hakukoneoptimointi / SEO

Hakukoneoptimointi (SEO) – Näin nouset hakutuloksissa vuonna 2021

Hakukoneoptimointi (SEO) auttaa verkkosivuasi nousemaan korkeammalle Googlen orgaanisissa hakutuloksissa. Sen avulla voidaan siis kasvattaa verkkosivulle tulevan orgaanisen liikenteen määrää. Hakukoneoptimointi määräytyy sivun teknisestä toteutuksesta, tekstisisällöstä sekä sivuston ulkoisisista tekijöistä. Tässä artikkelissa käymme läpi hakukoneoptimoinnin tärkeimmät osat ja kerromme, kuinka voit parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä vuonna 2021.

Sisällysluettelo

1. Hakukoneoptimointi - miksi sitä kannattaa tehdä?

2. Hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa tekemistä

3. Mitkä tekijät vaikuttavat hakukoneoptimoinnissa?

4. Verkkosivun tekninen hakukoneoptimointi

          4.1. Mitä kaikkea Google oikeastaan tutkii verkkosivuilla? 

5. Verkkosivun sisällön hakukoneoptimointi

         5.1. Kuinka kirjoitetaan hakukoneoptimoitua sisältöä?

          5.2. Avainsanojen oikeaoppinen käyttö

         5.3. Avainsanojen sijoittelu sivuilla

         5.4. Millainen artikkelisisältö menestyy vuonna 2021? 

6. Verkkosivun ulkoinen hakukoneoptimointi

7. Työkaluja hakukoneoptimointiin

8. Hakusanatutkimus on olennainen osa hakukoneoptimointia

9. Kuinka Googlen indeksointia voi nopeuttaa?

10. Miten hakukoneoptimointia voi mitata?

11. Mitä ei kannata tehdä hakukoneoptimoinnissa?

12. Usein kysytyt kysymykset hakukoneoptimoinnista

         12.1. Kuinka kauan hakukoneoptimoinnissa kestää?

         12.2. Mitä eroa on hakusanamainonnalla (SEM) ja hakukoneoptimoinnilla (SEO)?

         12.3. Hakukoneoptimointi hinta?

13. Hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

1. Hakukoneoptimointi - miksi sitä kannattaa tehdä? 

Suurin osa verkkovierailijoista käyttää Googlea tiedon etsimiseen. Hubspotin tekemän tutkimuksen (2014) mukaan 75% käyttäjistä ei koskaan selaa ensimmäistä sivua pidemmälle hakutuloksissa. Mikäli yrityksesi ei ole näkyvillä ensimmäisellä sivulla, menetät suuren määrän verkkosivuvierailijoita ja potentiaalisia ostajia. 

Mikäli taas yrityksesi on näkyvillä hakutulosten ensimmäisellä sivulla, saat tasaisesti orgaanista liikennettä sivuillesi. Orgaaninen liikenne konvertoituu tutkimusten mukaan yleensä paremmin kuin maksettu mainonta, joten relevanttiin liikenteeseen kannattaa satsata. 

Mikäli yrityksesi nousee usein hakutuloksissa tietyn aihepiirin hakujen kautta, toimii hakukoneoptimointi tällöin myös oivana brändäyksen välineenä. Jos yrityksesi esimerkiksi myy naisten kenkiä ja nousee aina aihepiirin hauissa esille, jää brändisi todennäköisesti hyvin kuluttajien mieleen. 

2. Hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa tekemistä

Hakukoneoptimoinnilla voidaan siis lisätä verkkosivun orgaanisten kävijöiden määrää, mutta tuloksia harvoin nähdään yhdessä yössä tai muutamassa viikossakaan. Kilpailu Googlen ensimmäisistä sijoituksista on suuri, joten hakukoneoptimointi kannattaa alusta asti nähdä jatkuvana tekemisenä ja tulosten kehittämisenä. 

Pitkäaikaisen tekemisen myötä on mahdollista päästä hyville sijoituksille Googlen haussa. Tämä kuitenkin vaatii sivuston teknisten muutosten jälkeen yleensä jatkuvaa sisällöntuotantoa esimerkiksi blogitekstien muodossa. Mikäli tuloksia ei pidetä yllä ja sivustoa ei kehitetä, tulevat kilpailijat todennäköisesti ajamaan sijoituksissa ohi ennemmin tai myöhemmin. 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat hakukoneoptimoinnissa?

seo hakukoneoptimointi

Kuvan lähde: Semrush

Hakukoneoptimointi koostuu verkkosivun teknisestä optimoinnista, sisällön optimoinnista sekä ulkoisesta optimoinnista. Oheisessa kaaviossa on Semrushin tutkimuksen mukaan eriteltynä, mitkä tekijät vaikuttavat eniten hakukoneoptimoinnissa. Tutkimus on toteutettu vuonna 2017, mutta kokemuksemme mukaan kyseiset huomiot pitävät paikkaansa hyvin laajalti vielä tänäkin päivänä.

