TikTok-mainonta - Hanki kilpailuetua nuoren yleisön keskuudessa

TikTok-mainonta – Hanki kilpailuetua nuoren yleisön keskuudessa

 

TikTok on videoiden jakamiseen perustuva somekanava, jonka kautta voi jakaa lyhyitä, kaptivoivia ja immersiivisiä videoita. TikTok tarjoaa mainostajille mahdollisuuden tuoda brändinsä ja tuotteensa erityisesti nuoren yleisön eteen. Millaisille yrityksille TikTok-mainonta sopii, ja millaista mainontaa alustalla kannattaa toteuttaa? 

Lue tämä artikkeli ja ota parhaat vinkit talteen!

Kannattaako TikTok-mainonta? 

Suomessa on tällä hetkellä 1,6 miljoonaa aktiivista TikTok-käyttäjää. Kanava osoittaa edelleen massiivista kasvua etenkin nuoren yleisön keskuudessa. Koska kotimainen kilpailu alustalla on edelleen suhteellisen vähäistä, tarjoaa TikTok yrityksille mahdollisuuden saada kilpailuetua etenkin nuoren yleisön (18-24 vuotiaiden) keskuudessa. 

Koska iso osa nuorista Facebookin ja Instagramin käyttäjistä käyttää myös TikTokia, kannattaa brändin pysyä ajan hermolla ja siirtyä kokeilemaan TikTok-mainontaa muiden sosiaalisen median mainoskanavien ohella. 

Millaisille brändeille ja tuotteille TikTok-mainonta soveltuu?

TikTok-mainonnan avulla on mahdollista saada brändinäkyvyyttä edullisin hinnoin. TikTok-mainonta sopii erityisesti uusien tuotteiden ja mallistojen lanseeraukseen, sekä brändimielikuvan rakentamiseen. 

TIkTok-mainonnan avulla voidaan tuoda edullista liikennettä verkkokauppaan, mutta TikTok ei kokemuksemme mukaan ole tällä hetkellä paras mainoskanava itse konversioiden hankkimiseen. TikTokin etu piileekin siinä, että sen avulla voidaan luoda tunnettuutta ja vahvistaa kuluttajien brändimielikuvaa kaptivoivalla ja visuaalisella tavalla. 

TikTok-mainonta soveltuu erityisesti kuluttajapuolen verkkokauppabrändeille, jotka haluavat kasvattaa tunnettuuttaan ja lanseerata uusia tuotteita nuoren yleisön keskuudessa. 

TikTok-mainonta soveltuu erinomaisesti myös rekrymainonnan toteuttamiseen, mikäli haussa on nuorempia työntekijöitä. Erityisesti teollisuus- ja palvelualat voivat hyötyä tavoitteellisen TikTok-rekrymainonnan toteuttamisesta. 

Kokemuksemme mukaan parhaimmat kampanjatavoitteet toimivaan TikTok-brändimainontaan ovat kattavuus- ja liikennetavoitteet.

Millainen sisältö toimii TikTok-mainonnassa?

Yleinen ohje TikTok-mainontaan on se, että mainoksen tulisi näyttää tavalliselta TikTokilta, ei mainokselta. Mainostajan kannattaa tutustua siihen, millaista sisältöä TikTokissa tavallisesti näkyy, ja luoda mainos vastaamaan suosittuja trendejä. 

TikTok-mainonnassa kannattaa muistaa, että trendien elinkaari on suhteellisen lyhyt - jos jokin on pinnalla nyt, se voi olla ensi viikolla jo jäänyt uuden trendin jalkoihin. Tämän vuoksi mainostajan on hyvä pysyä jatkuvasti kärryillä siitä, millainen sisältö on milloinkin pinnalla. 

Mainostajan kannattaa seurata, mitkä hashtagit trendaavat milloinkin TikTokissa, ja luoda mainosvideoita näihin hashtageihin perustuen. Tällä tavoin voit maksimoida videon saavuttaman kattavuuden, ja varmistaa, että brändisi on pinnalla uusimmissa trendeissä. Trendaavia hashtageja voi löytää TikTokin etsi-sivulta. 

Muista myös hyödyntää videoissa muita aihepiiriin liittyviä, relevantteja hashtageja. Tällä tavoin algoritmi saa enemmän tietoa siitä, millaista sisältöä videoissasi esiintyy, ja osaa ohjata sitä paremmin aihepiiristä kiinnostuneille ihmisille. 

TikTok-mainoksessa kannattaa ehdottomasti hyödyntää musiikkia tai muuta ääntä, sillä ääni on hyvin oleellinen osa TikTokia. Myös tekstien ja erilaisten efektien hyödyntäminen on hyvin yleistä TikTokissa. Mainosta luodessa kannattaa kuitenkin huomioida, että yritystilin mainonnassa ei voi käyttää samoja biisejä kuin yksityisellä TikTok-tilillä. 

Tärkeintä TikTok-mainoksissa on muistaa, että sisällön kannattaa olla mahdollisimman rentoa ja autenttista. Pyri löytämään brändisi mukaisia, mutta viihdyttäviä keinoja toteuttaa mainontaa alustalla. Esimerkiksi tanssivideot sekä komediaan liittyvä sisältö on hyvin suosittua alustalla. 

Miten mainostaminen TikTokissa tapahtuu?

TikTok-mainonnan käynnistäminen on helppoa. Luo ensiksi TikTok for Business -tili, ja asenna sen jälkeen TikTok-pikseli paikalleen. 

tiktok-mainonta

TikTok-pikselin avulla voit seurata mainonnan tehoa paremmin, sillä pikselin avulla saat tietoa esimerkiksi siitä, kuinka moni mainoksen klikkaaja on päätynyt selaamaan verkkokauppaasi tai tekemään ostoja siellä. Pikseli siis tehostaa yrityksen TikTok-mainonnan tehoa ja analytiikan seuraamista huomattavasti. 

