Seo-sisällöt

SEO-sisällöt – Timanttiset vinkit hakukoneoptimoituun sisällöntuotantoon

Laadukkaat verkkosivustojen sisällöt ovat jokaiselle yritykselle tärkeitä, sillä ne palvelevat asiakasta, lisäävät myyntiä ja saavat sivustolla vierailijat viihtymään sivustolla. Sisällöillä on kuitenkin myös erittäin oleellinen merkitys siltä kantilta, että ihmiset ylipäätänsä löytävät sivustolle. Tässä näkökulmassa termi ‘hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto’ nouseekin vahvasti keskiöön.

Hakukoneet pyrkivät aina palvelemaan käyttäjiään mahdollisimman hyvin ja siksi ne pyrkivätkin algoritmiensa avustuksella etsimään ja näyttämään tiedonhakijoille parhaat mahdolliset tulokset aina osuvimmasta lähtien.

Koneoppimisen myötä kyseiset hakutuloksia järjestelevät algoritmit ovat kehittyneet niin monimutkaisiksi, että niitä tuskin enää kukaan ihminen tarkasti ymmärtää. Tästä huolimatta hakukonelöydettävyyttä osataan merkittävästi parantaa eri hakukoneoptimoinnin keinoin. Kerää siis tämän artikkelin avulla vinkit talteen ja ota sisällön optimoinnin perusteet haltuun!

Mitä on hakukoneoptimointi?

SEO (Search Engine Optimization) eli hakukoneoptimointi tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla pyritään nostamaan verkkosivun sijoitusta hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa eli parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä ilman maksettua mainontaa.

Hakukoneoptimointi on erittäin tehokas tapa tuottaa tuloksia ja sillä voidaankin saavuttaa merkittävästi korkeampia orgaanisia sijoituksia ja huomattavasti lisätä ansaittua näkyvyyttä ilman yhtäkään mainostamiseen sijoitettua euroa — töitä on toki tehtävä ahkerasti hakukoneoptimoidun sivuston eteen, mutta varsinaista mediabudjettia ei välttämättä tarvitse järjestää ollenkaan.

Perinteisesti hakukoneoptimointi jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen — sisällön optimointiin, tekniseen optimointiin ja ulkoiseen optimointiin. Tässä artikkelissa tulemme keskittymään näistä ensimmäiseen eli sisällön, etenkin tekstisisällön optimointiin hakukoneita varten.

Tekstisisältöjen hakukoneoptimointi on yksi pääkeinoista vaikuttaa verkkosivuston hakukonelöydettävyyteen ja siksi hakukoneystävällisen tekstin kirjoittaminen onkin erittäin hyödyllinen taito jokaiselle digisisältöjä luovalle henkilölle.

Avainsanat

Avainsana (keyword) on digisisältöjen optimoinnin yksi keskeisimmistä käsitteistä. Se tarkoittaa sanaa tai sanojen yhdistelmää, jolla pyritään nostamaan sivustoa hakijoiden näkyville hakukoneissa.

Toisin sanoen rakentamalla sisältöjä tiettyjen avainsanojen ympärille osaavat hakukoneet tarjota sisältöjä osuvammin eri hakutermeillä tuloksia etsiville tiedonhakijoille. Sivustoa näytetään hakutuloksissa ihmisille avainsanojen ja hakutermien vastaavuuden perusteella — toki sijoittumiseen vaikuttaa myös moni muu tekijä, joita käsittelemmekin tämän artikkelin aikana.

Avainsanatutkimus

Jokaiseen tekstiin kannattaa valita avainsanoja, joilla on selkeä liiketoiminnallinen tavoite. Tämä tarkoittaa sitä, että avainsanoja tulisi valita aihepiireistä, jotka liittyvät sisältöjä luovan yrityksen liiketoimintaan. Avainsanoja kannattaa myös vertailla ja tutkia parhaiden vaihtoehtojen löytämiseksi.

Avainsanojen valintaan onkin tarjolla lukuisa määrä eri työkaluja, joiden avulla voi tehdä avainsanatutkimusta ja selvittää mitkä avainsanat voisivat olla mahdollisimman hyödyllisiä ja tuloksekkaita yritykselle.

