Kategoriat
Verkkokaupat Woocommerce

Verkkokaupan ostajan opas – kaikki mitä sinun tulee tietää verkkokaupan ostamisesta

Tämän artikkelin tarkoituksena on opastaa pieniä ja keskikokoisia yrityksiä verkkokaupan uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opas käsittelee hyvien verkkokauppojen rakentamiseen liittyviä seikkoja sekä ostoprosessin tärkeimpiä vaiheita hyvän toimittajan löytämisestä aina verkkokaupan julkaisuun ja tekniseen ylläpitoon. 

Mikäli olet luomassa ensimmäistä verkkokauppaasi, huomioithan, että verkkokaupan rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii paljon työtä. Sivuston rakentamisen lisäksi sivustolle on saatava liikennettä, joka vaatii joko rahaa tai osaamista digimarkkinointiin. Ilman markkinointia kukaan ei tule löytämään verkkokauppaasi. 

Verkkokaupan tulee pysyä ajankohtaisena ja siihen tulee tehdä päivityksiä säännöllisesti. Teknologia kehittyy, ja vaikka jokin asia saattaa toimia tänään verkkosivustoissa, se ei välttämättä toimi enää kahden vuoden päästä. Sivuston päivittäminen on siis erittäin tärkeää. 

Verkkokauppaa ei kannata ajatella projektina, jossa sivuston julkaisun jälkeen toimenpiteitä ei tarvitsisi tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Jatkuvan kehittämisen ja testauksen myötä löydetään optimaaliset keinot tuloksien saamiseksi.

Miksi toimiva verkkokauppa on ensisijaisen tärkeä yritykselle? 

Asiakkaat ovat kärsimättömiä ja odottavat löytävänsä etsimänsä tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupasta. Mikäli verkkokauppaa on vaikeaa ja epäselvää käyttää, moni potentiaalinen ostaja jättää ostoprosessin kesken. 

Selkeän ja helposti navigoitavan verkkosivun ylläpitäminen lisää myyntiä huomattavasti. Mikäli verkkosivuasi ei ole helppo ja miellyttävää käyttää, annat kilpailijoillesi suuren etumatkan. 

Milloin verkkokauppa-uudistus on ajankohtainen? 

Verkkokauppa-uudistus on ajankohtainen siinä vaiheessa, kun verkkokaupan:

  • liikenne ei muutu ostoiksi
  • hallinta ja kehittäminen on vaikeaa. Vanha alusta ei esimerkiksi tue kehittämistä tai halutaan uusia teknisiä ominaisuuksia
  • tekninen alusta ei ole vakaa
  • käyttäminen on vaikeaa

Päivitystarve voi syntyä myös silloin, jos yrityksesi visuaalista ilmettä päivitetään. Verkkokaupan toimivuudesta keskustelemiseen kannattaa osallistaa myös muita yrityksenne työntekijöitä – kysy heiltä mielipidettä kehittämiskohteista. On tärkeää, että uudistus palvelee kaikkia osastoja mahdollisimman hyvin. 

Älä unohda asettaa tavoitteita 

Mieti, mitä tavoitteita haluat asettaa projektille. Hyvä tavoite noudattaa esimerkiksi SMART-mallia, eli tavoite on tarkka, mitattavissa, saavutettavissa, merkityksellinen ja aikaan sidottu. Tavoitteet kannattaa myös kirjata ylös, jotta voit käydä niitä läpi yhdessä verkkosivutoimittajan kanssa.

Tavoitteet on hyvä pitää mielessä mukana koko projektin ajan, sillä kesken projektin voi nousta esiin kysymyksiä, jotka perustuvat tavoitteisiin.

Esimerkiksi kesken projektin voidaan kysyä:

  • “Onko myynnillinen näkökulma huomioitu tarpeeksi?”
  • “Onko kaupan rakenne linjassa hakukoneliikenne-tavoitteen kanssa? “
  • ”Onko sivustolla riittävästi muita konversiopisteitä verkkokauppaostamisen lisäksi?”

Hyvä verkkokauppa rakentuu neljästä pilarista 

1. Sisältö 

Verkkokaupan tärkein osa-alue on sivun sisältö, eli tässä tapauksessa myytävät tuotteet ja kaikki muu tieto, mitä yrityksestä on tarjolla. Tuotteista tulisi olla laadukkaat tuotekuvat ja -kuvaukset sekä riittävästi tietoa eri kokovaihtoehdoista, väreistä, mitoista, tuotteiden toimituksesta, hinnoista ja maksutavoista. 

2. Käyttökokemus 

Sivuston käyttökokemus on myös hyvin tärkeä osa verkkokauppaa. Jos sivustoa on miellyttävää käyttää, asiakkaat todennäköisemmin ostavat tuotteita ja myös palaavat uudestaan ostoksille. 

Käyttökokemuksen suhteen on olemassa tiettyjä lainalaisuuksia, joita vastaan ei kannata sotia. Jos esimerkiksi mietit tuntemiasi verkkokauppoja, voit huomata, että lähes jokaisessa niistä tuotesivu on järjestelty siten, että tuotekuva on vasemmalla ja tuotetiedot oikealla. 

Tämäntapaisissa lainalaisuuksissa kannattaa pysyä, sillä asiakas on tottunut etsimään tietoa sivuston oikealta puolelta, ja sitä vastaan sotiva järjestys aiheuttaa vain turhaa hämmennystä. 

havainnollistava kuva Tuotekuva vasemmalla, tiedot oikealla.

3. Sivuston ulkoasu/ilme 

Kolmas pilari on ulkoasu ja ilme, eli design. Sivuston ulkoasun tulisi yhdistyä saumattomasti yrityksen brändiin ja sivuston tulisi tarjota yrityksestä tuorein ja paras mahdollinen kokemus / brändin ilmentymä.

4. Sivun tekninen suorituskyky

Sivun tekninen suorituskyky kuvastaa sivuston teknistä toimivuutta. Mikäli sivu ei ole teknisesti toimiva, se saattaa kaatuilla, hidastella ja sen sisäisissä toiminnoissa voi olla puutteita.

Verkkosivujen nopeuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten palvelimen teho, sijainti ja teknologia. Verkkosivujen nopeuteen vaikuttavat myös käytettävä koodipohja ja tiedostojen koko. Yksi iso osa kehittäjän työstä onkin kirjoitetun jo toimivan koodin optimointia ja sivunlatausnopeuksien seurailua. Sivunlatausnopeudet vaikuttavat huomattavasti hakukonenäkyvyyteen.

Samankaltaiset lainalaisuudet pätevät kivijalkakaupassa sekä verkkokaupassa

Verkkokaupan luomisessa on paljon samoja asioita, mitä myös kivijalkamyymälää perustettaessa joudutaan miettimään. Kun mietit, mitä elementtejä haluat tuoda verkkokauppaan, voit yrittää miettiä asiaa käyttämällä vertauksena kivijalkamyymälää. 

-Selkeä käyttöliittymä. Verkkokaupan käyttöliittymä vastaa hyvin pitkälti kivijalkamyymälän sisäistä tuotteiden sijoittelua. Jos menet läheiseen ruokakauppaan, huomaat, että tuotteet on järjestelty kauppaan tietyn logiikan mukaan. Esimerkiksi maitotuotteet ovat saman seinustan varrella, eivätkä ripoteltuna ympäri kauppaa. Samankaltaisten tuotteiden sijoittelu helpottaa tuotteiden löytämistä kaupassa. Samaan tapaan verkkokaupassa tuotteet on jaettu eri kategorioihin, ja liikkumisesta sivuston osien välillä on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa, jotta asiakas löytäisi etsimänsä nopeasti.

Nopea kassa. Kuvittele, että olet kivijalkamyymälässä ostoksilla, ja kassajono yltää myymälän toiselle puolelle asti. Seurauksena asiakkaat turhautuvat ja saattavat jopa jättää ostoksen tekemättä. Myynti voi hidastua samalla tavalla myös verkkokaupassa, mikäli verkkokaupan palvelin ei kestä tarpeeksi montaa samanaikaista kävijää. Silloin ne asiakkaat, jotka eivät mahdu kauppaan, joutuvat jonotussivustolle, josta he todennäköisesti poistuvat odottelun sijaan.

-Tekniset haasteet. Jos kivijalkamyymälässäsi on teknisiä haasteita, se voi tarkoittaa sähköjen katkeamista tai automaattisten ovien reistailua, jotka vaikeuttavat ja hidastavat myyntiä. Samaan tapaan verkkokaupoissa tekniset haasteet voivat tarkoittaa esimerkiksi sivuston välisten linkkien toimimattomuutta tai hitaasti latautuvaa sisältöä, joka saa asiakkaat poistumaan kaupasta.

-Vähäinen lisämyynti. Kivijalkamyymälässä lisämyyntiä haetaan esimerkiksi sijoittelemalla suklaapatukoita, purkkapusseja ja muita edullisia tuotteita kassojen läheisyyteen, jotta ihmiset ostaisivat niitä impulsiivisesti. Verkkokaupassa samaa taktiikkaa voidaan hyödyntää algoritmien avulla. Algoritmin voi asettaa tarjoamaan ostajalle kassasivustolla tuotteeseen sopivia, edullisia poimintoja. Myös tuotesivulla voi olla moduuli, joka esittelee muita samaan kategoriaan kuuluvia tuotteita.

-Tuotteiden vertailu. Tuotteita on helppo vertailla kivijalkamyymälöissä: asiakkaat voivat katsella, tunnustella ja jopa haistella erilaisia tuotteita. Verkkokaupassa tuotteiden vertailu on haastavampaa, joten tuotekuvien ja -kuvauksien tärkeys korostuu suuresti. Mikäli asiakkaalle ei tarjota selkeää ja visuaalista informaatiota tuotteesta, hän ei osta sitä.

-Myymälän pyörittäminen. Sekä kivijalkamyymälässä että verkkokaupassa myymälän pyörittäminen vaatii työtunteja. Kun uusia tuotteita saapuu, ne tulee lisätä varastosta hyllyyn ja verkkokauppaan. Alennuskampanjoita alkaa ja päättyy, ja siinä missä kivijalkamyymälä poistaa kampanjan päättyessä alennustarrat tuotteista ja mainoksista, verkkokauppiaan täytyy tehdä samat jutut, mutta verkossa. 

Mistä verkkokaupan hinta koostuu? 

