Verkkokaupan ostajan opas – kaikki mitä sinun tulee tietää verkkokaupan ostamisesta

Tämän artikkelin tarkoituksena on opastaa pieniä ja keskikokoisia yrityksiä verkkokaupan uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opas käsittelee hyvien verkkokauppojen rakentamiseen liittyviä seikkoja sekä ostoprosessin tärkeimpiä vaiheita hyvän toimittajan löytämisestä aina verkkokaupan julkaisuun ja tekniseen ylläpitoon. 

Mikäli olet luomassa ensimmäistä verkkokauppaasi, huomioithan, että verkkokaupan rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii paljon työtä. Sivuston rakentamisen lisäksi sivustolle on saatava liikennettä, joka vaatii joko rahaa tai osaamista digimarkkinointiin. Ilman markkinointia kukaan ei tule löytämään verkkokauppaasi. 

Verkkokaupan tulee pysyä ajankohtaisena ja siihen tulee tehdä päivityksiä säännöllisesti. Teknologia kehittyy, ja vaikka jokin asia saattaa toimia tänään verkkosivustoissa, se ei välttämättä toimi enää kahden vuoden päästä. Sivuston päivittäminen on siis erittäin tärkeää. 

Verkkokauppaa ei kannata ajatella projektina, jossa sivuston julkaisun jälkeen toimenpiteitä ei tarvitsisi tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Jatkuvan kehittämisen ja testauksen myötä löydetään optimaaliset keinot tuloksien saamiseksi.

Miksi toimiva verkkokauppa on ensisijaisen tärkeä yritykselle? 

Asiakkaat ovat kärsimättömiä ja odottavat löytävänsä etsimänsä tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupasta. Mikäli verkkokauppaa on vaikeaa ja epäselvää käyttää, moni potentiaalinen ostaja jättää ostoprosessin kesken. 

Selkeän ja helposti navigoitavan verkkosivun ylläpitäminen lisää myyntiä huomattavasti. Mikäli verkkosivuasi ei ole helppo ja miellyttävää käyttää, annat kilpailijoillesi suuren etumatkan. 

Milloin verkkokauppa-uudistus on ajankohtainen? 

Verkkokauppa-uudistus on ajankohtainen siinä vaiheessa, kun verkkokaupan:

  • liikenne ei muutu ostoiksi
  • hallinta ja kehittäminen on vaikeaa. Vanha alusta ei esimerkiksi tue kehittämistä tai halutaan uusia teknisiä ominaisuuksia
  • tekninen alusta ei ole vakaa
  • käyttäminen on vaikeaa

Päivitystarve voi syntyä myös silloin, jos yrityksesi visuaalista ilmettä päivitetään. Verkkokaupan toimivuudesta keskustelemiseen kannattaa osallistaa myös muita yrityksenne työntekijöitä – kysy heiltä mielipidettä kehittämiskohteista. On tärkeää, että uudistus palvelee kaikkia osastoja mahdollisimman hyvin. 

Älä unohda asettaa tavoitteita 

Mieti, mitä tavoitteita haluat asettaa projektille. Hyvä tavoite noudattaa esimerkiksi SMART-mallia, eli tavoite on tarkka, mitattavissa, saavutettavissa, merkityksellinen ja aikaan sidottu. Tavoitteet kannattaa myös kirjata ylös, jotta voit käydä niitä läpi yhdessä verkkosivutoimittajan kanssa.

Tavoitteet on hyvä pitää mielessä mukana koko projektin ajan, sillä kesken projektin voi nousta esiin kysymyksiä, jotka perustuvat tavoitteisiin.

Esimerkiksi kesken projektin voidaan kysyä:

  • “Onko myynnillinen näkökulma huomioitu tarpeeksi?”
  • “Onko kaupan rakenne linjassa hakukoneliikenne-tavoitteen kanssa? “
  • "Onko sivustolla riittävästi muita konversiopisteitä verkkokauppaostamisen lisäksi?"

Hyvä verkkokauppa rakentuu neljästä pilarista 

1. Sisältö 

Verkkokaupan tärkein osa-alue on sivun sisältö, eli tässä tapauksessa myytävät tuotteet ja kaikki muu tieto, mitä yrityksestä on tarjolla. Tuotteista tulisi olla laadukkaat tuotekuvat ja -kuvaukset sekä riittävästi tietoa eri kokovaihtoehdoista, väreistä, mitoista, tuotteiden toimituksesta, hinnoista ja maksutavoista. 