Avainsanojen suunnitteluun tarkoitetut työkalut kertovat eri hakusanojen kuukausittaiset hakuvolyymit, joiden avulla pystyy vertailemaan sanojen toimivuutta ja hyödyllisyyttä. Esimerkiksi Googlella on oma ilmainen suunnittelija lisäosa Chrome-selaimelle — Keywords Everywhere. Muita suosittuja ilmaisia työkaluja ovat esimerkiksi Übersuggest ja KWFinder, sekä Googlen toinen oma avainsana työkalu Google Search Console, jonka avulla pystyy myös tarkistamaan millä hakusanoilla sivusto sijoittuu Googlen hakutuloksissa tällä hetkellä. Hakuvolyymien lisäksi avainsanojen suunnittelija työkalut osaavat myös suositella muita hyödyllisiä avainsanoja, jotka voisivat olla yritykselle eduksi.

Valitessa avainsanoja kannattaa hyvin kilpailullisten sanojen — eli sanojen joiden kuukausittaiset hakuvolyymit ovat todella suuria — rinnalle valita myös muita vähemmän kilpailullisia sanoja. Hyvin kilpailullisten avainsanojen seuraksi on nimittäin tuottoisampaa valita matalamman hakuvolyymin avainsanoja tai tarkempia useamman sanan termejä eli long tail -hakusanoja suuremman menestyksen takaamiseksi.

Long tail -hakusanat ovat yleensä vähemmän kilpailtuja ja ne konvertoituvat paremmin. Esimerkiksi ravintola-alalla olevan yrityksen kannattaa todennäköisimmin käyttää avainsanoja kuten ‘vegaaninen ravintola Jyväskylä’ tai ‘lounas arkipäivä Jyväskylä’ pelkän ‘ravintola’ termin sijaan. ‘Ravintola’ termillä tehdään tuhansia hakuja kuukaudessa ja sen hakutuloksissa sijoittuvat kärkeen vain erittäin tunnetut tekijät, jotka ovat todennäköisesti sijoittaneet paljon rahaa optimointiinsa. Siksi yleensä on suositeltavaa panostaa enemmän pienemmän hakuvolyymin avainsanoihin. Suosittuja hakusanoja kannattaa toki myös kuljettaa tekstissä mukana vaikkei niitä olekaan valittu pääavainsanoiksi hakukoneoptimointia varten.

Kannattaa muistaa myös helposti suoritettava hakutulosanalyysi, eli kokeilla minkälaisia tuloksia hakukoneet antavat valitsemillasi avainsanoilla. Tarkistamalla minkälaiset sivustot nostetaan esille eri hakutermeillä voi päästä vähän jujulle siitä, minkälaista sisältöä kannattaisi kirjoittaa korkeiden sijoituksien saavuttamiseksi.

Avainsanojen sijoittaminen

Kun avainsanat on valittu, niitä voidaan alkaa ripottelemaan pitkin tekstiä. Alkuun on kuitenkin tärkeää muistaa, että tekstiä on aina ensisijaisesti kirjoitettava ihmislukijalle — ei hakukoneelle.

Selkeä jäsentely, kielen oikeaoppisuus ja mielenkiintoinen sisältö ovat aina loppukädessä ratkaisevampia tekijöitä kun kyse on sisällöntuotannosta — hakukoneoptimointiin käytetty aika ja työ voivat mennä hukkaan jos sisällön laadukkuuteen ei muuten ole panostettu.

Laadukkuus on tärkeää myös hakukoneiden kannalta, sillä ne saattavat rankaista mm. duplikaattisisällöistä. Lisäksi selkeä kielenkäyttö, jäsentely, sekä otsikointi viestii hakukoneille tekstin olevan oikean ihmisen kirjoittamaa, eikä bottien tuottamaa sisältöä, jonka ne arvioivat alempiarvoiseksi.

Yhtä tekstiä kohden on hyvä valita 1-2 ensisijaista hakusanaa, joita aletaan systemaattisesti sijoittelemaan tekstin oleellisiin kohtiin. Optimoitava avainsana kannattaa saada sisällytettyä ainakin:

  • Pääotsikkoon eli H1-otsikkoon (heti ensimmäiseksi sanaksi jos mahdollista)
  • Metatietojen otsikkoon, sekä kuvaukseen
  • Ainakin pari kertaa leipätekstiin, eteenkin ensimmäisen kappaleen alkuun
  • Osaan H2- ja H3-tason otsikoista
  • Kuvien alt-teksteihin

Metatiedot ovat erittäin tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä metaotsikko (title-tag) ja metakuvaus (meta description) ovat tiedot, jotka näkyvät hakukoneissa hakutulossivulla. Käytännössä metaotsikko on hakutuloksen otsikko ja metakuvaus tuloksen lyhyt kuvaus ja “mainoslause”. Näihin pääsee yleensä helposti käsiksi eri verkkosivun rakennusalustoilla ja niitä on helppo muokata.

