vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä vuodelle 2021

Kuinka vaikuttajamarkkinointi voi tuoda tuloja yritykselle, miten sitä toteutetaan ja kuinka sopivia vaikuttajia voi löytää? Lue katsauksemme aiheesta ja ota vaikuttajamarkkinoinnin lyhyt oppimäärä haltuun!

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka jakaa yleisöä kiinnostavaa sisältöä jonkin digitaalisen alustan kautta. Suosituilla suomalaisilla vaikuttajilla voi olla jopa satoja tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys hyödyntää tätä vaikuttajien luomaa alustaa ja yhteisöä tuotteidensa markkinoinnissa. 

Vaikuttajilla on olemassa valmis seuraajakanta, joka voi toimia oivana kohderyhmänä yrityksesi markkinointiviestille. Sopivan vaikuttajan kautta voit saada esimerkiksi uuden urheiluvaatemallistosi satojen tuhansien urheilusta kiinnostuneiden ihmisten eteen.

Tutkimusten mukaan suositukset ja word-of-mouth ovat tehokkaita keinoja lisätä brändin tunnettuutta ja kannattavuutta. Kuluttajat ovat usein herkempiä uskomaan markkinointiviestejä jotka tulevat toisilta kuluttajilta, kuin yrityksiltä itseltään. Tämän vuoksi vaikuttajamarkkinointi on hyvä keino tuoda tuotteitasi yleisön tietouteen luottamusta herättävällä tavalla. 

Vaikuttajan avulla voidaan tavoittaa yritykselle hyödyllisiä kohderyhmiä, kunhan vaikuttaja valitaan oikein. Yritysten suosimia vaikuttajia ovat esimerkiksi Youtuben, Instagramin ja eri blogialustojen sisällöntuottajat, joilla on yrityksen liiketoimintaan sopiva, aktiivinen seuraajakanta. 

Miksi vaikuttajamarkkinointi on hyödyllinen mainonnan keino? 

Tavoitat yrityksesi kohderyhmän verkossa. 

Oikean vaikuttajan löytäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä vaikuttajien seuraajien tulee vastata yrityksen kohderyhmää. Mikäli sopiva vaikuttaja löytyy, on yrityksen mahdollista mainostaa kohderyhmälle tavalla, joka kiinnostaa kuluttajia. Vaikuttajamarkkinointi herättää enemmän luottamusta kuluttajissa kuin tavallinen mainonta, ja se on oiva tapa tavoittaa suuri määrä ihmisiä verkossa. 

Hyödynnät vaikuttajien hyviä suhteita.

Vaikuttajat ovat rakentaneet brändinsä ja seuraajakantansa luomalla mielekästä sisältöä ja ylläpitämällä hyviä suhteita seuraajiensa kanssa. Moni kuluttaja pitää suosimiaan vaikuttajia ystävinä, joiden neuvoa halutaan kuunnella. Vaikuttajien kautta yritys voi pyrkiä luomaan positiivista mielikuvaa ja Word-of-Mouthia kuluttajien keskuudessa. 

Saat brändisi näkyviin somessa.

Nykypäivänä brändien on hyvä olla näkyvillä somessa muutenkin kuin yrityksen omien sometilien kautta. Mitä enemmän brändisi on esillä somessa positiivisten yhteyksien kautta, sitä parempi. 

Lisäät kuluttajien luottamusta yritystäsi kohtaan. 

Ostopäätökseen vaikuttaa moni tekijä, ja harva kuluttaja on valmis ostamaan tuotteita yritykseltä, josta ei ole koskaan kuullutkaan. Jos tuttu vaikuttaja käyttää tuotteitasi, ovat kuluttajat luottavaisempia yritystäsi kohtaan. 

Saat lisää myyntiä. 

Mikäli myytävä tuote, hinta ja kohderyhmä ovat kunnossa, on vaikuttajamarkkinointi hyvä keino pyrkiä lisäämään tuotteiden kysyntää. Onnistuneesti järjestetty vaikuttajamarkkinointi voi saada hyvän määrän myyntiä aikaiseksi. Vaikuttajan tuoman myynnin määrää on tärkeää seurata, jotta pysyt perillä lopullisesta tuotosta ja kannattavuudesta.

