Verkkokauppabrändin tarinankerronta - Herätä brändi henkiin tarinoiden avulla

Verkkokauppabrändin tarinankerronta – Herätä brändi henkiin tarinoiden avulla

 

Brändin tarinankerronta on konkreettinen keino, jonka avulla verkkokauppa voi pyrkiä erottautumaan kilpailijoistaan. Tarinankerronta auttaa herättämään brändin sanoman henkiin, ja se on loistava työkalu uusasiakashankintaan sekä nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä verkkokauppabrändin tarinankerronta tarkoittaa, ja miten tarinankerrontaa kannattaa hyödyntää brändin kasvattamisessa. 

Mitä on brändin tarinankerronta?

Nimensä mukaisesti brändin tarinankerronnassa brändin merkitys tai sanoma viestitään asiakkaille tarinoiden avulla. Hyvä bränditarina on yhdistelmä faktaa ja tunnetta. Se viestii, mistä brändissä on kyse, ja miksi kuluttajan pitäisi välittää kyseisestä brändistä. 

Brändin tarinankerronnan avulla brändi voi kertoa kuluttajille tarinan omasta historiastaan, arvoistaan, tavoitteistaan, kulttuuristaan ja tuotteistaan. Brändin tarina voi olla kertomus siitä, miksi brändi on olemassa, miten se on kehittynyt ja miksi sen tuotteet ja palvelut ovat ainutlaatuisia. 

Brändin tarinankerronta voi auttaa kuluttajia ymmärtämään paremmin brändin arvoja ja tavoitteita. Tämän myötä kuluttajat voivat sitoutua helpommin brändiin ja sen tuotteisiin. Kun kuluttajat tuntevat vahvaa yhteenkuuluvuutta brändin kanssa, se voi edistää asiakasuskollisuutta ja johtaa parempiin myyntituloksiin. 

Brändin tarinaa voi kertoa esimerkiksi verkkosivuilla, somessa, mainoksissa sekä videoiden ja podcastien avulla. Tärkeintä on, että brändin tarina on selkeä, uskottava, mielenkiintoinen ja helposti ymmärrettävä. 

Miksi brändin kannattaa keskittyä tarinoiden luomiseen?

Neurotieteilijöiden mukaan tarinoiden kuuleminen jättää jäljen ihmisen aivokemiaan. Tarinoilla on kyky luoda positiivisia tunteita kuulijalle. 

Onnistuneen brändin tarinankerronnan avulla voidaan luoda tunneside kuluttajaan. Jos tarina onnistuu herättämään kuulijassa vahvoja tunteita, kuten esimerkiksi iloa, surua tai myötätuntoa, jää tarina ja brändin sanoma todennäköisemmin kuulijan pitkäaikaiseen muistiin. 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa brändin näkökulmasta? Brändäys toimii siten, että kuluttajan brändiin liittyviä muistijälkiä pyritään vahvistamaan. Koska mainonta on kilpailtu ala, ovat kuluttajat tottuneet jättämään suuren osan päivittäin näkemästään mainonnasta täysin huomioimatta. 

Tunteisiin vetoavalla brändin tarinankerronnalla voidaan jäädä kuluttajan mieleen positiivisella tavalla sekä vahvistaa kuluttajan tunnesidettä brändiä kohtaan. Tunteisiin vetoaminen ja mainonnan massasta erottautuminen lisää mahdollisuutta sille, että kuluttaja muistaa brändin myös ostotarpeen hetkellä. 

Kuluttajat tekevät ostopäätöksiä sekä järjellä että tunteella. Brändin tarinankerronta on oiva keino herättää kuluttajissa tunteita, jotka toivon mukaan muistuvat mieleen myös ostoksilla ollessa. 

Miten hyvä tarina kirjoitetaan?

Hyvä bränditarina samaistuttava, rehellinen ja tunteita synnyttävä. Tarina voi seurata kirjallisuuden draaman kaarta ja viestiä päähenkilön matkasta haasteiden läpi kohti loppuratkaisua. Vaihtoehtoisesti bränditarina voi viestiä brändin vision ja mission inhimillisellä tavalla perustajan näkökulmasta. 

Hyvä tarina viihdyttää tai opettaa. Kuulijalla on oltava jokin syy seurata tarinaa. Tarina voi herättää tunteita esimerkiksi samaistuttavien henkilöhahmojen, merkityksellisen teeman ja/tai hyvän juonenkäänteen avulla. 