Verkkokaupan uudistamiseen kannattaa varata sekä ajallisia että rahallisia resursseja. Verkkokaupan hinta määräytyy täysin projektin koon ja toimittajan hintatason mukaisesti. Karkeasti sanottuna voit valita kolmesta kohdasta kaksi: Laatu, aikataulu ja hinta. Eli jos haluat laadukkaan verkkokaupan nopeasti, nousee hinta ylöspäin. Vastaavasti edulliset sivut nopeasti toteutettuna ovat pois lopputuotteen laadusta.

Tekijästä riippumattomia kuluja

-Verkkosivun domain (.fi) vuodeksi

-Palvelintilakulut

-Versio- ja lisäosaylläpito

-Lisenssit

-Mahdolliset muut ulkopuolisen palveluntarjoajan lisäosat ja maksut, kuten verkkomaksutoimittajan kuukausikustannus, postittajan lisäosan vuosikulut jne. 

Mikäli teet verkkokaupan itse, varaa lisäksi aikaa ja rahaa omaan sisäiseen työhön.

Mikäli tilaat sivut yritykseltä, hintaan vaikuttaa muun muassa: 

-Kuinka laaja sivusto on kyseessä

-Kuinka yksilöllisen designin haluat 

-Montako eri maksuvaihtoehtoa ja toimitustapaa haluat tarjota

-Teetkö integrointia tuotetiedon tuomiseen tai maksutietojen viemiseen

-Monelleko kielelle verkkokauppa käännetään

-Tuodaanko tai viedäänkö tuotetietoja integraatioiden avulla

-Tehdäänkö tarpeisiisi kokonaan räätälöity verkkosivu vai käytetäänkö valmista pohjaa, johon lisätään yrityksesi visuaaliset elementit, sisällöt ja tuotteet.  Toteutuksen hintaan vaikuttaa räätälöitävän koodin määrä ja se, käytetäänkö niin sanottua frontbuilderia. 

-Kuinka moneen maahan haluat toimittaa tuotteita (kuljetus ja maksupalvelut)

-Tuleeko sivustolle hakutoiminto, ja miten pitkälle kehitetty se on

taulukko, jossa vertaillaan verkkosivujen kehittäjiä Taulukossa kärjistetysti projektin laadun ja hinnan vertailua eri toimijoiden välillä.

Projektin kesto

Usein ajatellaan, että verkkokaupan rakentamiseen kuluva aika on pelkkää koodaamista ja testausta. Todellisuudessa aikatauluun vaikuttaa monet eri tekijät. Jos kaikenlainen odottelu ja luppoaika minimoitaisiin, voisi kaupan rakentaa jopa 2-3 viikossa.

Projektin kestoon kuitenkin todellisuudessa vaikuttaa:

-Projektin laajuus

-Mahdollisten lupien tai päätösten odottelu

-Mahdolliset muutokset/uudet ideat ostajan puolelta

-Erilaiset tekniset valinnat ja kaupan toiminnallisuudet. Tuleeko kauppaan esimerkiksi sähköpostiautomaatio tai paljon lisäosia? Aikatauluun vaikuttaa myös esim. se, missä määrin huomioidaan hakukoneoptimointiin liittyviä seikkoja ja millainen design toteutetaan

-Sopimukset paketin toimittajien sekä maksupalveluntarjoajien kanssa

Kannattaa huomioida jo alussa, että projektin edetessä saatat kiinnostua muistakin lisäominaisuuksista. Esimerkiksi saatat kiinnostua jostain markkinoinnin ohjelmistosta ja haluat, että se liitetään sivustoon. Tämän lisäosan integroiminen vie aikaa ja se viivästyttää projektin valmistumista.

Sloganin verkkokauppaprojekteissa pidetään backlogia, eli tietynlaista kehitysehdotuslistaa ajan tasalla läpi projektin. Tällöin backlogiin tallennetaan kesken hankkeen tulleet ajatukset, ja yhdessä asiakkaan kanssa päätämme otetaanko toiminnallisuus käyttöön, vaikka se saattaisi viivästyttää julkaisua ja/tai venyttää budjettia.

Lähtökohtaisesti projektit kestävät yleensä parista kuukaudesta puoleen vuoteen, joskus jopa pidempäänkin. Varaa siis riittävästi aikaa laadukkaan projektin toteuttamiselle. 

Palvelinvalintaa ei kannata lakaista maton alle 

Verkkokauppa tarvitsee toimiakseen webhotellin, eli palvelimen. Palvelimen tehtävä on pitää verkkosivua pystyssä ja varmistaa sen toimivuus. Palvelimeen kiinnitetään liian harvoin huomiota ja usein sen olemassaolo huomataan vasta, kun sivuston kanssa tulee ongelmia.

Palvelinvalintaan ei kannata suhtautua välinpitämättömästi. Huonon valinnan myötä kauppa on hidas, tietoturva on matalalla tasolla ja kauppa saattaa kaatuilla satunnaisesti. Jos huonon palvelimen kanssa tulee ongelmia vaikkapa viikonloppuyönä, kukaan ei ole siivoamassa siitä syntyvää sotkua.

Vaikeaksi palvelinvalinnan tekee se, että teknisesti valveutumattoman henkilön on vaikea tunnistaa eroa hyvän ja huonon palveluntarjoajan välillä. Ominaisuudet saattavat olla samat useassa paikassa, mutta hinnoissa isoja eroja. Tällöin on helppo kääntyä halvemman vaihtoehdon puoleen ja koittaa onnea tämän kanssa. 

Kuinka tunnistaa hyvä tai huono palvelintarjoaja?

Paras keino löytää sopivin palvelinvalintaratkaisu on keskustella muiden asiakkaiden kanssa ja kysyä kokemuksia samantyyppisiltä verkkokaupoilta.

Valitse palvelintarjoaja, joka ei rajoita kävijämäärää liikaa ja varmista, että palvelin kestää kävijäpiikit. Mikäli palvelintilaa ei ole tarpeeksi ja verkkokauppa ruuhkautuu, kauppa menee hetkellisesti nurin – tällöin menetät mahdollisia kauppoja. 

Esimerkiksi meillä Sloganilla käytämme palvelintarjoajia, joilla palvelintila skaalautuu aina kävijämäärän mukaan.

Löysimme tällä hetkellä parhaan ratkaisumme Kinstasta, joka käyttää Googlen Haminassa sijaitsevia palvelimia hyödyksi. Näin Google huolehtii varsinaisesta raudasta, Kinsta huolehtii raudan optimoimisesta WordPressin käyttötarkoitukseen ja me huolehdimme verkkosivuston toimivuudesta.

Panosta asioihin, joilla on kaupan kannalta merkitystä – unohda pilkunviilaukset

Verkkosivujen ostamisessa kannattaa panostaa siihen, että oleellisimmat perusasiat kuten sisällöt, tekninen toimivuus, käyttökokemus ja konversiolähtöisyys ovat riittävän hyvällä tasolla. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, pyritään sen jälkeen löytämään keinot tulosten saavuttamiseen.

Parhaat tulokset saadaan aikaiseksi data-ohjatulla tekemisellä, jossa A/B-testauksen avulla löydetään paras malli toimia. Datan avulla tehdyt muutokset ovat perusteltuja päätöksiä, eivätkä ainoastaan hatusta heitettyjä arvauksia. 

Suunnittelutyössä keskitytään asioihin, joilla on merkitystä. Kaupan tärkeimmät sivut ovat yksittäiset tuotesivut, ostoskori, maksusivu sekä tuotteiden koontisivu. Verkkokaupan suunnittelutyössä kyseisten sivujen toiminnallisuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää.

Maksupalveluntarjoaja

Verkkokauppasi tarvitsee ulkopuolisen maksujärjestelmän. Esimerkiksi tunnetuimpia Woocommerceen sopivia maksujärjestelmiä ovat Paytrail, Klarna, Checkout, Stripe ja Visma Pay. 

Maksupalveluntarjoajaa valitessa kannattaa miettiä seuraavia asioita:

Hinta. Maksupalveluntarjoajien hinnoissa voi olla suuriakin eroja. Osa tarjoaa kuukausilaskutteisia palveluita ja osassa hinta määräytyy ostojen mukaan. Vertaile siis, mikä palvelu sopii yrityksellesi parhaiten.

Yhteistyökumppaneiden alennukset. Mikäli tilaat verkkokaupan toteutuksena joltakin toimistolta, varmista, tarjoaako kyseinen toimisto alennusta tietyn maksupalveluntarjoajan käyttöönottoon.

Maksutapojen määrä. Varmista, että palveluntarjoajalla on valittavana laaja määrä eri maksutapoja. 

Verkkokauppa-alustan valinta 

Verkkokauppa-alustan valinta on tärkeä osa suunnitteluprosessia. Vertaile eri alustojen hintoja sekä pohdi, mitä tarpeita sinulla on verkkosivustolle. Verkkokauppa-alustojen toiminnallisuuksissa on usein suuriakin eroja. 

verkkokauppa-alustojen vertailua

Yhteistyökumppanin kartoittaminen 

Verkkokauppatoteutukseen voi löytää sopivan kumppanin monella tapaa. Jos et tiedä tarkkaan mitä haluat ja kaipaat asiantuntijaa avuksesi, kannattaa vertailla hyviltä vaikuttavia toimistoja ja ottaa niihin yhteyttä. Hyvä asiantuntija osaa kertoa toiveidesi pohjalta mitä tarvitset ja millaisella budjetilla projekti on toteutettavissa. 

Jos taas tiedät tarkkaan mitä haluat, voit lähestyä alan toimijoita kilpailutuksella. Panostamalla tarjouspyyntöön vältyt turhilta sekaannuksilta ja projekti pysyy aikataulussa. Kun sinä ja verkkokaupan toimittaja tiedätte, mitä projektilla oikeasti tavoitellaan, toimii yhteistyö huomattavasti sulavammin ja tehokkaammin.

Huomioi verkkokaupan jatkokehityksen merkitys

Muista, että verkkokauppa on julkaistaessa hyvä ja toimiva kokonaisuus, mutta vasta kun sivusto on livenä, voidaan datan avulla löytää mahdollisia jatkokehitystarpeita. Datalla voidaan kartoittaa esimerkiksi sivuston hakukoneoptimoinnin tarpeita. Sen avulla voidaan myös tehdä pieniä myyntiä lisääviä muutoksia, kuten selvittää, lisääkö esimerkiksi tietyn värin käyttäminen konversioiden määrää sivustolla. 

Huomioithan myös, että verkkokaupat eivät ole ikuisia. Vaikka verkkokauppa olisi julkaistessa täydellinen, sen käytettävyys tarvitsee tulevina vuosina päivityksiä. Kaikista helpointa on, jos yhteistyökumppanisi voi hoitaa myös kaupan tulevan jatkokehityksen. 