Määritä tavoitteesi vaikuttajamarkkinoinnille

Ennen kuin aloitat vaikuttajamarkkinoinnin kokeilemisen, tulee sinun määrittää ensiksi tavoitteet ja mittarit yhteistyölle. Tavoitteiden valinnassa kannattaa huomioida niiden mitattavuus, jotta voit seurata yhteistyön kannattavuutta.

Erilaisia tavoitteita voisivat olla esimerkiksi:

1. Myynnin määrä. Myyntimäärien seuraaminen on yleisin asia, joka yrityksiä kiinnostaa. Jotta myyntiä voidaan mitata, tulee kampanjalle asettaa esimerkiksi tietty alennuskoodi, jota vaikuttaja voi jakaa alustallaan. Toinen vaihtoehto on hyödyntää affiliate-linkkejä, joiden avulla saadaan tietoa toteutuneiden ostojen määrästä.

2. Bränditunnettuuden lisääminen. Jos tavoitteena on lisätä brändin tunnettuutta, voi vaikuttaja kertoa brändistäsi yleisölleen, jakaa rehellisen tuotearvion tuotteestasi tai esimerkiksi mainostaa kanavallaan arvontaa, jonka kautta voi voittaa yrityksesi tuotteita. Kilpailujen hyödyntäminen on suosittu tapa lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta brändiäsi kohtaan.

3. Liikenteen lisääminen. Mikäli tavoitteenasi on lisätä liikennettä sivuillesi, on tärkeää keskittyä laadukkaan liikenteen tavoittamiseen. Parhaiten relevanttia liikennettä saadaan sitouttavan sisällön kautta. Voit esimerkiksi hyödyntää sponsoroituja blogipostauksia tai YouTube-videoita, joiden kuvauksessa on suora linkki verkkokauppasi tuotteisiin. 

vaikuttajamarkkinointi

Tunne kohdeyleisösi

Ennen kuin voit valita sopivan vaikuttajan jonka kanssa ryhtyä yhteistyöhön, tulee sinun tuntea kohdeyleisösi hyvin. Mikäli pääkohderyhmäsi koostuu esimerkiksi 20-35 vuotiaista naisista, tulisi vaikuttajasi seuraajakunnan koostua samasta kohderyhmästä. Vaikuttajan hyödyntämisestä ei ole mitään iloa, mikäli kohderyhmä ei ole oikea. 

Ikä- ja sukupuolijakauman lisäksi on hyvä tietää, millaista sisältöä kohdeyleisösi mieluiten kuluttaa. Vaikuttajien suosimia alustoja on monia, ja esimerkiksi Instagram-vaikuttajan sisältö eroaa merkittävästi bloggaajan tuottamista postauksista tai tubettajien tekemistä YouTube-videoista. Kun tiedät millä alustalla kohdeyleisösi liikkuu, on myös vaikuttajan valitseminen huomattavasti helpompaa. 

Sopivan vaikuttajan löytäminen

Sopivan vaikuttajan löytämiseen vaikuttaa pitkälti se, kenen kanssa yrityksesi arvot ja brändi kohtaavat parhaiten. Väärän vaikuttajan valinnalla voi olla negatiivisia vaikutuksia yrityksesi brändille ja sen uskottavuudelle. Vaikuttajan henkilöbrändin tulee kohdata yrityksen arvojen kanssa, jotta uskottavuus ja yhteistyön hyöty säilyy. 

Mikäli yrityksesi esimerkiksi myy urheiluvaatteita, olisi kiteytetysti looginen valinta vaikuttajaksi urheilija, jonka seuraajakunta koostuu kohderyhmäsi ikäluokasta ja sukupuolijakaumasta. Tosiasiassa valinnan tekeminen ei kuitenkaan ole aivan niin helppoa. 

Seuraajien määrä on yksi tärkeä kriteeri vaikuttajan valinnalle, mutta valinnassa tulisi huomioida myös muita asioita. Seuraajilla ei tee mitään, mikäli ne eivät kuluta aktiivisesti vaikuttajan luomaa sisältöä. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia vaikuttajan postausten saamaa kattavuutta sekä yleisön sitoutumisen astetta. Ihanteellinen yleisö kuluttaa vaikuttajan sisältöä ja klikkailee tämän jakamia linkkejä.

