LinkedIn-mainonta – Kuinka luodaan tuloksekkaita LinkedIn-kampanjoita?

Oletko harkitsemassa LinkedIn-mainonnan aloittamista, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Vai oletko kokeillut Linkkaria jo mainoskanavana, mutta kaipaat syvempiä vinkkejä tehokkaiden kampanjoiden luomiseen? Olet tullut oikeaan paikkaan - tässä artikkelissa käymme läpi lähes kaiken olennaisen perustiedon, mitä tarvitset tehokkaan LinkedIn-kampanjan luomiseen! 

LinkedIn-mainoksen kampanjatavoitteen määrittäminen

Ihan aluksi sinun tulee määrittää kampanjallesi kampanjatavoite. Kampanjatavoitetta määrittäessä sinun kannattaa peilata LinkedIn-kampanjatavoitteita omiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiisi.

Mitä haluat loppupeleissä kampanjalla saavuttaa? Haluatko kasvattaa esimerkiksi yrityksesi liiketoimintaa tai tunnettuutta? Kun sinulla on selkeä liiketoiminnallinen tavoite mielessä, on myös LinkedIn-kampanjatavoitteen valinta selkeämpää.

LinkedIn-kampanjatavoitteet on jaettu myyntisuppilon mukaisesti kolmeen kategoriaan: Awareness, Consideration ja Conversions. Voit valita vain yhden kampanjatavoitteen per kampanja. 

  • Awareness

LinkedIn tarjoaa yhden kampanjatavoitteen tietoisuusvaiheen kampanjoille, ja se on Brand awareness -kampanjatavoite. Brand awareness soveltuu niille kampanjoille, joilla halutaan saada yrityksen viesti mahdollisimman monen ihmisen silmien eteen.

Awareness-kampanjaan sopivaa sisältöä voi olla esimerkiksi blogit, artikkelit, infograafit tai webinaarit.

  • Consideration

Harkintavaiheessa voit valita tavoitteeksi Website visits, Engagement tai Video views. Website visits -tavoitteen avulla ohjaat kävijöitä sivustollesi, Engagement-tavoitteella pyrit saamaan kommentteja, tykkäyksiä tai osallistujia tapahtumiin, ja Video views -tavoitteella pyrit saamaan näyttökertoja videollesi. 

Consideration-vaiheen kampanjasisällöksi voisi sopia esimerkiksi tuotevertailut, tapaustutkimukset tai referenssit.

  • Conversions

Konversiovaiheen kampanjatavoitteeksi voit valita Lead generation -tavoitteen, Website conversions -tavoitteen tai Job applicants -tavoitteen.

Lead generation -tavoitteen avulla pyrit keräämään liidejä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin käytettäväksi. Website conversions -tavoitteella pyrit saamaan suoria konversioita sivuillasi (esim. yhteydenotto, liidi) ja Job applicants -tavoitteella pyrit löytämään ihmisiä, jotka kiinnostuvat avoimista työpaikoistasi. 

Conversions-vaiheen sisältönä voisi toimia esimerkiksi ilmainen konsultaatio, tarjous tai demo.

Oikean LinkedIn-kampanjatavoitteen valinta

Lähtökohtaisesti LinkedIn mainonta kannattaa aloittaa tekemällä 50% brändimainontaa ja 50% asiakashankintaan tähtäävää mainontaa. Kun saat brändiviestisi laajan yleisön silmien eteen, takaat hankintakampanjoille paremman toimivuuden, sillä olet lämmitellyt jo mainosten näkijöitä yrityksesi palvelu- tai tuotetarjoaman suhteen. 

Hankintakampanjoilla taas saat kerättyä lämpimän yleisön toteuttamaan halutun toimenpiteen, kuten jättämään yhteystiedot tai tarjouspyynnön. Brändikampanjat siis lisäävät tunnettuutta, kun taas asiakashankinnalla toteutat halutun lopputuloksen. 

Huomaathan, että asiakashankinnassa kannattaa käyttää Conversions-kampanjatavoitteita, mutta brändimainontaan voi hyödyntää Brand awareness -tavoitteen lisäksi myös Consideration-kampanjatavoitteita. Esimerkiksi Video views -tavoite on hyvä keino saada brändisi viesti usean ihmisen silmien eteen. 