2. Käyttökokemus 

Sivuston käyttökokemus on myös hyvin tärkeä osa verkkokauppaa. Jos sivustoa on miellyttävää käyttää, asiakkaat todennäköisemmin ostavat tuotteita ja myös palaavat uudestaan ostoksille. 

Käyttökokemuksen suhteen on olemassa tiettyjä lainalaisuuksia, joita vastaan ei kannata sotia. Jos esimerkiksi mietit tuntemiasi verkkokauppoja, voit huomata, että lähes jokaisessa niistä tuotesivu on järjestelty siten, että tuotekuva on vasemmalla ja tuotetiedot oikealla. 

Tämäntapaisissa lainalaisuuksissa kannattaa pysyä, sillä asiakas on tottunut etsimään tietoa sivuston oikealta puolelta, ja sitä vastaan sotiva järjestys aiheuttaa vain turhaa hämmennystä. 

havainnollistava kuva Tuotekuva vasemmalla, tiedot oikealla.

3. Sivuston ulkoasu/ilme 

Kolmas pilari on ulkoasu ja ilme, eli design. Sivuston ulkoasun tulisi yhdistyä saumattomasti yrityksen brändiin ja sivuston tulisi tarjota yrityksestä tuorein ja paras mahdollinen kokemus / brändin ilmentymä.

4. Sivun tekninen suorituskyky

Sivun tekninen suorituskyky kuvastaa sivuston teknistä toimivuutta. Mikäli sivu ei ole teknisesti toimiva, se saattaa kaatuilla, hidastella ja sen sisäisissä toiminnoissa voi olla puutteita.

Verkkosivujen nopeuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten palvelimen teho, sijainti ja teknologia. Verkkosivujen nopeuteen vaikuttavat myös käytettävä koodipohja ja tiedostojen koko. Yksi iso osa kehittäjän työstä onkin kirjoitetun jo toimivan koodin optimointia ja sivunlatausnopeuksien seurailua. Sivunlatausnopeudet vaikuttavat huomattavasti hakukonenäkyvyyteen.

Samankaltaiset lainalaisuudet pätevät kivijalkakaupassa sekä verkkokaupassa

Verkkokaupan luomisessa on paljon samoja asioita, mitä myös kivijalkamyymälää perustettaessa joudutaan miettimään. Kun mietit, mitä elementtejä haluat tuoda verkkokauppaan, voit yrittää miettiä asiaa käyttämällä vertauksena kivijalkamyymälää. 

-Selkeä käyttöliittymä. Verkkokaupan käyttöliittymä vastaa hyvin pitkälti kivijalkamyymälän sisäistä tuotteiden sijoittelua. Jos menet läheiseen ruokakauppaan, huomaat, että tuotteet on järjestelty kauppaan tietyn logiikan mukaan. Esimerkiksi maitotuotteet ovat saman seinustan varrella, eivätkä ripoteltuna ympäri kauppaa. Samankaltaisten tuotteiden sijoittelu helpottaa tuotteiden löytämistä kaupassa. Samaan tapaan verkkokaupassa tuotteet on jaettu eri kategorioihin, ja liikkumisesta sivuston osien välillä on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa, jotta asiakas löytäisi etsimänsä nopeasti.

-Nopea kassa. Kuvittele, että olet kivijalkamyymälässä ostoksilla, ja kassajono yltää myymälän toiselle puolelle asti. Seurauksena asiakkaat turhautuvat ja saattavat jopa jättää ostoksen tekemättä. Myynti voi hidastua samalla tavalla myös verkkokaupassa, mikäli verkkokaupan palvelin ei kestä tarpeeksi montaa samanaikaista kävijää. Silloin ne asiakkaat, jotka eivät mahdu kauppaan, joutuvat jonotussivustolle, josta he todennäköisesti poistuvat odottelun sijaan.

-Tekniset haasteet. Jos kivijalkamyymälässäsi on teknisiä haasteita, se voi tarkoittaa sähköjen katkeamista tai automaattisten ovien reistailua, jotka vaikeuttavat ja hidastavat myyntiä. Samaan tapaan verkkokaupoissa tekniset haasteet voivat tarkoittaa esimerkiksi sivuston välisten linkkien toimimattomuutta tai hitaasti latautuvaa sisältöä, joka saa asiakkaat poistumaan kaupasta.

