hakukonesijoitus

Googlen 15 uutta SEO-vinkkiä

Hakukoneoptimoinnissa tapahtuu! Search Engine Journal kirjoitti hiljattain artikkelin, jossa hyödynnettiin Googlen John Muellerin tietämystä algoritmien nykypäivän toiminnasta. Nyt esittelemme tämän artikkelin perusteella katsauksen Googlen 15:sta tärkeimmästä SEO-vinkistä, jotka hakukoneoptimoinnissa kannattaa huomioida. Nämä vinkit kannattaa ottaa osaksi omaa hakukoneoptimointia, joten luehan eteenpäin! 

1. Backlinkkien lukumäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen

Backlinkkien lukumäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen, mutta niiden laatuun kannattaa sen sijaan panostaa. Muellerin mukaan yksi laadukas backlinkki voi olla arvokkaampi kuin miljoona ei-laadukasta linkkiä. 

Tämän tiedon perusteella päivät, jolloin backlinkkejä ostamalla pystyi vaikuttamaan hakukonesijoitukseen, ovat ohi. Sen sijaan yritysten kannattaa pyrkiä saamaan laadukkaita ja arvoa tuottavia linkkauksia sivuilleen alan asiantuntijoiden sivuilta. 

Mikäli kovan auktoriteetin omaava sivu linkittää sinun sivuillesi, se on Googlelle hyvä merkki siitä, että sivuasi kannattaa suosia hakutuloksissa. Sen sijaan mikäli sivuillesi johtaa suuri kasa ei-laadukkaita linkkejä, Google voi jättää kyseiset linkkaukset täysin huomioimatta. 

Backlinkkejä ja niiden laatua voi tarkastella erilaisten työkalujen, kuten SemRushin avulla. 

2. Blogitekstien päivämäärän vaihtaminen ei nosta hakukonesijoitusta

Moni hakukoneoptimointia harjoittava yritys on varmasti todennut, että blogitekstien päivittäminen on järkevää, jotta sivuilla oleva tieto näyttäisi olevan ajan tasalla Googlen silmissä. Olemassa olevaa sisältöä on järkevää päivittää silloin kun olennaista päivitettävää tietoa on, mutta Googlen mukaan pelkästään päivämäärän vaihtaminen ei paranna hakukonesijoitusta. 

Mikäli tarkoituksena on siis saada vanhat blogitekstit nousemaan hauissa, kannattaa niiden varsinaisen sisällön päivittämiseen panostaa. Vaihtoehtoisesti sisältöä voi myös poistaa, jos sen päivittäminen ei tunnu riittävän ja mikäli sisältö ei ole enää olennaista. Pelkän päivämäärän vaihtaminen ei kuitenkaan nosta tekstiä yhtään ylemmäs haussa, joten sen vaihtaminen on vain ajanhukkaa. 

3. Tuplasisältö ei vaikuta negatiivisesti hakukonesijoitukseen

Mikäli yhden sivuston eri sivuilla esiintyy samaa sisältöä, tämä tuplasisältö ei vaikuta negatiivisesti hakukonesijoitukseen.

Muellerin mukaan osittainen tuplsasisältö on hyvin tavanomaista, ja tällöin Google vain keskittyy näyttämään yhden näistä sisällöistä hakua tekevälle ihmiselle. Sen sijaan muut saman sisällön omaavat sivut eivät nouse esiin samassa haussa. 

Lisäksi, Muellerin mukaan eri muodoissa olevaa sisältöä ei lasketa tuplasisällöksi. Mikäli siis olet kirjoittanut blogitekstin aiheesta x ja tehnyt lisäksi videon jossa sama asia on selitettynä, ei näitä nähdä tuplasisältönä. 

4. Blogikommenteilla voi olla vaikutusta hakukonenäkyvyyteen

Muellerin mukaan Google tarkastelee blogikommentteja muun nettisivusisällön ohessa, vaikkakin se kohtelee kommentteja hieman eri tavalla kuin muuta sisältöä. 