Metaotsikko kannattaa pitää noin 50-60 merkin pituisena kun taas metakuvaus voi olla noin 150-160 merkin pituinen. Näissä pituuksissa pysyminen takaa, että metatiedot mahtuvat näkyville kaikissa hakukoneissa.

Kuvien alt-tekstit puolestaan tarkoittavat sisältöjen kuville asetettuja vaihtoehtoisia tekstejä, joiden avulla kerrotaan kuvien sisältämä tieto niille henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty näkemään kuvaa. Hakukoneet eivät näe kuvia, joten ne tulkitsevat verkkosivujen kuvasisältöjä muiden tarjolla olevien tietojen kautta. Kuvien optimointia tulemme käsittelemään lähemmin myöhemmässä kappaleessa.

Avainsanojen muotoilu

Itse avainsanojen lisäksi sisältöihin on hyvä sisällyttää myös sanojen synonyymejä ja muita saman aihepiirin sanoja mahdollisimman laajasti. Sanoja voi myös taivuttaa. Perusmuodon käyttäminen taivutusmuotojen rinnalla on kuitenkin myös tärkeää.

Suomi on monimutkainen kieli hakukoneille ja vaikka hakukoneiden kyky ymmärtää suomen kieltä ja sen eri taivutusmuotoja kehittyy joka vuosi, on avainsanojen käyttö perusmuodossa vielä erittäin tarpeellista. Esimerkiksi pääotsikossa ja metaotsikossa on hyvä suosia perusmuotoa.

Hakukoneoptimoidun sisällön jaottelu ja sivuston rakenne

Yhden aiheen optimointiin kannattaa varata yksi sivu, eli kaikkea ei kannata jaotella samalle sivulle. Hakukoneoptimoinnin kannalta parhaat tulokset nimittäin saa, kun jokaisella sivulla on yksi selkeä aihe mikä optimoida, eikä koko liiketoimintaa ole ängetty yhdelle sivulle.

Sivujen kannattaa myös olla järjestelty selkeästi sivuston valikoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että yhden palvelutarjontasivun sijaan jokaiselle palvelukuvaukselle on varattu oma sivunsa, ja ne löytyvät hierarkkisesta järjestyksestä sivuston valikosta.

Sivuston selkeä rakenne ja hierarkia ovatkin yksiä tärkeimpiä asioita verkkosivustoa rakentaessa hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä hakukoneet arvostavat loogisesti suunniteltuja ja helppokäyttöisiä menuja, sekä selkeästi jaoteltuja sisältöjä, jotka palvelevat hyvin vierailijoita.

Kun jokaiselle aiheelle tehdään oma sivu, saadaan jokaiselle sivulle tehtyä myös oma url, johon saadaan sijoitettua kyseisen sivun pääavainsana. Osoiterakenne kannattaa myös optimoida niin, että erottajana toimii väliviiva, eikä mikään muu merkki kuten plusmerkki. Hyvä osoiterakenne voisi esimerkiksi olla sivusto.fi/blogi/artikkelin-otsikko. 

Mitä sisältöjen jäsentelyyn tulee, silmäiltävyys on hyvin tärkeää verkkosisällöille — niin ihmislukijoiden kuin hakukoneidenkin kannalta. Silmäiltävyyteen kannattaa panostaa, jotta kiireisimmätkin sivuilla vierailijat pystyvät poimimaan tekstistä pääpointit talteen ja ehtivät kiinnostua tekstistä.

Yleensä lukijat nimittäin lukevat teksteistä ensin otsikot ja päättävät vasta sitten lukevatko pidemmälle vai eivät. Kannattaa siis miettiä otsikot läpi huolella, ovathan ne tärkeitä myös hakukoneille, kuten olemmekin tässä artikkelissa jo todenneet.

Otsikoiden lisäksi myös listauksista on paljon apua hakukoneoptimoinnin ja silmäiltävyyden kannalta. Jos mahdollista, pieniä bullet point -listoja kannattaakin sisällyttää teksteihin selkeyttämään pääpointteja ja avustamaan niin hakukoneita kuin lukijoitakin. Tekstien loppuun voi myös olla hyödyllistä lisätä lyhyet yhteenvedot tekstin sisällöistä.

Linkitys

Hakukoneoptimoinnissa tärkeitä ovat myös linkitykset, sillä hakukoneet seuraavat linkkejä — sekä sivustolle johtavia linkkejä, että sieltä pois vieviä linkkejä. Optimoinnin kannalta tärkeimmät linkit löytyvät verkkosivun etusivulta ja valikosta — nämä kannattaa siis järjestellä fiksusti ja hierarkkisesti.