Hyvä bränditarina onnistuu viestimään brändin merkityksen ja sanoman tavalla, joka resonoi kuluttajalle. Anna asiakkaiden tarpeiden ja ongelmien ohjata tarinaa. Pyri siis tekemään asiakkaasta bränditarinasi sankari. 

Oli tarinan tyyli tai tarkoitus mikä tahansa, pyri vastaamaan tarinalla kysymykseen “miksi”. Miksi-kysymystä voi hyödyntää monen eri tarinan innoittajana. Miksi brändi alunperin luotiin? Miksi kuluttajan pitäisi välittää kyseisestä brändistä? Miksi tämä brändi on kilpailijaa parempi vaihtoehto? 

Kirjoittamisen tukena voi myös hyödyntää kirjallisuudesta tuttua kerrontatyyliä. 

  1. Tarinan alustus ja teema. Mitä tarinalla halutaan viestiä? Millaiseen tilanteeseen tai hetkeen tarina sijoittuu? 
  2. Päähenkilö ja sivuhenkilöt. Millaiset henkilöt vievät tarinaa eteenpäin? 
  3. Juonenkäänne. Miten juonen tai päähenkilön suunta muuttuu mahdollisen juonenkäänteen myötä? 
  4. Loppuratkaisu. Miten tarina päättyy ja mikä on sen syvempi opetus? Mitä haluat kuluttajan lopulta muistavan tarinasta?

Esimerkkejä brändin tarinankerronnasta

Bränditarinan ei tarvitse olla vain yksittäinen mainos tai kertomus brändin perustamisesta nettisivuilla. Brändin tarinankerrontaa voi ja kannattaa hyödyntää monipuolisesti verkkosivuilla, mainoksissa, myyntiteksteissä, tuotekuvauksissa, sosiaalisessa mediassa ja jopa tuotteiden pakkauksissa.

Seuraavaksi käymme läpi muutaman esimerkin eri brändien tekemästä tarinankerronnasta ja paikoista, joista tarinankerrontaa yleensä löytää. 

1. Aku Ankka

Tarinankerronta on tehokkainta silloin, kun sen avulla voidaan tavoittaa mahdollisimman suuri määrä kuluttajia. Brändin tarinankerrontaa kannattaa ehdottomasti hyödyntää yrityksen sosiaalisen median postauksissa ja mainoksissa.

Sosiaalisessa mediassa kannattaa hyödyntää erityisesti videomuotoista tarinankerrontaa. Videomuotoisia tarinoita on helppo jakaa myös suuremmalle yleisölle maksullisen mainonnan avulla. YouTube, Facebook ja TikTok ovat erinomaisia mainoskanavia videomuotoisten tarinoiden jakamiseen. 

Videomuotoiseen tarinankerrontaan voi saada inspiraatiota esimerkiksi tutkimalla tunnettujen brändien mainontaa Youtubesta. Myös televisiota katselemalla saa hyvän kuvan siitä, millaista tarinankerronnallista mainontaa brändit yleensä toteuttavat. 

Aku Ankka on hyvä esimerkki siitä, miten brändi voi luoda tarinallistavaa ja tunteisiin vetoavaa mainossisältöä, joka jää mieleen. 

brändin tarinankerronta

Aku Ankan “Ankan ja pojan tarina”. 

2. Coca Cola

Tarinankerrontaan voi etsiä inspiraatiota isojen yritysten maailmasta, kuten vaikkapa Coca Colan mainoksesta. Coca Cola hyödyntää tunnetusti tarinallistavaa kerrontatyyliä mainoksissaan - ja se vetoaa yleisöön kerta toisensa jälkeen. 

brändin tarinankerronta

Muista, että verkkokauppabrändin videotarinan luominen ei todellisuudessa vaadi Coca Colan kokoista budjettia. Puhelimen kameralla pääsee jo ihan mukavasti alkuun. 

Autenttisuus ja hieman itse tehdyn näköinen sisältö vetoaa kuluttajiin usein suoraa mainossisältöä paremmin. Isojen brändien tekemää sisältöä kannattaa kuitenkin hyödyntää inspiraationa bränditarinan suunnittelemisessa. 