Joissakin tapauksissa ihmiset saattavat löytää nettisivusi blogikommenttien perusteella, mikäli ne vastaavat käyttäjän tekemää hakua. Tämän vuoksi blogikommenttien poistamisessa kannattaa käyttää harkintaa, sillä jos poistat kommentin, poistat myös mahdollisuuden, että nouset esille tuloksissa kyseisen kommentin kautta. 

seo-hakukonesijoitus

5. Google My Business vaikuttaa positiivisesti paikalliseen hakutulokseen

Google My Businessin optimoimiseen kannattaa käyttää aikaa. Muellerin mukaan haut kuten “lähelläni” ovat riippuvaisia osoitteesta, joka nettisivulle ja yritykselle on asetettu. Mikäli käyttäjä hakee paikallista kukkakauppaa ja yrityksesi osoite on Google My Businessisa asetettu oikein, niin kukkakauppasi voi nousta helpommin esille kyseisessä haussa. 

Varmista siis, että yrityksesi osoitetiedot ovat aina ajan tasalla ja selkeästi esillä. 

6. Verkkosivun visuaalisuudella voi olla vaikutusta hakukonesijoitukseen

Hakukonesijoitus koostuu pienistä osista, ja joskus yksinkertaisella asialla, kuten verkkosivun ulkonäöllä, voi olla vaikutusta sijoitukseen. 

Jos vierailijat eivät pidä sivuasi ammattimaisen näköisenä, se voi vaikuttaa heidän käyttökokemukseensa ja pitkässä juoksussa pudottaa verkkosivusi sijoitusta. 

Visuaalisuuden vaikutus johtuu osittain siitä, että Google tutkii verkkosivun käyttäjien Bounce Ratea, eli välittömien poistumisten määrää. Mikäli verkkosivusi ulkonäkö ei miellytä, se voi lisätä käyttäjien välittömiä poistumisia ja täten heikentää hakukonesijoitustasi. 

7. Sanamäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen 

Verkkosivun tai blogitekstin sanamäärällä ei ole vaikutusta hakukonesijoitukseen, sillä joskus lyhyt teksti voi tarjota huomattavasti enemmän arvoa käyttäjälle kuin pitkä teksti. Tekstin relevanttius on asia, jolla on todellista merkitystä. Google yrittää nostaa haussa aina esiin sen tuloksen, jonka se uskoo tuottavan hakijalle eniten arvoa. 

Muellerin mukaan tiettyä sanamäärää voi pitää ohjeistuksena itselle, mikäli se auttaa kirjoittamaan parempaa sisältöä. Googlen silmissä sanamäärällä ei kuitenkaan ole merkitystä. 

8. Ei ole olemassa yhtä yksittäistä asiaa, joka vaikuttaisi suuresti näkyvyyteen

Muellerin mukaan Google ei ole määrittänyt mitään yhtä yksittäistä asiaa, joka vaikuttaisi enemmän näkyvyyteen kuin jokin toinen asia. Jollakin asialla voi olla enemmän painoarvoa yhdessä haussa, ja ei lainkaan painoarvoa toisessa. Googlen algoritmi antaa eri asioille erilaista painoarvoa sivuista ja hauista riippuen.

Olisi siis tyhmää sanoa, että asialla X on aina 10% vaikutus hakukonenäkyvyyteen, sillä tämä ei pidä paikkaansa. 

9. Heading tagit ovat vahva signaali Googlelle sivun sisällöstä

Heading tagien avulla Google saa tietoa siitä, mitä asioita sivu käsittelee ja mitkä asiat siinä ovat tärkeimpiä. 

Muellerin mukaan kuitenkaan sillä, käyttääkö esimerkiksi H2 vai H5 tagia, ei ole juurikaan merkitystä. Olennaista on se, että väliotsikoita hyödyntämällä Google pystyy ymmärtämään eri osioiden sisältöjä paremmin, ja nostamaan sivuja siten hakutuloksissa. 

10. Tärkeimmän avainsanan näkyvyyttä kannattaa korostaa

Sivuston tärkeimmän avainsanan kannattaa olla niin näkyvillä kuin mahdollista - hyödynnä sitä sivun otsikoissa, alaotsikoissa, kuvauksessa, kuvien sisäisissä tageissa sekä kaikkialla, mistä sivun vierailijoiden ja Googlen on helppo lukea se. 

Googlen ja vierailijoiden tulee olla mahdollisimman tietoisia siitä, mitä asiaa sivu käsittelee. 

11. Oikeinkirjoituksella ja kieliopilla on vaikutusta sijoitukseen

Huono kielioppi ja sanojen väärinkirjoitus vaikuttaa negatiivisesti sivun käyttökokemukseen. 