Kun valitset yhteistyökumppania, selvitä nämä: 

-Millaiset jatkokehitysmahdollisuudet yritys tarjoaa? Kuuluuko sopimukseen esimerkiksi tietty määrä kehityspäiviä kuukaudessa?

-Millaisia tuloksia yritys on saanut aiemmin tehdyillä verkkokaupoilla? Kysy, voitko nähdä referenssinä muutaman heidän tekemänsä verkkokaupan. 

-Löytyykö yritykseltä vahva digimarkkinointinäkemys, jotta he voivat tehdä verkkokaupasta Google-ystävällisen ja myynnillisesti optimoidun kokonaisuuden? 

-Millainen on verkkokaupan muokattavuus? Tarjoaako yritys opastusta, jotta osaat itse tehdä muokkauksia kauppaan jatkossa? 

Ohjeet hyvän tarjouspyynnön tekemiseen

Verkkokaupan hintaa on vaikeaa arvioida ilman riittävää tietoa projektin laajuudesta. Jotta voimme tarjota sinulle mahdollisimman todenmukaisen tarjouksen, tarvitsemme tietoa siitä, mitä kriteerejä esität projektille. Huolehdithan siis, että tarjouspyyntösi sisältää ainakin seuraavat kohdat:

1. Perustiedot yrityksestä, tuotteista, kohderyhmästä ja asemasta toimialalla. Mahdollisimman rehellinen kuvaus yrityksen brändistä ja nykytilanteesta on äärimmäisen tärkeää tietoa toimittajalle. Kerro siis mahdollisimman selkeästi, mitä myytte ja kenelle. Pyri erittelemään lisäksi tarkemmin tuotteiden ja tuotekategorioiden määrä, sillä kaupan suuruus vaikuttaa olennaisesti hintaan. Mainitse myös, miten tuotemäärä tulee mahdollisesti kasvamaan.

2. Tarvitaanko tuoteryhmäsivulle mainosbanneri- tai tekstitilaa?

3. Myydäänkö kaupassa tuotteita/palveluita kertaveloitteisesti vai toistuvalla tilauksella? Onko tarvetta automaattisille tarjouksille (esim. osta tämä, niin saat tuon toisen tuotteen puoleen hintaan)?

4. Tavoitteet. Esitä laatimasi tavoitteet ja kuuntele toimittajan näkemykset tavoitteiden saavuttamisesta. Kun molemmat osapuolet tietävät, mitä projektilla tavoitellaan, kulkee yhteistyö sujuvammin.

5. Mitä kriittisiä toiminnallisuuksia verkkokauppaan halutaan? Halutaanko kauppaan esimerkiksi hakuominaisuus, kuvapankki tai erilaisia lomakkeita?

6. Budjetti – on tärkeää antaa taloudelliset raamit vaadittavalle toteutukselle, jolloin toimittaja voi pilkkoa projektin osiin, ja tarjousten vertailu on toimistojen välillä helpompaa. Kannattaa pyytää mahdollisimman tarkka hinnasto toteutukselle, palvelintilalle, tekniselle ylläpidolle ja muille lisäpalveluille.

7. Mahdolliset integraatiot kolmannen osapuolen järjestelmään. Esimerkiksi varastonhallintajärjestelmän integraatio tai ERP/PIM.

8. Sivuston toimittajan arvio projektin kokonaisuudesta, työmäärästä, työryhmästä ja yleisestä projektinhallinnasta.

9. Toimittajan näkemys kaupan ylläpitoon, jatkokehitykseen ja muihin tukipalveluihin. Onko kauppa jäämässä staattisempaan rooliin vai onko sitä tarkoitus kehittää jatkossa?

10. Muita palveluita: Onko asiakkaalla mahdollisesti tarvetta muille palveluille, kuten esimerkiksi digimarkkinoinnille tai yritysilmeen uudistamiselle? Tarvitaanko verkkokaupalle käyttökoulutusta tai uutiskirjemarkkinointia?

11. Onko toimittajalla tarjota toiminnallisuuksistaan vastaavia referenssejä? Referenssi voi löytyä myös toiselta toimialalta.

12. Tieto siitä, mihin tarjous tulee toimittaa ja missä aikataulussa.

13. Erittelyä kaupan teknologiavaatimuksista. Mitä maksupalvelusopimuksia verkkokaupalla mahdollisesti jo on, mitä toimitustapoja verkkokaupan halutaan käyttävän ja mille tasolle kaupan seuranta/analytiikka halutaan viedä? 

14. Erittele, mitä valmista materiaalia kauppaan jo löytyy. Onko kauppaan valmiina laadukkaat tuotekuvaukset ja -kuvat tai muuta sisältöä, jota voidaan lisätä? 

15. Tarvitseeko brändi-ilme freesausta? Tarvitaanko esimerkiksi logoja, graafisia illustraatioita tai ikoneita? Toteutetaanko ne käsityönä vai ikonipankista?

16. Löytyykö referenssejä miellyttävistä verkkokaupoista, joiden toiminnallisuutta/ulkoasua uudessa verkkokaupassa haluttaisiin soveltaa?

17. Mitä kaikkea vanhasta kaupasta siirretään uuteen kauppaan? Esimerkiksi url, tagit, vanha asiakasdata, tuotearvostelut?

18. Tuoko asiakas itse tuotesisällöt, kuvat, tuotedatan ja blogit vai tarvitaanko näihin importtaus?

19. Tekeekö asiakas itse sivuston otsikoinnit ja metatiedot? Tarvitaanko ländäripohjia tai affiliate-osiota (näkymä affiliate-komissioiden hallinnalle sekä affiliate-käyttäjille omat näkymät komissioilleen ja affilinkeilleen)?

20. Kuka tekee tekstit sähköpostiautomaatioon?

21. Logistiikkaan liittyvät tarvittavat lisäosat/integraatiot. Liikkuuko tavara postin vai muiden tavarantoimittajien kautta, ja miten logistiikkaan liittyvät asiat kannattaa ottaa huomioon?

22. Lisätäänkö kauppaan valmius, että asiakas voi tehdä helposti alennuskampanjoita ja muuttaa bannereita yms?

23. Tarvitaanko sivustolle chatteja ja asiakaspalveluun liittyviä asioita, kuten esimerkiksi reklamaatiolomake?

24. Minne tuotteita myydään ja missä valuutassa? Onko eri tuotteille erilaisia postikustannuksia tai alveja?

25. Onko asiakkaan puolella nimettävissä yksi henkilö, joka vastaa projektista ja jolle voidaan soittaa tarvittaessa? Osallistetaanko asiakkaan puolelta projektin eri vaiheisiin eri ihmisiä (esim. yksi ihminen vastaa ulkoasusta, toinen kaupallisuudesta jne)?

Kolme vinkkiä hyvän yhteistyökumppanin löytämiseksi

-Tee taustatutkimusta ja pyri löytämään yrityksiä, joiden ydinosaaminen on verkkokaupoissa. Yritykset voivat myydä verkkokauppoihin liittyen brändi-, viestintä-, hakukoneoptimointi- ja web-kehityspalveluita, joten ole tarkkana, minkälaisia palveluita yritykset oikeasti tarjoavat ja mikä on heidän ydinosaamistaan.

-Selaile sinua miellyttäviä verkkokauppoja ja selvitä, ketkä ovat niiden takana.

-Kysy aina suosituksia ja kokemuksia alan toimijoista kollegoiltasi, kumppaneiltasi tai muilta sidosryhmiltä. Suosituksia löytää myös hakukoneiden avulla sekä esimerkiksi alan toimijoiden Facebook-ryhmistä.

kaksi kättelevää ihmistä

Yhteistyökumppanin lopullinen valinta 

-Henkilökemiat. Kannattaa ottaa selvää, keiden kanssa oikeasti lähdet työstämään projektia. Henkilökemioiden toimiminen on todella olennainen ja usein unohdettu osa verkkokauppaprojektia.

-Referenssit. Mitä yhtenäisempiä referenssejä palveluntarjoajalla on esittää, sitä selkeämmän kuvan saat osaamisesta.

-Valmis verkkokauppa. Kun verkkokauppa on valmis, onko palveluntarjoajalla selkeästi esitetty miten palvelimet, tietoturva ja ylläpito järjestyy? Onko palveluntarjoaja valmis ottamaan vastuun kaupan toimivuudesta?

-Palvelut. Mitä muuta verkkokaupan uudistajalla on tarjota? Verkkokaupan hakukoneoptimointi ja ulkoasu ovat myös tärkeitä asioita myynnin ja markkinoinnin kannalta. Saako näitä palveluita saman katon alta?

-Budjetti. Budjettiin on hyvä jättää pelivaraa mahdollisten lisäominaisuuksien varalta, jotka tulevat ilmi kesken projektin. Näin projekti etenee sujuvasti ilman mahdollisia viiveitä budjettipäätöksistä.

-Tavoitteet. Kaiva asettamasi tavoitteet esiin ja vertaile, minkä toimittajan tarjous vastaa niitä parhaiten. 

Projektin eteneminen Sloganilla 

Haluamme Sloganilla tehdä verkkokaupan uudistamisesta asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa. Ohessa on eriteltynä vaiheet siitä, kuinka projektisi etenee meillä suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen asti. 

Kick-off ja taustatyö

Projekti alkaa aina kick-offista, eli aloituspalaverista. Aloituspalaverissa tehdään huolellinen taustatyö asiakkaan haasteista, tavoitteista, nykyisen sivun toimivuudesta, benchmarkeista ja loppuasiakkaista. Usein jo ennen aloituspalaveria pätevä toimisto haluaa tutustua nykyisen verkkokaupan dataan. Luomme suunnitelman, jonka myötä kaupan käyttökokemus on vähintäänkin erinomainen. Aloituspalaveriin kokoontuvat kaikki projektitiimin osallistujat Sloganilta ja asiakkaan edustajat. Etenkin ostajan edustajalla kannattaa olla lupa ja edellytykset tehdä verkkokaupan uudistukseen liittyviä päätöksiä. Tämä nopeuttaa huomattavasti prosessia, kun päätöksiä ei tarvitse odotella muualta organisaatiosta.

Ideat

Ideoidaan kokonaisuutta ja haetaan yhdessä asiakkaan kanssa oikeaa linjaa. Meille on tärkeää, että olemme aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ja pidämme asiakkaan kartalla projektista. Aktiivinen asiakastyö pitää projektia aikataulussa.