-Vähäinen lisämyynti. Kivijalkamyymälässä lisämyyntiä haetaan esimerkiksi sijoittelemalla suklaapatukoita, purkkapusseja ja muita edullisia tuotteita kassojen läheisyyteen, jotta ihmiset ostaisivat niitä impulsiivisesti. Verkkokaupassa samaa taktiikkaa voidaan hyödyntää algoritmien avulla. Algoritmin voi asettaa tarjoamaan ostajalle kassasivustolla tuotteeseen sopivia, edullisia poimintoja. Myös tuotesivulla voi olla moduuli, joka esittelee muita samaan kategoriaan kuuluvia tuotteita.

-Tuotteiden vertailu. Tuotteita on helppo vertailla kivijalkamyymälöissä: asiakkaat voivat katsella, tunnustella ja jopa haistella erilaisia tuotteita. Verkkokaupassa tuotteiden vertailu on haastavampaa, joten tuotekuvien ja -kuvauksien tärkeys korostuu suuresti. Mikäli asiakkaalle ei tarjota selkeää ja visuaalista informaatiota tuotteesta, hän ei osta sitä.

-Myymälän pyörittäminen. Sekä kivijalkamyymälässä että verkkokaupassa myymälän pyörittäminen vaatii työtunteja. Kun uusia tuotteita saapuu, ne tulee lisätä varastosta hyllyyn ja verkkokauppaan. Alennuskampanjoita alkaa ja päättyy, ja siinä missä kivijalkamyymälä poistaa kampanjan päättyessä alennustarrat tuotteista ja mainoksista, verkkokauppiaan täytyy tehdä samat jutut, mutta verkossa. 

Mistä verkkokaupan hinta koostuu? 

Verkkokaupan uudistamiseen kannattaa varata sekä ajallisia että rahallisia resursseja. Verkkokaupan hinta määräytyy täysin projektin koon ja toimittajan hintatason mukaisesti. Karkeasti sanottuna voit valita kolmesta kohdasta kaksi: Laatu, aikataulu ja hinta. Eli jos haluat laadukkaan verkkokaupan nopeasti, nousee hinta ylöspäin. Vastaavasti edulliset sivut nopeasti toteutettuna ovat pois lopputuotteen laadusta.

Tekijästä riippumattomia kuluja

-Verkkosivun domain (.fi) vuodeksi

-Palvelintilakulut

-Versio- ja lisäosaylläpito

-Lisenssit

-Mahdolliset muut ulkopuolisen palveluntarjoajan lisäosat ja maksut, kuten verkkomaksutoimittajan kuukausikustannus, postittajan lisäosan vuosikulut jne. 

Mikäli teet verkkokaupan itse, varaa lisäksi aikaa ja rahaa omaan sisäiseen työhön.

Mikäli tilaat sivut yritykseltä, hintaan vaikuttaa muun muassa: 

-Kuinka laaja sivusto on kyseessä

-Kuinka yksilöllisen designin haluat 

-Montako eri maksuvaihtoehtoa ja toimitustapaa haluat tarjota

-Teetkö integrointia tuotetiedon tuomiseen tai maksutietojen viemiseen

-Monelleko kielelle verkkokauppa käännetään

-Tuodaanko tai viedäänkö tuotetietoja integraatioiden avulla

-Tehdäänkö tarpeisiisi kokonaan räätälöity verkkosivu vai käytetäänkö valmista pohjaa, johon lisätään yrityksesi visuaaliset elementit, sisällöt ja tuotteet.  Toteutuksen hintaan vaikuttaa räätälöitävän koodin määrä ja se, käytetäänkö niin sanottua frontbuilderia. 

-Kuinka moneen maahan haluat toimittaa tuotteita (kuljetus ja maksupalvelut)

-Tuleeko sivustolle hakutoiminto, ja miten pitkälle kehitetty se on

taulukko, jossa vertaillaan verkkosivujen kehittäjiä Taulukossa kärjistetysti projektin laadun ja hinnan vertailua eri toimijoiden välillä.