Sivuston sisäiset ristiinlinkitykset kertovat hakukoneille mikä sivustolla on olennaisinta sisältöä. Mitä enemmän yksittäistä sivua on linkitetty, sitä tärkeämmäksi hakukoneet sen tulkitsevat. Tämä pätee myös ulkoisten linkitysten (backlink) kohdalla. Ulkoiset linkitykset ovatkin erittäin haluttuja, sillä ne kertovat hakukoneille sisältöjen olevan linkittämisen arvoisia.

Tiivistettynä kannattaakin siis pyrkiä siihen, että joka sivulle johtaisi ja joka sivulta johtaisi pois linkki, jotta hakukoneet varmasti havaitsisivat jokaisen sivun. On tärkeää esimerkiksi pyytää backlinkkausta oman yrityksensä yhteistyökumppaneilta ja tarkistaa, että linkit löytyvät joka sivulta mistä yrityksen yhteystiedotkin löytyvät.

Somelinkkaukset ovat myös tärkeitä ja yrityksen eri kanavien linkit kannattaakin laittaa esille kaikkiin niihin paikkoihin missä se voisi olla oleellista. Somelinkkaukset ovat tärkeitä, sillä se kuinka monta kertaa sisältöä on jaettu ja tykätty somessa vaikuttaa hakukonesijoituksiin. Tee siis sisällön jakaminen someen mahdollisimman helpoksi lisäämällä jakonapit sisältöjen loppuun.

Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää linkkiteksteihin. Linkkiteksteissä on tärkeää olla vaihtelua ja niihin on hyvä sisällyttää kohdesivulle valittu avainsana. Hakukoneet lukevat linkkitekstejä ja tulkitsevat niiden perusteella minkälaiseen sisältöön linkki johtaa. Esimerkiksi pelkkä “lue lisää” ei kerro hakukoneelle mitään linkin päässä olevasta sisällöstä.

Tekstin pituus

Keskimäärin pitkä teksti saavuttaa parempia sijoituksia kuin lyhyempi teksti. Tästä huolimatta pituusrajat kannattaa unohtaa jos kirjoittamisesta alkaa tulla keinotekoista venyttämistä.

Hakukoneet eivät suoranaisesti järjestä sivuja hakutuloksiin sanamäärän perusteella, mutta sillä tiedonhakijat suosivat pitkiä ja perusteltuja vastauksia kysymyksiinsä, pidemmät tekstit yleensä sijoittuvat hakutuloksissa ensimmäiseksi.

Pitkä sisältö mahdollistaa myös avainsanojen ja linkityksien runsaan käytön ilman, että teksti alkaa näyttämään liian optimoidulta ja luonnottomalta.

Hyvänä nyrkkisääntönä voisi ajatella, että noin 800 sanan sanamäärä alkaa olla jo sopiva pituus hakukoneiden silmissä esimerkiksi blogitekstille. Jos kuitenkin käytössä on hyvin kilpailtuja avainsanoja, pituudeksi kannattaa pyrkiä nostamaan jopa pari tuhatta sanaa.

Näistä kehotuksista huolimatta kannattaa keskittyä kirjoittamaan niin paljon kuin sanottavaa on, eikä lähteä pakkopullana pidentämään tekstiä täytesanoilla ja toistamisella. Varsinkin samojen asioiden toistaminen voi olla hyvinkin haitallista hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, sillä hakukoneet arvostavat ainutlaatuista sisältöä ja sakottavat kopioimisesta.

Esimerkiksi lähes samanlaisen tekstin toistaminen sivuston eri sivuilla laskee sivuston arvoa hakukoneiden silmissä. Muista lähteistä kopiointi on myös haitaksi, sillä hakukoneet tunnistavat tiedon alkuperäisen lähteen ja arvottavat sitä enemmän kuin sen duplikaattisisältöjä. Ainutlaatuisuus onkin huomattavan tärkeää hakukoneoptimoinnissa.

Kuvien ja liitetiedostojen optimointi

Kuten artikkelissa on jo aikaisemmin todettu, hakukoneet eivät näe kuvia, joten niiden pitää päätellä kuvien sisältö muiden tarjolla olevien tietojen perusteella. Nämä tiedot voivat esimerkiksi olla kuvien tiedostonimet, alt-tekstit tai kuvatekstit.

Kuvatiedostot (kuten muutkin sisältöön liitetyt tiedostot) kannattaa nimetä mahdollisimman informatiivisesti ja nimeen on hyvä lisätä sisällölle oleellinen avainsana. Hakukoneet eivät nimittäin käy läpi vain sivun tekstisisältöjä vaan ne lukevat myös tiedostojen nimet — niin kuvien kuin muiden liitetiedostojen, oli sitten kyseessä video tai PDF-tiedosto.