Google pyrkii etsimään ja näyttämään mahdollisimman laadukasta sisältöä, ja mikäli sivusto sisältää paljon kielioppivirheitä, se voi vaikuttaa negatiivisesti sivun laatuarvioon. Samaan aikaan, Googlen on vaikeampaa lukea ja tunnistaa sellaista sisältöä, joka on kirjoitettu huonosti. 

Muellerin mukaan kieliopilla ja oikeinkirjoituksella on monien sivujen kohdalla jopa suurempi vaikutus näkyvyyteen kuin rikkinäisellä HTML-tekstillä. 

12. Affiliate-linkeillä ei ole negatiivista vaikutusta

Muellerin mukaan affiliate-linkeillä ei ole negatiivista vaikutusta sijoitukseen, kunhan sivun sisältö tuo arvoa lukijalle. Hyödyllisen sisällön ohessa olevilla mainoksilla ei ole Googlelle suurta merkitystä. 

Myöskään affiliate-linkkien määrällä suhteessa tekstiin ei ole hakukonesijoituksen suhteen merkitystä. Teksti kannattaa kuitenkin pyrkiä pitämään sellaisena, että sitä on miellyttävää lukea -  liika mainosmaisuus voi häiritä lukemista. 

13. Liian moni sisäinen linkki voi vähentää linkityksen tuomaa arvoa

Mikäli sivuston sisäinen linkitys ulottuu kaikista sivuista toisiinsa, on Googlen vaikeampaa ymmärtää aiheiden välisiä suhteita. Liika linkittäminen siis heikentää sivun sisäistä rakennetta. 

Linkityksessä kannattaa keskittyä ennemmin laatuun kuin määrään, ja linkittää keskenään sellaisia sivuja, jotka sopivat loogisesti yhteen. Väkisin tehty liika linkittäminen voi vaikeuttaa Googlen indeksointia. 

14. 404-virhekoodit eivät vaikuta sijoitukseen

Muellerin mukaan 404-errorit ovat melko tavanomaisia, joten Google ei katso niiden vaikuttavan negatiivisesti hakukonesijoitukseen. Vaikka Search Console kertoisi, että 40% sivuston sivuista palauttaa 404-koodin, ei asiaa kannata Muellerin mukaan säikähtää.

404-errorit saattavat olla kuitenkin ongelmallisia siinä tapauksessa, että etusivu näyttää 404-signaalia. Tällöin Google saattaa joutua miettimään, onko kyseistä sivustoa enää olemassa. 

Vaikkakaan 404-errorit eivät vaikuttaisi hakukonesijoitukseen, kannattaa ne silti korjata ajan kanssa, jotta sivuston käyttökokemus pysyy miellyttävänä. 

hakukonesijoitus

15. URL-osoitteiden vaihtamisesta voi olla harmia

Kun uudistat blogitekstejä tai sivuston osia, kannattaa yksittäisten sivujen URL-osoitteet pitää samoina. Mikäli URL-osoitteet vaihtuvat, Googlen botit saattavat ryömiä (crawl) ne uusina sivuina, jolloin hakukonesijoitusten tarkastelu voi alkaa alusta. 

Muellerin mukaan samasta syystä myös eri sivujen sisäinen linkitys, sisältö ja asettelu kannattaa pitää mahdollisimman samanlaisena silloin, kun sivustoa uudistetaan. 

Hakukonenäkyvyyden parantaminen

Hakukoneoptimointi on jatkuva työtä, sillä Googlen algoritmit kehittyvät jatkuvasti. Asiat, jotka toimivat hakukoneoptimoinnissa esimerkiksi vuosi sitten eivät välttämättä toimi enää tänään. 

Tämän vuoksi tehokkaassa hakukoneoptimoinnissa kannattaa keskittyä lukemaan jatkuvasti uusinta tietoa ja pyrkiä kehittämään omaa osaamista ja ymmärrystä aiheesta. Googlen John Muellerin SEO-vinkkien avulla on hyvä lähteä kehittämään omaa hakukoneoptimointia, jotta se vastaisi nykypäivän algoritmien vaatimuksiin. 

Hakukoneoptimoinnissa sisällöntuotanto on suuressa roolissa, sillä Google arvottaa eri sivuja niiden sisällön relevanttiuden perusteella. Lue lisää, kuinka voit toteuttaa hakukoneoptimoitua sisällöntuotantoa

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?