Tulemme seuraavaksi käymään läpi asiat, mitä sinun tulee tietää kustakin hakukoneoptimoinnin osa-alueesta, jotta nettisivusi ränkkäytyy hyvin Googlessa vuonna 2021.

4. Verkkosivun tekninen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi aloitetaan usein verkkosivun teknisellä optimoinnilla. 

Google indeksoi eri nettisivuja niiden relevanttiuden mukaan. Sivut, jotka vastaavat Googlen mielestä parhaiten käyttäjän tekemää hakua nousevat ylös hakutuloksissa. Tulokseen vaikuttaa kuitenkin myös sivuston rakenne, käyttäjäystävällisyys ja nopeus. Google haluaa tarjota haun tehneelle ihmiselle parhaan mahdollisen tuloksen, ja käyttäjäystävällisyys on olennainen osa onnistunutta hakukokemusta.

4.1. Mitä kaikkea Google oikeastaan tutkii verkkosivuilla?

1. Googlen bottien pääsy verkkosivulle

Google tutkii bottien avulla sivustosi sisältöä ja rakennetta, ja sen perusteella arvottaa sivusi sijoituksen hakutuloksissa. Mikäli Googlen botit eivät pääse käsiksi verkkosivuusi, ei sivuasi voida indeksoida hakutuloksiin. Varmista siis, että verkkosivu-uudistuksen tai uusien verkkosivujen luomisen jälkeen olet poistanut sivun asetuksista kaikki indeksointiestot. 

Googlea on myös mahdollista estää ränkkäämästä yksittäisiä sivuja Robot.txt:n avulla. Tämä on tarpeellista vain silloin, jos halutaan estää tiettyjen sivujen näkyminen Googlessa. Esimerkiksi sisäänkirjautumissivujen näkyminen haussa voidaan estää sen avulla. 

Sitemapin eli sivustokartan avulla taas voidaan kertoa Googlelle, mitä sivuja verkkosivusto sisältää. Sitemapin käyttö helpottaa Googlen indeksointia ja auttaa täten hakukonenäkyvyyden prantamisessa. Jos käytät WordPress-alustaa, saat Sitemapin käyttöön automaattisesti Yoast SEO -lisäosan avulla. 

2. Verkkosivun turvallisuus

Google arvottaa indeksoinnissa sivuston suojausta, sillä se haluaa tarjota käyttäjilleen tietoturvallisen hakukokemuksen. Voit parantaa nettisivusi suojausta HTTPS-protokollan avulla. HTTPS-protokolla on HTTP-protokollan sekä TLS/SSL-protokollan yhdistelmä, jonka avulla tietoa voidaan siirtää suojatusti netissä. 

HTTPS-suojaus tulee usein verkkosivun palvelimen kautta, mutta voit tarkistaa sivustosi suojauksen helposti tutkimalla sen URL-osoitetta. Mikäli URL alkaa HTTPS (vs HTTP), on sivustosi suojattu ja tältä osin Googlen suositusten mukainen.

3. Verkkosivun nopeus

Verkkosivun hakukonesijoitukseen vaikuttaa myös käyttäjäkokemuksen kautta sivuston nopeus. Google on korostanut verkkosivujen nopeuden tärkeyttä ja ränkkää nopeita nettisivuja paremmin hakutuloksissa. 

Mikäli sivusto ei lataudu nopeasti ja ihmiset klikkaavat pois sivulta, nousee verkkosivun bounce rate (=välittömien poistumisten määrä). Bounce rate on Googlelle merkki siitä, että sivu ei vastannut käyttäjän hakua, mikä vähentää usein sivun hakukonepisteytystä. 

Sivuston nopeuteen vaikuttaa mm. sivun rakenne, palvelinvalinta ja kuvien koko. Kurkkaa tarkemmat ohjeet miten voit nopeuttaa verkkosivujasi. 

4. Uudelleenohjaus

Verkkosivun hakukonesijoitus kärsii siitä, jos sivusto sisältää rikkonaisia linkkejä, jotka johtavat 404-sivuille. Rikkonaiset linkit huonontavat käyttäjäkokemusta ja sitä kautta vaikuttavat hakukonesijoitukseen. Varmista siis, että sivusi kaikki linkit ohjaavat oikeaan paikkaan.

