Yritysblogi

Miksi yritysblogin pitäminen kannattaa? – Lue 5 syytä!

Yritysblogin kirjoittaminen on nykymaailmassa hyvin suosittua, eikä mikään ihme, sillä bloggaaminen toimii helppona ja tehokkaana osana yrityksen omaa mediaa ja sisältömarkkinointitoimenpiteitä. Blogi on kustannustehokas tapa kasvattaa näkyvyyttä, kohottaa liikennettä kotisivuilla, lisätä myyntiä, luoda liidejä, tuoda asiantuntijuutta esille ja kerätä uusia kontakteja. Bloggaaminen nähdäänkin useimmiten hyödylliseksi juuri sen myynnillisten aspektien vuoksi, mutta blogi voi lisäksi toimia myös merkittävänä brändäämisen välineenä, sekä väylänä tuoda yrityksen ääni kuuluville. 

Yritysblogi onkin täysin omalaatuinen lisäys yrityksen sisällöntuotantoon, jolla pystyy saavuttamaan merkittäviä tuloksia, sekä kilpailullisia etuja. Lue 5 syytä, miksi yritysblogin ja tavoitteellisen sisällöntuotannon tulisi olla osa yrityksesi markkinointistrategiaa!

1. Yritysblogi auttaa kasvattamaan myyntiä

Aktiivisen ja laadukkaan blogin ylläpitäminen ohjaa lisää liikennettä yrityksen sivuille ja auttaa konvertoimaan kävijävirtaa liideiksi. Yritykset, jotka kirjoittavat säännöllisesti blogia saavatkin keskimäärin enemmän kävijöitä sivuilleen ja luovat enemmän liidejä kuin yritykset, jotka eivät omista yritysblogia.

Lisäksi blogi on väylä ottaa kontaktia uusiin potentiaalisiin asiakkaisiin ja tuoda esille yrityksen asiantuntijuutta. Bloggaamiseen käytetty aika on siis aivan yhtä merkityksellistä kuin muihinkin myynnin ja markkinoinnin toimenpiteisiin sijoitettu aika.

Huomioon on tärkeää ottaa myös se, että nykyään suurin osa ostopäätöksistä tehdään jo ennen ensimmäistä kontaktia palveluntarjoajaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas etsii itse tietoa vaihtoehdoistaan jo ennen ostotapahtumaa ja todennäköisesti vierailee myös eri palveluntarjoajien sivuilla.

Fiksusti ylläpidetyllä ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sidotulla blogilla yritys voi olla vaikuttamassa asiakkaan ostopäätökseen jo hyvin aikaisessa vaiheessa — mahdollisesti jo ennen kilpailijoita. 

Potentiaalinen asiakas löytää yrityksen blogiaiheiden kautta hakukoneista jo silloin kun hän vasta etsii tietoa hakemastaan tuotteesta tai palvelusta. Yritysblogi toimiikin mainiona myyntitykkinä kellon ympäri niin kotisivuilla, hakukoneissa, kuin jakojen kautta myös sosiaalisessa mediassa.

2. Relevantti sisältö kasvattaa hakukonenäkyvyyttä

Yritysblogi kykenee edesauttamaan hakukonenäkyvyyttä monin eri tavoin. Ensinnäkin hakukoneet — eli Suomessa käytännössä vain Google — rakastavat sivustoja, joiden sisältöjä päivitetään aktiivisesti. 

Google pyrkii näyttämään hakutuloksissaan ensimmäisenä mahdollisimman relevantit tulokset, joiden informaatio on ajankohtaista ja tuoretta. Usein ja säännöllisesti päivittyvä blogi, joka julkaisee tasokasta sisältöä kertoo Googlelle sivustosi, sekä yritystoimintasi olevan ajan tasalla ja elinvoimainen. Vastavuoroisesti harvoin päivitetyt sivut saatetaan tulkita hakukoneissa vanhentuneiksi ja koneet saattavat jopa arvioida yrityksen lopettaneen toimintansa.

Blogin kirjoittaminen mahdollistaa myös runsaan sisällön luomisen, joka kasvattaa sivuston kokoa. Kaikkien muiden attribuuttien ollessa yhdenvertaisia sivustojen välillä, Google sijoittaa isoimmat sivut hakutuloksien kärkeen — edellyttäen, että se arvioi sivun sisällöt laadukkaiksi. Googlen silmissä nimittäin mitä isompi sivu ja mitä enemmän tasokasta sisältöä, sen parempi. Jokainen blogipostaus on aina yksi indeksoitu sivu lisää kasvattamaan yrityksen sivuston kokoa.

Tärkein huomioon otettava asia hakukonenäkyvyyden kasvattamiseksi on kuitenkin ennen kaikkea se, että aktiivinen yritysbloggaaminen mahdollistaa laajan sisällön luomisen tärkeiden avainsanojen ympärille, joita ihmiset hakevat hakukoneista. Julkaisemalla paljon sisältöä osuvia avainsanoja käyttäen blogin sijoitusta voi nostaa hakukoneissa erittäin huomattavastikin.

Bloggaaminen tarjoaa myös mahdollisuuden luoda sisältöä toimialan pikkutarkempienkin aiheiden ympärille. Tällaiset mikrohakusanat voivat esimerkiksi sisustusalan yritykselle olla “kylpyhuoneen somistus” tai “väriparien käyttö sisustuksessa”. Luodessa blogisisältöä vastaavanlaisista hakusanoista yritys voi parantaa sijoitustaan hauissa ihmisten etsiessä hakukoneista todella yksityiskohtaistakin apua tai informaatiota. 