Projektin kesto

Usein ajatellaan, että verkkokaupan rakentamiseen kuluva aika on pelkkää koodaamista ja testausta. Todellisuudessa aikatauluun vaikuttaa monet eri tekijät. Jos kaikenlainen odottelu ja luppoaika minimoitaisiin, voisi kaupan rakentaa jopa 2-3 viikossa.

Projektin kestoon kuitenkin todellisuudessa vaikuttaa:

-Projektin laajuus

-Mahdollisten lupien tai päätösten odottelu

-Mahdolliset muutokset/uudet ideat ostajan puolelta

-Erilaiset tekniset valinnat ja kaupan toiminnallisuudet. Tuleeko kauppaan esimerkiksi sähköpostiautomaatio tai paljon lisäosia? Aikatauluun vaikuttaa myös esim. se, missä määrin huomioidaan hakukoneoptimointiin liittyviä seikkoja ja millainen design toteutetaan

-Sopimukset paketin toimittajien sekä maksupalveluntarjoajien kanssa

Kannattaa huomioida jo alussa, että projektin edetessä saatat kiinnostua muistakin lisäominaisuuksista. Esimerkiksi saatat kiinnostua jostain markkinoinnin ohjelmistosta ja haluat, että se liitetään sivustoon. Tämän lisäosan integroiminen vie aikaa ja se viivästyttää projektin valmistumista.

Sloganin verkkokauppaprojekteissa pidetään backlogia, eli tietynlaista kehitysehdotuslistaa ajan tasalla läpi projektin. Tällöin backlogiin tallennetaan kesken hankkeen tulleet ajatukset, ja yhdessä asiakkaan kanssa päätämme otetaanko toiminnallisuus käyttöön, vaikka se saattaisi viivästyttää julkaisua ja/tai venyttää budjettia.

Lähtökohtaisesti projektit kestävät yleensä parista kuukaudesta puoleen vuoteen, joskus jopa pidempäänkin. Varaa siis riittävästi aikaa laadukkaan projektin toteuttamiselle. 

Palvelinvalintaa ei kannata lakaista maton alle 

Verkkokauppa tarvitsee toimiakseen webhotellin, eli palvelimen. Palvelimen tehtävä on pitää verkkosivua pystyssä ja varmistaa sen toimivuus. Palvelimeen kiinnitetään liian harvoin huomiota ja usein sen olemassaolo huomataan vasta, kun sivuston kanssa tulee ongelmia.

Palvelinvalintaan ei kannata suhtautua välinpitämättömästi. Huonon valinnan myötä kauppa on hidas, tietoturva on matalalla tasolla ja kauppa saattaa kaatuilla satunnaisesti. Jos huonon palvelimen kanssa tulee ongelmia vaikkapa viikonloppuyönä, kukaan ei ole siivoamassa siitä syntyvää sotkua.

Vaikeaksi palvelinvalinnan tekee se, että teknisesti valveutumattoman henkilön on vaikea tunnistaa eroa hyvän ja huonon palveluntarjoajan välillä. Ominaisuudet saattavat olla samat useassa paikassa, mutta hinnoissa isoja eroja. Tällöin on helppo kääntyä halvemman vaihtoehdon puoleen ja koittaa onnea tämän kanssa. 

Kuinka tunnistaa hyvä tai huono palvelintarjoaja?

Paras keino löytää sopivin palvelinvalintaratkaisu on keskustella muiden asiakkaiden kanssa ja kysyä kokemuksia samantyyppisiltä verkkokaupoilta.

Valitse palvelintarjoaja, joka ei rajoita kävijämäärää liikaa ja varmista, että palvelin kestää kävijäpiikit. Mikäli palvelintilaa ei ole tarpeeksi ja verkkokauppa ruuhkautuu, kauppa menee hetkellisesti nurin – tällöin menetät mahdollisia kauppoja. 

Esimerkiksi meillä Sloganilla käytämme palvelintarjoajia, joilla palvelintila skaalautuu aina kävijämäärän mukaan.

Löysimme tällä hetkellä parhaan ratkaisumme Kinstasta, joka käyttää Googlen Haminassa sijaitsevia palvelimia hyödyksi. Näin Google huolehtii varsinaisesta raudasta, Kinsta huolehtii raudan optimoimisesta WordPressin käyttötarkoitukseen ja me huolehdimme verkkosivuston toimivuudesta.