Lisäksi kaikkien verkkosivun linkkien olisi hyvä olla samaa muotoa. Osoitteen voi siis kirjoittaa neljällä eri tavalla:

  • http://slogan.fi/
  • http://www.slogan.fi/
  • https://slogan.fi/
  • https://www.slogan.fi/

Näistä neljästä vaihtoehdosta tulisi valita yksi (mieluiten https: alkuinen), jota käyttää sitten koko sivun laajuisesti. Tämän lisäksi nämä kolme “ylijäävää” vaihtoehtoa tulisi uudelleenohjata haluttuun versioon. Esimerkiksi jos valittu kirjoitustyyli on “https://slogan.fi/” tulisi “http://www.slogan.fi/” kirjoittaminen osoitepalkkiin ohjata lopulta osoitteeseen “https://slogan.fi/”.

Voit tarkistaa oman sivusi uudelleenohjaukset helposti httpstatus.io työkalun avulla.

5. Verkkosivun linkitys

Linkittämällä verkkosivun sivuja keskenään takaat käyttäjälle sujuvamman käyttäjäkokemuksen sekä autat Googlea ymmärtämään paremmin aihealueiden välisiä yhteyksiä. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että verkkosivun navigaatiosta löytyy linkit verkkosivun tärkeimmille sivuille. Tämä helpottaa navigaatiota ja kertoo Googlelle sen, mitkä sivut ovat kaikkein tärkeimpiä. 

Linkityksessä on tärkeää huomioida myös ulospäin suuntautuvat backlinkit, joista puhutaan lisää kappaleessa “Verkkosivun ulkoinen optimointi”.

6. Verkkosivun mobiiliystävällisyys

Nykypäivänä yhä useampi ihminen käyttää mobiililaitetta Google-hakujen tekemiseen. Tämän vuoksi sivuston mobiilikäytettävyys on erittäin tärkeää, sillä se on suuri osa käyttäjäkokemusta. Mikäli sivuston mobiiliystävällisyys takkuaa, saa sivusto huonomman sijoituksen hakukonepisteissä. 

Varmista, että sivustosi mobiilikäytettävyys toimii responsiivisesti erikokoisilla laitteilla. 

7. Sivuston rakenne

Verkkosivun rakenteen tulisi olla arkkitehtuuriltaan mahdollisimman litteä, jotta Googlen botit pystyvät ryömiä (crawl) ja indeksoida sivut mahdollisimman hyvin. Litteä rakenne tarkoittaa sitä, että jokaisen verkkosivuston yksittäisen sivun tulisi olla maksimissaan neljän klikkauksen päässä etusivulta. Tämä helpottaa sekä käyttäjäkokemusta että Googlen bottien liikkumista. 

seo / hakukoneoptimointi

kuvan lähde: Backlinko

Sitemapin käyttö auttaa osaltaan sivuston rakenteen hahmottamista, joten sitä on suositeltavaa käyttää. Sivustolla kannattaa kiinnittää huomiota myös yksittäisten sivujen määrään - mikäli sivuja on huomattavasti liikaa, ei Googlen botti välttämättä kykene indeksoimaan niitä kaikkia. 

8. Tuplasisältö

Google arvostaa ennen kaikkea uutta sisältöä. Toisin sanoen, sivuston hakukonesijoitus kärsii, mikäli usealla sivulla on samaa sisältöä. Tämän vuoksi kaikkien sivujen tulisi sisältää uniikkia tekstiä, jota ei ole käytetty muualla (oli se sitten omilla tai kilpailijoiden sivuilla).

Mikäli esimerkiksi verkkokaupassa on t-paita myynnissä, ja värivaihtoehtoina on punainen ja keltainen, saattaa sivuston URL-osoite muuttua värin mukana. Tässä tapauksessa sivustolla on kaksi sisällöltään identtistä sivua, jotka saattavat vaikuttaa Googlen indeksointiin negatiivisesti. Eri värivaihtoehtojen sivut voidaan merkitä tuplasisällöksi, jolloin Google ymmärtää, mikä sivuista on alkuperäinen master URL. Tähän tarvitaan re=canonical tagia, joka lisätään alkuperäisen sivun header-osioon. 

Kurkkaa lisäohjeita re=canonical tagin lisäämiseen

9. URL-osoitteet

Eri sivujen URL-osoitteiden tulisi olla mahdollisimman kuvaavia. Käyttäjän tulisi URL-osoitteen perusteella tietää, minkä aihepiirin sivustolla hän on vierailemassa. URL-osoite kertoo hakukoneelle sivuston hierarkiasta sekä parantaa käyttäjän käyttökokemusta ja tätä kautta hakukonenäkyvyyttä. 

Esimerkkinä hyvästä URL:ista voisi olla slogan.fi/digimarkkinointi/facebook-mainonta. Tämä rakenne kertoo selkeästi, että sivu käsittelee aihetta “Facebook-mainonta”, joka kuuluu kategorian “digimarkkinointi” alle. 