Yrityksen tuotekuvien tiedostonimiin kannattaa esimerkiksi sijoittaa sekä tuotteen, että yrityksen nimi. Näin ihmiset voivat löytää yrityksesi paremmin myös kuvahaun kautta — ihmiset käyttävät paljon kuvahakua ja saattavat päätyä sivuillesi myös sitä kautta etsiessään eri tuotteista kuvia.

Myös alt-tekstiin, sekä kuvatekstiin on hyvä sisällyttää avainsana. Alt-tekstin kohdalla on kuitenkin tärkeää, että teksti on ennen kaikkea luonnollinen ja selkeälukuinen, sillä vaikka se ei suoraan näy sivustolla kävijöille (jolleivat kuvat jostain syystä lataudu) on alt-tekstin pääasiallinen tarkoitus kuitenkin auttaa niitä, jotka eivät kuvia näe.

Selkeät ja kuvainnolliset alt-tekstit ovatkin hyödyllisiä varsinkin näkövammaisille, jotka käyttävät esimerkiksi ruudunlukuohjelmia. Hyvä alt-teksti kuvailee lyhyesti ja ytimekkäästi kuvan sisällön. Hakukoneoptimoinnin kannalta plussaa on jos tekstiin saa luonnollisesti vielä sijoitettua hyödyllisen avainsanan.

Hakukoneoptimoinnin tuloksien seuranta

Viimeisenä vinkkinä hakukoneoptimoinnin tuloksia kannattaa aina mitata — näin pysyy paljon paremmin kartalla siitä minkälaisia vaikutuksia optimoinnilla on sivuston sijoituksiin ja mitä voisi mahdollisesti tehdä parantaakseen tuloksia.

Optimoinnin aloitusvaiheessa voi tulosten mittausta varten ottaa käyttöön esimerkiksi Googlen työkaluparin Google Analytics ja Google Search Console. Näiden ohjelmien avulla pystyy seuraamaan hakukonesijoituksien ja sivuston liikenteen määrän kehitystä.

Yhteenvetona hakukoneoptimoidusta sisällöntuotannosta

Sisällön hakukoneoptimointi sisältää monia eri ulottuvuuksia ja se kattaa erittäin laajan valikoiman web-sisältöihin liittyviä muuttujia aina linkeistä metatietoihin asti. Alkuun hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen saattaakin tuntua hyvin monimutkaiselta ja ylitsepääsemättömältä, mutta ajan kanssa SEO-sisältöjen kirjoittamiseenkin harjaantuu ja se alkaa tuntua arkipäivältä.

Hyvänä ohjenuorana kannattaa pitää mielessä, että ensin on aina paras keskittyä itse sisällön aiheeseen ja ihmislukijalle mielenkiintoisen tekstin kirjoittamiseen. Myöhemmin on aikaa keskittyä avainsanoihin, sekä tekstin ja muiden sisältöjen optimointiin. Halutessaan tekstin ensimmäistä versiota kirjoittaessa hakukoneoptimoinnin voi unohtaa kokonaan — editointivaiheessa ehtii kyllä vielä tehdä kaikki tarpeelliset muutokset.

Tuloksien saavuttaminen hakukoneoptimoinnin avulla tulee myös yleensä viemään oman aikansa — useimmiten ainakin pari kuukautta. Kannattaa siis olla kärsivällinen ja työstää sisältöjä kaikessa rauhassa. Jos kuitenkaan tuloksia ei edelleenkään näy puolen vuoden kuluttua on ehkä aihetta palata takaisin suunnittelupöydän ääreen ja miettiä missä voisi olla parannettavaa. Ongelma voi toki löytyä myös teknisen tai ulkoisen optimoinnin puolelta.

Kun kuitenkin oikea tasapaino optimointiin löytyy ja seo-sisältöjen tuottamiseen tottuu ovat antoisat saavutukset jo likimain taattu — laadukkaan sisällön hakukoneoptimointiin sijoitettu aika ja työ ei nimittäin koskaan mene hukkaan. Kannattaakin siis ottaa vähän aikaa ja panostaa hakukoneoptimoituun sisällöntuotantoon, sillä siitä on taatusti hyötyä yrityksellesi! 

 

Pssst! Tarvitsetko apua hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon kanssa? Ota ihmeessä yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö, niin mietitään parhaimmat ratkaisut yrityksellesi yhdessä!

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?