Eri kampanjatavoitteita kannattaa testata, ja tutkia datasta mikä vaihtoehto toimii omiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiisi parhaiten. Datan merkitystä ei voi korostaa liikaa.

LinkedIn-mainoksen kohderyhmän valinta

LinkedIn tarjoaa paljon vaihtoehtoja kohderyhmän rajaamiseen, ja sen avulla voidaan valita hyvinkin tarkkoja kohderyhmiä. Mutta miten kohdennus kannattaa oikeasti tehdä, jotta siitä saisi kaikki tehot irti?

Ensimmäinen asia mikä kohderyhmää valittaessa kannattaa muistaa on se, että B2B-liiketoiminnassa päätöksiä eivät tee ainoastaan yritysten toimitusjohtajat. Keskimäärin b2b päätöksentekoprosessissa on mukana 6.8 ihmistä firman sisältä.

Vaikka sinun todennäköisesti kannattaa näyttää mainostasi yritysten toimitusjohtajille, sinun kannattaa myös kohdistaa mainos niille ihmisille, jotka todennäköisimmin ovat päätöksentekoprosesseissa mukana.

Kun saat viestisi oikean yleisön eteen, saat todennäköisemmin kauppaa aikaiseksi mainonnallasi. 

Kohdentamisen aloittaminen

Alkuun sinun tulee rajata yleisösi kielen ja sijainnin perusteella. Linkedinissä ei ole saatavilla suomenkielistä käyttöliittymää, joten mikäli yleisösi sijaitsee suomessa, valitse kieleksi english. 

Mikäli mainostat Suomen ulkopuolelle, valitse maasta riippumatta kieleksi english. Jos esimerkiksi markkinoit palveluitasi ruotsiin ja valitset kieleksi swedish, näkyy mainoksesi vain niille ihmisille, joiden käyttöliittymä on asetettu ruotsin kielelle. Mikäli taas valitset Ruotsiin kohdentaessasi kieleksi english, näkyvät mainoksesi sekä englanninkielisille että kyseisen kohdemaan kieltä puhuville. Tämän vuoksi valitse käytännössä aina kampanjoihisi kieleksi english. 

Lisäksi sinun kannattaa miettiä yleisön rajaamista hyödyntämällä Company Industries -kohdennusta. Kielen, sijainnin ja toimialan rajaamisella pääsee jo erittäin hyvin liikkeelle. 

Kohderyhmän rajaaminen edelleen

Mikäli haluat kaventaa kohderyhmää edelleen, voit rajata yleisöä narrow-painikkeella. Voit valita esimerkiksi Job Functions eli tarkemmat työtehtävät. Kampanjasta riippuen voisit valita kohderyhmään mukaan esimerkiksi Business development, Finance sekä Operations, sillä nämä osastot ovat usein mukana tekemässä päätöksiä B2B-kentässä. 

Sinun kannattaa mahdollisesti rajata kohderyhmää myös senioriteetin eli työkokemuksen perusteella. Job seniorities -kohdasta voit valita vaihtoehdoista unpaid, training, entry, senior, manager, director, vp, cxo, owner, partner. 

Mainostaessasi B2B-tuotteita tai -palveluita on todennäköisesti järkevää jättää kuitenkin kohderyhmästä pois kohdat unpaid, training ja entry. Korkeamman senioriteetin työntekijät ovat yleensä niitä, jotka ovat mukana firman päätöksenteossa. 

Ikinä ei voi olla täysin varma, millä tittelillä kukin päätöksiin vaikuttava taho on LinkedInissä, joten lähtökohtaisesti kannattaa pitää 7 korkeinta senioriteettiä mukana kohdennuksessa. 

Tietyn yleisön rajaaminen pois

Voit rajata kohderyhmästäsi halutessasi pois esimerkiksi yrityksesi nykyiset asiakkaat, oman yrityksesi tai tietyn asiakaslistan. Rajaaminen tapahtuu Exclude-napista. Voit rajata ihmisiä pois esimerkiksi yrityksen nimen tai oman asiakaslistasi avulla. 