Huono esimerkki URL-osoitteesta voisi olla vaikkapa wikipedia.fi/276947

5. Verkkosivun sisällön hakukoneoptimointi

Mikäli sivustosi sisältö ei vastaa käyttäjän tekemää hakua tai sisällä aiheeseen liittyviä avainsanoja, ei sivu tule näkymään Google-haussa. Jos olet kenkien verkkokauppias ja käyttäjä tekee haun “naisten kengät”, mutta sivustollasi ei löydy sanaa naisten kengät, ei Google todennäköisesti osaa yhdistää sivuasi käyttäjän tekemään hakuun. 

Tämän vuoksi sivustolla on tärkeää käyttää relevantteja avainsanoja, jotka vastaavat käyttäjien tekemiä hakuja. Toisaalta, mikäli sivustosi on tungettu täyteen eri avainsanoja, mutta sivusto ei tuo sisällöltään mitään arvoa kuluttajalle, ei sivusi tule silloinkaan näkymään hakutuloksissa. 

Hakukoneoptimoinnissa on siis tärkeää kirjoittaa sisältöä käyttäjille, mutta hakukone huomioiden. 

seo /hakukoneoptimointi

5.1. Kuinka kirjoitetaan hakukoneoptimoitua sisältöä? 

Hakukoneystävällisen sisällön kirjoittaminen on erittäin oleellinen osa hakukoneoptimointia. Ilman relevanttia sisältöä Google ei välttämättä ymmärrä sivusi tarkoitusta, eikä silloin osaa näyttää sivuasi ihmisille heidän hauissaan. 

Hakukonenäkyvyyttä voidaan yleensä nostaa suuresti kirjoittamalla tarpeeksi tekstiä, jota Google voi indeksoida. Mikäli jokaisella sivulla on vain muutama sata sanaa tekstiä, ei sivusto todennäköisesti tule nousemaan kovinkaan korkealle hakutuloksissa. 

Hakukoneet kehittyvät jatkuvasti, ja siksi esimerkiksi liiallinen avainsanojen käyttö eli “keyword stuffing” nähdään hakutulosta heikentävänä asiana. On äärimmäisen tärkeää, että hakutulos vastaa oikeasti hakijan tekemään hakuun tai kysymykseen. Relevantin tekstin ympärille tulee lisätä olennaisia avainsanoja, mutta sopivan maltillisesti. 

Hyvä keino lisätä sivuston sisältöä on kirjoittaa blogia, joka käsittelee yrityksesi aihepiiriin liittyviä asioita. Tällä tavoin voit kohdentaa eri blogitekstit vastaamaan erilaisiin käyttäjien tekemiin hakuihin, ja parannat kokonaisuudessa sijoitustasi hakukoneissa. 

5.2. Avainsanojen oikeaoppinen käyttö

Avainsanojen valitsemiseksi on hyvä tehdä hakusanatutkimus. Hakusanatutkimuksen avulla selvitetään, millaisilla hakusanoilla ihmiset etsivät yrityksesi aihepiiriin liittyvää tietoa. Kun käytät sisällössäsi sanoja ja lauseita joilla ihmiset tekevät hakuja, tulee sivusi todennäköisemmin nousemaan kyseisissä hakutuloksissa korkeammalle. 

Jokaiselle sivulle valitaan aluksi pääavainsana. Digimarkkinointiyrityksen kontekstissa Facebook-mainontaa käsittelevän sivun pääavainsana olisi mitä todennäköisemmin “Facebook-mainonta”. Tätä sanaa käytetään pohjana, jonka ympärille aletaan rakentamaan pidempiä ja tarkempia avainsanoja. 

Pidempiä avainsanoja pääavainsanan ympärillä voisi olla esimerkiksi “Facebook-mainonnan hinta yritykselle” tai kuinka tehdään Facebook-mainontaa”. Pitkissä avainsanoissa on olennaista tutkia, millä lauseilla käyttäjät tekevät oikeasti hakuja. Hakusanojen hakumääriä voi tutkia esimerkiksi Googlen Keyword Plannerin avulla. 

Mitä relevantimpia hakusanoja ja lauseita käytät, sitä parempi se on liiketoimintasi kannalta. Järkevintä on koittaa miettiä sellaisia hakutermejä, joissa on havaittavissa ostoaikomusta. 

Esimerkiksi “Facebook-mainonta” ei sanana vielä indikoi, että käyttäjä olisi halukas ostamaan Facebook-mainontaa. “Facebook-mainonnan hinta yritykselle” taas kertoo enemmän siitä, että käyttäjä vertailee eri toimistojen hintoja, ja on mahdollisesti halukas ostamaan palvelua. Tämän vuoksi sinun kannattaa käyttää niitä sanoja ja lauseita, joiden hakijoilla on todennäköisemmin ostohousut jalassa. 