Panosta asioihin, joilla on kaupan kannalta merkitystä - unohda pilkunviilaukset

Verkkosivujen ostamisessa kannattaa panostaa siihen, että oleellisimmat perusasiat kuten sisällöt, tekninen toimivuus, käyttökokemus ja konversiolähtöisyys ovat riittävän hyvällä tasolla. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, pyritään sen jälkeen löytämään keinot tulosten saavuttamiseen.

Parhaat tulokset saadaan aikaiseksi data-ohjatulla tekemisellä, jossa A/B-testauksen avulla löydetään paras malli toimia. Datan avulla tehdyt muutokset ovat perusteltuja päätöksiä, eivätkä ainoastaan hatusta heitettyjä arvauksia. 

Suunnittelutyössä keskitytään asioihin, joilla on merkitystä. Kaupan tärkeimmät sivut ovat yksittäiset tuotesivut, ostoskori, maksusivu sekä tuotteiden koontisivu. Verkkokaupan suunnittelutyössä kyseisten sivujen toiminnallisuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää.

Maksupalveluntarjoaja

Verkkokauppasi tarvitsee ulkopuolisen maksujärjestelmän. Esimerkiksi tunnetuimpia Woocommerceen sopivia maksujärjestelmiä ovat Paytrail, Klarna, Checkout, Stripe ja Visma Pay. 

Maksupalveluntarjoajaa valitessa kannattaa miettiä seuraavia asioita:

-Hinta. Maksupalveluntarjoajien hinnoissa voi olla suuriakin eroja. Osa tarjoaa kuukausilaskutteisia palveluita ja osassa hinta määräytyy ostojen mukaan. Vertaile siis, mikä palvelu sopii yrityksellesi parhaiten.

-Yhteistyökumppaneiden alennukset. Mikäli tilaat verkkokaupan toteutuksena joltakin toimistolta, varmista, tarjoaako kyseinen toimisto alennusta tietyn maksupalveluntarjoajan käyttöönottoon.

-Maksutapojen määrä. Varmista, että palveluntarjoajalla on valittavana laaja määrä eri maksutapoja. 

Verkkokauppa-alustan valinta 

Verkkokauppa-alustan valinta on tärkeä osa suunnitteluprosessia. Vertaile eri alustojen hintoja sekä pohdi, mitä tarpeita sinulla on verkkosivustolle. Verkkokauppa-alustojen toiminnallisuuksissa on usein suuriakin eroja. 

verkkokauppa-alustojen vertailua

Yhteistyökumppanin kartoittaminen 

Verkkokauppatoteutukseen voi löytää sopivan kumppanin monella tapaa. Jos et tiedä tarkkaan mitä haluat ja kaipaat asiantuntijaa avuksesi, kannattaa vertailla hyviltä vaikuttavia toimistoja ja ottaa niihin yhteyttä. Hyvä asiantuntija osaa kertoa toiveidesi pohjalta mitä tarvitset ja millaisella budjetilla projekti on toteutettavissa. 

Jos taas tiedät tarkkaan mitä haluat, voit lähestyä alan toimijoita kilpailutuksella. Panostamalla tarjouspyyntöön vältyt turhilta sekaannuksilta ja projekti pysyy aikataulussa. Kun sinä ja verkkokaupan toimittaja tiedätte, mitä projektilla oikeasti tavoitellaan, toimii yhteistyö huomattavasti sulavammin ja tehokkaammin.

Huomioi verkkokaupan jatkokehityksen merkitys

Muista, että verkkokauppa on julkaistaessa hyvä ja toimiva kokonaisuus, mutta vasta kun sivusto on livenä, voidaan datan avulla löytää mahdollisia jatkokehitystarpeita. Datalla voidaan kartoittaa esimerkiksi sivuston hakukoneoptimoinnin tarpeita. Sen avulla voidaan myös tehdä pieniä myyntiä lisääviä muutoksia, kuten selvittää, lisääkö esimerkiksi tietyn värin käyttäminen konversioiden määrää sivustolla. 

Huomioithan myös, että verkkokaupat eivät ole ikuisia. Vaikka verkkokauppa olisi julkaistessa täydellinen, sen käytettävyys tarvitsee tulevina vuosina päivityksiä. Kaikista helpointa on, jos yhteistyökumppanisi voi hoitaa myös kaupan tulevan jatkokehityksen. 