Lisävinkit kohderyhmän valintaan

-Klikkaamalla Enable Audience Expansion voit antaa LinkedInin näyttää mainoksiasi myös ihmisille, jotka eivät ole suoraan kohderyhmässäsi, mutta joiden LinkedIn uskoo sopivan kohdennukseesi. Audience Expansionin hyödyntäminen voi olla alkuun ihan hyvä valinta, mutta tämä on tilannekohtaista. Kannattaa suorittaa testaamista sekä Expansionilla että ilman. 

-LinkedIn on luonut valmiiksi omia kohderyhmiä, joita voit hyödyntää ja muokata kohdennuksissasi. Voit esimerkiksi halutessasi valita listasta valmiin kohderyhmän ja sulkea siitä pois omat asiakkaasi. 

-Voit tallentaa hyödyntämiäsi kohderyhmiä Save Audience -napilla. Tällä tavoin voit hyödyntää samoja kohdennuksia myös myöhemmissä kampanjoissa helposti.

-Voi integroida Linkkariin yrityksesi käyttämiä CRM-järjestelmiä kuten Salesforcen, Eloquan, Zapierin, Marketon yms. ja kohdentaa mainontaa suoraan asiakasluetteloillesi. Kohderyhmä pysyy Linkkarissa CRM:n kautta ladattuna ajan tasalla. 

LinkedInin mainosmuotojen parhaat palat

Esittelimme LinkedInin kaikki mainosmuodot aiemmin artikkelissamme LinkedIn-mainonta - tehokas mainoskanava B2B-yrityksille. 

Tässä artikkelissa käsittelemme ainoastaan LinkedInin olennaisimpia ja käytetyimpiä mainosmuotoja, eli Single image ad, Carousel, Video views, Conversation ad sekä Message ad. Mainosmuodon valintaan ei ole valitettavasti olemassa yhtä oikeaa vastausta, mutta näistä viidestä vaihtoehdosta on hyvä lähteä liikkeelle. 

Mainosmuodon valinta riippuu paljon siitä, mitä resursseja ja materiaaleja sinulla on käytössäsi. Mikäli sinulta löytyy laadukkaita kuvia ja videoita, niitä kannattaa ehdottomasti käyttää mainoksissa. Tee alkuun paljon testausta eri mainosmuodoilla, jotta löydät tuotteellesi/palvelullesi tehokkaimman vaihtoehdon. 

Käytännössä mikäli tähtäät brändimainontaan, sinun kannattaa hyödyntää Single image, Carousel ja Video views -mainoksia. Näiden mainosmuotojen avulla saat parhaiten brändiviestisi esiin. 

Kun taas tähtäät konversioihin ja asiakashankintaan, voit ottaa käyttöön myös lisäksi  Conversation ja Message-mainokset. Näitä kahta mainosmuotoa kannattaa näyttää vain lämpimälle yleisölle, sillä kylmä yleisö harvemmin innostuu heille tuntemattomien yritysten yhteydenotoista. Vaihtoehtoisesti voit näyttää viestimainoksia myös silloin, jos sinulla on valmiina selkeä prospektilista. 

Budjetin valinta

Linkedin-kampanjaa luodessasi voit valita kolmesta eri budjettistrategiasta. Voit asettaa joko Daily budgetin, Lifetime budgetin tai Both a daily and lifetime budgetin. 

Daily budgetin, eli päivittäisen budjetin avulla voit valita tietyn summan, minkä verran mainoksesi kuluttaa rahaa päivässä. Todellisuudessa käytettävä summa voi kuitenkin vaihdella sen mukaan, paljonko Linkedinin algoritmi löytää potentiaalisia konvertoitujia minkäkin päivän aikana. 

Jos yhtenä päivä algoritmi löytää useita ihmisiä, joille kannattaa näyttää mainostasi, niin se kuluttaa enemmän budjettia kyseisenä päivänä. Vaihtoehtoisesti heikompana päivänä budjetin kulutus voi olla pienempää. Päivittäinen budjetti voi heilua korkeintaan 50% kumpaankin suuntaan.

Lifetime budgetin avulla määritetään, paljonko halutaan kokonaisuudessaan käyttää rahaa yhden kampanjan aikana. Algoritmin käyttämä summa voi vaihdella päivittäin, mutta kampanjan budjetti pysyy vakiona.  

