facebook-videomainonta

Miksi Facebook-videomainontaa kannattaa tehdä?

Facebook-mainonnasta on tullut entistä visuaalisempaa ja liikkuvampaa. Enää pelkät kuvat eivät riitä, vaan ihmiset janoavat tarinoita, jotka iskevät suoraan katsojan tunteisiin. Facebook-mainosvideon avulla voidaan hyödyntää kaikkia niitä tekijöitä, joilla vedota katsojaan: kuvaa, ääntä sekä tekstiä. Videoiden avulla voidaan sitouttaa kohdeyleisöä sekä tuoda tuotteiden uniikkeja puolia helposti ja luovasti esille. Lisäksi Facebookin algoritmin ansiosta videot saavat yleensä myös enemmän näkyvyyttä halvemmalla hinnalla kuvamainoksiin verrattuna. Lue lisää, miksi Facebook-videomainonnan tulisi olla osa mainosstrategiaasi!

Facebook-videomainonnan uniikkeja etuja

-Videomainos on ehdottomasti paras tapa esitellä tuotetta tai palvelua yleisölle. Videossa voidaan hyödyntää esimerkiksi huumoria, yllätyksellisyyttä tai asiakkaiden arvosteluja mielenkiinnon herättämiseksi.

-Facebookissa, toisin kuin perinteisessä tv-mainonnassa, voidaan kohdeyleisö rajata hyvinkin tarkasti. Lisäksi mainosvideon kautta tapahtuneita ostoja on myös huomattavasti helpompi seurata Facebookissa kuin perinteisessä mainonnassa.

-Mikäli taas videota mainostetaan laajemmin ilman tarkkoja kohdennuksia, saadaan datan avulla tietoa katsojien ikäjakaumasta tai sukupuolesta ja lisäksi nähdään, kuka on katsonut mainosvideota minkäkin verran. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tulevissa mainoksissa ja kohderyhmissä.

Mitä parempi Facebook-mainosvideo, sitä halvemmaksi se tulee

Facebook-mainosvideot ovat lähtökohtaisesti melko kustannustehokkaita.

Verrattuna staattiseen kuvamainontaan, videon avulla saadaan pysäytettyä katsoja pidemmäksi aikaa Facebook-mainoksen pariin. Tämä tarkoittaa sitä, että katsoja kuluttaa todennäköisesti aikaansa pidempään Facebookin parissa – ja tästähän Facebook tykkää.

Facebook haluaa aina näyttää relevanttia sisältöä, joka sitouttaa ihmiset käyttämään palvelua mahdollisimman hyvin ja pitkään. Tästä syystä siis videon laatu ja tuote määrittelevät mainonnan hinnan. Jos tuote tai palvelu on todella kilpailtu, niin sitä hankalampi on saada näkyvyyttä mainosvideolle. Facebookin back endissä nimittäin käydään jatkuvasti huutokauppaa mainostilasta, eikä ikinä voi varmuudella sanoa, että mitkä hinnat siellä pyörivät.

Karkeasti arvioituna tuhannen näyttökerran mainosvideon hinta liikkuu noin 2–10 euron välillä. Mainonnan hintaa ei kuitenkaan kannata liian tarkasti tuijottaa, koska tuoton arvo on se, joka lopulta kaiken määrittää.

Lähtökohtaisesti Facebook-videomainokset ovat kuitenkin edullisempia kuin staattiset kuvamainokset, ja ne saavat kuvia enemmän näkyvyyttä mainossijoituksissa.

Muista nämä tehdessäsi Facebook-videomainosta

1. Sen ei tarvitse olla kallista. Mainosvideon ei tarvitse olla ammattilaisen kuvaama ja täynnä upeita efektejä. Tavallinen puhelimen kameralla kuvattu video voi toimia erittäin hyvin, mikäli videon tekemiseen ja suunnitteluun on käytetty hieman ajatusta ja aikaa. Myös ns. User-Generated Content, eli tuotteiden käyttäjien kuvaamat pätkät, toimivat usein hyvin Facebookissa.