Prototyypit

Uudesta verkkokaupasta luodaan prototyyppi ideoiden pohjalta. Prototyypistä halutaan mahdollisimman lähelle valmista versiosta muistuttava sivupohjien kokonaisuus. Luomme desktop- ja mobiili-prototyypit Adobe XD-ohjelmalla siten, että prototyypeistä ilmenee tärkeimmät sivupohjat toiminnallisuuksineen. Kun design on valmis, se lukitaan yhteisellä design freeze -päätöksellä, jonka jälkeen visuaalista ilmettä ei enää muokata vaan tekninen toteutus alkaa. Sekä design- että koodausvaiheen jälkeen katsomme yhdessä minkä verran budjettia on käytetty – tällä vältetään ylimääräiset ja yllättävät kulut.

Tekninen toteutus

Teknisen toteutuksen vaiheessa edistämme koodausta yhdessä sovitun aikataulun, budjetin ja projektipäällikön luoman vaiheistuksen mukaisesti. Kuten design-vaiheessa, myös koodausvaiheessa pidämme viikoittaiset sprinttipalaverit, joissa asiakas saa tietää täsmälleen, missä kohtaa projekti on menossa. Teknisen toteutuksen kanssa kulkee käsi kädessä myös sisällöntuotanto. Koordinoimme, opastamme, koulutamme ja tarvittaessa myös kirjoitamme verkkokauppasi sisällöt. Sivuston testaukseen ja julkaisuun on hyvä varata aina 1–2 työpäivää.

Jatkokehitys

Verkkokaupan julkaisun jälkeen tehdään backlogiin perustuva kehityssuunnitelma sekä toimintaehdotus, josta voimme halutessanne jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä. Lisäksi julkaisun jälkeen tarjoamme huolenpitoa verkkokauppamuutoksiin ja pidämme huolen siitä, että kauppa on tietoturvallinen ja käytettävissä ympäri vuorokauden.

 

Tarvitsetko apua verkkokaupan rakentamiseen?

Sloganilla toteutamme upean näköisiä WooCommerce-verkkokauppoja, jotka ovat käyttökokemukseltaan ensiluokkaisia ja tuottavat tuloksia. Rakentamiseen osallistuvat teknisen puolen lisäksi myös digimarkkinoijat, jotka etsivät parhaat keinot saada verkkokaupasta kaikki tehot irti. Meiltä saa kaiken mitä menestyvä verkkokauppias tarvitsee – saman katon alta.

Ota meihin yhteyttä!   

Kategoriat
Digimarkkinointi Verkkokaupat Woocommerce

7 tehokasta vinkkiä verkkokaupan myynnin kasvattamiseen vuonna 2021

Jos olet pohtinut miten voisit kasvattaa verkkokauppasi myyntiä mahdollisimman kustannustehokkaasti, olet tullut oikeaan paikkaan. Poimi tästä artikkelista 7 tehovinkkiä verkkokaupan myynnin kasvattamiseen!

1. Myynnin kasvattaminen lähtee toimivasta verkkosivustosta ja laadukkaasta tuotteesta

Vaikka se saattaa kuulostaa tylsältä, verkkokaupan myynnin kasvattamisessa kaiken keskiössä on sivuston toimivuus ja tuotteiden laadukkuus. Voit olla todella taitava markkinoimaan tuotteitasi, mutta jos tuotteesi eivät ole laadukkaita ja verkkokauppaasi on vaikeaa käyttää, ei markkinoinnista ole suurta apua. 

Verkkokaupan toimivuuden varmistamisessa on tärkeää luoda selkeä ja nopea ostopolku – toisin sanoen tee tuotteen ostamisesta asiakkaalle niin helppoa kuin mahdollista. Voit tutkia esimerkiksi Googlen analytiikan avulla asiakkaidesi käyttäytymistä verkkokaupassa ja katsoa, poistuvatko asiakkaasi tietyssä kohdassa ostopolkua. Tämä voi kertoa, että sivuston tiettyä osaa tulisi parantaa, jotta ostopolku suoritettaisiin loppuun. 

Verkkokaupassa tulisi olla maksutavat selkeästi näkyvillä. Paytrailin tutkimuksen mukaan (arviolta noin) 14% asiakkaista jättää ostoksen kesken, mikäli heidän toivomaansa maksutapaa ei ole saatavilla verkkokaupassa. Varmista siis, että tarjoat verkkokaupassasi suuren määrän eri maksuvaihtoehtoja.

Panosta asiakaspalveluun. Vastaa asiakkaiden kysymyksiin nopeasti, ja tarjoa sivuillasi lista yleisemmin kysytyistä kysymyksistä. Loistava asiakaspalvelu lisää asiakkaan luottamusta verkkokauppaan ja todennäköisyyttä uuden oston tekemiseen. 

Mieti, voitko tarjota asiakkaillesi ilmaisen toimituksen. Yksi taktiikka on lisätä toimituksen summa suoraan verkkokauppasi tuotteiden hintoihin, jolloin toimitus näyttää houkuttelevammalta. Ilmainen toimitus lisää todennäköisesti ostojen määrää, mutta se voi lisätä myös palautusten tekemistä. Pohdi siis, mikä on verkkokaupallesi sopivin taktiikka, ja kestääkö kulurakenteesi tuotteiden mahdollisen palautuksen. 

Bonusvinkkinä varmista myös, että verkkokauppasi toimii yhtä hyvin mobiilissa kuin tietokoneella. 

2. Kasvata myyntiä tehokkaammalla maksullisella mainonnalla 

Maksullinen mainonta pelaa isoa roolia verkkokaupan myynnin kasvattamisessa. Voit toteuttaa maksullista mainontaa suuressa määrässä eri sosiaalisen median kanavia: Facebookissa, Instagramissa, Linkedinissä, Googlessa, Twitterissä, Tiktokissa etc. 

Tärkeää maksullisen mainonnan toteuttamisessa on panostaa visuaaliseen sisältöön. Visuaalisuus vetoaa kuluttajiin ja luo positiivisia mielikuvia tuotteesta. Huolehdi siis, että käytät laadukkaita kuvia ja videoita, jotka kertovat suoraan, mitä yrityksesi tekee. 

Teet sitten mainontaa missä kanavassa tahansa, panosta mainonnan testaamiseen. Voit toteuttaa useita testejä eri kuvilla, kohderyhmillä, mainosmuodoilla, teksteillä, tavotteilla ja tarjouksilla. Vain testaamalla voit saada selville, mikä mainostapa tehoaa asiakkaisiisi parhaiten. Tällä tavoin voit maksimoida mainostesi ROASin. 

Googlen mainonta 

Google on hyvä alusta verkkokaupan myynnin kasvattamiseen. Mieti kuitenkin tarkasti, millä hakusanoilla haluat näkyä Googlessa. Laajat hakusanat ovat kalliita, ja niillä on paljon kilpailua. Tämän vuoksi suosittelemme aina käyttämään mahdollisimman tarkkoja hakusanoja. 

Jos voit luoda hakusanan tietyn tuotteen tarkasta mallista, ei klikkauksia ole välttämättä useita kuukaudessa, mutta toteutuneet klikkaukset johtavat erittäin todennäköisesti ostoon. Tämä johtuu siitä, että tarkalla hakusanalla etsivät henkilöt ovat lähempänä ostoksen tekemistä, kuin vasta tuotteita vertailevat ihmiset. Tee siis tarkat hakusanat omille tuotteille, kuten “Nike Renew In-Season TR 10” vs laajempi hakusana “niken kengät”. 

Kokeile hyödyntää myös Googlen mainoslaajennuksia hakusanamainoksissasi. Mainoslaajennukset ovat keino lisätä enemmän tietoa tuotteistasi Googlen mainoksiisi. Voit lisätä mainokseen esimerkiksi yrityksesi sijainnin, sivustolinkkejä tai soittopainikkeen. Mainoslaajennusten lisääminen on täysin ilmaista, ja niiden avulla voit parantaa Google-mainostesi relevanttiutta ja laatupisteitä.

Muista, että Googlessa on hyvä näkyä, mutta sen kautta et tavoita niin suurta määrää uusia asiakkaita kuin Facebookin kautta. 

Näet kattavamman listan eri Googlen mainosstrategioista artikkelissa: Verkkokaupan mainonta Google Adsin avulla.

Facebook-mainonta 

Facebook on tehokas paikka mainostaa erityisesti siksi, että sen kautta voi tavoittaa suuren määrän asiakkaita eri kohderyhmistä. Facebook Business Managerin kautta voit luoda mainoksia myös Instagramiin.

Voit kohdentaa mainontaa käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella, mainostaa omille asiakkaillesi asiakaslistojen avulla tai luoda uusia kohderyhmiä tiettyä asiakastyyppiä muistuttavista ihmisistä (look a like-kohdennus).

Voit hyödyntää mainonnassasi myös uudelleenmarkkinointia kohdentamalla mainoksia verkkokauppasi kävijöille tai niille asiakkaille, jotka ovat esimerkiksi lisänneet tuotteen ostoskoriinsa verkkokaupassasi, mutta eivät ole viimeistelleet ostoa. 

Yksi tehokas keino Facebook-mainonnassa on myös Facebook-luettelon hyödyntäminen. Luettelon avulla voit tehdä tuotteistasi ostospostauksia, hyödyntää dynaamista markkinointia, luoda tuotteillesi facebook-kaupan ja järjestellä sen eri kategorioihin kokoelmien avulla. Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Facebook-luettelomainontaan löydät täältä: Tehosta verkkokauppasi mainontaa Facebook-luettelon avulla.

Tehovinkkejä maksulliseen mainontaan

-Mainosta ensisijaisesti tuotteita, jotka myyvät jo valmiiksi hyvin. Tällä tavoin voit maksimoida mainosbudjettisi ROASin, sillä et tuhlaa rahaa tuotteisiin, jotka eivät mene helposti kaupaksi. 

-Hyödynnä mainonnassasi asiakkaidesi suosituksia. Jos olet saanut hyvää palautetta verkkokaupastasi tai tuotteistasi, kysy asiakkaalta, saatko käyttää hänen kommenttiaan mainoksessa. Suositukset lisäävät tuotteidesi “social proofia”, eli näyttävät uusille asiakkaille, että muut ihmiset pitävät tuotteitasi hyvinä. Social proof on hyvä keino taivuttaa uusia asiakkaita kokeilemaan tuotteitasi ja siten kasvattaa verkkokauppasi myyntiä. 

