Verkkokaupan personointi - nousevat trendit vuonna 2023

Verkkokaupan personointi – nousevat trendit vuodelle 2023

Verkkokaupan personointi tulee lisääntymään tulevaisuudessa, kun kuluttajat odottavat entistä enemmän heille yksilöllisesti räätälöityjä tuotteita, viestejä ja tarjouksia. Mitkä verkkokaupan personoinnin trendit tulevat lisääntymään vuonna 2023? 

Yksityisyyden suojan huomioiva personointi

Brändit ovat siirtyneet viime vuosina yhä enemmän kohti evästeetöntä aikakautta. Kolmansien osapuolten evästeseuranta on jo vaikeutunut, ja EU:n GDPR sekä muut kansainväliset säädökset tulevat vaikeuttamaan yksilöitävää mainontaa tulevaisuudessa entisestään. 

Koska lainsäädäntö kiristyy ja kuluttajien huoli yksityisyyden suojasta lisääntyy jatkuvasti, tulee verkkokaupan personointi tulevaisuudessa nojaamaan entistä enemmän ensimmäisen osapuolen evästedataan.

Verkkokauppa voi kerätä ensimmäisen osapuolen evästedataa esimerkiksi kannustamalla käyttäjiä kirjautumaan sisään verkkokauppaan. Sisäänkirjautumisen sekä erilaisten kanta-asiakasohjelmien, uutiskirjetilausten ja asiakaskyselyiden avulla asiakkaiden mieltymyksistä voidaan kerätä tietoa, jota voidaan hyödyntää ostokokemuksen personoinnissa. 

Kun asiakkaat on mahdollista tunnistaa sisäänkirjautumisen yhteydessä, heille voidaan tarjota kyselyitä, joilla pyritään kartoittamaan heidän mielenkiinnon kohteitaan. Tämän tiedon avulla verkkokauppa voi pyrkiä personoimaan mainontaa sekä tuotesuosituksia eri segmentteihin sopiville ihmisille. 

Verkkokaupan ja asiakkaan välistä luottamussuhdetta parantaa huomattavasti se, että personointi toteutetaan läpinäkyvästi, evästevapaasti ja kuluttajan hyväksymällä tavalla. 

Personoidut Subscription-mallit

Erilaiset jatkuvalla veloituksella toimivat Subscription-mallit ovat yleistyneet viime vuosina yhä enemmän verkkokaupan puolella. Subscription-mallissa asiakas voi tilata kuukausiveloituksella tiettyjä käyttötuotteita, kuten esimerkiksi partateriä, deodoranttia, shampoota tai hammastahnaa toimitettuna kotiovelle. 

Subscription-mallin suosio verkkokaupan näkökulmasta perustuu siihen, että sen avulla voidaan luoda helpommin ennustettavaa ja tasaista kuukausilaskutusta. 

Personoitu Subscription-malli vie tämän ajatuksen vielä hieman pidemmälle. Ideana on tarjota asiakkaille juuri heitä kiinnostavia tuotteita Subscription-mallin kautta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tarjoamalla “tavallisen” Subscription-mallin yhteydessä mahdollisuutta personoitujen valintojen tekemiseen. 

Asiakkaalta voidaan kysyä, haluaako hän pitäytyä nykyisessä Subscriptionissa vai vaihtoehtoisesti löytää uusia tuotteita testattavaksi. Vaikka asiakas pysyisi nykyisessä tilauksessaan, hänelle voidaan lähettää testikappaleita tai alennuskoodeja sellaisiin Subsriptioneihin, jotka saattaisivat mahdollisesti kiinnostaa häntä. 

Personoidut Subscription-mallit tulevat varmasti yleistymään tulevaisuudessa, kun yhä useampi verkkokauppa ymmärtää niiden tuomat liiketoiminnalliset mahdollisuudet.

Tekoälyyn pohjautuva verkkokaupan personointi

Tekoälyn avulla voidaan entistä paremmin ymmärtää asiakkaiden tuntemuksia sekä sitä, millaisia asioita he odottavat brändiltä. Tekoälyn kehittyessä verkkokaupat voivat aiempaa paremmin tunnistaa, millaisia tuotteita kuluttajat haluavat löytää. 

Esimerkiksi verkkokaupan suosittelualgoritmien kehittyessä kuluttajille voidaan tarjota entistä paremmin yksilöityjä tuote- ja kokosuosituksia sekä kiinnostavampaa mainontaa. Kun tekoäly oppii paremmin tunnistamaan kuluttajan mieltymyksiä, voi verkkokauppa automaattisesti tarjota kuluttajalle personoitua informaatiota, tuotteita ja viestejä esimerkiksi kaupan etusivulla. 

Tekoäly näkyy myös verkkokaupan chatbottien laadukkuuden parantumisessa. Kehittyneet chatbotit voivat tulevaisuudessa vapauttaa asiakaspalvelun pyörittämiseen kuluvaa aikaa, sekä ohjata kuluttajat heitä kiinnostavan sisällön sekä tuotteiden pariin. 