Kun valitset yhteistyökumppania, selvitä nämä: 

-Millaiset jatkokehitysmahdollisuudet yritys tarjoaa? Kuuluuko sopimukseen esimerkiksi tietty määrä kehityspäiviä kuukaudessa?

-Millaisia tuloksia yritys on saanut aiemmin tehdyillä verkkokaupoilla? Kysy, voitko nähdä referenssinä muutaman heidän tekemänsä verkkokaupan. 

-Löytyykö yritykseltä vahva digimarkkinointinäkemys, jotta he voivat tehdä verkkokaupasta Google-ystävällisen ja myynnillisesti optimoidun kokonaisuuden? 

-Millainen on verkkokaupan muokattavuus? Tarjoaako yritys opastusta, jotta osaat itse tehdä muokkauksia kauppaan jatkossa? 

Ohjeet hyvän tarjouspyynnön tekemiseen

Verkkokaupan hintaa on vaikeaa arvioida ilman riittävää tietoa projektin laajuudesta. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman todenmukaisen tarjouksen, tarvitsemme tietoa siitä, mitä kriteerejä esität projektille. Huolehdithan siis, että tarjouspyyntösi sisältää ainakin seuraavat kohdat:

1. Perustiedot yrityksestä, tuotteista, kohderyhmästä ja asemasta toimialalla. Mahdollisimman rehellinen kuvaus yrityksen brändistä ja nykytilanteesta on äärimmäisen tärkeää tietoa toimittajalle. Kerro siis mahdollisimman selkeästi, mitä myytte ja kenelle. Pyri erittelemään lisäksi tarkemmin tuotteiden ja tuotekategorioiden määrä, sillä kaupan suuruus vaikuttaa olennaisesti hintaan. Mainitse myös, miten tuotemäärä tulee mahdollisesti kasvamaan.

2. Tarvitaanko tuoteryhmäsivulle mainosbanneri- tai tekstitilaa?

3. Myydäänkö kaupassa tuotteita/palveluita kertaveloitteisesti vai toistuvalla tilauksella? Onko tarvetta automaattisille tarjouksille (esim. osta tämä, niin saat tuon toisen tuotteen puoleen hintaan)?

4. Tavoitteet. Esitä laatimasi tavoitteet ja kuuntele toimittajan näkemykset tavoitteiden saavuttamisesta. Kun molemmat osapuolet tietävät, mitä projektilla tavoitellaan, kulkee yhteistyö sujuvammin.

5. Mitä kriittisiä toiminnallisuuksia verkkokauppaan halutaan? Halutaanko kauppaan esimerkiksi hakuominaisuus, kuvapankki tai erilaisia lomakkeita?

6. Budjetti – on tärkeää antaa taloudelliset raamit vaadittavalle toteutukselle, jolloin toimittaja voi pilkkoa projektin osiin, ja tarjousten vertailu on toimistojen välillä helpompaa. Kannattaa pyytää mahdollisimman tarkka hinnasto toteutukselle, palvelintilalle, tekniselle ylläpidolle ja muille lisäpalveluille.

7. Mahdolliset integraatiot kolmannen osapuolen järjestelmään. Esimerkiksi varastonhallintajärjestelmän integraatio tai ERP/PIM.

8. Sivuston toimittajan arvio projektin kokonaisuudesta, työmäärästä, työryhmästä ja yleisestä projektinhallinnasta.

9. Toimittajan näkemys kaupan ylläpitoon, jatkokehitykseen ja muihin tukipalveluihin. Onko kauppa jäämässä staattisempaan rooliin vai onko sitä tarkoitus kehittää jatkossa?

10. Muita palveluita: Onko asiakkaalla mahdollisesti tarvetta muille palveluille, kuten esimerkiksi digimarkkinoinnille tai yritysilmeen uudistamiselle? Tarvitaanko verkkokaupalle käyttökoulutusta tai uutiskirjemarkkinointia?

11. Onko toimittajalla tarjota toiminnallisuuksistaan vastaavia referenssejä? Referenssi voi löytyä myös toiselta toimialalta.

12. Tieto siitä, mihin tarjous tulee toimittaa ja missä aikataulussa.

13. Erittelyä kaupan teknologiavaatimuksista. Mitä maksupalvelusopimuksia verkkokaupalla mahdollisesti jo on, mitä toimitustapoja verkkokaupan halutaan käyttävän ja mille tasolle kaupan seuranta/analytiikka halutaan viedä? 