-Hyödynnä psykologista kikkaa käyttämällä mainoksissasi toimintaan kehottavia lauseita. Jos mainoksessasi lukee esimerkiksi “Lue lisää” tai “Osta nyt”, lukijan aivot vastaanottavat komennon ja tämä lisää todennäköisyyttä sille, että lukija todellakin toistaa haluamasi toiminnon. 

-Luo eri ostajapersoonia – mieti siis, millainen voisi olla tyypillinen ihminen, joka voisi haluta ostaa tuotteitasi. Voit luoda esimerkiksi persoonia kuten “40v kiireinen työssäkäyvä äiti” tai “23v yksin asuva opiskelija” ja miettiä, millaiset mainoskuvat ja mainoslauseet vetoavat kuhunkin persoonaan. Kun personoit mainoksiasi vastaamaan kohderyhmäsi kiinnostuksen kohteita ja tarpeita, lisäät todennäköisyyttä sille, että kohderyhmään kuuluva ihminen kiinnostuu tuotteestasi.

kuvituskuva verkkokaupan myynnin kasvusta

3. Hyödynnä ilmaista näkyvyyttä myynnin kasvattamisessa

Ilmaisen näkyvyyden saavuttamiseen on useita keinoja. Kokeile esimerkiksi näitä:

Perehdy hakukoneoptimointiin

Hakukoneoptimoinnin avulla voit nostaa verkkosivustosi näkyvyyttä orgaanisissa, eli ei-maksullisissa hakutuloksissa. Näkyvyyden parantamiseen kannattaa panostaa, sillä asiakkaat klikkaavat todennäköisemmin orgaanista hakutulosta kuin maksettua mainosta. Voit nostaa hakukonesijoitustasi esimerkiksi luomalla verkkokauppaasi asiakkaitasi kiinnostavaa ja hyödyttävää sisältöä blogin muodossa. 

Ota sosiaalisesta mediasta kaikki irti

Sosiaalisen median orgaaniset postaukset näkyvät yhä vähemmän jopa tilisi omille seuraajille, mutta se ei tarkoita, etteikö sinun kannattaisi luoda aktiivisesti postauksia someen. 

Yksi hyvin toimiva keino saavuttaa ilmaista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on luomalla arvontoja, joissa arvot yhdelle onnekkaalle postauksesi kommentoijalle ilmaisen tuotepalkinnon. Kilpailut saavat usein paljon kommentteja, ja mitä enemmän kommentteja postauksessa on, sitä useammalle ihmiselle postaus näkyy orgaanisesti. 

Voit lisätä arvontapostaukseesi linkin arpomaasi tuotteeseen, jolloin lisäät todennäköisyyttä sille, että joku päätyy ostamaan itse kyseisen tuotteen.

Hyödynnä Google Shoppingin ilmainen näkyvyys

Tiesitkö, että voit saada ilmaista näkyvyyttä tuotteillesi Google Shoppingin avulla? Lue ohjeet ilmaisten Shopping-listausten käyttöönotosta täältä: Näin saat ilmaista mainontaa Google Shoppingin avulla.

4. Sitouta asiakkaitasi sähköpostimarkkinoinnilla

Sähköpostimarkkinointi on suosittu tapa tuoda arvoa asiakkaillesi. Toteuttaessasi sähköpostimarkkinointia huomioi, että asiakkaidesi tulee liittyä sähköpostilistallesi omaehtoisesti. He voivat esimerkiksi tilata uutiskirjeesi tai ladata oppaan, jossa he suostuvat vastaanottamaan sähköpostimarkkinointia. 

Lähtökohtaisesti sähköpostilistasi jäsenet ovat jollain tapaa kiinnostuneita tuotteistasi. Voit siis mainostaa sähköpostilla tuoteuutuuksiasi, tarjota personoituja tarjouksia tai mainostaa uusimpia arvoa tuottavia blogitekstejäsi. Sähköpostimarkkinointi on hyvin kustannustehokasta, ja sillä tavoin saat ylläpidettyä asiakkaidesi mielenkiintoa tarjoamiisi tuotteisiin. 

Sähköpostimarkkinoinnissa sinun tulee huolehtia, että asiakkaat päätyvät lukemaan viestisi. Hyödynnä siis mielenkiintoista ja arvoa luovaa otsikkoa ja tarjoa asiakkaillesi se, mitä otsikossasi lupaat. Tärkeää on myös varmistaa, että viestisi ei joudu suoraan automaattiseen roskapostisuodattimeen. 

5. Houkuttele uusia asiakkaita vaikuttajien avulla

Vaikuttajamarkkinoinnissa sosiaalisen median vaikuttajille voidaan maksaa korvausta tuotteiden esittelemisestä kanavissaan. Vaikuttaja puhuttelee seuraajiaan samaistuttavalla tavalla. Ihmiset kuuntelevat ennemmin toisten ihmisten kokemuksia tuotteista, kuin yrityksen kertomia mainospuheita. Tämän vuoksi vaikuttajien hyödyntäminen on hyvin suosittua markkinoinnissa. 

Vaikuttajat kannattaa valikoida tarkasti ja varmistaa, että heidän seuraajakuntansa vastaa tuotteidesi kohderyhmää. Jos esimerkiksi myyt urheilutuotteita, sinun kannattaa valita vaikuttajiksi henkilöitä, jotka luovat urheiluun liittyvää sisältöä. Voit tarjota vaikuttajien kautta esimerkiksi alennuskoodeja verkkokauppasi uusille asiakkaille. 

Niin kuin muussakin markkinoinnissa, myös vaikuttajamarkkinoinnissa on tärkeää mitata syntyneitä tuloksia. Vain mittaamisen avulla voit selvittää, onko vaikuttajamarkkinointi ollut tehokas tapa kasvattaa verkkokauppasi myyntiä. 

6. Lisää myyntiä kustannustehokkaasti kumppanuusmarkkinoinnin avulla

Kumppanuusmarkkinoinnissa yritys maksaa tietyille julkaisijoille siitä, että he ohjaavat kävijöitä yrityksen verkkokauppaan. Julkaisijat saattavat olla esimerkiksi nettisivujen, blogien, sähköpostikanavien tai sosiaalisen median kanavien omistajia.  Kumppanuusmarkkinoinnissa julkaisijalle maksetaan aina, kun asiakas tekee kumppanuuslinkin kautta ostoksen yrityksen verkkokaupassa. Et siis maksa turhista klikkauksista, vaan ainoastaan toteutuneista ostoista. 

Kumppanuusmarkkinointi voi olla yritykselle hyvin hyödyllistä, mikäli julkaisijat onnistuvat ohjaamaan paljon ostavaa liikennettä verkkokauppaan. 

Mainostajat ja julkaisijat voivat löytää toisensa erilaisten affiliate-verkkojen kautta. Affiliate-verkot tarjoavat teknistä seurantaa ja tukea sekä hoitavat osapuolten välisen maksuliikenteen. 

7. Muita toimivia taktiikoita verkkokaupan myynnin kasvattamiseen

1. Ota käyttöön upselling ja cross-selling

Upselling tarkoittaa sitä, että pyrit myymään ihmisille heidän katselemaansa tuotetta paremman ja kalliimman vaihtoehdon. Jos asiakkaasi siis katselee verkkokaupassa 40 tuuman taulutelevisiota, voit tarjota hänelle vaihtoehtona myös kalliimpaa 55 tuuman taulutelevisiota. Upselling on siis keino saada asiakkaasi ostamaan kalliimpia tuotteita, jolloin teet luonnollisesti enemmän rahaa. 

Cross-selling taas tarkoittaa sitä, että tarjoat asiakkaillesi tuotteita, jotka liittyvät heidän jo tekemiin tai harkitsemiin ostoksiin. Jos esimerkiksi asiakkaasi on ostamassa verkkokaupastasi imuria, voit optimoida verkkokauppasi tarjoamaan hänelle lisäksi myös suodatinpusseja tai imurin vaihtopäätä. Tällä tavoin voit pyrkiä kasvattamaan asiakkaidesi kokonaisostoksen summaa. 

Kyseistä strategiaa voi hyödyntää myös esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnissa tai Facebook-mainonnassa tarjoamalla aiemmin oston tehneille ihmisille heidän ostoksiinsa liittyviä tuotteita. 

2. Panosta nykyisiin asiakkaisiisi

Uuden asiakkaan hankkiminen on kallista puuhaa. On paljon halvempaa saada nykyinen asiakkaasi ostamaan lisää tuotteita. 

Keskity siis rakentamaan lisää luottamusta nykyisiin asiakkaisiisi esimerkiksi luomalla arvoa tuottavaa sisältöä ja tarjoamalla henkilökohtaisia tarjouksia verkkokauppaasi. Kun panostat hyvien asiakassuhteiden säilyttämiseen, asiakkaasi pysyvät todennäköisemmin kiinnostuneena verkkokaupastasi ja tuotteistasi. 

3. Pysy perillä siitä, mitä kilpailijasi tekevät

Tee tutkimusta siitä, millaisia markkinointitoimenpiteitä kilpailijasi käyttävät. Tarjoavatko he esimerkiksi toistuvia alennuksia, ilmaisen toimituksen, uutiskirjemarkkinointia? Mikä on heidän sijoituksensa hakukoneissa, millaisilla hakusanoilla he näkyvät Googlen maksullisissa mainoksissa?

Tuntemalla kilpailijasi voit tehdä parannuksia omiin markkinointitoimenpiteisiisi, ja tarjota asiakkaille parempia, kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. 

Pro tip: Facebookissa on mahdollista nähdä, millaisia Facebook-mainoksia kukin yritys pyörittää. Jos haluat tietää, miten kilpailijasi mainostavat Facebookissa, mene heidän Facebook-sivuillaan kohtaan “läpinäkyvyys” ja “siirry mainoskirjastoon”. 

Jos tarvitset ammattilaisten apua verkkokauppasi myynnin kasvattamiseen, ota meihin yhteyttä.

 

Kategoriat
Verkkokaupat Woocommerce

Verkkomaksamisen trendit vuonna 2021 – Mitä verkkokauppiaan tulisi ottaa huomioon?

Millainen rooli mobiilimaksamisella on tulevaisuudessa? Kannattaako verkkokauppiaan ennemmin mainostaa osamaksumahdollisuutta vai hyviä pankkipalvelutarjoajia?

Tässä artikkelissa haastattelimme ​Paytrail Oyj:n myyntijohtajaa Johannes Kumpukoskea verkkomaksamiseen ja sen trendeihin liittyen. Lue alta, mitä kaikkea haastattelussa kävi ilmi!