Tekoäly kehittyy jatkuvasti, ja sen odotetaan tuovan paljon uusia mahdollisuuksia verkkokaupan tehokkaampaan personointiin lähitulevaisuudessa.

Personoidut tarjoukset ja palkinnot

Personoitujen tarjousten ja palkintojen suosio tulee tulevaisuudessa kasvamaan, kun verkkokaupat alkavat lähettämään vanhoille asiakkaille yhä enemmän heidän aiempaan ostokäyttäytymiseen sopivia tarjouksia ja yllätyksiä. 

Personoitujen tarjousten ja palkintojen avulla ostokokemuksesta saadaan aiempaa vastavuoroisempaa, ja tarjousten ja palkintojen personointi onkin oiva keino saada asiakas pysymään brändin asiakkaana jatkossakin. 

Tarjousten ja palkintojen personointia on helppo toteuttaa esimerkiksi kanta-asiakasohjelman avulla. Kanta-asiakasetuja voi tarjota esimerkiksi sellaisista tuotteista, joita asiakas muutenkin ostaa. Tällä tavoin voidaan ehkäistä se, että asiakas siirtyisi ostamaan kyseisiä tuotteita kilpailijalta. 

Personoidut tarjoukset ja palkinnot tulevat lisääntymään etenkin nykyisessä markkinataloudessa, kun kilpailu kannattavista asiakkaista tiukentuu. 

Personoitu mobiilikokemus

Suuri osa kuluttajista tekee ostoksia verkossa mobiililaitteella. Erityisesti hieman vakiintuneemman verkkokaupan kannattaa harkita mobiilisovelluksen käyttöönottoa personoinnin ja parantuneen ostokokemuksen välineeksi.

Mobiilisovelluksessa voidaan seurata kuluttajan ostokäyttäytymistä ja tarjota personoituja tarjouksia käyttäjien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Sovelluksen kautta voidaan myös lähettää ilmoituksia personoiduista tarjouksista, tilausten saapumisesta sekä käyttäjää todennäköisesti kiinnostavista tuoteuutuuksista. Ilmoituksia kannattaa kuitenkin käyttää harkitusti ja yksilöiden, jotta kuluttaja ei turhaudu jatkuvaan spämmäykseen. 

Myös personoitu tekstiviestimainonta tulee mitä luultavimmin lisääntymään tulevaisuudessa. Tekstiviestimainonnan avausprosentit ovat äärimmäisen korkeita, usein lähellä 100%. Verkkokaupat voivat tulevaisuudessa parantaa mainostuottoaan tarjoamalla entistä paremmin personoitua tekstiviestimainontaa. 

Mitä verkkokaupan personoinnissa kannattaa huomioida? 

Personoinnin trendi tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Personointiin liittyy kuitenkin asioita, jotka verkkokaupan kannattaa ottaa huomioon. Yksityisyyden suoja on kasvavan tärkeä asia kuluttajille, ja yksityisyyden vaarantaminen ajaa asiakkaita auttamatta pois. 

Personoinnissa tulee etsiä kultainen keskitie sen suhteen, kuinka paljon personointia on järkevää toteuttaa. Mikäli personointia on liikaa, voi kuluttajalle tulla epämiellyttävä tunne, että verkkokauppa tietää liikaa asioita hänestä. Personointia toteuttaessa asiakkailta tulee kysyä lupa personoinnin toteuttamiseen, jotta kuluttajalla on myös mahdollisuus kieltäytyä verkkokaupan tekemästä seurannasta. 

Personointia kannattaa toteuttaa vasta myöhemmin, kun asiakassuhde on ehtinyt jo hieman vakiintua. Siinä vaiheessa kun asiakas luottaa brändiin, hän jakaa herkemmin dataansa verkkokaupan kanssa. Luottamuksen rakentaminen on siksi äärimmäisen tärkeä osa onnistunutta ja tuloksekasta personointia. 

Verkkokaupan personointi - tulevaisuuden trendit pähkinänkuoressa

Verkkokaupan personointi ei ole uusi trendi, mutta sen merkitys tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Personointi on tehokas keino lisätä ostokokemuksen helppoutta ja miellyttävyyttä. Personoidun asiakaskokemuksen myötä verkkokaupat voivat tarjota kuluttajille aiempaa parempia chatbotteja sekä heitä kiinnostavaa sisältöä, viestejä, mainoksia ja tuotesuosituksia. 

Tulevaisuuden personointi tulee huomioimaan entistä paremmin kuluttajien yksityisyyden suojan. Personointi tulee näkymään entistä enemmän myös verkkokaupan mobiiliversiossa sekä personoitujen Subsciption-mallien sekä tekoälyn yleistymisessä.

Verkkokaupan kannattaa omien resurssiensa mukaan hyödyntää erilaisia personoinnin keinoja lisätäkseen myyntiä sekä pitääkseen nykyiset asiakkaat brändin vaikutuksen piirissä pidempään. 

Verkkokaupan tuottoa voi lisätä myös muiden keinojen, kuten digimainonnan avulla. Mikäli kaipailet jeesiä verkkokaupan digimainonnan pyörittämiseen, kysy lisää! 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?