Pidempiä avainsanoja kannattaa hyödyntää myös siksi, että niillä on yleensä vähemmän kilpailua. Esimerkiksi “Facebook-mainonta” -hakusanalla on vaikeaa päästä hakukonetulosten ensimmäiselle sivulle, mutta pidemmillä hakuvariaatioilla sinun on mahdollista saada yrityksesi verkkosivu helpommin näkyviin. 

5.3. Avainsanojen sijoittelu sivuilla

Avainsanoja ei kannata heitellä sivuille ilman että miettii, mihin kohtaan ne kannattaa sijoittaa. Google lukee sivustojen rakennetta tiettyjen lainalaisuuksien mukaan, joten avainsanan sijainnilla on suuri merkitys sivuston ränkkäytymiseen hakukoneessa. 

Pääotsikko (H1) on Googlen kannalta olennaisin paikka tärkeimmälle avainsanalle. Google tutkii jokaisen sivun pääotsikkoa, ja arvioi sivun sisältöä sen perusteella. Digitoimiston esimerkissä H1 otsikon kannattaisi siis Facebook-mainontaa käsittelevällä sivulla olla “Facebook-mainonta”. 

Väliotsikot (H2, H3, H4) ovat myös hyvin olennaisia paikkoja, joissa avainsanaa kannattaa hyödyntää. Google käyttää väliotsikoita tekstin pääpointtien ymmärtämiseen, joten varmista, että väliotsikot on nimetty sivun avainsanojen kannalta relevantisti. 

Metaotsikko on Googlen hakua varten kirjoitettu otsikko, joka tulee näkyviin hakutulossivulla. Yleensä metaotsikko vastaa H1-otsikkoa, mutta metaotsikko voi myös olla eri kuin H1. Kokemuksemme mukaan pelkällä metaotsikolla on jo erittäin suuri vaikutus siihen, miten hyvin sivu nousee hakutuloksissa. Jos metaotsikosta ei löydy hakutermia, jolla halutaan ränkkäytyä, ei sivulla ole juuri ollenkaan mahdollisuuksia nousta Googlen ensimmäiselle sivulle (tai edes toiselle).

Metakuvaus tarkoittaa kuvausta, joka näkyy hakutuloksissa metaotsikoiden alla. Metakuvauksen tarkoituksena on saada käyttäjä klikkaamaan hakutulosta, mutta sen sanamuotoilu vaikuttaa myös sivun hakukonesijoitukseen. Metakuvauksen ensimmäisen sanan kannattaa siis olla mahdollisimman relevantti käyttäjän tekemälle haulle, jolla halutaan ränkkäytyä.

seo / hakukoneoptimointi

Kuvien hyödyntäminen on avuksi hakukoneoptimoinnissa. Esimerkiksi relevanttien kaavioiden ja kuvituskuvien hyödyntäminen blogitekstissä lisää tutkimusten mukaan sivustolla viettämää aikaa, mikä yleensä parantaa sivun laatua Googlen silmissä. Lisäksi kuvien Alt-tekstien avulla käyttäjät voivat löytää sivusi myös Googlen kuvahaun kautta. 

 

hakukoneoptimointi kuvat

Kuvan lähde: Semrush

Kuvien Alt-tekstit tarkoittavat kuvan tietoihin lisättäviä vaihtoehtoisia tekstejä. Alt-tekstit voivat näkyä kuvan tilalla silloin, jos kuva ei jostain syystä näy tai jos lukija on näkövammainen. Alt-tekstiin on hyvä lisätä mukaan sivun tärkein hakusana, sillä Google tutkii myös Alt-tekstien sisältöä tekstin aihetta määrittäessään.

5.4. Millainen artikkelisisältö menestyy vuonna 2021?

Semrushin tekemän tutkimuksen (2021) mukaan myös seuraavat asiat vaikuttavat hakukoneoptimoinnin tuloksiin:

-Yli 7 000 sanan postaukset vetivät 4x enemmän liikennettä kuin keskiverto pitkät (900-1200 sanaa) artikkelit. Somejaoissa ja -linkkauksissa taas ~1 500 sanan pituiset postaukset olivat lähellä tai jopa parempia kuin yli 7 000 sanan jutut.

-Artikkelit joissa oli "syvempi" rakenne (H2+H3+H4 tai ainakin H2+H3), menestyivät yleisesti paremmin.

-Pitkät 10-13 sanan otsikot saivat 2x enemmän liikennettä ja 1.5x enemmän jakoja kuin lyhyet alle 7 sanan otsikot.

-Jos postauksessa oli ainakin yksi kuva, se sai 2x enemmän liikennettä, 30% enemmän jakoja ja 25% enemmän linkkauksia. Liikenteen määrä nousi myös tasaisesti kuvien määrän mukaan. 

hakukoneoptimointi sisällön pituus

Kuvan lähde: Semrush

Tuloksista voi vetää johtopäätöksen, että usein pidemmät artikkelit menestyvät Googlessa lyhyitä artikkeleita paremmin. Tämä tosin vaatii sen, että artikkeli kiinnostaa lukijoita ja he lukevat sitä mahdollisimman pitkälle. 