Mobiilimaksaminen tuo maksutapahtumiin helppoutta ja nopeutta

Nykyään kuluttajat odottavat verkkokauppojen tarjoavan laajan määrän erilaisia maksutapoja, joista asiakas voi valita suosikkinsa. Erityisesti mobiilimaksamisen merkitys on korostunut viime vuosina verkkomaksamisessa – maksamisen tulee olla nopeaa ja vaivatonta. 

– Korona on ehdottomasti vaikuttanut mobiilimaksamisen suosioon. Vuoden 2020 aikana Paytrailin kautta tehtyjen MobilePay-maksujen prosentuaalinen osuus tuplaantui ja kokonaisvolyymi nousi suuresti. Lisäksi MobilePay ilmoitti, että ihmiset käyttivät 450 miljoonaa euroa nettiostoksiin MobilePayn kautta viime vuonna, kertoo Paytrail Oyj:n myyntijohtaja Johannes Kumpukoski.

“Maksutapojen saatavuus on verkkokauppiaalle hyvin tärkeää, koska iso osa ostoista hylätään, mikäli verkkokaupassa ei ole kuluttajalle mieluista maksutapaa saatavilla.” 

Paytrailin tuoreen tutkimuksen mukaan mobiilimaksamisen mediaanikesto on vain noin 30 sekuntia.  

– Mobiilimaksamiseen ei tarvitse tunnuslukulistaa tai tunnuslukusovellusta. Aplikaatioon kirjaudutaan PIN-koodilla ja maksu pyyhkäistään menemään – that´s it. Mobiilimaksamisen mediaanikesto on tosiaan noin 30 sekuntia, kun taas muilla maksutavoilla maksamiseen menee noin minuutti tai kauemmin, Kumpukoski jatkaa. 

MobilePay johtaa suosiossaan Apple payta ja Google Payta 

Kumpukosken mukaan MobilePay johtaa Suomessa mobiilimaksamisen markkinoita todennäköisesti siksi, että se ei ole päätelaiteriippuvainen maksutapa. Apple Pay taas on käytössä ainoastaan Applen käyttäjillä ja Google Pay Androidin käyttäjillä. 

Apple Pay ja Google Pay eivät ole vielä saavuttaneet MobilePayn kaltaista suosiota verkkokauppojen maksuvaihtoehtoina, mutta asia saattaa muuttua tulevaisuudessa.

– Monikäyttöisin maksutapa tulee hyvin todennäköisesti johtamaan markkinoita. Kuluttajille on kaikkein helpointa, jos yhtä maksutapaa voi käyttää samalla tavalla sekä maksupäätteellä että suuressa valikoimassa eri verkkokauppoja, Kumpukoski toteaa. 

Verkkokauppaan osamaksuvaihtoehto vai pankkipainike?

Kannattaako verkkokaupassa korostaa ennemmin osamaksupalvelua vai pankkipainikkeilla maksamista? 

Kumpukosken mukaan lasku- tai osamaksupalveluilla ostettaessa ostokset ovat keskimäärin korkeampia kuin muilla maksutavoilla. Laskua tai osamaksua tulisi siis korostaa erityisesti silloin, kun verkkokaupassa myydään kalliita tuotteita. Verkkokauppaa hallinnoivan yrityksen tulisi kuitenkin varmistaa, että sen kulurakenne kestää verkkokaupan palautukset: laskulla ja osamaksulla tehtyjä ostoksia palautetaan moninkertaisesti muihin tuotteisiin nähden. 

– Datan mukaan erityisesti vaatekauppojen ja tuotekauppojen asiakkaat ostavat muita toimialoja enemmän osamaksulla, Kumpukoski mainitsee.

Paytrailin datan mukaan yli 90 prosenttia kaikista maksutapahtumista kulkee pankkipainikkeiden, MobilePayn ja korttimaksujen kautta. Verkkokaupan tulisi jo ennen varsinaista maksutapahtumaa indikoida, mitä maksutapoja on tarjolla. Jos asiakas voi valita listasta mieleisensä maksutavan, todennäköisyys ostolle nousee. 

Nopeat maksutavat sopivat tietyille toimialoille ja asiakkaille. Fakta on, että suurin osa maksuista menee pankkipainikkeiden, MobilePayn ja korttimaksujen kautta. Maksutapojen saatavuus on verkkokauppiaalle hyvin tärkeää, koska iso osa ostoista hylätään, mikäli verkkokaupassa ei ole kuluttajalle mieluista maksutapaa saatavilla, Kumpukoski ohjeistaa. 

Kuukausilaskutteinen maksaminen vaatii luotettavan maksunvälittäjän

Johannes Kumpukoski näkee kuukausilaskutteisen maksamisen hyvänä bisnesmallina sekä tulevaisuuden trendinä. Sen sijaan, että yrittäjän tulisi saada joka kuukausi uusia asiakkaita, kuukausiveloitteisen liiketoiminnan avulla hän voi ennustaa liikevaihtonsa suuruutta jo etukäteen. Tyytyväiset asiakkaat ovat siis käytännössä palaavia kuukausittaisia asiakkaita ilman, että yrittäjän tulee tehdä sen suurempia toimenpiteitä. 

– Paytrail on hyvä esimerkki kuukausilaskutteisesta maksamisesta. Meillä on tietty määrä asiakkaita, tiedämme keskimäärin kuinka paljon yksi asiakas generoi transaktioita, ja tiedämme paljonko verkkokauppa kasvaa Suomessa. Pystymme siis hyvin pitkälti ennustamaan tulevan vuoden liikevaihdon, Kumpukoski sanoo. 

Kuukausilaskutteiseen bisnesmalliin pyrkivän kauppiaan tulisi valita luotettava toimija maksunvälittäjäksi sekä rakentaa toistuvan veloituksen toiminto, jossa kulutuksen jälkeen kuitti tulee automaattisesti. Kuluttajalle täytyy tehdä helpoksi myös se, että maksutiedot voi vaihtaa, jos esimerkiksi maksukortti häviää tai vanhenee.

– Kuukausilaskutteinen maksaminen tulee varmasti kasvamaan kuluttajakaupassa. Kasvu on todennäköistä myös yrityskaupassa, mikäli tukkutoimijat rakentavat järjestelmiä, joissa toistuva tilaus on mahdollista, Kumpukoski mainitsee.

Maksamisen turvallisuus: verkkopankkipainike ei ole turvallisin

Kumpukosken mukaan helppo ja turvallinen maksaminen on ollut jo pitkän ajan trendi, mutta sen suosio on ollut hidasta. Kuluttajat ovat kuitenkin viimeistään koronan myötä alkaneet ymmärtämään, että verkkopankkipainike ei ole turvallisin maksutapa – sen kautta ostajan turva on pienempi kuin kortti- ja osamaksutavoilla. 

– Niitä keissejä on jonkin verran, että matkatoimistoja on mennyt konkkaan. Asiakas, joka on ostanut verkkopankkipainikkeella ei ole saanut rahojaan takaisin, mutta maksukortilla ostanut asiakas on saanut täyden rahanpalautuksen. Kuluttajat ovat oppineet, että verkkopankkipainike ei ole turvallisin maksamisen väline varsinkaan silloin, kun ostetaan kalliita tuotteita, Kumpukoski kertoo. 

verkkomaksamisen kuvituskuva

Mikä verkkokauppa-alusta on maksamisen kannalta toimivin? 

Maksamisen kannalta verkkokauppa-alustoissa ei ole suuria tasoeroja, mutta Kumpukosken mukaan Woocommerce on kuitenkin ehkä muokattavuudeltaan paras verkkokauppa-alusta. Sitä on helppo kustomoida, sillä sen avulla voi luoda joko yhden sivun tai kahden sivun kassan, ja maksutavoille saa omat pudotusvalikkopainikkeet. 

– Shopifyn tyyppinen kassa, missä tilauksen eri vaiheet ovat omilla sivuillaan, on myös yleistynyt paljon. Olisi mielenkiintoista joskus testata, onko yhden vai useamman sivun kassa toimivampi konversioiden kannalta, Kumpukoski mainitsee.

Sloganin näkökulma maksupalveluntarjoajan valintaan

Kun perustat verkkokauppaa WooCommercen avulla, tarvitset verkkokauppaasi ulkopuolisen maksujärjestelmän. Tunnetuimpia WooCommerceen sopivia maksujärjestelmiä ovat mm. Paytrail, Klarna, Checkout, Stripe ja Visma Pay. Kyseiset palveluntarjoajat tarjoavat suuren valikoiman eri maksutapoja.

Maksujärjestelmistä löytyy valmis lisäosa WooCommercelle, joten käyttöönotto on helppoa. 

Maksupalveluntarjoajaa valitessa kannattaa miettiä ainakin seuraavia asioita:

1. Hinta. Suurin osa maksupalveluntarjoajista veloittaa jokaisesta ostoksesta tietyn hinnan. Osalla tarjoajista saattaa myös olla aloitusmaksu palvelun käyttöönotolle. Vertaile siis rauhassa, mikä palveluntarjoaja soveltuu hinnaltaan parhaiten verkkokaupallesi ja myymiesi tuotteiden määrään. 

2. Mikäli yrityksesi käyttää jatkuvan laskutuksen palveluita, varmista, että maksupalveluntarjoajasi tukee varmasti kyseistä ominaisuutta. 

3. Varmista, että palveluntarjoajalla on valittavana useita eri maksutapoja. Mitä enemmän maksuvaihtoehtoja lisäät verkkokauppaasi, sitä todennäköisemmin asiakas viimeistelee ostoksen.

4. Jos tilaat verkkokaupan toteutuksena jonkin toimiston kautta, selvitä, tarjoaako valitsemasi toimisto alennusta tietyn maksupalveluntarjoajan käyttöönottoon. 

 

Me Sloganilla rakennamme WooCommerce-verkkokauppoja, joilla verkkoliiketoiminnan pyörittäminen on helppoa ja tuloksekasta. Lue lisää!

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta Verkkokaupat

Facebook-mainonnan avulla orgaanisen myynnin kasvu +312 % vuoden aikana – Case Docendo

Verkkokaupan liikennemääriä on kiva seurata. Olennaisempaa olisi kuitenkin keskittyä siihen, tuovatko sivulle saapuneet ihmiset tuloja yrityksellesi. Facebook-mainonta on oiva keino tuoda lisää laadukasta liikennettä verkkokauppaan. Lue, kuinka Facebook-mainonta on auttanut kirjakustantamo Docendoa saavuttamaan lisää konvertoituvia kävijöitä sivuilleen myös orgaanisen liikenteen kautta. 

