kiinnostuksen kohteista. 

-Mikäli hyödynnät tallennettuja kohderyhmiä, Facebook muokkaa kohderyhmääsi siten, että siinä ei oteta huomioon ikää, sukupuolta, eikä niitä kiinnostuksen kohteita, jotka eivät ole erityisten mainosluokkien kohdennusvaihtoehdoissa. 

-Lookalike-kohdennusta ei voi toteuttaa, mutta sen sijaan käytössä on Erityiset mainoskohderyhmät. Erityiset mainoskohderyhmät muistuttavat lookalike-kohdennusta, mutta ne huomioivat erityisiä mainosluokkia koskevat kohdennusrajoitukset. 

Facebook-mainokseni meni hylkyyn, mitä teen? 

Facebook arvioi mainosten sopivuutta pitkälti tekoälyn avulla, ja joskus se saattaa laittaa mainoksia virheellisesti hylkyyn. Joskus Facebook saattaa esimerkiksi tulkita jonkin lauseen perusteella mainoksesi kuuluvan erityisiin mainosluokkiin. 

Jos siis mainostat vaikkapa verkkokauppaasi, mutta mainostekstissä mainitaan sivulauseessa jotakin työntekoon liittyvää, tekoäly voi tulkita mainoksen rekrymainokseksi. Jos mainosta ei ole tällöin luokiteltu erityisiin mainosluokkiin, mainos voidaan hylätä kokonaan. 

Mainoksia on kuitenkin mahdollista pyytää arvioitaviksi uudelleen, jolloin joko tekoäly tai Facebookin työntekijä käy läpi mainoksesi sisällön. Mainoksen arvioinnissa voi mennä jopa neljä päivää, joten mainosten sanamuodoissa kannattaa olla tarkkana. Jos mainoksesi sivuaa jotakin erityisten mainosluokkien aihetta, kannattaa erityisten mainosluokkien valitsemista ainakin harkita vakavasti. 

Mainokset voivat mennä hylkyyn myös monista muista syistä, kuten kielletyn sisällön käyttämisestä. Tässä tapauksessa käy tarkemmin läpi Facebookin mainoskäytännöt tai pyydä uutta tarkistusta, jos hylkäys oli mielestäsi perusteeton. 

Facebookin erityiset mainosluokat pähkinänkuoressa

Facebookin erityiset mainosluokat ovat Facebookin keino vähentää tiettyihin mainoskategorioihin liittyvää ikään, sukupuoleen tai osoitteeseen liittyvää syrjintää. Tämän vuoksi erityisten mainosluokkien kohdennusvaihtoehdot ovat tavallista mainosta rajallisemmat. 

Facebookin erityisiin mainosluokkiin kuuluvat luottoon, työllistymiseen, asuntoihin sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja politiikkaan liittyvät mainokset.  

Tekoäly kehittyy jatkuvasti, ja Facebook voi herkästi laittaa erityisiä mainosluokkia koskevat mainoksesi hylkyyn, mikäli et ole valinnut erityistä mainosluokkaa kampanjatason asetuksissa. 

Tämän vuoksi kannattaa ottaa hyväksi tavaksi käyttää erityisiä mainosluokkia aina silloin, kun mainoksesi aihe osuu kyseisiin kategorioihin. Rajalliset kohdennusvaihtoehdot voivat ehkä ärsyttää, mutta jatkuva mainosten hylkyyn joutuminen ei ainakaan helpota Facebook-kampanjoidesi markkinointia. 

Haluatko mainostaa Facebookissa tehokkaasti siten, että joku muu hoitaa kampanjan optimoinnin puolestasi? Jätä Sloganille Facebook-mainonnan tarjouspyyntö! 

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?