6. Verkkosivun ulkoinen hakukoneoptimointi

Verkkosivun hakukonesijoitukseen vaikuttaa teknisen optimoinnin ja sisällön optimoinnin lisäksi myös ulkoisia tekijöitä. Kun toteutetaan sivuston ulkoista optimointia, tavoitteena on kasvattaa verkkosivun domainin auktoriteettia. Sivuston tulee ylittää tietty auktoriteettiraja, jotta Google alkaa ränkkäämään sivua kunnolla hakutuloksissa. 

Google nostaa hakutuloksissa usein verkkosivuja, jotka ovat julkaisseet sisältöä jo jonkin aikaa. Tämä kertoo Googlelle siitä, että verkkosivulla on tietoa kyseisestä aiheesta. Uudella blogilla kestää yleensä 6+ kuukautta, jotta sivusto ylittää kriittisen auktoriteetin rajan. 

Ulkoiset linkit (backlinks)

Domain saa auktoriteettinsa isolta osin ulkoisten linkkien eli backlinkkien kautta. Ulkoisilla linkeillä tarkoitetaan sitä, että ulkoiset verkkosivut ovat tehneet linkityksiä sinun verkkosivullesi. Jos olet digimarkkinointifirma ja olet saanut paljon backlinkkejä muilta digimarkkinointifirmoilta tai aiheeseen liittyviltä luotettavilta sivuilta, on tämä signaali Googlelle, että muut sivut pitävät sivuasi luotettavana. 

Jos sivuasi pidetään luotettavana ja siihen halutaan linkata, olettaa Google sivusi olevan sisällöltään laadukas, mikä on oiva merkki hakukonesijoituksesi nostamiseksi. Backlinkeissä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon linkittävien sivujen laadukkuus. Mikäli sivustollesi linkataan paljon epäluotettavilta tai hämäriltä sivuilta, saattaa verkkosivusi hakukonesijoitus jopa laskea.  Tämän vuoksi roskalinkkien ostaminen ei ole kannattavaa. 

Google on myös erikseen todennut, että backlinkkien määrällä ei ole väliä, vaan niiden laadulla. 

Järkevintä on siis pyrkiä saamaan backlinkkejä esimerkiksi blogiyhteistöiden kautta tai pyytämällä yhteistyökumppaneita linkittämään sivuillesi. Myös relevantin sisällön kirjottamisesta on apua - jos kirjoitat sisältöä jota muut haluavat jakaa, saat ajan myötä todennäköisesti relevantteja backlinkkejä sivuillesi. 

Myös muut maininnat mediassa auttavat domain auktoriteetin kasvattamisessa. 

Ankkuritekstit

Ankkuritekstillä tarkoitetaan linkin tekstiä, jota käyttäjä klikkaa. Jos esimerkiksi linkität sivustosi sisällä toiselle sivullesi, on ankkurilinkissä hyvä käyttää kyseisen sivun otsikkoa tai aiheeseen liittyvää hakusanaa. 

Jos esimerkiksi digitoimisto haluaa linkata blogiartikkelissaan Facebook-mainontaa käsittelevälle sivulle, on ankkuritekstissä hyvä olla mukana sana “Facebook-mainonta”. Tällöin Google osaa lukea, mitä aihetta kyseinen linkki käsittelee. Jos linkissä lukee jotain geneeristä kuten “lue lisää”, ei Google osaa lukea yhtä hyvin mihin kyseinen linkki johtaa. 

Ankkuritekstien käyttäminen on hyödyllistä myös back linkkien kontekstissa. Tosin liiallinen tarkkojen hakusanojen käyttö ankkuriteksteissä voi olla myös merkki Googlelle, että hakukonetuloksiin yritetään vaikuttaa. Tämän vuoksi ankkuritekstien ja linkkauksien tulee olla mahdollisimman luonnollisia. 

YouTube-tulosten hyödyntäminen

Mikäli yrityksellä on YouTube-tili, kannattaa myös YouTube-videoiden otsikoissa käyttää yritykselle tärkeitä avainsanoja. YouTube tulokset nousevat välillä hyville sijoituksille Googlessa, joten myös niiden avulla voidaan saada lisää palstatilaa hakutuloksista ja samalla uusia asiakkaita yrityksesi vaikutuksen piiriin.