Yhteistyö Docendon kanssa

Docendo on suomalainen kirjakustantamo, jolla on myös oma verkkokauppa. Sen valikoimaan ilmestyy vuosittain noin 80 uutta kirjaa, ja kokoelmaan sisältyy sekä tieto- että kaunokirjallisuutta. 

Aloitimme yhteistyön Docendon kanssa huhtikuussa 2020. Yhteistyön tavoitteena oli kasvattaa verkkokaupan myyntiä, sillä digiaika ja digitaalisten palveluiden kasvu on tuonut omat haasteensa kirjojen myynnille. Lähdimme lähestymään myynnin kasvatusta ensiksi Facebook-mainonnalla ja myöhemmin myös Google Shopping-mainonnalla. Lisäksi kannustimme asiakasta aktiiviseen uutiskirjemarkkinointiin. 

Yhteistyön alussa myynti pomppasi suuresti koronan aiheuttaman lockdownin vuoksi, ja laski hieman kesäkuukausina ihmisten viettäessä enemmän aikaa ulkona. Syksyllä itse mainonnan vaikutukset alkoivat näkyä ja myynti lähti tasaiseen kasvuun. Docendo teki joulukuussa 2020 kaikkien aikojen ennätysmyyntinsä ilman varsinaista joulua edeltävää alennuskampanjaa. 

Digimarkkinoinnin tekemisen myötä Docendon verkkokauppa on kokenut +112% kasvun vuoden 2019 ja 2020 välillä. Lisäksi orgaanisten tulosten kautta syntynyt myynti on kasvanut samana aikana jopa +312%. Orgaanisten tulosten määrään vaikuttaa brändin tunnettuus, jota voidaan nostaa esimerkiksi Facebook-mainonnan avulla. 

Vahva digitaalisten kanavien kasvu on edesauttanut siinä, että WSOY päätyi ostamaan Docendon liiketoiminnan alkuvuodesta 2021. Docendo jatkaa kuitenkin edelleen omana brändinään kustantajan työtä sekä verkkokauppaa. 

Kasvun saavuttaminen Facebook-mainonnalla

Lähdimme toteuttamaan Facebook-mainontaa laittamalla aluksi Docendon verkkokaupan perusasiat kuntoon. Nettisivuille lisättiin Facebook-pikseli ja sivuston konversioita alettiin seuraamaan tehokkaasti. 

Tuloksekkaan tekemisen keskiössä olivat viikottaiset palaverit, joissa käytiin läpi edellisen 7 vuorokauden dataa sekä tulevia toimenpiteitä mainonnassa. Viikottaiset palaverit auttoivat meitä ymmärtämään Docendon liiketoimintaa, ajankohtaisia kampanjoita sekä yleistä strategiaa digikanavissa. Tämän tärkeän tiedon pohjalta pystyimme ohjaamaan Docendon digimarkkinointia oikeaan suuntaan. 

Tärkeintä Facebook-mainonnassa on ehdottomasti ollut saatuun dataan perustuva tekeminen sekä jatkuva kohderyhmien ja creativen testaaminen. Testien avulla olemme onnistuneet selvittämään, mitkä muutokset mainonnassa auttavat kasvattamaan verkkokaupan myyntiä. 

Jatkuvan testaamisen prosessi ei tuo kuitenkaan pikavoittoja, vaan sopivien kohderyhmien ja mainosmuotojen löytäminen vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa.

Testaamisen myötä panostukset Docendon digimarkkinointiin ovat tuoneet sijoitetut mainoseurot noin 9-kertaisena takaisin (ROAS 977%). Maksettua mainontaa on tukenut myös Docendon vahva tekeminen sen omilla sosiaalisen median tileillä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. 

Tärkeimpiä huomioita, joita olemme tehneet Docendon kanssa:

-Kohdista markkinointibudjetti erityisesti niihin tuotteisiin, jotka myyvät muutenkin hyvin. Näin saat aikaiseksi parhaimman mainostuoton, etkä kuluta mainosbudjettia tuotteisiin, jotka eivät mene kaupaksi. 

-Tuotteella on merkitystä, älä siis tuhlaa aikaa heikosti myyviin tuotteisiin. 

-Mikäli tuotteella on lyhyt myyntisykli, ota se digimarkkinoinnissa huomioon algoritmien näkökulmasta. 

-Testaa rohkeasti eri kiinnostuksen kohteita sopivan kohderyhmän tavoittamisessa. Testaamisen avulla saat parhaimpia tuloksia aikaiseksi. 

Facebookin vaikutus liikenteen laatuun

Monet seuraavat silmä kovana verkkokaupan liikennemääriä. On tietysti tärkeää pysyä perillä liikennemääristä, mutta onko liikenteen suuruudella loppujen lopuksi väliä, jos vierailijat eivät osta verkkokaupasta mitään? 

Tärkeämpää olisi seurata liikenteen laatua, eli toteutuneiden ostojen määrää

Docendon tapauksessa liikennemäärissä ei ole tapahtunut järisyttävää kasvua yhteistyön aikana. Vuosi 2020 vs 2019 oli +32% prosenttia vilkkaampi liikennemäärissä, ja vahvalla Facebook-tekemisellä oli oma osuutensa sen kasvuun. Muut liikenteen lähteet olivat kuitenkin jopa hieman laskeneet samalla aikajaksolla. 

Esimerkiksi Docendon orgaaninen liikenne (hakukoneiden liikenne, kuten hakusanalla “Docendo” saapuneet kävijät) on laskenut -13% samalla ajanjaksolla, mutta sen kautta tullut myynti on kasvanut +312 %. 

Suora liikenne (docendo.fi) on taas laskenut -4 % prosenttia, mutta samanaikaisesti kanavan myynti on noussut +7932,76%. 

Orgaanisia kävijöitä on siis ollut hieman vähemmän, mutta kävijät ostaneet moninkertaisesti tuotteita. Kun Facebookissa panostetaan oikean kohderyhmän löytämiseen, paranee verkkokaupan liikenteen laatu huomattavasti. Löydettyäsi oikean kohderyhmän et ammu mainonnassasi haulikolla heinäsuohon, vaan käytät mainosrahasi ihmisiin, jotka ostavat tuotteitasi erittäin suurella todennäköisyydellä.   

Kuka tahansa saattaa toki päähänpistona ostaa kirjan mainoksen kautta, mutta on tärkeää, että kirja pääosin kiinnostaa yleisöä, jolle sitä mainostetaan. Hyvin ruokittu Facebook-pikseli löytää yleisöstä ostavat ihmiset. Ja kun ostavat ihmiset tuntevat verkkokauppasi, he saattavat palata tekemään ostoksia myös myöhemmin, jolloin näet kasvun orgaanisen liikenteen konversioissa. 

Älä siis tuijota pelkkää liikennemäärää, jos se ei konvertoidu verkkokaupassa. Tärkeämpää on se, että sivun vierailut konvertoituvat ostoiksi. 

Muista myös nämä, kun teet Facebook-mainontaa

-Kun teet Facebook-mainontaa niin muista, että mainonnalla on merkittävä vaikutus kokonaisuuteen myynnissä ja tunnettuudessa. Esimerkiksi Googlen mainonta ei kasvata tunnettuutta samassa suhteessa, sillä sen kautta ei tavoiteta samankokoisia ihmismassoja kuin Facebookissa. Google palvelee enemmän tietyn ongelman ratkaisijoita.

-Testaa, testaa ja testaa. Tee suuri määrä testejä erilaisilla kuvilla, teksteillä, mainosmuodoilla, kampanjatavoitteilla ja kohderyhmillä. Tällä tavoin voit optimoida markkinointisi tuottamaan korkeampaa ROASia. Käytännössä joudut siis ensin maksamaan datasta, jonka jälkeen pääset toteuttamaan mainontaa, joka johtaa myyntiin erittäin suurella todennäköisyydellä. 

 

Jos haluat lisää vinkkejä Facebook-mainonnan käytännön toteuttamiseen, lue myös artikkeli +1100% myynnin kannattava vuosikasvu Facebook-mainonnalla – Case North Outdoorin verkkokauppa

 

Kategoriat
Digimarkkinointi Facebook mainonta Verkkokaupat

Tehosta verkkokauppasi mainontaa Facebook-luettelon avulla

Facebook-luettelo on oiva keino automatisoida suuri määrä mainontaa, joten se on ehdoton lisä verkkokauppasi digimarkkinointiin. Luettelon avulla voit tuoda kaikki verkkokauppasi tuotteet nähtäville Facebookiin, ja luoda niille jokaiselle mainoksia ilman manuaalista työskentelyä ja turhaa ajankäyttöä. 

Kuvitellaan vaikka, että sinulla on autokauppa. Voit toki tehdä manuaalisesti mainokset 200:sta eri autosta, mutta se vie paljon aikaa. Lisäksi aina kun valikoimasi vaihtuu niin joudut muokkaamaan, poistamaan tai lisäämään uusia mainoksia. Facebook-luettelon avulla voit ylläpitää mainoksia jokaisesta tuotteestasi ja antaa Facebookin päivittää inventaariosi muutokset automaattisesti uusiksi mainoksiksi.  

Mikäli et hyödynnä Facebook-luetteloa verkkokauppasi markkinoinnissa, annat kilpailijoillesi suuren etumatkan. Tsekkaa alta, miten voit parantaa verkkokauppasi markkinointia luettelon avulla! 

Miten luetteloa voi hyödyntää markkinoinnissa? 

Ensisijainen kohde missä luetteloa kannattaa hyödyntää, on Facebookin dynaaminen luettelomainonta. Luettelon tuotteiden uudelleenmarkkinointi dynaamisesti on erittäin hyvä keino tuoda tuotteesi niistä kiinnostuneiden asiakkaiden eteen. 

Luettelon avulla voit myös tuoda verkkokauppasi tuotteet Facebookin ja Instagramin myyntikanaviin. Lisäämällä verkkokauppatuotteita Facebookin ja Instagramin kauppoihin ja postauksiin voit saada tuotteillesi ilmaista näkyvyyttä. 

Dynaaminen mainonta 

Dynaaminen mainonta on keino toteuttaa maksullista mainontaa luettelon tuotteille. Olet nähnyt Facebookin dynaamisia mainoksia silloin, kun olet vieraillut verkkokaupassa ja myöhemmin nähnyt selaamiasi tuotteita Facebook-uutisvirrassasi. 