3. Oatly

Brändin tarinankerrontaa voi hyödyntää myös odottamattomissa paikoissa - esimerkiksi tuotepakkausten kyljessä. Kaurajuomabrändi Oatly on hyvä esimerkki siitä, kuinka tuotepakettien kyljen voi täyttää kuluttajaa viihdyttävällä, tarinankerronnallisella sisällöllä. 

Verkkokaupan tapauksessa samaa ajatusta voisi hyödyntää esimerkiksi tuotteiden pakkauslaatikoissa, tuotteen mukana lähtevissä kirjeissä tai vaatteiden tuotelapuissa. 

brändin tarinankerronta

Täytä tyhjä tila tarinoilla - jäät varmasti kuluttajan mieleen. 

4. Halo Top

Jäätelöbrändi Halo Top viestii verkkosivuillaan brändin tarinaa rennon ja humoristisen puhetyylin avulla. Huumori ja eläväinen kerrontatyyli on hyvä keino erottautua kilpailijoiden massasta. 

brändin tarinankerronta

Halo Top -jäätelöbrändin About Us -osion sivu.

Tarinallistamista kannattaa ehdottomasti hyödyntää verkkosivun kaikissa mahdollisissa osioissa, kuten myös tuotesivujen esittelyteksteissä. Tarina voi toimia erinomaisena myyntipuheena yksittäiselle tuotteelle. Se voi kertoa, miten ja miksi kyseinen tuote on luotu auttamaan asiakasta, tai viestiä nostalgisuudesta, jota kyseinen tuote edustaa tuotteen suunnittelijalle. 

Hauskaan tai eläväiseen tyyliin kirjoitettu tuotekuvaus voi olla osa brändin tarinankerrontaa, sillä se viestii tavallista tuotekuvausta enemmän brändin uniikista tyylistä. 

5. Dope Snow

Verkkokaupan etusivu sekä esittelysivu ovat loogisimpia paikkoja, jossa brändin tarinankerrontaa usein esiintyy. Brändin tarinan voi esittää verkkosivuilla joko tekstimuodossa tai hyödyntämällä lisäksi kuvia ja videoita. 

Brändin perustamiseen liittyvä tarina on hyvä keino tuoda kuluttaja syvemmälle brändin maailmaa ja saada tämä ymmärtämään, mistä brändissä on todellisuudessa kyse, ja miksi se on perustettu. Verkkokaupan perustajan kannattaa ehdottomasti kertoa yrityksen tarina ainakin verkkosivujen yhteydessä. Perustamistarinaa voi jakaa myös sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita hyödyntäen. 

brändin tarinankerronta

brändin tarinankerronta

Laskettelubrändi Dope Snow hyödyntää verkkosivuillaan brändin tarinankerrontaa - tekstiotteen löytää verkkosivun “About Us” -osiosta. 

Brändin tarinankerronta pähkinänkuoressa

Brändin tarinankerronta voi olla keino, jolla luodaan syvempi yhteys kuluttajiin, erottaudutaan kilpailijoista, kasvatetaan asiakasuskollisuutta ja vedotaan tunteisiin. Tarinankerronta auttaa kuluttajia ymmärtämään paremmin brändin arvoja ja periaatteita. 

Brändin tarinankerrontaa kannattaa hyödyntää kattavasti eri alustoilla. Verkkosivujen About Us -osio on looginen paikka tarinankerronnan aloittamiseen, mutta tarinoita kannattaa kertoa myös verkkosivun tuotesivuilla, mainoksissa, myyntiteksteissä, somessa, tuotepakkauksissa sekä podcastin välityksellä. Tarinankerronnassa kannattaa hyödyntää videoita mahdollisuuksien mukaan. 

Autenttisuus toimii monessa asiassa, myös tarinankerronnassa. Pyri kertomaan tarinoita, jotka ovat viihdyttäviä, tunteita herättäviä ja samaistuttavia, jotta pidät kuluttajat kiinnostuneena brändistä myös jatkossa.

Mikäli verkkokauppabrändin kasvattaminen kiinnostaa, lue seuraavaksi artikkeli Brändää kuin Coca Cola!

 

Piditkö artikkelista? Sharing is caring

Kiinnostuitko osaamisestamme?

Täytä lomake ja olemme yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Lisää lukemista

Parempaa arkea digimarkkinointiin?