7. Työkaluja hakukoneoptimointiin 

Hakukoneoptimointia varten on olemassa paljon ilmaisia ja maksullisia ohjelmia, joita kannattaa hyödyntää. Tässä lyhyt lista olennaisimmista ohjelmista:

Työkaluja hakusanatutkimuksen tekemiseen

-Google Keyword Planner

-SEMrush

-Ahrefs

-Keywoordtool.io

Työkaluja sivun tekniseen hakukoneoptimointiin

-SEMrush

-Ahrefs

WordPress lisäosia hakukoneoptimointiin

-Yoast SEO

-Imagify

-Smush

-Wp Rocket

Työkaluja hakukoneoptimoinnin tulosten seuraamiseen

-Google Search Console

-Google Analytics

-Wincher

Työkaluja sivustonopeuden parantamiseen

-PageSpeed Insights

-GTmetrix

8. Hakusanatutkimus on olennainen osa hakukoneoptimointia

Avainsanoja valitessa on hyvä tehdä hakusanatutkimus eli tutkia, millä sanoilla ja termeillä ihmiset todellisuudessa tekevät hakuja. Avainsanojen miettimisessä kannattaa käyttää ajatusta siitä, mitä ihmiset haluavat tietää aihepiiristäsi. Millainen sisältö on heistä kiinnostavaa?

Avainsanoissa kannattaa priorisoida termejä, jotka ovat lähellä ostopäätöstä. Jos esimerkiksi joku tekee haun “uusi polkupyörä netistä hinta”, on hakija todennäköisesti lähellä oston tekemistä. Tämän vuoksi sinun kannattaa selvittää, millaiset termit viittaavat tavoittelemaasi toimintoon (esim. konversio, yhteydenotto). 

Varsinkin hakukoneoptimoinnin alkuvaiheessa kannattaa keskittyä termeihin joilla on vähemmän kilpailua, jotta sijoituksia saadaan nousemaan nopeammin. Lisäksi, mikäli nettisivu ränkkäytyy joillakin avainsanoilla sijoituksille 7-20, kannattaa kyseisiin avainsanoihin panostaa, jotta niiden sijoitusta saataisiin parannettua entisestään.

Hakusanatutkimuksen avuksi löytyy myös lukuisia ohjelmia, joita voi hyödyntää. Esimerkiksi Google keyword plannerin kautta voit tutkia, kuinka paljon yksittäisillä hakutermeillä on keskimäärin hakuja kuukaudessa. Ahrefsin keyword difficulty -työkalulla taas voit tutkia, kuinka paljon kilpailua yksittäisellä hakutermillä on. Wincherin avulla voit lisätä avainsanoja seurantalistalle ja tarkkailla sijoituksiesi muutosta valituilla avainsanoilla. 

9. Kuinka Googlen indeksointia voi nopeuttaa?

Kun julkaiset uuden sivun tai uutta tekstiä, Googlella kestää yleensä parista tunnista pariin viikkoon siinä, että se indeksoi sivusi. Enne kuin indeksointi on valmis, ei sivusi nouse esiin hakutuloksissa. Indeksointia on kuitenkin mahdollista nopeuttaa muutamalla kikalla. 

-Sisäiset linkitykset. Sisäisten linkkien avulla Google ymmärtää nopeammin, mitä sivuja pidät tärkeänä aiheelle. Tämä nopeuttaa uuden sivun indeksointia. 

-Ylimääräisten URL-osoitteiden minimoiminen. On tärkeää, että nettisivuillasi ei ole tarpeettomia URL-osoitteita. Mitä enemmän osoitteita on, sitä vaikeampaa Googlen on löytää tärkeimmät sivut ja indeksoida ne. 

-Palvelimen toimivuus. Mikäli palvelin ei pysty käsittelemään kaikkia pyyntöjä tarpeeksi nopeasti, myös Googlen indeksointi voi hidastua. 

10. Miten hakukoneoptimointia voi mitata? 

Hakukoneoptimointia tehdessä on hyvä seurata esimerkiksi seuraavia mittareita:

  1. Orgaanisen liikenteen kehitys
  2. Yksittäisten avainsanojen sijoitusten muutos
  3. Verkkosivun bounce rate
  4. Verkkosivun orgaaninen konversioprosentti
  5. Ulkoisten linkkien määrä ja laatu

Tuloksia on helppo seurata esimerkiksi Google Analyticsiä hyödyntämällä. 

11. Mitä ei kannata tehdä hakukoneoptimoinnissa?

Googlen algoritmi kehittyy jatkuvasti, joten Google kyllä tunnistaa, mikäli käytät vilunkipeliä hakutulosten manipuloimiseksi. Esimerkiksi seuraavat asiat ovat sellaisia, joita kannattaa välttää, jollet halua hakutulostesi kärsivän:

-Huonot ja epäluotettavat backlinkit. Backlinkkejä on mahdollista ostaa, mutta Google tunnistaa aika hyvin, mikäli backlinkit johtavat epämääräisille sivuille. Epämääräisten sivujen kautta tapahtuva linkitys ei ainakaan paranna tuloksiasi ja voi jopa vaikuttaa negatiivisesti niihin. Pyri siis keräämään ennemmin muutama laadukas kuin monta epämääräistä backlinkkiä nettisivuillesi. 