TikTok-mainoksen luominen muistuttaa hyvin paljon esimerkiksi Metan mainosten luomisen prosessia. Mainokselle valitaan kampanjatasolla tavoite ja nimi. Kampanjatavoitteeksi voi valita sovellusasennus-, kattavuus-, konversio-, videon katselu- tai liikennetavoitteen. 

Mainosjoukkotasolla mainokselle valitaan mm. sijoittelu, budjetti, kohderyhmä, optimisaatiotavoite ja bidaus-strategia. 

Mainostasolla valitaan mainosmuoto, mainostekstit ja mainosvideo. Mainokseen on mahdollista lisätä valmiiksi luotu video, tai voit myös luoda näkymässä täysin uuden videon. Mainokseen voi lisätä ulkopuoliselle sivulle (esim. verkkosivulle) vievän linkin sekä Call To Actionin.  

Tiktok-mainosmuodot

1. Feed-mainokset

Feed-mainokset näkyvät TikTokissa tavallisten videoiden tapaan. Kuluttajat voivat olla TikTok Feed-mainosten kanssa vuorovaikutuksessa tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamalla mainoksia. Tämän vuoksi Feed-mainokset ovat hyvä keino luoda mainontaa, jonka kanssa käyttäjät voivat vuorovaikuttaa. 

2. Brand Takeover -mainokset

Brand Takeover -mainokset ilmestyvät näkyviin heti, kun käyttäjä avaa sovelluksen. Tämä mainos voi olla maksimissaan 60s mittainen, mutta muutaman sekunnin täyden ruudun valtauksen jälkeen mainos sulautuu tavalliseksi Feed-mainokseksi. 

Brand Takeover -mainokset voivat näkyä myös For You -sivulla kuvina, gifeinä tai klikattavina videoina, jotka johtavat sovelluksen sisäisille ländäreille. 

Brand Takeover -mainoksen teho perustuu koko ruudun valtaavaan immersioon, joka ei voi jäädä katsojalta huomaamatta. Brand Takeover -mainokset ovat tehokkaita tunnettuuden rakentamiseen suuren massan edessä. 

3. Top view -mainos

Tämä TikTok-mainos käynnistyy käyttäjän selatessa sisältöä, ja mainoksen maksimikesto on 60s. Top view -mainokset tulevat esiin ensimmäistä Feed-postausta seuraavien 3 sekunnin aikana. 

4. Branded Hashtag -mainos

Nämä mainokset näkyvät etsi-sivun yläreunassa. Yritykset voivat luoda hashtag “haasteen”, ja kannustaa käyttäjiä luomaan videon, kuten tanssin, tähän haasteeseen liittyen. Haasteen avulla yritys voi pyrkiä saamaan kuluttajat osaksi brändin sanoman levittämistä ja lisätä täten käyttäjien sitoutuneisuutta brändiä kohtaan. 

Kun käyttäjä klikkaa mainosta, hän päätyy TikTokin ländärille, jolla näkyy muita kyseisen hashtagin videoita. Käyttäjä voi kuvata oman videonsa kyseistä hashtagia hyödyntäen, ja olla osana yrityksen luomaa trendiä. 

TikTok-mainonnan kohdentaminen

TikTok-mainonnan kohdentaminen toimii hyvin samalla tavalla kuin muillakin sosiaalisen median mainosalustoilla. Kohdennusta voi tehdä muun muassa:

  1. Demografisesti kohdentamalla (ikä, sukupuoli)
  2. Maakohtaiseen alueeseen perustuen
  3. Kiinnostuksen kohteiden avulla (esim. kosmetiikka, vaatteet)
  4. Uudelleenmarkkinointiyleisöille (esim. verkkosivukävijöiden perusteella)
  5. Mukautettujen kohderyhmien avulla (mm. asiakaslistojen avulla)


TikTok-mainontaa voi kohdentaa myös erityisen TikTok-käyttäytymisen perusteella, eli esimerkiksi sen perusteella, minkä alan sisällöntuottajia käyttäjä seuraa. 

TikTok-mainonta pähkinänkuoressa

TikTok on uusi ja vetovoimainen mainoskanava, jonka kautta yritykset voivat esitellä brändiään ja tuotteitaan visuaalisella ja vuorovaikutteisella tavalla. Koska kilpailu alustalla on tällä hetkellä vielä suhteellisen pientä, tarjoaa TikTok oivan mahdollisuuden edullisen brändimainonnan toteuttamiseen ja nuoren kohdeyleisön tavoittamiseen.

TikTok kasvaa alustana jatkuvasti, ja mainostajille tarjotaan yhä enemmän mahdollisuuksia erilaisten mainoskampanjoiden luomiseen. Kampanjoita on mahdollista kohdentaa hyvin tarkasti, ja erilaiset mainosmuodot tarjoavat mahdollisuuden uudenlaisen, kaptivoivan sisällön luomiseen ja kuluttajien sitouttamiseen. 

Yrityksen kannattaa hyödyntää TikTok-käyttäjäkunnan syvä sitoutuneisuus ja hype alustaa kohtaan, ja lähteä rohkeasti kokeilemaan TikTok-mainontaa osana omaa sosiaalisen median mainosstrategiaa. 

Me Sloganilla toteutetaan TikTok-mainontaa verkkokaupoille. Mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa tai haluaisit kuulla aiheesta lisää, ota yhteyttä!

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?