Valinnassa tulee huomioida käytössä oleva budjetti sekä se, miten suosittua vaikuttajaa halutaan hyödyntää. Tunnetut vaikuttajat, joilla on kymmeniä tuhansia seuraajia, veloittavat luonnollisesti yhteistyöstä enemmän rahaa kuin mikrovaikuttajat. 

Mikrovaikuttajilla tarkoitetaan vaikuttajia, joilla on n. 1000 -10 000 seuraajaa. Vaikka pienemmän seuraajakunnan myötä postausten saama kattavuus on luonnollisesti pienempää, on monilla mikrovaikuttajilla sitoutunutta niche-kohdeyleisöä, jota yritys voi hyödyntää markkinoinnissaan. Mikrovaikuttajien hyödyntäminen voi olla hyvin järkevää erityisesti siinä tapauksessa, että käytössä oleva budjetti on maltillinen. 

Mittaa vaikuttajamarkkinoinnin tuloksia

Kaikessa markkinoinnissa on tärkeää seurata mainonnan kuluja ja tuloksia. Datan kerääminen kannattaa suunnitella jo ennen yhteistyön aloittamista. 

Jos vaikuttajasi esimerkiksi jakaa alennuskoodeja verkkokauppaasi tai hyödyntää affiliate-linkkejä, on tulosten seuraaminen helppoa. Sen sijaan pelkästään Instagram-kuva ilman linkkiä verkkokauppaan ei tuo kohderyhmää tuotteidesi äärelle, etkä myöskään siten kykene mittaamaan mainonnan tuomaa tulosta. 

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI:hin (Return on Investment) vaikuttaa moni asia, eikä varsinkaan monikanavaisen vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen ole helppoa ilman tarvittavaa datan seurantaa. Tämän vuoksi tulosten mittaaminen kannattaa miettiä jo etukäteen ennen yhteistyön aloittamista.

Kun pystyt seuraamaan mainonnan vaikutusta datasta, voit tehdä tarvittaessa muutoksia strategiaasi. 

vaikuttajamarkkinointi

Kuinka vaikuttajien tekemä työ kompensoidaan?

Vaikuttajille maksettava korvaus riippuu täysin siitä, mitä olet sopinut vaikuttajan kanssa. Yleisimmin suuren seuraajakunnan omaavat vaikuttajat pyytävät korvauksensa rahana. Korvauksen summa riippuu pitkälti seuraajamäärästä ja yhteistyön laajuudesta. 

Pienemmän seuraajakunnan omaavat vaikuttajat taas voivat olla tyytyväisiä ilmaisiin tuotteisiin tai alennuskoodeihin näkyvyyttä vastaan. Toinen vaihtoehto on tarjota komissiota myydyistä tuotteista - jos vaikuttajan jakama suositus tuo kauppaa, saa vaikuttaja tietyn siivun tuotoista.  

Tärkeintä on sopia sellainen korvaus, joka tuntuu molemmista osapuolista reilulta. Vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää luoda hyvä suhde vaikuttajan kanssa, ja hyviä suhteita on mahdotonta luoda, mikäli tehtyä työtä ei kompensoida reilulla tavalla.

Vaikuttajamarkkinointi pähkinänkuoressa


Vaikuttajamarkkinointi on toimiva ja suosittu keino toteuttaa mainontaa, jolla on vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin. Sopivan vaikuttajan valintaan kannattaa käyttää harkintaa, ja yhteistyöstä saatavaa tulosta on hyvä mitata. Parhaimmillaan onnistunut vaikuttajamarkkinointi tuo merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä yrityksellesi. Se on ehdottomasti markkinoinnin keino, jota kannattaa kokeilla osana omaa digimarkkinointistrategiaasi.  

Haluatko oppia lisää erilaisista digitaalisen mainonnan keinoista? Lue, kuinka valitset sopivimman digimarkkinointikanavan yrityksellesi.

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?