-Avainsanojen liiallinen käyttö. Avainsanoja tulee käyttää tekstissä, mutta niiden käyttö ei saa olla yliampuvaa. Jos avainsanasi löytyy joka toisesta tekstisi lauseesta, Google mitä todennäköisemmin rankaisee sivuasi pudottamalla sitä hakutuloksissa. 

-Sellaisen sisällön kirjoittaminen, joka ei kiinnosta ketään. Sisältö on kuningas hakukoneoptimoinnissa. Kirjoittaessa tulee kuitenkin muistaa, että nettisivujen kasvattaminen sisällön avulla ei nosta sivuasi hakutuloksissa, mikäli sisältö on epärelevanttia ja se ei kiinnosta ketään. Kirjoita siis mielekästä sisältöä, josta on oikeasti apua lukijoille.

-Duplikaattisisältö. Google tunnistaa, mikäli kirjoittamasi sisältö on kopioitu muualta, tai mikäli käytät samoja lauseita tai kappaleita useammalla sivulla. Googlen tarkoituksena on tarjota käyttäjilleen relevanttia ja uutta sisältöä, joten kopioitu teksti voi pudottaa sivusi hakukonesijoitusta. 

12. Usein kysytyt kysymykset hakukoneoptimoinnista

12.1. Kuinka kauan hakukoneoptimoinnissa kestää?

Hakukoneoptimoinnin tulokset riippuvat suuresti domainin auktoriteetista (ulkoisista linkeistä), sivuston sisällön relevanttiudesta sekä niistä avainsanoista, joilla halutaan näkyä. Mikäli avainsanoilla on paljon kilpailua, on vaikeampaa päästä hakutulosten ensimmäiselle sivulle. 

Ahrefsin tekemän tutkimuksen mukaan 60% top 10 sijoituksilla olevista sivuista ovat yli 3 vuotta vanhoja, ja 95% uusista sivuista ei ränkkäydy top 10 hakutuloksiin ensimmäisen vuoden aikana. Hakukoneoptimointiin kannattaa siis varata reilusti aikaa ja kärsivällisyyttä, vaikkakin vähemmän haetuilla avainsanoilla on mahdollista saada näkyvyyttä kilpailtuja avainsanoja helpommin. 

Käytännössä hakukoneoptimoinnissa puhutaan kuukausien ja jopa vuosien työstä.

tulokset

Kuvan lähde: Ahrefs

12.2. Mitä eroa on hakusanamainonnalla (SEM) ja hakukoneoptimoinnilla (SEO)? 

Hakusanamainonnalla (SEM) tarkoitetaan Google Adsin kautta tapahtuvaa maksettua mainontaa. Hakusanamainokset näkyvät Googlessa orgaanisten hakutulosten yläpuolella. Hakusanamainonnan haittapuoli on se, että useat kuluttajat ovat oppineet tunnistamaan ne mainoksina. 

Hakukoneoptimoinnin (SEO) avulla taas voit saada yrityksesi nettisivun korkealle hakutuloksiin orgaanisesti heti mainosten alle. Orgaaninen liikenne konvertoituu usein maksettua mainontaa paremmin, vaikkakin hyvien hakusijoitusten saavuttaminen vie yleensä paljon aikaa.

12.3. Hakukoneoptimointi hinta?

Hakukoneoptimoinnin hinta määräytyy käytännössä digitoimiston palvelumaksusta tai oman ajankäytön sekä opettelun vaihtoehtoiskustannuksesta. Itse hakukoneoptimointi ei teknisenä suorituksena maksa mitään, ellet käytä maksullisia ohjelmia tulosten seuraamiseen. 

13. Hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

Hakukoneoptimointi on tehokas keino lisätä yrityksen näkyvyyttä hakukoneessa, mutta se vaatii jatkuvaa optimoimista ja seuraamista. Kovia tuloksia harvemmin näkee yhdessä viikossa tai kuukaudessa, mutta pitkäaikaisella tekemisellä hyvät hakukonesijoitukset voivat toimia liikenteen lähteenä vuosien ajan. Olennainen etu hyvissä hakusijoituksissa on se, että orgaanisesti saatu liikenne konvertoituu usein maksettua liikennettä tehokkaammin.

Hakukoneoptimointi koostuu teknisestä optimoinnista, sisällön optimoinnista sekä ulkoisesta optimoinnista. Sivuston tulee olla teknisesti toimiva, sisältää olennaista ja lukijaa hyödyttävää tietoa sekä omata vahvoja ulkoisia linkkejä.

Mikäli hakukoneoptimointi kiinnostaa, voit kysyä lisää hakukoneoptimoinnista palveluna Sloganilla. 

 

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?