Both a daily and lifetime budget - paras vaihtoehto kolmesta

Tämän strategian avulla voit kertoa Linkedinille, paljonko haluat kuluttaa koko kampanjan aikana, ja paljonko keskimäärin päivässä. Tämä budjettistrategia on kolmesta vaihtoehdosta usein toimivin, sillä sen avulla Linkedinin algoritmi osaa hyödyntää parhaat mahdolliset ostopaikat kampanjan aikana. 

Jos asettaisit kampanjallesi vain päivittäisen budjetin (Daily budget), niin algoritmi käyttäisi välillä 50% enemmän ja välillä 50% vähemmän päivittäisestä budjetista riippuen siitä, millaisia ostopaikkoja mainoksille on saatavilla. 

Kuitenkin jos otat mukaan myös Lifetime Budgetin, niin LinkedInillä on vielä enemmän vaihtoehtoja hyödyntää budjettia silloin, kun se arvioi saavansa mainoksilla enemmän konversioita. Tämä johtuu siitä, että nyt kampanjalla on tiedossa myös maksimisumma, minkä haluat kampanjaan käyttää. 

Nyt algoritmi voi käyttää hyvinä päivinä enemmän budjettia ja huonoina päivinä vähemmän, koska se tietää, minkä maksimibudjetin rajoissa sen pitää pysyä. 

Both a daily and lifetime budget -strategia on toimiva juuri siksi, että sen avulla algoritmi saa enemmän valtaa ja tilaisuuksia budjetin optimointiin. Algoritmille kannattaakin antaa valtaa - niin Facebookissa kuin Linkkarissakin. 

Bidding (hintatarjousten säätely)

LinkedInin suosittelema hintatarjousstrategia (bidding) on kaikille kampanjoille Maximum delivery. Tällä hintatarjousstrategialla LinkedIn etsii mainospaikkoja parhaimmalla mahdollisella hinnalla. Joissain tilanteissa algoritmi siis saattaa käyttää klikkihinnoittelua ja joissakin tilanteissa impressiohinnoittelua. Maximum delivery on lähtökohtaisesti se hintatarjousstrategia, jota kannattaa käyttää LinkedIn-kampanjoissa.

Vaihtoehtoisesti hintatarjousstrategiaksi voi valita myös Target cost. Tässä strategiassa määrittelet tietyn hinnan, millä haluat saada tuloksia aikaiseksi. Jos esimerkiksi haluat maksaa klikkauksista tietyn summan, voit asettaa tämän summan Target costiksi. 

Alkuun Target cost kannattaa asettaa hintahaitarisi yläpäähän, jotta LinkedIn saa riittävästi tuloksia aikaiseksi. Jos bidaat esimerkiksi 5e klikkauksia ja kilpailijasi bidaavat 3e klikkauksia, niin LinkedInin mainospaikkojen huutokaupassa maksat vain sentin enemmän kuin toiseksi korkein huuto. Tällöin bidauksesi todellinen hinta on vain 3,01€.

Voit myöhemmin optimoida bidauksesi summaa alaspäin tulosten myötä. Target cost pyrkii saamaan tuloksia haluamallasi hinnalla, mutta hinta voi olla myös 30% määrittelemääsi arvoa kalliimpi. 

Manual bidding toimii kuin Target cost, mutta manuaalisen hintatarjousstrategian avulla voit määrittää maksimisumman, minkä verran olet valmis maksamaan toiminnosta, ja tämä summa ei ylity. Manual bidding sopii siis valinnaksi silloin, kun haluat kontrolloida täysin konversioiden hintaa. Myös Manual biddingissä maksat vain sentin enemmän kuin toiseksi korkein huuto. 

LinkedIn-mainoksen sisältö 

Itse mainosta luodessasi sinulla on valittavanasi useita eri strategioita. Voit esimerkiksi tehdä alussa laajaa viestiä tunnepohjaisella sisällöllä, ja näyttää sitä kaikille päätöksenteossa mukana oleville henkilöille. 

Vaihtoehtoisesti voit näyttää eri viestejä esimerkiksi markkinoinnille, rahoitukselle ja toimareille. Mitä laajempaa yleisöä hyödynnät alussa, sitä paremmin näet datasta miten hyvin he reagoivat viestiisi. 