2. Tekstitä kaikki videosi. Suurin osa Facebookin käyttäjistä on mobiilikäyttäjiä, joten kaikilla ei ole aina äänet päälläsovellusta selatessa. Tästä syystä on tärkeä käyttää tekstitystä Facebook-mainosvideossa. Lisäksi tekstin avulla saadaan nostettua tuotteen tai palvelun hyöty esille niin, että ilman ääniäkin katsoja tietää mistä on kyse.

3. Panosta myös julkaisutekstiin. Facebook-mainosvideon yhteydessä tulee olla myös julkaisuteksti, jossa on hyvä huomioida kohdeyleisö. Yleisön, joka ei tiedä mitään tuotteestasi tai palvelustasi, on hyvä saada heti julkaisutekstistä selville, että mistä mainoksessa on kyse. Teksti ei saa olla kuitenkaan liian pitkä, jotta huomio ei lähde pois itse videosta!

4. Hyödynnä asiakkaiden arvosteluja. Jos yleisö on jo tuttua, niin silloin esimerkiksi asiakkaan sitaatit julkaisutekstissä ovat todella hyvä lisäarvon tuoja. Näin videosta tulee esille mainostettavan asian hyödyt ja edut, jonka lisäksi sitaatin avulla voidaan nostaa esille vaikkapa positiivinen tuotearvostelu verkkokaupasta. Positiivisten arvostelujen hyödyntäminen voi auttaa rakentamaan luottamusta myös uusiin asiakkaisiin.

5. Call to Action. Jotta Facebook-videomainonnasta saadaan kaikki ilo irti, täytyy videon herättää katsojan huomio, kiinnostus ja halu - sekä kehottaa toimintaan. Videon kehotteena voi olla esimerkiksi "Lue lisää", jonka avulla pyritään ohjaamaan katsoja videosta yrityksen omille verkkosivuille.

facebook-videomainonta

Facebook-videomainonnan optimointi datan avulla

Facebook-mainonnan tuloksia voidaan seurata ja optimoida datan avulla. Datasta saadaan tietoa katsojien ikäjakaumasta tai sukupuolesta ja lisäksi nähdään, kuka on katsonut mainosvideota minkäkin verran. Facebook-mainonnan datan avulla saadaan siis erittäin tärkeää tietoa potentiaalisista asiakkaista.

Kun Facebookiin luodun videomainoksen ominaisuudet ovat hallussa, ja mainonta pysäyttää katsojan sen pariin, yritykselle aukeaa erinomainen väylä tutustua kohdeyleisöönsä. Facebookin tarjoaman datan avulla videon katselijoista voidaan tehdä erilaisia kohderyhmiä, joita voidaan käyttää esimerkiksi seuraavan kampanjan kohderyhminä.

Facebook-mainosvideosta voidaan myös tehdä useita eri versioita ja näin kokeilla, että missä kohtaa videon toimintakehotus kyseisessä mainoksessa sen kohdeyleisölle toimii. Usein se tulee videon loppuun, mutta monet mainokset sisältävät kehotteita myös videon eri kohdissa, joten kokeilunhalu voi joskus olla avain onneen.

Dataa seuraamalla ja sitä hyödyntämällä saat videomainoksistasi täyden potentiaalin irti.

Facebook-videomainonnan kautta tuloksiin

Jos haluat viedä yrityksesi markkinoinnin uusille urille, on Facebook sille erinomainen väylä. Jos videoiden toteuttaminen on sinulle tuttua ja koet, että taitosi riittävät onnistuneen Facebook-mainonnan toteuttamiselle, kannattaa tehdä se silloin itse. Mikäli taas peukalosi on keskellä kämmentä asian suhteen, on silloin suositeltavaa palkata ammattitaitoinen mainostoimisto tekemään onnistunut mainonta puolestasi.

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?