Dynaamisen mainonnan etuna on se, että voit antaa Facebookin mainostaa verkkokauppasi tuotteita suoraan niistä kiinnostuneille käyttäjille luettelon avulla. Sinun täytyy vain luoda Facebook-luettelo verkkokaupan feedin avulla ja laittaa mainonta pyörimään – Facebook hoitaa loput. 

Dynaamisten mainosten avulla voit uudelleenmarkkinoida ihmisille yksittäisiä tuotteita, joita he ovat esimerkiksi katsoneet tai lisänneet ostoskoriinsa verkkokaupassasi, mutta jättäneet ostamatta. Mainontaa voi myös kohdentaa kylmille yleisöille, mikäli haluat tuoda tuotteesi uusien ihmisten tietoisuuteen.

Esittelemme myöhemmin artikkelissa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka voit luoda Facebook-luettelon ja alkaa hyödyntämään dynaamista mainontaa markkinoinnissasi.

Facebook-kauppa ja ostospostaukset

Facebook-kauppa on keino esittää luettelon avulla verkkokauppasi tuotteita Facebookin ja Instagramin sisällä. Kaupat löytyvät verkkokauppojen profiileista kauppa-välilehdeltä. Voit järjestää tuotteita kokoelmiin eri aihepiirien mukaan kauppojen sisälle, jolloin asiakkaat voivat helpommin löytää heitä kiinnostavat tuotteet. Ihmiset voivat myös nähdä ilmoituksia kaupastasi silloin, kun lisäät uusia inventaarioita. 

Kauppojen lisääminen on siis keino tuoda verkkokauppasi lähemmäs käyttäjiä silloin, kun he selaavat verkkokauppasi sivua Facebookissa tai Instagramissa. Kaupan määrittäminen edellyttää Facebook-kauppatilin luomista. 

Kaupan kautta voit myös merkitä tuotteitasi sosiaalisen median postauksiin. Jos esimerkiksi myyt vaatteita, voit luoda visuaalisen postauksen henkilöstä, joka esittelee verkkokauppasi vaatteita, ja merkitä kyseiset vaatteet postaukseesi. Näin voit saavuttaa tuotteillesi orgaanista näkyvyyttä visuaalisen sisällön kautta. 

instagram-kuva, postaukseen on tägätty tuotteita

Millainen yritys hyötyy Facebook-luettelosta? 

Facebook-luetteloon voi tuoda: 

-Mitä tahansa verkkokaupan tuotteita (jotka noudattavat Facebookin sääntöjä)

-Lentoja, matkakohteita ja hotelleja 

-Asuntoja 

-Myytäviä ja vuokrattavia autoja 

Luettelolla mainostaminen sopii erityisesti yrityksille, jotka myyvät suuria määriä eri tuotteita verkkokaupassa. Ajansäästöä voi saada jo esimerkiksi kymmenenkin tuotteen kohdalla. Toisaalta luettelon hyödyntäminen voi olla järkevää jopa kahdenkin tuotteen kohdalla, sillä voit merkitä tuotteitasi postauksiisi sen avulla. 

Facebook-pikselin tärkeys 

Tehokkaan luettelomainonnan toteuttaminen vaatii Facebook-pikselin asentamisen verkkokauppaasi. Ilman pikseliä et voi seurata mainontasi vaikutusta käytännössä ollenkaan. 

Ilman pikseliä et voi myöskään luoda luettelosi tuotteista dynaamisia mainoksia. Tällöin jätät hyödyntämättä luettelomainonnan tärkeimmän osa-alueen. Varmista siis, että pikselisi on toiminnassa.

Facebook-luettelon käyttöönotto

Saadaksesi Facebook-luettelon itsellesi käyttöön, toimi seuraavasti: 

1. Mene osoitteeseen www.facebook.com/products.

2. Klikkaa kohtaa “Lisää luettelo”

3. Valitse luettelon tyypeistä vaihtoehto, joka kuvaa myymiäsi tuotteita

4. Jos luot luetteloa verkkokaupan tuotteista, voit valita, lisäätkö tuotteet manuaalisesti vai lataatko ne suoraan verkkokauppa-alustaltasi tai laskentataulukosta. Jos valitset verkkokauppa-alustan kautta lataamisen, valitse, mitä alustaa haluat käyttää.

5. Valitse joko Business Manager -tili tai henkilökohtainen tili, jolle luot luettelon. Mikäli aiot käyttää luetteloa mainostamisen työkaluna, valitse yritystilisi.

6. Nimeä luettelosi

7. Klikkaa “Luo” 

Voit lisätä tuotteita luetteloosi myös myöhemmin joko lisäämällä niitä manuaalisesti tai tuomalla ne automaattisesti sivustoltasi tai joukkona laskentataulukosta. 

Luettelon tuotteiden järjesteleminen kokoelmiksi 

facebook-luettelon järjestely kokoelmiksi

Luotuasi Facebook-luettelon voit järjestellä sen sisältämiä tuotteita kokoelmiksi eri kategorioiden mukaan. Mikäli verkkokauppasi myy esimerkiksi vaatteita, saatat haluta luoda omat kokoelmat tuotteille kuten:

-Kengät

-Neulepaidat

-Farkut

-Juhlamekot

-Jne.

Kun tuotteet ovat omissa kategorioissaan, on oman Facebook-kaupan järjesteleminen selkeämpää. Asiakkaat löytävät helpommin etsimänsä kaupastasi, kun tuotteet eivät ole keskenään täysin sekaisin. 

Voit käyttää kokoelmia hyödyksesi myös luodessasi mainoksia eri kohderyhmille, sillä voit halutessasi mainostaa kampanjoissa yksittäisiä tuotekategorioita. 

Dynaamisen mainonnan muodot 

Voit hyödyntää luettelon tuotteiden dynaamisessa mainonnassa eri Facebookin mainosmuotoja. Mainonnan optimoimisen kannalta olisi hyvä testata eri mainosmuotoja, ja tutkia, mikä mainosmuoto vetoaa kohderyhmiisi parhaiten. Tällä tavoin voit saada parhaimman hyödyn irti luettelosi tuotteiden mainonnasta. 

Voit tuoda Facebook-luettelosi tuotteet mainokseesi valitsemalla kampanjan tavoitteeksi Luettelomyynnin. Tämän jälkeen voit valita, mitä mainosmuotoa haluat käyttää luettelosi tuotteille. 

facebook-luettelon luominen

Kokoelmamainokset

Kokoelmamainokset tarkoittavat sitä, että voit mainostaa neljää luettelosi tuotetta tietyn pääkuvan tai -videon alla. Ihmiset voivat klikkaamalla nähdä lisätietoja tuotteista tai selata samankaltaisia tuotteita.

Kokoelmamainosten etuna on se, että niiden muotoilu eroaa muista Facebookin mainoksista, joten ne herättävät asiakkaiden huomion paremmin kuin tavallinen Facebook-mainos. 

Mainosta klikkaamalla asiakas voi siirtyä Instant Experience -tilaan, jonka kautta hän voi selata ja ostaa tuotteita visuaalisella ja kiinnostavalla tavalla koko näytön laajuisessa tilassa.

facebookin kokoelmamainos

Karusellimainokset

Karusellimainokset ovat yleisin dynaamisen mainonnan muoto, sillä karusellin avulla ihmiset voivat selata useita tuotteita luettelostasi yhden mainoksen sisällä. Sen avulla voit esitellä tuotevalikoimaasi ja sisällyttää jokaiseen tuotteeseen linkin omalle sivulleen.

Karusellimainoksen esittämiseen vaaditaan vähintään 2 esitettävää tuotetta. Karusellin etuna on se, että sen sisältämien kuvien määrä ei ole rajattu. Voit houkutella asiakkaan jatkamaan tuotteidesi selaamista kuinka pitkälle tahansa. 

facebookin karusellimainos

Sloganin vinkit luettelomainontaan

-Kun teemme mainontaa asiakkaillemme, teemme paljon testausta siitä, mitkä tekijät mainonnassa toimivat parhaiten. Teemme testausta mm. eri mittaisilla aikaikkunoilla, joiden sisällä asiakkaiden on pitänyt katsella tuotetta, jotta mainoksemme kohdennettaisiin heille. Yleensä mitä enemmän kävijöitä verkkosivuilla on ollut, sitä lyhyemmällä aikaikkunalla olemme saaneet parhaita tuloksia. 

-Mikäli verkkokaupalla on jo iso määrä oston tehneitä asiakkaita, hyödynnämme markkinoinnissa cross-sellingiä ja upsellingiä. Cross-sellingissä myymme aiemmille ostajille heidän aiempiin ostoksiinsa liittyviä tuotteita. Jos joku on esimerkiksi ostanut laskettelutakin, tarjoamme hänelle myös uusia lasketteluhousuja. Upsellingin avulla taas markkinoimme tuoteuutuuksia suoraan aiemman oston tehneille. Kyseinen strategia on toimiva erityisesti silloin, kun verkkokaupan tuotevalikoimaan tulee täydennystä. 

-Käytämme lähes poikkeuksetta mainonnassa hyväksi uudelleenmarkkinointia.  Käytämme uudelleenmarkkinoinnissa usein kohderyhmänä ihmisiä, jotka ovat selanneet verkkokaupan tuotteita tai lisänneet niitä ostoskoriin, mutta jättäneet ostoksensa kesken. Suljemme kohderyhmästä usein pois edellisen 30 päivän ostajat. 

-Uudelleenmarkkinoinnin etuna on se, että mainoksen tuote on käyttäjälle jo entuudestaan tuttu. Tällöin mainonta on usein visuaalisesti hyvin toimivaa, vaikka käytettävä materiaali olisikin köyhää. Facebookin algoritmi näyttää asiakkaille tuotteista niitä kuvia, jotka todennäköisesti konvertoituvat parhaiten. 

-Suurimmaksi osaksi toteutamme uudelleenmarkkinointia karusellimuodossa, sillä sen avulla voidaan näyttää asiakkaille useita juuri heitä kiinnostavia tuotteita. Hyödynnämme myös kokoelmamainoksia markkinoinnissa, mutta silloin kohderyhmänä toimii joku muu kuin verkkosivun aiemmat vierailijat. 

-Järjestelemme luettelon tuotteita omiksi kokoelmikseen, jolloin voimme tarjota ihmisille sen kategorian tuotteita, joista he ovat olleet kiinnostuneita. Jos tietty henkilö on selannut naisten takkeja, näytämme hänelle uudelleenmarkkinointina juuri kyseisiä tuotteita. Tällöin asiakas pysyy keskittyneenä tiettyyn kategoriaan, ja selailu päätyy todennäköisemmin ostokseen.