14. Erittele, mitä valmista materiaalia kauppaan jo löytyy. Onko kauppaan valmiina laadukkaat tuotekuvaukset ja -kuvat tai muuta sisältöä, jota voidaan lisätä? 

15. Tarvitseeko brändi-ilme freesausta? Tarvitaanko esimerkiksi logoja, graafisia illustraatioita tai ikoneita? Toteutetaanko ne käsityönä vai ikonipankista?

16. Löytyykö referenssejä miellyttävistä verkkokaupoista, joiden toiminnallisuutta/ulkoasua uudessa verkkokaupassa haluttaisiin soveltaa?

17. Mitä kaikkea vanhasta kaupasta siirretään uuteen kauppaan? Esimerkiksi url, tagit, vanha asiakasdata, tuotearvostelut?

18. Tuoko asiakas itse tuotesisällöt, kuvat, tuotedatan ja blogit vai tarvitaanko näihin importtaus?

19. Tekeekö asiakas itse sivuston otsikoinnit ja metatiedot? Tarvitaanko ländäripohjia tai affiliate-osiota (näkymä affiliate-komissioiden hallinnalle sekä affiliate-käyttäjille omat näkymät komissioilleen ja affilinkeilleen)?

20. Kuka tekee tekstit sähköpostiautomaatioon?

21. Logistiikkaan liittyvät tarvittavat lisäosat/integraatiot. Liikkuuko tavara postin vai muiden tavarantoimittajien kautta, ja miten logistiikkaan liittyvät asiat kannattaa ottaa huomioon?

22. Lisätäänkö kauppaan valmius, että asiakas voi tehdä helposti alennuskampanjoita ja muuttaa bannereita yms?

23. Tarvitaanko sivustolle chatteja ja asiakaspalveluun liittyviä asioita, kuten esimerkiksi reklamaatiolomake?

24. Minne tuotteita myydään ja missä valuutassa? Onko eri tuotteille erilaisia postikustannuksia tai alveja?

25. Onko asiakkaan puolella nimettävissä yksi henkilö, joka vastaa projektista ja jolle voidaan soittaa tarvittaessa? Osallistetaanko asiakkaan puolelta projektin eri vaiheisiin eri ihmisiä (esim. yksi ihminen vastaa ulkoasusta, toinen kaupallisuudesta jne)?

Kolme vinkkiä hyvän yhteistyökumppanin löytämiseksi

-Tee taustatutkimusta ja pyri löytämään yrityksiä, joiden ydinosaaminen on verkkokaupoissa. Yritykset voivat myydä verkkokauppoihin liittyen brändi-, viestintä-, hakukoneoptimointi- ja web-kehityspalveluita, joten ole tarkkana, minkälaisia palveluita yritykset oikeasti tarjoavat ja mikä on heidän ydinosaamistaan.

-Selaile sinua miellyttäviä verkkokauppoja ja selvitä, ketkä ovat niiden takana.

-Kysy aina suosituksia ja kokemuksia alan toimijoista kollegoiltasi, kumppaneiltasi tai muilta sidosryhmiltä. Suosituksia löytää myös hakukoneiden avulla sekä esimerkiksi alan toimijoiden Facebook-ryhmistä.

kaksi kättelevää ihmistä

Yhteistyökumppanin lopullinen valinta 

-Henkilökemiat. Kannattaa ottaa selvää, keiden kanssa oikeasti lähdet työstämään projektia. Henkilökemioiden toimiminen on todella olennainen ja usein unohdettu osa verkkokauppaprojektia.

-Referenssit. Mitä yhtenäisempiä referenssejä palveluntarjoajalla on esittää, sitä selkeämmän kuvan saat osaamisesta.

-Valmis verkkokauppa. Kun verkkokauppa on valmis, onko palveluntarjoajalla selkeästi esitetty miten palvelimet, tietoturva ja ylläpito järjestyy? Onko palveluntarjoaja valmis ottamaan vastuun kaupan toimivuudesta?

-Palvelut. Mitä muuta verkkokaupan uudistajalla on tarjota? Verkkokaupan hakukoneoptimointi ja ulkoasu ovat myös tärkeitä asioita myynnin ja markkinoinnin kannalta. Saako näitä palveluita saman katon alta?