Mainoksessa kannattaa panostaa laadukkaisiin ja autenttisiin kuviin, sekä huomiota herättäviin ja kiinnostaviin teksteihin. Mikäli asiakas lukee mainoksesi loppuun asti, on todennäköisempää että hän myös suorittaa haluamasi toiminnon. 

Mainosta rakentaessasi valitse vähintään 4 tai 5 mainoskuvaa ja -tekstiä, joiden pohjalta rakennat mainoksiasi. Mikäli sinulla on vain yksi kuvamainos kampanjassa, mainos saturoituu herkästi (=tehokkuus laskee liiallisen näkymisen myötä). 

Jos valitset 5 eri mainosta kampanjallesi, niin yksi ihminen voi LinkedInin algoritmin karenssin vuoksi nähdä mainoksesi 5 kertaa 48 tunnin aikana. Käytännössä siis mitä useampi mainos sinulla on käynnissä, sitä useammin viestisi voi näkyä kohderyhmällesi. 

Huom. Mainoksia olisi hyvä päivittää vähintään kerran kuukaudessa saturoitumisen ehkäisemiseksi. Anna kuitenkin mainoksesi pyöriä vähintään 7 päivää kerrallaan, ennen kuin teet muutoksia niihin. Tällä tavoin LinkedInin algoritmi pystyy optimoimaan mainosten jakelun paremmin. 

LinkedIn-mainonnan datan seuraaminen ja mainonnan optimoiminen

Kun mainoksesi on käynnissä, sinun tulee ehdottomasti seurata mainonnan vaikutusta datan kautta. Kun tiedät mitkä mainokset ja kohderyhmät ovat tuottaneet parhaiten tulosta, tiedät mitä elementtejä sinun kannattaa jatkossa käyttää kampanjoissasi.

Mikäli sinulla on LinkedIn Insight Tag asennettuna, pääset käsiksi Linkkarin dataan. Voit seurata datan kautta esimerkiksi sitä, kuinka moni tietyn ammattinimikkeen omaava henkilö on klikannut mainostasi. 

Voit myös tutkia, onko viestisi resonoinut paremmin esimerkiksi finanssipuolen ihmisten kuin markkinoijien keskuudessa. Näet myös klikkaajien senioriteetin ja sijainnin, sekä dataa yritysten toimialoista, koosta ja nimistä. 

Saat tutkittua myös lukuisia muita asioita datan avulla, kuten keskimääräisen klikkausprosentin, kattavuuden, konversiot ja muuta. 

Dataa tutkimalla saat siis selville esimerkiksi optimaalisen kohderyhmäsi ja tehokkaimman mainoskampanjasi. Tämän tiedon avulla voit kehittää tulevia mainoskampanjoitasi entistä paremmiksi. 

LinkedIn markkinointi eli LinkedInin orgaaninen näkyvyys

LinkedInissä kannattaa panostaa jonkin verran myös orgaanisen näkyvyyden luomiseen. Helpoiten se onnistuu postaamalla, jakamalla, kommentoimalla ja tykkäämällä mielenkiintoisesta sisällöstä LinkedInissä. 

LinkedInin datan mukaan ne sivut, jotka postaavat viikoittain, saavat 2x muita sivuja enemmän tykkäyksiä ja kommentteja. Lisäksi 150 seuraajan rajapyykki mahdollistaa sivun exponentiaalisen kasvun. Hyvä nyrkkisääntö voisi olla postata kerran viikossa omaa sisältöä tai jakaa alaan ja aiheeseen liittyviä uutisia. Sisällön ei siis tarvitse olla kokonaan itse tuotettua, kunhan se kiinnostaa kohdeyleisöäsi. 

Postauksilla ja orgaanisella aktiivisuudella ei toki saa samanlaista näkyvyyttä ja tulosta aikaiseksi kuin maksetulla mainonnalla, mutta se on hyvä lisä kasvattamaan yrityksen seuraajakuntaa, työnantajamielikuvaa ja tunnettuutta maksullisen mainonnan ohessa. 

LinkedIn-mainonta käyntiin ilman vaivannäköä?

Me Sloganilla toteutamme ammattitaitoista LinkedIn-mainontaa erikokoisille yrityksille. Mikäli sinusta tuntuu, että haluaisit kokeilla Linkediniä mainoskanavana, voit jättää meille LinkedIn-mainonnan tarjouspyynnön!

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?