3. Laadukas ja ajankohtainen sisältö sitouttaa kohderyhmiä

Laadukkaan ja informatiivisen blogin ylläpitäminen luo vaikutusvaltaa ja auttaa vahvistamaan asiantuntijamielikuvaa kohdeyleisön silmissä.

Jos sivustolle päivitetään jatkuvasti sisältöä, joka on hyödyllistä ja vastaa kohderyhmän tarpeita, auttaa tämä kehittämään uskottavuutta ryhmän silmissä ja sitouttamaan heitä. Sivustolla vierailijat viihtyvät sivuilla pidempään ja mahdollisesti palaavat uudelleen lukemaan heitä kiinnostavaa sisältöä tai esimerkiksi tilaavat uutiskirjeen.

Blogivierailu ei välttämättä johda heti ostopäätökseen, mutta se edesauttaa yritystä jäämään vierailijan mieleen ja edistää luottamuksen ja positiivisen mielikuvan muodostumista.

4. Yritysblogi toimii brändäyksen välineenä

Suurin osa yrityksistä näkee blogin hyödyt lähinnä myynnillisinä etuina esimerkiksi liidien määrän kasvamisena, mutta blogi voi toimia myös erinomaisena brändäämisen välineenä. Blogissa voit kertoa yrityksestäsi, tuotteistasi, palveluistasi ja osaamisestasi paljon laajemmin kuin missään muussa kanavassa.

Blogi antaa äänen yritykselle ja sisältöjen kautta yritys voi tuoda esiin persoonallisuuttaan, sekä yrityskulttuuriaan, joka erottaa yrityksen muista toimialan toimijoista. Yritys ei siis enää jää kasvottomaksi ja on paljon helpommin lähestyttävissä.

5. Blogi luo uutta pohjaa vuorovaikutukselle

Parhaimmassa tapauksessa blogi voi toimia myös pohjana vuorovaikutukselle. Blogi luo mahdollisuuksia kanssakäymiselle niin kohderyhmän, asiakkaiden, kuin alan muiden toimijoidenkin kanssa. Kuten todettu aikaisemmin blogin avulla yritys tavoittaa kohdeyleisönsä jäseniä, mutta keskustelu voi toimia myös vastavuoroisesti.

Esimerkiksi jos yritysblogiin on sisällytetty kommentointimahdollisuuksia voi keskustelua herätä sitä kautta. Toinen yleinen menettelytapa on sosiaalisen median välityksellä.

Blogipostauksia kannattaakin jakaa yrityksen muihin kanaviin jolloin esimerkiksi yrityksen someseuraajat voivat päästä keskustelemaan ja kommentoimaan blogiaiheista. Tällöin yritys voi myös saada tärkeää palautetta, joka olisi muutoin jäänyt kuulematta ja kerätä hyödyllistä tietoa asiakkaistaan, sekä potentiaalisista asiakkaista.

Lisäksi blogipostauksien jakaminen somekanavissa kasvattaa yrityksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tätä kautta myös liikennettä sivustolla. Laadukas blogisisältö itsessään myös madaltaa yhteydenoton kynnystä ja edesauttaa luottamuksen kehittymistä.

Mitä tehdä, jos ei osaa itse tai aikaa ei löydy?

Yritysblogin ylläpitäminen vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa, eikä tuloksia useinkaan synny heti vaan ne näkyvät pitkällä aikavälillä määrätietoisen työn lopputulemana. Sisältömarkkinoinnin osa-alueena blogi on kestävyyslaji ja tarvitsee toimiakseen suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Bloggaaminen nimittäin vaikuttaa pitkälti hakukoneiden kautta. Uuden blogipostauksen julkaistaessa se kerää ensin jakoja ja huomiota pari päivää itse blogin, somen ja muiden yrityksen kanavien kautta, jonka jälkeen tilanne rauhoittuu ja postaus alkaa hakemaan sijoitusta hakukoneissa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että postaus tulee ohjaamaan liikennettä sivustolle vielä viikkojen, kuukausien ja jopa vuosien kuluttua. Ensimmäisiä tuloksia onkin joskus odotettava jopa kuukausia jos blogin luominen on aloitettu aivan alusta.

Ajan löytämisen lisäksi harvalta yritykseltä löytyy omasta takaa liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sidotun blogin ylläpitämiseen tarvittavaa täsmäosaamista. Sisältömarkkinointi vaatii tietotaitoa hakukoneoptimoinnista, sisältöstrategioista, promootiokeinoista, sekä markkinointivälineistä. Tämän takia mahdollisen kumppanin mukaan ottamista kannattaa harkita ainakin blogin luomisen alkuvaiheessa. 

Yrityksen omat asiantuntijat eivät aina välttämättä innostu säännöllisestä blogin kirjoittamisesta, eikä kirjoittaminen välttämättä ole heidän keskeistä osaamisaluettaan. Ammattikirjoittajat luovat tuloksellista sisältöä nopeasti ja osaavat kunnioittaa asiantuntijoiden ääntä.

Kannattaa siis pohtia realistisesti onko aktiivisen blogin ylläpitämiseen riittävästi resursseja, sillä mikäli rajallisen ajan haluaa mieluummin käyttää ydinosaamiseensa, blogin kirjoittamisen ulkoistaminen ammattilaiselle on mainio vaihtoehto.

Kun aikaa ja osaamista löytyy joko omasta takaa tai kumppanin avustuksella, ovat blogin tarjoamat mahdollisuudet jo melkein käsin kosketeltavissa!


Pssst! Tarvitsetko apua yritysblogin pyörittämiseen? Ota ihmeessä yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö, niin mietitään parhaimmat ratkaisut yrityksellesi yhdessä!

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?