-Budjetti. Budjettiin on hyvä jättää pelivaraa mahdollisten lisäominaisuuksien varalta, jotka tulevat ilmi kesken projektin. Näin projekti etenee sujuvasti ilman mahdollisia viiveitä budjettipäätöksistä.

-Tavoitteet. Kaiva asettamasi tavoitteet esiin ja vertaile, minkä toimittajan tarjous vastaa niitä parhaiten. 

Projektin eteneminen Sloganilla 

Haluamme Sloganilla tehdä verkkokaupan uudistamisesta asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa. Ohessa on eriteltynä vaiheet siitä, kuinka projektisi etenee meillä suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen asti. 

Kick-off ja taustatyö

Projekti alkaa aina kick-offista, eli aloituspalaverista. Aloituspalaverissa tehdään huolellinen taustatyö asiakkaan haasteista, tavoitteista, nykyisen sivun toimivuudesta, benchmarkeista ja loppuasiakkaista. Usein jo ennen aloituspalaveria pätevä toimisto haluaa tutustua nykyisen verkkokaupan dataan. Luomme suunnitelman, jonka myötä kaupan käyttökokemus on vähintäänkin erinomainen. Aloituspalaveriin kokoontuvat kaikki projektitiimin osallistujat Sloganilta ja asiakkaan edustajat. Etenkin ostajan edustajalla kannattaa olla lupa ja edellytykset tehdä verkkokaupan uudistukseen liittyviä päätöksiä. Tämä nopeuttaa huomattavasti prosessia, kun päätöksiä ei tarvitse odotella muualta organisaatiosta.

Ideat

Ideoidaan kokonaisuutta ja haetaan yhdessä asiakkaan kanssa oikeaa linjaa. Meille on tärkeää, että olemme aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ja pidämme asiakkaan kartalla projektista. Aktiivinen asiakastyö pitää projektia aikataulussa.

Prototyypit

Uudesta verkkokaupasta luodaan prototyyppi ideoiden pohjalta. Prototyypistä halutaan mahdollisimman lähelle valmista versiosta muistuttava sivupohjien kokonaisuus. Luomme desktop- ja mobiili-prototyypit Adobe XD-ohjelmalla siten, että prototyypeistä ilmenee tärkeimmät sivupohjat toiminnallisuuksineen. Kun design on valmis, se lukitaan yhteisellä design freeze -päätöksellä, jonka jälkeen visuaalista ilmettä ei enää muokata vaan tekninen toteutus alkaa. Sekä design- että koodausvaiheen jälkeen katsomme yhdessä minkä verran budjettia on käytetty – tällä vältetään ylimääräiset ja yllättävät kulut.

Tekninen toteutus

Teknisen toteutuksen vaiheessa edistämme koodausta yhdessä sovitun aikataulun, budjetin ja projektipäällikön luoman vaiheistuksen mukaisesti. Kuten design-vaiheessa, myös koodausvaiheessa pidämme viikoittaiset sprinttipalaverit, joissa asiakas saa tietää täsmälleen, missä kohtaa projekti on menossa. Teknisen toteutuksen kanssa kulkee käsi kädessä myös sisällöntuotanto. Koordinoimme, opastamme, koulutamme ja tarvittaessa myös kirjoitamme verkkokauppasi sisällöt. Sivuston testaukseen ja julkaisuun on hyvä varata aina 1–2 työpäivää.

Jatkokehitys

Verkkokaupan julkaisun jälkeen tehdään backlogiin perustuva kehityssuunnitelma sekä toimintaehdotus, josta voimme halutessanne jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä. Lisäksi julkaisun jälkeen tarjoamme huolenpitoa verkkokauppamuutoksiin ja pidämme huolen siitä, että kauppa on tietoturvallinen ja käytettävissä ympäri vuorokauden.

 

Tarvitsetko apua verkkokaupan rakentamiseen?

Sloganilla toteutamme upean näköisiä WooCommerce-verkkokauppoja, jotka ovat käyttökokemukseltaan ensiluokkaisia ja tuottavat tuloksia. Rakentamiseen osallistuvat teknisen puolen lisäksi myös digimarkkinoijat, jotka etsivät parhaat keinot saada verkkokaupasta kaikki tehot irti. Meiltä saa kaiken mitä menestyvä verkkokauppias tarvitsee – saman katon alta.

Ota meihin yhteyttä!   

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?