google performance max

Mikä on Google Performance Max -kampanjamuoto?

Millainen on Google Performance Max -kampanjamuoto, miten sen toimintaa voi optimoida ja miten sen käyttö vaikuttaa digimarkkinoinnin tulevaisuuteen? Tästä artikkelista löydät vastaukset kiperimpiin kysymyksiin Performance Maxia koskien, joten luehan eteenpäin!

Esittelyssä Google Performance Max 

Google Performance Max on uudenlainen kampanjatyyppi Googlessa. Tässä kampanjatyypissä Google automatisoi kampanjan kohdennuksen ja jakelun mainostajan tarjoaman tiedon pohjalta. Kampanjan mainoksia näytetään kaikissa Googlen jakelukanavissa.

Mainostaja ei tässä kampanjatyypissä siis kykene vaikuttamaan kaikkiin mainonnan osiin, vaan Google luo mainokset automaattisesti mainostajan antamien materiaalien, kuten kuvien, tekstien, tavoitteen ja budjetin pohjalta. 

Google luo annettujen materiaalien pohjalta eri mainosversioita ja jakelee niitä automaattisesti tulosten maksimoimiseksi. Mainoksia voi näkyä tutuilla mainospaikoilla Googlen haussa, Displayssa, Gmailissa, YouTubessa sekä Discoveryssa. 

google performance max

Kuvan lähde: Google

Performance Max käytännössä

Performance Max -kampanjatyypillä Googlen on halunnut madaltaa kynnystä mainosten näyttämiseen eri kanavissa. Koska yhdellä kampanjalla voidaan näkyä kaikissa Googlen kanavissa, pienentää tämä luonnollisesti mainostajien työmäärää. Set uppien tekemiseen menee vähemmän aikaa, sillä kampanja automatisoi mainosten näkyvyyden tekoälyn avulla. 

Performance Max voi olla relevantti kampanjatyyppi esimerkiksi siinä tapauksessa, jos yrityksellä ei ole aikaa tai resursseja kokonaisvaltaiseen digitaalisen mainonnan optimointiin. Tässä kampanjatyypissä mainostajalla on tosin vähemmän valtaa siinä, millaiselle kohderyhmälle tai missä kanavassa haluaa näkyä. 

Toistaiseksi Google Performance Maxin analytiikka on melko rajallista, eikä yksittäisten sijoitteluiden tehosta näe juurikaan tietoa. Google on tosin lupaillut parantaa tulosten raportointia tulevaisuudessa. 

Miten Performance Max -kampanjaa voi optimoida?

Performance Max -kampanjatyyppi vähentää kampanjan optimoinnin tarvetta, mutta on edelleen asioita, joihin mainostaja voi vaikuttaa. 

1. Tavoite

Kampanjalle valitaan jokin tavoite, jonka Google pyrkii saavuttamaan. Kampanjalle voidaan valita tavoitteeksi sales, leads tai website traffic. 

2. Budjetti ja bidaus

Kampanjalle valitaan haluttu budjetti sekä bidausstrategia. Mahdollisia bidausstrategioita ovat konversioiden maksimointi, konversioiden arvon maksimointi tai tavoiteltu mainostuotto. 

3. Creative

Sijoittelusta riippuen Google näyttää erilaisia mainoksia käyttäjilleen, ja mainoksia varten sinun tulee tarjota kampanjalle kuvia, mainostekstejä, videoita ja muuta tietoa. Kampanjaan voi valita:

-15 kuvaa

-5 logoa

-5 videota

-5 otsikkoa

-5 pitkää otsikkoa

-yksi 60 merkin kuvaus

-4 muuta kuvausta

-toimintakehotus (voi olla myös automaattinen)

-yrityksen nimi

-URL-osoite

Näistä vaihtoehdoista Googlen tekoäly rakentaa parhaan mahdollisen mainoksen kuhunkin sijoitteluun ja kullekin käyttäjälle. Varsinaista creativen testaamista ei siis tässä kampanjamuodossa tarvitse itse suorittaa. 

4. Audience signals

Vaikkakin Performance Max -kampanja hoitaa itse mainosten kohdentamisen, voit tarjota Googlelle audience signalseja, eli signaaleja, joiden avulla Google voi näyttää mainoksiasi tietynlaiselle kohderyhmälle. Voit esimerkiksi jakaa dataa olemassa olevista asiakkaistasi, jolloin Google voi hyödyntää tätä tietoa uusien asiakkaiden löytämisessä. 

Yleisösignaalit ovat kuitenkin ainoastaan ohjaavia, ja Google näyttää mainoksia myös muille kuin tarjoamallesi kohdeyleisölle. Signaalien tarjoaminen voi kuitenkin Googlen mukaan parantaa koneoppimisen tekemää työtä. 

5. URL-osoitteen laajennus

Kampanjalle valitaan tietty laskeutumissivu, mutta URL-osoitteen laajennuksella Googlelle voidaan antaa valtaa valita osuvampi laskeutumissivu silloin, kun se on kannattavaa. URL-osoitteen laajennus on Performance Max -kampanjassa oletuksena päällä, mutta sen voi myös sulkea asetuksista. 

6. Muut laajennukset

Performance Max -kampanjaan voi valita valmiita tilitason laajennuksia, tai luoda omia sivustolinkkilaajennuksia. 

Kannattaako Performance Maxia kokeilla?

Lähtökohtaisesti kaikkea kannattaa kokeilla, eikä Performance Max ole poikkeus. Sen avulla voidaan vähentää mainonnan optimoimisen työmäärää sekä antaa algoritmille enemmän valtaa päätöksenteossa. 

Lisäksi ainakin Googlen mukaan Performance Max kampanjoiden ei pitäisi aiheuttaa päällekkäisyyksiä jo olemassa olevien Googlen kampanjoiden kanssa, vaan Performance Max pyrkisi saavuttamaan sellaisia tuloksia, joita jo olemassa olevilla kampanjoilla ei saavuteta. 

Digitaalisen mainonnan tulevaisuus

Digitaalisesta mainonnasta on Performance Max -kampanjamuodon myötä tulossa entistä automatisoidumpaa, joten mitä tämä tarkoittaa digitaalisen mainonnan tulevaisuudelle? Tarvitaanko digimarkkinointitoimistoja kohta enää ollenkaan? 

Vaikka mainonnasta tulisi entistä automatisoidumpaa, digimarkkinoijien työt tuskin ovat sen myötä loppumassa. Vaikka mainonta olisi helppo saada käyntiin, tarvitaan kuitenkin muita tekijöitä, joilla massasta voidaan erottautua. Voikin olla, että tulevaisuudessa digimarkkinoinnin painopiste siirtyy vähitellen kampanjoiden optimointiin käytetystä ajasta enemmän muihin osatekijöihin. 

Digitaalinen mainonta, oli se sitten kuinka yksinkertaistettua tahansa, vaatii aina kokonaisuuksien ymmärrystä. Analyyttinen ja strateginen ajattelu sekä markkinoinnin kokonaisvaltainen ymmärrys tulevat olemaan tärkeitä asioita myös tulevaisuudessa, joten digimarkkinoijien tuskin tarvitsee pelätä töiden loppumista automatisaation kehityksen myötä. 

On mielenkiintoista seurata, mihin suuntaan digitaalinen mainonta liikkuu tulevaisuudessa. 

Mietitkö, mikä digitaalisen mainonnan kanava olisi yrityksellesi sopivin? Lue kuinka valitset sopivan kanavan digimarkkinointiin! 

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?